Archives

Teknik för kontroll av människor, massövervakning. Regeringen säger ja

IT/ÖVERVAKNING Regeringen ställer sig bakom EU:s massövervakningsdirektiv

ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET 

PUBLICERAD IDAG 14:01

 – AV MARKUS ANDERSSON

Foto: Frankie Fouganthin/CC BY-SA 4.0

Ulf Kristerssons regering (2022).

  • De svenska regeringspartierna ställer sig plötsligt bakom EU:s förslagna massövervakningsprojekt “Chat Control” – trots att de ända fram till EU-valet påstod sig vara mycket kritiska till förslagets utformning och oroliga för dess potentiella konsekvenser.

– Det är helt oacceptabelt. Det här handlar om att införa massövervakning av alla Europas medborgare, varnar Centerpartiets riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen.

”Chat Control” är kanske det mest kritiserade EU-förslag som lagts fram på senare år och innebär i korthet att myndigheterna ska ha rätt att övervaka samtliga unionens medborgares samtal, chattar, foton och videoklipp – utan att tillstymmelse till någon brottsmisstanke finns.

Alla skulle vara skyldiga till brott – tills motsatsen bevisas. Syftet? Motverka barnporr och grooming”, skriver den granskande journalisten Emanuel Karlsten.

EU-parlamentet har efter hård kritik redan avvisat stora delar av förslaget, noterar han, medan ministerrådet som består av representanter från samtliga EU-länders regeringar, ännu inte har tagit offentlig ställning för eller emot förslaget.

Kritikstormen mot Chat Controls totalitära och integritetskränkande karaktär var så hård att Belgien, ordförandeland i ministerrådet, tog fram ett ”kompromissförslag” för att lättare få stöd för massövervakningsdirektivet. I allt väsentligt innebär dock Belgiens ”kompromiss” en nästan lika omfattande massövervakning som i ursprungsförslaget.

Meddelanden ska inte avlyssnas och avkrypteras när de skickas – utan innan de skickas. Genom en scanna innehållet i medborgarens telefon innan det är klart, så kallad client-side-scanning, respekteras rätten till skyddad kommunikation. Medborgaren ska också informeras om att de scannas och det ska vara frivilligt att granskas. Men i praktiken innebär det ingen skillnad: Den som inte vill scannas hindras helt enkelt från att skicka bilder eller videos. Och att scanna innan kryptering, i praktiken samma typ av övervakning”, noterar Karlsten.

Emanuel Karlsten

@emanuelkarlsten

NU ÄR DET KLART: Sverige kommer rösta FÖR Chat control i ministerrådet.

Efter att jag i dagar jagat ansvariga bekräftar nu ordförande i EU-nämnden

att det kommer gå ett snabbspår via justitieutskottet där @RichardJomshof är ordförande.

Då kan allt vara klart redan imorgon.

Läs mer på nyadagbladet.se

Regeringen ställer sig bakom EU:s massövervakningsdirektiv

Alla skulle vara skyldiga till brott – tills motsatsen bevisas. Syftet? Motverka barnporr och grooming”, skriver den granskande journalisten Emanuel Karlsten.

Världen är ett riktigt läskigt ställe att vara i, där är det mesta fullt av fel. Räkna felen? Det går inte. Men Gud vet att världen är ett smutsigt ställe och därför har han sagt att himmel och jord skall brinna, men så få förstår det! WAKE UP PEOPLE! ENDTIME!

Europeiska rådet godkänner AI-lagen!! SKANDAL!

AI-lagen

Europeiska rådet godkänner AI-lagen – en lag som anklagas för att legalisera biometrisk massövervakning, se länkar!!

2024-05-24

EU:s Europeiska rådet har följt Europaparlamentet (EP) i att godkänna AI-lagen – som motståndare säger är ett sätt för unionen att legalisera biometrisk massövervakning.

EU framhäver dessutom lagstiftningen som den första i sitt slag i världen och verkar hoppas att den kommer att fungera som en standard för AI-reglering globalt.

Rådet tillkännagav att lagen är ”banbrytande” och tar ett ”riskbaserat” tillvägagångssätt, vilket innebär att EU-myndigheterna får bedöma AI:s risknivå för samhället och sedan införa regler av varierande allvarlighetsgrad och påföljder, inklusive böter för företag som anses bryta mot lagen.

Hur detta ”granulära” tillvägagångssätt för ”risknivå” ser ut avslöjas av det faktum att vad EU väljer att betrakta som kognitiv beteendemanipulation är ”oacceptabelt”, medan AI-användning inom utbildning och ansiktsigenkänning är ”hög risk”. ”Begränsad risk” gäller för chatbotar.

Utvecklare kommer att vara skyldiga att registrera sig för att få ”risken” bedömd innan deras appar blir tillgängliga för användare i EU.

AI-lagens ambition, enligt EU, är att främja både utveckling och användning samt investeringar i system som den anser vara ”säkra och pålitliga”, med inriktning på både privata och offentliga sektorer för denna typ av reglering.

Ett pressmeddelande sa att lagen ”ger undantag för system som används uteslutande för militär och försvar samt för forskningsändamål.”

Efter att lagen formellt publicerats, kommer den att träda i kraft inom tre veckor i de 27 medlemsländerna.

I mars, när Europaparlamentet godkände lagen, kritiserade en av dess ledamöter, Patrick Breyer från tyska Piratpartiet, de föregående trilogförhandlingarna som ”ogenomskinliga.”

Men vad som var tydligt, enligt denna jurist och integritetsförespråkare, är att deltagarna från EP, som initialt sa att de ville se ett förbud mot realtidsbiometrisk massövervakning på allmänna platser, gjorde en helomvändning och i slutändan gick med på att ”legitimera” det genom AI-lagens bestämmelser.

Breyer sa att identifiering som förlitar sig på CCTV-material är benägen för fel som kan få allvarliga konsekvenser – men att ”ingen av dessa dystopiska teknologier kommer att vara förbjudna för EU-regeringar” (tack vare den nya lagen).

”Så viktigt som det är att reglera AI-teknologi, är det för oss pirater icke-förhandlingsbart att försvara vår demokrati mot att förvandlas till en högteknologisk övervakningsstat,” skrev Breyer vid den tiden.

infowars.comEuropeiska rådet godkänner AI-lagen – en lag som anklagas för att legalisera biometrisk massövervakning

https://www.amnesty.se/aktuellt/massovervakning-med-ansiktsigenkanningsteknik-hotar-grundlaggande-manskliga-rattigheter-debattartikel-fran-amnesty-sverige-18-februari-2021