Archive | juni 2009

Bibelord Hebr 11:6 Tro

ijiw001s5.jpg 

Gläde i Gud, ja det har vi. Den helige Ande vill få oss att känna oerhörd glädje, för den helige Ande driver ut all fruktan, och vad är då fruktan: Rädslan för att falla, att inte göra rätt enligt Gud, att bli avskurna från Gud. Så har inte Gud tänkt.

Han har tänkt att vi ska gå vidare i glädje, för att vi är hans barn. Och genom att vi är det och är i Honom, så kommer vi att segra, även om allt ser omöjligt ut i våra liv–Gud har kontrollen och vet vad vi orkar och inte orkar.

Så få kristna har denna äkta glädje i Gud, för de tänker mer på problem än de tänker på Guds storhet och Nåd.Många kristna ser Gud som en vred man, som är beredd att slå dem. MEN sådan är inte Gud. Han är vår Far, men många inser inte det till fullo. Gud vet när vi fått nog av elände och bekymmer och han vänder allt till det bästa!

Så du som är kristen: Går du omkring mer som död än som levande? Det största problemet en kristen har är att den inte har det förtroende för Gud som den borde ha. Jesus dog för oss alla och tog bort vår synd- att inte tro. Vi fokuserar på synder, inbillade eller riktiga synder och tror att Gud skall låta piskan vina över ryggarna på oss, men så är det inte, för Gud säger, du är förlåten i och med vad Jesus gjorde på korset.

 Res dig upp människa, och var fri. Hans Ande vill ständigt påminna oss om att vi är fria och värdefulla och älskade.

Hebreerbrevet 11:6 säger: *Man kan aldrig få Guds välsignelse utan att tro och lita på honom. Den som vill komma till Gud måste tro att Gud finns och att han belönar dem som verkligen söker honom.* Därför: När du tagit emot Gud i ditt hjärta och helhjärtat vill ledas av honom i kärlek och arbete för honom, då vet du liksom i versen här att du är beskyddad och älskad, och att Gud går före dig och visar dig vägen. SÅ gå nu ut i hans kärlek och var en medarbetare.

*Din sol går upp för ond och god, för alla som för mig. O, må jag så i tålamod och kärlek likna dig.* J O Wallin

En värld i brand / Gud varnar

  th_b65d1.jpg  Ta hans hand!  Lev i frid.

 

http://www.youtube.com/watch?v=vVN2MMuiedI

http://missionxp.webblogg.se/

Socialism, kommunism, liberalism…. och andra påfund i världen…är du oroad över sakernas tillstånd i den värld vi lever i? Jag är inte direkt oroad, för jag vet att det kommer svååra tider. Men för den som tror att allt är lugnt och att världens ledare är goda och fina ledare, så vill jag få dig att tänka till.

Det kommer en tid då Antikrist kommer att träda fram, det vet vi, och jag säger inte att B Obama är Antikrist, nej, men jag säger att det börjar dra ihop sig.

Jag tycker du ska se på dessa länkar, först ut är en video där nyhetsuppläsaren talar om B Obama och vad han ev planerar.

Efter videon kan du titta in på Dag Selanders hemsida, där du ser denna video men även text om vad som  det tydligen är planer på…något. Vi kan läsa i vår Bibel att det kommer hemska tider, och vi kan läsa att vi måste förbereda oss på olika vis. Är man då klok, så hoppas jag att man kan förstå att det florerar både lögner och obehagliga nya sanningar.

 Gud är ljuset som vi alla borde följa men alla vet inte att han är Gud, eftersom människor mer och mer börjar förminska honom och hans makt och hans väldiga kraft. HUR vågar man göra det?

 Det kommer inte att bli roligt för dem som inte hörsammar hans ord till mänskligheten. Det finns inget mörker i Gud, men det finns väldigt mycket mörker i en människa, kanske den tror att den är god, men det stämmer inte alltid, eller hur?

Människor lever i andligt mörker (se 1 Joh) och människor ser inte ljuset. Nu är det väl verkligen en fråga om att Älska Gud eller världen, (1 Joh 2:15-16), det är fråga om att vilja se Kristus regera istället för Antikrist! (se 1 Joh 2:20-21), det gäller att skilja mellan allt som är osanning och vilja se sanningen, (se 1 Joh 4:1-3)…ja jag kan hålla på och skriva bibelställen en lång stund,… du förmodas läsa din bibel.

Bara Gud kan visa oss den rätta vägen och den är att ta emot Jesus som vår Frälsare och Herre Innan det är för sent, för den dagen kommer, var så säker, då det verkligen går fort mot slutet.

Jesus säger: Jag är Vägen, Sanningen och Livet.

 

 

Bibeln / Be alltid, var tacksam..

 Vi bör ta medvetna klara beslut om att lära känna Gud och att följa  honom. …Ja så lärde oss Paulus att vara. Vår glädje och vår tacksamhet bör ju vara enorm, eller hur?

Därför borde vi ju faktiskt göra som Paulus säger att vi bör: VAR GLADA, BE ALLTID VAR TACKSAM!

Där har vi nyckelord till det sätt att leva som vi borde ha. Om vi går och hänger läpp och inget är kul, eller inget passar oss, då gör vi emot Guds vilja. OM vi gör ett medvetet beslut att följa Gud och att LYDA honom, då blir det INTE svårt att vara tacksam, det blir inte svårt att Be och det blir inte svårt att vara glad!

Vi behöver inte tillbringa hela vår tid på knä, men vi kan alltid vara i BÖN, säger Paulus, för så vill Gud ha det. Hur vill du ha det? Vill du bara be en gång om dagen eller är du i ständig bön; för vänner, för familjen, för Sverige, för nationerna?, för Israel?

Om du läser i 1 Thess kapitel 5, så kan du läsa där om uppmuntran, glädje, tacksamhet. Jag tycker att det är underbart att få läsa just Paulus, för han säger så mycket som man bör ta till sig och leva efter. Inget ont kommer från Gud,och därför har vi ju verkligen all anledning att tacka Gud för allt, även om Satan försöker sänka oss som tror.

Satan är listig och gemen och otäck på alla vis, MEN vi behöver INTE bry oss om honom. Vi har ju Gud att gå till och ha samvaro med! Jag önskar dig en fin dag och jag önskar att du ägnar din dag åt bibelläsning och umgänge med Gud.

*Search me, O God, and know my heart today; Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me; Cleanse me from every sin and set me free. – Orr. /Maria

Brev som riktar sig../ Nej det är inte lugnt

 

Allt är luuugnt! Allt är väl!  (Det tror jag inte alls…..)

Ja du kan läsa själv i 1 Thess 5:3 :”Allt är väl, vi har lugn och ro.”Vilka säger detta? Jo det sade de på den tiden då Paulus reste runt i mission. Och så säger folk fortfarande trots all global oro. I tidningarna kan vi läsa om allehanda svåra ting, vi har krisen i Iran, vi har globala kriser då det gäller ekonomi, vi har otroligt svåra svältkatastrofer överallt i världen, men människor säger ändå:   Allt är luuugnt, allt är väl.

De som säger så har väl inte en susning om hur det egentligen står till. För om du läser bibeln så är det precis så som det var på Sodom och Gomorras tid, och i andra tider då det verkligen stod illa till med människorna. Och vem är jag att yttra mig då?

Jag yttrar mig för jag vet att vi lever i svåra tider och i de sista tiderna, jag har tagit med detta bibelord ett flertal gånger under olika kategorier, men jag vet inte vilka som läst det, därför kommer det nu igen för att människor kanske kan ta och reagera.

Vi kan fortfarande inte veta när Jeus kommer tillbaka, det vet han inte själv heller, men vi kan arbeta troget och intensivt för att människor skall kunna komma till tro.

 Det är lika farligt att säga att vi tror att han kommer då eller då, som att säga, NEJ NEJ han kommer inte än. För vem har tidsperspektivet helt klart för sig? Ingen.

Paulus uppmnanar oss till att vara beredda. Vi troende tycker att det borde vara si eller så, och jag tycker personligen att det är /borde vara/ mycket som skall hända på den politiska arenan och med ekonomi och annat innan Jesus kommer tillbaka.

 Världshändelserna stöts och blöts och diskuteras av icke troende och av troende. Och jag har många samtal med människor som undrar: VARFÖR skall jag tro? Ja det är ju en fråga, och de kan ta del av mina svar här på sidan, det finns utförliga svar här.

I Gamla testamentet förutsägs Herrens dag vid flera tillfällen (Jes 13:6-12; Joel 2:28-32; Sefanja 1:14-18). Herrens dag kommer med både straff och välsignelse när Jesus dömer synden och utropar sitt eviga rike. Vill DU vara med i Guds eviga rike?

Vi kan läsa dessa bibelställen och ändå inte veta när, men vi vet fortfarande ATT han kommer. Jag ber dig som läser att ta reda på sanningen om vem Jesus är och att försöka förstå att det kommer svåra tider och det kommer också tider av fullständig befrielse.

Vi troende får uppmuntra varandra att läsa Skriften, att be för varandra och de familjer vi lever i, och inte minst: BE FÖR SVERIGE! BE för Väckelse.

Djävulen lura på oss alla, men mest på de troende.  

 

Livet i Kristus /Förvandling

 

Låt er förvandlas! Visst låter det härligt, ordet: Förvandling.000200bf.gif

Teologerna brukar anspela på två ord i NT när ämnet förvandling skall avhandlas. Därvid kommer då i de flesta fall det ena ordet att stå för en yttre förvandling eller omgestaltning, nämligen ordet “schéma”- som bland annat används flitigt i skolans värld. Det andra ordet som då står för inre förvandling är “metarmorphósis”, eller rätt och slätt “morphé”. Tankegången skulle då vara den att ordet “schéma” står för en yttre gestaltning, medan ordet “metamorphósis” enbart står för en varelses innersta form och gestalt.

MEN; Begreppet “metamorphósis” betyder egentligen “byta ansikte” och det står för både inre och yttre förvandling av ansiktet (jmfr Matt 17; 2 Kor 3:18). I båda dessa bibelcitat förekommer just ordet “metamorpósis” om både yttre och inre förvandling. På förklaringsberget gällde det Jesu yttre förvandling: hos Paulus betyder ordet däremot en inre förvandling.

Moderngrekiskan använder ordet “metamorphó” om att ändra ansikte, och i metaforisk betydelse omforma, förvandla. Herren både kan och vill således förvandla hela vår innersta människa, vår karaktär. På ett motsvarande sätt använder moderngrekiskan “symmorphonó” eller ” symmorphonestai” om yttre efterlevnad. Alltså, jag gör precis som du gör, eftersom du är min “prototyp”. Det handlar om hela livets helhet dvs mitt sätt att tänka och leva. Det heter om Guds sons människoblivande (Fil 2:6,7) att “han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss.” Som evig varelse var Jesus “Gud-morphé” d v s ägde gudsform till sin allra innersta varelse.

Guds sons innersta existensform eller substans var Gud av evighet. “I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.” (Joh 1:1). Jesus var således inte en karikatyr av Gud eller en imitation av Gud, utan Guds son var Gud av evighet.

 “Morphé” står alltså för en varelses innersta väsende. Men Jesus antog vid sitt människoblivande en “slavgestalt” (grek: “morphé doulou”), d v s sann mandom och när han kom till jorden kom han till sitt yttre “schéma” såsom en människa.

Jesus var alltså både sann Gud och sann människa. Hade Jesus endast haft de yttre mänskliga attributen men saknat Guds sanna väsen så hade han inte kunnat frälsa.

Många kyrkomöten behandlade just denna fråga. “Född men inte skapad” är en del av kyrkans bekännelseformel. Jesus var således sann Gud men han hade även inre existensform som människa. I Markus (16:12) kan vi läsa att Jesus efter sin uppståndelse visade sig eller uppenbarade sig i en “annan skepnad” d v s i en ny gestaltning eller existensform som var hans uppståndelsekropp, vilken i sin tur förebildar våra uppståndelsekroppar vid den första uppståndelsen.

Om vi nu återvänder till utgångsordet (Rom 12:2) “metamorphósis”, lägger vi märke till att detta verb tillhör egentligen den nya tidsåldern. Uttrycket “anpassa er inte efter denna världen” tillhör å andra sidan den gamla tidsåldern med allt vad det innebär. När Paulus vill uttrycka kontrasten mellan dessa två världar använder han sig av grekiskans “tó ainói” som har många skiftande betydleser efter sitt sammanhang. “Denna världen” (tó aióni) kan också översättas “detta sekel” det vill säga detta århundrade. Ordet kan också översättas “denna generation” det vill säga anpassa er inte efter denna genarations beteenden. Ordet “denna världen” kan även översättas “den värld vi lever i runt omkring oss”. När ordet “aióni” står i obestämd form kan det betyda både att inte anpassa sig efter denna tid eller det system i vilket vi lever.

Det handlar rätt och slätt om varje aktuellt levnadssätt i den tid vi lever i. För judarna gällde det att inte glida tillbaka i judiska tankemönster och traditioner, då det för den hedakristne gällde att ta avstånd från sin samtids eller generations hedniska levnadsmönster. Metamorphósis står då som den fullaste kontrast till den gamla världen. Ordet står för ett nyskapande verk: “låt förvandla er” genom frälsningens andeuppfyllelse, helanden i alla dess former osv.

 Andens överflödande liv och gåvor tillhör denna nya tidsålder som brutit in i och med Jesus uppståndlese från de döda. “Om någon är i Kristus- där är skapelsen ny” (2 Kor 5:17) .

En friare översättning säger “där är en helt ny värld” John Howard Yoder (Jesu politik, Verbums förlag) hänför ordet metamorphósis till begreppet avbild och förstfödd (Kol 1: 15, 18). Han hänför ordet främst till Jesus och påpekar att det endast handlar om nyanser i fråpga om ordets innebörd. Däremot anser samme författare att det närbesläktade ordet ktisis (nyskapelse) inte bör hänföras till förvandling av enskilda individer, d v s undret att få bli en ny människa, utan bör förstås som en hänsyftning på den kristna församlingen som en “ny människa” (jmf Ef 2:15).

Ordet förvandling är mycket närbesläktat med ordet nyskapelse och inbegriper då mer än att enbart födas på nytt (Joh 3:3) Ordet står för hela den kontinuerliga skapelseprocessen som instrumentalt medverkar till ett religiöst mål- vår slutfrälsning. Denna kontinuerliga skaplseprocess har minst tre nyanser vad beträffar innnebörden: 1. Förvandlas till Efterföljelse. 2. Förvandlas till Ny ordning. 3. Förvandlas till delaktighet. Detta kommer jag att ta upp vid ett senare tillfälle. Detta inlägg är taget ur en bok som heter Förnyelse, av Egon Sandström.

 

Att se på Jesus/ Kom tillbaka!

 

Du som är kristen; Har du gått ifrån den första kärleken du kände för Gud? Känner du att du måste komma tillbaka till honom och vara villig att gå hans vägar och inte dina egna?

 Läs följande text/sång av ALF LAX här:

1.*Ta mig åt sidan, Gud, Jag ber dig! till en lugn och stilla plats, där jag kan se dig! Jag behöver få möta dig igen, Gud, Jag har fläckat min klädnad, Två mig ren, Jag har fläckat min klädnad, Två mig ren!

2.Jag har låtit mig fångas utav världen, Av min första kärlek finns det intet kvar, Och jag vet att du kallat länge nog nu, Jag böjer mig, förbarma dig o Gud! Jag böjer mig, förbarma dig o Gud!

Refr:Två mig nu i ditt blod, Två mig nu i ditt blod! Gud, jag ber dig: Förlåt mig! Två mig nu i ditt blod!

3.Ta mig i handen Gud, och led mig, Jag orkar inte ensam gå, Jag ber dig! Världen har inte mer att ge mig, Allt jag behöver finns hos dig! Allt jag behöver finns hos dig!

Refr:Två mig nu i ditt blod, Två mig nu i ditt blod!…./A Lax.

Ja så sjunger han här, för att det är en sanning att människor vandrar bort från Gud, och vad finns det för orsaker då? Det kan vara en tragisk händelse i våra familjer, det kan vara ekonomiskt trassel, där man glömt att be Gud om hjälp. Det kan vara världen där ute som påtvingar en människa , världens normer och inbillade glädje.

Som kristen och troende så vet jag att många människor behöver komma tillbaka till den första kärleken de kände för Jesus i frälsningsögonblicket och vad som hände därefter!

Jag har kontakt med många som undrar: VAD är det som händer i mitt liv? Varför går allting fel? VAR är GUD?

Jamen, det svaret vet du! Det är inte Gud som lämnat dig/dem/de utan det är isåfall den troende som hamnat på fel väg, den väg de inte borde gå!

Det är Gud som har så stor kärlek och han förlåter alla felsteg vi gjort, och alla missbedömningar och tokigheter. Det enda han vill, det är att vi ropar på honom och säger: TA MIG TILLBAKA till dig!

Så jag råder dig som känner det tomt och kallt och urjobbigt i din längtan efter Fadersfamnen: Gå tillbaka till den första kärleken, den sällsamma upplevelsen du hade innna världen tog tag i dig och visade dig ett felaktigt sätt (enligt Gud) att leva!

Snälla du som fångats av andra ting och av en värld som inte kan förstå att Gud finns och att Jesus lever idag: KOM TILLBAKA. säger Gud. Jag vill ge dig allt av kärlek och omtanke och jag har en PLAN för ditt liv!

*More precious than gold is God´s Word to me. Much better than pearls from deep in teh sea; For in the Lord´s Word I take great delight, And it is my joy each day and each night.* /Fitzhugh

http://missionxp.webblogg.se/index.html HÄR läser du om vad som händer inom politiken och andra saker, här hemma och utomlands. Dag Selander heter hemsidans ägare och han tar med många saker du borde lääsa.

  

Att bli frälst /Jesus frälser

 
 dove2.jpg

 

Är det enkelt att bli frälst kanske någon frågar sig. Behöver jag en pastor som ber för mig eller klarar jag av att bli frälst på egen hand, kanske du undrar? Då vill jag svara dig: Det är enkelt att bli frälst. Du gör bara som det står skrivet:”Och det skall ske, att var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst.” /Apg 2:21 För det står: “Ty om din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror, att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst.” /Romarbrevet 10:9-10Så du som läser dessa bibelställen och vill ha frälsning, du blir frälst. Be själv och du blir frälst, du blir född på nytt och blir ett Guds barn. Är det sant? Ja, svårare är det inte. Gud har gjort det mycket enkelt. Det är endast genom Jesus som du kan bli frälst och komma till Gud.

*

Något som måste ske då man blir frälst det är att man VÄNDER OM! OMVÄNDELSE från sitt gamla liv, det kommer inte automatiskt för att man ber en bön, det är viktigt att den som vill ta emot Jesus förstår att man inte kan leva det gamla syndiga livet!!!!
*

 Se vad Jesus själv säger:

“Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern, utom genom mig.” /Joh 14:6

Endast genom hans namn kan du bli frälst. Petrus predikar och säger, “Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bli frälsta.” /Apg 4:12

Denne Jesus, som är Guds Son, kan till fullo frälsa. “Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom komma till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.” /Hebr 7:25

Du kan be denna frälsningsbön: “Jesus, jag kommer till dig. Nu tar jag emot dig i mitt hjärta. Kom in i mitt hjärta, fräls mig, rena mig, föd mig på nytt och gör mig till ditt barn. Och nu, Jesus, tror jag att du hört min bön. Jag tror att du dött och uppstått för mig. Jag tror att du har renat och befriat mig i kraft av ditt blod. Från denna stund kommer jag att tro och bekänna dig som Herre i mitt liv. I Jesu namn, Amen.

 Löftet om dopet i den helige Ande är för alla. Precis som frälsningen är för alla, så är dopet i den helige Ande för alla.

“Men Johannes tog till orda och sade till dem alla: “Jag döper er med vatten, men den kommer, som är starkare än jag, den, vilkens skorem jag icke är värdig att upplösa; han skall döpa er i helig ande och eld.” /Luk 3:16 “Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skolen I bliva döpta i helig ande.” /Apg 1:5 Den helige Ande är en gåva från Gud som han vill ge till alla människor som tror och tar emot. Mer om detta kan du läsa i:

https://gospel.jesuslever.eu/?cat=34

*O vilken kärlek, underbar, sann! Aldrig har någon älskat som han. Frälst genom honom, lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli.* /Lina Sandell-Berg

Att berätta om Nya Testamentet

 
Det Nya Testamentet handlar om det NYA förbundet som Gud har gett oss genom sin Son. I Nya Testamentet som börjar med Matteus kan vi läsa allt om vad Gud vill för oss, och vad Jesus har för central gestalt i allt detta. Se övriga inlägg Nya Förbundet…

Du kan läsa om Jesu födelse och förberedelser för tjänst, du kan läsa om Jesu Budskap och verksamhet, du kan läsa om Jesu död och UPPSTÅNDELSE, du kan läsa om Jesu underverk, du kan läsa om Profetior om Messias.

Jesu talar om andlig blindet i Johannes evangelium. Det finns mer: Jesus varnar för splittring, Jesus varnar för kriser i framtiden, Varför kommer inte  alla in i Guds rike?, Att vara lärjunge till Jesus har sitt pris, Sträva inte efter bästa platsen, Om tro och fölåtelse, Jesus- världens ljus,

Jesus varnar för felaktig undervisning, Jesus går på vattnet (mycket omdiskuterat, men sant), Petrus erkänner Jesus som MESSIAS, Jesus utlovar ro och vila, Jesus botar en stor mängd människor, Jesus undervisar lärjungarna hur de ska be (Fader Vår), Den rike och den fattige, Folkets ledare ifrågasätter Jesu auktoritet, Jesus talar om att tjäna andra, Jesus förklarar varför han måste dö, Frågan om Uppståndelsen, Jesus talar om sin återkomst, Jesus talar om att vi ska vara vaksamma, Liknelsen om de tio brudtärnorna, Den slutliga domen.

/Ja, här har du så många högaktuella ämnen och du kan bli frälst och få ta del av allt vad Jesus vill säga just DIG!

Bibeln är en bok som är den bästa boken som skrivits anser jag, och den vill jag följa och jag vill att människor får upp sina inre ögon inför det som faktiskt är det viktigaste: Frälsningen och arbetet för Gud.

 Det jag tagit med här i detta inlägg är bara en droppe i havet egentligen, för Bibeln skall/bör tas emot som Guds klara Ord för människorna.

OM alla gjorde det, eller hade gjort det, hade vi inte haft de världsproblemen som vi har idag. Om människorna hade bejakat Gud och följt honom genom alla tider, hade vi haft den människokärlek och sundhet som Gud efterlyser hos oss.

Ja det finns hur mycket som helst att ta del av och att skriva om, och jag kommer att fortsätta skriva här, det som Gud lägger på mitt hjärta.

Det finns bara en Gud /Humanism..

Vad är humanism? Och varför är det så mycket av den varan idag tror du? Varför talar man så mycket om det?

Humanism : Humanism är en filosofisk livsåskådning som sätter människan i centrum i stället för GUD. Människan är alltings mått, en humanistisk produkt. Humanismen utgår enbart från människan själv, och sätter människan i centrum- inte Gud. Att vara humanitär bedtyder medmänsklig. Humanismen är den livsfilosofi som förnekar Gud som skaparen av universum. Människan är inte något unikt, hon är inte skapad av Gud.

Ingen har sett Gud, därför finns han inte. —

Det är så populärt att vara humanist nuförtiden, och det ligger i tiden, eftersom Satan har bråttom med att förstöra så mycket som möjligt och hålla människor BORTA från Gud. Därför måste han sätta dessa tankar i så många människors huvud som möjligt. Ju fler som anammar dessa felaktiga och icke sanna tankar- desto bättre är det ju för Lögnens fader.

Ju fler som diskuterar Guds icke-existens och ju fler som får tankarna på att det INTE finns någon Gud, det är ju bra för dem som vill ha ett annat samhälle- avsaknaden av Gud i samhället. Det är verkligen illa då tidningarna nu går ut med frågor till folk om de tror på Gud- och man får läsa: Gud finns nog inte.

Det är med sorg i hjärtat som jag skriver dessa orden på denna sidan idag, för jag är verkligen allvarligt oroad över människors inren. Gud är inte heller glad att det finns så många människor (som HAN har skapat) som vänder sig ifrån honom. Jag hörde på nyheterna ikväll att svenska församlingar får stänga igen, de kostar för mycket och det är många olika slags nedskärningar på gång. Ja mig spelar det ingen som helst roll om de lägger ner Svenska Kyrkan m m, för jag tycker inte att de lär ut något av värde där. Det blir ju faktiskt (det är) färre och färre kyrkobesökare och det finns ett stort antal tomma bänkar i kyrkorna. Varför det då? Jo för att inte JESU BUDSKAP predikas, och för att den vanlige svensken inte får en vettig chans längre att finna Gud.

Det pratas så mycket i denna humanismens tidevarv så det är skrämmande. Kyrkor och församlingar kör med ett urvattnat evangelium ja om man nu får höra något slags evangelium över huvud taget! Så vad gör vi nu då, vi som tror? TROR vi på en stor GUD? Tror vi att han finns? Eller luras vi att tro att det inte finns något alls ovan molnen? Stackars dem som inte alls kan tro. Stackars dem som inte vet vad Guds ord säger. Det blir inga roliga tider framöver och detta svenska folk kommer att få ångra sig att de inte sökte Gud medan tid var, istället för att tro på humanismen.

*Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike. I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen från våra synder, i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt annat skapat.

Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden.

Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom. Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom. Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den främste.* /Kol 1:13-18

Vad kan vi läsa här ovan? Jo vi läser att Jesus Kristus är Gud. Om detta kan du läsa mer om i hela bibeln och förslagsvis i: Fil 2:6; Joh 10:30, 38; 12:45; 14:1-11 Kom sedan och nämn och tro på humanismen……

                                       jesus2.jpg

Jesus/Vem är han i Bibeln?/Ondska

 

klarhet.jpg

Vem är Jesus i Bibeln? Jag fortsätter att berätta ur de 66 böckerna i Bibeln:

31.I Sefanja är han vår frälsare: Sef 3:17

32.I Haggai är han vår rikedom, vår ekonomiska källa : Hagg 2:9

33.I Sakarja är han den segerrike konungen : Sak 9:9

34.I Malaki är han rättfärdighetens sol som går upp med läkedom under sina vingar: Mal 4:2

35.I Matteus är han Messias.: Matt 16:18

36.I Markus är han undergöraren : Mark 6:53-56

37.I Lukas är han Människosonen: Luk 21:27

38.I Johannes är han Ordet Guds Son: Joh 3:16

39.I Apostlagärningarna är han den helige Ande: Apg 1:8

40.I Romarbrevet är han vår rättfärdighet : Rom 3:22

Nu har du fått fler bibelställen att läsa och begrunda och ta till dig. Vad säger humanisterna om detta? Finns Gud? JA det gör han och Jesus lever, eftersom han är uppstånden, men det finns de som måste stöta och blöta och plocka sönder Guds ord. Varför? frågar jag mig.

 Jag vet genom den helige Ande att jag läser Guds ord, att jag är frälst, och att Jesus hjälper i allt. OM du visste vad jag som troende går igenom nu, så skulle du ramla baklänges av förvåning.

Men ser du, jag ger mig inte och jag ger aldrig upp, för den Frälsaren som heter Jesus Kristus, honom har jag gett mitt liv till, och det är det enda som är viktigt för mig, sedan må bergen skaka, och världen gå under, jag vet hos vem jag är trygg.

Inget kan knäcka mig eller min familj så länge vi har en tro på en stor Gud. Jag hoppas många ser dessa rader och tar till sig vad jag skriver och försöker säga här på denna sidan. Du kanske inte vet att Satan försöker förstöra och förgöra oss och döda oss, men det vet jag och jag tänker inte ge honom den chansen, aldrig. Jag vet vilka vi är och jag vet att det finns hjälp att få från högre ort. Vet du det?

*Herrens nåd är var morgon ny. Varför skulel vi då sörja? Jordens skuggor, hur snart de fly, må vår lovsång då börja.* Lina Sandell-Berg

 anihearts9.gif/Maria

Gud i samhället/ Reklam för Jesus?

  image3c.gif

Det finns gott om reklam runt omkring oss, eller hur? Tv-apparaterna ger oss fullständiga rapporter om vad vi bör äta för smör och vilken mjölk som är nyttigast. Den ger oss också besked om den absolut bästa mascaran till kvinnor, och om den mjukaste finaste tvålen, och om den godaste pizzan och var du kan köpa billigaste maten och ICA slår på stort med sin reklam.

OK, det är Sverige i ett nötskal. Men varför tjatar jag plötsligt om reklam här då, på en kristen sida? Jo, för att jag tycker det är mycket märkligt att man köper all denna själsdödande reklam och dödar på så sätt sitt tyckande… m m.  Och det finns massor av reklam om de senaste spelfilmerna och dvd-boxar och spel för ungdomar, de ska sövas  och inte få reda på att de har en verklig räddare, nej, in i sagorna och Harry Potters värld……

Om jag gör reklam för Jesus på stan´så kanske de kommer och talar om för mig att det är förbjudet. Om jag har en Jesuströja på mig eller en keps, så kanske jag blir nedslagen av ett gäng…vet ej, men jag tycker det är märkligt att de troende inte går hela vägen och gör mer reklam för Jesus. Det får man inte i svensk tv eller radio. Nej. Men man får prata om evolution och om att Jesus kanske duger , eller hur var det? Eller man får prata om ur hyllad Jonas Gardell blev på sitt senaste uppträdande i en kyrka nånstans i Sverige?

Usch och fy, säger jag, som anser att Sveriges folk är ett sådant folk som inget vill veta. De vill inte veta att JESUS helar och upprättar och att han har Frälsningens gåva till alla som vill ha den…just det, till alla som vill ha den.  Och hur skulle de kunna vet då? eftersom inte människor visar på Jesus? Undrar hur många det är som verkligen vill lära känna Jesus på djupet och vill följa honom?

 Fundera på det, och fundera på om DU vill följa honom, även i tider då det kostar på och all reklam är borta.

Bibelord /Kristen eller ej

  

Andlig insikt..vad är det för dig? Om detta kan du läsa i Joh 9:35-41 där Jesus talar med fariseerna och deras syn på tro.

Jesus säger: *Om ni var blinda skulle ni inte vara skyldiga. Men er skuld står kvar eftersom ni påstår att ni vet vad ni gör.* Det är många som tror att de har andlig insikt, men inte alla har det. Fariseerna och sadukkeerna på Jesu tid, var mycket bra exempel på dem som var andligt blinda, och detta ville Jesus visa dem.

Mannen som Jesus botar från ögonblindhet i detta kapitel fick sin syn tillbaka och han fick även en andlig syn. Han fick plötsligt se att Jesu är Mästare, profet och Herre. Har du fått se det också? Jag hoppas det!

 När du vänder dig till Kristus kan du uppfatta honom på olika sätt. Men ju längre tid du vandrar med honom, desto bättre förstår du vem han är. Läs i 2 Pet 3:18 där Petrus talar om att vi ska/bör växa i andlig styrka och vi ska lära känna vår Herre och Mästare mer och mer.

Var vi än befinner oss i vårt växande med Gud så kommer vi alltid att stöta på människor och idéer och annat som kan få oss att vackla om vi inte är starka i Herren. Det kan få förödande konsekvenser om vi inte på djupet inser vem Jesus Kristus, Frälsaren ÄR.

Därför kan vi också ta lärdom av Jesu ord i 1 Joh 2:4-5 **Någon kanske säger: *Jag är en kristen. Jag är på väg till himmelen. Jag tillhör Jesus. *Men om han inte gör vad Jesus har sagt att han ska göra, är han en lögnare. Den som däremot lyder hans ord lever ett nytt liv genomlyst av Guds kärlek. Så kan ni alltså veta om ni är kristna eller inte.** Detta är något att ta till sig och tänka över…