Archive | februari 2008

Gudsfruktan /Gudfruktig

 bibelord.jpg

Ordet “Gudfruktig” används i Apostlagärningarna om personer som sympatiserade med judendomen. Det står i Apg 13:43 som bestämning till “proselyter”, d v s personer som fullständigt övergått till judisk tro och sed.

I regel avses dock människor som inte tagit detta steg utan nöjde sig med att t ex studera GT, iaktta de viktigaste buden, be på judiskt vis och lämna bidrag till synagogan (Apg 10:2). Denna grupp tycks ha visat sig särskilt mottaglig för kristen predikan och spelade stor roll när Paulus grundade sina församlingar. /Källa Bibeln

Att berätta om Nya..

 bible70a3.gif

De fyra evangelierna: Matteus och Lukas (som bygger på olika källor) innehåller berättelser om Jesu födelse. Lukas, som berättar om händelsen i templet, när Jesus var tolv år, är den ende som återger vad som hände åren mellan Jesu barndom och början på hans verksamhet som vuxen. Både Markus och Johannes börjar vid den tidpunkten.

De fyra evangelierna koncentrerar sig till den tid när Jesus undervisade och botade sjuka i städer och byar i hela landet. Alla fyra använder stort utrymme för att återge vad som hände under den sista veckan av Jesu liv, speciellt hans död och uppståndelse. Därigenom betonar de vad som är det viktigaste av allt vad de har att berätta. Var och en av de fyra evangelisterna har sin speciella orsak att skriva. Detta påverkar ordningen och valet av material.

Matteus/: Matteus, som skriver för sina medjudar, inriktar sig på Jesus som den efterlängtade Messias- Kristus som de gammaltestamentliga profeterat om. Han samlar ihop Jesu undervisning och tycksa ordna den i fem huvudavdelningar. Han betonar kopplingen mellan Gamla och Nya Testamentet.

Markus/: Markus evangelium är mer fartfyllt än Matteus. Han talar inte så mycket om vad Jesus lärde utan mer om vad han gjorde, vem han var och vart han gick. Endast fyra avdelningar i de 16 kapitel som utgör Markus evangelium är eget material. Det övriga finns antingen i Matteus eller Lukas, oftast i båda. Men det är Markus som bäst visar hur Jesus bevisar sanningen i sin undervisning genom sitt handlande.

Lukas/: Lukas ger oss den mest heltäckande bilden av Jesu liv. Lukasevangeliet är den första delen i det historieverk som Lukas och Apostlagärningarna utgör. Lukas skriver “i ordningsföljd”, som en ögonvittnesskildring, och sätter Jesu liv mot bakgrund av samtida historiska händelser. han anger tidpunkten och omtalar vem som sitter vid makten. En stark omtanke om människor, även kvinnor, är det viktigaste grunddraget i den bild av människan Jesus som Lukas tecknar.

Johannes/: Johannesevangeliet skiljer sig markant från de övriga tre. Johannes vill framför allt se meningen i det som hände. Han berättar för oss, mer än någon annan, vad Jesus sade om sig själv. Johannes är fullständigt övertygad om hans syfte. Det var omöjligt att skriva ner alla de ting Jesus gjorde under sitt korta liv. Johannes har valt ut några händelser och skrivit ner dem “för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.” Joh 20:31

Apostlagärningarna/: Lukas börjar sin berättelse i Apostlagärningarna ca 30 e Kr. på pingstdagen, då församlingen, den första kristna i Jerusalem grundades, och slutar med fängslandet av Paulus i Rom ca 61-63 e Kr. Under dessa hårda 30 år förde Jesu efterföljare ut budskapet om Guds rike och Jesu död och uppståndelse till hela östra medelhavsområdet, inte bara till judar i Palestina utan också till judar och ickejudar i Mindre Asien, Grekland och Italien. De fick lära sig hur Jesus möjliggjorde ett nytt liv och en ny gemenskap med Gud för både män och kvinnor i alla länder och under livets alla omständigheter.

Hjärtats inställning

 i_birdswanwhite1.jpg

Hur får man ett hjärta på rätt våglängd? Hur får man ett hjärta att verkligen sträva efter det goda?

Att göra gott är det många som vill och det är många som verkligen strävar efter att göra det goda. Att göra gott i stället för ont räcker ju inte för att komma till himlen, men det är det många som tror.

Att få sitt hjärta på rätt våglängd och få det att prisa Gud är inte lätt, det vet jag, för jag var inte intresserad av Gud..då, för längesedan. Men när jag började att fråga mig vad det var Gud ville, då märkte jag att jag förändrades, dvs mitt hjärta förändrades, för med  kärleken som kom in i mig från Gud, då visste jag vad det var han ville. Han ville att jag skulle tjäna honom med ett uppriktigt hjärta, och han helade mig från den smärta som fanns i mig.

Jag fick växa, mitt hjärta började jubla, och jag fick se in i mitt inre. Det kan du också få göra och få veta vad Gud vill att du ska göra med ditt liv. Är du inte nyfiken på vad han vill visa dig? Du kan börja le igen, du som kanske inte lett på länge:

*Det goda leendet är hjärtats lyktsken, som sprider ljus över livets karghet. Det löser motsättningar och smälter missförstånd och fientlighet, det försonar och närmar. Låt det fritt lysa fram ur ditt innersta, och det skall bättre än många ord tolka det vackra du känner och liksom en magnet dra till dig andras hjärtan.*/Okänd

Dikter / Guds barn

 28a.jpg

Tänk att få vara ett Guds barn.

Att få vakna var dag i visshet

Om att ingenting kan skilja oss åt.

Tänk att få vara ett Guds barn,

Inte stor på vår jord,

Men innerligt önskad och älskad.

Tänk att få vara ett Guds barn,

Han låter mig vandra i glädje,

Han låter mig leva i övernaturlighet.

När stjärnsbeströdd himmel sover

Han vaktar oss alla, och ser till vårt väl

Han håller ett vakande öga, och ser till

var bedjande själ.

Tänk att få vara ett Guds barn,

Det är större än jag kan förstå,

Och en gång jag får vandra in genom

Pärleporten, förundrad och glad !

Då vet jag: det all möda var värt,

Att få leva en stund på vår jord….

¨Maria¨

 Så här upplever jag kärleken från Gud. Varm, härlig, smeksam, underbar, lärande, givande, glittrande, forsande, kramande, innerlig,och mycket mycket mycket mer ….. 

Jesus /Han har frälst mig

Led mig….

Led mig i Dina kärleksbud, Låt mig vila, Förnöjsam Glad och Fri Låt mig se, låt mig lukta och känna. Låt mig vila på de gröna ängar, Och se himlens härlighet Ingenting kan störa Relationen som vi har. För den är evigt sänd av dig Led mig i Dina kärleksbud Skapa nya hjärtan ***************Maria

Gud leder oss då vi svarar på hans anmaning. Han leder oss till gröna ängar där vi finner ro. För sitt namns skull upprättar och befriar han människor.

Kanske du behöver hans ord i ditt hjärta?

 

Så glad du ska bli!

Så sorgligt det är att se dig så ledsen

Så sorgligt det är att se dig så arg

Mitt hjärta gör ont då du lider,

Kom, får jag ta dig in i min famn!

Så glad du ska bli då du kan se framåt

Så glad jag ska bli då du ler!

För det kommer dagar då du tänker tillbaka,

på allt som har varit.

Och när du är fri från bördan som tynger,

då undrar du hur du kunde vara fången.

Min vän , du kommer att bli förvånad,

då sorgerna har flyttat iväg…..

/Maria

Berätta om Gamla T /..Jakob

 namnlos-bibeln.jpg

Vem var Jakob? Tänkte berätta lite ur Bibeln/Handbok för livet:

Abraham, Isak och Jakob är några av Gamla testamentets viktigaste personer.. Det är viktigt att förstå att detta inte beror på deras personliga egenskaper, utan på vem Gud är.

De var alla respekterade, ja, kanske till och med fruktade. De var förmögna och mäktiga men samtidigt lögnare och bedragare som ofta såg till sig själva och sitt eget bästa först. De var inte de ofelbara hjältar vi gärna vill göra dem till, utan ganska lika oss. De ville lyda Gud men misslyckades ofta.

Jakob var den tredje länken i Guds plan att grunda en nation med Abraham som fader. Det lyckades trots Jakob snarare än tack vare honom. Redan innan Jakob föddes hade Gud  sagt att hans plan skulle förverkligas genom Jakob och inte genom tvillingbrodern Esau. Även om Jakobs metoder inte alltid var de ärligaste måste man beundra honom för hans skicklighet, övertygelse och tålamod. Vi kan se hur Gud handlar om vi följer Jakob på hans väg genom livet.

Vi kan dela upp Jakobs liv i fyra perioder, var och en kännetecknad av ett särskilt möte med Gud. Under den första lever Jakob upp till sitt namn “en som tar för sig.” Redan vid födelsen grep han tag i Esaus häl. När han måste fly hemifrån var det för att han hade skaffat sig både förstfödslorätten och faderns välsignelse. Under flykten mötte han Gud. Gud bekräftade inte bara den välsignelse Isak hade gett honom, utan lärde honom också att förstå vem han egentligen var.

Under nästa fas i livet fick Jakob å sin sida uppleva hur det var att bli bedragen och förd bakom ljuset av Laban. Men något anmärkningsvärt måste ha inträffat.Den Jakob vi kände från tidigare skulle ha lämnat Laban, men nu väntade han sex år tills Gud gav honom sitt tillstånd. I nästa fas, den tredje, är Jakob tilbaka och tar för sig. Men nu, vid floden Jordan är det Gud själv han tar tag i och inte vill släppa greppet om. Han hade förstått att han var beroende av den Gud som hade fortsatt att välsigna honom. Hans förhållande till Gud blev kännetecknande för hans liv, och Gud ändrade hans namn till Israel. Under den sista delen av sitt liv är det Jakob som blir tagen i anspråk av Gud. Gud tog ett stadigt grepp om honom. När han skulle svara på Josefs inbjudan att komma til Egypten, var han uppenbart ovillig att resa innan Gud hade samtyckt.

*Har Gud uppenbarat sig för dig? Vågar du möta honom i studiet av hans Ord? Har dina möten med Gud betytt något för dig? Är du som den unge Jakob, som Gud får söka reda på i den öken du själv har skapat av dina egna misslyckade försök? Eller är du som den Jakob som lade ner sina önskningar och planer inför Gud och inväntade hans godkännande innan han börjar handla?

*Prestationer och goda sidor: Far till Israels tolv stammar. Den tredje länken i Guds plan med Abraham Beslutsam och villig att arbeta hårt och länge för det han ville uppnå. Förmögen boskapsägare.

*Misstag och svaga sidor: Trodde på sin egen förmåga att lösa konflikter i stället för att be Gud om hjälp. Byggde upp sin förmögenhet utifrån själviska motiv.

*Vad kan vi lära av hans liv? Trygghet ligger inte i att bli rik. Allt vi människor gör, både gott och ont, väver Gud in i sin långsiktiga plan.

Bakgrundsfakta: Kanaan. Yrke: Herde, boskapsuppfödare. Släkt: Isak och Rebecka (föräldrar) Esau (bror), Laban, (svärfar), Rakel och Lea (hustrur). Tolv söner och en dotter är nämnda vid namn i Bibeln.

Nyckelvers: “Dessutom är jag med dig och ska skydda dig vart du än går och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska alltid vara med dig tills jag har gett dig allt vad jag lovat”. /1 Mos 28:15 Du kan läsa mer om Jakob i 1 Mos kap 25-30. han nämns också i Hosea 12:3-5; Matt 1:2; 22:32; Apg 3:13; 7:46; Rom 9:11-13; 11:26; Heb 11:9; 20-21

Brev som riktar sig../Jesus

 roda-rosor.jpg

Välkommen!
Lördag idag, hur har du haft det? Jag hoppas du haft
en dag med roliga inslag, och vila.

Blundar man för Jesus?  Jag vill ge er en text av Jan Andersson:
Han är sann!

*Man kan fråga och man kan undra, men för bibelens ord får man inte blunda. Jesus Kristus, Jesus Kristus. Han är sann mänska och sann Gud.

Hur ska en människa vá?  Hur jag än gör blir det aldrig bra.

Många har sina svar, men problemen finns kvar.

Vem är Gud idag?

Kan han vá nånting att ha.

Gudsbilder trillar ner bara för att bli fler.* / Text Jan Andersson
Jag anser att Bibeln är sann och att Jesus Kristus löser problemen
vi bär. Vänd dig till honom då du undrar vem han är, han svarar dig.

Och de frågor du har till dig själv: frågor som säger:

DUGER JAG?

På de frågorna svarar han:
DU duger, för jag har skapat dig, och förlåter dig.
GLÖM INTE:
Du får komma till Jesus precis som DU är.
Han vill ta dig i handen, leda dig hem. /Maria

Att gifta sig / Relationer

 fleurs_2294.gif

Hur är det med kärleken/relationer/ äktenskap/respekt?

I 70% är det kvinnan som tar initiativet till skilsmässa.Många säger att det är så att kvinnor är mer “kvalitetsmedvetna”, mer tjatiga och mer negativa än män. Är det så tror du?

Kvinnor brukar ställa mer krav på öppen kommunikation än män,och av lyhördhet och uppskattning. Är det så?

Många skiljs, jag har själv varit där.

Och jag anser att det många gånger har med växande och  nya intryck och nya värderingar i livet att göra.

Man kan också se det så här:

inte ALLTID borde detta göra att man går i sär, man KAN glädjas, man kan följa med sin partner i utvecklandet, man KAN i stället för att se förändringar som ett hot:  Man kan Underordna sig varandra!

Som Jesus talar om kärleken mellan människor kan vi tänka till och inte vara själviska, kanske man kan rädda ett förhållande med att vara goda mot varandra?

Beda Wallström:

Att gifta sig är att plantera ett träd som aldrig har funnits förut. Allting- från rot till krona och frukt- är fullständigt unikt som deras kärlek som skapar trädet.

Endast dom två kan se till att det blir ett gott och lyckligt träd. Dess frukter ska dom leva av. Dess blommor njuta av.

Rot och stam ger balans och trygghet.

Bladen, förnyelsens symbol, måste falla och ge plats åt nya.

Måste få skrumpna och vissna och få komma igen och igen och igen.

Bara den som vårdar sitt träd får njuta av dess frukt. /Beda W

Kram ! fr Maria

Ett Guds barn/första platsen

 dsc00043.jpg

Att ge honom första platsen i sitt LIV:

Matt 6:33
“Och han kommer att med glädje ge er allt vad ni behöver, om ni ger honom första platsen i era liv och lever efter hans vilja.”

Detta är ett av de svåra bibelorden att förstå; säkert tycker många så. Jag tyckte också så förut, för jag gick och funderade länge på vad det egentligen betydde. Men jag har förstått vad det betyder att ge honom första platsen.
Detta betyder att vi går till Gud med allt vi funderar över.

Att vi fyller våra tankar med sådant som är behagligt för honom.

Att vi har hans sinnelag som förebild, och lyder och tjänar honom i allt.

Jag trodde inte att jag skulle kunna det… men det var då…

Vi kan ju fundera över också vad som är viktigt i våra liv? Är det pengar och status som upptar alla våra tankar, då har Gud inte stor möjlighet att påverka oss med sin kärlek.
Det är så lätt att ambitioner och jakt på saker och nöjen blir det som styr oss. Men det är ju fel enligt Gud.

Det som är meningen är ju att han skall uppta varje del av oss.
Tankar vi tänker skall handla om honom och hans vilja med våra liv. Önskningar skall vara hans önskningar om det vi bör göra. Det kan lätt bli en kollision här. Men jag har förstått att allt handlar ju om ett vilje-och kärleksbeslut.
Att vilja följa honom, att vilja älska honom, att vilja göra hans vilja i sitt liv. Det är ett personligt val vi har.
Att jag valt detta sätt att leva, är för att jag älskar honom mer än allt annat. Jag säger som Paulus: Jag kan ha mycket och jag kan ha litet….

Det handlar om förändring i människors hjärtan. När Jesus har kommit in i härtat och man har all den kärleken han vill ge, då ändrar man sig, den helige Ande visar och leder och man blir förvandlad. Jag kan bara tacka Jesus för hans inträde i mitt hjärta. Att jag ständigt får förändras till att bli mer lik honom.
*

Det är gott att leva. Att varje dag få tacka för allt man får, och har. Det är en verklig rikedom att få vara tacksam.

*

Jag önskar er en alldeles underbar vecka. /Maria

Dikter/ Glädje

 heartdp1.gif

Till glädje….
 

Tunga steg och ingen värme

Litet mänskobarn så ensam.

Som vill bli befriad av en varm famn och veta:
Jag är värdefull.

 

Såren värker och murar växer,

Bakom smink och mask ropar det:

Ge mig värme.

 

Jesus befriar från alla sår.

Jesus är den som framför dig går.

Jesus lämnar aldrig någon och ingen behöver ensam gå

Då de tar honom i handen, de får ett helt nytt liv

I Glädje.

 

//Maria//

Dikter

 irchgr223.gif

*Du har alltid varit med mig*

 

Tack för att Du alltid varit med mig.

Tack för att Du alla sorger torkar bort.

Tack för alla dagar i full förvissning om din Nåd.

Tack för att du leder mig, och räknar mig som Din.

Tack för alla tårar som jag gråtit, men som till glädje blev.

Tack för att Du alltid varit med mig.

Tack för Nåden,

Tack för tron, som jag sätter högt.

Jag älskar dig min Far.

//Maria

Att vittna om Jesus

 jesus_070_small.jpg

Osäkerhet, självförnekelse, störd självbild, är det många som har, det hade jag också en gång. Men i Jesus blev jag fri. Fri att gå den vägen som han visade mig. När man tar emot och förstår innebörden av vad Jesus gjorde då han dog på ett kors, då blir man fri.

Paulus predikar såhär för athenarna:

*Han skapade världen och allt som finns i den. Eftersom han är himlens och jordens Herre, bor han inte i något tempel som är byggt av människor. Människor kan inte med händer tillfredsställa hans behov, för han har inga behov! Han ger liv och anda åt allt och fyller alla behov som finns. Han skapade alla folk från en enda människa och spred ut dem över hela jordens yta. Han bestämde människornas tider och stakade ut deras gränser.

Hans syfte med allt detta var att de skulle söka Gud, och kanske hitta vägen till honom och finna honom. Han är nämligen inte långt borta från någon av oss. För det är i honom vi lever och rör oss och existerar, alldeles som en av era egna poeter säger: “Vi är Guds barn.”

Om detta är sant så bör vi inte tänka oss Gud som en bildstod , som människor tillverkat av silver eller guld eller huggit ut i sten. Gud har haft överseende med människans tidigare okunnighet om detta, men nu vill han att alla ska lämna avgudarna och bara tillbe honom. Han har nämligen bestämt en dag, då han rättvist ska döma världen genom den människa han har utvalt. Och han har bevisat detta genom att låta honom uppstå från de döda.” //Apg 17:24-31

Jesus levde, dog och uppstod för oss alla. Gud skapade människan till sin avbild, men hur många vill ta till sig det. Det är alldeles för många människor som gör sig avgudar i stället för att titta på Gud. De avgudarna som människor har är många, för samhället ger oss olika saker att sätta vår lit till. Skönhetshetsen är enorm och bantningshysterin är fruktansvärd. Musiken förvillar ungdomars sinnen och filmerna förstör deras tankar…avguderi, ja…

Vi har levt tillräckligt länge på denna jorden och väldigt många människor har och får chansen att veta vem Gud är och vem Jesus är, men så få bryr sig.

“En natt talade Herren till Paulus i en syn och sa: “Var inte rädd! Fortsätt att tala, och var inte rädd! Ge inte upp! För jag är med dig, och inget kan skada dig. Många människor här tillhör mig.”

Tänker jag ge upp? Nej. Är jag rädd? Nej. Att tala om vem Jesus är och vikten av att ha en tro i denna världens tidsålder, det är det viktigaste för mig. Så det är bara att köra vidare…. Jesus lever ju.

*Bed om frälsning, bed om rening genom Jesu Kristi blod. Bed om kraft att följa honom, bed om heligt hjältemod.* /Lina Sandell-Berg