Från skinncell till ägg /Barn

Ny teknik omvandlar skinnceller till ägg

PUBLICERAD IGÅR 15:38

 – AV SOFIE PERSSON

Foto: Chokniti Khongchum/Pexel

Forskare vid Oregon Health & Science University (OHSU) har utvecklat en ny teknik där man omvandlar skinnceller till ägg som i sin tur kan bli befruktade. Metoden uppges ska kunna användas till par som inte kan få barn, men öppnar även upp för samkönade par att få biologiska barn.

Metoden, som liknar den teknik man använde när man skapade fårklonen Dolly, 1996, har testats på möss och kallas för vitro gametogenesis, eller IVG. Tekniken, som förklaras i en studie publicerad i Science Advances, innebär att kärnan i en hudcell från en man eller kvinna placeras i ett donerat embryo som saknar sin egna cellkärna. Den ersatta hudcellskärnan får sedan sitt genetiska innehåll halverat för att göra plats för spermier, vilket skapar ett livsdugligt mänskligt embryo som kan planteras in i en livmoder genom provrörsbefruktning (IVF).

– Målet är att producera ägg för patienter som inte har några egna äggsäger Shoukhrat Mitalipov, professor i obstetrik och gynekologi samt molekylär och cellulär biovetenskap vid OHSU School of Medicine, i ett pressmeddelande.

Tekniken ska kunna användas av kvinnor som inte kan producera egna ägg, men ska också kunna implementeras hos exempelvis homosexuella par, där man kan ta kromosomer från båda parter för att skapa ett gemensamt biologiskt barn.

Tidigare hade forskarna letat efter en metod att styra om stamcellerna till att skapa spermier eller ägg, vilket fortfarande är utom räckhåll, men den nya metoden, som kallas somatisk kärnöverföring, kringgår allt detta.

– Fördelen med vår teknik är att den undviker den långa odlingstid som krävs för att omprogrammera cellen, säger Dr. Paula Amato, professor i obstetrik och gynekologi vid OHSU School of Medicine.

Forskarna studerar också metoden på mänskliga ägg och embryon, men det är fortfarande år kvar innan man kan göra kliniska tester på metoden.

– Det här ger oss en hel del insikter, säger Amato. Men det återstår fortfarande mycket arbete för att förstå hur dessa kromosomer paras ihop och hur de troget delar sig för att faktiskt reproducera det som händer i naturen.

Sofie Persson
sofie.persson@nyadagbladet.se

Maria: — Ja naturligtvis stör jag mig på denna information också, som så mycket annat! DENNA meningen är inte ok: Metoden uppges ska kunna användas till par som inte kan få barn, men öppnar även upp för samkönade par att få biologiska barn. Får-klonen DOLLY står som ‘modell’ för detta.

Det är INTE GUDS MENING att samkönade skall ha/få ‘biologiska barn’ Det står inget om det i Guds ord, det står att man och kvinna skall ha barn! Inget annat eller inga andra än man och kvinna! Lär er det nu, det är Guds ord.

Ni kan tänka er att studierna är MÅNGA och försöken är fler, och att denna tiden inte är ‘normal’ och att det blir fler och fler tankar om att ÄNDRA PÅ DET GUD BESTÄMT! MEN de kommer att få känna på Guds straff en dag, för så har han sagt.

Världsläget. Samtal… /Bibeln

Mikael Willgert på SwebbTV samtalar med den politiske kommentatorn Lars Bern om den amerikanska arméöversten Douglas MacGregors syn på DCA-avtalet, Kinas och Rysslands pakt samt rustningssiffror från den tidigare CIA-agenten Larry Johnson gällande USA, Ryssland och Kina.

Samtalet tar även upp den nya ryska fartygsleden i norra ishavet, Internationella brottsdomstolen utfärdar arresteringsorder mot Netanyahu, konceptet ”Sverige 2030”, bostadsbyggandet i Sverige, inkvotering av kvinnor på Sweco samt Reinfeldt som ny EU-kommissionär.

Maria: –VÄRLDSLÄGET kallar man det för, det som sker nu, då allt är en enda planerad RÖRA.

Man ska inte förstå något eller unna människorna att begripa VAD som pågår? KRIG eller INTE KRIG, Bra fråga??

———————— BIBELN BERÄTTAR MER ÄN DESSA män i videon kan göra. En del av slutet på jorden; Joh Upp-bok 6:12 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. 13 Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när fikonträdet fäller sina omogna frukter när det skakas av en kraftig vind. 14 Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sina platser. 15 Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor, 16 och de sade till bergen och klipporna: “Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede! 17 Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?”

DE RIKA och DE MÄKTIGA, ja vilka är de? Jo de som far runt som stollar nu och skall skaffa sig fördelar innan slutet kommer. De stora fartygen, de många containers,(Svält m m) och många mer och fler händelser håller på att sättas samman inför det som kommer lite senare. NWO och WHO och WEF, Agenda 2030 är i full gång på alla vis. Vi kan bara vänta oss nu att EU/FN kommer att bli världsregering, fler s k pandemier, m m, så som bibeln säger i Joh Uppenbarelsebok kap 13. Det är kommande scenarios och sedan rullar det på, precis som Gud sagt. MEN Den som är KLOK ser till att läsa på och förstå VAD SOM SKER NU, upptrappningen med ‘krigen’ och ekonomierna… m m-

I JESUS ÄR VI TRYGGA!!

Europeiska rådet godkänner AI-lagen!! SKANDAL!

AI-lagen

Europeiska rådet godkänner AI-lagen – en lag som anklagas för att legalisera biometrisk massövervakning, se länkar!!

2024-05-24

EU:s Europeiska rådet har följt Europaparlamentet (EP) i att godkänna AI-lagen – som motståndare säger är ett sätt för unionen att legalisera biometrisk massövervakning.

EU framhäver dessutom lagstiftningen som den första i sitt slag i världen och verkar hoppas att den kommer att fungera som en standard för AI-reglering globalt.

Rådet tillkännagav att lagen är ”banbrytande” och tar ett ”riskbaserat” tillvägagångssätt, vilket innebär att EU-myndigheterna får bedöma AI:s risknivå för samhället och sedan införa regler av varierande allvarlighetsgrad och påföljder, inklusive böter för företag som anses bryta mot lagen.

Hur detta ”granulära” tillvägagångssätt för ”risknivå” ser ut avslöjas av det faktum att vad EU väljer att betrakta som kognitiv beteendemanipulation är ”oacceptabelt”, medan AI-användning inom utbildning och ansiktsigenkänning är ”hög risk”. ”Begränsad risk” gäller för chatbotar.

Utvecklare kommer att vara skyldiga att registrera sig för att få ”risken” bedömd innan deras appar blir tillgängliga för användare i EU.

AI-lagens ambition, enligt EU, är att främja både utveckling och användning samt investeringar i system som den anser vara ”säkra och pålitliga”, med inriktning på både privata och offentliga sektorer för denna typ av reglering.

Ett pressmeddelande sa att lagen ”ger undantag för system som används uteslutande för militär och försvar samt för forskningsändamål.”

Efter att lagen formellt publicerats, kommer den att träda i kraft inom tre veckor i de 27 medlemsländerna.

I mars, när Europaparlamentet godkände lagen, kritiserade en av dess ledamöter, Patrick Breyer från tyska Piratpartiet, de föregående trilogförhandlingarna som ”ogenomskinliga.”

Men vad som var tydligt, enligt denna jurist och integritetsförespråkare, är att deltagarna från EP, som initialt sa att de ville se ett förbud mot realtidsbiometrisk massövervakning på allmänna platser, gjorde en helomvändning och i slutändan gick med på att ”legitimera” det genom AI-lagens bestämmelser.

Breyer sa att identifiering som förlitar sig på CCTV-material är benägen för fel som kan få allvarliga konsekvenser – men att ”ingen av dessa dystopiska teknologier kommer att vara förbjudna för EU-regeringar” (tack vare den nya lagen).

”Så viktigt som det är att reglera AI-teknologi, är det för oss pirater icke-förhandlingsbart att försvara vår demokrati mot att förvandlas till en högteknologisk övervakningsstat,” skrev Breyer vid den tiden.

infowars.comEuropeiska rådet godkänner AI-lagen – en lag som anklagas för att legalisera biometrisk massövervakning

https://www.amnesty.se/aktuellt/massovervakning-med-ansiktsigenkanningsteknik-hotar-grundlaggande-manskliga-rattigheter-debattartikel-fran-amnesty-sverige-18-februari-2021

Falskhet? Omvänd? / Ärlighet

Job 13:7
Vill ni försvara Gud med orätt och tala falskhet för hans sak?
Ord 4:24
Gör dig fri från munnens falskhet, låt läpparnas svek vara fjärran från dig.
Ord 6:12
En fördärvad människa, en ond man är den som går med falskhet i sin mun,
Ord 11:3
De ärligas hederlighet leder dem, de tro-lösas falskhet blir deras fördärv.
Ord 28:18
Den som lever hederligt blir räddad, den som i falskhet går dubbla vägar faller på en av dem.
Ord 30:8
Håll falskhet och lögn ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men ge mig den mat jag behöver.
Jes 28:15
Ni säger: “Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått en pakt med dödsriket. När gisslet far fram som en störtflod ska det inte nå oss, för vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe.”
Hes 13:8
Därför säger Herren Gud så: Efter­som ni talar falskhet och ser lögnaktiga syner är jag emot er, säger Herren Gud.
Rom 3:7
Men om Guds sanning genom min falskhet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare?
1 Pet 2:1
Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal.

-Maria: -Ja Gud kräver en hel del av den som är troende, eller som vill bli det, vill du? Är du en troende hela vägen?

VAD är ÄRLIGHET?

-Är det fel att säga sanningen? Nej!
-Är det fel att ‘chocka’ människor med att säga det som verkligheten är och inte säga lögnen? Nej!
-Är det bättre att kittla människors öron och hjärta med LÖGN istället för att vara ärlig? Nej!
-VAD säger GUD om att vara ärlig och lyssna till kritik?
-Är man ÄRLIG och rättskaffens då man INTE kan tåla konstruktiv kritik och går undan?Nej!
-Vi inbillar oss eller föreställer oss ofta att ärligheten bara är brutal. Ok det kan se ut så, i alla fall om man /vi lever i en lögn. Men i verkligheten, är ärligheten mer mjuk och mer krävande- och DET är vad som verkligen irriterar oss, det är det som stör oss.

Ärligheten har en kraft som många människor inte kan hantera. Om du vill vara trovärdig- var ÄRLIG!
Oroa dig inte över om du är perfekt, var bara ÄRLIG.

Kommentar: EU-valet står mellan fred och krig – inte vänster eller höger

EU-VALET 2024 

Maria: -HUR länge har vi hört om KRIG och FRED? Det handlar om det hela tiden och nu går det väl för långt, d v s det är långdraget på alla fronter, och människor bestämmer vilket det skall bli och det handlar om vapen, DYRA VAPEN och människoliv, men pengarna är viktigast. Det är illa i världen nu och de verkar ha bråttom nu att rusta färdigt inför slutet som kommer framöver. MEN ekonomierna och katastroferna kommer, det är solklart. Pandemi nr 2 skall ju komma snart också! Det skall till lite nya pengar i oklar valuta och mera… det tar väl något år eller så… Tiden är ganska kort så vi får be och vi får leva lite till, GUD vet ju exakt datum för ALLA HÄNDELSERNA FRAMÖVER.

KOMMENTAR

EU-VALET 2024 

Jenny Piper 

Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto har helt rätt när han säger att det stundande EU-valet blir ett val mellan fredsvänliga och krigsvänliga sidor snarare än mellan det traditionella vänster och höger. Dessvärre stödjer samtliga svenska riksdagspartier den galna politiska väg som stakats ut åt oss av Bryssel och Washington.

PUBLICERAD 16 MAJ 2024

 – AV JENNY PIPER

Foto: Diliff/CC BY-SA 3.0

Jenny Piper menar att väljarna noga bör fundera över vilket parti som ska få deras röst i valet till EU-parlamentet.

Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto konstaterade vid en podiumdiskussion i Budapest nyligen att nästa månads val till Europaparlamentet kommer att vara ett val mellan fredsvänliga och krigsvänliga sidor snarare än det traditionella vänster och höger.

Tidigare kunde vi säga att det finns människor från vissa samhällsskikt, som soldater, som använder sitt sunda förnuft och är medvetna om att allt kommer med en konsekvens. Tyvärr har vi varit tvungna att släppa den här illusionen nu när förutom Europeiska unionen, även Nato glider in i förberedelserna för krig som nu praktiskt taget kan betraktas som galenskap. Vi pratar i dag inte om dagisbarn eller extremister som aldrig kommer i närheten av att ha makt och som har tappat förståndet, utan valda ledare med beslutsfattande makt i det europeiska politiska livet som anses seriösa samt inte nämner användningen av kärnvapen som ett smutsigt ord, utan snarare ett ‘möjligt scenario’.

Nato hade tidigare beslutat att man inte var part i kriget i Ukraina och att allt möjligt måste göras för att förhindra en direkt konfrontation med Ryssland eftersom det skulle leda till ett världskrig. Så vi drog den här röda linjen … och nu har vi börjat radera den eftersom Nato vill intensifiera sin samordning av vapenleveranser och utbildning av ukrainska trupper samt planerar att godkänna ett stödpaket till Kiev om 100 miljarder euro.

Den ungerska regeringen vill inte bidraga till denna plan på något sätt och ungerska soldater ska vara befriade från att delta i ett sådant uppdrag för att undvika att något liknande scenario inträffar på Ungerns territorium. Vi kommer se till att ungerska skattebetalares pengar inte kommer användas för uppdraget.

Den här konflikten kan inte lösas på slagfältet och fortsatta vapenleveranser förlänger bara striderna. Ett gynnsamt resultat i valet i juni skulle räcka långt till att skapa ett effektivt motstånd mot Natos förslag, eftersom det skulle kunna användas för att visa i Bryssel att det ungerska folket inte vill ha något av detta“.

Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto. Foto: EU2017EE Estonian Presidency/CC BY 2.0

Szijjarto har rätt i det han säger och detta är något som alla som ska rösta i EU-valet bör ha i åtanke innan man avlägger sin röst, eftersom samtliga våra riksdagspartier stödjer denna galna politiska väg som stakats ut åt oss av Bryssel och Washington. Det kvittar för dessa välavlönade vasaller hur högt priset blir som vi medborgare får betala och dessa krigshetsare struntar blankt i vilka konsekvenser det kommer få för de europeiska ländernas ekonomier eller hur det kommer påverka såväl trygghet som säkerhet för invånarna.

Man undrar varför inte fler inser detta simpla faktum – om inte annat för barnens skull som ska ta över efter oss och framförallt för att se till att Sverige håller sig utanför krig, men det tycks vara en svårknäckt nöt för den nordiska massindoktrinerade befolkningen som utan att tänka själva svalt de lögner de serverats dagligen av etablissemanget i två års tid. Skrämmande att se hur lättstyrda människor är och det bidrar stort till vårt fall.

Jenny Piper Alla Jenny Pipers artiklar finns på  jennypiper.blog.

MER I ÄMNET | EU-VALET 2024 

Världen. EU-valet, Världsbanken,Vacciner, / JESUS lever


Världsbanken lanserar plan för att decimera globalt jordbruk under förevändning att minska koldioxidutsläpp

2024-05 Den globalist-ledda Världsbanken publicerade nyligen en rapport som föreslår idén att göra drastiska nedskärningar i den globala jordbruksproduktionen för att uppnå “netto noll utsläpp.” Planen innebär att centralisera världens jordbruk i händerna på bara några få rika individer som planerar att minska nästan en tredjedel av världens växthusgasutsläpp genom att… /LÄS ARTIKEL

Dr. John Campbell diskuterar studie som visar stroke och dödsfall efter covidvaccination

2024-05-20

I torsdags analyserade Dr. John Campbell en medicinsk fallstudie från Harvard Medical School som dokumenterade dödlig hjärnskada, specifikt cerebral ischemi (otillräckligt blodflöde till hjärnan) orsakat av Modernas covid-vaccinationer. “Detta kunde inte vara en allvarligare rapport,” sa Campbell. Campbell diskuterade hjärnskannings-bilder från studien som visade mörka områden i hjärnan, vilket indikerar brist…

2 Tim 3:2Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,
Titus 3:8Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.
Ps 9:9
Han ska döma världen med rättfärdighet, hålla dom bland folken med rättvisa.
Ps 24:1Av David. En psalm. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den,
Ps 33:8Hela jorden ska frukta Herren, alla som bor i världen ska bäva för honom,
1 Krön 16:30
Tillbe Herren i helig skrud, bäva inför honom, hela jorden! Världen står fast och vacklar inte.

Smäda och Håna Gud?/ There is power in the blood

Ord som gör ont i någon då de säges finns det många utav, och man menar att en person sagt de orden till någon , kanske till Gud? jag tar med dem här nedan.
Varför?
Jag fick höra av en person att jag smädar Gud här eller privat? -Jag kan inte anse att jag gör det utan jag brukar berätta om o-troende människor som har en vana att håna Gud. I min undran varför man sagt detta till mig så tycker jag att det är märkligt att jag skulle göra det som varit trogen i 18 år här på min hemsida, och jag har alltid skrivit här, m m, varje dag om GUDS BUDSKAP, om VEM han ÄR och Varför man skall ha en Gudstro. Jag har vittnat på många ställen här och annat, om VAD Gud gjort för mig i mitt liv och hur TACKSAM jag ÄR, och varit under alla år då också mirakel skett.
Detta ordet smäda, bland de andra orden du ser här, de är inte ok, de gör ont. -MEN jag smädar Gud??? Jag brukar inte vara långsint, men jag tycker att sådana ord inte hör hemma hos mig, jag förstår inte.

9 Svenska Synonymer till SMÄDA:

KRÄNKA
Definition: 1. behandla nedsättande (oftast genom att angripa eller tala negativt om den personliga hedern)

SKYMFA
Definition: 1. förolämpa

HÄDA
Definition: 1. genom ord eller handlingar kränka något som anses heligt, vanligtvis en religions gud

BESPOTTA
Definition: 1. spotta på, håna, förakta

HÄCKLA (också håna)
Definition: 1. ett redskap för beredning av lin

HÅNA
Definition: 1. uppge någonting på ett sätt som kan kränka, vanligtvis avsiktligt.

BELACKA

Maranata, Kom du Herre, kom, Del 5

Del 5: Församling

Maria: OBS! FÖR DEM SOM INTE KÄNNER HONOM, JESUS, så kommer han som en tjuv om natten men inte för de frälsta och längtande, vi kan vår bibel, vi vet VAD våra HJÄRTAN och SJÄLAR BEHÖVER! TÄNK också efter HUR det VAR på Noa´s dagar!!! HUR var det då? vad kan du om den tiden? Kan du jämföra med idag? –Var inte sen med att vittna om JESUS!

HUR MÅNGA IDAG VET ATT JESUS KOMMER TILLBAKA????

Pingst /Den helige Ande

PINGST:

Pingst . Väntar man nu på väckelse/andeutgjutelse   Se gärna Apg 2:16.

Act 2:1  När sedan pingstdagen var inne, voro de alla församlade med varandra.

Act 2:2  Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom om en våldsam storm hade dragit fram; och det uppfyllde hela huset där de sutto.

Act 2:3  Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem.

Act 2:4  Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala.

Act 2:5  Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från allahanda folk under himmelen.

Act 2:6  Och när dånet hördes, församlade sig hela hopen, och en stor rörelse uppstod, ty var och en hörde sitt eget tungomål talas av dem.

Act 2:7  Och de uppfylldes av häpnad och förundran och sade: “Äro de icke galiléer, alla dessa som här tala?

Act 2:8  Huru kommer det då till, att var och en av oss hör sitt eget modersmål talas?

Act 2:9  Vi må vara parter eller meder eller elamiter, vi må hava vårt hem i Mesopotamien eller Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller provinsen
Asien,

*Om någon törstar, så komme han till mig och dricke. Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom Skriften säger.* /Joh 7:37-38

Erfarenhet av den helige Ande i vårt personliga liv kan vi ge olika namn, men ett är för oss gemensamt: vi behöver en ständig förnyelse av vår andeupplevelse för att leva ett friskt andligt liv.

Det är något otillräckligt över de minnen som långt tillbaka markerar andliga genombrott om de inte följs av fortsatt andlig förnyelse.

När Jesus beskriver Anden i sin förkunnelse på den stora vattenösningens högtid i Jerusalem får han en bra bild genom att jämföra med den ceremoni man där högtidlighöll. Dit får man gå om och om igen för att renas och få sitt andliga behov tillfredsställt. Den som blir fylld av Anden får en källa i sitt eget inre, säger Jesus.

 Det är inte vatten man öser upp i bestämda mått, detta är strömmar av levande vatten som springer upp. Så är andefyllt liv beskrivet i Jesu tanke. Ingen knapphet råder, inget gammalt vatten bjuds. Rikt får vi leva på nya välsignelser därför att den helige Ande bor i vårt inre.

Apg 1:4-5, 8: Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande… när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Hes 36:26-27: Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Jesus Kristus lever och ger oss kraft och mod att gå ut med evangelium!

Om Ondskans verk! Ämne: Vaccin.

Vaccinprogrammen republikanska delstater Norska forskare skilja vaccinbiverkningar Massmedia varnar covidvaccintvång Att inte ta vaccinet anti-vaccin Barry Duffield vaccinavtal autoimmuna problem hotades med Säpo vaccintvång concealment of deaths

Japans främsta onkolog säger att covidvaccin i princip är mord, Artikel

2024-05-17

Japans främsta cancerläkare gjorde nyligen rubriker genom att öppet erkänna vad många läkare har varit för rädda för att säga högt: covidvaccin är ”ondskans verk” och har lett till vad som ”i princip är mord.”

Kommentarerna gjordes av Dr. Masanori Fukushima i en intervju. Den dekorerade onkologen startade den första öppenvårdsmottagningen för cancer vid Kyoto University i Japan och var ansvarig för den första kursen i farmakoepidemiologi vid skolan.

Han nämnde en särskilt oroande biverkning som amerikansk massmedia inte har rapporterat om – förekomsten av ”turbo-cancer” som ”tidigare inte setts av läkare.” Han sa att dessa cancerformer började dyka upp efter vaccinernas lansering och har utvecklats så snabbt att de ofta är i stadium 4 när läkare diagnostiserar dem.

Han tillade att ökningen av dessa cancerformer har åtföljts av en ökning av överdödlighet från cancer i allmänhet till en grad som inte kan förklaras enbart av missade behandlingar eller undersökningar under covid-19-relaterade nedstängningar.

Han pekade också på plötsliga dödsfall som inträffade hos individer kort efter att de fått vaccinerna, såsom en 28-årig man vars fru hittade honom död fem dagar efter hans andra dos av Pfizers mRNA-vaccin. Det är en historia som är allt för vanlig nuförtiden, även hos personer utan tidigare hälsoproblem.

Han sa: ”Det är allvarligt. Det är i princip mord. I slutändan vill jag tydligt säga att detta är min åsikt.”

För Dr. Fukushima är det ingen överraskning att de länder som lanserade de mest aggressiva covidvaccinationskampanjerna ser de högsta siffrorna för både infektioner och dödsfall, som Israel.

”Israel ledde tidigt och hade en omfattande vaccination, men hade också de högsta döds- och infektionssiffrorna. De områden som vaccinerades mindre aggressivt såg mindre skada,” sa han och tillade att ”Israel var snabb med att stoppa vaccinet.”

Ett ökande antal vaccinerade personer behöver medicinsk vård för hälsoproblem relaterade till vaccinet.

Han sa att den japanska regeringen redan har dokumenterat mer än 2 000 dödsfall kopplade till vaccinet, en uppskattning som han tror är låg, tillsammans med många andra som behöver medicinsk vård för allvarliga hälsoproblem relaterade till vaccinet.

”Det finns tiotusentals människor som måste träffa en läkare på grund av vaccinrelaterade problem,” sa han.

Han uppskattar att nästan en tredjedel av dem har problem som kroniskt trötthetssyndrom och myalgisk encefalomyelit, och problemet kommer bara att bli värre eftersom många sjukdomar har ökat sedan vaccinets lansering. Tyvärr finns det en chans att några av dessa patienter kanske inte får den uppmärksamhet och vård de behöver.

”Det är som om vi har öppnat Pandoras ask… Vi måste ta dessa skador på allvar och hantera dem uppriktigt. Alla försök att avfärda dessa skador som om de inte hände är uppriktigt sagt ondskans verk. Detta är ett utmärkt exempel på den onda praktiken av vetenskap,” hävdade han.

Dr. Fukushima hade också några hårda ord för mainstream-media och dess misslyckande att rapportera om vaccinernas faror. Han kritiserade också medierna för att kalla vaccinmotståndare för vetenskapsfientliga ”kättare” och sa att de som tystade dessa individer är de som går emot vetenskapen, och tillade att de är ”mer likt tro, hysteri eller till och med sektbeteende.”

Han tillade: ”Jag är nu djupt oroad inte bara över en allvarlig kris inom medicinen utan även inom vetenskap och demokrati.”

naturalnews.comJapans främsta onkolog säger att covidvaccin i princip är mord

Maria: Det du nu läst här i artikeln är ju inte en bluff, eller hur! MEN man vill få det till så många olika saker, men vi är många som håller med om att det var fel ifrån början 2020 och att detta planerats sedan minst år 2017, det säger många uppgifter under åren som gått.

2 bilder, Maria:

Människorna, ondskan och felen. Vad säger JESUS?

Precis som det säges här i videon/videos som är korta och sanna så är det ju så att människorna har hamnat helt fel i sina beteende. Vore det inte så så skulle det ju naturligtvis vara ett paradis på jorden. MEN ONDSKAN KOM JU! Människor är onda, eller hur? De tar fram sin minst fördelaktiga människa och pinar andra på så många vis. Det hör vi och ser HELA TIDEN, dag ut och dag in! FINNS det bot för detta beteende? JA Den boten heter JESUS KRISTUS! MEN! NU är vi ju i sluttiderna! HUR skall det hinnas att bli OK?

Svar: -NEJ människorna kommer inte att förändras i stora massor, inte så som Gud ville. HAN sände sin son men det blev inte som det borde ha blivit. Svaret är att ONDSKAN är så stor och kommer att fortsätta tills JESUS kommer åter och hämtar de troende hem.

Man vill VINNA HELA VÄRLDEN? JA, Men det ger inget. Känner du JESUS? GE DITT LIV TILL JESUS- helst nu!

Vi lever i ett förstadium till kaos. KAOS är granne med Gud, säger man…

1 Pet 1:21Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.
1 Pet 1:3Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

Titus 1  Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att föra Guds utvalda till tro och insikt om den sanning som hör till gudsfruktan 2 och ger hopp om evigt liv. Detta eviga liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evig tid.

Livets väg, eller den breda vägen/ Berno Vidén

Den breda vägen är det många som vandrar på, då de tror det är rätt väg och vet inte hur det borde vara. MEN JESUS VARNAR! Fördärvet väntar om man går den BREDA vägen i stället för på den SMALA vägen, med JESUS. JESUS är den som skall föra oss fram till Himmelriket.

Det kostar allt att följa Jesus. Att vara en lärjunge är inte vad många vill vara. Det är för arbetsamt att gå den SMALA VÄGEN. Många går in i fördärvet utan att veta eller förstå vad de gör, för de kan inte välja JESUS då de inte hört eller sett det de borde fått göra. Därför måste vi arbeta för att FLER skall få lära känna JESUS och komma ända fram! KÄRLEKEN från JESUS, LIVET i Kristus är det enda rätta för en människa- ja det tycker jag och många med mig! och framförallt: GUD.

Johannes evangelium kap 8.