Archive | juli 2008

Bön /Bön är Guds idé

 bon.jpg

Många frågar sig varför man skall be…. Får man svar? Ja man får svar då man är hängiven Gud, och tror på att han kan göra det omöjliga.

Bön är Guds idé. Och det betyder: Alla frågor man ställs inför och  alla invändningar som omger bönen, det är Guds problem, inte vårt. Vi behöver komma ihåg några saker i detta: Gud har bett oss att be, även om vi inte förstår hur han tänker svara. Gud har bett oss att be, även om vår förmåga att förstå inte är en ursäkt för försummad bön.

Gud har försäkrat oss om att vår bön är betydelsefull, skall vi då strunta i den? Nej, vårt land behöver förbön, våra vänner behöver förbön, våra sjukhuspatienter behöver förbön, våra familjer/anhöriga behöver våra böner, andra länders folk behöver våra böner,….. m m. Detta vet Gud och han räknar med oss. Hur skall han kunna svara på bön annars?

Läs i 1 Timotheusbrevet: “Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt.”

Bön är det främsta. bön är en nödvändighet, bön ger bönesvar, bön är så betydelsefullt. Be, du också, och tacka Herren för bönesvar. Han kommer att svara då ditt hjärta följer honom.

Kristus säger: “Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.” /Joh 15:5

This entry was posted on 20 juli 2008, in Bön.

Jesu död /Tiden och Jesu kors

 jesus_054_small.jpgJag älskar den sången, och skall skriva ned texten under kategorin Kända sånger…

“Genom tiden en linje sig sträcker, och på den står ett grovhugget kors…..” 

Tänk dig tiden som gått, sedan begynnelsen  och vad som hänt sedan dess i världen.

Och det bästa som hänt: Jesus kom till jorden för att försona världen, för att rädda den, och människorna.

Ett grovhugget kors; där fick han dö för oss alla. Och under tiden han pinades i Getsemane och sedemera blev uphängd som en rövare, en brottsling på ett kors, och visste att han skulle dö för oss, så utkämpades det en mycket stor och hemsk strid. Striden var om Jesu liv och försoningsverk, och alla djävlar och demoner fanns där, för att göra allt så hemskt som möjligt, för att pina Jesus in i det sista.

Men, Jesus vann striden.

Han gav upp andan och dog. Det var det som var Guds plan med hans liv.

För oss, för dig och mig, var det som han dog.

 Förstår Du det? Förstår du vad du fått genom hans död?

 Det är det som är LIV.  Jesus gjorde en underbar sak till: HAN UPPSTOD, också det för dig och för mig.

I hans uppståndelse har vi LIV. 

Kristus säger: I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.” /Joh 16:33

Världen skulle inte behöva vara så mörk och full av elände, för Jesus lever! men den är det i mångt och mycket för att människor inte förstår vem JESUS KRISTUS är.  Gör du?

*O vilken kärlek, underbar sann, aldrig har någon älskat som han. Frälst genom honom, lycklig och fri, Vill jag hans egen evigt nu bli.*/Lina Sandell-Berg

Jesus / Jesu gärningar

 jesuspaiditall.gifJesu gärningar är gudomliga gärningar.

De är utförda i Faderns namn (Joh 10:25 ) och är i verkligheten Faderns egna gärningar. “Gör jag icke min Faders gärningar, så tro mig icke. Men gör jag dem, tro då åtmnstone gärningarna, även om ni icke tror på mig. Då skall ni inse och förstå, att Fadern är i mig och att jag är i Fadern.” (Joh 10:37)

Men i Jesu gärningar innefattas inte bara det han utförde under loppet av sin jordiska verksamhet. Däri innefattas framför allt hans lidande, hans död och uppståndelse.

Gud och Sonen är inte samma person, men han och Fadern är ett. De är inte samma person men de är ett till sitt väsen och sin natur.

Människor behöver förvandling i sina sinnen, och de behöver möta en levande Gud. Det är inget vi kan klara själva, det är ett Guds verk.

“Den förvandling vi behöver uppleva är Guds verk, inte vårt. Det som behövs är ett verk inuti och det är bara Gud som kan utföra det.”

Relationer

glyrn.gif

 

Att ha en levande relation med Jesus, det är mäktigt. Jag önskar att även DU får en sådan. Han är den bäste vännen att få tala med, han är den bäste att få gråta ut hos,  han är den bästa på att trösta oss och glädja oss.

Den som aldrig upplevt äkta glädje förut, kan få uppleva det med Jesus.

“De som litar på Herren står fasta som berget Sion och kan aldrig rubbas.”

Nej, den relationen jag har med Jesus kan aldrig rubbas, aldrig försvinna, aldrig hotas.  Människor ändrar sig, och människor luras och bedrar varandra.

Relationen med Jesus består i evig tid därför att han aldrig förändras. Han är alltid densamme, och han står fast vid sina löften. Därför skänker han trygghet som innefattar ro och frid.

 

Profetiska budskap! /Hunger

http://www.godtube.com/view_video.php?viewkey=5111bcaf1087426d2884 

Denna filmen tycks vara populär att se, och det är bra. Profetiska budskap tycks också vara populärt att läsa om och det är bra tycker jag, och jag hoppas att människor skall begrunda dem med allvar.

Bibeln är full av profetiska budskap. Här nedan kan du läsa om hungersnöd. Bibeln talar mycket om vad som skall hända i de sista tiderna. Vi är där nu!

*VÄRLDEN I KRISMÖTE OM MATEN*

Ovanstående rubrik är hämtad från
en TT-AFP artikel som publicerades
i flera svenska tidningar tidigare
i vår. Som en blixt från en klar
himmel har nyheterna om hungersnödens
våldsamma utbredning drabbat världen.

I ingressen till den artikel vi hänvisar
till sägs: ”Det här är hungerns nya
ansikte: miljoner av människor som inte
fanns i den värsta hungerskategorin för
ett halvår sedan men som nu är där.”
 
Det handlar om miljontals människor i ett
stort antal länder som nu hamnat i
hungersnödens klor. Så här rapporterade
 Sveriges Radio den 12 maj:
 
”37 länder runt om i världen står inför
akut livsmedelsbrist på grund av de
stigande spannmålspriserna. FAO, FN:s
jordbruks- och livsmedelsorganisation,
varnar nu för politisk oro när alltfler
länder försöker skydda sina marknader
och konstaterar att till exempel olja
kan bli en bristvara.”

Denna rapport talar sitt tydliga språk.
Jesus talar också tydligt om vad som
skall komma i den yttersta tiden:
 ”Det skall bli hungersnöd…” Matt.24:7.

Och när Uppenbarelseboken beskriver hur det
skall bli i den yttersta tiden heter
det: ”Och jag hörde liksom en röst mitt
ibland de fyra väsendena säga:
 
”Ett mått vete för en denar, och tre mått
korn för en denar, och oljan och vinet får
du inte skada.” Upp. 6:6.

Det talas om alltså om mått och denar här.
För att detta skall bli mer begripligt
skall sägas att det ord som är översatt
med mått är choinix. Det är vad som
beräknades som den mängd som behövdes
för en människas dagliga ranson av mat.

När det gäller denar, så motsvarade det
en arbetares dagspenning.
Vad som kan utläsas av detta är då
att hela daglönen går åt till att skaffa
sig maten för dagen. Detta är den hårda
 verklighet som allt fler människor
nu tvingas anpassa sig till.
Genom de stora prishöjningar på mat
som skett världen över i år har det
som sägs i Uppenbarelseboken blivit
en kuslig verklighet. Än en gång besannas
att Bibelns profetior ger en trovärdig
beskrivning av den yttersta tiden,
och samtidigt ett tecken på att vi
nu nått fram dit.
 /Ur Holger Nilsson´s Flammor  http://www.flammor.com/
 

Kärlek / Gud ger oss…

 blinkies_i0000d82.gif

Nu tackar jag för att Guds ord skall komma till människor och att de skall förstå hans ord, och ta till sig hans kärlek.

Det finns tyvärr alldeles för många människor som känner sig värdelösa och förkastade av både Gud och människor. MEN: Det är ett felaktigt tänkande!

Gud är en god Gud. Gud älskar oss alla. OCH: Att bli en kristen, en troende på hans ord, betyder inte att han lägger krav på oss som är omöjliga att leva upp till!

Att bli en troende kristen betyder att vi förstår! att han är mer än oerhört glad att finna människor som vill stå upp för honom och att de skall finna att han är den han säger sig vara: Universums Skapare och Mästare i allt.

DU som har fått för dig att DU är en värdelös människa, och  som:   kanske är ny i tron, som kanske har en ryggsäck full av tunga saker att bära på:

Vet du inte att Gud kommer att hela dig från de såren och tunga bördorna? Vet du inte att han kommer att göra ditt liv här på jorden glädjefyllt och att du ställs i hans tjänst för evig tid?

Varför tveka? Ta språnget ut i “det okända”, (som är hans kärleksfamn) och få del av hans under.

Du kommer att få ett nytt liv! Du kommer att få en tro och en glädje i livet som du aldrig förut har varit med om!

….kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er. /1 Pet 5:7

….genom lugn och tillit vinner ni styrka. /Jes 30:15

*Jag är stilla i Gud. Jag är hemma i Gud. Jag vilar i Gud. Jag har allt i Gud. /Stanley Jones.

Att vara stilla inför Gud och att i ro veta att man är älskad och eftertraktad och efterfrågad, det är en troendes rikedom. Ta emot honom.

 

Ett ord till dig. /Idag

Tack käre Fader, för denna dagen som du givit oss. Vi ber att vi ska få tjäna dig idag, och alla kommande dagar, tills Jesus Kristus kommer tillbaka.

Gör våra steg lätta, låt din frid vara över oss och i oss. Låt oss få vara i din nåd och i din kärlek.  /Maria

En ny himmel och en ny jord.

anihearts.gif

“Stilla, ljuvlig, underbar väller fram en källa klar. Fadershjärtats varma slag driver ådran dag från dag. Fjärran, dold den källan låg, men likväl dess friska våg till de fallna väg sig bröt, frid i deras hjärtan gjöt. /P Lundén

Johannes skriver: “Och han (ängeln) visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, stod livets träd…  /Upp 22:1-2

Livets vatten är en symbol för evigt liv. Det handlar om ett fullkomligt liv tillsammans med Gud.

Var och en som törstar, ska få komma och fritt dricka av livets vatten. /Upp 22:17

Den helige Ande och bruden, Guds församling inbjuder hela världen till Jesus för att dela glädjen och frälsningen i honom.

anihearts.gif

Han är uppstånden.

yeshua3.gif

Jesus lever, han är uppstånden. “På tredje dagen uppstånden igen från de döda.” Så bekänner vi den apostoliska trosbekännelsen.

Nya Testamentet ger oss tre svar på frågan om Kristi uppståndelses betydelse.  1. Den är bekräftelsen på hans vittnesbörd om sin syndfrihet. Syndens lön är döden (Rom 6:23) Men den som inte kan behållas av döden bevisar sig därigenom vara utan synd.

2. Den är inseglet på hans Gudom, alltså därpå, att han är Gud, som har liv i sig själv. Han hade sagt: “Därför älskar Fadern mig, att jag ger mitt liv, för att sedan taga igen det.” (Joh 10:17) På korset gav han frivilligt sitt liv, på påskdagens morgon tog han igen det.

3. Herrens uppståndelse framställs framförallt som Faderns gärning. Kristus är uppväckt från de döda “genom Faderns härlighet” (Rom 6:4) Och därmed att Herrens uppståndelse framför allt framställs som Faderns gärning är det sagt, att den är Faderns godkännande av Sonens verk på jorden .

Innebörden i påskdagens budskap är alltså det som fått sitt uttryck i en annan gammal sång: “Att lösen är gillad och allt nu är väl och att köpt är var människosjäl.”    Texten ovan är av D Hedegård.

*Gud har berett oss alla frälsning i sin Son- men något måste ske med oss för att vi ska bli delaktiga i denna frälsning…….*

Himlen, Guds plats /Svar

jdfm01s1.gifDen troende vet att den en gång kommer att få möta Kristus. En glimt av framtiden finns. Och i den framtiden vet vi att Kristus kommer att ta emot oss.  Om du läser 1 Korinthierbrevet kap 13:12 så kan du läsa:

“På samma sätt kan vi bara se och förstå en del av Guds storhet nu. Det är som spegelbilden i en orolig vattenyta. Men en dag ska vi se honom i hans fullhet, ansikte mot ansikte. Allt det som jag nu vet är ofullkomligt, men då ska jag veta allt precis som Gud vet allt om mig.” Och i vers 13: När allt annat går under finns tre saker ändå kvar – tron, hoppet och kärleken- men störst av allt är kärleken.”

Vi har inte alla svaren nu, på hur det en gång kommer att bli – men då ska vi få veta allt. En dag ska vi få möta Kristus ansikte mot ansikte och se med Guds perspektiv.

Det finns en sång som du känner igen som heter Ovan där, J Sparring brukade sjunga den, och hans junger just om att en gång i himmelen kommer vi att få veta alla svaren på våra frågor om Gud, tro, hopp och kärlek och alla våra frågor kommer att få ett svar. Av Gud själv. Det är något att vänta på, att glädjas åt. Jag längtar efter den dagen……..Vill du vara med på resan till himlen? Säg ett Ja till Jesus Kristus.

 

En värld i brand / Klokhet?

 jesus_034_small.jpg

Jag tycker inte om att tänka på olika slags katastrofer eller elände, men jag anser att vi som människor på jorden borde vara upplysta om vad som händer både här i landet och ute i världen.

Läste just ett reportage om världens oljeresurser och om genmodifierad mat m . Lite av det Naomi Klein har skrivit kommer här: 

 “Flera latinamerikanska länder har verkat för en förnyad kritisk granskning av biobränsleboomen och för att mat ska erkännas som en mänsklig rättighet, i stället för att ses som en handelsvara bland andra. USA:s biträdande utrikesmin. John Negroponte har andra idéer. I ett tal där han lyfte fram USA:s engangemang för livsmedelsbistånd uppmanade han samtidigt andra länder att sänka sina “exportrestriktioner och höga tariffer” och eliminera “hinder för användande av innovativa växt- och djurproduktionsteknologier, inklusive bioteknologi.” Detta var visserligen ett mer subtilt rånförsök, men budskapet var tydligt: fattiga länder gör bäst i att öppna sina jordbruksmarknader för amerikanska produkter och genmodifierade grödor, annars riskerar de att mathjälpen stryps. Continue reading

Ett Guds barn / Han är klippan

 

i70873531_20399_31.jpg

Gud är verkligen en klippa. Hans möjligheter att hjälpa är alltid desamma.Vare sig jag är ett barn eller jag är gammal, så finns han där vid min sida. De erfarenheter jag har haft av Gud de senaste tjugo åren, är att han finns, han räddar, han styrker mig, han leder mig, han finns alltid för mig. OCH FÖR DIG, fast du kanske inte vet det än.

*För alla ska jag berätta om Herrens, min Guds kraft. Bara han är rättfärdig och god.*

Vi kan alltid förvänta oss att han kommer med råd och styrka till våra kroppar och våra själar.

*Du har ställt mig inför prövningar och lidande,

men du har ändå hållit mig vid liv och bevarat

mig från en säker död.*/Ps 71:20

Ja, han är sannerligen värd att prisas!

/Maria