Lycka–Glädje /Äkta glädje…

 

Glädje. Våra tiders glädje kan man kanske inte riktigt jämföra med den glädje som lärjungarna fick vara med om.  Den glädjen de kände var nog av  djupare art.   Men-  jag tror att den som är uppriktigt troende  känner GLÄDJE i sin tro, glädje i att vara frälst och att ha Jesus nära sig, ja, inom sig.

Här finns en del bibelord om just GLÄDJE, för jag tycker det är viktigt med glädje- det är bättre än LYCKA. Om man läser bibelorden i sitt sammanhang så  förstår man glädjen bättre….

Mat 13:44  Himmelriket är likt en skatt som har blivit gömd i en åker. Och en man finner den, men håller det hemligt; och i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åkern.

Mat 28:8  Och de gingo med hast bort ifrån graven, under fruktan och med stor glädje, och skyndade åstad för att omtala det för hans lärjungar.


Mar 4:16  Sammalunda förhåller det sig med det som sås på stengrunden: det är sagt om dem, som när de få höra ordet, väl strax taga emot det med glädje,

Luk 10:17  Och de sjuttiotvå kommo tillbaka, uppfyllda av glädje, och sade: “Herre, också de onda andarna äro oss underdåniga genom ditt namn.”–

Luk 15:7  Jag säger eder att likaså bliver mer glädje i himmelen över en enda syndare som gör bättring, än över nittionio rättfärdiga som ingen bättring behöva.

Luk 19:37  Och då han var nära foten av Oljeberget, begynte hela lärjungaskaran i sin glädje att med hög röst lova Gud för alla de kraftgärningar som de hade sett;

Joh 15:11  Detta har jag talat till eder, för att min glädje skall bo i eder, och för att eder glädje skall bliva fullkomlig.

Joh 16:20  Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I skolen bliva bedrövade, men eder bedrövelse skall vändas i glädje.

Joh 16:22  Så haven ock I nu bedrövelse; men jag skall se eder åter, och då skola edra hjärtan glädja sig, och ingen skall taga eder glädje ifrån eder.

Joh 16:24  Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig.


Joh 17:13  Nu går jag till tid; dock talar jag detta, medan jag ännu är här i världen, för att de skola hava min glädje fullkomlig i sig.


Act 2:28  Du har kungjort mig livets vägar; du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.


Act 13:52  Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande.


Act 14:17  Dock har han icke låtit sig vara utan vittnesbörd, ty han har bevisat eder välgärningar, i det han har givit eder regn och fruktbara tider från himmelen och så vederkvickt edra hjärtan med mat och glädje.”

Act 15:3  Och församlingen utrustade dem för resan, och de foro genom Fenicien och Samarien och förtäljde utförligt om hedningarnas omvändelse och gjorde därmed alla bröderna stor glädje.

Rom 12:8  är någon satt till att förmana, så akte han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han göre det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han vare det med nit; den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje.


Rom 14:17  Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

 /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.