Tag Archive | Ny världsordning

Läs om du vågar!/ En ny världsordning.

https://www.eaec-se.org/articles/Johansen/ny_varldsordning.htm

Av Thorbjörn Johansen EAEC

Sverige har idag stagnerat i två väsensskilda kulturer. Den judiska, som älskar all vidrig ockultism och importerar sådant astrologiskt och inhumant skräp som till och med amerikaner ställer sig frågande inför. Ett annat sätt för dem att förleda det svenska folket är att presentera programmet Idol så att var och en kan ha sin lilla avgud.

Den andra kulturen går efter förnuftet, styr lagstiftning och ställer krav på människorna. De står för byråkrati och statliga pålagor. Från de gamla grekerna har vi fått begreppet “demokrati” som också har stagnerat, till deras förmån (judarna) som likt Judas Iskariot håller i penningpåsen.

Tecken på det är ungdomars ekonomiska problem, dvs. de som inte har rika föräldrar, och alla klasser därimellan, som bara är litet smårika.

De från mindre bemedlade familjer får dra sig fram på Försäkringskassan och myndiheten Socialen av vilka de eventuellt kan få hjälp med hyran till mindre lägenheter som inte invandrare vill ha. Men dessa institutioner är dock noga med att pengarna säkert går till hyran och kollar upp att deras pengar går till sådana onödiga saker som mat, etc.

Det är det gamla Moment 22 som sticker upp näsan igen – har du ingen lägenhet så får du inget jobb, och har du inget jobb, så får du ingen lägenhet.

Visstidsanställning kan du få om du är riktigt snäll. Men när tiden för denna har gått ut får du genast sparken, en ny person blir anställd och sedan kan Firman söka ett nytt statligt bidrag för denne, precis som de gjorde för dig. Och tro inte att facket kan hjälpa dig, det har också stagnerat och blivit en stat i staten.

Bostadsbristen har också stannat av. Inte på grund av att det inte byggs nya bostäder, men hutlösa priser på dessa gör att problemen för ungdomarna att hyra eller förvärva dessa, blir oöverstigliga och förvärrar och försenar rättmätiga livsmål: Att kunna stadga sig och bilda familj, förstföderskorna blir efter många långa studieår för gamla för att föda barn.

Orsaken
Det som ligger oss i fatet är något som hände för mycket länge sen – judarnas avfall från Herren Gud. Och att de hatar Jesus. Låt oss läsa några versar:

När de sedan gingo därifrån, bad men dem att de nästa sabbat skulle tala för dem om samma sak. Och när församlingen åtskildes, följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas. Dessa talade då till dem och förmanade dem att stadigt hålla sig till Guds nåd. Följande sabbat kom nästan hela staden tillsammans för att höra Guds ord. Då nu judarna sågo det myckna folket, uppfylldes de av nitälskan och foro ut i smädelser och motsade det som Paulus talade. Då togo Paulus och Barnabas mod till sig och sade:

Guds ord måste i första rummet förkunnas för eder. Men eftersom I stöten det bort ifrån eder och icke akten eder själva värdiga det eviga livet, så vända vi oss nu till hedningarna. Ty så har Herren bjudit oss:

‘Jag har satt dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bliva till frälsning intill jordens ända.’»När hedningarna hörde detta, blevo de glada och prisade Herrens ord; och de kommo till tro, så många det var beskärt att få evigt liv. Och Herrens ord utbredde sig över hela landet.Men judarna uppeggade de ansedda kvinnor som »fruktade Gud», så ock de förnämsta männen i staden, och uppväckte en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drevo dem bort ifrån sin stads område. Dessa skuddade då stoftet av sina fötter mot dem och begåvo sig Ikonium.“* (Apostlagärningarna 13: 43-51) *skuddade stoftet av sina fötter – de var färdiga med judarna.

Greker
De gamla grekerna med Platon anade aldrig att demokratin skulle utvecklas till något så ondskefullt som en VÄRLDSDEMOKRATI.

Demokrati som benämning på styrelseform uppkom tidigast i Grekland, i slutet av 500-talet f.Kr. Den innebar för grekerna att manliga medborgare hade inflytande över stadens styrelse.

Judar
Du har heller inget att hämta hos judar. De försöker bara mjölka dig på pengar och tillsluta himlen för dig. Bibeln säger:

Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in.” (Matteus 23: 13)

“Det är inte regeringarna som äger världens pengar, det är Goldmann-Sachs”, sade den italienske London-mäklaren Alessio Rajani.

Sachs och deras kumpaner Rothschild m. fl. sitter på bottenlösa rikedomar som kunde förvandla världen till ett paradis. Men det vill de inte.

Ta dig en titt på det här videoklippet och säg mig sedan att judarna inte än idag hatar Jesus: VIDEON BORTTAGEN på YOUTUBE.

Fortsättning av texten:

Romanen 1984 skrvs av författaren George Orwell (Eric Blair). Den handlar om ett samhälle styrt av en högerdiktatur. Provinsen Airstrip One (Storbritannien) i landet Oceanien är alltid i krig, är under konstant press av regeringen, ett kontrollsamhälle utan like, med hjärnkontroll av allmänheten. Oceanien styrs av ett politiskt parti som går under namnet “Partiet”.

Individen är alltid underordnad staten, och det är delvis den filosofin som gör att Partiet kan manipulera och kontrollera folk. I Sanningsministeriet är protagonisten Winston Smith en av tjänstemänn som ansvarar för att bevara Partiets propaganda genom att ändra historien för att visa att just Partiet alltid har rätt och är allvetande. Hans torftiga tillvaro desillusionerar honom till den grad att han vill göra uppror mot Storebror. Från 1984 har vi bland annat fått uttrycket “Storebror ser dig” (Big Brother is watching you).

Bokens framtidsvision är mer aktuell i dag än den var 1948. Vi ser ett framtida monster som det beskrivs i Uppenbarelseboken. Tänk dig att denna ohygglige diktator (Mr. 666) kommer att regera över hela hela planeten, en ond människa som kallas Vilddjuret. Ett led som finns är det faktum att folk sitter och knappar på sin dator med bara gemener. Detta kommer att utnyttjas av Antikrist för det avdramatiserar samtliga dignitärers namn och Antikrist kan kalla sig själv med litet a – antikrist, och kan försvinna bland alla john doe. Han kan hålla sig rätt anonym.

En professors planitära tankebanor

Professor Schellnhuber säger så här:

Global demokrati kan organiseras kring tre kärnverksamheter, nämligen (I) en jordisk konstitution;(II) ett globalt råd; och (III) en planetdomstol. Jag kan inte diskutera dessa institutioner i detalj här, men jag skulle vilja ange åtminstone följande:

  • Jordkonstitutionen skulle överskrida FN-stadgan och identifiera de första principerna som styr mänskligheten i sin strävan efter frihet, värdighet, säkerhet och hållbarhet;
  • Det Globala rådet skulle vara en sammansättning av individer valda direkt av alla människor på jorden, där rätten inte bör begränsas av geografiska, religiösa eller kulturella kvoter;
  • Den planitära domstolen skulle vara en gränsöverskridande juridisk person öppen för överklaganden från alla, särskilt när det gäller brott mot jordens konstitution.

för att uttrycka det annorlunda, en ny världsregering kan utveckla “frihet” för människorna genom att diktera det med en ny planitär domstol som leds av en jordkonstitution som utan tvekan kommer att börja med att bekräfta att planeten bara kan stödja en miljard människor. 

De andra ca sex miljarderna måste i princip bort. Så alternativet är en Bill of Rights. Med den kommer denna nya jord-konstitution att förses med en “Bill of Death” och en global regering som kan beställa utrotning av miljarder människor som ett sätt att “rädda klimatet.”

Dr Schellnhuber skojar inte.

Det är precis så här som han har tänkt sig en ny världsordning.

Även påven Benedictus XVI tänker främja denna sak. Då han vet att det inte går att få till en ny världsordning förrän samtliga religioner befinner sig under Katolska Kyrkans tak, arbetar han hårt på detta.

För några år sedan anordnade Svenska Kyrkan en sk ekumenisk konferens för alla religioner. Förutom Katolska Kyrkans folk deltog även en judisk överrabbin, en muslimsk imam samt företrädare för österländska religioner, hinduismen, buddhismen, schintoismen, etc.

Påven är också med i Jesuit-Orden. Denna sammanslutning har dåligt rykte. Det sägs att den siste påven skall kallas den Svarte Påven. Han behöver förstås inte vara svart till hudfärgen, men hans själ kommer att var svart.

Hitler och Himmler var mycket intresserade av Jesuit-Orden och såg en förebild i jesuiternas läger i Argentina, där de byggt ett koncentrationsläger för att underkuva indianerna.

Jag vill här fortsätta att beskriva den nya världsordningen och citerar från Clas Svahns bok:

Weishaupts mål var allt annat än blygsamma och syftet var att behärska världen. På så sätt skulle hans orden bereda vägen för Lucifer (“ljusbringaren”, alltså djävulen), och hans hantlagare som skulle bli jordens verkliga härskare. Illuminati betyder också de upplysta“.

Detta ställe i Svahns bok är precis som att läsa Bibelns profetiska ord om hur Satan i den sista tiden på Jorden skall regera genom Antikrist. Han ser nu tiden mogen att bana vägen för det. Det är mycket som pågår i andevärlden och på jorden för att detta skall bli en verklighet.” (Holger Nilsson)

Och [Vilddjuret] fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag.” (Uppenbarelseboken 13: 7)

Detta handlar om mycket mer än ett krig mot terrorismen”. Detta handlar om att införa en världsdiktatur inom de närmaste fem åren. Vi kanske inte får en andra chans.

Det säger Dr Johannes Koeppl, tjänsteman vid det tyska försvarsministeriet och rådgivare till NATO, som varnade för global dominans redan 1984.

Allting som krävs för en global värld finns redan på plats. Det världen väntar på är bara den vedervärdige diktatorn. Han kanske redan lever, vem vet?

SLUT

************

Dessa tider är farliga

NWO= en ny världsordning och slutet, MEN GUD kommer att segra över allt detta och satan. Det kommer en ny himmel och en ny jord. Se till att välja Gud före alla och allt annat

 

n-w-o6Maria

MEN

Herren-300x39Maria

NWO betyder: En ny världsordning. Så långt kanske du/ni har hört om det som kommer och som faktiskt börjat. Men det finns ju så många steg i detta som har hållit på i cirka 200 år och säkerligen längre ändå- Varför skall man då ha en ny världsordning? Det har jag tagit upp här förut i denna länk: https://gospel.jesuslever.eu/category/nwo-2/

De flesta är inte medvetna om hur långt förstörelsen av våra länder har gått, och de system som man haft för att rädda människor från svält och umbäranden skall nu tas bort, de börjar med att minska på den sociala välfärden och sänker ner ekonomin. Satan kommer att införa Antikrist på scenen; MEN man säger fortfarande inte sanningen, och den är att man håller på att avveckla allt för att möta och sätta Antikrist på tronen.

Han kommer att införa sådant som kan göra vem som helst skräckslagen. Vad sker med ekonomierna, Grekland t ex, hur ska det gå? Det kan komma att sprida sig som en löpeld över världen.

1 Joh 2:18
Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.
1 Joh 2:22
Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.
2 Joh 1:7
Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet . Sådan är Bedragaren, Antikrist.

När Antikrist kommer så kommer han som en fredsmäklare och människor kommer att tycka att de funnit den största lyckan för nu skall ju allt bli bra! Nej! så är det INTE, det är då kollapsen över jorden börjar träda i kraft. Det är med honom som den stora vedermödan är kommen och världen förändras drastiskt. Då får människor en mycket stor chock för de måste välja Gud eller Antikrist och de flesta väljer ju den som de tycker kommer med de bästa förslagen och människor känner ju inte Gud tillräckligt bra för att förstå att välja rätt, d v s välja att välja Gud som Herre.

När Antikrist kommer så kommer det att vara en katastrofplats på jorden och det är då som jag tror att de troende får flytta hem. Gud skulle förkorta den tiden för Guds barn i lidandet, och jag tycker mig ha förstått att det är då som Jesus skall hämta de troende hem, men åsikterna om detta är verkligen delade. Det finns människor som väljer att inte tro på Gud i de svåra tiderna och de kommer att förgås. Den som tror på Gud har Guds beskydd vad som än sker i förföljelsen, det gäller att välja rätt Herre, Gud eller satan. Den troende kommer att ha evigt liv vad som än sker.

BIBELORD Antikrist

Johannes Uppenbarelsebok 13:16-18
16. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga,
både fria och trälar, att låta ge sig ett märke på högra handen
eller på pannan,
Upp. 19:20.
17. så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som
är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
Upp. 14:11. 15:2.
18. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räknar ut
betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och
dess tal är sex hundra sextiosex. Upp. 17:9.

 

Ändens tid Daniel kap 12

12 1 “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. 2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. 3 De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt. 4
Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.”
5
När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden.
6 En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: “Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting?” 7 Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat. 8
Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?”
9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det. 11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar. 13 Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände.”

Vi lever i de sista tiderna och kan komma att få se  Daniels syn bli verklighet. Vers 11, 12 tror man har med förtrycket av de troende att göra.man syftar på händelser i den yttersta tiden och på Antikrist och den ondska som omger honom. En sak ska man veta: GUD KOMMER ATT SEGRA I ALLT DETTA.

Tiden är kort och därför finns inte så mycket tid att grunna över välfärd och flärd och guldtackor och silver, för det kommr inte att hjälpa någon, den ende som kan hjäpa i kommande svårigheter, det är Gud. Om man vill ha ett nytt system så måste man krascha det som nu finns och i fråga om Greklands ekonomiska kris och andra kriser så ser vi att det gått väldigt långt med att montera ner i stället för att montera upp!! Vi lägger oss platt och tar emot eländet.

Vet en vanlig människa om HUR MÅNGA kärnvapen det finns, hur många förstörelsevapen som kan förstöra jorden många gånger om? Man börjar också nu att förstöra vår mat med vett och vilja med att ta in GMO-grödor i vår redan dåliga kost. Handelsavtalet med USA är inte något som man borde säga ja till, det kommer att vara mycket farligt för människor att äta GMO. Se länk, repetition https://gospel.jesuslever.eu/?s=nej+till+GMO

Världsläget kommer att drastiskt förändras för nya lagar kommer, och det stavas : VÄRLDSREGERING. Vad gör en världsregering? Den BESTÄMMER över allt folk. Det kommer en ny tidsålder då allt gammalt och känt är borta och ersatt av tvång och våld och chip och annat elände. Detta står det om i bibeln så det är inget jag hittar på, men försöker att förklara, många undrar och söker på orden på internet och vill ha svar, människor är oroliga.

JESUS kommer att komma TILLBAKA; Gud ske pris! DEN som TROR behöver INTE vara rädd för det som kommer, för GUD har ALL kontroll! GUD har ALL kontroll över ALLA skeenden. Vänd dig till honom innan det är för sent och du kan bli tvingad att böja knä för Antikrist vid hans tron, och få ett märke på handen eller pannan. 

Jag vet inte vem Antikrist är men tillräckligt många spekulerar om VEM han skulle kunna vara och visst kan jag föreslå några namn men jag avstår från det. Gud vet allt och han har kontrollen.

ILLUMINATI är ett sällskap som förbereder människorna för NWO, ILLUMINATI kallas också för ELIT. Illuminatis sigill finns på dollarsedlarna

Här finns en del länkar som jag anser man ska läsa och begrunda angående tider som kommer m m.

New World Order:

Här finns en del länkar som jag anser man ska läsa och begrunda angående tider som kommer  m m.

New World Order:

· Conspiracy Too Monstrous to Conceive
· Rothschild Conducts Red Symphony
· The Devil’s Work: Feminism and the Elite Depopulation Agenda
· Be Afraid: The New World 0rder’s Fascist Pedigree
· Banking Cartel is the Cause of Humanity’s Woes
· Illuminati Defector Details Pervasive Conspiracy
· Does a Satanic Cult Rule the World?
· Bush, Bin Laden Serve the Same Masters

More Recent and Notable:

· Humanity is Satanically Possessed
· The “Jewish” Conspiracy is British Imperialism
· Is the New World Order “Jewish”?
· Politically Incorrect Advice for Young Men
· Illuminati Sex Slaves Paint Horrifying Picture
· Zionism: A Conspiracy Against Jews
· How University Betrays Students

– See more at: http://www.henrymakow.com/devils_advocate.html#sthash.w5xyR0FD.dpuf

NamnlösMaria