Archive | juni 2007

Tro/Guds folk önskar kunskap om Ordet frid och fred

Guds folk. De som tror på honom och älskar honom och vill följa honom är Guds folk. Dem har han friköpt och han vet att de har potential att göra vad han ber dem om.
Gud önskar och vill att den kristne skall leva ett liv i längtan och i arbete för väckelse. Då säger jag: Jag är villig, mer än villig att göra det arbete han sätter mig till. Jag backar inte för att göra Guds vilja. Men Vad är väckelse? Väckelse är när man fattar vad en Guds församling är. Se kategori här till höger.

Mina önskningar är att Guds folk reser sig upp och proklamerar att Jesus är Herre och konung. Med väckelsen får vi:
Ett fritt folk bör få finnas i Sverige, ett folk som har fungerande familjer där inte hat råder, och där ungdomar får ett förändrat sätt gentemot varandra, inte kallar varandra för smutsiga fula namn och skadar varandra. Ett folk skall få komma och tala om vad Jesus kan göra i människors liv.

Jag hoppas att det kommer nya tider över Sverige: Strålande nya tider, då människor blir vakna över sina liv………………….

Jesus är Herre.

Guds kärlek till oss. /Förändring

 

Tror du att Gud kan förändra liv? Tror du att Gud kan ge en alkoholist eller en narkoman ett fullständigt nytt liv?

Jag tänker inte slå vad med dig utan bara visa på Guds kärlek till oss. Jag har mött människor som blivit så härligt befriade från dessa plågor som ett drogberoende är.

Har just lyssnat på ett vittnesbörd från en kvinna som hade ett sådant beroende av en drog. Idag är hon fullständigt befriad och har fått sina barn tillbaka och hon har fått ett nytt underbart äktenskap och ett nytt litet barn.

Hon har dessutom fått ett erkännande i att hon fick studera och har nu en befattning, där hon kan hjälpa andra.

SÅ DU som verkligen VILL ha hjälp med att bli fri och frälst och vilja kunna göra nytta för andra, du skall veta att JESUS är den store underbare läkaren och Frälsaren i allt.

Jesus lever!

Att bli frälst/ Fakta fr Global….

Att bli frälst är ljuvligt och det bästa som jag kunnat få vara med om. Slutar du läsa nu?

Hoppas inte det, för här kommer lite fakta om hur människor i världen tar emot frälsningsbudskapet:

Varje dag får över 325.000 människor höra det kristna budskapet för första gången!

Varje dag tar c:a 174.000 människor beslutet att själva ta emot Jesus, och 3.500 kristna församlingar startar varje vecka, över hela världen!

C:a 1.7 miljarder människor lyssnar på kristen radio eller ser kristen TV regelbundet!

Kristna tillbringar 388.000.000.000 arbetstimmar varje år med att berätta för andra om Jesus.

I många länder, som Korea, Chile, och Indonesien (det största muslimska landet i världen) har över 10% av befolkningen vänt sig till Kristendomen, bara under ett decennium.

Efter 70 år av kommunistiskt välde har forna Sovjetunionen nu över 100 miljoner kristna – fem gånger så många som kommunistpartiet, på höjden av sin popularitet.!

KÄLLA: Global Evangelization Movements

Det händer så mycket i världen, och att det är så många som får höra budskapet om att Jesus lever idag, det är underbart.

Vad är lycka?

Vad är lycka för dig? Eller vill du hellre ha glädje?Eller båda delar kanske?

Varför jag ställer frågan är för att vi värderar saker så olika. Lycka kan var så väldigt mycket. Några exempel som du kanske håller med om är:

Promenad hand i hand med din älskade. En överraskning vid din födelsedag. En drömsemester till ett fjärran land. Att bli väldigt rik…… Ser man på; det blev en del exempel, och det finns ju fler.

Om vi tittar på vad Aposteln Paulus säger om Lycka och glädje så har han lite olika uppfattningar om vad som är viktigast i livet.

Om jag tittar på mig själv och mina åsikter så kan jag hålla med Paulus om att Glädjen är viktigast.

Varför det då? Jo för att LYCKA alltid tycks försvinna på något sätt. Den älskade kan dö, och vi lämnas ensamma i sorg. Pengarna tar slut och man blir kanske fattig och förgrämd. Relationer som var så bra kanske tar slut. Resmålet vi åkte till föll inte i smaken och kanske blev en stor besvikelse. Ja det finns många sätt att bli olycklig på.

Därför: Den glädje som vi finner i Gud, den består, och den är äkta och den bär oss genom livet. Glädjen i att veta att man är älskad av en stor Far det är underbart och kan sägas vara lycka. Men jag är nog hellre glad.

För jag vet att Jesus lever och aldrig lämnar mig, och precis som Paulus säger så finns glädjen alltid kvar, vad som än händer. Och har man en nära relation till Gud och hans Son, då är man ständigt glad, även om pengarna är slut och matförrådet tryter.

Paulus skriver så här: “Ja, allt annat är värdelöst, när man jämför det med det omätliga värdet i att känna Jesus Kristus, min Herre. Ingenting annat är värt något och därför har jag övergett allt för att kunna äga Kristus och bli ett med honom….

Var alltid fyllda av glädje i Herren! Jag säger det om igen: Var glada!” / Filipperbrevet 4:4

Dikter /Källan

…otörstig…

kors.bmpGrumligt eller klart vatten?

Vem vill dricka ur en grumlig källa?

Vem vill överge en källa med friskt vatten?

Vem vill bygga sina egna system, och se dem falla?

Jag dricker hellre ur en källa med vatten så klart, så rent.

Att överge källan med friskt och livgivande vatten,

vore att för alltid vara törstig,

Jag har hans ord på att han ger mig klart vatten,

Ur en källa som aldrig sinar.

*Maria                Bild: Rolf

Guds folk. Fåren och herden

Genom hela Skriften kallas Guds folk för får, eftersom de är ytterst beroende av Herren, deras herde, för föda, fostran och skydd (Joh 10:9, 29). Jesus Kristus är “allas Herre” (Apg 10:36) genom utövandet av sin uppståndelsekraft som han äger för att lägga allt under sig (Fil 3:21; Ef 1:22).

Med fårfållan proklamerar han sitt herradöme mitt i Satans huvudkvarter, där “ingen skall rycka ur hans hand” någon troende som Kristus för dit (Joh 10:28).

Från denna trygga plats leder Herren dem in och ut mitt ibland deras värsta fiender (Ps 23:5; Joh 10:3-4).

Han är den enda dörr som leder till livet ((Joh 10:9), och han är den ende “som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna” (Upp3:7)

Kvinna dog- Gud gav henne liv igen

This entry was posted on 24 juni 2007, in Okategoriserade. Leave a comment

Anspelning på Kristus… profetia

Psalm 110 i Bibeln är en tydlig profetia om Messias, och därför är det den mest citerade psalmen i Nya Testamentet. I Matt 22:41-45 citerar Jesus orden i denna vers med syftning på sig själv.

Verserna 1 och 6 förutsäger de ogudaktigas slutliga och fullständiga nederlag i förhållande till Jesus Kristus

(Upp 6-9); vers 2 förutsäger Kristi rike på jorden (Upp 20:1-7);

verserna 3 och 4 talar om hans folk som präster (Heb 5-7)

och verserna 5 och 6 förutsäger den slutliga strid på jorden då Kristus kommer att övervinna all ondskans makt.

(Upp 19:11-21)

Psalm 110

*Herren sa till min herre, kungen: “Sätt dig på min högra sida och regera. Jag skall besegra dina fiender, och de ska böja sig inför dig.”

Herren har gjort dig till kung och i Jerusalem står din tron. Därifrån ska din makt utgå och du ska regera över alla dina fiender. När du ställer upp din här kommer ditt folk frivilligt till dig, klädda i heliga kläder. Som daggen om morgonen kommer de unga männen, fulla av ungdomlig kraft. Herren har gett ett löfte och kommer inte att bryta det.

Han har sagt att du ska vara präst för all framtid, precis som Melki-Sedek. Gud står vid din sida. På sin vredes dag ska han slå ner många kungar. Han ska döma folken och slagfälten ska vara fyllda av lik. Men själv ska han bli styrkt och uppfriskad av att dricka ur vattenkällorna vid vägen och därigenom segra.*

Många människor har en diffus tro på Gud och vill se Jesus bara som en allmänt god människa och lärare.Bibeln ger inget utrymme för en sådan uppfattning.

Denna pslam är ett löfte från Gud om att sända Messias. Nya Testamentet visar tydligt och klart att Jesus är Gud Son Messias. Det räcker inte att du kallar Jesus för en god lärare när Bibeln kallar honom Messias.

Bibeln. Guds inspirerade ord. del 2

Bibeln. En bok som jag verkligen tror på och älskar. Hela Bibeln är Guds inspirerade ord. Vi kan lita på detta hans ord och läsa det och tillämpa det i våra liv. Bibeln är måttstocken för allt. Om något påstås vara sanning skall det stämma med vad Bibeln säger om den saken.

Den är en garanti mot falska läror och kan visa oss hur vi ska leva. Den är vår enda källa till kunskap om hur vi kan bli frälsta. Gud vill att du känner till sanningen och han vill utrusta dig för ett liv tillsammans med honom. Vill du ha det livet?

Tillbringar du tid med hans ord? Läs det gärna efter en bibelstudieplan, (du som inte är så van kan ha mycket stor glädje av det i början) och du kommer att bli trygg i hans ord och upptäcker sanningen och att den håller.

“Det kommer nämligen en tid när människor inte kommer att lyssna till sanningen. I stället kommer de att gå runt och leta efter lärare som bara förkunnar sådant som de själva vill höra. De kommer inte att vilja lyssna till vad Guds ord säger och utan att ens reflektera följer de de mest fantastiska idéer.” / 2 Timotheusbrevet 4:3-4
Det kommer tider…. ja de är nog redan här anser jag. Människor vill inte lyssna till budskapet om Kristus och de följer redan nu sina egna ljusa idéer. Att reflektera över Guds ord och hans sanningar är det få som vill.

Bibeln. Guds inspirerade ord…del 1

Bibeln är en sann bok säger de kristna och jag är kristen och jag håller med på dessa punkter.

I vår entusiasm för Bibelns sanning får vi aldrig glömma bort avsikten med den – att utrusta för tjänst bland medmänniskor.

Vi studerar inte Bibeln bara för att öka vår kunskap och förmåga att vinna debatter.

De flesta av oss har nog inte heller läst den för att bli frälsta- oftast är det först efter vi kommit till tro som vi börjar läsa Bibeln.

Vi läser för att kunna utföra Kristi gärningar i världen. Den kunskap vi får blir bara meningsfull om den används praktiskt för andras bästa.

Gud har en plan../fria viljan

klarhet.jpg

Gud har en plan med alla människors liv. För att komma in i den planen krävs ju förstås ett samarbete. Det är inte alltid så att människan vill ha ett samarbete med Gud. Man kanske inte alls vill lära känna Gud, och detta om något, betecknar den fria viljan.

Gud tränger sig inte på oss, han tvingar oss inte att tro, att bli frälsta. Nej. Han söker oss genom vårt samvete, han söker oss genom att klappa enträget på vårt hjärta. Han vill att vi ska tillhöra honom och han längtar så mycket efter att vi skall vara hans medarbetare.

Men vi har fått en fri vilja, och den gör att vi bestämmer själva vad vi skall göra. Gud våldför sig inte på det mått av fri vilja som han noggrant har reserverat för varje person. Han önskar som sagt vårt samtycke.

Om den fria viljan kan du läsa i 5 Mos 30:19 , där står:

“Jag tar himmel och jord till vittnen på att jag idag har förelagt dig att välja mellan liv och död, välsignelse och förbannelse.” Här ser du att Gud vill att du ska välja livet, alltså honom och tro.

och i:

Josua 24:15

“Men om ni inte vill lyda Herren, så får ni idag besluta vem ni tänker lyda. Ska det vara de gudar som era förfäder tillbad på andra sidan Eufrat eller amoreernas gudar här i landet? Jag och min familj tänker i alla fall tjäna Herren.”

och i: Job 34:4;

Och Jesus sade: “Om någon vill…så låt honom… (Matt 16:24; 19:21; 20:26-27; Joh 7:37)

Läs dessa bibelställen så ser du klart att Gud vill att vi skall vara med honom hela livet och efter vårt liv här nere på jorden…..Han har en plan med vårt liv. Är du inte nyfiken på hans plan med ditt liv?

Gamla Testamentet/ Avgudar

eye2.jpg

Avgudar fanns på Gamla Testamentets tid, liksom vi har avgudar idag. Jag kommer att räkna upp dem här som folket i Babylon och andra ställen hade som avgudar…

Avgud: Bel.

Tillbads i Babylon

Vädret, krigets och solens gud. Tillbads genom sexella riter och barnoffer.

Avgud: Nebo, (Bels son) Tillbads i Babylon. Kunskapens, stjärnornas och vetenskapens gud.

Avgud: Astarte (Aseran) Tillbads i Kaanan. Kärlekens och fruktbarhetens gudinna. Tillbads genom sexuella riter.

Avgud: Kemos. Tillbads i Moab. Moabs nationalgud. Tillbads genom barnoffer.

Avgud: Molok (Milkom) Tillbads i Ammon. Ammoniternas nationalgud. Tillbads genom barnoffer.

Avgud: Baal. Tillbads i Kaanan. Regnets och skördens gud- en symbol för kraft och fruktbarhet. Tillbads genom sexuella riter.

Avgud: Dagon. Tillbads i Filisteen. Skördens, grödans och jordbrukets gud. Tillbads genom barnoffer.

Ja detta är ju riktigt gräsligt. Men så var det på den tiden och visst verkar det helt tokigt. Gud var inte glad åt detta och han straffade folket. Om detta kan du läsa genom hela bibeln och i Jesaja 47—- kan du läsa.

I våra tider har vi också avgudar, de har namn såsom Pengar, Televisonsapparat, Kortspel, Sprit, Sex, Droger, Nöjen, Kläder Dator,Horoskop och annan magi… ja listan kan göras lång. Allt detta har folk som avgudar i stället för att lita på Gud och följa honom och hans Ord.

*Du har rådgivare i massor, astrologer och stjärntydare som försöker tala om för dig vad som ligger i framtiden.*/Jes 47:13 ( Såhär, och mer säger Gud om folket i Babylon…)

Dopet till Kristus

jjsus1.gif

Dopets andliga innersida. Vad består den av?

I denna anropar vi vår Gud om ett gott samvete. Vem kan ha ett gott samvete? Bara den som har bekänt sin synd och fått förlåtelse. Syndaflodens vatten var Guds dom över en syndig värld.

1 Petr 3:20-21 säger oss:

*En ark byggdes, i vilken några få – allenast åtta personer- blev frälsta genom vatten. Efter denna förebild blir ock ni frälsta genom vatten- nämligen genom ett dop, som icke betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete- i kraft av Jesu Kristi uppståndelse.* I denna text står det att dopet frälser.

Det betyder också att arkens invånare hade accepterat syndafloden som Guds rättvisa dom över en syndig mäsnklighet. De hade tagit Guds ord på allvar och tagit vara på den enda räddningsmöjligheten.

Dopets vatten är avsett att vara en dom över vårt syndiga och egoistiska liv.

Just så står det i Rom 6:3-4

*- Alla vi som har blivit döpta till Kristus Jesus vi har blivit döpta till hans död. och vi har genom detta dop till döden blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skall vandra i ett nytt väsende, i liv.*

Vi bekänner i dopet att vi böjer oss för Guds rättvisa dom över synden. Dopet blir en sammanvigning med Kristus och porten in till ett nytt liv.

Dopets vatten kan i sig självt aldrig vara något annat än en symbol för hjärtats fulla övelåtelse till Gud, det blir en manifestation av en inre verklighet- frälsning och ett nytt liv.

Tidskriften Flammor – www.flammor.com

Bibelord. / Vet du vem du är och hur innerligt älskad DU är?Maria //bibeln och tidn Midnattsropet.