Archive | oktober 2008

Helvetet/ Gehénna

Har du hört talas om helvetet? Tror du att det finns? Här kommer lite ord ur Bibeln i färg-1917 …

*Det gamla svenska ordet “helvete” återger i NT grundtextens gehénna, ett låneord från hebreiskan som bildats av namnet på en dalgång söder om det äldsta Jerusalem.  I denna dal, Hinnomdalen, eller Hinnoms sons dal, hade enligt GT israelistiska kungar bedrivit en hednisk kult, där barn offrades i eld (2 Krön 28:3; 33:6).

Platsen ansågs sedan vara oren och blev en symbol för avskyvärd ondska. Enligt Jeremias bok (Jer 7:31 f.  19:2 ff.) skulle den fyllas av döda, när det avfälliga Jerusalem ödelades. Denna förutsägelse ställdes sedan samman med andra profetiska domsord, särskilt Jes 66:24, och tillämpades  på de ondas straff efter döden.

Namnet Gehenna förlorade då sin geografiska betydelse. I NT betecknar det på samma sätt som svenskans “helvete” de fördömda själarnas pinokammare. Vanliga bilder för tillståndet där är eld, brinnande svavel, (t ex Upp 14:10), mörker och gråt (t ex Matt 8:12). Helveteselden beskrivs som evig (t ex Matt 25:41). Spår av andra föreställningar om de ondas öde, t ex som förintelse eller som en tidsbegränsad rening, finns möjligen i en del texter. I Johannesevangeliet och i Paulus brev sägs i allmänhet bara att de icke-troende stannar utanför ljuset eller Guds rike (t ex Joh 3:19; 1 Kor 6:9 f. )

Jag anser att Bibeln och Guds ord är sanna och Jesus nämner helvetet MÅNGA gånger i sina ord. För att man skall kunna bilda sig en egen uppfattning om vad som händer en gång: EVIGT LIV ELLER EVIG DÖD, så anser jag att man måste vara nära Gud, och lära känna skaparen, för att få tillräcklig kunskap om vad som väntar en gång.., antingen liv eller död. /Maria

 

Att lyda Gud/Psaltaren 119:121

Att lära sig Guds stadgar, bud och kunna följa vad han säger är rätt och riktigt, ja det kan vara svårt. Men om vi tittar på vad Gud verkligen vill att vi ska göra, och om vi har en VILJA att följa honom och vara honom nära då kommer det att fungera att följa bud som han satt upp för vår säkerhet och för vårt liv i hans kärlek.

*Jag övar rätt och rättfärdighet, du skall inte överlämna mig åt mina förtryckare. Ta dig an din tjänares sak, och låt det gå honm väl, låt inte de fräcka förtrycka mig. Mina ögon längtar efter din frälsning och efter din rättfärdighets tal.

Gör med dina tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Jag är din tjänare, ge mig förstånd, så att jag kan känna dina vittnesbörd.

Det är tid för Herren att handla, ty de har gjort din lag om intet. Därför har jag dina bud kära mer än guld, ja, mer än fint guld.

Därför håller jag alla dina befallningar i allt för rätta, men alla lögnens vägar hatar jag.* 119:121-128

Så säger en psalm, och den är ljuvlig. Här handlar det om lydnad, sådan lydnad som människor borde ha inför Gud. Men det är så lätt att glömma att han finns, och det är så lätt att inte bry sig. Men om vi gör som Gud lär så går det oss väl i livet. Något att tänka på. …

Det onda och det goda /Ondska

Vintern är här ser det ut som..inget som jag gillar. Jag vill idag kommentera inlägget om parapsykologi och spiritism. Det är en sorg att veta att en del människor är så fast i detta, och tror att detta är något bra. I själva verket är det ju helt förkastligt att blanda sig in i sådana saker, och därför vill jag skriva om sådant för att varna människor.

Det har blivit mer och mer vanligt att man går in i sådana ockulta saker, och man vet inte hur farligt det är eller att Gud varnar för detta.  Det finns en andevärld, som vi inte skall ha något intresse för utan i stället sky som vi gör med pesten.

Djävulen vet precis hur han skall lura människor och göra dem illa, och därför är det så oerhört viktigt att man får kunskap om vad sådana saker som spiritualism och liknande hemska saker är.

“Hos dig må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar eller som är en spåman eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig.” 5 Mos. 18:10-12.  

Tänk på dessa rader då du kanske känner dig NYFIKEN på att vilja veta något från “andra sidan”. Och jag måste säga att jag avskyr de program som går på TV om Medier eller liknande!! Se INTE på dem!

Den sovande människan /Försäkring

 

 Har du ditt liv försäkrat?

Vad har du för planer för framtiden? Ingenting
är ju mer säkert än att tiden fortsätter att gå. Vad som än
händer med oss, och vad som än händer i världen, så kommer
dagar, veckor, månader och år att fortsätta som vanligt.
Tiden tar inte slut. Och vi kan inte låta bli att följa med
när tiden går. Det gäller för oss att planera hur vi vill
ha det i framtiden.
Människor vill ha en god sjukvård och äldreomsorg så länge
de lever. Men hur går det sen? Hur de får det efter döden
måste ju vara millioner gånger viktigare än all sjukvård och
äldreomsorg. Denna fråga, livets viktigaste fråga, den vill
människor inte ens tänka på. Hur tänker människor egentligen
inför döden? Det verkar som om de flesta tänker inte alls.
De för denna fråga framför sig genom hela livet utan att
bestämma sig. De har möjlighet att läsa Bibeln så mycket de
vill, men läser den inte. De lever hela sitt liv, kanske 70-80 år
eller mer, utan att ta itu med denna fråga, hur blir det när
de dör? Livets viktigaste fråga lämnar de åt slumpen.
 

Livförsäkringar tecknar de, ifall det skulle hända något. Men de
törs leva hela sitt liv utan någon försäkring för evigheten.
Livförsäkring är en felaktig benämning, för det är ju inte livet
som är försäkrat. Det är bara en ekonomisk försäkring och den
som dör får aldrig någon nytta av den. Den enda livförsäkring som
fungerar, är den frälsning som Gud ger genom Jesus Kristus.
Joh. 1:12-13. När detta liv på jorden tar slut så har vi ett
evigt liv i reserv.
Antingen finns det ett helvete, eller finns det inte. De som tror
att helvetet inte finns och anpassar sitt liv och tänkesätt efter
denna teori, de utsätter sig själva för en oerhört stor risk.
Tänk om det som står i Bibeln är sanning! Då finns det också ett
helvete. Ingen annan har varnat så mycket för helvetet som Jesus
har gjort. I 1917 års svenska Bibel står inte ordet helvete, men
det står om den eviga elden och ett evigt straff (Matt. 25:41, 46),
det brinnande Gehenna (Matt. 5:29-30) och den brinnande sjön
(Upp. 20:14-15). Den rike mannen som Jesus talar om i
Luk. 16:19-31, han säger att han pinas svårt i dessa lågor. Tänk att
han är kvar där än!

Många tror att när de dör så är allt slut. Därför är de helt
oförberedda på vad som händer när de dör. Det är inte alls slut.
Tiden bara fortsätter, och vi också. Antingen går man till himlen
eller till helvetet. Man får välja själv, men man måste bestämma
sig innan man dör. Sen är det för sent. Antingen tar man emot den
frälsning som Gud erbjuder genom Jesus Kristus och får förlåtelse
för alla sina synder, och får del av himmelens härlighet, eller
förkastar man Guds erbjudande och vill inte tro på hans ord, och
går till helvetet och får full vedergällning för alla synder. De
flesta vill inte tro på Guds ord, och de går till helvetet.
Otron är roten till alla andra synder och hindrar människor att
ta emot Guds nåd till frälsning.

Många vill inte läsa om detta. De stöter det ifrån sig och vill
inte tänka på sådant. De menar att det ska nog ordna sig när de
ska dö. Men då lurar de sig själva. Det ordnar sig inte alls.
Tar man inte emot frälsningen genom Jesus Kristus medan man lever
här på jorden, så kan man inte räkna med att få något mer tillfälle
att göra det. Efter döden är det för sent.

Gud har erbjudit oss frälsningen som en fri gåva genom
Jesus Kristus, (Ef. 2:8-9) men folk vill inte tro på Jesus och
bli frälsta. När de dör så är de helt oförberedda och hamnar
i ett evigt helvete. Då är det för sent att ångra sig, för sent
att be Gud om nåd och frälsning.

Ett tecken på att det finns ett helvete är att folk pratar om
det ständigt och jämt. Överallt, på gator, på arbetsplatser och
i hemmen pratar folk om helvetet och djävulen. Om det inte finns
något helvete, varför håller de då på att prata om det?
Om djävulen bara vore en fantasifigur, då skulle de inte hålla
på och nämna honom vid namn i var och varannan mening. /Allan Svenson /Maria

Det onda och det goda/ Spiritism

Parapsykologi och spiritism

Djävulen har alltid försökt apa efter och göra förfalskningar av det
som Gud gör. Likasom Gud ger andliga nådegåvor till församlingen,
så kan också djävulen ge “andliga gåvor” av olika slag. Såsom telepati (tankeöverföring), klärvoajans “klarsyn” (att kunna läsa dold skrift), telekinesi (att kunna flytta föremål utan att röra vid dem), spådom, automatisk skrift, akupunktur, underliga trick med spelkort, att söka efter vatten med slagruta.

De som ha fått en sådan ockult “begåvning”, uppfattar inte detta
som något ont. De ser det som något märkligt och intressant och andra
blir imponerade och nyfikna på deras förmåga. De förstår inte att det
är onda andar som leker med dem för att få dem helt i sitt våld.
Just detta att “medierna” på ett märkligt sätt kan förmedla kunskap
och kan tala om sådant som de egentligen inte skulle kunna veta, det
verkar helt övertygande på många människor så att de tror på dessa
“medier”. Men detta visar ju bara att det finns en andevärld. Och för
den som tror på Bibeln är detta ingenting nytt. Guds ord talar ju om
att det finns onda andar. Men vi ska inte ha någon gemenskap med de
onda andarna. 1 Kor. 10:20.
Spiritism och spiritualism är ett fruktansvärt bedrägeri.
De andar som “medierna” får kontakt med, är onda andar, sådana som
dem Jesus drev ut. Matt. 8:16. Luk. 4:33-41. Och de budskap som
“medierna” förmedlar till andra människor, kommer inte från några
avlidna släktingar till dessa. Det är ett bedrägligt spel där onda
andar uppträder som aktörer och föreställer sig vara avlidna
människors andar. Att budskapen tycks stämma med verkligheten gör
inte saken bättre. Djävulen blandar gärna in en hel del sanning i
dem för att få dem att låta trovärdiga. En villolära består alltid
av en blandning av sanning och lögn.
Djävulen är själv mycket religiös, och han har inget emot att
människor är religiösa. Men han vill själv vara föremål för deras
tillbedjan. Och han ser gärna att “gudstjänsterna” är högtidliga och
stämningsfulla, och att man använder tända ljus. Detta förekommer
bland spiritualisterna, och de kallar djävulen för “Gud”.
Att deltaga i ockulta experiment och att syssla med ockulta ting,
är att öppna upp för de onda andarna och göra sig själv tillgänglig
för dem. Detta är oerhört farligt. Och det är strängeligen förbjudet,
enligt Bibeln. Vi ska inte befatta oss med spådom eller teckentyderi.
Vi ska inte vända oss till andar som talar genom besvärjare och
spåmän. 3 Mos. 19:26, 31, 20:6.
“Hos dig må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå
genom eld eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning
eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster,
ingen som frågar andar eller som är en spåman eller som söker råd
hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant,
och för sådana styggelsers skull fördriver Herren, din Gud, dem för
dig.” 5 Mos. 18:10-12.
 

Spiritister och spiritualister är själva slavar under de andar som
de får kontakt med. Det är “de” som bestämmer. Och eftersom de tror
på dessa andar, så försöker de inte ens att bli fria från dem. Men om
de vill bli fria, och vill sluta upp med det som de håller på med,
då får de sannerligen erfara att de är bundna. Det är “de” som bestämmer
över dem. Och ingen annan än Jesus kan befria dem.

Spiritualister och parapsykologer menar att människor lever på
jorden mer än en gång. När man har dött så kan man bli född som ett
barn igen, av andra föräldrar. Kanske i något annat land än där man
har levat sitt förra liv.

Genom hypnos går det att få människor att “minnas” sitt föregående
liv. De kan tala om vad de hette och vad deras föräldrar och syskon
hette. De kan säga var de bodde och beskriva hur huset såg ut o.s.v.
Och vid undersökningar så kan det visa sig att personer med dessa namn
verkligen har bott på den platsen. Och allt tycks stämma! Men ändå är det lögn!

Med hypnos är det inte så att försökspersonerna minns sitt föregående liv.
Nej, det är onda andar som ingiver dem att tala vad de vill. Somliga “medier”
och parapsykologer tror inte själva att det som de sysslar med har någonting
med andar att göra. De tror att det är en märklig begåvning som de
själva äger. Och då verkar det ju ännu mer övertygande att det som
de “minns” är deras eget minne från ett tidigare liv.
Men andarna är ju gamla, och de har kunskaper så att de kan tala
om människor som har bott på ett ställe för hundratals år sen, eller
ännu längre tillbaka. Och vid undersökningar i gamla kyrkböcker
eller historieböcker så kan det stämma.

De onda andarna är intelligenta varelser, fastän de inte har
någon fysisk kropp. Och de kan utnyttja människor och tala genom
dem. Läs Mark. 1:23-34. Luk. 8:27-33. Och i Apg. 19:15 kan vi
läsa om en ond ande som sa: “Jesus känner jag, Paulus är mig också
väl bekant…” Andarna har alltså kunskap. Och i Matt. 12:43-45
ser vi att de onda andarna har en egen vilja, och de vill ha en
fysisk kropp att vara i.

Läran om reinkarnation (återfödelse) är från den onda
andevärlden. Och många människor söker ju inte sanningen.
De ger inte kärleken till sanningen rum så att de kan bli
frälsta. 2 Tess. 2:9-12. De vill ha en lära som de gillar
och som inte ställer några krav att de måste omvända sig
till Herren.

Och djävulen står gärna till tjänst. Gammal och van
religionsstiftare som han är, så hittar han lätt en
lära som passar bra till deras önskemål och åsikter.
Och i den onda andevärlden har djävulen många redskap
och “andliga ledare” som är villiga att leda människor
längre och längre bort från Gud, och bort från sanningen.

De kan till och med göra under och tecken för att övertyga
människor. De kan också bota sjuka. Men det sker inte på ett
sådant sätt så att Jesus får någon ära. Och de som blir av
med sina sjukdomar på detta sätt, de blir inte fria. Nej,
de kan bli bundna av något som är ännu värre än sjukdom –
besättelse av onda andar.

Spiritualister och parapsykologer utlovar en ljus och skön
tillvaro efter döden. (Utan att man behöver ta emot Jesus som
sin Frälsare och bekänna att man tror på honom). Detta är ju
tilltalande och behagligt för det köttsliga sinnet. Att inte behöva
ödmjuka sig och bekänna att man är en syndare. Att bara fortsätta
och leva som man själv vill, och sedan när man dör så kommer man
till en tillvaro där alla är vänliga. Och man blir hjälpt och
uppassad av “andliga ledare”. Något straff för begångna synder
blir det inte tal om. Och det onda i världen är bara en lägre
grad av utveckling.

 

Men någon sådan lära finns inte i Bibeln. Det onda i världen
är inte bara “en lägre grad av utveckling”, utan det är en
fruktansvärd verklighet. Och Gud har fastställt en dag då han ska
döma världen med rättfärdighet. Apg. 17:31. En oryggligt besluten
straffdom ska Herren låta komma över hela jorden.
Jes. 10:22-23, 13:1-22, 28:22. Sef. 1:14-18. Detta är inte alls
svårt att tro på.

 

Ingen annan än Jesus kan frälsa oss undan den kommande
vredesdomen. 1 Tess. 1:10. Apg. 4:12. Vill vi få det eviga livet
som Gud har utlovat, då måste vi vända oss till Jesus. Han är
den ende medlaren mellan Gud och oss. 1 Tim. 2:5. 1 Joh. 5:10-15.
 

Gud är kärleken. 1 Joh. 4:16. Men han är helig och rättfärdig
(absolut rättvis) också. Denna Guds rättfärdighet kräver att all
synd ska bestraffas. Ingen synd kommer att förbli ostraffad.
Hebr. 2:1-4. En del synder kan se små och obetydliga ut, men är
ändå livsfarliga. Därför är Gud mycket noga med att vi blir av
med dem. Och han har givit oss en Frälsare som kan frälsa oss från
all synd. Kol. 1:14. Hebr. 7:25-28. 1 Joh. 1:7-9.

Gud förlåter synder endast på de villkor han själv har fastställt.
Och han har själv utsett ett försoningsoffer för våra synder.
Sin egen Son. Och Guds Son drog sig inte undan, utan lät sig
offras för våra synders skull. Han gav sitt liv av fri vilja.
Joh. 10:17-18.

Spiritualisterna förnekar att Jesu död var ett försoningsoffer.
Men att det var ett försoningsoffer framgår klart av Guds ord.
Vi vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller
guld, som vi har blivit friköpta, utan med Kristi dyra blod,
såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck. 1 Petr. 1:18-19.
Gal. 4:4-6.

Paulus skriver i 1 Kor. 15:3-4, “Jag meddelade er ju såsom ett
huvudstycke, (en mycket viktig sanning), vad jag själv hade fått:
att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna och att han blev
begraven och att han har uppstått på tredje dagen enligt Skrifterna…” Läs också Hebr. 9:11-28. Och Jesaja 53:e kapitel.

Spiritualisterna erkänner inte att Jesus är hela skapelsens Herre.
Men han är förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i
himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar
och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans
har blivit skapat genom honom och till honom. Ja, han är till före
allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom. Kol. 1:14-17.

I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men
världen ville inte veta av honom. Han kom till sitt eget, och hans
egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han
makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.
Joh. 1:10-12.  /Allan Svensson/

http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA71.HTM#spiritism

/Maria
 

Bibeln. Guds insp. /Matematik

Bibelns grundspråk är ju hebreiska och grekiska.
I bägge dessa språk användes även bokstäverna som siffror.
Så betyder t.ex. de tre första bokstäverna i hebreiskan, alef,
beit och gimmel även 1, 2 och 3. Grekiskans alfa, beta och gamma
betecknar även 1, 2 och 3 när de används som siffror.
Vissa talvärden i Bibeln har sedan gammalt betecknats som
“heliga tal” ex. 3, 7 och 12.
Låt oss titta litet närmare på 7-talet, som forskare världen
över räknar som fullkomlighetens tal. Både i Gamla och
Nya Testamentet förekommer det på många ställen:
När Gud skapade världen så vilade han på 7:e dagen.
I arken togs in 7 par av varje art av rena djur och fåglar.
Noa fick 7 dagars varsel innan syndafloden kom.
I Moseböckernas offerlagar och högtider omtalas 7 lampor,
7 osyrade bröd som skulle ätas i 7 dagar etc. Så fortsätter det
ända fram till Uppenbarelseboken med de 7 breven till de
7 församlingarna, de 7 andarna, de 7 gyllene ljusstakarna,
boken med de 7 sigillen o.s.v.
Hela Skriften är alltså liksom genomsyrad av 7-talet.
En som särskilt uppmärksammade detta var den ryskfödde
matematikern dr Ivan Panin. Han var verksam i USA i slutet
på 1800-talet. Han var fritänkare, men då han behärskade både
grekiska och hebreiska så började han studera Bibeln på
grundspråken, mest av litterärt intresse.
När han långsamt och grundligt genomforskade texten framträdde
för hans matematiskt vältränade sinne ett 7-talsmönster som
präglade hela Skriften. Eftersom varje bokstav har ett talvärde
får ju också varje ord och varje mening ett talvärde som är
summan av de enskilda bokstävernas värde.

När han läste Bibelns första vers:
“I begynnelse skapade Gud himmel och jord”, fann han att denna
mening består av 7 ord och sammanlagt 28 (7×4) bokstäver.
Orden Gud + himmel + jorden ger talvärdet 777! Så fortsatte
Ivan Panin att gå igenom hela Bibeln. Han häpnade när han såg hur
hela Skriften var sammanvävd i ett stort 7-talsmönster.

Men var det möjligt att detta kunde vara ett verk av människor?
Panin var nu så gripen av sina undersökningar att han kallade två
vänner till sig, som också de var kunniga i grekiska och hebreiska.
De fick möda sig i 13 veckor tillsammans för att med hjälp av lexikon och beräkningar konstruera en enda sats på de två språken
efter 7-talsprincipen!

Dessa skriftstudie gjorde att ateisten Ivan Panin så småningom
blev omvänd till en levande tro på Honom, som är den
Store Matematikern, han som leder de oräkneliga stjärnemängderna
där uppe i rymden fram i räknade hopar och därtill nämner dem alla
vid namn, enligt Jesaja 40:26. Han som i Matt. 10:30 säger till oss:
“Men på eder är till och med huvudhåren allesammans räknade.”
Ivan Panin redogjorde för sina upptäckter i tidningsartiklar bl.a.
i New York Sun samt i småskrifter och blev ett frimodigt vittne och
försvarare för Guds ords sanningar.

En gång deltog han i en offentlig disputation där han som
motståndare hade nio rationalistiska teologer, tre präster och en
redaktör. Men ingen av hans motståndare kunde förneka hans
matematiska grundlighet när han med utgångspunkt från ett visst
kapitels grekiska grundtext kunde tala om att det fanns: 490 ord,
49 meningar, 1162 vokaler, 917 konsonanter, 98 verb, 77 namnord
etc. Alla dessa tal är multiplar av 7! Ingen kunde heller förneka att
det finns 7 böner i Fader Vår, att Jesus talade 7 ord på korset
och att han på tal om förlåtelse gav oss budet:
“Icke 7 gånger, utan 70 gånger 7 gånger.”

Vad ovan sagts om Bibelns matematik är ett vittnesbörd om att
Skriften är ingiven – inspirerad – av den levande Guden.
Den är “guda-andad” in i minsta detalj. Trots att denna bok
tillkommit under en tidsrymd av 1600 år och med många olika
författare tillhörande olika socialgrupper, så har alla dock ett
gemensamt – de var gudsmän drivna av den helige Ande.

Någon har skrivit om Bibeln: “Denna bok framställer Guds tankar,
människans tillstånd, frälsningens väg, syndarens dom och den
troendes sällhet. Dess läror är heliga, dess föreskrifter bindande,
dess berättelser sanna och dess bestämmelser orubbliga.
Kristus är dess huvudämne. Guds ära och vår välsignelse dess
syftemål.”
/Allan Svensson, med tillstånd f A .S.

Ett Guds barn /Ro

 klarhet.jpgVända sig bort från Guds ord.., det tänker jag inte göra. För hans ord är verkligen som en lykta, som lyser upp min stig. Om detta kan du läsa i Psaltaren 119:103, och 119:105.

Den som älskar Guds ord kan leva efter det och tillämpa det på sitt liv. Tänk vilken skatt Ordet är!

Guds ord gör oss visa, visare än våra fiender och visare än varje lärare som förkastar det. Verklig visdom är inte grundad på att man förvärvat kunskap utan på att man kan tillämpa den på ett livsförvandlande sätt. Man blir vis av att ta emot den undervisning  Gud ger.

*Du är den som beskyddar mig och försvarar mig, och dina löften är mitt enda hopp.* Ps 119:114.

Så glad jag är och sådan ro han gett mig och ger mig varje dag. Så glad jag är att vara ett Guds barn. För alltid finns han hos mig och han lämnar mig aldrig.

Gudsfruktan /Kärlek

gudsfruktan.jpgI gårdagens Ring P1 talade  de om könsneutrala äktenskap och idag tog de upp att det var “väldigt mycket GUD” i programmet. Skulle det vara fel? Tydligen, för programledaren i dag skojade ganska friskt om att Gud inte har tid. Han har ju alla katastrofer, börskrascher, översvämningar och mer att ta hand om.

Jag anser inte att det är riktigt vettigt att säga på detta viset. Gud är helig och honom skojar man inte om. Nu är det ju så att även om man inte har en tro, så ska man inte håna eller häckla Guds namn. Men så är det idag…man får säga vad som helst.

*Herren har skapat allt för sina egan syften, till och med de ogudaktiga, som kommer att få sina straff.* Ord 16:4

*Herren avskyr de högfärdiga. Du kan vara säker på att han aldrig ska låta dem komma undan sitt straff* /Ord 16:5

Gud vet allt som händer. Ord 15:3

Gud känner alla människor. 15:11; 16:2, 21:2

Gud har skapat allt. 16:4

Gud har kontroll över allt. 16:33

Gud är en stark fästning. 18:10

Gud räddar de gudfruktiga ur fara. 11:8, 21

Gud belönar de rättfärdiga. 11:31

Gud gläder sig över de goda, fördömer de onda. 12:2

Gud gläder sig åt våra böner. 15:8, 29

Gud älskar dem som lyder honom. 11:27; 15:9-10, 16:20; 22:12

Gud har omsorg om sjuka, fattiga och änkor. 15:25; 22:22-23

Gud renar hjärtan 17:3

Gud hatar det onda. 17:5; 21:27; 28:9

Därför bör vi….: Frukta Gud (ha djup respekt, glädje och tillit..) 10:27; 14:26-27

Lyda Guds ord.  15:16; 16:6; 19:23

Behaga Gud. 13:13; 19:16

Lita på Gud. 16:7; 20:12; 21:3; 22:17-19; 29:25

Ords 16:5 säger: Högmodet viskar och säger: “Jag vet bäst!” Det motsätter sig Guds auktoritet och tror att människan kan klara sig utan Gud. Du är på väg mot högmod varje gång du vill göra något på ditt eget sätt och ser ner på andras förslag. Gud kan göra dig till den han har avsett dig att bli bara om du håller dig borta från stolthet och högmod. //Jag älskar Gud av hela mitt hjärta….och vill tjäna honom hela mitt liv

Livskraft / Jesus Kristus

*Jesus Kristus är vila för din själ.

dsc00017.JPG

Varför är Jesus Kristus svaret för oss alla?Jag tänker svara på den frågan, som så många undrar över, för  Kristus är SVARET- Han är Livet.

*Jesus Kristus är frid för din invärtes människa.

*Jesus Kristus är ljus på din stig.

*Jesus Kristus är bröd för din hunger.

*Jesus Kristus är hälsa för hela din varelse.

*Jesus Kristus är källan för alla dina behov.

*Jesus Kristus är Guds vilja för ditt liv.

*Jesus Kristus är hoppet för din existens.

*Jesus Kristus är din tros begynnare och fullkomnande.

*Jesus Kristus är lösningen på dina problem.

*Jesus Kristus fyller alla dina behov.

När du blir varse om dina behov och att Kristus är svaret på dem, så kan du inte annat än ta emot Honom som din Herre och Mästare.

Att gifta sig /Tankar..

religion-biblerings.gifAtt gifta sig. Tankar har vi alla om detta ämne och särskilt nu sedan debatten om könsneutrala äktenskap är igång. Jag hörde idag ett program på kanal 1 på radio, och det var flera som uttalade sig i detta ämne.Bland andra var det en präst som sade att hon ser Bibeln som ett kärleksbrev till oss alla, och att det bara står om godhet gentemot människan som sådan. Hon tyckte att det var helt ok att viga homosexuella par och att hon skulle vara glad åt att viga dem..

Vad hon sade mer var att det INTE FINNS ETT ENDA ARGUMENT I BIBELN EMOT DETTA. Då reagerade jag naturligtvis, för om du läser i Bibeln så står det klart och tydligt att MAN och KVINNA skall vara ett. Och du kan läsa här i denna kategori de bibelord som Gud har gett. Denna kvinna har tydligen bara tagit till sig de ord som hon tycker passar hennes ståndpunkt.

http://www.hemmetsvan.se/viewNewsCategory.do?category=Veckans%20nummer&length=5 I denna tidning läste jag också om vad KD-partiet står för och hur de borde gå ut till folket… hoppas du hittar artikeln.

Vidare var det en man som talade om vad Bibeln säger. Jag vet inte om han var kristen men han hade tydligen uppfattat Gudsordet.Han hade klart rätt i det han sade då han talade om Guds ståndpunkt och klarhet….MEN han blev väldigt fort borttagen ur etern. Och sedan var programmet slut..Ja så gör de.. Hur kan en präst som skall anses  eller VARA kristen gå emot GUDS ORD? Jag bara frågar… För jag undrar hur det står till med prästerskapet idag…

http://www.bevaraaktenskapet.nu/info/signerat07.asp

Den troendes vapenrustning

Klä er i Rättfärdighetens pansar.

Detta skyddar oss mor Satans försök att få oss att framhäva oss själva. Satan gör ju allt för att vi inte skall se på Jesus. Satan säger: “Titta på dig själv, vilken märklig människa du är.”  eller “Tänk vad synd det är om dig.”

Är kanske orsaken till att du är så lättsårad och ömtålig, att u framhäver din egen rättfärdighet? Den ger inte något bra skydd.  Rättfärdighetens pansar är JESU rättfärdighet.

För Jesu skull får jag syndernas förlåtelse och får det rätt ställt med Gud. Jag får göra som Paulus:  Varje dag kasta min egen rättfärdighet på sophögen (Fil 3:8). Jag får varje dag i tro ta emot att “han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet.” (Ps 147:2)

Jag behöver inte ställa mig själv i centrum. Jesus har redan ställt mig där, då han drog mig in i sin kärlek. Jag behöver inte försvara mig själv. Jesus gör det mycket bättre, se 1Joh 2:1-2 och Rom 8:1  /B Pleijel.

Så är det att vara ett Guds barn. Vi får luta oss emot Jesus vid alla tillfällen, och vi vet att vi är rättfärdiggjorda genom frälsningen.

 

TRO/ Lyda Jesus

 amazinglove-jesus-1.gif 

På vilket sätt gör vi Faderns vilja? och vet vi egentligen Faderns vilja idag? VILL vi göra Faderns vilja?  Detta är oerhört viktiga frågor som kräver sina svar från var och en av oss som vill kallas troende.

I Matteus 7:21 kan vi läsa: “Inte alla som talar som gudfruktiga människor är gudfruktiga. De kanske kallar mig “Herre” men kommer i alla fall inte till himlen. Den avgörande frågan är om de lyder min Far i himlen.”

Starka ord, eller hur?  Somliga kan “prata” sig fram genom livet, men säger det något om deras faktiska kunnande? Därför tillhör heller inte alla Guds rike som talar om det. Jesus är angelägen om våra liv, han är inte bara angelägen om våra ord, han vill att vi ska göra det rätta, inte bara SÄGA de rätta ORDEN.  Dina handlingar kan inte avgränsas från din tro.

Så om du SÄGER att du älskar Jesus och tror på hans ord och vill göra hans vilja så är det det viktigaste du har i ditt liv. När vi har en personlig relation till Gud, då vet vi vad vi bör göra av vårt liv; dvs vi inriktar allt vi har på att göra Faderns vilja.

När du har tagit emot Jesus Kristus som din frälsare och Herre, då är du redo för relationen och för arbetet för Guds rike, innan du gör detta så är din tro död. Innan du fått frälsningen och innan du förstått vad tro är, kan du inte omsätta det du lärt i handling. Om du då skulle dö i detta tillstånd av icke-tro, då kommer du inte till himlen.

Det är endast i kraft av Jesu försoningsdöd på korset som Gud förlåter synder. Och det är endast genom att ta emot Jesus som vi kan få del av Guds nåd. Så länge som du inte har tagit emot Jesus som din Frälsare så är du kvar i dina synder. Du har inte gjort Guds vilja, och du har inte gjort någon nytta för Guds rike.   Dessa ord kan låta hemskt starka, men de är sanningen.

Jesus säger i Matt 7:22  *Vid domen kommer många att säga till mig: “Herre, Herre, vi talade profetiskt och använde ditt namn för att driva ut onda andar och gjorde många stora under.” Men jag ska svara: Försvinn härifrån! Jag känner er inte och det ni har gjort, har ni gjort utan mig!*

På domens dag är det bara vårt förhållande till Jesus som kommer att räknas. Har vi lytt honom och tagit emot honom som vår frälsare? Har vi älskat honom? och har vi trott på honom?