Berätta om Gamla T /..Jakob

 namnlos-bibeln.jpg

Vem var Jakob? Tänkte berätta lite ur Bibeln/Handbok för livet:

Abraham, Isak och Jakob är några av Gamla testamentets viktigaste personer.. Det är viktigt att förstå att detta inte beror på deras personliga egenskaper, utan på vem Gud är.

De var alla respekterade, ja, kanske till och med fruktade. De var förmögna och mäktiga men samtidigt lögnare och bedragare som ofta såg till sig själva och sitt eget bästa först. De var inte de ofelbara hjältar vi gärna vill göra dem till, utan ganska lika oss. De ville lyda Gud men misslyckades ofta.

Jakob var den tredje länken i Guds plan att grunda en nation med Abraham som fader. Det lyckades trots Jakob snarare än tack vare honom. Redan innan Jakob föddes hade Gud  sagt att hans plan skulle förverkligas genom Jakob och inte genom tvillingbrodern Esau. Även om Jakobs metoder inte alltid var de ärligaste måste man beundra honom för hans skicklighet, övertygelse och tålamod. Vi kan se hur Gud handlar om vi följer Jakob på hans väg genom livet.

Vi kan dela upp Jakobs liv i fyra perioder, var och en kännetecknad av ett särskilt möte med Gud. Under den första lever Jakob upp till sitt namn “en som tar för sig.” Redan vid födelsen grep han tag i Esaus häl. När han måste fly hemifrån var det för att han hade skaffat sig både förstfödslorätten och faderns välsignelse. Under flykten mötte han Gud. Gud bekräftade inte bara den välsignelse Isak hade gett honom, utan lärde honom också att förstå vem han egentligen var.

Under nästa fas i livet fick Jakob å sin sida uppleva hur det var att bli bedragen och förd bakom ljuset av Laban. Men något anmärkningsvärt måste ha inträffat.Den Jakob vi kände från tidigare skulle ha lämnat Laban, men nu väntade han sex år tills Gud gav honom sitt tillstånd. I nästa fas, den tredje, är Jakob tilbaka och tar för sig. Men nu, vid floden Jordan är det Gud själv han tar tag i och inte vill släppa greppet om. Han hade förstått att han var beroende av den Gud som hade fortsatt att välsigna honom. Hans förhållande till Gud blev kännetecknande för hans liv, och Gud ändrade hans namn till Israel. Under den sista delen av sitt liv är det Jakob som blir tagen i anspråk av Gud. Gud tog ett stadigt grepp om honom. När han skulle svara på Josefs inbjudan att komma til Egypten, var han uppenbart ovillig att resa innan Gud hade samtyckt.

*Har Gud uppenbarat sig för dig? Vågar du möta honom i studiet av hans Ord? Har dina möten med Gud betytt något för dig? Är du som den unge Jakob, som Gud får söka reda på i den öken du själv har skapat av dina egna misslyckade försök? Eller är du som den Jakob som lade ner sina önskningar och planer inför Gud och inväntade hans godkännande innan han börjar handla?

*Prestationer och goda sidor: Far till Israels tolv stammar. Den tredje länken i Guds plan med Abraham Beslutsam och villig att arbeta hårt och länge för det han ville uppnå. Förmögen boskapsägare.

*Misstag och svaga sidor: Trodde på sin egen förmåga att lösa konflikter i stället för att be Gud om hjälp. Byggde upp sin förmögenhet utifrån själviska motiv.

*Vad kan vi lära av hans liv? Trygghet ligger inte i att bli rik. Allt vi människor gör, både gott och ont, väver Gud in i sin långsiktiga plan.

Bakgrundsfakta: Kanaan. Yrke: Herde, boskapsuppfödare. Släkt: Isak och Rebecka (föräldrar) Esau (bror), Laban, (svärfar), Rakel och Lea (hustrur). Tolv söner och en dotter är nämnda vid namn i Bibeln.

Nyckelvers: “Dessutom är jag med dig och ska skydda dig vart du än går och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska alltid vara med dig tills jag har gett dig allt vad jag lovat”. /1 Mos 28:15 Du kan läsa mer om Jakob i 1 Mos kap 25-30. han nämns också i Hosea 12:3-5; Matt 1:2; 22:32; Apg 3:13; 7:46; Rom 9:11-13; 11:26; Heb 11:9; 20-21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.