Archive | april 2011

Ekonomi /……och kyrkliga ledare

*
 
 Ulf Ekman får intern kritik för fastighetsköp:

Livets Ords förstepastor Ulf Ekman kritiseras för sina husköp och församlingsmedlemmar menar att Ekmans livsstil skapar trovärdighetsproblem. Men församlingens presschef tillbaka-visar kritiken och menar att den är orättvis.
Den huvudsakliga kritiken, som framförs i lokaltidningen Upsala Nya Tidning i går, riktas mot Ulf Ekmans fastighetsaffärer. När Ulf och Birgitta Ekman flyttade hem från Israel för två år sedan ska paret ha flyttat till en lägenhet i centrala Uppsala. Ett år senare flyttade makarna till en villa utanför Uppsala. Villan uppges ha kostat 6,6 miljoner kronor vid köpet och ska därefter ha genomgått en större renovering. Enligt tidningen, som säger sig ha varit i kontakt med ett tjugotal församlingsmedlemmar i Livets Ord, är det framför allt Ulf Ekmans ekonomiska förfaranden som upprör.

– Det sticker i ögonen att Ulf Ekman lever på det sätt han gör sam- tidigt som de anställda på Livets Ord har mycket låga löner och många av församlingsmedlemmarna är fattiga. Det är inte många som kan köpa ett hus för 6,6 miljoner kronor, säger en församlingsmedlem som vill vara anonym till Upsala Nya Tidning. Men Magnus Dahlberg, Livets Ords presschef, slår ifrån sig kritiken. Enligt honom handlar det om lyckade fastighetsaffärer. – När det gäller Ulf Ekmans husköp är det inte märkligare än att han har sålt några lägenheter i en tid när bostadsmarknaden har stigit kraftigt. Det är ju något som många svenskar har fått erfara de senaste åren, säger han. Tillbakavisar kritiken:En av de affärer som lyfts fram och som ifrågasätts är Ekmans försäljning av den privata bostad 1994. Fastigheten ska ha sålts till Stiftelsen Livets Ord. Paret Ekman ska då ha tjänat en kvarts miljon på affären. Men makarna bodde därefter kvar i villan ytterligare fem år efter att den sålts till stiftelsen, utan att betala hyra för bostaden.
*
 – De betalade visst hyra, nämligen i form av förmånsvärde på boendet eftersom huset var en pastorsbostad ägd av församlingen. Den lösningen är inte alls ovanlig bland kyrkor i Sverige. När församlingen köpte huset som pastorsbostad gjordes det i samråd med revisorer, mäklare och advokat för att allt skulle gå rätt till. Värderingen var marknadsmässig och det finns papper på allt, säger Magnus Dahlberg. I gårdagens artikel utmålades också Ekman som en av frikyrko-sveriges mest välbetalda pastorer. Bokförtjänsten går till missionUlf Ekman är i dag föreståndare för Livets Ords församling i Uppsala. Han har 275 anställda under sig och en månadslön runt 44 000 kronor, enligt Skattemyndigheten. Internationellt säljer Ulf Ekman mycket böcker, men den förtjänsten han normalt skulle göra går direkt till församlingens missionsverksamhet, enligt Magnus Dahlberg. Lönemässigt tjänar Ulf Ekman ungefär lika mycket som pingströrelsens ledare Sten-Gunnar Hedin tjänar men mycket mindre än ärkebiskop Anders Wejryd. Jämfört med chefer i näringslivet med motsvarande antal anställda tjänar de tre kyrkoföreträdarna lägre.
****
Fakta: Så mycket tjänar kyrkliga ledare:
Anders Wejryd Ärkebiskop Svenska kyrkan, 817 700 kronor, år 2005 (innan han blev ärkebiskop)

Esbjörn Hagberg Biskop i Karlstads stift, 803 400 kronor, år 2005

Ulf Ekman Pastor Livets Ord, 530 600 kronor, år 2006

Sten-Gunnar Hedin Föreståndare Pingst FFS, 524 400 kronor, år 2006

Göran Zettergren Missionsföreståndare Svenska Missionskyrkan, 442 600 kronor, år 2006

Anders Sjöberg Missionsföreståndare EFS, 422 800 kronor, år 2005

Karin Wiborn Missionsföreståndare för Svenska Baptistsamfundet, 346 400 kronor, år 2006

 
Niklas Piensoho Föreståndare Filadelfia Stockholm, 343 800 kronor, år 2005 (innan han blev föreståndare för Filadelfia)

Anders Blåberg Missionsdirektor EFK, 323 000 kronor, år 2006

Anders Arborelius Biskop Katolska kyrkan Stockholm, 154 800 kronor, år 2006
 K Ä L L A:

Marie Skogward
redaktionendagen.se

Kärlek / Du duger inte, MEN../Bibelfokus

 

Du duger inte, MEN… /Bibelfokus

www.bibelfokus.se

Lennart on 1 april, 2011 – 10:51. Många av alla metoder inom psykologi och nyandlighet (New age) går ut på att förmedla positiva tankar om oss själva. Det kan låta så här:

”Du duger som du är, du behöver inte ändra på dig, du skall bara lära dig att älska dig själv, jobba på ditt självförtroende, du är vacker, du är bra, du duger!”

Inom New age går man så långt så att man säger att den enda verkliga synd som existerar, är att tro att man är en syndare och skild från Gud. De menar alltså att ”du är gud!”. Frälsning är således enbart att lära känna sitt verkliga JAG! Och en sådan frälsning kan man uppnå via inhämtande av kunskap och meditation, menar man. Därav den enorma affärsverksamhet som finns inom nyandlighetens territorium.

Men mycket av modern kristenhet ligger inte långt efter nyandligheten. En hel del av dessa metoder för positivt tänkande och synen på människans gudomlighet har sedan lång tid tillbaka smugit sig in i kristenheten via olika lärosystem. Faktum är att dessa främmande tankebyggnader idag börjar närma sig att utgöra ett slags kristet allemansgods, och en stor del av ”kristenheten” kör nu ganska parallellt med nyandligheten. Så även inom den delen av ”kristenheten” är affärsverksamheten enorm. Man kan se det som en bred flerfilig väg där det bara är en linje mellan filerna. I en fil kör New age, i en annan fil kör en avfallen kristenhet. Ibland är linjen mellan filerna heldragen, ibland är den streckad. Allt oftare ser man vägsträckor där det inte finns någon linje alls mellan dessa grupper. Men denna breda väg leder i vilket fall som helst till samma förfärliga slutstation!

——————

Vad säger då Bibeln om människans natur? Gäller det inte bara att hitta vilka vi egentligen är? Är det inte bra med ett starkt självförtroende?

I vanlig ordning går Bibelns budskap i en helt annan riktning än allt annat. Jesu ofta oväntade sätt att agera och tala är nog det tydligaste exemplet på detta. Han gjorde vanligen det oväntade, som varken var politiskt eller religiöst korrekt. Ändå levde Jesus helt i enlighet med Bibeln, och det är ju inte så konstigt eftersom Jesus såsom Gud är Bibelns upphovsman och Bibelns texter förkroppsligad.

När det då gäller människans natur, så har Bibeln en helt motsatt undervisning än den som vi kan höra från psykologin, humanismen, nyandligheten, ateismen och nu även från stora delar av kristenheten. Bibelns budskap är att människan är skild från gemenskapen med Gud och hans goda, beroende på den syndiga natur som alla föds med. Denna syndiga natur gör att vi alla är dömda till en evig förtappelse borta från Gud och godheten. Bibeln menar att varje människa är ohjälpligt förlorad om hon bara har sig själv och andra att förlita sig på. Inte en enda människa har eller kommer någonsin att klara av att göra sig själv rättfärdig och alltigenom god. Inga metoder eller läror kommer att vara till vår hjälp. Inga religioner!

Vad betyder då detta – ur Guds perspektiv? Jo, du duger inte och du kommer aldrig att duga för att kvalificera in i den goda evigheten hos Gud. Du kanske duger som chef på ditt jobb. Du kanske duger som musiker eller som make/maka till din partner. Du kanske t.o.m. duger ganska bra som pappa/mamma. Men du duger inte för ett evigt liv i himlen! Det är den krassa sanningen Bibeln ger oss.

MEN! om nu Gud är god, så kan han ju inte bara låta allt braka samman beroende på vår medfödda synd och oförmåga! Hur löser han då detta? Jo, Gud blev själv människa och kom till den jord som han har skapat. Jesus Kristus ÄR Gud kommen i mänsklig gestalt! Här levde Jesus det fullkomligt rättfärdiga liv som han själv genom Bibelns ord krävt av varje människa för att hon skall få del av det eviga livet. Han tog genom döden på korset själv det straff på sig som var ämnat för oss, och han dog i vårt ställe för den synd som vi alla har inom oss och som då och då ger sig till känna på utsidan i våra handlingar. Detta är Guds förbehållslösa kärlek! Gud löser problemet åt oss utan någon annan medverkan från vår sida än att vi spikade upp universums skapare på ett träkors! Detta bevisar vår synd men också Guds kärlek!

Men Jesus uppstod också från döden, och han erbjuder oss nu att följa i hans fotspår. Han erbjuder oss förlåtelse för ALLA våra överträdelser hur blodröda de än är, och han erbjuder oss sedan att få tillgodoräkna oss den rättfärdighet som han själv vann genom sitt rättfärdiga liv här på jorden. Detta får vi ta emot i tro (förtröstan) eller förkasta. Tackar vi ja till detta erbjudande dör vi i andlig mening med Jesus på korset från vårt gamla liv, men vi uppstår också med honom i en pånyttfödelse. Dopet symboliserar detta. Sedan räknas inte det gamla livet mer. Nu är vi nya skapelser, och Jesus har då lovat att hjälpa oss mer och mer bort från syndens begär (helgelsen), och till slut hem till ett gott evigt liv hos Gud. Det här förutsätter så klart också att vi är villiga att underordna oss Jesu ledning i vårt fortsatta liv.

Så när vi talar om evigheten och frälsningen så duger du inte och kommer aldrig att duga. Men du FÖRKLARAS RÄTTFÄRDIG inför Gud om du vill förtrösta på Jesu erbjudande till dig. Du duger inte men Jesu rättfärdighet duger! Och den kan bli din genom att du tackar ja och förtröstar på detta. Då ser Gud på dig som om du vore rättfärdig i dig själv, även om du aldrig kommer att bli det på denna sida evigheten.

Så du kan lägga ner alla religiösa måsten, övningar, riter, läror och metoder som är försök till att närma dig Gud. Inget av det du själv kan prestera har något värde inför Honom när det gäller din frälsning. Sluta se på dig själv och se istället på Jesus. Han tar emot dig och frälser dig medan du ännu är en syndare, och han kommer fortsätta att acceptera dig även om du syndar efter att du tackat ja och blivit frälst. Gud räknar ju Jesu rättfärdighet när han ser på dig. Du behöver inte i egen kraft förändra dig för att duga, det är Jesu rättfärdighet som räknas, och Gud är den som kommer att göra dig sådan han vill ha dig. Detta är den smala vägen! Detta är också trons vila och barnaskapet hos Gud! Låter det inte bättre än ett jagande efter egen rättfärdighet och ett bräckligt självförtroende?

Sedan är det också så, att det är en stor fördel att vara kraftlös och svag i sig själv om man vill verka i Guds rike, men det kan vi ta en annan gång. Nu lite bibelord:

Rom 3:10-12: ” Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.”

Rom 3:23: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud”

Rom 5:8: ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.”

Jes 1:18: ”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.”

Rom 3:20: ”Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.”

Rom 3:28: ”Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar.”

Gal 2:16: ”Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.”

Fil 2:13: ”Ty GUD är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.”/Lennart Jareteg 

/Maria

De sista tiderna/ L Williams, Middle East…m m

 

LINDSEY WILLIAMS – MIDDLE EAST – THE REST OF THE STORY /VIDEO:

http://www.youtube.com/watch?v=9d2K-px80yc&feature=player_embedded#at=55

This is latest DVD series (entire 3 DVD set) from Lindsey Williams. Topics include: ” Future Price of Crude Oil ” Future Price of Gasoline and Diesel ” Future Grocery Prices ” Explosive Growth to US Crude production ” Elite Plans through 2012 ” China and the US ” The Future of Islam ” Riots in the Middle East ” Information never told before.

Lindsey Williams in these DVDs speaks about The Middle East Crisis the Future Price of Crude Oil and its implication the Price of Gasoline and Diesel and the price of food in the store shelves, Lindsey says that there will be absolutely no shortage of food but the problem is the prices will be so high (devaluation of the dollar) that you won’t be able to buy anything, America is being starved and destroyed by design, the ultimate goal is having Americans so weak to not be able to rebel. The name of the game is ”CONTROL”. – March 2011 –

****-Filmen är lång men intressant, om de sista tiderna – de som är nu med Mellanöstern-kriserna,  och de tider som kommer med NWO/Makt..   De talar också i filmen om att Jesus skall komma tillbaka, ja det vet vi- och de talar om FRÄLSNING till människorna. Lyssna till detta…

*

*Lovet och priset, och visheten och tacksägelsen, och äran och makten och starkheten tillhöra vår Gud i evigheternas evigheter. Amen.*  /Upp 7:12 /Maria

Lycka–Glädje /Äkta glädje…

 

Glädje. Våra tiders glädje kan man kanske inte riktigt jämföra med den glädje som lärjungarna fick vara med om.  Den glädjen de kände var nog av  djupare art.   Men-  jag tror att den som är uppriktigt troende  känner GLÄDJE i sin tro, glädje i att vara frälst och att ha Jesus nära sig, ja, inom sig.

Här finns en del bibelord om just GLÄDJE, för jag tycker det är viktigt med glädje- det är bättre än LYCKA. Om man läser bibelorden i sitt sammanhang så  förstår man glädjen bättre….

Mat 13:44  Himmelriket är likt en skatt som har blivit gömd i en åker. Och en man finner den, men håller det hemligt; och i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åkern.

Mat 28:8  Och de gingo med hast bort ifrån graven, under fruktan och med stor glädje, och skyndade åstad för att omtala det för hans lärjungar.


Mar 4:16  Sammalunda förhåller det sig med det som sås på stengrunden: det är sagt om dem, som när de få höra ordet, väl strax taga emot det med glädje,

Luk 10:17  Och de sjuttiotvå kommo tillbaka, uppfyllda av glädje, och sade: ”Herre, också de onda andarna äro oss underdåniga genom ditt namn.”–

Luk 15:7  Jag säger eder att likaså bliver mer glädje i himmelen över en enda syndare som gör bättring, än över nittionio rättfärdiga som ingen bättring behöva.

Luk 19:37  Och då han var nära foten av Oljeberget, begynte hela lärjungaskaran i sin glädje att med hög röst lova Gud för alla de kraftgärningar som de hade sett;

Joh 15:11  Detta har jag talat till eder, för att min glädje skall bo i eder, och för att eder glädje skall bliva fullkomlig.

Joh 16:20  Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I skolen bliva bedrövade, men eder bedrövelse skall vändas i glädje.

Joh 16:22  Så haven ock I nu bedrövelse; men jag skall se eder åter, och då skola edra hjärtan glädja sig, och ingen skall taga eder glädje ifrån eder.

Joh 16:24  Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig.


Joh 17:13  Nu går jag till tid; dock talar jag detta, medan jag ännu är här i världen, för att de skola hava min glädje fullkomlig i sig.


Act 2:28  Du har kungjort mig livets vägar; du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.


Act 13:52  Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande.


Act 14:17  Dock har han icke låtit sig vara utan vittnesbörd, ty han har bevisat eder välgärningar, i det han har givit eder regn och fruktbara tider från himmelen och så vederkvickt edra hjärtan med mat och glädje.”

Act 15:3  Och församlingen utrustade dem för resan, och de foro genom Fenicien och Samarien och förtäljde utförligt om hedningarnas omvändelse och gjorde därmed alla bröderna stor glädje.

Rom 12:8  är någon satt till att förmana, så akte han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han göre det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han vare det med nit; den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje.


Rom 14:17  Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

 /Maria

Den helige Ande /Bibelord

 

Den helige Ande.

Bibelord kommer här, kalla dem nyckelbibelord fr bibeln om du vill, om den helige Andes betydelse-

Isa 57:15  Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter ”den Helige”: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

Mat 12:32  Ja, om någon säger något mot Människosonen, så skall det bliva honom förlåtet; men om någon säger något mot den helige Ande, så skall det icke bliva honom förlåtet, varken i denna tidsåldern eller i den tillkommande.

Luk 12:10  Och om någon säger något mot Människosonen, så skall det bliva honom förlåtet; men den som hädar den helige Ande, honom skall det icke bliva förlåtet.
 

Mar 13:11  När man nu för eder åstad och drager eder inför rätta, så gören eder icke förut bekymmer om vad I skolen tala; utan vad som bliver eder givet i den stunden, det mån I tala. Ty det är icke I som skolen tala, utan den helige Ande.

Luk 3:22  och den helige Ande sänkte sig ned över honom I lekamlig skepnad såsom en duva; och från himmelen kom en röst: ”Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behag.”

Joh 14:26  Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.

Act 1:8  Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan intill jordens ända.”

Act 1:16  ”Mina bröder, det skriftens ord skulle fullbordas, som den helige Ande genom Davids mun hade profetiskt talat om Judas, vilken blev vägvisare åt de män som grepo Jesus.

Act 2:38  Petrus svarade dem: ”Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.

Act 4:31  När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet.

Act 7:51  I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den helige Ande, I likaväl som edra fäder.

Act 10:45  Och alla de omskurna troende män som hade kommit dit med Petrus blevo uppfyllda av häpnad över att den helige Ande hade blivit utgjuten jämväl över hedningarna, såsom en gåva åt dem.

Act 10:47  Då tog Petrus till orda och sade: ”Icke kan väl någon hindra att dessa döpas med vatten, då de hava undfått den helige Ande, de likaväl som vi?”

Act 15:8  Och Gud, som känner allas hjärtan, gav dem sitt vittnesbörd, därigenom att han lät dem, likaväl som oss, undfå den helige Ande.

Act 19:6  Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade tungomål och profeterade.

Act 20:23  allenast det vet jag, att den helige Ande i den ene staden efter den andra betygar för mig och säger att bojor och bedrövelser vänta mig.

Rom 5:5  och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

___

Dessa bibelord är ju inte många, det finns ju fler och det kommer fler i samma kategori.  /Maria

/Maria

David Wilkerson / David W är död.

 

Ikväll fick jag veta att:  DAVID WILKERSON ÄR DÖD!

*

(David Wilkerson Today
THURSDAY, APRIL 28, 2011
Press ReleaseIt is with deepest sadness that we inform you of the sudden passing of Reverend
David Wilkerson Wednesday, April 27, 2011. More information will be posted on
this website as it becomes available.)Read this devotion online: http://www.worldchallenge.org/en/node/13113
***

David Wilkerson, pastor och författare till boken ”Korset och Stiletten”, dog natten till i dag i en bilolycka. Hustrun Gwen, som också var med, är allvarligt skadad och vårdas på sjukhus i Tyler, Texas. Enligt obekräftade källor frontalkrockade paret med en traktor, skriver Charisma Magazine.David Wilkerson blev känd över hela världen med boken ”Korset och stiletten” från 1962. Den har översatts till 40 språk och sålt i 50 miljoner exemplar. Boken, som också blev film år 1969, är självbiografisk om den unge evangelisten David börjar verka bland gängledare i New York och kommer i kontakt med gängledaren Nicky Cruz som senare blir frälst.1987 grundade han församlingen Times Square Church i New York och har sedan 1999 rest över världen som förkunnade.

*

– Det är med djup sorg som vi måste informera om att vår grundare David Wilkerson plötsligt har dött, säger Carter Conlon, pastor i New York-församlingen Times Square Church, i en kommentar på församlingens hemsida.Han säger också att det inom kort kommer hållas en minnesgudstjänst för Wilkerson, som även kommer sändas live på nätet.David Wilkerson blev 79 år gammal och lämnade fru, fyra barn och elva barnbarn efter sig.

Mårten Gudmundhs
marten.gudmundhs@varldenidag.se

___

Det är en sådan chock för så många att detta hände,och jag hittar  själv inga ord.  /Maria

*När mitt livsverk är ändat Och jag över floden går Och den ljusa sköna morgon höjer sig, Skall jag skåda min Jesus, När  på himlens strand jag står, Och hans leende skall först välkomna mig…………….F J Crosby

Gud skapade världen /Tacksamhet

 

Naturreservat Florida- ja jag längtar dit igen….

Massachusetts-  släktingarna finns där

Cape Cod-  gärna  bada–ja

Vackert.

Sverige är inte ett stort land.  … Sverige är vackert! …  Och vi kan ju vara tacksamma för att vi bor här, här finns ju rum för dig och mig, och fler. Varför jag plötsligt säger detta är för att jag fick en länk, se nedan, och i den länken ser jag olika länder och människor och också olyckor och tragedier.

Olyckorna med stormar och tornados och annat är vanligt i USA m fl länder och vi kan bara  sucka i våra hjärtan då vi ser olika slags förödelse. Eller hur?

Alltså kan vi bara konstatera att vi  måste vara tacksamma till Gud som placerat oss just här där vi slipper gå igenom det som andra stackars människor får göra. Ännu har vi inte haft så stora och hemska händelser här..

Ok, det finns i andra länder sådan underskön natur och mer som vi kanske inte sett mer än på bild…men det finns faktiskt större faror också.

http://www.vosizneias.com/news/photos/latest

Jag vill tacka Herren varje dag, för mitt liv, för allt som är positivt och även för de olika smärtorna, för de får oss att växa. Tack Herre för frälsningen.

Titta runt i artiklarna och läs vad som sker på andra håll i världen.

/Maria

År 2011 / Valuta. Vaccine.Länkar…

 

Här får du läsa  i länkar och video, som du annars inte läser i  våra medier. Denna info är hämtad från http://alertsweden.bloggo.nu/

 

Dr. Scott Johnson Teaching Overview:US patent for microchip with tattoo!The HEXagram & the Mark of the Beast

The National ID & The Mark of the Beast

FUTURE DRUGS FOR MIND CONTROL AND TO CHANGE MORALITY

Scientists warn that drugs of the future will be designed specifically to control the human mind

Dangers of a Totalitarian Society Exposed in “Brave New World”

Couple outraged after hospital takes newborn baby away

Fighting Child Protective Services False Accusations

Mother Jailed for Taking Vaccine Damaged Daughter Off the Drug Risperdal

Vaccines Cultivated from Aborted Babies

Top Government Vaccine Researcher Indicted For Fraud, Autism Research Now In Question

How does mercury affect children?

Spill causes scare at local H1N1 clinic Gym evacuated after mercury spills onto floor

EPA says you must weigh 550 lbs. to safely process the mercury in a flu vaccine

The latest scientific abomination: Genetically modified cows produce human breast milk

Listen to: End Time Current Events: 4-25-11 http://www.contendingfortruth.com/?p=2733

View the 4-25-11 PDF http://www.contendingfortruth.com/wp-content/uploads/End-Time-Current-Events-4-25-11.pdf

Dr. Johnson’s Main Website at: http://contendingfortruth.com/

 

Vi ses senare här! /Maria

Att berätta om Satan / Stå emot djävulen

 

Stå emot djävulen / A Svensson

När Jesus hade blivit döpt i vatten och Guds Ande hade sänkt sig ned över honom, då började han inte genast predika för folket. Nej, först måste han ut i öknen och vinna seger över djävulen.

I Apg. 1:8 säger Jesus: Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och sedan intill jordens ända. Denna kraft som Jesus utlovar, behöver vi först och främst för att vinna seger över djävulen. Annars kan vi inte vittna om Jesus. Den nya födelsen är också en seger över djävulen.

Läs Ef. 6:10-18 ! Den kamp vi har att utkämpa, är en kamp mot ondskans andemakter. Många människor menar att några onda andar finns väl inte. Vem kan tro på sådant i vår moderna och upplysta tid? Men likaväl som det fanns onda andar på Jesu tid, så finns de idag. Och de är inte overksamma. Ef. 2:2. Allt det onda som sker i världen idag är inte mänskligt. Det är sataniskt.

Dessa andemakter är i ständig verksamhet för att få oss på fall och föra oss bort från Gud. Och det är endast i kraft av Guds ord och Jesu försoningsverk på korset, som vi kan vinna seger. Upp. 12:11. Den helige Andes kraft samverkar med Guds ord.

Det står i 1 Joh. 5:18, ”Vi vet om var och en som är född av Gud att han inte syndar, ty den som har blivit född av Gud, han tar sig till vara, och den onde kommer inte vid honom.” Vi ser här att den som är född av Gud, han syndar inte utan han har seger över den onde. Men detta är under förutsättning att han tar sig tillvara. Om vi inte tar oss tillvara, och inte är på vår vakt mot djävulens listiga angrepp, då kan djävulen få oss på fall.

En villolära består inte av bara lögner. Djävulen blandar gärna in en hel del sanning i sina villoläror för att få dem att verka trovärdiga. Han använder sanningen bara som lockbete. När människor ser att några lärosatser stämmer med Bibeln, då sväljer de resten av villoläran också. En villolära består alltid av en blandning av sanning och lögn. I detta avseende är kyrkorna och ”Jehovas vittnen” ganska lika. Likaväl som vi bör varna för ”Jehovas vittnen”, så bör vi också varna för kyrkornas villoläror.

Ondskans andemakter vill tränga sig på överallt där Guds ord förkunnas och vill hindra människor från att förstå Guds ord. Läs Jesu liknelse om såningsmannen i Matt. 13:3-23. Om någon hör Ordet men inte förstår det, då kommer den onde och river bort det. Men det är inte bara de som kommer för att höra Guds ord som är utsatta för djävulens attacker, utan också predikanterna själva. Om de inte har akt på sig själva och på sin undervisning, så kan de lätt fastna i felaktiga läromeningar så att de inte ser vad Bibeln lär. 1 Tim. 4:16.

Ett kyrkosystem är inte bara en organisation, utan det är också en andemakt. Du som läser detta kanske är med i något kyrkosamfund, och om du vill lämna detta, då kommer du att få erfara att ondskans andemakter är emot dig. Det är inte bara detta att andra samfundsmedlemmar försöker övertala dig att stanna kvar, utan det är en verklig kamp mot ondskans andemakter. Och de har tusentals års erfarenhet av att förföra och vilseleda människor. Om du fick se dessa andemakter med dina ögon så skulle du bäva.

Näst efter Gud så är djävulen och den onda andevärlden den starkaste makten som finns. Det onda som sker i världen idag är ett verk av ondskans andemakter. Och det är ingen mer än Gud som har större makt än djävulen. Gud är den Allsmäktige. 1 Mos. 17:1. Matt. 28:18-20. Och det enda sättet för oss att övervinna djävulen, är att vi underordnar oss under Herren. Men det är just detta som många inte vill. De vill inte ödmjuka sig inför Guds ord.

”Så var nu Gud underdåniga, men stå emot djävulen, så skall han fly bort ifrån er.” Jak. 4:7. I och med att vi underordnar oss under Herren och håller oss till Guds ord, så få vi del av hans auktoritet och vi få rätt att befalla över de onda andarna och de måste lyda oss. Guds Ande som är i oss, är större och starkare än den ande som är i världen. 1 Joh. 4:4. Man kan jämföra detta med en polisman som dirigerar trafiken på vägarna. Själv har han ju ingen rätt att bestämma över de andra trafikanterna. Men genom att han är underordnad polismakten och står under andras befäl, så får han auktoritet och de andra trafikanterna måste lyda honom. Läs om hövitsmannen i Matt. 8:5-13. Jesus säger om honom, ”I Israel har jag inte hos någon funnit så stor tro.”

Det finns de som mena att jag har så väldigt lätt för att skriva. De tro att det kommer av sig självt, att det är bara att sätta sig och skriva. Men det är tvärt om. Det är ett kompakt motstånd hela tiden. Det är till att tvinga djävulen tillbaka tum för tum och avslöja hans lögner och villoläror. Djävulen är arg på mig och jag skall ytterligare reta honom.

Allan Svensson har skrivit detta och här finns fler artiklar av honom:

http://www.algonet.se/~allan-sv/INNEH.HTM#X

 /Maria

Hälsa/ Chemtrail =Nanofibrer = Morgellons!

 

 Se sida om:   CHEMTRAIL/Sverige

http://www.scribd.com/doc/25654382/Chemtrail-Truth-Sweden 

Symptom vid Chemtrails exponering:  Symtomen är olika för olika människor beroende på hur exponerade vi blivit. En liten stad i Canada blev tungt sprayade för ett par år sedan, och där blev sjukstugor och lasaretten överfulla efter ett par dagar med människor med andningssvårigheter, utslag och influensaliknande symtom. Över 3000 sjuka inom 48 timmar.

Vi drabbas av nedsatt immunförsvar,reumatism, feber, huvudvärk, eller symtom som liknar infuensa och samtidigt får vi vaccin som accellerar det hela.

Äldre och barn är särskilt drabbade och i den kategorin finns dödsfall rapporterade. De fina fibrerna (polymerer) kryper in under huden vid kroppskontakt och orsakar svårartad klåda,(MORGELLONS) Man har hittat microskopiska fibrer och bakterier bl.a.

 CHEMTRAILS = MORGELLONS

Morgellons är nanofibrer, ”man made”, inte större än ett tiondels hårstrå. För ödlor och grodor är det en 100% dödlighet, man börjar även misstänka att bin är drabbade är av morgellons då de dör med 25%- 80% på vissa ställen främst i USA, och Europa är inte skonat.

Forskare och läkarvetenskapen är helt handfallna, hur gör man med en ”något” inte större än ett tiondels hårstrå. Under mikroskop ser man att rör de sig, förökar sig, men behöver ingen föda.Vem, vilka eller vad har släppt löst detta över planeten? Människor med denna sjukdom drabbas med klåda, krypande känsla i kroppen, depressioner och annat. Det är först nu som man börjar erkänna att dessa ”morgellons” finns. Förr skickades människor hem med diagnosen,-VI vet inte men det är nog en ”psykosomatisk åkomma”,
ta en albyl, vila ute!!!!! Numer är det konstaterat att morgellons kommer ner över oss genom chemtrails- sprayningarna världen över och att vi förmodligen har att göra med NANOTEKNOLOGI .

Enligt C.Carnicom är vi alla bärare av Morgellons vare sig vi vill eller inte.

*****
Jag tycker att detta inlägg är väl värt att ta med även om det verkar helt galet för  andra. Man har märkt att det kommit så många s k NYA sjukdomar som egentligen ingen kan förklara, och jag tror faktiskt att det finns mycket i luften/atmosfären som INTE är bra fö oss. Man går inte gärna ut med flygblad för att säga att nu besprutar vi människor………. det finns saker, var så säker på det, som vi inte tål och som vi inte behöver och som gör oss sjuka och till och med dör vi av det.

Gud är god och han kan varna, Gud är god och hans ord säger att han är med den troende, Gud är god och han vill ge oss sanningen. Jesus säger att han är Vägen, Sanningen och Livet! Ja det tror jag på! och därför tror jag att han lär oss vad vi ska veta…..Det som sker med sprayningar och annat är Ondska. Glöm inte det.

/Maria

De sista tiderna /RFID-chip. VIDEO. Artiklar.

 

Gör ett besök hos:
http://alertsweden.bloggo.nu/

och ta del av video angående de sista tiderna med RFID-chip  m m och andra artiklar.

The Mark of the Beast, U.S. Patent Office application for Skin Marking for RFID chip!

http://www.youtube.com/watch?v=RWKLU8xzb64&feature=player_embedded#at=395

*
Jag tror inte att detta är osant!!

*
15. Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som inte tillbad vilddjurets bild.
Dan. 3:3

.
16. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta ge sig ett märke på högra handen eller på pannan,
Upp. 19:20.

17. så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
Upp. 14:11. 15:2.
18. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räknar ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex. Upp. 17:9.

/Maria

TRUST IN JESUS!

Jesus / Glömmer man Jesus? Har man glömt Jesus?

 

Korset bör inte ersättas av ljuständning/Insändare i Tidn Dagen

Ett tack till de som i denna tidning tagit avstånd från att man ska gå fram och tända ljus i våra pingstkyrkor nu för tiden. Varifrån har dessa seder och bruk kommit från? Räcker inte Jesus till för oss längre?

Jag blir väldigt ledsen när man först tar nattvard och sen går och ställer sig framför ett ljus som man tänder och står och filosoferar. Varför inte framför korset, som är vår enda symbol?

Jag mår mycket dåligt i våra möten efter dessa ceremonier. Jag stannar i stället hemma och tittar på kristna tv-kanaler, där får man behålla det man får och blir inte besviken. Har jag alldeles fel?

En gammal pensionär
redaktionendagen.se

/Maria/ Inte förvånad alls över utvecklingen..