Search Results for: nej till GMO

Hälsa / NEJ till GMO!

 

Lantmännen vill ha mer GMO i livsmedel

Lantmännens nyvalde ordförande storbonden Bengt Olov Gunnarson från Östergötland vill ha mer GMO. Till Östgöta-correspondenten säger han: ”I Danmark är GMO-produkter tillåtna i foder. Vi konsumenter säger inte nej till att importera varor som producerats med hjälp av GMO-produkter, påpekar Bengt-Olov Gunnarson. Han anser att GMO-förbudet är ett stort missgrepp som gör att Sverige och övriga Europa hamnar på efterkälken.”

Lägg märke till att Bengt Olov Gunnarsson uttalar sig för konsumenterna fast han är producent. Klart ohederligt.

Jag är inte förvånad. LRF har hela tiden stött Lantmännens GMO-forskning tillsammans med tyska GMO-jätten BASF. LRF sitter på två stolar och har nu stöd för sin GMO-vänliga inställning hos den okunnige GMO-förespråkaren, jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Det värsta är att många tror att både Erlandsson och LRF står på konsumenternas sida. En bild som gammelmedia serverar med jämna mellanrum. Och Småbrukarnas ordförande Åke Karlsson anser att Eskil Erlandsson är en ödmjuk och bra jordbruksminister.

En olycka kommer sällan ensam.
Nu går centerpartisten Staffan Danielsson också han en burgen bonde från Östergötland emot ekologisk odling och KRAV-produkter.

Helt på tvärs med vad konsumenterna vill ha. Ekologiskt odlat är också det enda som garanterar GMO-fritt.

Staffan Danielsson hotar med att det svenska jordbruket flyttar från Sverioge om bönderna inte får fortsätta och spruta växtgifter. Man kan undra vilken statssekreterare som hållit i pennan då Danielsson som bonde vet att man inte kan flytta jorden utomlands.

Det stundar med andra ord vargatider och en hård kamp för oss som inte vill ha genmani-pulerade livsmedel. Nu hänger det på konsumenterna om vi ska slippa få rester av växtgifter på tallriken eller GMO-snusket i våra livsmedel.
Rune Lanestrand

https://runelanestrand.wordpress.com/2012/05/31/lantmannen-vill-ha-mer-gmo-i-livsmedel/ 

/Maria

Överlämna din väg åt Herren. Jesaja kap 65. HERRENS långmodighets mått

HERRENS Långmodighets mått. Tröst för HERRENS tjänare. Straff för de otrogna. Nya himlar och en ny jord.                     

   —  

Jesaja Kapitel 65
1 Jag lät mig sökas av dem
som inte frågade efter mig,
jag lät mig finnas av dem
som inte sökte mig.
Till ett folk som inte åkallade
mitt namn sade jag:
“Här är jag, här är jag.”
2 Hela dagen har jag
räckt ut mina händer
mot ett trotsigt folk,
som vandrar den väg
som inte är god,
som följer sina egna tankar,
3 ett folk som ständigt kränker mig
rakt i ansiktet.
De bär fram offer i trädgårdar
och tänder offereld
på tegelaltaren,
4 de håller till bland gravar
och tillbringar nätter
i gömda nästen,
de äter svinkött
och har oren mat i sina kärl.
5 De säger: “Håll dig undan!
Kom inte nära mig,
för jag är heligare än du.”
De är som rök i min näsa,
en eld som brinner dagen lång.
6 Se, det står skrivet inför mig:
Jag tiger inte
förrän jag gett dem vad de förtjänar,
gett det i deras famn,
7 för både deras egna missgärningar
och deras fäders, säger Herren,
för att de tände offereld på bergen
och hånade mig på höjderna.
Jag ska mäta upp i deras famn
lönen för vad de tidigare har gjort.
8 Så säger Herren:
När man finner saft i en druvklase
säger man:
“Förstör den inte!
Det finns välsignelse i den.”
Så ska också jag göra
för mina tjänares skull,
jag ska inte förgöra dem alla.
9 Jag ska låta
en avkomma gå ut från Jakob,
från Juda en arvinge
till mina berg,
för mina utvalda ska besitta landet
och mina tjänare ska bo där.
10 För mitt folk, som frågar efter mig,
ska Saron bli en betesmark för får
och Akors dal
en lägerplats för kor.
11 Men ni som överger Herren
och glömmer mitt heliga berg,
ni som dukar bord åt Lyckan
och häller upp blandat vin
åt Ödet,
12 jag ska låta svärdet bli ert öde.
Alla ska ni få böja er ner
för att slaktas,
för ni svarade inte när jag kallade,
ni lyssnade inte när jag talade.
Ni gjorde det som var ont
i mina ögon
och valde det som misshagade mig.
13 Därför säger Herren Gud så:
Se, mina tjänare ska äta,
men ni ska hungra.
Mina tjänare ska dricka,
men ni ska törsta.
Mina tjänare ska glädjas,
men ni ska skämmas.
14 Mina tjänare ska jubla
i hjärtats fröjd,
men ni ska ropa i hjärtats plåga
och jämra er i förtvivlan.
15 Ni ska överlämna ert namn
åt mina utvalda
till att användas som en förbannelse,
och Herren Gud ska döda dig.
Men åt sina tjänare
ska han ge ett annat namn.
16 Den som välsignar sig i landet
ska välsigna sig vid
Sanningens Gud,
och den som ger sin ed i landet
ska svära vid Sanningens Gud,
för de forna bedrövelserna
är glömda och dolda
för mina ögon.
17 Se, jag skapar nya himlar
och en ny jord,
och man ska inte mer minnas
det förgångna eller tänka på det.
18 Nej, fröjda er och jubla för evigt
över det som jag skapar!
För se, jag skapar Jerusalem till jubel
och dess folk till fröjd.
19 Jag ska jubla över Jerusalem,
fröjda mig över mitt folk.
Där ska inte mer höras
gråt eller klagan.
20 Där ska inte mer finnas spädbarn
som lever bara några dagar,
eller gamla män
som inte uppnår sina dagars mått.
Den som dör vid hundra års ålder
är en ung man,
och först vid hundra års ålder
ska syndaren drabbas
av förbannelsen.
21 De ska bygga hus och få bo i dem,
plantera vingårdar
och äta deras frukt.
22 När de bygger hus
ska andra inte bo i dem,
när de planterar något
ska andra inte äta av det.
Mitt folks ålder ska bli
som ett träds ålder,
mina utvalda ska länge få njuta
av sina händers verk.
23 De ska inte arbeta förgäves
och inte föda barn till plötslig död,
för de är ett släkte
välsignat av Herren,
de och deras efterkommande
tillsammans.
24 Och det ska ske att
innan de ropar ska jag svara,
medan de ännu talar
ska jag höra.
25 Vargar ska beta med lamm,
lejon ska äta halm som oxar,
och stoft ska vara ormens föda.
Ingenstans på mitt heliga berg
ska de göra något ont
eller skadligt, säger Herren.

 

 

Nej till EU, Nej till NATO, Nej till värdlandsavtal./ Jesus kommer åter

 

n-w-o6

Beslut i Värdlandsavtalet skall skjutas upp ett år..kan man lita på det…? /Nej det kunde man ju inte, det är klart att det ska genomföras hörde jag. Det kommer inte att bli bra på något vis, utan mycket farligt.

Som troende vet man en hel del om att det pågår saker som inte borde förekomma, EU, NATO, Värdlandsavtal och många mer saker är så farliga, men det finns de som inte förstår  vidden av vad som sker i världen idag, och Sverige tycks ha fått hybris, man tror man är så stor och stark. Lite av vad jag menar med de orden kan du  läsa om i länken nedan. Vi har rösträtt vid allmänna val, vi får välja politiker…men ingen folkomröstning om NATO m m farliga saker. Vi kan känna oss blåsta i detta landet. Jag är en kristen och jag läser bibeln, gör du? Det borde i alla fall fler göra så kanske de förstår VAD som pågår sedan länge.Så många journalister är ‘köpta’ och går de ärenden de är tvungna att gå. Läs i länken och tänk till. Någon fred kan vi inte räkna med förrän Jesus kommer åter och innan dess kommer det att bli mer än tufft. NWO är här sedan länge. En ny världsordning sammanställes.

https://erikjohanssonblog.wordpress.com/2016/05/16/svenska-folket-luras-med-i-nato/

http://www.svenskafreds.se/vardlandsavtalet

*

Imamer utbildas på Kista folkhögskola

http://www.exponerat.net/imamer-utbildas-pa-kista-folkhogskola/             

/Varför det????? De behövs inte här.

 

ARTIKEL:

Ja, detta stämmer och pengarna till detta jippo kommer från våra skatter. Det är Kista folkhögskola som står bakom utbildningen som varit efterfrågad i många år, menar skolans rektor Abdulkader Habib.

– Behovet är stort och nu är det många lekmän som leder de flesta muslimska församlingar. Så det krävs att det finns människor utbildade i Sverige och har både det svenska perspektivet och också det muslimska kunnandet.

Utbildningen finansieras alltså med folkbildningsanslaget, det statsbidrag som årligen fördelas till landets folkhögskolor.

 

Rektorn anser detta är bra då de som vill utbilda sig till imamer slipper åka till mellanöstern för detta.
Vad är det mer som vi ska bekosta med våra skattepengar? Man undrar om det finns något kvar som dessa människor inte har nyttjat till fullo.

Dessa ca två miljoner muslimer som vi har här i landet är ofattbart dyra i drift. Det ända vi får tillbaka är bränder, mord, våldtäkter mm.

See more at: http://www.exponerat.net/imamer-utbildas-pa-kista-folkhogskola/#sthash.JdA1F340.dpuf

*

PÅMINNELSE:

Hela jorden må frukta Herren , alla som bor i världen må bäva för honom.
Din är himlen, din är också jorden. Du har grundat världen och allt som finns i den.
Säg bland folken:
” Herren är konung! Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa.”
Jag skall straffa världen för dess ondska, de ogudaktiga för deras missgärning. Jag skall göra slut
på de stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod.
Ve över världen som förför! Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer.
Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas.
NamnlösMaria

Ekonomi /Stoppa GMO! GMO-bluffen /Skaparen.

 

GMO-bluffen

Right Livelihoodpristagaren Percy Schmeiser:

Det handlar bara om pengar – inte om att utrota svälten:
Liv ska inte ägas, och liv ska inte manipuleras. Det är budskapet som “lilla nobelpristagaren” Percy Schmeiser vill sprida till världen i sin kamp mot genmodifierade grödor.

Hela artikeln läser du HÄR:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=161254

*
*

EU-länder kan fällas för GMO-motstånd
http://www.europaportalen.se/2011/03/eu-lander-kan-fallas-for-gmo-motstand

*
*

Har man glömt:

Gen 1:11Och Gud sade: “Frambringe jorden grönska, fröbärande örter och fruktträd, som efter sina arter bära frukt, vari de hava sitt frö, på jorden.” Och det skedde så; Gen 1:12jorden frambragte grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter buro frukt, vari de hade sitt frö. Och Gud såg att det var gott.

*

Vill Gud att människan ska äta GMO-grödor? Nej.   /Maria

Hälsa/ Svält. Men GMO…/ i Kenya

 

NEJ TILL GMO! Ät INTE GMO, Men:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=271387

Biskopar i Kenya: Ät genmodifierad mat

Romersk-katolska biskopar i Kenya ger nu människor rådet att äta genmodifierad mat för att hejda svälten på Afrikas horn. Samtidigt motsätter sig många grupper import av genmodifierade grödor.
– Vi föredrar icke genmodifierad mat, men om det är kris och maten kan ge återuppliva en människa från en dag till en annan, så ät den, säger ärkebiskop Zacchaeus Okoth av Kisumu till den nyhetsbyrån ENI.

Okoth menar att risken för att dö i torkan blir allt större i takt med att matpriserna stiger, boskapen blir sämre, och den höga inflationen.

Biskoparnas råd går på tvärs med flera organisationer i Kenya som istället motsatter sig de eventuella planerna att landet ska importera genmodifierade majs från Sydafrika.

Dessa menar att det kan skada människors hälsa. Men kenyanske professor Shaukat Shabairo, chef för Nationella rådet för vetenskap och teknik, menar att maten kan hjälpa i den svåra situationen.

– När det inte finns några alternativ kan genmodifierad mat vara en livskraftig källa.

Enligt FN behöver omkring 2,9 miljoner kenyaner hjälp att få tillgång till mat på grund av torkan som den senaste tiden slagit hårt mot Afrikas horn.

Redaktionen
redaktionendagen.se

*

*

VEM eller VILKA skapar SVÄLTEN? VEM eller VILKA har skapat GMO? Vad är det som sker, jo detta är planerat sedan länge, Läs om de stora bolagen som  t ex Monsanto./Maria

Hälsa-Mat / GMO, Kött, Mjölk, Varning, Videos

 

Glada kor?

Gud skapade jorden och han skapade en viss ORDNING. Men den ordningen har vi för längesedan omstörtat och vi bryr oss inte om vad som är bra eller dåligt, och—man får ju ingen info—om sanningen. Se följande:
Skall man köpa GMO-föda?  Frågar du mig säger jag såklart NEJ-  till GMO. Nej till Icke Ekologiskt också.

http://vimeo.com/23976975  Se filmen om fara med vår föda.

http://www.youtube.com/watch?v=DIwx3nVIRsU&feature=related 

DIRTY Little SECRET about MEAT

 Gillar du kött? Detta i denna video borde alla veta, och det finns de som vet….de äter inte kött

_____

När du ändå är i farten med att se video kan du se denna video också:Måste vuxna dricka mjölk? Nej det tror jag inte.

http://www.youtube.com/watch?v=SBBFTpTMUbc&feature=related

_____

När du sett dessa  filmer om MJÖLK så har du nog druckit mjölk för sista gången

http://www.youtube.com/watch?v=DTo5TulJLU8&feature=related

 Jag har inte druckit mjölk på ca 25 år /laktosintolerant/ och jag skulle inte göra det om jag kunde…../Maria

Hälsa – Mat/Ehec-bakterier Djurhållning.GMO! /Vakna

 

Ehec kan odlas fram i djurfabrikerna  /R Lanestrand

GMO-foder och hänsynslös djuruppfödning kan vara orsaken till ehec-smittan och mutationen HUS, (haemolytic uraemic syndrome). I djurfabrikernas vidriga miljöer skapades t ex också fågelinfluensan.
När det gäller ehec-smittan finns den i kornas avföring. Något som man aldrig stötte på innan korna föstes ihop i mjölk- och köttfabriker.

För att få fram så billiga livsmedel som möjligt till ICA, Coop och Hemköps dignande köttdiskar utsätts djuren för livslångt djurplågeri i djurfabrikerna.
En liten del av denna ovärdiga miljö visades när djurskyddsaktivister före jul filmade plågeriet i grisfabrikerna. Det blev säkert en chock för många som gått på reklamfilmer från LRF och bondekoopertionen. Där ägg, mjölk och köttproduktion sker i rena sörgårdsidyllen. Falskare kan det inte bli.
När det gäller kor och tjurar i fabrikerna är de ständigt magsjuka på grund av felaktigt foder. För att skynda på tillväxt och mjölkproduktion ges de flesta koncentrerat kraftfoder medan deras magar är gjorda för grovfoder som gräs och halm. Och bara en liten del kraftfoder.
Denna felnäring innebär att kor och tjurar står med ständig diarrér. Den som sett en djurfabrik med nötkreatur kan inte frigöra sig från riktigt hemska bilder.
Nötkreaturen är så sjuka i magen att avföringen står som en kvast och är nästan lika rinnande som urinen. Man behöver inte vara professor vid lantbruksuniversitete för att förstå att i dessa sjuka magar kan bildas mycket farliga bakterier. Men det tiger de med för de har varit med och skapat dagens hänsynslösa djurhållning.

Var kommer då genförändrat GMO-foder in i bilden. Jo, mycket av det kraftfoder som ges är soja och majs som i växande utsträckning är genmanipulerat. Det mesta kommer från Brasilien där president Lula har gett upp sitt tidgare motstånd mot GMO.
Genmanipulerad soja och majs innehåller en antibiotikagen som djuren får i sig. Vi vet från humanmedicinen att antibiotika triggar fram nya bakterier. Den nya bakterien HUS kan vara reultatet av utfodringen med GMO-foder som innehåller antibiotika.

”NptII” heter den promotor eller markörgen som finns i Monsantos
GMO-soja, majs och raps. I mer än 10 år har oberoende forskare varnat för denna antibiotikagen men genom beslut i EU kan den fortfarande användas.
Den nya ännu farligare ehec-bakterien HUS kan vara resultatet av en hänsynslös och korsiktig djurhållning för att vi ska få billiga livsmedel.
När man ser effekterna hoppas jag att fler är beredda att betala lite mer för ekologiska livsmedel. Och därmed påverka så att djuren slipper ut ur djurfabrikerna.

Rune Lanestrand 

Hemsida:  http://runelanestrand.wordpress.com/

___

NEJ till GMO/Maria

http://www.slv.se/sv/grupp3/Om-oss/  LIVSMEDELSVERKET

Hälsa /Mobiltelefoner../Högmod och uppror. Falsk lycka

 

Är du intresserad av att veta riskerna med att använda mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner? Jag tycker du ska göra ett besök hos L Hardell´s blogg. Den är mycket intressant: En blogg om miljö- och hälsorelaterad forskning

Jaa jag vill gärna ta med denna länk och önskar att du vill läsa:

http://lennarthardell.wordpress.com/

____

Det kanske är dags att gå emot strömmen- och slå av strömmen som mobiltelefonerna  laddas med. Det kanske är dags att erkänna att värmen man känner i örat då man pratar i dessa apparater, inte är bra.  De nyaste funktionerna, de nyaste mobilerna, är något som man vill ha- måste ha- och jag vill säga nej nej nej.

Världen lockar och ler! Världen ler förföriskt med teknologi och förgiftad mat, och människor skyndar sig villigt iväg för att insupa de nya möjligheterna till välbefinnande. Falsk lycka, kantad med olika slags droger…./begär…

____

Högmod och uppror mot Gud är populärt idag-   ja så har det ju alltid varit.  Läs gärna Lukas 10:17-20 om när Jesus var tvungen att ta ner lärjungarna på jorden. Varför? På grund av deras stolthet…..Jesus vill lära oss också att bete oss rätt- varför kan man inte lyda? Varför tar man inte till sig  det faktum att Jesus lever?   /Maria

Katolicism? Nej!/ Vem är Kristi ställföreträdare?

 

 

Vem är Kristi ställföreträdare?

 FRÅGAN SOM MÅSTE STÄLLAS NÄR EN NY PÅVE HAR BLIVIT VALD

Herren Jesus Kristus anförtrodde hela omsorgen om att bevara själar åt den helige Ande som är en gudomlig person. Om denna tredje person i gudomen som skulle bli hans ställföreträdare, lovade Herren att ”när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom ” (1)

Den helige Ande överbevisar om dom när han får syndaren att inse att han är i ett förlorat tillstånd och överbevisar honom om hans behov av Kristi rättfärdighet. Det är han som för en människa som är död i sina synder, till liv. Nådens under omtalas i Skriften som ”hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda .” (2)

Den majestätiska storheten och den obeskrivliga kraften i Kristi ställföreträdares ämbete är sådan, att en troende hyser vördnad för hans gudomliga person. Att en människa skulle göra anspråk på Kristi ställföreträdares ämbete verkar fullständigt befängt och i högsta grad blasfemiskt.

Världens uppmärksamhet riktades mot det ämbete som den människa innehar, som ger sig ut för att inta Kristi ställning, när de romersk katolska kardinalerna valde den nye innehavaren av posten. Vatikanen lär officiellt ut att ställföreträdaren för Kristus är påven. Orden i det officiella tillkännagivandet är:

Påven, Roms biskop och Petrus efterträdare, är ”det oavbrutna och synliga ursprunget och grunden till endräkten både mellan biskoparna och alla de trogna”. ”För den romerske påven har, på grund av sitt ämbete som Kristi ställföreträdare och som herde för den samlade kyrkan, fullständig, suverän och allmännelig makt över hela kyrkan, en makt som han alltid kan utöva.” (3)

Eftersom världen accepterade den nye så kallade ”Kristi ställföreträdare”, måste det vara absolut nödvändigt enligt bibeln att Kristi ställföreträdares verkliga ämbete blir klart uppenbarat, tillsammans med de andliga följderna av att man försöker låta en människa vikariera i denna gudomliga ställning.

Kristi sanna ställföreträdare

Eftersom det finns ett direkt samband mellan Kristi försoning och den helige Andes tjänst, är det en villfarelse som bringar en människa i fördärvet att förväxla den helige Andes verk som Kristi ställföreträdare med någon människas ställning eller verk. Eftersom Kristus Jesus hade varit Läraren, Rådgivaren och Vägledaren för de troende, lovade han att sända den helige Ande som sin ersättare så att han ”alltid ” skulle kunna ”vara hos er ” (4)

I de troendes liv har den helige Ande fullkomligt, direkt och allmänt inflytande, vilket Skriften lär på ett så underbart sätt, ”Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. ” (5)

Andens verk förvandlar. Vi förvandlas från en grad av underbar nåd till en annan, tills vi genom samma nåd en dag kommer att bli fullkomnade med honom i härligheten för evigt. Kristna skulle därför i högsta grad sätta värde på den helige Andes rika och fullkomliga verk!

När vi ställs inför dessa väldiga sanningar om den uppgift som Jesu Kristi helige Ande har, är det förfärligt att få erfara att Vatikanen förkunnar att ”Påven äger, genom gudomligt inrättande, fullständig, suverän och allmännelig makt i omsorgen om människorna.” (6) Att övertyga män och kvinnor om att Kristus Herren lät en dödlig människa bli hans ställföreträdare på jorden, är ett försök att förneka just den uppgift som Kristus Jesus hade.

Historien om anspråket på att vara Kristi ställföreträdare

Detta besynnerliga påstående kom relativt sent i påvedömets historia. Till att börja med gjorde biskopen i Rom anspråk på att vara kejsarens ställföreträdare och att hans efterträdare var de rättmätiga arvtagarna till kejsarna. Staden som hade varit ett maktcentrum för det romerska kejsardömet blev den stad där biskopen i Rom utövade sin auktoritet. Gradvis accepterade andra biskopar och konungar i andra nationer honom som ställföreträdare och efterföljare till kejsaren med samma suveräna titel ”Pontifex Maximus”. Därefter gjorde biskoparna i Rom anspråk på att vara ”Ställföreträdaren för fursten av apostlarna” (7), d.v.s. Petrus ställföreträdare. (8)

I början av fyrahundratalet påstod alltså biskop Innocentius I (401-417 e.Kr.) att Kristus hade bemyndigat Petrus med suverän makt och gjort honom till biskop i Rom. I enlighet med detta ansåg han att biskopen i Rom som Petrus efterträdare hade rätt att utöva Petrus makt och privilegier.

Bonifacius III, som blev biskop i Rom 607, inrättade sig själv som ”Allmännelig biskop”, och gjorde alltså anspråk på att vara kyrkoherde och ledare för alla andra biskopar. Men det var inte förrän på 700-talet som den speciella titeln ”Guds Sons ställföreträdare” (9) fanns med i det falska dokumentet ”Konstantins donation”. (10)

Även om detta beryktade dokument bevisades vara falskt på det tidiga femtonhundratalet, har biskoparna i Rom använt titeln ”Kristi ställföreträdare” sedan sjuhundratalet. Titeln har varit påvens suveräna anspråk på andlig och världslig överhöghet. Försmaken av gudomlig makt har visat sig vara beroendeframkallande. ”Kristi ställföreträdare” kan inte erkänna någon annan auktoritet än sin egen, Han ser på sig själv som härskaren över alla och förkunnar oförskräckt: ”Ingen kan bestämma över det högsta biskopsämbetet.” (11)

Den falske Kristi ställföreträdare

Roms förmenta ämbete som Kristi ställföreträdare på jorden är så omfattande och sammansatt, att en enda människa inte kan utöva ”fullständig, suverän och allmännelig makt”. Den enskilda människan som påstår att han fått sig ämbetet tilldelat behöver ett oerhört stort prästvälde att förfoga över. Maktpyramiden som utgör hans ämbete som ”Kristi ställföreträdare” består av kardinaler, patriarker, ledande ärkebiskopar, metropoliter, hjälpbiskopar, stiftsbiskopar, hjälpbiskopar till stiftsbiskopen, biskopsvikarier, ställföreträdare för biskopar, apostoliska vikarier, apostoliska prefekter, apostoliska administratörer och generalvikarier. (12)

Och när ledaren för hela denna hierarkiska struktur dör, fortsätter man att hålla igång detta ämbete men på en annan basis. Enligt Vatikanens nuvarande regel övergår administrationen till ”kammarherren”. d.v.s. en kardinal som utsetts av påven under hans livstid för att tjänstgöra som påvlig föreståndare efter hans död. Kanonisk lag förbjuder uttryckligen denne kammarherre att införa någon förändring i hur man förestår kyrkan medan påvens ämbete är vakant (Kanon 335).

Falskheten i påvens anspråk på att vara ”Kristi ställföreträdare” visas genom hans doktriner och handlingar. Den huvudsakliga uppgiften för den verklige Kristi ställföreträdare är att förhärliga Kristus. ”Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. ”(13)

Andens sändande var ett förhärligande av Kristus. Gud Fadern förhärligar Kristus Jesus i himlen och Anden förhärligar honom på jorden. Alla den helige Andes gåvor och ynnestbevis är till för att förhärliga Kristus. Herren Jesus Kristus lovade apostlarna: ”Men när han kommer, sanningen Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. ” (14)

Guds sanning är oförstörbar, stabil och samstämmig i sin helhet. I bibeln har vi ”hela sanningen”, i den förhärligar den helige Ande Jesus Kristus. I stark motsättning till detta gör påven anspråk på att ha ”ofelbar läromässig auktoritet”. Detta varken förhärligar Kristus eller ärar sanningens Ande. (15) Som ”Kristi ställföreträdare” undervisar påven också om ”pånyttfödelse” genom dop, vilket förringar Kristi härlighet. (16)

Med hjälp av krucifix, radband och skapularer påstår sig ställföreträdaren på jorden ge styrka åt män och kvinnor mot Satans angrepp. Han vidhåller också att avlatsbrev kan förkorta människors lidande i skärselden. Även om han leder den rikaste finansiella institutionen i världen, vidhåller och förespråkar han fattigdomslöften.

Medan tusentals människor blir moraliskt fördärvade av ohämmat snusk, försvarar han löften om celibat för sina präster. Genom autonoma uttalanden frikallar han män och kvinnor från deras äktenskapslöften i annulleringar som han själv tillkännager. (17) Inga av dessa handlingar förhärligar Herren Jesus Kristus. Den stora fienden till Kristus och hans evangelium är emellertid varken materialism eller lusta, utan snarare det andliga högmod och avfall som finns hos den som ger sig ut för att vara hans ”ställföreträdare”. Satans första lögn ”ni blir som Gud ” (18) når sitt högsta förverkligande i påvens anspråk på att vara ”Kristi ställföreträdare”. Genom detta fullbordas orden av aposteln Paulus: ”…motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud …och säger sig vara Gud .” (19)

En efterträdare till ”Kristi ställföreträdare” på jorden

När en påve dör väljs en annan. För valet av påve är en del av Vatikanpalatset avdelat. Ingången till konklaven där valet hålls är genom en dörr som är låst från insidan av överste kammarherren och från utsidan av marskalken för konklaven. Det finns några öppningar som är avsedda för att mat ska kunna passera, som är övervakade inifrån och utifrån. All kommunikation med omvärlden är absolut förbjuden med risk för att förlora ämbetet och genom sakens natur bannlysning. En samling av kringgärdade kardinaler klädda i scharlakansröda dräkter framställs för världen med det bestämda syftet att utse en ny ”Kristi ställföreträdare”. Hela anblicken ger en illustration av rök och avspeglingar. Vit rök från de uppbrända valsedlarna är det traditionella sättet att informera världen om att en ny påve har blivit vald. Den kommer ut ur det Sixtinska kapellet i Vatikanen. Detta är bara en del av den romerska kyrkans uppseendeväckande skådespel när det gäller det traditionella valet av en ny påve.

Den romersk-katolska mannen eller kvinnan på gatan kanske skiljer sig från sin kyrka i sådana frågor som användning av preventivmedel. utomäktenskapligt sex, homosexualitet, abort, bikt och skyldigheten att delta i mässan på söndagen, men som katolik söker han stilla skydd i sin tro att han har den ”helige Fadern”.

För att ta bort allt tvivel som fortfarande finns, förklarar Vatikanens hemsida att ”’DEN HELIGE FADERN’ , den romerske påven, som Petrus efterträdare är den oavbrutna och synliga beståndsdelen och grunden till endräkten både mellan biskoparna och de trogna”. (20) Katoliken är alltså slav under ett system genom övertygelsen att han har ”Den helige Fadern” och ”Kristi ställföreträdare” i påven personifierad. Båda övertygelserna är fullständig hädelse inför den ende helige Fadern i himlen och den ende ställföreträdaren för Kristus, den helige Ande.

”Habemus papam” Vi har en påve!

På sista tiden har valet av den nya romerska påven upptagit katolikernas tankar, men också som det verkar, större delen av den icke-kyrkliga världens. En tidning försäkrar sina läsare att ”Ingen annan händelse i det mänskliga samhället kan jämföras med en påvlig kardinalsförsamling i dess sammansättning av tradition, drama, högtidlighet och prakt och betydelse…Efter vad som verkar vara en ändlös väntan, uppenbarar sig den äldste kardinaldiakonen på en balkong som vetter ut mot Sankt Petersplatsen och tillkännager: ”Habemus papam!” (21)

Höjdpunkten i dramat och hela det åtföljande tomma ståten var alltså tillkännagivandet – ”Habemus papam!” ”Vi har en påve!” (22)

Katoliker och världen får veta att de har en andlig pappa som sköter om dem. Kristus Jesus talade ständigt om sin Fader. Ordet ”Fader” var på hans läppar sjuttio gånger för att visa sanna troende att de har en Fader, en Fader i himlen – ”min Fader och er Fader … min Gud, och er Gud .” (23)

Sanna troende har på ett särskilt sätt en Abba Fader, enligt orden av aposteln ”Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ’Abba! Fader!’ ” (24)

Det är just p.g.a. att troende har en Abba Fader, som de har fått befallningen att inte kalla någon människa ”Fader” i andlig bemärkelse. Herren ger alltså befallningen: ”Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen .” (25)

Herren Kristus Jesus bad till den ende ”Helige Fader” som existerar: ”Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett .” (26)

Herren använde sitt vanliga tilltalsnamn ”Fader”, men satte som prefix ordet ”Helige”. Han ville betona den absoluta fullkomligheten i Faderns väsen. Så intimt och fullt av tillbedjan är detta, att i en andlig bemärkelse använder en sant troende bara orden ”Den helige Fadern” om Gud enbart!
Den romerske påven lägger sig inte bara själv till med ämbetet ”Kristi ställföreträdare”, utan också själva titeln i gudomen, ”den helige Fadern”. Vi måste därför ställa frågan som aposteln Johannes ställer: ”Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen .” (27)

Genom att själv lägga sig till med dessa titlar, visar påven att han verkligen är ”en Kristi ställföreträdare” i den bibliska betydelsen av Antikrist!

Sammanfattning och personlig respons

Idag stänger vissa kompromissande och vidsynta ”evangeliskt kristna” sina öron och tillsluter sina ögon för den sanne Kristi ställföreträdare och samtycker tanklöst till högtidligheterna som är förbundna med den vita röken som stiger upp från Vatikanen. Ännu en gång ignorerar man frågorna: Vem ger vi äran? Vem fruktar vi? Är det Gud eller människan? Eftersom världen och falska evangeliskt kristna böjde sig i beundran för den nye påven, kan det vara lämpligt att vi stannar upp en stund och funderar över var vi personligen står som troende när det gäller den enda Herren Kristus Jesus och den enda helige Ande.

Påvens ämbete är framställt för världen. Den som innehar ämbetet gör anspråk på att medla mellan Gud och människa och att hålla nycklarna till himlen och helvetet. Högst skrämmande tar han sig själv ämbetet ”Kristi ställföreträdare” och tillfogar t.o.m. kännetecknet ofelbarhet till hans ställning (28), och kräver att ”from vördnad med intellekt och vilja ska visas för hans religiösa undervisning”. (29)

Påvens förmätenhet stämmer väl överens med bibelns profetia om sådana påståenden: ”Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.” (30)

Orden som finns inskrivna i påvens officiella mitra är ”Vicarius Filii Dei”, som är ”Guds Sons ställföreträdare” på latin. Eftersom det bara kan finnas en enda Kristi ställföreträdare som är oändlig, allenarådande, allsmäktig och alltillräcklig, kan den världsliga pretendenten inte vara något annat än ett avfälligt system som människan själv har initierat och som till sist kommer att dömas och i högsta grad fördömas av Herren. (31) De ekumeniska bundsförvanterna till ställföreträdaren på jorden förökar sig som svampar, men vi hyser ingen fruktan, eftersom vi vet att vi ”vinner en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.” (32)

Vår seger är säkerställd ”ty allt det som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.” (33)

Överenskommelsen ”Evangelicals and Catholics Together” (ECT) (Evangeliskt kristna och katoliker gemensamt) fastställde sin egen förkastelsedom, eftersom ljuset inte har något samband med mörkret. Men tiden är inne för oss som ”Sanna evangeliskt kristna gemensamt i Herren” att uttala oss!

Det är Guds vilja att varje uppriktig troende ska ”fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.” (34) De av oss som håller håller fast vid Kristus och hans ord enbart och som är frälsta inför den alltigenom helige Guden av nåd enbart, genom tro enbart, i Kristus enbart, med all ära och lovprisning till Gud enbart, måste ge uttryck åt vår trosbekännelse.

På Elias tid fick Guds folk en maning att ta ställning för den sanne Guden eller att följa Baal. På liknande sätt bad Josua folket att välja mellan gudarna i landet och Israels sanne Gud. I vår tid är det mer angeläget än på Elias eller Josuas tid, att vi tar allvarligt på den befallning Herren gav till oss, att vi personligen vittnar om var vi står.

Före och efter valet av påve såg världen på TV-program och lyssnade på nyhetsutsändningar mitt under fanfarerna, paraderna och ståten. Medias slagkraft förstärkte makten och äran hos den så kallade Kristi ställföreträdare på jorden.

Nu när pompan och ceremonierna har upphört ber jag er allvarligt att klargöra var ni står. Det som vi ber om är att ni i några meningar uttrycker er personliga tro på Herren Jesus Kristus och hans ende ställföreträdare, den gudomlige helige Ande, tillsammans med ett beslut att lyda vår Herres befallning att ”fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.”

Richard Bennett

Om författaren

RICHARD BENNETT kommer från Irland. Han fostrades av jesuiter i sin barndom och fick 8 år av teologisk undervisning och förberedelser för prästerligt ämbete hos dominikanerna. Richard slutförde sin utbildning vid Angelicum University i Rom 1964 och offrade 21 år som romersk katolsk präst i Trinidad i Västindien. Efter en olycka 1972 började han allvarligt studera bibeln. Efter 14 år med att jämföra katolicism med biblisk sanning, blev han överbevisad av evangeliets budskap och lämnade prästämbetet. Han är grundaren av ”Berean Beacon”, ett evangeliskt ministry för katoliker.
Hemsida:
www.bereanbeacon.org

Noter
1. Joh. 16:8
2. Ef. 1:19, 29
3. Catechism of the Catholic Church, Andra utg. (Wash DC: US catholic Conf., 1994, 1997) #882
4. Joh. 14:16
5. 2 Kor. 3:17-18
6. Catechism, paragraf 937
7. ”Vivarius principis apostolorum”, den officiella titeln på latin.
8. Detta har varit en stridighet av gammalt datum, eftersom bibeln aldrig nämner om att Petrus någonsin uppehöll sig i Rom.
9. ”Vicarius Filii Dei” är den officiella titeln på latin.
10. Ordalydelsen i ”Konstantins donation” uppger att ”så som han (Petrus) på jorden anses ha blivit tillsatt som Guds Sons ställföreträdare, så är påvarna det också, som är ställföreträdare för samma ledare för apostlarna… ” http://www.jmgainor.homestead.com/files/PU/PF/doco.hmt – 3/9/05
11. Code of Canon Law, Latinsk-engelsk utg. (Wash. DC: Canon Law Society of America, 1983), föreskrift 1404. Alla föreskrifter är tagna från detta verk om inte något annat anges.
12. För mer detaljer , se på Our Sunday Visitor’s Catholic Almanac 1998 (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc) sid. 141-142.
13. Joh. 16:14
14. Joh. 16:13
15. ”Påven äger i kraft av sitt ämbete ofelbar läromässig auktoritet, när han som suverän herde och lärare för alla de trogna… tillkännager med ett definitivt beslut att en doktrin om tro eller etik ska omfattas som sådan.” Föreskrift 749.
16. ”Genom dopet är män och kvinnor befriade från synd, är födda på nytt som Guds barn, och som formade till Kristus genom en outplånlig natur är de inlemmade i den (katolska) kyrkan.” Föreskrift 849.
17. Den katolska kyrkan har tagit äktenskapets institution och använt det för sina egna syften. Den katolska kyrkan har beviljat upplösning av hundratusentals äktenskap och tillåtit omgifte. Många av dessa förbund, som kallas äktenskap, är faktiskt inför Herren och hans Ord ingenting annat än officiellt välsignade horerier. Dessa syndiga förbund tar bort det innersta i hjärtat som skulle ges till Herren. Föreskrift 1684.
18. 1 Mos. 3:5
19. 2 Tess. 2:4
20. www.vatican.va/holy_father/ – 12/5/03 (kursivering tillagd)
21. www.startribune.com/stories/614/4230955.html – 12/5/03
22 På latin är den fullständiga kungörelsen ”Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam”, ”Jag tillkännager för er stor glädje, vi har en påve.”
23. Joh. 20:17
24. Rom. 8:16
25. Matt. 23:9
26. Joh. 17:11
27. 1 Joh. 2:22
28. ”Påven äger i kraft av sitt ämbete ofelbar läromässig auktoritet…” Föreskrift 749
29. ”From vördnad med intellekt och vilja, även om man inte samtycker till tron, ska visas för den undervisning som påven…” Föreskrift 752.
30. Jes. 14:14
31. Upp. 18:8: ”Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne .”
32. Rom. 8:37
33. 1 Joh. 5:4
34. Judas 3

Artikeln är översatt och publicerad med författarens tillstånd. http://www.kts.just.nu

/Maria

Video:The Chemtrail & Geoengineering Conspiracy-New Evidence August 2012 (WITWATS)

 

The Chemtrail & Geoengineering Conspiracy-New Evidence August 2012 (WITWATS)

VIDEO omVÄDERVAPEN

WATCH  http://youtu.be/UWpp_I8nEiU

A growing number of people all around the globe are looking up to the skies to see long, lingering lines spewing out of the rear of aircraft & wondering, “What in the world are they spraying.” Watch Video!

I recently received a tweet after posting a link to an article on my blog entitled “What in the world are they spraying” the gentleman tried to convince me the lines being laid down by planes were the same lines he had seen since his childhood in the 50’s, namely ‘contrails’, I argued the case for ‘Chemtrails’ a phenomena he thought to be preposterous, choosing to remain comfortable in his denial.

The documentary highlights new evidence which casts an ominous shadow over Governments, military and large corporations like Monsanto, who are involved in weather modification projects around the world. It has been said “He who controls the weather, controls the world.”

The chemicals being sprayed, such as Barium, Strontium, Aluminium Oxides, Copper Sulphates & Potassium Iodide, to name but a few, contribute to soil infertility, rising Ph levels & rising bronchal ailments, such as Asthma, (from which I suffered greatly as a child) in fact, respatory deaths in the U.S have moved from the 8th largest killer to the 3rd in the last 10 years.

Ur Innehållet i videon: Dokumentären belyser nya bevis som kastar en olycksbådande skugga över regeringar, militär och stora företag som Monsanto, som är involverade i vädermodifieringsprojekt runt om i världen. Det har sagts “Den som kontrollerar vädret, kontrollerar världen.” De kemikalier som sprutas , såsom barium , strontium , aluminium Oxider koppar Sulfater och kaliumjodid , för att nämna några , bidrar till jord infertilitet , stigande pH-nivåer och stigande bronkit krämpor , såsom astma , ( som jag lidit mycket som ett barn ) i själva verket har respatory dödsfall i USA flyttas från den 8: e största dödsorsaken till den 3: e på de senaste 10 åren . SE VIDEON! Tala om att manipulera vädret och varför!

Organic farmers around the world are seeing a massive decline in crop production, compared to what they produced 10 years ago, I find it too coincidental that Monsanto offer GM seeds that are resistant to A-Biotic stress, a common cause of crop failure across the globe, not only are these seeds modified in such a way to resist drought, flood and the barrage of chemicals being sprayed upon them from above, they are terminator seeds, meaning the crops they produce don’t actually seed, causing the farmer to buy more seeds the following year from Monsanto.

For me, I see this as another case of big corporations funding presidential campaigns in return for legislative favours that benefit big pharma & big agra, whilst small farmers go bust & George Soros runs around spending billions of dollars buying up the land they and their ancestors farmed on……its tantamount to legaslised robbery.

In summary:

People around the world are noticing that our planet’s weather is dramatically changing. They are also beginning to notice the long lingering trails left behind airplanes that have lead millions to accept the reality of chemtrail/geoengineering programs.

Could there be a connection between the trails and our severe weather? While there are many agendas associated with these damaging programs, evidence is now abundant which proves that geoengineering can be used to control weather. In this documentary you will learn how the aerosols being sprayed into our sky are used in conjunction with other technologies to control our weather.

While geoengineers maintain that their models are only for the mitigation of global warming, it is now clear that they can be used as a way to consolidate an enormous amount of both monetary and political power into the hands of a few by the leverage that weather control gives certain corporations over the Earth’s natural systems. This of course, is being done at the expense of every living thing on the planet.

Peace….Langerz.

Credit to Truthmediaproduction for the video.

FN:s klimatpanel har kommit ut med rapport angående Klimatförändringar. Märkligt….när man ser olika videos om vad som VERKLIGEN SKER!  Och: NEJ till GMO och Monsanto!

BILDER ur videon:

chemtrails 073

chemtrails 066

chemtrails 064

chemtrails 059

chemtrails 058

 

 

chemtrails 054

Controlling weather…

 

chemtrails 050/  

 

http://www.geoengineeringwatch.org/documents/Scales.pdf

http://www.geoengineeringwatch.org/climate-engineering-and-weather-warfare-an-unfolding-catastrophe/

http://www.geoengineeringwatch.org/ads/

http://youtu.be/VE8wsCEdY9A

 

Att vara i rörelse

https://midnattsropet.se/midnattsropet/att-vara-i-rorelse-2/

Att vara i rörelse

Vågrörelserna som sköljer över Sverige och andra länder uttrycker på ett mycket konkret och påtagligt sätt feminismen, vilken i sin tur har sin upprinnelse i katolicismen. Inte i katolska kyrkan, för det är något annat, men katolicismen. Dessa vågrörelser har nu gått ut över hela kristenheten.

Predikan av Arne Imsen från 1999

Medan jag såg på dem, fick jag se ett hjul på jorden bredvid varelserna med de fyra ansiktena.Det såg ut som om hjulen var gjorda av något som liknade krysolit, och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul, så att de kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Hjulringarna var höga och skrämmande, och på alla fyra var hjulringarna fullsatta med ögon runt omkring. När varelserna gick, gick också hjulen bredvid dem, och när de lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Dit Anden ville gå, dit gick de, och hjulen lyfte sig tillsammans med dem, för varelsernas ande var i hjulen. När varelserna gick, gick också hjulen. När de stod stilla, stod också hjulen stilla. När de höjde sig upp från jorden höjde sig också hjulen, för varelsernas ande var i hjulen. (Hesekiel 1:15-21)

Jorden är fylld av tegelstensbyggnader som kallas Guds hus. Alla har en väldig strävan. De har torn som reser sig högt upp, och vanligtvis kröns de av en tupp. Symboliken är tydlig, de försöker resa sig upp för att riktigt markera strävan mot höjderna – ett torn, två, tre torn. I alla fall torn som visar en inriktning. Men Gud vill att vi ska vara hans hus, uppbyggt med gudomligt material och sammanbundet av det himmelska murbruket.Detta kan vi aldrig prestera, det är helt uteslutet, men vi kan ha hans löften som mål, så att löftena blir upplevelser. Det skrivna Ordet blir det upplevda ordet. Hur ska detta kunna gå till? Svaret lyder: ”Låten eder alla uppfyllas av Anden … ” Låten – det är alltså fråga om viljan. Vill du bli uppfylld med Anden så finns alla möjligheter att bli det, men det går inte genom passivitet. Bibeln måste bli levande och hågen väckt, så att vi kan sätta oss i rörelse. Grundförutsättningen för att detta ska ske är att vi allesammans låter oss uppfyllas av den helige Ande.Nästa bibelord är ett oerhört mönster för hur Gud förverkligar sina planer och för hur suverän han är. Han är fullständigt oberoende av våra händer, vår intelligens. Ändå vill han ha allt vi representerar för att bruka det i sin tjänst. Han har givit oss förebilder och ideal som vi måste tänka på och tillägna oss. Vi måste bli riktiga forskare, så att vi kan gräva fram hemligheten till hur detta kan förverkligas.

Guds mönster

I Hesekiels första kapitel finns Guds mönster. Han ger oss en förebild genom de märkliga rundlarna. Vi kan kalla dem hjul. Det är en hel mängd helt förunderliga hjul. De beskrivs som inbyggda i varandra och står i ett speciellt förhållande till varandra. All deras verksamhet förutsätter energimottagande ifrån en alldeles bestämd himmelsk kraftkälla. Helt plötsligt drog de åt ett håll. Inte ett och ett, men alla tillsammans! Det var inte så att det kom en ängel från himlen och ryckte loss dem från varandra och skickade hjulen åt olika håll. Det anses ju annars vara maximal andlighet – att vara fri. Frågan är väl då vad du är fri till. ”Fri att älska, fri att tjäna …”
Men fri att älska och tjäna är inte att släppa loss sina inre drömmar. Det är att älska Gud och tjäna honom.

Dessa hjul har ett bestämt förhållande till varandra och de kommer alltid samlade, inte ett och ett; hit och dit: min vision, min plan, mina drömmar och mitt förverkligande. Den köttsliga människan är ovillig att underordna sig en gudomlig plan, att foga sig in i ett gudomligt mönster och att hitta relationen till de andra hjulen. Därför tycker hon att hon kan slita sig loss från de andra och dra iväg åt det håll hon själv tycker passar. Men om man är inne i Guds plan, Guds mönster, då har man en väldigt stor längtan efter att få vara tillsammans. Det är fråga om en kärlek fri från egenkärleken, egennyttan, självförverkligandet. Åter till denna fantastiska bild. Rätt vad det är så sätter sig hjulen i rörelse. Här är förutsättningen för Guds rikes framgång. Och för församlingens förverkligande av sitt mycket hemlighetsfulla uppdrag. Vi ska återkomma till hjulen, rundlarna, rörelsemönstret, relationerna, förutsättningarna, gemenskapsbehovet. Allt det jag nu sagt ligger i fullständig strid med tidens ideal och förebilder. Det får vara hur det vill med den saken, men om vi har förstått detta enorma budskap, då blir bönen: Herre, hjälp mig hitta min plats i denna förunderliga värld, hjälp mig att förstå betydelsen av riktiga relationer till hjulet ovanför och hjulet under; hjälp mig att vara villig röra på mig och inte bromsa upp, hjälp mig så jag inte frigör mig på ett falskt och felaktigt sätt från det sammanhang där du har placerat mig, utan finner det viktigt och angeläget att tillsammans med de andra hjulen få vara i rörelse i enlighet med ditt enorma uppdrag.Bara hjulen kommer på plats, bara Herren får dem i rörelse så är kampanjernas tid slut och väckelsehysterin har försvunnit. Där upptäcker man att gudsingripandet inte är baserat på impulser, utan det är planmässigt förberett och metodiskt genomfört, så att var och en hittar sin plats. Där kan vi vara med och ge näring åt förflyttningen i den ena eller andra riktningen. Vinden blåser vart den vill … Det är den rörligheten vi behöver ha, tillsammans.
Gud har upprättat en källa i Sions stad mot all synd och orättfärdighet. Där vill han rena oss så att vi frimodigt kan kungöra hans hemligheter.

Det jag nu ska tala om kräver mycket. Det får inte bli slagträn som vi använder i den teologiska trätan eller i den kyrkopolitiska kontroversen. Det vore helt meningslöst. Då är det bättre att man avslutar striden och blir katolik, och inte tänker på annat än mässor, ikoner, reliker och sådant som är prydligt, kulturellt, allmänt och uppbyggligt. Sedan får man försöka lösa frälsningsfrågan med avlat och försöka hålla sig utanför skärselden och även försöka få andra loss ifrån purgatoriet. Men ingen av oss vill väl det?

En hel del saker här är rent förfärliga tycker vi, exempelvis Mariakulten. Men funderar vi på hur det är med vår egen Mariakult?

Antikrist och hans brud

Antikrist håller på att församla sin brud, sin drottning. Allt det han företar sig är en förvanskning eller imitation av Guds planer och metoder. Krist blir Antikrist, Lammets hustru blir den stora skökan … Den profana och religiösa makten förenar sig. Sist och slutligen ser vi denna förunderliga kombination av motstridiga krafter som plötsligt träder fram med denna sköka.

Människans stora behov är försoning med Gud. Men man saknar korsets kraft. Man kan erbjuda vad som helst, sjunga om tomtar och troll, psalmer och visor, framföra olika variationer av konst som man sätter upp så att människan får fäste för sin virrande och sökande blick. Men det människan får är vin iskänkt ifrån kalken som den här vidriga superhoran, lyxhoran, har. Det här är inget party för några handplockade kyrkobesökare, utan hela mänskligheten är berusad. Det skökan säger även då hon försöker vara vis och klok, är ingenting annat än fyllesnack. Hon ljuger! Hon berusas av sina egna lögner, och berusar andra genom att kärleksfullt och generöst, tjusande bjuda. Det är helt oerhört att en hel mänsklighet blir bedragen.Vad har då Jesu brud fått? ”I vinsalen har han fört mig in, och kärleken är hans baner över mig” (Höga V 2:4). Har du förts dit? Han styrker mig med äpplen och sötaste vin, sjöng man förr. Vem är det som gör detta? Det är inte lyxhoran från Babylon! Nej, han som lett oss in i vinsalen, där det finns alla årgångar från skapelsens begynnelse, och där det mot alla naturliga lagar konstateras att han har gömt det bästa vinet till sist, är vår Herre Jesus Kristus.Mitt i denna berusningens, förvirringens och gudsfrånvändhetens tid har han sparat det bästa till sitt folk, till den sista generationen. ”Då skall jag utgjuta min Ande över allt kött.” Vi kan inte mobilisera något försvar, men vi kan få ett inneboende övertryck, ett andligt övertag över dessa krafter. Förförelsens magnifika är så slugt uttänkt, så man har nästan en känsla av att det här har ingen människa kunnat hitta på. Här talar en annan furste, Lucifer, sitt språk; förförelsens, lögnens och bedrägeriets språk. Han gör det som han alltid gjort ända från fallets dag. Han framstår allt tydligare bakom skeendet. Han har försökt imitera Gud så att det ska se ut som om han själv vore Gud och Gud vore satan, att himlen är helvete och helvetet är himlen, att svart är vitt och vitt är svart. Förförelsens konster. Hur har han lyckats så totalt med detta?
Vi har hört uttrycket ”det stora avfallet”. När inträffar det? Då Guds eget folk har maximala möjligheter att se tecknen, att orientera sig i tiden och låta sig uppfyllas av Anden för att sätta kurs mot himlen, då Jesu Kristi församling har större resurser än någon gång tidigare i sin historia, med rikare löften än någon annan tidigare generation – då inträffar det fullständigt motsägelsefulla. När man har dessa stora resurser, då börjar stjärnfallet. Stjärnorna faller från himlen ner på jorden. Det är ett fall i andevärlden, men stjärnorna, Herrens tjänare, faller ifrån det eviga himmelska firmamentet ner på jorden. Som ett resultat av detta uppstår kaos och förvirring. Det blir till sist så att när Gud själv tar itu med avfallet och alla dess konsekvenser, då reduceras furstarna till nollor och försöker gömma sig bakom de förskansningar de byggt upp för att bereda människorna trygghet.

Var ska vi gömma oss för Guds vrede? För Lammets vrede? Det finns ingen neutral plats att fly till. Det finns ingen förskansning att gömma sig bakom. Allt är uppenbart, avfallet bekräftat och Guds åtgärd ett faktum.

Vem kan stå emot brudgummen, skökans, drottningens man Antikrist; vem kan stå emot? Skriften säger: ingen. Människorna är fullständigt tillintetgjorda inför mötet med hans ande, hans ideologi, hans kulturyttringar, hans religiösa form, hans projekt och program. De blir totalt avväpnade. Kan ingen stå emot? Jodå, den Smorde kan. Det heter: de som icke har dragit sig undan, de valde att följa Lammet vart det går. De hade icke sitt liv så kärt att de drog sig undan …
Det fanns de som nöjde sig med Guds tillåtna vilja och blev Antikrists byte och offer. Men så fanns också några som gick in under Guds fullkomliga vilja för att följa Lammet vart det går. De som inte skonade sig själva av en eller annan orsak, men var redo att ge sina liv.
Jag känner i mitt hjärta ett rop: Herre Jesus Kristus, är jag verkligen en korsbärare i din efterföljd, eller är det så att jag nöjer mig med ett kors runt halsen. Har jag korset endast som dekoration och symbol? Det som kan hjälpa oss är korsets kraft! Här finns källan han har upprättat för att befria sitt folk från feghetens och självupptagenhetens synd, så vi får vara med om en reningsprocess.

Levande uppenbarelse

Församlingen fick en viktig och synnerligen angelägen undervisning i Uppenbarelseboken. Där ges oss en väldig orientering. Om vi läte oss uppfyllas av den helige Ande och fick den visdom som Guds Ande representerar och den kunskap som Anden vill förmedla till oss och igenom oss, så blir uppenbarelsen levande. Låt oss studera, riktigt forska, tränga oss in i den värld som vi tycker innehåller så många och svåra symboler, men som egentligen är klar och enkel. Om vi får den ner på det plan där det hör hemma, så blir det inte någon filosofisk eller akademisk uppfattning. Varje tal i Uppenbarelseboken har en betydelse: sju församlingar, fyra väsenden … Så kan vi fortsätta att forska. Ett bestämt antal dagar, begränsad och avgränsad tid. På ett år skall denna otroliga, förfärliga förförerska blottas. Den som egentligen kommer att bli verkställare av dessa förfärliga domar som omtalas i bibelns sista bok, är djuret som skökan sitter på. Han ska beröva henne alla hennes rikedomar, konfiskera alla hennes egendomar, där hon i sitt högmod proklamerar: Jag är ingen änka, jag sitter som drottning!Det är märkligt att budskapet som varnar för skökan och hennes väsende inte tränger igenom. Om det försvinner, då blir resultatet det stora avfallet. Andra idéer övertar, andra förebilder, avgudabilder som hämtas från Babylon. I varje tid går det igen. Där uppenbarelsen trängts ut blir folket tygellöst. Om den tonen som fanns i väckelsetider tystnar, om den dimensionen försvinner, så får man istället en tendens att bli stormodig och skrytsam, man börjar sjunga om sig själv och sitt arbete, sina projekt. Man berömmer sig av sociala bragder och annat. Istället för att peka på Kristus reserverar man församlingen som ett skyltfönster där man marknadsför egna produkter. Himlen gråter, Jesus sörjer, Anden har dragit sig tillbaka. Istället har en annan ande tagit över. Det märks först och främst i en ny generation som vet väldigt litet om Josef. Därför är det naturligare för dem att etablera kontakter med omgivande folk och deras gudar. Denna etablering började så fint. De som skulle prisges gjordes istället till vattenbärare och vedhuggare. Så småningom tog det främmande elementet över därigenom att man befryndade sig med de omgivande folkens döttrar.

Det finns ett folk som i den här situationen inte sitter i vikarna och underhåller varandra, eller ägnar sig åt stora debatter eller konferenser. Det finns fortfarande ett folk som prisger sitt liv på stridsfältets höjder. Där vill jag vara med! Jag ber till Gud om ynnesten att få tillhöra den skara som inte leker eller diskuterar bort tiden eller roar sig, som det står omtalat om dem som satte sig ner att äta och sedan stod upp för att leka. Mitt i bedrövelsen finns ett hopp. Nyckeln till vår framtid ligger i detta faktum: HAN LEVER! Han skall komma igen! Han skall fullborda Faderns avsikter, och förhärliga sig i och genom sin församling.

Tack för ett förnyat uppdrag! Guds budskaptill en ny generation! Vi märker att det är inget nytt budskap, utan det gamla som blir förnyat. Så är det alltid. Guds Ord står fast, ty det är hans gamla, beprövade budskap för en ny generation som skall gå över floden; lämna öknen och inta landet. Vi har väldigt stora svårigheter. Förmodligen de största någon generation haft då det gäller exempelvis koncentration, omfattning, konsekvenser. Vi lever i en tid då problemen får sådana dimensioner att Gud måste avsluta. Situationen i mänskligheten blir så komplicerad och svår att det inte finns någon form av lösningar, och då måste Gud avbryta, ty annars skulle intet kött bli frälst; hela mänskligheten skulle gå under. Då säger Gud: Hit, men inte längre! Och så avslutar han den förfärliga attacken mot den Smorde. Denna attack som tar sig uttryck i strid mot höga värden och människor. Det finns starka intressen som upplöser normala relationer och förvandlar hela mänskligheten till ett perverst, avogt och totalt förvirrat släkte. Där säger Gud stopp, för de utvaldas skull. Om vi inte skulle ha någon annan uppgift i tiden, så har vi uppgiften att dämma upp denna fruktansvärda flod av våld och ondska som drar fram över jorden. Natten kommer då ingen kan verka. Då avblåser Herren striden och evakuerar sitt egendomsfolk.

Men tänk att vi får finnas här som en moteld. Det sker inte genom att vi likbildas med världen eller låter oss uppfyllas av de andemakter som är rådande i världen, utan ”låten eder alla uppfyllas av helig Ande”. Skall vi ta emot erbjudandet och gå in i det så att vi verkligen blir det Gud vill att vi skall vara? Det går inte att komma med salt då förruttnelsen är ett faktum. Det har ett förebyggande syfte på jorden – inte i världen. Världen kan inte räddas, den är genomrutten. Som ljus i världen har vi en uppgift att lotsa människor ut ur träsk och förödelse, upp till Sions berg, som lyser. Staden lyser och orienterar oss så att vi kan hitta och förenas med Guds rike. Berget är Guds rike, staden är Guds församling.
Tack Herre, för uppgiften, tack att vi får vara med, tack för förtroendet! Hjälp oss att förstå vad Du vill, så att vi inte blir socker, sötningsmedel, budbärare som kittlar människorna i öronen, utan blir salt! Vi vet saltets effekter – det skapar törst. Predika ordet, så kommer hunger och törst efter rättfärdighet!
Vi ska inte förenas med världen. Jesus har tagit oss ut ur världen. Däremot skall vi göra ständiga inbrytningar och erövringar; rycka människor loss ur dödens käftar och överföra dem till Guds rike. Det sker inte genom konvertering; det sker genom Guds eget Ord som predikar omvändelse. Därefter måste man igenom gränsområdet, floden, dopet i vatten, dopet i den helige Ande, in i Guds fullkomliga vilja. Gud har kontrollen. Han vakar över dig och mig, församlingen, våra barn. ”Frukta icke du lilla hjord, ty det har behagat eder Fader att giva eder riket.” Vi tackar Gud för hans välsignelser. Låt oss i fortsättningen som aldrig förr tacka honom för att han gav oss riket. Fastän vi är så små och eländiga, fick vi förtroendet och han gav oss fullmakt att vara försoningens sändebud.

Vi har talat om Guds plan med de utvalda, nu ska vi titta på Guds plan med hela mänskligheten. Vad som ska ske då tidpunkten kommer för den skilsmässa som är absolut nödvändig. Då ska det hemlighetsfulla Gudsriket med dess medborgare synliggöras, och det ska bli uppenbart vem Jesus är. På en timme skall Guds vrede befästas. På en timme skall Gud bryta ner, förinta och förstöra allt det mänskligheten har byggt upp under årtusendens arbete, möda, strider, slit. Under årtusenden med kultur, religiositet, litteratur och vetenskap.
Hon har byggt upp sitt folkhem, sitt samhälle, sitt paradis. Olika filosofier, ideologier, inspirationer, visioner, kyrkor, organisationer. Mångtusenårig historia skall få sitt facit då Herren träder ner och förintar alltihop på en timme. Det går snabbt när Gud griper in. Tänk på alla de som i årtionden, århundraden har lidit martyrskapets konsekvenser och känt att varje minut har varit påfrestande och känts som en evighet. Alltid har det sett ut som om det inte skulle finnas någon räddning. Allt detta som har sammangaddat sig mot Jesu vittnen skall möta sin överman när Herren träder fram. Då gör han upp med hela systemet på en timme. I ett enda ögonblick är allt borta, och så träder han fram i full härlighet; den Smorde, hans Rike och hans folk.

Vi ser i slutändan på hela denna oerhörda process hur Gud föder hela jorden, hela skapelsen på nytt. Det framträder nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Där rättfärdigheten inte är ett fragment, men där rättfärdighet bor. Hör du hemma där? Så förbereder vi slutuppgörelsen genom att göra som Herren har sagt: ”Dragen ut ifrån henne, så att ni inte gör er delaktiga i hennes försyndelser.”Är det möjligt att den helige Ande beskriver ändetidens religiösa och politiska system i dessa ordalag? Tiden, överheten, den politiska och ekonomiska makten beskrivs med vedervärdiga ord. I andra bibeltexter, exempelvis i Romarbrevet och i första Korintierbrevet, talas det öppet, men här är det hemlighetsfullt. Här döljer man istället för att avslöja. Det sägs klart att ingen skall förstå det utom de förståndiga. Det finns inte en enda människa som kan tränga sig igenom dessa koder med hjälp av sitt eget förnuft. Det hjälper inte med historia, inte ens med teologi, religiös filosofi eller karismatiska upplevelser.
Det tillsluter hemlighetsfullt, men ändå är det så otroligt viktigt för oss att veta vad som kan hända inom kort. Om det är oroligt, om det är farofyllt. Det är viktigt att veta vad som kan hända inom kort med arbete, familj, vad kan övergå vårt liv, vårt samhälle. Hela tillvaron kan vändas upp och ner och råka i fullständig upplösning.
Vi måste få den sanna kunskapen. Inte propagandan, inte reklam och marknadsföring av idéer och projekt, men uppenbarelse, avslöjanden av Kristi hemligheter, så att vi får, inte bara ytlig kunskap, men blir så förutseende att vi kan bereda oss efter mönsterbilden.

Vid den tiden

I Apostlagärningarna kapitel 11 beskrivs en liten detalj. Den förefaller vara så betydelselös, men får plats i den urkristna församlingens historieskildring. Den som har sorterat materialet är ingen journalist. Det är den helige Ande som har vakat över detta ord. Detta budskap förefaller vara nästan för enkelt, men ändå belyser det verkligheten som vi alla möter i vårt dagliga liv.
”Vid den tiden kom några profeter … ”
Vid den tiden? Vilken påminnelse! Gud kommer inte vid någon annan tidpunkt än den absolut förberedda. Den här tiden vill Anden tala till församlingen, skickliggöra församlingen och göra församlingen medveten om hur hon skall förbereda sig enligt denna metod: lekamlig övning gagnar till litet. För tiden har den någon betydelse, men gudsfruktan gagnar till allt för både tid och evighet. Den har med sig både det lilla och det stora, den utelämnar ingenting. Den helige Ande är ju i kroppen. De lekamliga övningarna blir då nödvändiga på ett nytt sätt, därför att kroppen blir ett tempel för den helige Ande, och skall vårdas med mycket stor omsorg.

Maten och industrin är ingen oskyldig maktfaktor i spelet om din själ, och om den inte hade ett religiöst motiv, skulle den aldrig lyckas. Det är motiven och löftena om en bättre värld, en bättre människa, en lycklig människa, som arbetar sig in i vårt medvetande och förvandlar oss till konsumismens slavar. Då hör vi inte vad Herren har att säga till sin församling. Du har kanske läst det här ordet många gånger utan att tänka på i vilket sammanhang det står och vad det möjligen kan förklara för oss om vi ser evighetsperspektivet.

– Vid den tiden kommo några profeter från Jerusalem ned till Antiokia. Och en av dem, vid namn Agabus, trädde upp och gav genom Andens ingivelse till känna att en stor hungersnöd skulle komma över hela världen; den kom också på Klaudius tid. Då bestämde lärjungarna att de, var och en efter sin förmåga, skulle sända något till understöd åt de bröder som bodde i Judéen. Detta gjorde de också, och genom Barnabas och Saulus översände de det till de äldste (Apg 11:27-30).

Några profeter kom … det var säkerligen ingen annonserad kampanj, ingen ekumenisk fest. De kom, sända av Anden, inte bara för att uppbygga, men för att informera och avslöja ting som ingen annan kunde meddela. Det fanns inga sådana informationskanaler och de hade det som församlingen nödvändigtvis behövde för att kunna möta den tid som låg framför och för att kunna sätta sig i rörelse. Inte för bönemöten den här gången, men för insamling. Sedan skulle de insamlade medlen avskiljas och överlämnas.

Tre ting. Profeterna kom till församlingen. Agabus – det betyder egentligen ämbete, ämbetsbärare – han kom till församlingen med bud. Församlingen tog emot budskapet från dem som visade sig vara trovärdiga och sanna budbärare. Så satte sig denna församling i rörelse, liksom hjulen. De rörde sig i den riktning Anden förde dem, till en gemensam insamling.Gud vill ha fram dessa ting så att vi kan använda våra händer, fötter och kropp på ett sådant sätt att vi rör oss i rätt tid tillsammans, i samma riktning för att gemensamt utföra ett gudomligt uppdrag. Förbereda oss på den ondska som går över mänskligheten så att den inte fäller oss, men så att vi blir övervinnare. Vi kan bli övervinnare på ett sådant praktiskt vis att vi till och med löser frågan om födoämnen. Frukta icke! Se på sparven! Där har du den rätta attityden: inte sorglöshet, men frimodighet. Gud är trofast.

Det heter: ”Han förmår alla … ” Både små och stora, fattiga och rika, alla pojkar, alla flickor, alla barn – det gäller oss alla. Det är angeläget for oss att ta emot undervisningen och preparera oss inför mötet med denna förfärliga, förföriska makt. Måtte vi kunna ta emot detta budskap och smälta det. Framför allt förverkliga det. Inte kollektivt, men individuellt, så att vi med samma vilja och håg kan förenas i denna Andens heliga tjänst. På rätt plats, i rätta förhållanden. Hjul som rör sig endast då Anden påskyndar, i en och samma riktning. Så vi inte fastnar i former och traditioner, utan drar åt höger eller vänster och framåt för att förverkliga Guds vilja.
Hjulen var fullsatta av ögon. Gud vet allt, Gud ser allt. Han förstår allt. Han kommer att leda oss i smått och stort, så att hans fullkomliga vilja kan ske. Hur är det möjligt att intelligenta, kloka, erfarna, bildade människor har blivit så fullständigt berusade av lögnen och så totalt bedras? Vem är auktoritet i spelet om din själ, i kampen om herraväldet? Vilken är den bakomliggande drivkraften? Jag har sett gestalterna. De är huvudsakligen två eller tre: Skökan, Antikrist … De lyckas förmå alla att dricka ur hennes kalk och berusas. Hon bjuder. Många är kritiska till en början, kanske skeptiska, men de låter sig ändå bortföras som segerbyten. Hur är det möjligt?
Jag hoppas verkligen till Gud att det här budskapet ska tränga sig igenom skikten som möjligen ligger som hinder i vår inre värld. Skikten av olydnad, upproriskhet, egoism, skikten av allt det som lagrats efter årtiondens kretsgång, cirkelrörelser, med ett enda centrum: egot, jaget.
Det är häpnadsväckande att intelligenta, bildade, bibelsprängda, kunniga människor så totalt kan bedras att de öppnar sig för det som finns i skökans besynnerliga kalk. Vad är det som gör att den här kvinnan får en sådan oerhörd makt över människorna? Vad är det för kalk hon har? Vi känner igen bägarna som togs ifrån Israels tempel och som blev mycket viktiga och framstående pjäser i den babyloniske kejsarens stora fäste, ända till dess att det kom ett finger som skrev på väggen: ”Mene, mene tekel …” Du är vägd på en våg, men befunnen vara för lätt. Vägd, utan tyngd. Vägd, utan djup. Vägd, utan kraft. Vägd, och befunnen vara underkänd. Du, som har fått ett konungsligt uppdrag, vilken bägare dricker du ur? Nej, frågan bör vara: Vilken bägare är du? Vad finns det i den? Vad bjuder du på?

Att bli övervinnare

Vilken bägare är församlingen? Har bägarna placerats i ett främmande sammanhang? Det folk som tillverkade dem, efter ett gudomligt mönster, befinner sig i fångenskap i ett främmande land. Bortförda som trälar. Hur kan man bli en bägare till hedersamt bruk? Vad innebär det? Det är inte fråga om legeringar, blandningar, lite gudsfruktan och lite annat. Det är fråga om att vara helgjuten.

Gud vill ha helgjutna kristna. Men han måste ju ha material så att han kan forma bägaren efter sin vilja. Om han inte har någon bägare till hedersamt bruk, hur skall han då kunna bjuda på frälsningens kalk? ”Frälsningsbägaren jag lyfta vill, visa världen vem jag nu hör till, och förtälja världen vem han är …”
Var finns en bägare för frälsningsbudskapet? Det finns ju ingen som bjuder på frälsningens evangelium. Vad är det man har i bägaren? Vad är det för material den är tillverkad av? Vem har tillverkat den? Är den ett uttryck för mänsklig design och mänsklig uppfinnarförmåga, eller är det Han som kallat dig vid namn som har skapat den och fått fylla den?
Det finns ett budskap, en nyckel in i ditt liv, in i kristenhetens liv. Det budskapet är alltid lika aktuellt, lika nödvändigt, och är en förutsättning för framåtskridande; individuellt och gemensamt: ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.” Han är inte mindre nogräknad, han låter inte udda vara jämt. Han vill göra oss till det han är – lydnaden personifierad. Tro är inte konvertering eller anslutning, tro är överlåtelse åt honom, där han blir den förste och den siste, begynnelsen och änden.

Är jag övervinnare, segervinnare? Dessa segervinnare är ett Filadelfiafolk som aldrig har fått någon plats i tiden – det är pelarna, helgonen i Guds menighet. ”Den som vinner seger, honom skall jag göra till en pelare i min Guds tempel” Vill du bli ett pelarhelgon? Då har du en sak att göra: Ta vara på budet om ståndaktighet, så skall han taga vara på dig. Vill du bli stabil, fast, uthållig, ståndaktig intill änden, så skall du sist och slutligen inte bara få uppleva den första frälsningen, men också den sista. Slutfrälsningen.
Ska vi dansa tillsammans? Ska vi springa tillsammans? Hur ska vi uttrycka oss? Har vi uttrycksmedel? Gör vad som helst – bara du låter honom få komma till i ditt liv. Bryta ner stolthet, självupptagenhet och alla andra hinder, så att du blir ett hjul tillsammans med de andra. Så att du får öppenhet och blir ett hjul fyllt med ögon, genomlysning, men också klarhet och visdom.

Märker du vilket djup det finns? Märker du vilken härlighet det finns? Herren har inte gjort dig till åskådare, han har sagt: Kom och bli deltagare. Det är ditt, om du blir min. Då blir församlingsgemenskapen någonting annat än föreningsverksamhet dit man går för att bli välsignad, eller deltar om det passar. Nej, då har man hittat sin plats bland rundlarna.

Maria: – Vilken underbar predikan!!

Hälsn Maria

Sverige, belägrat land. Det finns många åsikter om det/Artikel.

Bildmontage Jan Milld

Morgon i oktober 2015. Vi vaknar i ett land i upplösningstillstånd, snabbt på väg mot undantagstillstånd. Sverige är ett land under belägring. Det har inte kommit plötsligt, och det sker inte oväntat, som regeringen försöker få oss att tro.  Mängder av skribenter i bloggvärlden har varnat för det här scenariot i åratal. Ingen har velat lyssna. Ingen har brytt sig. Ingen har vidtagit några åtgärder. Istället har de sju massinvandringspartierna fortsatt att driva en vansinnig politisk utopi, uppbackade av lojala myndigheter och nyttiga idioter. Som om de gick på högpotenta steroider. I själva verket följer de en Plan, som den här krönikan också ska handla om.

Sanningen hinner ifatt lögnerna

Blinda och döva för konsekvenserna har de ignorerat alla varningar. De har hånat oss, kallat oss rasister, konspirationshysteriker och islamofober. Man har förföljt oss, stigmatiserat och skandaliserat oss. Allt enligt samma metodik som har använts ända sedan människan uppstod som art: att stena budbärare som kommer med dåliga nyheter. De dåliga nyheterna skulle liksom försvinna då. Men sanningen är en motståndare som aldrig ska underskattas. Till sist hinner den ifatt även lögner som färdas i sjumilastövlar.

På aktertoften sitter en före detta svetsare med storhetsvansinne

Stefan-Löfven

Det vi nu ser är ett tillstånd som Sverige aldrig har upplevt i fredstid och som ingen ser slutet på. Morgon, och vi vaknar i ett land som driver redlöst som en båt utan åror. På aktertoften sitter en förvirrad före detta svetsare, drabbad av uttalat storhetsvansinne.  Hans vision är att lilleputtlandet Sverige ska rädda hela världen. Sverige ska vara förebild för Den Goda Staten.

Vi hör honom svamla hjälplöst och osammanhängande om att “ta vårt ansvar”.

Vi hör honom säga: “Nu krävs samling och gemensamt ansvarstagande”.

Han kräver att hela svenska folket ska ställa upp och städa och ställa till rätta vad en galen maktelit har förstört i sina hämningslösa härjningståg mot vårt land, vårt folk, vår ekonomi och vår kultur. Just det folk som har ogiltigförklarats tusenfalt, men som man ropar på när det gäller att röja upp och betala notan.

Jag tänker inte ta ansvar för en nationell kollaps

Jag hör vad han säger, men han ska inte räkna med mig. Jag är en av de miljoner människor som har varit med och byggt upp det land som nu belägras framför mina ögon. Jag tänker inte delta i någon samling eller ta ansvar för en nationell kollaps som samvetslösa dårar i regering, riksdag och media har skapat. Sveriges krasch är deras ansvar, inte mitt. Jag är inte det minsta delaktig i denna smutsiga byk, och jag tänker varken dansa tango eller sjunga mångfaldshymner ovanpå ruinerna av Sverige.

Jag är en av dem som i många år har varnat för konsekvenserna av en ohållbar invandringspolitik. Jag är en av dem som har fått betala ett högre pris för mina försök att rädda Sverige än någon PK-svamlare i sin vildaste fantasi kan föreställa sig. Samtliga ansvariga har vägrat lyssna. Med brutala, avhumaniserande metoder har de försökt tysta oss. Eldade av sina perverterade framtidsvisioner har de fortsatt att driva Sverige mot kollaps.

Stefan Löfven är totalt panikslagen

Sveriges statsminister Stefan Löfven (s) har lika mycket trovärdighet som en felprogrammerad robot. Han är uppenbart totalt panikslagen och utlämnad till rådgivare som inte heller vet vad de ska ta sig till när verkligheten frontalkolliderar med flosklerna. Hela regeringen är drabbad av panik. Trots alla försäkringar om motsatsen har Sveriges styrande förlorat kontrollen.

En tydlig panikindikator var förra lördagens hastigt sammankallade presskonferens med justitie- och invandringsminister Morgan Johansson (s) och migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson. Lördag klockan 17 – en sensationell tidpunkt för en presskonferens. I synnerhet om man inte har någonting att säga.

En man som ska ha förtroendet att leda vårt land?

På fredagen var det dags igen. Lyssna på hur statsministern låter när han talar på presskonferensen.  (Tidskod 00:44:58). Är detta ord från en man som ska ha förtroendet att leda vårt land?

Han får en fråga från Tomas Ramberg, inrikespolitisk kommentator på SR Ekot:

“Du säger att Sverige förbereder sig inför en krissituation, vad vill du säga med dom dramatiska formuleringarna?”

Stefan Löfven svarar:

“Ja för det första att vi vi står mitt upp i det jag menar allvar också när jag säger, när jag uttrycker ett ett stort tack till alla människor som gör en sån fantastisk insats för det är en humanitär insats det är precis som med migrations- och justitieministern just sa. Vad vi gör egentligen är att vi räddar liv när människor som kommer från bomber från … från mördande från förtryck … dom har sina liv i spillror. Vi Vi hjälper dom å då är det en, det är en stor humanitär insats och det självfallet då när vi nu ser … det antalet människor som behöver det, som söker det skyddet så är det en en en av dom största humanitära insatserna. Och att vi står inför en krissituation de det är ju bland annat därför jag, vi redogör för nu idag att vi också förbereder för en situation där vi kan behöva förlägga människor tält därför att … vi står upp för den den humanitära … flyktingpolitiken asylrätten men vi ser ju också vi kan ju inte blunda för det faktum att vi har fler än vi någonsin har tagit emot på så kort tid och då ska vi kunna ge dom tak över huvudet. Då är det…då kan det kan det komma att behöva annat.”

70-80 procent män i vapenför ålder

Trycket på Sverige från migranter från tredje världen har aldrig varit större. Det som händer nu är unikt i fredstid. Nu avdelas styrkor från vad som återstår av försvarsmaktens insatsförband till att sköta den viktiga asylprövningen, eftersom migrationsverket har kollapsat under trycket av uppemot 10 000 asylsökande i veckan. Det rör sig om personal som varken har utbildning eller erfarenhet av att handlägga sådana ärenden. Givetvis ökar det godtyckligheten i asylprövningen – som redan är dokumenterat oroväckande stor.

Migranter från Afrika

De som invaderar Sverige är till 70-80 procent unga starka män i vapenför ålder som mer liknar en armé än människor med asylskäl. De som flyr från kriget i Syrien är en minoritet, trots att både politiker och media försöker få oss att tro motsatsen. Barn är också en liten minoritet, fast media i manipulativt syfte ständigt visar hjärteknipande bilder på små barn. Majoriteten är migranter från säkra, icke krigförande länder som helt enkelt vill dra nytta av den svenska välfärden.

“Svenskarna ska gå med på oöverblickbara konsekvenser”

I media kallas migranterna genomgående “flyktingar”. Merit Wager skriver på sin blogg: 

“I Sverige ligger fokus således i första hand på de människor som, i aldrig tidigare skådade skaror, vill ha ett bättre liv, söker ”gratis” och bättre sjukvård, ”gratis” boende, försörjning och utbildning. Och trots att ingen med absolut bestämdhet vet någonting eftersom asylsystemet sedan länge havererat, står fyra ministrar i den svenska regeringen och säger till allmänheten att:

“Det här är människor som flyr från krig och förföljelse.”

“Och dessutom kräver de att alla svenskar, och andra som byggt upp ett välfungerande välfärdssamhälle – jämställt, rättvist, lugnt och tryggt – bland annat genom att de och tidigare generationer betalat mycket höga skatter, ska gå med på att drabbas av oöverblickbara konsekvenser för att de inte klarat sitt uppdrag (och inte tidigare regering heller) och Migrationsverkets generaldirektör (tidigare inräknad) inte klarat sitt jobb?”

“Inför undantagstillstånd bakvägen”

Johan Westerholm (s) skriver på ledarsidorna.se:

“Denna omfördelning av personal vittnar tydligt om att Sverige, och svenska myndigheter, befinner sig på kollapsens rand. (…) Allt tyder på att regeringen bakvägen inför ett undantagstillstånd. Ett undantagstillstånd som kommer att vara normalläget för minst ett, sannolikt två, år framöver.”

Regeringen vidtar inga åtgärder för att begränsa inflödet, trots att Utlänningslagen  ger utrymme för det. Det finns inga som helst ambitioner att begränsa flödena, återupprätta gränskontrollerna eller ge signaler som kan få de enorma strömmarna av unga män från tredje världen att stanna hemma och bygga upp sina egna länder eller välja en annan destination. Invasionen och koloniseringen av Sverige ska fortsätta till varje pris.

“Trots att flera kommuner redan idag varnar för en nära förestående systemkollaps så aviserar regeringen, genom MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), att de inte avser agera” skriver Johan Westerholm.

Det är ett regelrätt folkutbyte som pågår

Den senaste desperata åtgärden är att bygga tältläger. Alla andra bostäder är slut, idrotts- och gymnastiksalar fullbelagda med madrasser. Varenda madrass som står att uppbringa har tagits i bruk. Staten förfogar över 185 vinterbonade tält med plats för 1 000 asylsökande. Det räcker inte ens en dag. Fler tält ska beställas.

Madrasser

”Det är en fantastisk humantär insats vi gör nu” säger invandringsminister Morgan Johansson. Nej, det är det inte. Humanitet är detta minst av allt. Det som pågår är ett regelrätt folkutbyte. Så gläd er, ni 87 procent som röstade för fortsatt massinvandring och folkutbytespolitik. Med den här takten kommer det bara att ta 10 – 15 år innan svenskarna är i minoritet i sitt eget land.

“Landets makthavare har bestämt sig för ett radikalt, irreversibelt och aldrig prövat samhällsexperiment” skriver nationalekonomen Tino Sanandaji. 

Skåda politikernas tappade ansikten, hör deras lögner

Skåda politikernas tappade ansikten. Hör deras lögner. Migrationsminister Morgan Johansson (s) har låtit undslippa sig:

”Ingen skulle kunnat förutsett hur det här skulle utvecklas.”

Och:

”Hela Europa har tagits på sängen.”

Just de formuleringarna har statliga Sveriges Radio  och Sveriges Television liksom den fria oberoende pressen utelämnat i sin rapportering från presskonferensen i Malmö den 3 oktober. Ännu ett exempel på medias agenda. Journalisterna skyddar politikerna genom att dölja deras uppenbara lögner och fadäser.

Invasionen var högst förutsägbar

Den nuvarande invasionen av Sverige var nämligen högst förutsägbar.

“Regeringen har känt till allt detta. Morgan Johansson har varit fullständigt klar på att när de stora flyktinglägren i Jordanien och Irak började tömmas i slutet på augusti så skulle detta påverka oss från mitten på september och framåt” skriver Johan Westerholm. 

Tino Sanandaji skriver:

“Invandringspolitiken har radikalt ändrats samtidigt som man ljuger om nästan varje detalj. Ingenting tyder på att Sverige kan hantera den nuvarande krisen så länge mediebevakningen präglas av strukturell oärlighet.”

“Naturligtvis kommer miljoner att försöka ta sig till Europa när man öppnar gränserna. Sverige har gått mot de facto fri invandring med inte bara Syrien utan med Afghanistan, Somalia, Eritrea och Irak.”

“En permanent förändring av svensk invandringspolitik”

Han fortsätter:

“Regeringen låtsas fortfarande att detta är en temporär kris som berör ett begränsat antal flyktingar redan på flykt. Så är inte fallet. Det som har hänt är att en permanent förändring av svensk invandringspolitik har öppnat upp för tiotals miljoner flyktingar. Den lavinartade ökningen under sommaren orsakades av europeiska policyändringar, inte av exogena händelser i Syrien. Drygt 60 procent av de som kommer är överhuvudtaget inte från Syrien.”

“Det är inte speciellt komplicerat. Sverige ger generös asyl till de som lyckas ta sig över gränsen. Det finns tiotals miljoner som med rådande praxis har asylskäl, varav en hög andel skulle komma om de kunde. Det är självklart att avvecklat gränsskydd leder till ett massivt, permanent inflöde eftersom en hög andel av tredje världens befolkning föredrar att bo i väst.”

Paniken sköljer som en tsunami över PK-propagandisterna

Karin Pettersson, Aftonbladet

Massinvandringspropagandisterna har tappat greppet. Opinionsdinosaurierna går mot sin solnedgång. Om man vill få en aning om omfattningen av den panik som nu sköljer som en tsunami över denna skara kan man börja med att se Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet när hon i SVT Aktuellt debatterar “flyktingkrisen” med Expressens ledarskribent Anna Dahlberg. Inslaget börjar cirka 14 minuter in i sändningen.

Karin Pettersson är påtagligt nervös. Jag har faktiskt aldrig sett denna självsäkra mångkulturpropagandist så skakig. Fasaden rämnar, hennes argument har tagit slut. Hon är en av dem som tjänar stora pengar på att driva Sverige mot avgrunden. Förra året taxerades hon för 1 425 403 kronor. Det motsvarar en månadslön på 118 783 kronor.  När hon ställs inför verkligheten skakar åsiktsplattformen under hennes fötter.

De snor som skållade illrar runt sitt nav av lögner

Vill man få ytterligare inblick i vidden av Sveriges kollaps kan man se Anders Holmbergs intervju med en lika nervös inrikesminister Anders Ygeman (s) i SVT Aktuellt, cirka 17 minuter in i sändningen. För första gången hör vi en svensk minister erkänna att det finns en gräns för hur många migranter Sverige kan ta emot.

Dagen därpå dementeras det av Stefan Löfven. Regeringen snor som skållade illrar runt sitt eget nav av lögner. Inte ens när landet står under belägring av oidentifierade migranter och lycksökare i storleksordningen 10 000 i veckan visar den några tecken på besinning.

Det inmålade hörnets dilemma

Sveriges politiker har i decennier målat in sig i ett hörn där de själva har sett till att avhända sig allt handlingsutrymme. Vad de och deras bundsförvanter bland journalisterna fruktar mest av allt är att bli nedsmetade med sitt egenhändigt skapade rasisttillmäle om de vidtar några åtgärder för att minska anstormningen mot Sverige. Därför är deras enda möjlighet att låta allting gå till en total krasch. Först då kan de peka på att de inte har något annat val än att vidta åtgärder. Men givetvis kommer de att kalla varandra “rasister” även då.

De offrar alltså med berått mod sitt land och sitt folk för att värna sitt eget skinn, sin prestige och sin plats vid köttgrytorna. Ja, det finns ett ord för det: landsförräderi.

Utan journalisterna vore landsförräderiet inte möjligt

Och journalisterna? Detta landsförräderi vore inte möjligt utan deras energiska hjälpinsatser. Som nyttiga idioter ställer de sig i politikernas tjänst för att genomdriva folkutbytet. Journalisterna har för länge sedan släppt ambitionen att rapportera sanningen. Istället leds de av en helt annan agenda, nämligen att “inte öka främlingsfientligheten”.

Därför undanhåller de fakta. Därför ifrågasätter de ingenting. Därför ställer de inga kritiska frågor. Därför ställer de inte de självklara följdfrågorna. Att upprätthålla den okunnighet som en stor del av massinvandringsentusiasmen vilar på bygger bland annat på att obehagliga fakta om vissa invandrargruppers höga överrepresentation i grov brottslighet förtigs, liksom invandrares höga överrepresentation i utbetalning av försörjningsstöd.

Kändisar slåss om en plats i rampljuset

Carola Häggkvist

Ingenting av det som sker sker av en slump. Det finns en Plan. Men innan jag berättar om den ska jag ge läsarna ett par exempel på några av den förmenta “godhetens” mest hysteriska uttryck: diverse kändisar som för att säkra maximal uppmärksamhet åt sig själva samlas kring migranterna så som törstande samlas kring brunnen en het sommardag.

Sångerskan Carola Häggkvist samlade ihop kläder och skor ur garderoberna. Sedan reste hon till den grekiska ön Kos i en vecka och för att ställa sig på stranden och ropa “Welcome” till människosmugglarnas båtar från Turkiet. Dessutom har hon låtit fem migranter flytta in i sin förhoppningsvis rymliga villa i Bromma.

“Jag gav mitt nummer, mina kläder, mina pengar, min kärlek och omsorg. Fem bor hemma hos mig nu. Jag hade en öppen period efter sommarturnén och kände att “nu kan jag åka ner”. Jag ville finnas på plats för människorna som tar sig över Egeiska havet. Den veckan har förvandlat mitt liv. Jag är så stolt över att vara svensk just nu” säger hon i en intervju med TV4 “Nyhetsmorgon”. 

Hon får inte en enda kritisk fråga från journalisterna. Det egendomliga är att hon använder alla tänkbara mediekanaler, TV4, Instagram och Expressen för att trumpeta ut att hon “kände ett stort behov av att i all tysthet få åka ned och vara verksam på plats där nöden är stor”.

“Jag har både ganska mycket pengar och tid att ge”

Skådespelaren Kjell Bergqvist vill inte vara sämre. På en minst sagt dubbeltydig bild i Dagens Nyheter vältrar han sig i sängen med den minderårige Hassan från Irak på en tillfällig förläggning i nattklubben Yards lokaler på Nobelberget i Sickla, Nacka. Liksom Carola Häggkvist råkade han ha lite tid över och använder just nu all sin lediga tid till att hjälpa migranter. För att en fembarnsfamilj skulle få sova och duscha bokade Kjell Bergqvist två rum på Grand hotel så att ”de fick sova lite”.

“Jag är lyckligt lottad för att jag har både ganska mycket pengar och tid att ge” säger han och går runt och tar selfies på sig själv och migranterna.

Vi bugar oss inför detta vördnadsbjudande exempel på sann humanitet.

Jan Milld ställer de enkla, självklara frågorna

Bloggaren Jan Milld ställer de enkla, självklara frågorna som journalister aldrig ställer:

”Uppgiften” består alltså i att plötsligt försörja och ge logi åt 1 000-tals, 10 000-tals, 100 000-tals eller miljoner utlänningar, förse dem med skolgång, vård, transporter och annan service.

Hur hamnade denna ”uppgift” i vårt knä?

Hur blev detta svenska folkets ansvar?

Vilka tog beslut om detta? När då?”

Det finns en Plan, och Sverige är pilotprojektet

Svaret är att det finns en Plan. Arkitekten och bloggaren Peter Krabbe skriver om den på sin blogg. Planen bär namnet “Agenda 2030” och är skapad av FN. Det började med mångkulturfanatikern Fredrik Reinfeldt (m), som redan under sin tid i MUF sannolikt stod under inflytande av Romklubben, där partikollegan, senare kristdemokraten Anders Wijkman var en viktig person och är ordförande sedan 2012.

Peter Krabbe skriver:

“De första spåren kunde skönjas under FN:s möte i Rio 1992, då Agenda 21 klubbades igenom. Men först måste naturligtvis Sverige omvandlas för att kunna vara pilotprojekt för övriga världen. Invandringen har varit en viktig del av detta. Vi ska visa att mångkultur fungerar, trots att de globala erfarenheterna visar på raka motsatsen.”

“Agendan är gemensam och global”

Peter Krabbe

Rikligt med smörjmedel i form av svenska skattepengar öses över FN. Vi betalar 8 miljarder om året till världsorganisationen (2,5 miljarder enligt regeringens hemsida) och är därmed FN:s största bidragsgivare per capita. Vi ska helt enkelt vara världsmästare i allt.

När alliansen förlorade valet 2014 var Stefan Löfven snabb med att utan minsta ändring, och till synes utan minsta eftertanke, ta över det mångkulturella konceptet och migrationsöverenskommelsen med det extrema miljöpartiet.

“Det spelade ingen roll vem som bildar regering, Agendan är gemensam och global. En samlad väljarkår förstår ingenting. Vi ska ha Ordning och Reda, säger Anna Kinberg Batra. Vi ska ha Ordning och Reda, upprepar Stefan Löfvén. I detta mantra ingår att tysta oppositionen bland folket, så Yttrandefrihetslagen inskränks med hjälp av en ny hatbrottslag, där alla negativa attityder till mångkulturalismen förbjuds” skriver Peter Krabbe.

“Agenda 2030” förebild för mp:s partiprogram

Hört talas om “hållbar utveckling”? Det är den nya modetermen som kommer att nötas och nötas tills våra trumhinnor skrumpnar av utmattning.

Associationer till miljöpartiet? Inte så konstigt. FN:s “Agenda 2030” är den direkta förlagan till miljöpartiets partiprogram. Agendan för ett litet extremistiskt skitparti som i den senaste opinionsmätningen från norska Sentio fick 5,1 procent, och som tillbringar sin tid med att som trotsiga pubertetsyngel sabotera alla försök till seriöst politiskt arbete, går alltså hand i hand med FN:s planer på fri invandring, minskad yttrandefrihet och begränsningar av nationellt självbestämmande samt “fattigdomsutjämning”, det vill säga accelererad överföring av resurser från i-världen till u-världen så att alla får leva på u-landsnivå.

“Den sista pusselbiten har fallit på plats”

Vid en konferens i New York den 25-27 september antog FN 17 nya utvecklingsmål och 169 delmål för “hållbar utveckling”, allt ett led i “Agenda 2030”. 

Tjänstemän och politiker jublar. Konferensen, där påven deltog, är höjdpunkten på de möten som har hållits sedan 1992. Vid FN:s toppmöte i Rio det året antogs den första agendan för en hållbar utveckling, “Agenda 21”, som mest var inriktad på förbättringar i miljö, hälsa och klimat.

“Vi har nu fått ta del av rapporten från FN:s toppmöte i New York 25- 27 september och kan därmed konstatera att den sista pusselbiten fallit på plats. Även om tystnaden består kan vi nu åtminstone se en bild, en bild som visar hur vår framtid kommer att se ut. Frågan är om vi vill öppna våra ögon för att se den bilden, eller om fortsatt dvala är att föredra för den personliga fridens skull?” skriver Peter Krabbe.

“Transforming our world”

“Agenda 2030” har fått den pretentiösa titeln “Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable Development” eller förkortat “2030 Agenda”. FN anser sig nu ha kommit fram till receptet för hur världen skall räddas undan undergång och sätter tidpunkten 1 januari 2016 som startpunkt för Time for action! Målet är fortsatt globalisering och begränsningar av nationalstaternas självbestämmanderätt.

Peter Krabbe skriver:

“Sammanfattat kommer vi 2030 enligt FN att ha en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig och full kontroll över klimatförändringar samt fri migration i en värld utan gränser. Detta om 15 år!”

“Vissa ”problem”, som yttrandefriheten, är redan under åtgärdande. En skenande övervakning av internet och censur av bloggar och den fria kommunikationen på sociala medier är redan påtaglig. Press och media har fått strikta regelverk för att vi lugnt ska kunna sova vidare.”

Nationerna underordnade FN:s överhöghet

“Agenda 2030” är program för en totalitär världsordning. Nationerna ska vara underordnade FN:s överhöghet. De nationella regeringarna har ansvaret för genomförandet av Agendan (artikel 47), medan övervakningen ska utövas av FN:s generalförsamling genom Det Högsta Politiska Rådet (The High Level Political Forum) och ”The Economic and Social Council”.

Migration framställs som något enbart positivt i FN-dokumentet. Migranter ska tas omhand i det land de själva väljer att flytta till. I artikel 29 sägs att ”vi erkänner det positiva inslaget av migranter för ett hållbart och utvecklande samhälle”. “Vi” erkänner också att den internationella migrationen är en mångdimensionell realitet av stor betydelse för utvecklingen av länder involverade i ursprung, förflyttning och mottagande.”

“Frågan är ju redan avgjord i FN”

Om den svenska invandringsdebatten skriver Peter Krabbe:

“Man har svårt för att hålla sig för skratt när man läser den politiska argumentationen för och emot migration. Frågan är ju redan avgjord i FN, och Sverige har genom “Agenda 2030″ förbundit sig att medverka till den migration som FN anser är nödvändig för att göra en globalt hållbar omfördelning av befolkningarna i syfte att utrota fattigdomen.”

I artikel 25 stadgas att länderna ska stå för livslång omsorg om alla, oberoende av kön, ålder, ras, etnicitet, handikapp, migrationsstatus, ålder med mera för att bli likvärdiga medborgare.

“Den som förvånats över att EU-migranter inte avhyses genom att länsstyrelsen upphäver sådana kommunala beslut kan nu förstå bakgrunden” skriver Peter Krabbe.