Tag Archive | vaccine

Läs om svåra vaxxxinskador!


CORONAVACCINERINGEN 

Mamman om dotterns vaccinskador: “Vi blir inte trodda”

PUBLICERAD 30 AUGUSTI 2021

Foto: faksimil/LifeSiteNewsStephanie och Maddie de Garay på presskonferens i Milwaukee, Wisconsin.


Familjen de Garay från Ohio vittnar om allvarliga hälsoproblem för dottern Maddie efter att hon injicerats med Pfizers covidvaccin i en klinisk studie och problem att få vård för hennes skador inom vården.

Idag kan hon varken gå eller äta själv, men trots att hon tidigare varit fullt frisk fysiskt och psykiskt har läkare bland annat menat att hennes skador beror på att hon plötsligt blivit mentalt sjuk.

Den 28 juni 2021 höll Wisconsins republikanske senator Ron Johnson en presskonferens med familjer som drabbats av allvarliga hälsoproblem efter att ha tagit något av covidvaccinen och sedan vittnat om att de inte blivit trodda inom vården. Fem familjer från olika delar av USA deltog i presskonferensen i Milwaukee, Wisconsin. Bland andra Stephanie de Garay vittnar om hur hennes 12-åriga dotter Maddie drabbats av mycket allvarliga hälsoproblem efter att ha deltagit i en klinisk studie för Pfizer under december 2020 och januari 2021.– Alla våra tre barn deltog i studien och vi var glada att göra det för att hjälpa samhället att återgå till det normalaberättar modern Stephanie med sprucken röst.

Hon vittnar om att Maddie var en hälsosam 12-åring som fick bra betyg och hade mycket energi fram tills att hon fick den andra dosen av Pfizers covidvaccin Comirnaty. Idag sitter hon i rullstol med allvarliga hälsoproblem. Stephanie berättar att Maddie kände smärta direkt efter att ha tagit den andra dosen och inom 24 timmar hade smärtan spridit sig till magen och bröstet.

– Hon beskrev smärtan som att ”det känns som mitt hjärta håller på att slitas ut ur min hals”.

Ytterligare symptom tillkom såsom smärtsamma elektriska chocker genom nacken och ryggraden vilket gjorde att hon var tvungen att gå framåtböjd. Hon upplevde också extrem smärta i fingrar och tår och föräldrarna tog henne till akuten, men de skickade snabbt hem henne.

– De tog prover och kollade om hon hade blindtarmsinflammation. Det hade hon inte. De gav henne medicin och sedan skickades hon hem.

När mamma Stephanie senare läste i sin dotters journal stod diagnosen ”biverkning från första vaccin” (adverse effect of vaccine inital encounter). Det här är också enda gången som detta nämnts i hennes journal.

Under de följande två och en halv månaderna blev magsmärtorna mycket plågsamma och fler symptom framträdde. Maddie upplevde illamående, kräkningar, oregelbundna hjärtslag och blodtryck, hon fick minnesförlust och blandade ihop ord samt fick yrsel, svimningar, anfall, muskelsvaghet och hon förlorade känsel från midjan och ner. Hon började även tappa kontroll över blåsan och fick både oregelbundna och kraftiga menstruationer. Till slut var hon tvungen att få näring genom en slang.

Under de första fem månaderna efter att Maddie injicerades har hon varit på akuten nio gånger och blivit intagen på sjukhus tre gånger och hon har legat inne på sjukhus under sammanlagt två månader.

En ytterligare utmaning för familjen kom sedan Maddies läkare ställt en ny diagnos, efter vad modern skriver som en högst bristfällig undersökning. Nu menade man istället att Maddie hade en funktionell neurologisk störning och att detta berodde på att hon haft ångest.

– Det bekymrade oss och vi höll inte med eftersom Maddie inte lider av ångest. Vid ett tillfälle försökte de placera henne på ett mentalsjukhus, säger Stephanie uppgivet.

De sökte mer läkarvård och hittade efter fem månader en läkare som arbetade med forskning inom vaccinbiverkningar och som gjorde kompletterande tester.https://rumble.com/embed/vgncgn/?pub=4

Stephanie de Garay frågar sig samtidigt varför ordentliga undersökningar på dottern inte gjorts tidigare så att detta inte ska hända andra och hon häpnas över att man istället bedömt dottern som mentalt sjuk.

– Vår kamp som föräldrar som försöker hjälpa sin dotter fortsätter och vi vill att Maddie ska bli sedd, hörd och trodd på för det har hon inte blivit, säger mamman.

TROR DU ATT DETTA ÄR FEJK?? Nej precis, det är ALLVAR!! SÅÅ fruktansvärt för denna flicka!! och hennes familj!

 • 2021-09-07Minderåriga i Uppsala kallas till vaccinering – utan att tillfrågas2021-09-0423-årig fotbollsspelare dog i hjärnblödning – dagar efter att han tog coronavaccinet2021-08-31Studie: Vaccin ger dåligt skydd mot deltavariant2021-08-30Japan stoppar leveranser av Modernas vacciner – innehåller okänd substans

 • Jag har inga ord mer än: MISSHANDEL! m m

  Gud bevara oss, Gud hjälp människorna, Gud i himmelens höjd stoppa detta vansinne!!

  Nazi-Tyskland/ Vaccinsamhället

  https://www.vaken.se/vaccinsamhallets-slaende-likheter-med-nazityskland/

  • Det hetsas upp och målas upp faror i medier kring en ”osynlig fara” (viruset som ännu ingen lyckats isolera).
  • Du får inte ifrågasätta vaccineringen, ställa kritiska frågor eller diskutera nyttan med den (bokbål).
  • Dina frågor och åsikter kring vaccinet blir aktivt blockerade i sociala och traditionella medier (censur).
  • Om du ifrågasätter vaccinet blir du demoniserad och skuldbelagd i medier (pågående brunsmetning).
  • Din rörelsefrihet blir begränsad (checkpoints).
  • Du måste inneha särskilda resedokument (ausweis bitte).
  • Myndigheter uppmanar angiveriverksamhet.
  • Din mötes- och protestfrihet blir begränsad.
  • Man stiftar nya ”tillfälliga” undantagslagar som övergår till permanenta.
  • Offentlig märkning av oliktänkare (ovaccinerade får bära mask/stjärna).
  • Du kan hotas med att förlora ditt jobb eller att du inte får handla mat om du inte vaccineras (diskriminering).
  • Medicinska experiment med obeprövade substanser med livshotande skador och död som möjligt resultat (Mengele).
  • Om du inte går med på vaccinet hotas du med social utfrysning och slutligen karantänläger. (arbeit mach frei).

  Vaccinsamhällets slående likheter med Nazityskland

  ___________________________________

  HUR GALET SKA DET FÅ BLI? DETTA som sker nu är INTE ACCEPTABELT och det är OLAGLIGT! i högsta grad. MEN människor accepterar det och tycker det är ordning och reda! KAN MAN HA MER FEL??

  https://www.medicdebate.org/node/2267?fbclid=IwAR2yo_EIbvXNLM8mM4G62rwDlFMDoK2pO2mfrunNG3yAqrKsLNVXOmh3lj8

  SE DENNA LÄNK MED 2 VIDEOS

  TÄNK EFTER VAD SOM KOMMER UT AV ALLT DETTA ELÄNDE. ROPA PÅ GUD!!

  37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38 För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

  Visselblåsare. Artikel/VIDEO Vaxxksine

  Två visselblåsare på Facebook har genom Project Veritas avslöjat hur den sociala mediejätten arbetar febrilt för att få allmänheten mer okritisk och positivt inställd till coronavaccinen. Bland utvecklar man systematik för att “degradera” och osynliggöra vaccinkritiska inlägg eller kommentarer som lyfter fram vaccinskador eller vaccinorsakade dödsfall. Målet uppger visselblåsarna är att skapa en digital värld där bara vaccinpositiva åsikter tillåts på plattformen.

  Interna dokument som kommit Project Veritas tillhanda visar att Facebook lägger stora resurser på att styra debatten på plattformen i en riktning där människor ska bli mycket mer positivt inställda till vaccinen än idag. Kritik, negativ information om vaccinen och annat som kan göra människor mindre villiga att vaccinera sig ”skuggbannas” och censureras så att dessa kommentarer inte blir tillgängliga för människor som exempelvis följer en viss diskussion om vacciner på Facebook.

  Dokumenten visar att Facebook bland annat tagit fram ett slags rankningssystem baserat på hur mycket kommentarer ifrågasätter eller varnar för coronavaccinen. Steg två på denna rankning representerar kommentarer som ”indirekt avskräcker” människor från att vaccinera sig. Kommentarer som bedöms göra detta får sämre ranking och begravs långt ner i kommentarsfältet eller blir helt otillgängligt för läsarna – helt oavsett om det som skrivs är sant och korrekt eller inte.

  En insider från Facebook förklarar att även milt vaccinskeptiska åsikter censureras i enlighet med myndigheternas och mainstreammedias narrativ.

  – Narrativet är: ta vaccinet, vaccinet är bra för dig. Alla borde ta det och om du inte gör det så kommer du att pekas ut som fiende till samhället.

  En av visselblåsarna som arbetar som datortekniker på Facebook har läckt flera interna dokument som visar hur en algoritm med målsättningen att drastiskt minska användarnas exponering för vaccinskeptiska kommentarer redan har börjat testas på 1,5 procent av Facebook och Instagrams 3,8 miljarder användare.

  – De försöker kontrollera det här innehållet innan det ens kommer upp på din sida, innan du ens hinner se det.

  I dokumenten framgår det tydligt att målsättningen är att skapa ett ”ramverk” för att identifiera och ranka kategorier av innehåll som skulle kunna minska vaccinationsviljan hos allmänheten och att ”tonläget” i inläggen blir avgörande för hur mycket censur de ska utsättas för.

  – Det spelar ingen roll om kommentarerna är sanna, bygger på fakta eller representerar verkligheten. Kommentaren degraderas, begravs och göms undan från allmänheten om den krockar med det här systemet”, konstaterar James O’Keefe på Project Veritas.

  Att explicit rekommendera någon att inte vaccinera sig ses exempelvis som allvarligare än att ”indirekt avskräcka” någon från att låta sig injiceras. Inlägg av båda typerna riskerar dock att utsättas för omfattande censuråtgärder.

  – Det här är helt enkelt vad de använder för att strukturera hur de ska bedöma innehållet beroende på hur vaccinskeptiskt det faktiskt är eller om det är explicit avrådande, konstaterar visselblåsaren.

  Han berättar också att inlägg skickas de vidare till en mänsklig granskare om algoritmerna själva inte kan avgöra hur “vaccinskeptiska” inläggen är.

  Foto: faksimil/Project Veritas

  Facebook medger också i de läckta dokumenten att de aktivt minskar andelen ”gilla-markeringar” från vaccinskeptiskt innehåll för att få det att framstå som att dessa åsikter har mindre stöd i verkligheten än vad de faktiskt har.

  Att starta en Facebook-sida eller en grupp i syfte att i stor skala få människor att inte ta de kontroversiella vaccinen bedöms av Facebook som allra mest allvarligt – särskilt om avrådan riktar sig till den breda allmänheten och inte särskilda grupper eller individer.

  Foto: faksimil/Project Veritas

  Ett inlägg som exempelvis delar en länk om vaccinskador tillsammans med frågeställningen ”hur är detta inte läskigt?” kommer dock också att flaggas av algoritmerna för ”indirekt avrådan” och detta helt oavsett om det som står i inlägget eller länken är sant eller inte. Samma sak gäller personliga vittnesmål där människor berättar om hur de skadats av vaccinen.

  Foto: faksimil/Project Veritas

  Med hjälp av olika algoritmer försöker Facebook aktivt också minska räckvidden och spridningen för vaccinskeptiskt innehåll och man håller även på att förbättra dessa med språkigenkänning så att även vaccinskeptisk information på andra språk än engelska kan bekämpas.

  Visselblåsarna menar att ansvariga för censurprojektet rapporterar direkt till Facebooks grundare och vd Mark Zuckerberg och att det i slutändan är han som bestämmer.

  – Det är samma sak igen. Du ser en stor skillnad mellan Facebooks offentliga policy och deras privata policy, där den offentliga policyn är mycket vag och otydlig. Den är designad för att ifrågasättas och den är skapad för att enkelt kunna försvaras. Men när du sedan tittar på den privata policyn så är den mycket mer tydlig och mycket mer specifik, konstaterar en av visselblåsarna och konstaterar att det framstår som att Facebook försöker lura allmänheten att de inte alls detaljstyr användarnas innehåll på det sätt som de faktiskt gör.

  Project Veritas lyfter också fram hur inlägg kan censureras om de tar upp negativa effekter av vaccinen utan att lyfta fram ”den fulla kontexten”, vilket i praktiken kräver att användarna måste citera stora delar av forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar.

  Om en person publicerar ett inlägg där denne skriver att hundratals personer dog under en vaccinstudie och länkar till sagda studie där dödsfallen framgår så kan denne ändå censureras eftersom inlägget inte bedöms ha visat ”den fulla kontexten.”

  – Ok, så du vill att jag ska skriva en tio sidor lång kommentar, frågar visselblåsaren retoriskt och undrar vidare vad ”full kontext” egentligen betyder.

  – Om de såg en studie från någon de inte gillade så skulle de kunna säga att detta inte är den fulla kontexten eftersom ABCDEFG, förklarar han och menar att den luddiga regeln förmodligen kommer att användas för att tysta obekväm fakta på området.

  Slutsatsen blir att i princip allt innehåll och alla inlägg som inte är positivt inställda till coronavaccinen riskerar att utsättas för någon form av censur och att Facebook aktivt försöker påverka människors val att vaccinera sig genom att ta bort, tysta, censurera och skuggbanna alla varnande och kritiska röster.

  – Jag tror att människor kommer att acceptera det och de (Twitter, Facebook, Google) och liknande ser att detta accepteras av allmänheten och de ser det som ett grönt ljus för att säga ”åh, vi kan fortsätta göra detta mer och mer”, menar visselblåsaren.

  Han oroar sig för att detta inte bara kommer att sluta vid vaccinfrågan utan även spridas till andra frågor och ämnen, där Facebook i praktiken gör det omöjligt att föra fram andra narrativ än det officiella.

  Man noterar också att det bland Facebooks anställda finns ett betydande stöd för att införa denna typ av drakoniska åtgärder och att en stor del av personalen faktiskt stödjer idéerna om att Facebook ska försöka styra människors tankar och åsikter och kväsa röster som för fram andra perspektiv.

  En av visselblåsarna som Project Veritas pratar med berättar att han själv inte är särskilt rädd att få sparken och att det för honom är viktigare att belysa dessa orättvisor och hur Facebook faktiskt behandlar människor – i en förhoppning att skapa en bättre och mer öppen värld där människors grundläggande friheter inte tas ifrån dem.


  Markus Andersson
  markus.andersson@nyadagbladet.se

  Den stora dagen, Antikrist,vedermöda m m

  Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
  Guds tid

  Here’s a chart of what to expect in the coming months ahead leading up to the coming of the Son of man 🔥🔥🔥We have less than 40 months before the Great Persecution of the saints by the BEAST. Get prepared folks, this is not a joke and it’s most certainly not a game 💥💨. Don’t wait until it’s too late!!!🕊️ SELAH 🕊️

  Denna text och bild vill beskriva vad som väntar framöver de kommande 40 månaderna innan Jesus kommer tillbaka, allt är enligt Guds ord. Framräknade dagar. Kristnas lidande som det står om i Gudsordet, mark of the beast, D Trump, Israel………….

  Our Blessed Hope returns after the opening of the 6th seal in the second half of the 70th of Daniel.The false pre-trib doctrine originates from a Freemason called John.N.Darby in the 1800 century.We will all be here through seals 1,2,3,4,51= White Horse, CONQUERThis occurred on September 2020 with the Abraham accord signed by coadjutor Trump, Israel and the United Arab Emirates.2=Red Horse WAR of Gog and Magog.This is brewing up as we speak, Turkey has declared Jerusalem is theirs, this will incite WW3. This took place on October 20203= Black Horse FAMINEThis is also in the works for quite some time. Rumors Truckers Unions are told to park their trucks on November 29th, along with many other deliberate agendas halting the worlds food supply.4=Pale Horse DEATH also known as the Abomination of Desolation.This is when the Antichrist of Revelation sets himself up as King 👑of Israel in Jerusalem. The Moderna Pfizer Fauci Gates vaccines will be decreed with a quantum dot tattoo using an enzyme called Luciferace. Mark of the BEAST.5=MARTYRDOMThis is the Great persecution of the saints by the BEAST and will start immediately after the Mark is decreed by the man of sin.6=RESSURECTION DAY and the Great and Terrible Day of the Lord.This is your RAPTURE⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡✨✨✨7=WRATH of GODThe 7Bowl and Trumpet Judgements on a BEAST following world.Ressurection Day and the Wrath of God all occur on the same DAY!!!!!⚡🔥🔥🔥

  DENNA Text från Gud tål verkligen att tas på största allvar, och är man religiös och tror att det är Pretib som gäller och INTE vedermöda på g, då är man direkt dum för då har man inte förstått bibelns/Guds ord.

  Bilden kan innehålla: en eller flera personer, text där det står ”IMAGINE A VACCINE so SAFE YOU HAVE TO BE THREATENED TO TAKE IT FOR A DISEASE so DEADLY YOU HAVE TO BE TESTED TO KNOW YOU HAVE IT”

  Brott emot Mänskligheten, no covid. Politisk Agenda….Syrebrist i masktvång… se video

  Läkare Mikael Nordfors är en av tusentals läkare världen över som har en helt annan bild av hur man bör hantera rådande influensa Covid-19. Han menar också att det är en helt annan agenda som driver det som nu sker samt att man i spåren av denna skapade kris även undanhåller lämpliga behandlingsmetoder. Mikael hävdar också att man felbehandlat en stor mängd äldre människor vilket lett till en mängd helt onödiga dödsfall.

  Mikael Nordfors ingår i ett nätverk med tusentals Europeiska läkare på högsta nivå som exponerar pandemin som en politisk agenda snarare än medicinsk kris. I helgen träffas delar av det internationella nätverket i Stockholm för möten och en manifestation i Kungsträdgården.

  Möt upp och säg nej till den alltmer tydliga negativa agendan makten tvingar på folket!

  Dagen D / vitamin D, /demokrati… / Mord/ Landsförräderi

  Jag hoppas att ni delar videon, jag hoppas att ni förstår videon, jag hoppas att ni är modiga, jag hoppas att ni berättar. Göm er inte! Hälsn Maria

  Gud är god, han älskar att ni berättar sanningar

  Artificiell intelligence. Är DU en Blivande robot? /Vaccin/ Se Dr. Carrie Madej berätta

  Vi ligger i tid nu för att se bibelns ord bli sanningar. DENNA video berättar för dig om AI, artificiell intelligens, datorer, nanopartiklar, nanoteknologi är sådant som är så smått så du knappt kan se det. Därför vill man ha CHIP inplanterade. MEN man ska veta att OM man tar VACCIN eller troligtvis chip så blir hela ens DNA förändrat och hela ens system i kroppen krackelerar. Man blir som en robot! Hela ens inre kommer att ge upp på ena eller andra viset och du /man blir en person som blir berövad på allt.

  Uppenbarelsebokens kap 13: 16 Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666.

  ‘DET’, står det i kapitel 13:16 första versen. … Är ‘det’ ett chip, en organisation, en härskare/makt, ett chip, eller vad? Man säger att VACCINET INTE ÄR SKADLIGT. Hmmmmmmmm, säger jag o många med mig, vi är många som diskuterar hur världen har blivit.

  VACCINET kan komma att förändra hela din kropp, ditt minne. Man säger inte att det förändrar ditt/ens DNA—- men det gör det naturligtvis!!

  EUGENICS? VAD betyder det?? Jo det betyder: BEFOLKNINGSKONTROLL! Det ordet är mycket förknippat med Bill & M Gates Foundation! man vill minska befolkningen med 10-15%, antagligen mer! GENE EXTINCTION, VAD betyder det? Jo det betyder: GENETISKA MUTATIONER, Och hela vårt ekosystem kan förändras mer än det gjorts idag och det blir kaos i hela de systemet. O-reparabla konsekvenser. Man kan använda detta på insekter, andra djur och naturligtvis på människor!

  I USA så skriver man sig fria från skador från vaccin och det är nog likadant överallt på jorden, man jobbar ju tillsammans för att få in så många miljarder som möjligt, men man tänker inte på människorna och skadorna det kan komma att orsaka.

  Jag kan inte rekommendera vaccin, nej .Jag kan INTE säga mer för jag vet inte vad och när och hur……men jag vet ATT det kommer hemska tider. JESUS LEVER och den som INTE är frälst NU kan bli det genom att ropa på Jesus och lägga sitt återstående liv i hans händer och ropa på nåd att få leva efter döden. Det eviga livet finns! Hos Jesus. Den dagen Jesus kommer på skyarna DÅ är det för sent att ta ställning! Varje dag är frälsningens dag.

  Do NOT trust him
  Hälsn Maria

  Medical Babylon / D Trump m m

  Jag fick denna video av en vän och jag anser att den är mer än sevärd!

  SE HIT: 🇺🇸 Medical Babylon In The Last Days! 🇺🇸

  President Trump planerar att vaccinera den amerikanska befolkningen med hjälp av militären! De som fortfarande dyrkar Trump och ingår i Q- och Trumpsekten verkar inte fatta vad han planerar. De är så hjärntvättade och lurade att de inte begriper vad som pågår och att de själva medverkar till massmord genom att stötta Trump.Trump är en falsk förrädare som låtsas vara nationalist och patriot. Det är han inte. Trump är egenligen en globalist.

  Han tillhör kabalen som håller på att införa New World Order i hela världen.Trump, Fauci, Gates, Clinton, Obama, Bush, Soros, Rothschild, Bildt, Reinfeldt, Löfvén, Johnsson, Trudeau…

  Allihopa ingår de kabalen som styr världen i det fördolda.President Trump berättar helt öppet att amerikanerna ska vaccineras och “Operation Warp Speed” är redan satt i verket. Detta står på hemsidan HHS.gov

  Fact Sheet: Explaining Operation Warp Speed What’s the goal?Operation Warp Speed (OWS) aims to deliver 300 million doses of a safe, effective vaccine for COVID-19 by January 2021, as part of a broader strategy to accelerate the development, manufacturing, and distribution of COVID-19 vaccines, therapeutics, and diagnostics (collectively known as countermeasures).

  Se videon! Den är kortare än en halvtimme, men om du inte kände till det som berättas i den, så har du missat något. Jag skulle inte bli förvånad om en video som denna snart censureras från youtube och facebook.

  Dessa tider är INTE OK, men de är sagda av HERREN, de står i hans ord men vi kristna vet inte riktigt vad det är som sker och var vi står, därför måste vi utbilda oss (Såg du inlägget från igår om LAGEN, GUDS LAG?) Se det!

  Jag hoppas att du vill leva för Kristus och verkligen ta reda på hans ord och vara med att hjälpa andra att få tag i det levande ordet, JESUS KRISTUS!

  ..Reduce population

  Man vill reducera alla befolkningar! Detta är en gammal video men icke desto mindre aktuell. Man vill inte ha en befolkningsökning så då vaccinerar man i stället. Denne man B Gates är en stor bov och mer därtill!!!!

  Maria: –Jag återkommer med fler inlägg i helgen, jag har mycket problem nu som måste tas om hand ang flyttningsfråga d v s försöka flytta … för min del. Gud välsigne dig som kommer hit och vill ha svar på saker du undrar över.

  Artikel:Ebola m m. Världen. NWO. TVÅNG. Vaccine, ÖVERVAKNING /NWO Article

   

  11476836ögaAntikristliga

  “I varje större dold operation, det finns alltid flera olika mål och nivåer av möjligheter, och de är inte bortkastade. Det intressanta är, 99,99% av spelarna som gynnas inte ens inser det hela är en planerad händelse.” (Jon Rappoport)

  Detta är inte en fullständig lista över förmåner från Ebola op. Men den omfattar en stor del av territoriet.

  I ingen speciell ordning:

  Distraktion: det fortsatta USA: s krig i Mellanöstern flyttar till de bakre sidorna.

  Vaccin och drog-försäljning för läkemedelsföretag expanderar.

  Allmänheten är på väg till att acceptera alla vacciner, följa alla medicinska order, köpa falska epidemier som verkliga, frukta bakterier, frukta “oförutsägbara utbrott.”

  Rädsla = människor blir lättare att kontrollera.

  Allmänheten är villkorat till att leva, från vaggan till graven, under inflytande av den medicinska kartellen och läkarnas order.

  Mega-företag och finansiärer får mer kontroll över de rika resurser i Västafrika.
  *
  Den amerikanska regeringen upprättar en militär utpost i Västafrika, vars syfte är att förbättra och utvidga sin verksamhet på den afrikanska kontinenten. Dess huvudsakliga ekonomiska konkurrent i Afrika är Kina.

  CDC och WHO öka deras inflytande, motivera sina budgetar, försök att framstå som beskyddare av mänskligheten.

  Ebola forskare ta nya bidrags pengar, söker kampanjer, förbättrad status, utmärkelser.

  Det diagnostiska provning industrin kasserar in. Pengarna rullar in

  Användningen av irrelevanta, värdelösa och opålitliga diagnostiska test för Ebola skapar förutsättningar för framtida situationer där tusentals eller miljontals falska positiva test uppfinnes, ur luften, så kallade epidemier där virus faktiskt spelar ingen roll alls. Precis som nu.

  Irrelevanta eller obefintliga virus fungerar som täckhistorier för att dölja verkliga och obekväma orsaker till sjukdom, till exempel industriföroreningar, bekämpningsmedel, GMO-mat, fracking kemikalier, strålning etc.

  Den medicinska kartellen och dess statliga allierade kommer ett steg närmare till att kunna förmå/tvinga alla vacciner för befolkningen, utan att undantag tillåts.

  Den övergripande toxifying och försvagning av befolkningar, genom vaccin och läkemedel, går alltså framåt. Försvagad = lättare att kontrollera.

  Selektiva karantäner etablerar ytterligare grundlagsstridig statlig kontroll över folket. En falsk epidemi kan utlösa att omfattande undantagstillstånd utlysts.

  Under ledning av ” bärare av viruset,” staten Övervakning expanderar.

  Kombinerat epidemin op med öppna gränser, kan regeringen och medicinska myndigheterna hävda det finns nu stora antal ovaccinerade personer i USA (invandrare) -och de måste skyddas, genom “flockimmunitet”, genom att vaccinera alla i USA med alla tänkbara vaccin.

  Under täckmantel av “en global pandemi,” giftig modern medicin kan utöka sin räckvidd i varje hörn av världen som en “nödvändig plattform för att behandla” infekterade populationer “.
  LÄS HELA ARTIKELN:
  http://www.activistpost.com/2014/10/the-ebola-covert-op-30-answers-to-who.html

  *

  READ:

  The Ebola covert op: 30 answers to “who benefits?”
  http://www.activistpost.com/2014/10/the-ebola-covert-op-30-answers-to-who.html

  New_World_OrderVia Activist Post, by Jon Rappoport

  “In any major covert op, there are always multiple objectives and levels of opportunity, and they are not wasted. The interesting thing is, 99.99% of the players who benefit don’t even realize the whole thing is a planned op.” (The Magician Awakes, Jon Rappoport)

  This is not a complete list of benefits from the Ebola op. However, it does cover a significant amount of territory.

  In no particular order:

  Distraction: the continuing US war in the Middle East moves to the back pages.

  Vaccine and drug sales for pharmaceutical companies expand.

  The public is further conditioned to accept all vaccines, follow all medical orders, buy phony epidemics as real, fear germs, fear “unpredictable outbreaks.”

  Fear = easier to control.

  The public is conditioned to living, cradle-to-grave, under the power of the medical cartel and doctors’ orders.

  Mega-corporations and financiers gain more control over the rich resources of West Africa.

  The US government establishes a military outpost in West Africa, the purpose of which is to enhance and expand its operations on the African continent. Its main economic competitor in Africa is China.

  The CDC and the World Health Organization enhance their influence, justify their budgets, try to appear as the protectors of humanity.

  Ebola researchers grab new grant monies, seek promotions, enhanced status, awards.

  The diagnostic-testing industry cashes in.

  The use of irrelevant, useless, and unreliable diagnostic tests for Ebola sets the stage for future situations in which thousands or even millions of false positive tests invent, out of thin air, so-called epidemics in which viruses actually play no role at all. Just like now.

  Irrelevant or non-existent viruses function as cover stories to conceal actual and inconvenient causes of illness, such as industrial pollution, ag pesticides, GMO food, fracking chemicals, radiation, etc.

  The medical cartel and its government allies move a step closer to being able to mandate all vaccines for the population, with no exemptions permitted.

  Ebol-virus-lab-CopyThe overall toxifying and weakening of populations, through vaccines and drugs, thus moves forward. Weakened = easier to control.

  Selective quarantines further establishes unconstitutional government control over the people. A phony epidemic can trigger the wide declaration of martial law.

  Under the aegis of “tracking carriers of the virus,” the Surveillance State expands.

  Combining the epidemic op with open borders, the government and medical authorities can assert there are now vast numbers of unvaccinated people in the US (immigrants)-and they must be protected, through “herd immunity,” by vaccinating everyone in the US with every conceivable vaccine.

  Under the cover of “a global pandemic,” toxic modern medicine can expand its reach into every corner of the globe as a “necessary platform for treating ‘infected populations’.”

  The DOD and DHS expand their operations, because “every pandemic is a threat to national security.”
  *
  *

   

  NamnlösMaria