Archive | januari 2007

Den sovande människan / Förlåt oss Fader!

 

Den sovande människan har jag kallat den människa som ej tittar på eller förstår Guds kärlek, och som inte kan använda Guds kärlek på rätt sätt.

Den som aktar på hans kärlek och har hittat rätt, alltså blivit en troende kristen lärjunge till Jesus, och som förstår missionsbefallning bl a, den personen gör det som Gud vill. Gud vill mycket med våra liv och därför är det ett måste att vittna, vara ett vittne om vem Gud är, och vad han gör i våra liv. Det arbetet gör jag mer än gärna, och jag ser mer än gärna att människorna vaknar till besinning.

En alldeles underbar text fick jag av mina goda vänner idag, den tycker jag att ni skall läsa, för den som sover och inte aktar på eller bryr sig om Guds bud och kärlek, den går mot sin egen undergång.

Förlåt oss Fader för den utbredda likgiltigheten och slöheten när det gäller Din missionsbefallning.

Förlåt att vi börjat tillbe andra gudar och kallar det kulturell mångfald.

Förlåt oss att vi etablerat det perversa och kallar det alternativ livsstil.

Förlåt för att vi dödat våra ofödda och kallat det frihet att välja.

Förlåt att vi ödelagt vår miljö med våld och pornografi och kallat det för tryckfrihet och åsiktsfrihet.

Förlåt att vi förlöjligar den absoluta sanningen i Ditt Ord och kallat det pluralism.

Förlåt för att vi försummat att ge våra barn fasta normer och kallat det att ge dem självkänsla.

Förlåt oss försoffningen, likgiltigheten och slöheten och ge oss åter VILLIGHETENS ANDE. /GoA

Dessa ord säger mer än mycket om det tillstånd som världen, folken, befinner sig i . En smuts breder ut sig över människorna, en smuts som inte Gud tycker om att se. Vänd om!

/M

Bibelord / Psalm 40:9

 

 

“Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta.” /psalm 40:9

Att göra Guds vilja. Jesus citerade denna vers med tanke på sig själv (Joh 4:34). Han kom precis som profeterna hade förutsagt och förkunnade det glada budskapet om rättfärdighet och förlåtelse från synd. Till verserna 7-9 i denna psalmen finns det en hänvisning till Heb 10:5-10, också med avseende på Jesus.

Det är gott att många med mig har fått den kärleken i sina hjärtan att vi kan säga: Jag vill göra din vilja, Gud. Det kan sitta långt inne innan man kommer dithän, men om du umgås med Gud dagligen och verkligen vill lära känna honom, så kommer du till denna önskan i ditt hjärta: Gud, låt mig göra din vilja, i allt.

Psaltaren i Bibeln / Herren är min herde

 

Psaltarpsalmen nr 23 av David, är så underbart vacker, Gud är en god herde och en pålitlig vägvisare. Han är vår enda möjlighet till trygghet och ett evigt liv.

“Herren är min herde, och därför har jag allt vad jag behöver. Han låter mig vila på gröna ängar och leder mig till källor med friskt vatten. Han ger mig ständigt ny styrka till kropp och själ. Han leder mig på rätta vägar och hjälper mig att leva efter sin vilja.

Även om jag vandrar genom dödens mörka dal, behöver jag inte vara rädd, för du finns bredvid mig, och din käpp och stav hjälper mig på vägen. Du ger mig god mat framför ögonen på mina fiender, ja , jag får vara din hedersgäst.

Du fyller min bägare till brädden, och dina välsignelser flödar över! Din godhet, vänskap och kärlek följer mig i hela mitt liv, och jag ska alltid få bo i ditt hus.”

* David beskriver Gud som en herde utifrån sin egen erfarenhet av yrket under barn-och ungdomstiden. Ett får är helt beroende av herden för bete, ledning och beskydd.

I Nya testamentet kallas Jesus för den gode herden (Joh 10:11), överherden (Heb 13:20-21, 1 Pet 5:4) Gud är den gode herden, och vi är hans får, inte dumma, rädda och passiva djur, utan lydiga efterföljare, som har förstånd att följa den som leder oss på rätt väg och till de rätta platserna.

Avsikten med psalemn är inte att fästa uppmärksamheten på fåret som djur utan att visa hur vi kan bli goda efterföljare. Följ den gode herden när du har funnit honom!

Att berätta om Sakarja/ Profetior

godsword2.gif

Att ge Guds folk hopp för framtiden genom att berätta om befrielsen genom Messias, det gör Sakarja i sin bok. Sakarjas bok är en av de viktigaste bland profetböckerna med detaljerade förutsägelser som uppfylldes i och med Jesu liv och förkunnelse.

Sakarja säger att återuppbyggnaden av templet bara är den första akten i det drama som skall påskynda den messianska tidens ankomst. Sakarja förkunnar ett hänförande budskap om hopp för dem som återvänt från förskingringen.

I Sakarjas profetior kommer du att upptäcka detaljer som rör Jesu liv och som skrevs ner 500 år före hans födelse. I Sakarjas bok kan du också se löftet om Jesu återkomst.

*Kapitel 6 vers 12-13 talar om Jesus som skall komma:

“Berätta för honom vad Herren, härskarornas Gud, säger: “Du representerar den som skall komma, han vars namn ska vara “Grenen” och som ska växa ut och bygga upp Herrens tempel. Honom tillhör äran och makten. Han ska regera som både kung och präst i fred och harmoni.”

*Kapitel 8 vers 7-8: En dag ska Kristus regera i sitt rike här på jorden. Då ska alla som tillhör honom vara med honom.

“Var övertygad om att jag ska rädda mitt folk från öster och väster, vart de än har blivit utspridda. Jag ska föra dem tillbaka hem, så att de kan leva i trygghet i Jerusalem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras rättfärdige Gud, och jag ska förlåta dem deras synder!”

*En kung ska komma: Kap 9 vers 9-11

“Gläd dig, mitt folk! Ropa av fröjd! Se. din kung kommer! Han är den rättfärdige, Segraren, och han kommer ridande på ett åsneföl, i ödmjukhet men också med makt! Ändå rider han i ödmjukhet på en åsnefåle!. Jag ska ta ifrån Israel alla vapen, hästar, vagnar, och bågar, och han ska skapa fred mellan folken! Hans rike ska sträcka sig från hav till hav, ja, över hela världen. ( Jesu triumftåg)

På grund av det blodsförbund jag ingick med dig ska du slippa dö ensam och bortglömd.

(Guds förbund med sitt folk bekräftades genom offerblod, och var en förebild för Jesu blod som rann vid korsfästelsen på Golgata. Blodet var Jesu egen “underskrift” av det nya förbund som Gud genom hans offer upprättade med sitt folk.

*Kap 10 vers 4 Hörnstenen

“Från dem ska hörnstenen komma, pelaren som allt hopp hänger på, bågen som vinner slaget och härskaren som råder över hela jorden.”

(Redan 500 år före Jesu födelse kallar Sakarja honom bland annat “hörnstenen”. (se även Jes 28:16) och härskaren (se även 1 Mos 49:10; Mika 5:2) Denne Messias skulle bli stark, mäktig, segerrik och trovärdig, svaret på alla Israels problem. Det är bara genom Messias som alla Guds löften till sitt folk kan uppfyllas.

*Kap 10 vers 6 :

“Jag ska ge styrka åt Juda, och jag ska rädda Israel. Jag ska upprätta dem därför att jag äslakr dem. det ska bli somom jag aldrig hade förkastat dem, för jag, Herren ska höra deras rop.”

En dag ska Gud förena sitt folk. denna vers talar om judarnas återförening (se även Jer 31:10), detta var en överraskande förutsägelse. Nordriket Israel hade nämligen sedan befolkningen tvingades i landsflykt år 722 f Kr så fullständigt blandats upp med andra folk att en återförening med mänskliga medel inte var tänkbar. Men för Gud är det möjligt.

*Kap 10 vers 10: Judarna återkommer

“Jag ska föra dem tillbaka från Egypten och Assyrien och låta dem slå sig ner i Israel, i Gilead och Libanon. Det ska knappast finnas utrymme för dem alla!” Egypten och Assyrien symboliserar här alla de länder från vilka judarna återkommer efter förskingringen. Namnen Egypten och Assyrrien väcker till liv minnen av slaveri och skilsmässa.

*Kap 10 vers 11 Gud beskyddar när de återvänder:

“De ska kunna vandra tryggt genom svårigheterna, för vågorna ska hållas tillbaka. Nilen ska torkas ut, och det ska vara slut på Assyriens och Egyptens makt över mitt folk.”

*Kapitel 12:3-4: Stort framtida slag om Jerusalem

“Jerusalem ska bli en tung sten, en börda för hela världen. Alla folk på jorden ska förena sig för att försöka lyfta den, men den kommer att krossa dem.”

På den tiden ska jag skapa förvirring bland alla de arméer som drar upp emot henne. Men de ska uppträda som dårar. Jag ska vaka över Juda folk men låta dess fiender bli förblindade”, säger Herren.

Några tror att det gäller Harmageddon, den sista stora striden på jorden. De som motarbetar Guds folk kommer inte att bestå för evigt. All ondska, allt lidande och allt förtryck kommer i en framtid att utrotas en gång för alla. Continue reading

Att bli frälst / Romarbrevet

epostsm1.gif

Paulus skriver i Romarbrevet om sin tro, han presenterar sig för de kristna i Rom, han presenterar grundläggande fakta om tron (budskapet, 1:3), förklarar sin trohet (1:16-17), om nödvändigheten av Guds ingripande (1:18-30).

Han berättar om nödvändigheten av frälsning.

Frälsningen i “ett nötskal”:

Romarbrevet 3:23

“Alla har vi syndat, och saknar därför den likhet med Gud, som vi är skapade att ha.”

*En del synder framstår som allvarligare än andra eftersom konsekvenserna blir större. Vi anser t ex att mord är värre än hat och otrohet värre än tanken på det. Men det betyder inte att vi kan klara oss undan med vissa “mindre” synder. All synd gör oss till syndare, och därmed bryts kontakten med Gud, den helige. All synd leder till död, (eftersom den skiljer oss oss från att leva med Gud), oberoende av hur allvarligt vi ser på den. Du ska varken underskatta “små” synder eller överskatta “stora”. All synd skiljer oss från Gud, men varje synd kan också bli förlåten.

Romarbrevet 5:8:

Men Gud visade sin stora kärlek till oss genom att sända Kristus att dö för oss, medan vi fortfarande var syndare. “

* Medan vi fortfarande var syndare- detta är egentligen ganska fantastiskt! Gud sände inte Jesus att dö för oss därför att vi var så goda, utan för att han älskar oss så mycket. Om du någonsin känner dig osäker på Guds kärlek till dig, så tänk på att han älskade dig redan innan du vände dig till honom.

Rom 6:23:

“Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.”

* De båda mästarna betalar lön i olika valuta. Syndens lön är döden. kristus betalar med det eviga livet- det nya liv i gemenskap med Gud som börjar här på jorden och fortsätter genom hela evigheten.

Rom 10:8-10:

“Därför kan de som fortfarande behärskas av sitt gamla, syndiga jag och följer sina gamla, onda begär aldrig göra Guds vilja.

* När vi en gång sagt ja till honom vill vi fortsätta att att vandra med honom, eftersom han ger oss liv och frid. Varje dag ska vi medvetet besluta oss för att på nytt låta Gud vara i centrum i våra liv. Bibeln ger oss riktlinjerna, fråga dig hur Jesus vill att du ska göra när du hamnar i en besvärlig situation. Läs också: Rom 6:6-8; Ef 4:23-24; Kol 3:3-15 angående spänningen mellan vår lägre natur och det nya livet i Kristus.

””””””””””””’

Kristen är var och en som Guds Ande bor i.

Om du verkligen tror att Jesus har frälst dig och bekänner honom som Herre, har den helige Ande kommit in i ditt liv och du är en kristen.

Det är inte fråga om att ha den rätta känslan inom sig- den helige Ande finns i dig därför att Jesus har lovat det.

När den helige Ande är verksam i dig tror du att Jesus Kristus är Guds son och att evigt liv kommer genom honom (1 Joh 5:5-8).

Du börjar att handla så som Jesus vill (Rom 8:5; Gal 5:22-23).

Du kommer att märka att du får hjälp i din vardag och när du ber (8:26-27).

Du kommer att få kraft att tjäna Gud och göra hans vilja (Apg 1:8; Rom 12:6 ff)

Du blir en del av Guds plan och uppbyggnaden av hans kropp- GUDS församling /de troende(Ef 4:12-13).

/Maria

Evangelium. Matteus 24:14, Budskapet

dahlia1.gif

“Och de goda nyheterna om Guds rike ska predikas i hela världen, så att alla nationer får höra dem. Sedan ska slutet komma.”

*Jesus sade att före hans återkomst skulle de goda nyheterna om riket (budskapet om frälsning) predikas över hela världen. Detta av lärjungarnas uppdrag, och det är vårt uppdrag idag. Jesus talade om den sista tiden och den yttersta domen för att visa sina efterföljare hur viktigt det är att de goda nyheterna om frälsning når fram till alla.*

Vi som är hans efterföljare skall göra detta, predika om frälsning, för att ingen skall gå förlorad. Vi skall tala om det goda budskapet för dem i vår familj, vår släkt, våra grannar, våra vänner, våra ovänner… för alla….

Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. /Ef 2:8

Nådens ljuva, helga duva, kom och bo i mitt hjärta, stilla smärta verka tro, verka tro. /Lina Sandell-Berg

Att vittna om Jesus / Godhet och kärlek

Det slår mig gång på gång, hur rättvis, god och kärleksfull Gud är. När jag stilla tänker på hur fantastiskt underbar han var då han frälste mig och bad mig arbeta för honom, då rörs jag utav den eviga värmen han har och som han visar mig.

Tänk att det är så att han planerar varje människas liv, och vi går ofta långa krokiga besvärliga omvägar för att slippa möta Världsalltets Gud. Vi är så kloka tror vi, att vi kan gömma oss för hans ansikte, för hans blick, för hans godhet.

Och så kommer det en dag; då vi blir skakade, drabbade, fullständigt tillintegjorda av hans stora kärlek, och då vet vi: Det var detta jag ville ha. Det var detta jag alltid längtat efter. Tomheten är borta, istället finns en stor stor frid.

Tänk vilken kärlek han har för oss, och detta kanske du, de, dem… kastar bort för att annat är mer intressant. Ojoj, då känner man inte Gud särskilt bra, OCH det gjorde inte jag heller en gång.

Han vill ha mig arbetandes, vittnande, utgivande för sitt rike. Det spelar ingen roll om jag är svag i min kropp, han älskar mig i alla fall. Han vet att jag har en kapacitet som han vill använda. Jag känner mig så tacksam, för jag vet, att hade jag tackat nej till hans erbjudande, kanske jag ej levt idag.

Så jag säger ett ödmjukt tack till Skapelsens Herre.

…jag, Herren verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden. /Jer 9:24

Att vittna om Jesus / Mitt namn i Livets bok

lithse1s.gif

Jag ville skriva ner det jag nyss fick i mitt hjärta, för er att ta vara på. Kanske den dagen kommer då du får känna det jag känner.
Jag hoppas det…
Vid detta laget, efter att ha läst mina bloggar så ser du att jag älskar Jesus….
Vad förundrad jag är.
Över hans stora kärlek.

Tänk, att mitt namn är skrivet i
Livets Bok.

I den boken får “Maria” stå
Med sitt namn.

Vad förundrad jag är;
Han leder mig.

Vad lycklig jag är,
Han har sett
vem jag är.

Han känner mig och ville att jag
Skulle bli hans medarbetare.

Vad kan jag mer göra än att säga:
Tack älskade Fader för allt vad du ger.

Tack Fader för allt du gjort för mig.
Jag är förundrad över att du visste
Hur du skulle få mig frälst.

Jag som INTE ville tillhöra dig.

Ryser av glädje och fröjd,
Men också av obehag
Då jag tänker på:

Tänk om du inte sagt att du ville
Ha mig som frälst medarbetare,

Vad skulle jag ha gjort då?

Om inte jag fått lära känna dig!

Då skulle livet ha mist sin mening.
Med all min kärlek;/ Maria

godslovet.gif

Bön / Gud som haver barnen kär.

 

De flesta av oss har väl någon gång eller många gånger läst bönen: Gud som haver…

Det är en gammal bön och jag har bett den så många gånger från det att jag var liten. Skall vi titta på texten?

Såhär står det i min svenska psalmbok tryckt 1961:

Gud som haver barnen kär, Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, Står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, Du förbliver Fader vår.

Texten lydde i sin första version: “Gud som haver barnen kär, se till mig om liten är, vart min värld och lycka vänder, det står allt uti Guds händer.” Under 1800-talet fick bönen ett tvåradigt tillägg: ” Lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar lyckan får.

Innebörden i detta uttryck är inte glasklar. Egentligen menas det att den som har Gud kär blir lycklig. Men raderna kan också förstås så att Gud inte älskar alla- bara den som Gud älskar får lyckan. (se längre ner i min text hur jag tror)
Det kan bli riktigt knepigt om Gud inte älskar alla. När barnabönen vann inträde i psalmboken ändrades de rader som kan missförstås så att slutet av psalmen lyder: Lyckan kommer lyckan går/du förbliver Fader vår.

Resten av psalmen är inte lika känd. den är en förbön för familjen, för far och mnor, för barn som lider nöd, för föräldralösa, för alla som måste utstå olika slag av faror, för gamla och ensamma, för dem som inte kan se. Psalmen utmynnar i en tackstrof för Guds beskydd.

Siri Dahlqvist (1889-1966) föddes i Stockholm. Hon var teolog och författare och har utgivit flera diktsamlingar. Från början har dikten också varit samanfogad med Gud som haver barnen kär.

****

Jag har lärt mig bönen så här:

Gud som haver barnen kär, Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer Lyckan går, den Gud älskar lyckan får.

****

Och det är här i slutet av texten som jag har funderat: Det står: den Gud älskar lyckan får. (Mina egna tankar, som nog stämmer med Guds tankar tror jag)
Ja det är klart! säger jag då; den Gud älskar, lyckan får. Ja han älskar ju ALLA. Och därför att han älskar alla, så får ALLA lyckan, om de litar på honom och älskar honom så går allt väl. Jesus säger ju att vi skall älska Gud över allt annat. Så psalmen/bönen är ju inte alls märklig. Den är ju faktiskt sann. När vi vänder oss till Gud och hörsammar hans röst om frid för våra liv, då kan det bara gå på ett sätt; Vi blir lyckliga!

****

Så än i dag läser jag psalmen, och vet att jag har blivit lycklig pga allt han gjort för mig, och för hans stora kärlek och nåd, den nåd jag fick i min frälsning. Nåden att få se en stor Gud vara med i mitt liv. Halleluja!

 

Antikrist/ Den yttersta tiden; Aposteln Johannes skriver

Den yttersta tiden; människor undrar över detta.. Aposteln Johannes talar om denna tid i 1 Johannes brev kapitel 2 och verserna 18-21-23

“Kära barn, den här världens timme är slagen. Ni har hört om att Antikrist skall komma- han som är emot Kristus. Många som representerar honom har vi redan sett. Det gör oss ännu mer övertygade om att tidens slut är nära. Dessa kristusfientliga människor har varit medlemmar i våra församlingar, men var egentligen aldrig en del av oss. Genom att lämna oss bevisade de att de inte alls tillhör oss.

Men ni är inte sådana, för den helige Ande har kommit till er, och ni känner till sanningen. Därför skriver jag inte till er som jag skulle göra till dem som behöver lära känna sanningen, men jag vill varna er, eftersom ni kan skilja mellan sant och falskt.

Vem är den störste lögnaren? Är det inte den som säger att Jesus inte är Kristus. Det är Antikrist, som därmed förnekar både Fadern och Sonen. Den som inte tror på Jesus Kristus, Guds Son, kan inte heller ha gemenskap med Fadern. Men den som har gemenskap med Sonen har det också med Fadern.”

**Johannes talar om “den yttersta tiden”, perioden mellan Jesu första och andra ankomst till jorden. Johannes samtida levde i den yttersta tiden, och det gör alltså vi också. Under hela denna period kommer “antikrister” att finnas, (falska lärare som ger sken av at vara kristna och lurar de troende bort från den rätta vägen). Till sist, strax innan världen går mot sitt slut, träder en mäktig Antikrist fram, (Upp 13; 19:20; 20:10)

Vi har inget att frukta från dessa människor. Den helige Ande kommer att avslöja deras falskhet för oss så att vi slipper bli lurade. Men vi måste förmedla Bibelns budskap klart och tydligt till andligt svaga medlemmar i våra församlingar, så att de inte blir ett lätt byte för falska lärare. “De kommer förklädda som oskyldiga får, men i verkligheten är de glupska vargar.” (Matt 7:15)

Ja den yttersta tiden kommer, eller är på väg med stormsteg. Så som världen ser ut idag, och hur människor beter sig, så kan man ju undra ett och annat. Egentligen så undrar inte jag personligen så mycket, för jag vet; med hjälp av den helige Ande att det är nära ett slut. Men att övertyga människor om det, det överlåter jag åt Gud att göra. Människor bör öppna sin gamla dammiga bibel för att söka sanningen. Eller den kanske inte alls är dammig, utan den kanske öppnas och läses, men kanske hungern efter Guds ord och förståelsen för texten; det kanske inte sitter i hjärtat. Jag rekommenderar människor att söka och fråga, innan det är för sent.

“Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand.” Joh 10:28

“Han mitt namn i himlen skrivit, o vad fröjd! Jag säkert vet, jag är hans för hela livet, jag är hans i evighet! // E Gustafsson

Aposteln Johannes / Kärlekens apostel; hans brev

johannes.jpg

Aposteln Johannes, en av de apostlar som varit med Jesus och varit ögonvittne till det mesta av vad evangelierna skildrar; därför kunde han verkligen förmedla tro och förtröstan på Gud till ytterligare en generation kristna.

Nyckelvers i 1 Joh brev:

“Jag har skrivit detta till er som tror på Guds Son, för att ni ska veta att ni har evigt liv.”

Särdrag: Johannes är “kärlekens apostel” och brevet genomsyras av kärlek. Brevet påminner i många avseenden om Johannes evangelium t ex ordval, stil och tankar. Johannes uttrycker sig kortfattat men klart och använder enkla ord. Ofta är det skarpa kontraster i hans bilder, ljus ställs mot mörker, sanning mot falskhet, Gud mot Satan, liv mot död och hat mot kärlek.

Johannes vill att vi ska förstå hur verklig Gud är i våra liv, och att vi har evigt liv i Jesus Kristus. Han vill också uppmuntra oss till en fortsatt gemenskap med den Gud som är både ljus och kärlek. Läs om Guds kärlek i detta brev och sprid den kärleken vidare till andra med förnyat mod.

Johannes skriver om de mest grundläggande aspekterna av tron så att varje troende ska kunna skilja mellan sant och falskt. Han betonar skillnaderna in i minsta detalj så att vi inte ska kunna tveka om vad som gäller. I en kall värld kommer Gud med kärlek. Till en döende värld kommer Gud med liv. Om vi börjar tvivla kan desa sanningar ge oss ny tro.

Johannes skriver:

“Kristus fanns redan när världen skapades. Men jag har också själv sett honom med mina egna ögon och hört honom tala. Jag har rört vid honom med mina egna händer. Han är Guds budskap om liv, och det är om detta Livets ord jag skriver till er.

Denne man, som är livet från Gud, har visat sig för oss, och vi försäkrar att vi har sett honom. Jag talar om Jesus Kristus, som är det eviga livet. Han var hos Fadern och visade sig sedan för oss. Jag säger än en gång att vi berättar för er vad vi själva verkligen har sett och hört, så att ni kan dela vår gemenskap och den glädje vi har tillsammans med Fadern och med Jesus Kristus, hans Son. Och om ni gör som jag säger i detta brev, så blir ni fyllda med samma glädje som vi.”

*Johannes var den lärjunge som Jesus älskade, (Joh 21:20), och hade, tillsammans med Petrus och Jakob, ett särskilt nära förhållande till Jesus.

*Som ögonvittne till Jesu verksamhet var Johannes verkligen rätt person att berätta sanningen om honom. De som mottog och fick del av detta brev hade själva inte sett coh hört Jesus men de kunde lita på Johannes vittnesbörd. Vi som lever idag har samma utgångsläge som dessa andra och tredje generationers kristna. Vi har inte heller haft möjlighet att se och höra Jesus under hans fysiska liv bland oss människor, eller kunnat röra vid honom, men vi har tagit del av Nya testamentets ögonvittnesskildringar, och vi kan lita på att de är sanna.

Forts följer..

j283.jpg

Hur får man evigt liv? // Johannes 1:4

du-dog-for-mig.jpg

Varför är evigt liv i Kristus ett ljus för hela mänskligheten? Jo, därför att döden medför evigt mörker. Det är bara det eviga livet, inympat i oss genom Kristus som kan ge oss evigt liv i hans nya rike. Kristus lever i evighet eftersom han är Gud. Han kom till jorden för att erbjuda hela mänskligheten det ljus och det hopp som evigt liv med honom innebär. Detta kan inte köpas för pengar, bara tas emot som gåva. Jesus ger det bara till dem som vill ha det och som redan här och nu vill leva som medborgare i Guds eviga rike.

Det var Jesus Kristus som skapade livet, och hans liv ger hela mänskligheten ljus. I hans ljus ser vi oss själva som vi verkligen är- syndare som behöver en frälsare. När vi följer Jesus har vi det ljus vi behöver för att inte gå fel och falla i synd. Han ger oss ljus över vår tillvaro så att vi kan se hur vi skall leva. Han tar bort syndens mörker inom oss.

Tillåter du ljuset från Kristus att lysa upp ditt inre? Låt honom ge dig ljus över livet, så behöver du aldrig famla i mörkret.

Jag är innerligt glad att jag blev frälst och fick se ljuset, Jesus. Hade jag inte tagit emot det han ville ge mig och det jag fick; då hade jag famlat i mörkret och inte hittat den vägen som han förberett för mig. Jag är innerligt tacksam.

Drabbad

* Jag älskar dig Herre när allt går mig väl,

och det onda inte syns till.

Jag älskar dig ännu mer när jag ser hur du leder

mig det onda förbi.

Jag älskar dig allra mest när det onda drabbar mig

och jag finner att du ändå är där. /B Wallström

flr121.gif