Archive | juli 2008

Att berätta om NOA/ Lyda

 

Kan vi tänka oss hur det var för Noa och hans familj då floden kom över jorden? Knappast. Kan vi tänka oss hur Gud kände sig då han var tvungen att förstöra så mycket?

Vi vet inte mycket om den tiden eller vilka känslor som rådde. Och vi vet inte vad Gud kände.

Människor hade vänt Gud ryggen, och idag har vi också ett samhälle som liknar det som var på NOA´s tid. Skulle vi få en syndaflod igen? nej, Gud har lovat oss att aldrig sända en sådan flod igen. Han lovar oss det med att sända regnbågen som löfte.

Hur hittar vi Noa´s livsstil? Skulle det vara möjligt att göra det som Noa gjorde? Att lyda så fullständigt, att underkasta sig Guds vilja och arbeta för Gud på det sättet att man blir fullständigt förlöjligad…..

Ja det är möjligt att följa Gud fullt ut. Det är möjligt att vara en tjänare som gör det Gud ber en om.

Noa går inte ur båten förrän Gud talar om att han skall göra det. Herren befaller och Noa lyder. Enkelt. D v s det låter enkelt, men det kanske det inte var? Jo, det tror jag, för Noa hade så mycket kärlek och respekt för sin Gud.

Har vi kärlek och respekt för Gud i dag? Ja, många många människor har det, men inte alla, och det är Guds önskan att ALLA skall komma till honom.

*Låt oss lyssna till Gud och lyda honom.*

Det finns bara en Gud. /Lovsång

pray12s1.gif

*Bara Han är värdig. Sjung: Helig  Helig  Helig.*

Lovsång till Gud.

 

Låt din tunga sjunga,

Sjunga en Lovsång till Gud.

Stäm upp  i lovsångens jubel, alla folk,

och se att Herren är Gud, och god.

 

Sjung en lovsång till Israel, Guds egendomsfolk.

Han är mäktig och stor och nationer ska darra.

Han är mäktig och underbar och bara HAN ska

prisas och äras.

 

Titta in i ditt hjärta och sjung en kärlekens sång,

Låt ditt hjärta bli helt, darra ej mer.

Låt sången jublande nå vårt Sverige som misshandlat är.

Bara han kan hela ett folk som vilse går.

Låt oss bli en nation som ingen kan rubba.

*********************************

*Herren är vår härskare, Herren är vår hövding, Herren är vår konung, han är den som räddar oss.* /Jes 33:22

/Maria

 

Ett ord till dig. /Jesus

 

 image3c.gif

Man får tro vad man vill, eller hur? Ja, och det gör människor….. En del, låt säga några miljarder eller mer tror att Jesus lever. Så tror jag också, annars hade denna sidan aldrig kommit till.

Det finns präster i Svenska Kyrkan som inte tror att Jesus lever, de tror att han ligger i graven ännu. Vilken hädelse. Det finns så många som inte tror att Jesus lever…. Den som fått tro i hjärtat och kunskap genom den helige Ande, VET att Korset är tomt och Graven är tom. Det står att läsa i Bibeln…och det står att läsa om Jesu Uppståndelse.

Det står att läsa om vad som hände då Jesus visade sig efter sin Uppståndelse och för vilka han visade sig. Vad är det som gör att människor inte tror på det?

Mitt svar är att den mänskliga själen sover en djup sömn. Den har inte blivit väckt genom frälsningens gåva.

*När han (Hjälparen) kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är.* /Joh 16:8

*Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom…hur väldig hans styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus…* /Ef 1:17

*EF 1:3: Han har gett oss alla himmelens välsignelser, därför att vi tillhör Kristus. Alla områden är täckta; frälsning, gåvor, hopp, vilja – evighet.* /maria

 

Gud skapade världen

 amazinglove-jesus-1.gif

 

I den kristnes vardag är Gud överallt. Ingen punkt är närmare Gud än någon annan. Människan har fått sitt liv och sitt värde uteslutande från Gud. Alla kommer vi från Universums Herre. Många människor skryter över vad de åstadkommer och vad de uträttar, men de tänker inte på vem som gett dem livet och möjligheterna att uträtta det de gör.

 Om Gud: 1. Han kan skapa. 2. Som Skapare är han inte en del av skapelsen. 3.Han är evig och har kontroll över världen.

Om oss själva:  1. Gud valde att skapa oss och därför är vi värdefulla i hans ögon. 2.Vi står högre än djuren.

Det finns olika livliga debatter om hur eller OM Gud har skapat allt. Som troende förstår vi att det är Gud som skapat allt. Det är bara Bibeln som visar att det är en suverän Gud som har skapat jorden på grund av sin stora kärlek och gett den till mänskligheten.

Lär känna Gud.

*Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl.* /Matt 6:20

 Skapelseberättelsen kan lära oss mycket om både Gud och oss själva.

Guds folk / Närvaro

 klarhet.jpg

Guds närvaro i våra liv kan vi få.  Gud är allsmäktig och allestädes närvarande. Om detta kan du läsa i många böcker, men företrädesvis Bibeln. OM detta tränger in i gemene mans hjärta, och fastnar där, då blir det en del av den människan.

De som undervisar i /ur Bibeln försöker undvika den fulla konsekvensen av att berätta detta. Och nämner de det, så blir det så lite att det mister sin innebörd.

De gör så för att att de har fruktan att bli kallade Panteister. Vad är Panteism? Det är en villfarelse, som är alltför uppenbar för att egentligen kunna bedraga någon.

Den innebär att Gud är detsamma som allt skapat: Naturen och Gud är samma sak. Så är det ej, men i Panteismen tror dessa människor att rör de  t ex vid en sten eller ett löv, ja, då RÖR de vid Gud.

På detta sätt att tro förringar man den oförgängliga härlighetens Gud.

Och man avlägsnar helt och hållet den Gudomliga skapelsen från världen och Guds egen Gudomlighet. Genom det som Gud skapat och i det skapade finns en skiljelinje, och skall så vara. För Gud är förutsättningen för allt skapat. Så vill Gud ha det. Han är helt överlägsen Alla sina verk. Han är närvarande i dem, men han ÄR inte de.

Den kristne människan tänker inte i dessa banor. Den troende vet att Gud är överallt. När 10 miljoner människor på jorden tänker på Gud och tillber honom, då vet de att han är nära dem. Var de än befinner sig, så är han där hos dem. Ingen punkt är närmare Gud än någon annan.   /Forts…

*Alltid har jag funnit löftet sant när jag prövat det. Stort är löftet, men dock lika stor är hans trofasthet.* /C Björkman

This entry was posted on 28 juli 2008, in Okategoriserade. Leave a comment

Relationer /Lev med Gud

 ist2_2701041_love_bible_scripture2.jpg

Är du en arbetare,? en sådan arbetare som aldrig ger upp, utan som ger sig in i kamp och i strid? Vill Du vara Guds medarbetare?

Gud behöver arbetare. Gud behöver alla sorters arbetare för sitt rike, för att människor skall komma till tro, och för att de skall få ett evigt liv. Det har jag skrivit om så många gånger, men gör det igen.

I Jesaja 6:8 står det: *Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ´* Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?*  Jag svarade: *Jag, sänd mig!*

Herren ropar på många!

 Herren ropar förtvivlat många gånger på människor, men…de hör inte, de har annat för sig. Eller också sover de!

I detta bibelordet blir profeten Jesaja berörd utav glödande kol och han fick då veta att hans synder blev honom förlåtna. Men det var ej kolet som renade, det var Gud. Jesaja gensvarar med att ge sitt liv åt HERREN.

Han var villig att gå, hur svårt det än skulle bli. Han säger: SÄND MIG!

Det finns inte såå väldigt många personer som är villiga att göra Guds vilja idag, i vårt samhälle. Skulle DU vara villig att utkämpa en strid för nationen/nationer?

Att säga som  Jesaja: SÄND MIG!

Jag hoppas verkligen att många tänker till nu och lägger frågan till sitt hjärta….och att de vill leva  med och för Gud, i en levande RELATION.

Himlen; Guds plats /Kom!

1w15.gif

Livets land. Dit kan vi få komma. Här har vi en tid, och där i himmelen har vi en annan tid att leva i. Att sträva emot himmelen är inte fel, bara vi först gör det vi ska göra här först.

Vad ska vi göra här då?  ……Kanske har du frågor över vad livet är, och då vill jag gärna svara dig här på denna sidan eller via mail.

Livet vi lever här, kan vara både svårt och tungt och bedrövligt, det vet jag sannerligen, men inget är oöverstigligt då vi har Jesus med oss som för oss fram.

Livet kan också vara så fullt av glädje/lycka så att vi nästan sprängs av den…..känner du så?  Då vill jag säga att mitt hjärta är så glatt för att Jesus lever! INGET kan få mig gladare än att veta att GUD gör allt väl för oss, och att han vill föra oss till sitt heliga rike, genom Jesus.

Det vi bör göra här, det vi är kallade till, det är att föra fram budskapet om att Jesus är Guds Son  och att han lever idag. Det är vår kallelse som tror, och tror du inte:           så skynda dig in i Jesu armar

och ta emot glädjen, hoppet och framtidsvisionerna om ett fredsrike.

*Låt din kärlek bli min lag, Herre Jesus, dag för dag, du som först har älskat mig.* /Okänd

Ett ord till dig /Frälsningens dag

  jesus_034_small.jpg

Hej! alla läsare av denna sida om Jesus och tro.

Det är en ny dag och denna dagen tycker jag att vi ska ta vara på och ta reda på mer om Jesus, och vad han säger i sitt ord.

Det är en ny dag och den behövs att ta vara på, för idag är frälsningens dag; och Jesus har dött för  DIG. Är du nyfiken på att veta mer?

Gå in här på sidan och läs om Jesu liv, död och uppståndelse. Läs om profetior och om väckelsetankar, läs om drömmar och visioner!

Du hittar här en hel del kategorier och kan snabbt ta dig fram i dem och välja vad DU vill läsa om.

*Jesus säger: Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. /Joh 14:6*

candle-light.jpg

LYCKA-GLÄDJE /Nuet

 

Antingen har du semester nu eller också så kanske du jobbar…Hur det än ser ut för dig så tänkte jag berätta för dig att den glädje jag känner är: GLÄDJEN i Gud.

Jag har denna kategori som handlar om dessa frågor, och jag har inte ändrat mig sedan sist jag skrev om det. För Lycka känner jag inte i mitt liv…jag känner bara en äkta och bestående glädje.

Eftersom man sett hur så många talar om LYCKAN som det enda allena saliggörande, så backar jag där och benämner inte det jag upplever med ett sådant Lyckoord.

Nej, jag är glad, nöjd, känner glädje, trodde en gång jag var lycklig, men nej jag fick ändra det ordet till : Glädje. För: Det är så oerhört mycket det finns att vara glad åt, inte lycklig… enligt mig.

Rättelse, det stod om en konferens här—och nu är texten borta- för det var en villolära som jag gick på.

Stilla dig inför Gud, och betänk att han vill lära känna dig,  och då får du nog ändra på många av dina ord och tänka om överhuvudtaget.

”Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.” /Joh 3:1

 

De sista tiderna/Profetior/Rättelse 2011

jesus_picofhisfacebesidecrosses.jpg

 

 

Profetior skriver jag om här, och det är viktigt. Inte för att jag skriver om dem, utan för att BIBELN talar om vad som skall ske i de sista tiderna. Skulle jag vara tyst då? eller alla andra som förstått vart tiden är på väg, skall de vara tysta??Nej.

I de sista tiderna kommer de troende att växa i tro och de otroende kommer att sjunka ned i djupt mörker. Ibland de människorna som tror, finns det visioner och de kommer att behålla dem. Ibland de människor som inte har någon Gudslängtan eller tro: de kommer att sjunka längre ner i mörker.

Det kommer att komma tider då människor vill ha beskydd, men de vet ej varifån, för de räknar inte med GUD. Regeringar kommer att falla, och de har mycket litet beskydd att ge. Sjukdomar kommer att härja, och man kommer att få svårt att hinna med att begrava sina döda.

MEN i allt detta kommer faktiskt människor att söka GUD. De kommer då också att FINNA HONOM, och ge sina LIV åt honom. Gud vill göra oss alla till lärjungar och därför gäller det att inte somna.

Det finns många församlingar som sover, men det finns också de som ropar efter väckelse.

Det är väldigt populärt just nu att tala om väckelsen i LAKELAND i FLorida, och många är de som fördömer pastorn och hans team där. Men det finns också de som fått ut mycket utav hans predikningar och möten och jag vet personligen för lite för att ännu uttala mig.

Och: En rättelse vill jag skriva om detta fenomen som skedde i Lakeland…vi vet alla numera vad som skedde och hur man skall tackla problemet med falska profeter!

Men det kommer kanske  att komma en NY TID. En tid av massor av knäböjande, törstande människor.Vi hoppas att fler och fler vaknar och vänder sina hjärtan till Gud.

”Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.”  /2 Pet 3:9

Ett ord till dig / Lär känna Gud/frälsning

Jag tar med detta inlägg igen; om frälsning och rättfärdighet…….vad betyder det?

Frälsning och Rättfärdighet

De orden är de viktigaste   i livet.
Undrar du över detta, så läs vidare:

1.Frälsning = Pånyttfödelse, omvänd, en ny skapelse, (man har fått ett nytt liv i Jesus)
Rättfärdiggjord. (Har tagit emot Jesus)

2.En ny Identitet har man fått:
Ursprungligen är ALLA syndare och födda syndare.Den största synden är att inte tro på Gud och Jesus.

Men: genom att du tar emot Jesus är du Rättfärdiggjord; alltså accepterad och godkänd av Gud.

Syndens lön är alltid Döden.= (Ingen gemenskap med Gud)

Alltså: Syndare= utan gemenskap med Gud.

Rättfärdig= I gemenskap med Gud.

3. Den rättfärdige lär sig att leva ett rättfärdigt liv, i gemenskap med Gud.
Ditt liv är: Ande, själ och kropp.
Betyder: Du är en ande som har en själ som bor i en kropp.

4. När man dör lämnar man kroppen, själen går till Gud, (om du är frälst)

5. Död = Skilsmässa från Gud

LIV = Förening och gemenskap med Gud

6. Rättfärdighet betyder: Godkänd av Gud, Välkommen hos Herren.

Då har man uppfyllt allt som krävts av en. Genom tron på Jesus.

7. Vad är man när man inte är rättfärdig?

Då är man en syndare;född syndare genom syndafallet,
människosläktet är syndare. Goda gärningar och ett fint
liv kan inte göra dig rättfärdig.Det är bara då du blir
frälst som du är rättfärdig.

8. När du blir frälst är du godkänd, du hör till Guds familj, även om du skulle göra något fel, då får du be om förlåtelse och du får förlåtelse.
Om du ej förkastar Jesus utan tror på honom och lever med honom, så blir ditt liv bra.

9.Innan Jesus kom till jorden hade människorna i Gamla Testamentet TRONS VÄG. De väntade på att Messias skulle komma.

10. Var Jesus rättfärdig?

JA.

Han är Guds Son, född utan synd, född av jungfru Maria. Guds plan genomfördes genom jungfrufödseln.
Han var fullkomligt godkänd. Han verkade utan begränsning i bön och bönesvar från Gud. Detta du läst bygger kristendomen på.

11. Hur blir det en gång då vi dör? Hur vet vi att vi kommer till himmelen?

Genom tron på Jesus Kristus vet vi att vi kommer till himmelen. Där har vi en hemvist tillsammans med Gud.

Ingen oro finns, Tron på Jesus är tillräcklig.
Det som det beror på är ditt: JA TACK till Jesus. Då är du räddad för evigheten.

12. ETT NYTT LIV, ETT EVIGT LIV väntar på dig.Himmelens dörr är ÖPPEN.

*Jag är frälst, räddad genom Jesu död på Golgata kors.
Jag har min tillhörighet i himmelen, en gång då jag dör, får jag för evigt vara hemma hos Gud. Det är en sådan underbar glädje att veta redan här på jorden vem jag tillhör.*

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Tit. 2:11

Har du frågor om denna text; ställ dem gärna, jag lovar att svara dig.
* * * * * * * * * * * * * *
Bibeln är en sann bok säger de kristna och jag är kristen och jag håller med på dessa punkter.

I vår entusiasm för Bibelns sanning får vi aldrig glömma bort avsikten med den – att utrusta för tjänst bland medmänniskor.

Vi studerar inte Bibeln bara för att öka vår kunskap och förmåga att vinna debatter.

De flesta av oss har nog inte heller läst den för att bli frälsta- oftast är det först efter vi kommit till tro som vi börjar läsa Bibeln.

Vi läser för att kunna utföra Kristi gärningar i världen.
Den kunskap vi får blir bara meningsfull om den används praktiskt för andras bästa.

Egoismen- Pessimismen, vart leder den? Känner du dig själv?

/Maria

Cheap High
Purchase Proventil
Purchase Zocor
Order Lukol
Order Fioricet
Buy Proventil
Cheap Plan
Order Lynoral
Order Amaryl
Purchase Maxaquin
Buy Darvocet
Cheap Ambien
Order Sustiva
Aceon
Order Zyban
Avandia
Levaquin
Buy Lamisil
Cheap Geriforte
Zelnorm
Purchase Sarafem
Cheap Plendil
Cheap Diabecon
Plendil
Buy Oxycontin
Purchase Lisinopril
Order Desyrel
Order Ionamin
Mobic
Cheap Topamax
Purchase Plendil
Cheap Zyprexa
Buy Phentermine
Cheap Arimidex
Order Mevacor
Pravachol
Herbal Maxx
StretchNil
Buy Zyprexa
Purchase Nicotinell
Order Biaxin
Buy Vasodilan
Cheap Depakote
Purchase Inderal
Cheap Fioricet
Buy Rumalaya
Buy Cialis
Didronel
Buy Didrex
Buy Avapro
Hair Loss
Cheap Vasodilan
Buy Buspar
Purchase Prozac
Cheap Hytrin
Purchase Desyrel
Buy Nirdosh
Order Celebrex
Purchase Brafix
Purchase Accutane
Buy Tramadol
Order Protonix
Buy Mexitil
Order Exelon
Mentax
Cheap Zestril
Cheap Trimox
Purchase Topamax
Buy Biaxin
Purchase Relafen
Purchase Zestril
Nolvadex
Cheap Ashwagandha
Buy Lopid
Buy Ismo
Cheap Zyloprim
Buy Famvir
Propecia
Purchase Crestor
Augmentin
Buy Himcolin
Adalat
Cheap Mentat
Order Diovan
Buy Flomax
Synthroid
Buy Accupril
Order Hyzaar
Purchase Accupril
Cheap Lanoxin
Purchase Motrin
Purchase Serevent
Order Synalar
Hoodia Weight
Order Didrex
Buy Xenacore
Order Methocarbam
Order Levothroid
Lariam
Buy Lamictal
Cheap Xenacore
Order Bactroban
Buy Serophene
Buy Vytorin
Order Mysoline
Order Aristocort
Order Topamax
Cheap Himcospaz
Purchase Bontril
Buy Butalbital
Purchase Seroquel
Xanax
Norpace CR
Order Overnight
Order Hytrin
Order Monoket
Order Calan
Cheap Sumycin
Order Pilex
Purchase Septilin
Cheap Abana
Cheap Fosamax
Purchase Lotensin
Purchase Dostinex
Purchase Effexor
Order Lioresal
Atacand
Cheap Calan
Buy Levitra
Buy Aleve
Viagra Soft
Cheap Cyklokapron
Order Ashwagandha
Buy Femara
Glucophage
Order Shallaki
Order Propecia
Buy Naprosyn
Cheap Exelon
Purchase Vytorin
Cheap Paxil
Order Depakote
Cheap Quibron-T
Buy Ansaid
Shuddha Guggulu
Adderall
Order Ismo
Cheap Hoodia
Cheap Micardis
Purchase Phentermine
Phentermine
Buy Cephalexin
Cheap Gasex
Cheap Coreg
Order Parlodel
Order Phentrimine
Purchase Noroxin
Order Trazodone
Buy Brafix
Order Mexitil
Purchase Xanax
Tramadol
Cheap Lamictal
Cheap Ophthacare
Cheap Rocaltrol
Order Omnicef
Cheap Cardura
Cheap Adipex
Cheap Clonazepam
Cheap Norco
Order Rogaine
Purchase Ismo
Lopressor
Cheap Elavil
Cheap Copegus
Noroxin
Purchase Parlodel
Order Nimotop
Buy Diarex
Purchase Geriforte
Reosto
Order Zelnorm
Cheap Snoroff
Xenacore
Order Zimulti
Buy Cipro
Buy Accutane
Cheap Diakof
Cheap Purim
Lipitor
Cheap Inderal
Buy Didronel
Order Crestor
Cheap Vytorin
Vitamin A
Purchase Arimidex
Buy Monoket
Buy Prandin
Purchase Protonix
Purchase Rogaine
Buy Keftab
Buy Reosto
Plan B
Atrovent
Trandate
Procardia
Order Motrin
Buy Lisinopril
Cheap Shoot
Order High
Nirdosh
Purchase Singulair
Purchase Fastin
Cheap Lukol
Purchase Zyban
Cheap Septilin
Purchase Fosamax
Cheap Ativan
Cheap Eurax
Purchase Kamagra
Order Flomax
Acyclovir
Buy Nimotop
Buy Prilosec
Buy Casodex
Purchase Bonnisan
Purchase Depakote
Order Oxytrol
Order Zestril
Purchase Celebrex
Lioresal
Cheap Coumadin
Purchase Lioresal
Cheap Antabuse
Purchase Aleve
Cheap Zebeta
Purchase Avandia
Purchase Prednisone
Alprazolam
Buy Eurax
Order Purinethol
Purchase Deltasone
Cheap Imdur
Prevacid
Buy Zebeta
Cheap Viramune
Dilantin
Lanoxin
Purchase Omnicef
Female Sexual
Order Ambien
Order Imitrex
Nimotop
Purchase Pravachol
Order Levlen
Cheap Procardia
Purchase Xenacore
Order Lamictal
Buy Coreg
Purchase Xeloda
Order Mycelex-G
Purchase Copegus
Purchase Viagra
Purchase Diovan
Purchase Evecare
Cheap Buspar
V-Gel
Buy Valium
Vantin
Buy Zimulti
Order Diazepam
Buy Pamelor
Purchase Revia
Avapro
Buy Mentax
Order Nonoxinol
Nonoxinol
Cheap Elimite
Buy V-Gel
Norco
Cheap Omnicef
Order Accupril
Cheap Risperdal
Cheap Butalbital
Oxycontin
Diabecon
Cheap Viagra
Buy Dostinex
Buy Antabuse
Order Isordil
Purchase Zerit
Purchase Zithromax
Order Snoroff
Nicotinell
Cheapest Valium
Cheap Nizoral
Zantac
Purchase Meridia
Buying Adipex
Purchase Rimonabant

Guds kärlek /Bön

Bibliska förslag på böner…ja det finns många. Paulus visste hur man skulle/skall be. Här nedan följer några förslag.

När du ber för människor kan du be följande:

*Att deras ögon skall öppnas.  *Att de ska bli styrkta genom den helige Ande. *Att Guds fullhet ska uppfylla dem.

*Att de till fullo skall förstå och uppskatta Kristi kärlek. *Att deras kärlek till andra ska växa och flöda över. * Att de ska kunna skilja på rätt och fel och fatta de rätta besluten i alla situationer. *

Att de ska vara fria från anspråksfullhet och hyckelri och leva ett skuldfritt liv.

*Att de ska vara fulla av rättfärdighet. *Att de ska veta Guds vilja med sina liv och leva efter den.  * Att de ska behaga Gud i allt de gör. * Att de ska hungra och törsta efter att få veta mer och mer om Gud.

Detta skall inte vara helt systematiskt och ett mumlande för varje person, men en vägvisare i bön. Det beror ju mycket på vem man ber för, hur man då ber.

Gud verkar genom oss. Genom att be för någon kan vi fylla hans liv med Jesu kraft.

”Din tillflykt är Herren.” Ps 91:9