Archive | november 2014

Guds barmhärtighet. Gud stänger inte dörren för dig.

Strömsholm m m höst 052 foto Maria

Gud stänger inte dörren  för dig

Den som inte tror på att Gud är barmhärtig kan läsa dessa bibelord  /det finns ju fler/ och se att det står om Guds stora barmhärtighet för människan. Man säger ju ofta att Gud orsakar allt ont och att han inte bryr sig, men det är ju just det han gör. Han bryr sig om Alla människor, men alla bryr sig inte om honom.

Ps 103: 11 berättar:

11 Ty så hög som himlen är över jorden, 
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. 

Ps  103: 17 Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet 
över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn, 

Mika 7:18 Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning 
och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel. 
Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, 
ty han har behag till nåd. 

Klag 3:22,23 HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, 
ty det är inte slut med hans barmhärtighet. 23 Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.

Ps 108:5 Ty din nåd är stor och når upp över himlen 
och din sanning upp till skyarna. 

 Titus 3:5 frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande,

 Hebr 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
*
NamnlösMaria

 

Jesus Kristus är allas domare

 

190

Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud bestämt till att döma levande och döda./Apg 10:42

Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. /Matteus 25:32

Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla ska vi en gång stå inför Guds domstol./Rom 14:10

Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike./2 Tim 4:1

Det skall framgå den dag då Gud, enligt det evangelium jag fått från Jesus Kristus, dömer vad som är fördolt hos människan. /Rom 2:16

Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. /Joh 5:22

När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. /Matteus 25:31

*
Istället för att behöva dömas borde man kunna bli förlåten och det är just det som GUD vill göra för människan: Ge dem syndernas förlåtelse, att folk blir frälsta, att de blir fria människor, i tron på Jesus Kristus. Psalm 32 handlar om förlåtelse. När Gud förlåter oss lyfter han av oss all skuld och glömmer vår synd. Men för att han skall förlåta oss måste vi bekänna vår synd. I bekännelsen ligger ett löfte från vår sida om en förändring. . Den som känner Herren kommer att avgå med segern.

NamnlösMaria

 

 

 

Rädda Sverige, Vad är bevis på sann tro? Video

blomning april 030

Rädda Sverige

 

Ångra er därför så att era synder blir utplånade Apg 3:19

En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. / Apg 17:30

Den som döljer sina överträdelser, honom går det inte väl, men den som bekänner och överger dem, han får barmhärtighet. Ordsprboken 28:13

 

NamnlösMariaba

 

Illuminatis plan att fejka Jesu återkomst/Video. NWO /Psykologiskt krig och hjärntvätt

The-world-300x49

002d

imagesCACTFZT85

The Illuminati Plan to Fake the Return of Jesus Revealed  /Illuminatis plan att fejka Jesu återkomst

UR INNEHÅLLET I VIDEON : Ett psykologiskt krig, hjärntvätt av människor och en falsk Jesu- återkomst. Detta skall göras med stora skärmar som skall spegla Jesus. Det finns ett mönster som skall lura amerikanerna och säkerligen oss också, som går ut på MIND GAMES/Mind War, ett krig mot våra sinnen/hjärnor, detta skall också ske genom ljudvågor, satelliter m m, och så att man hör vilka budskap som helst i sina öron.Vanligen kan man höra telefoner och andra vanliga ljud och de är riktiga men i detta hemska spel kan man inte avgöra vad man hör, man tror det är på “riktigt” och sant. Och detta  skall alltså ske med amerikanska regeringens godtycke! Nyhetssändningar skall komma och man tror på dem (det gör man ju nu också, tror på falska nyheter./M).

Man kan vilja få oss att tro att det kommer från UFO, Alien rymdfarkoster, /Påven tror ju att det ska bli så och att aliens skall bli våra vänner/ M / Och från HOLOGRAM  där JESUS skall uppträda på skärmen. (Folk är ju vana vid alla olika slags tekniska vidunder idag. /M) Den Masoniska Falska Messias skall alltså uppträda på skärm som Gud själv/återkomma. Det Orwellianska systemet är på plats, folk är lurade och kommer väl att ta emot budskapen om den falska Jesus. Och människor skall räddas från de farliga kristna människorna! sägs det. Detta är förmodligen då som Antikrist skall komma och utropa sig själv som Gud, Ja detta är i korta drag om vad vi kan vänta oss, kanske i en snar framtid, allt är ju planerat, men GUD HAR SISTA ORDET I ALLT!!! Tänk på det! Han säger på videon att en person som B Obama kan uttala sig vara Gud och folk skulle tro det för folk i gemen är så dumma. Här talar ff om att de hemska kristna människorna har blivit demoniserade   —Och de dumma människorna kommer att falla på knä inför satan och lovprisa honom.  Man kommer att mycket planenligt avrätta de som vägrar att erkänna/lovprisa denna person som är Antikrist. Han kommer att lova människor evigt liv, att återställa Eden, där Adam och Eva syndade. Det allseende ögat Illuminati och Big Brother arbetar ihop om allt det  här. Om man alltså lovprisar detta hemska odjur Besten, vilddjuret,satan, så sägs det att man kommer att leva i evighet- på denna hemska planeten jorden, man kan känna sig mycket lurad om man tror på det där. Denna videon är en varning till människor om att inte gå på Satans plan. Den som gör det kommer att gå igenom ett personligt helvete på jorden! Allt är ju lögn.  Den rätte JESUS kommer tillbaka och då KOMMER ALLA PÅ HELA JORDEN ATT SE HONOM!

*

Jag har nu försökt att ge dig en bild på det som sägs i denna video.

*

Författaren Mark Dice är en medieanalytiker, politisk aktivist och författare som, på ett underhållande och pedagogiskt sätt, får människor att ifrågasätta vår kändisbesatta kultur, och den roll de traditionella medierna och elitens hemliga sällskap spelar för att forma våra liv.

Marks YouTube-kanal har fått tiotals miljoner åsikter och hans virala videor har nämnts på ABC: s The View, Fox News Channel, CNN, Drudgerapporten som TMZ, New York Daily News, New York Post, och andra mainstream media på försäljningsställen runt om i världen.

Han har varit med på olika TV-shower inklusive History Channels Decoded, Conspiracy Theory med Jesse Ventura, hemliga sällskap i Hollywood på E! Kanal, Amerika Declassified på Travel Channel, Sundance Channel kärlek / Lust: hemliga sällskap, och är en flitig gäst på Coast to Coast AM, The Alex Jones Show, och mer.

Han tycker om att orsaka problem för den nya världsordningen, utsätta korrupta Scumbag- politiker, och pekar ut Big Brothers nyfikna ögon. Termen “bekämpa den nya världsordningen” används av Mark för att beskriva något av hans verksamhet, och hänvisar till sin och andras motstånd och opposition (The Resistance) till det övergripande systemet för politisk korruption, olagliga krig, elitens hemliga sällskap, vanlig media, Big Brother och integritetsfrågor; samt olika ekonomiska och sociala frågor. Detta motstånd innebär självförbättring, självförsörjning, personligt ansvar och andlig tillväxt.

Mark Dice är författare till flera populära böcker om hemliga sällskap och konspirationer, inklusive The Illuminati: Fakta och fiktion, Big Brother: The Nightmare orwellianskt Come True, och hans senaste bok, Illuminati i musikbranschen, som finns i pocket på Amazon .com, eller e-bok på Kindle, iBooks, Nook eller Google Play. Även om mycket av Marks arbete bekräftar förekomsten och fortsatt drift av Illuminati idag, är han också tillägnad att avslöja teorier och bluffar, konspirationer och separera fakta från fiktion; därav “Facts & Fiction” textning för flera av hans böcker. Han har en kandidatexamen i kommunikation från California State University./ Se videon/Maria
*SUBSCRIBE* for more great videos!
Mark Dice is a media analyst, political activist, and author who, in an entertaining and educational way, gets people to question our celebrity obsessed culture, and the role the mainstream media and elite secret societies play in shaping our lives.

Mark’s YouTube channel has received tens of millions of views and his viral videos have been mentioned on ABC’s The View, the Fox News Channel, CNN, the Drudge Report, TMZ, the New York Daily News, the New York Post, and other mainstream media outlets around the world.

He has been featured on various television shows including the History Channel’s Decoded, Conspiracy Theory with Jesse Ventura, Secret Societies of Hollywood on E! Channel, America Declassified on the Travel Channel, the Sundance Channel’s Love/Lust: Secret Societies, and is a frequent guest on Coast to Coast AM, The Alex Jones Show, and more.

He enjoys causing trouble for the New World Order, exposing corrupt scumbag politicians, and pointing out Big Brother’s prying eyes. The term “fighting the New World Order” is used by Mark to describe some of his activities, and refers to his and others’ resistance and opposition (The Resistance) to the overall system of political corruption, illegal wars, elite secret societies, mainstream media, Big Brother and privacy issues; as well as various economic and social issues. This Resistance involves self-improvement, self-sufficiency, personal responsibility and spiritual growth.

Mark Dice is the author of several popular books on secret societies and conspiracies, including The Illuminati: Facts & Fiction, Big Brother: The Orwellian Nightmare Come True, and his newest book, Illuminati in the Music Industry, which are available in paperback on Amazon.com, or e-book on Kindle, iBooks, Nook or Google Play. While much of Mark’s work confirms the existence and continued operation of the Illuminati today, he is also dedicated to debunking conspiracy theories and hoaxes and separating the facts from the fiction; hence the “Facts & Fiction” subtitle for several of his books. He has a bachelor’s degree in communication from California State University.

Be sure to subscribe to Mark’s YouTube channel, and look him up on Facebook, and Twitter.http://www.YouTube.com/MarkDice http://www.Facebook.com/MarkDicehttp://www.Twitter.com/MarkDice http://www.MarkDice.com

NamnlösMaria

 

Han förmår, min Jesus. /Bli fri

Stad moln   div 024

Han förmaÌŠr, min Jesus. När du ger ditt liv till Honom blir du fri

Text:

Är du fylld av frågor inför livet,
är du trött på vägen som du går ?
Har du mistat hopp som var dig givit,
har sorg och oro gett dig inre sår ?

Han förmår, Han förmår, Han förmår, min Jesus.
När du ger ditt liv till Honom blir du fri.
Han förmår, Han förmår, Han förmår, min Jesus.
Oro för din framtid är förbi.

Han har aldrig lovat ständigt solsken,
men när mörkret kommer finns Han där.
Han vill ta din hand och visa dig vägen.
Han vill ge dig trygghet där du är.

*******************

Se här vad Jesus kan göra för dig! Han förmår att göra allt för den som vill säga ett Ja till honom som Frälsare, han sätter människor fria! Han vet vem DU är…… Ge ditt liv till honom och bli fri.

NamnlösMaria

Avgudadyrkan och “jul”. / Ps 31. /Vår tids avgudar.

 

The Bible

Avgudadyrkan finns det gott om idag, nästan lika mycket som på Mose och guldkalvens tid! eller är det mer?

Ps 31:6 I din hand överlämnar jag min ande. 
Du har friköpt mig, HERRE, du trofaste Gud. 
7 Jag hatar dem som håller sig till värdelösa och förgängliga avgudar, 
jag förtröstar på HERREN. 

Jag undrar vad Mose hade sagt om denna tid, jag undrar vad David sagt om denna tid som är nu! I psalmen 31 talar David om avgudadyrkan. Han ville ställa sin fullkomliga överlåtelse till Gud mot den förvanskade form av gudsdyrkan som många israeliter ägnade sig åt. Hedniska riter blev aldrig fullständigt utrotade i Israel och Juda trots Davids och några få andra kungars ansträngningar.

OBS!! Den som böjer sig för en avgud kan självklart inte överlåta sin ande i Guds händer. Om vi idag sätter vår tids avgudar (pengar, ägodelar och framgång) först i livet kan vi inte räkna med att Guds Ande leder oss. !!!

Nu kommer snart den så kallade “julen”, och tala om avguderi, med mat och “julklappar”, och man vet inte vad man gör som firar något som inte är Jesus (Jesus är INTE född på “jul”…) utan det är avguderi, frosseri, dålig smak och galet. Se länkar nedan.

Tack att Jesus är sanningen så att man kan förstå den sanning han vill visa på! Allt står i hans ord som = sanningen. I länkarna kan du läsa om fenomenet “jul”.

https://gospel.jesuslever.eu/de-sista-karins-nyhetsbrev-om-julen-m-m-las/
https://gospel.jesuslever.eu/ar-2012-julstress-gudsforgatet-land/

NamnlösMaria

Läkemedelsboken 2014 bekräftar: Det saknas bevis för att vaccin fungerar/NewsVoice

 

shot-31144_640sprutaBild Google

 

Vad anser du om vaccin? Skall man ta vaccin? Kan man också säga att man kan skydda sig emot alla sjukdomar med vaccin? Det tror inte jag att man kan. Jag tror att Guds beskydd och hjälp är nummer 1. Jag fann denna artikel:

Läs artikel:

http://www.informationskriget.se/2014/11/06/lakemedelsverket-bekraftar-vad-vaccinkritiker-alltid-har-sagt/

Nedan: Ur innehållet, som också finns som PDF-fil!

“Stämmer då detta om att nyare vacciner är effektiva och säkra? Nej, det gör det inte, eftersom det skulle behövas moderna kliniska studier med ovaccinerade kontrollgrupper för att säkert kunna säga att vacciner är effektiva och säkra, vilket enligt Läkemedelsverket är oetiskt och därför kommer sådana studier aldrig göras”.

[1] http://www.lakemedelsboken.se/c1c_ped_vaccbarnundom_2013fm10.html?id=c1c_57#c1c_57

Läs även:

Genomskinliga bortförklaringar för att skydda vaccinerna  UR INNEHÅLLET I denna LÄNKEN:

“Den verkliga anledningen till att etablissemanget inte vill tillåta att verkliga kliniska studier med ovaccinerade kontrollgrupper genomförs är självfallet den att detta en gång för alla skulle bevisa hur otroligt skadliga vacciner var och att de antagligen inte heller har några som helst fördelar. Det skulle visa sig att det allra bästa för den totala hälsan skulle vara att vara helt ovaccinerad och att i övrigt leva så hälsosamt det går med så bra och naturlig kost som möjligt och så gott det går undvika att utsätta sig för skadliga  kemikalier. Detta vet etablissemanget och därför ges dessa patetiska undanflykter”.

*
Läs artiklarna och bekanta dig med sanning? eller osanning?, du kommer nog att märka var du står efter en stund.
*

Inget helt finns på min kropp för din vredes skull, inget friskt finns i mina ben för min synds skull. [kap]
Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. [kap]
Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. [kap]

Jesus botar en spetälsk

12 När Jesus uppehöll sig i en av städerna, fanns där en man som var full av spetälska.* Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och bad: “Herre, om du vill kan du göra mig ren.” 13 Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sade: “Jag vill. Bli ren!” Och genast lämnade spetälskan honom. 14 Jesus förbjöd honom att berätta det för någon och sade: “Gå i stället och visa dig för prästen och bär fram det offer som Mose har föreskrivit för din rening, som ett vittnesbörd för dem.” 15 Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. 16 Men han drog sig ofta undan till öde trakter och bad.

*
Det har funnits sjukdomar i all tid, det är inget nytt, men manipulerandet med människokroppen och mediciner har funnits för länge! OCH: Jesus botar människor i dag också.
NamnlösMaria

Varningar för GMO. EU. Video. Amerikaner varnar Europa för genmodifierade grödor!

The-world-300x49

57 MILJONER AMERIKANARE VARNAR EUROPA FÖR GMO

I ett öppet brev publicerat i den anrika brittiska tidningen The Times (liksom reklam på Waterloo station), varnar nu ett antal amerikanska celebriteter, människor i Europa för GMO. Varningen kommer strax innan EU-parlamentet i januari 2015 skall rösta för att luckra upp det moratorium som EU har mot GMO..

http://blueshift.nu/57-miljoner-amerikanare-varnar-europa-for-gmo/

Det är dags att förkasta GMO och gå till mer hållbara, säkrare och sundare sätt att producera livsmedel. Pendlare på London Waterloo, Storbritanniens mest trafikerade järnvägsstation, fick några “tankeställare” om farorna med genetiskt modifierade livsmedel och jordbruk den 12 november 2014. Se mer på www.theletterfromamerica.org eller www.beyond-gm.org

*

It’s time to reject GMOs and move onto more sustainable, safer and saner ways of producing food. Commuters at London Waterloo, the UK’s busiest rail station, were given some ‘food for thought’ about the hazards of GM food and farming on November 12, 2014. See more at www.theletterfromamerica.org or www.beyond-gm.org

NamnlösMaria

 

 

 

Glädje i Herren. Överlåtelse. Förtroende.Lär känna Herren.

blomning april 030

Davids psalm 37:5 berättar för oss om att ha glädje i Herren och att överlåta allt vi äger till honom, men, allt vi har det har vi fått av honom. Glädje i Herren betyder att man har stort utbyte och känner lust av att vara tillsammans med Gud.

Så blir det bara när man känner någon väl. Att överlåta sig innebär att anförtro allt- sitt liv, sin familj, sitt arbete och allt man har- till Gud, och låta honom leda oss.

För att kunna trivas i Guds gemenskap måste vi alltså känna honom. Vissheten om hans stora kärlek till oss är en orsak till kärlek. Överlåtelsen förutsätter ett förtroende för honom (37:5) och att vi tror honom om att bättre kunna ta hand om oss än vi själva gör. Vi måste vara villiga att vänta (37:7) och samtidigt veta att det han gör för oss är till vårt bästa.

Läs gärna och begrunda psalm 37.

 

NamnlösMaria

Vad finns i vaccin? Dagens vaccintillverkning. Artikel, länkar, video. Disease control

 

11476836öga

Vad finns det egentligen i Vacciner? Bevis på MSG, formaldehyd, aluminium och kvicksilver

Det forskas på vaccin och många många fick narkolepsi av svininfluensavaccinet, det som var livsviktigt att ge,(?) och nu har det framställts fler vaccinsorter mot andra sjukdomar. Skall man ta dem? Nej, anser jag.

Artikel och video:

YouTube The Sad Truth To Why Most People May Not Wake Up!

http://bakom-kulisserna.webnode.se/news/vad-finns-det-egentligen-i-vacciner-bevis-p%C3%A5-msg%2c-formaldehyd%2c-aluminium-och-kvicksilver/

Här i länken kan du läsa om följande:

Ur innehållet:

Har du någonsin undrat vad som verkligen finns i vacciner? Enligt US Centers for Disease Control  vaccin tillsatser , alla följande ingredienser används rutinmässigt som vaccintillsatser:

•  Aluminium  – En lätt metall som orsakar demens och Alzheimers sjukdom. Du ska aldrig injicera dig själv med aluminium.

•  Antibiotika  – Kemikalier som främjar superbakterier som är dödliga antibiotikaresistenta stammar av bakterier som dödar tiotusentals amerikaner varje år.

•  Formaldehyd  – En “betning” kemikalie som används för att bevara kadaver. Det är mycket giftiga för nervsystemet, orsaka blindhet, skador och kramper hjärna. Det amerikanska Department of Health och Human Services medger öppet att formaldehyd orsakar cancer.  Du kan se detta själv på  National Toxicology Program  hemsida, med sin  12: e rapport om cancerframkallande ämnen .

Där, formaldehyd Faktablad  försummar helt att nämna formaldehyd i vacciner. Detta är den “smutsiga lilla hemligheten” av regeringen och vaccinindustrin. Det gör staten dock att “… formaldehyd orsakar myeloisk leukemi , och sällsynta cancerformer, inklusive sinonasal och nasofarynxcancer. ”

•  mononatriumglutamat (MSG)  – “. excitotoxin” En neurotoxisk kemikalie som kallas Det orsakar hjärnans nervceller som ska overexcited till döden. MSG är giftigt även när konsumeras i livsmedel, där det orsakar  migrän  och endokrina systemet skadas. Du ska aldrig injicera MSG i kroppen. Men det är vad vårdpersonal gör när de injicerar dig med vacciner.

OBS! Allt de behöver göra är att besöka   denna CDC vaccin tillsatser webbsida , som öppet erkänner att de kemikalier som används i vaccin just nu. Det är inte en konspirationsteori, visar det sig. Det är status quo för dagens vaccintillverkning!
*

LÄS ÄVEN DETTA OM VACCINER:

http://newsvoice.se/2014/11/22/lakemedelsboken-2014-bekraftar-det-saknas-bevis-for-att-vaccin-fungerar/

*

Jag och många med mig tänker då aldrig ta ett enda vaccin mot något! Jag litar på Jesus som har hand om min kropp. Man ska skydda sin kropp , ta hand om sin kropp och inte vara lättlurad.Därför denna artikel, den är inte helt korrekt översatt, men den duger att läsa, man förstår. Videon ser du i den blå länken, och i den länken läser du hela artikeln. Det var över fyrtio år sedan jag blev vaccinerad och jag är inte sjukare av influensa än någon annan trots alla mina värksjukdomar /andra sjukdomar.

NamnlösMaria           ba

 

 

Jag är ett Guds barn, Gud har mig kär. Kärleken från Gud

 

Namnlösrosröd

*

AÌŠ, for et under at Gud har meg kjær, at Han kan elske meg slik som jeg er

Komponist : Leonard Gudmundsen. TEKST :

Å, for et under at Gud har meg kjær,
at Han kan elske meg slik som jeg er.
Aldri, nei aldri jeg fatter det her,
undrenes under det er.

Aldri kan dette bli tolket med ord,
men det erfares av hver den som tror.
Takk da, min Frelser, Du døde for meg.
Hjelp meg å leve for Deg.

Å, for en gåte at Jesus har lidd straffen og døden for skyldbrevet mitt.
Adgang til Himmelen jeg eier nå fritt, gåtenes gåte det er.

Å, for en nåde at Ånden har talt om mine synder, hvor dypt jeg har falt,
vitnet om Jesus at Han har betalt. Nåde, ja nåde det er.

Å, for en lykke at jeg skal få tro :
fullkommen renhet i Frelserens blod.
Der kan jeg hvile og der får jeg bo.
Salig, ja salig jeg er.

*

Jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig, de finner mig. [kap]
för att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla på deras förråd. [kap]
Men den som syndar mot mig skadar sin själ, alla de som hatar mig älskar döden. [kap]
Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. [kap]
Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. [kap]
Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst. [kap]
Om ni vill visa min herre kärlek och trofasthet så säg mig det. Om inte, så säg mig det också, så att jag kan vända mig åt annat håll, till höger eller vänster.” [kap]
Han sade: Hjärtligt kär har jag dig, HERRE, min starkhet, [kap]
“Anförtro dig åt HERREN! Han skall befria och rädda honom, han har ju honom kär.”[kap]
Jag har HERREN kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. [kap]
Se hur kära jag har dina befallningar, HERRE, håll mig vid liv enligt din nåd. [kap]
HERREN är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör.* [kap]
Ty den HERREN älskar tuktar han liksom en far den son som han har kär. [kap]
Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en HERRENS låga. [kap]
NamnlösMaria