Archive | oktober 2006

Den sovande..

 

Den sovande människan reflekterar inte över Guds Allmakt. Den person som inte bryr sig om att tänka till om att det faktiskt finns någon som är Skaparen över allt, den personen går miste om sitt liv.

Den person som har ett sken av att vara god och tycker sig göra goda saker, men inte är god, den personen missar hela sitt liv. För om den personen fortsätter att sova, då har den missat livet.
I fråga om att ge tionde kanske han är perfekt i andras ögon, han kanske fastar så att alla vet om det, är alltid på sin plats i kyrkan, han går alltid till nattvarden. I fråga om den rättfärdighet som vinns i kraft av lagen är han ostrafflig. Men han har glömt sitt hjärta.

Hans hjärta behöver en omvändelse för att Gud skall kunna visa honom vad en sann kristen är. I hans hjärta borde Jesus regera. Finns inte Anden, den levande Gudens Ande, hör han icke till Gud.

Betraktar han Guds ord som dårskap, då behöver han sannerligen lära sig om vad sanning är. Han har inte smakat och sett att Gud är god. Hans hjärta är känslolöst och förstår inte vad fel han gör. Continue reading

Själens läkedom; fri från sår

 

Man kan dölja rätt så bra att man har psykiska problem. Sätta upp en attityd om att allt är bra. Men under ytan gror det och snart kan man inte dölja sina problem längre. Vem finns det som hjälper en då? Psykvården i dag är under all kritik anser jag, men det får stå för mig… Psykiskt lidande är det som är det mest utmärkande idag tror jag. Detta problem bara växer och växer.

Ungdomar tar livet av sig. Vet vi alltid varför? Nej det är en stor och smärtsam fråga. Experterna räknar med att ca vart fjärde självmord ej kommer med i statistiken. Det handlar om mänskliga tragedier. Samhället försöker att lösa dessa människors problem och tillgodose deras behov, men inte alltid går det…
Det svaret jag vill ge på alla dessa omfattande hemska gräsliga sorgliga problem som människor har är: Gud kan hjälpa. Han gör allt nytt igen. Han läker alla sår. Han befriar, helar och läker. Därför inkluderar även frälsningen även helande till människors själsliv.

Den Gud jag känner har gjort under med mig, han har ju helat mig från stor sorg och från tankar på att ta mitt liv. Detta var många år sedan, men, jag vet vad han gjort i mitt liv.

**Inga själsliga problem, psykiska lidanden är för svåra för Gud att hela. När en människa blir född på nytt, frälst, får hon en ny ande inom sig, men själen blir inte pånyttfödd. Därför kan en människa ha psykiska problem efter att hon blivit en kristen. Många kristna förstår inte vad Bibeln lär angående vårt själsliv.

De tror att de måste leva med dessa problem och inser inte att de kan göra något åt dem. Därför behövs undervisning om detta, så att de får en tro för att bli förvandlade och börjar göra något själva för att bli friska.

Det är här som Ordet från Gud kommer in. Det är nämligen medicin för varje själsligt sår. Continue reading

Änglar/Guds budbärare

 

Änglar finns.Jag har tidigare tagit med att de är Guds budbärare. Fortsätter med att tala om hur de var inblandade i Jesu liv på jorden.

* De berättade för Maria om Jesu födelse

* De övertygade Josef

* De talade om vilket namn Jesus skulle få

* De berättade om Jesus födelse för herdarna

* De beskyddade Jesus och hans familj genom att sända dem till Egypten.

* De betjänade Jesus i Getsemane.

De finns, ja de är verkliga. Men inte så som de flesta tror. Jag hade en ängel i min bil en gång, utan attjag visste om det, satt han i passagerarsätet. Jag hade bett om en skyddsängel för jag skulle ut i mörkret och köra, det var vinter och halt.

Det var min man (som ej hade en tro) som påpekade att det måste varit en ängel eller Jesus själv som satt där. Ok, jag bad ju att en ängel skulle vara med på hela resan. Men inte såg jag honom. Det är underbart att veta detta jag berättat och ju närmare man kommer Gud, desto mer får man uppleva av övernaturliga saker som händer. Det är helt fantastiskt, för det kristna livet är fantastiskt. Vad hade hänt om inte jag hade fått min tro? det vågar jag ej tänka på. Jag hade definitivt inte varit i livet nu.

…mina ord som jag har lagt i din mun ska alltid bli kvar hos dig och dina barn och dina barns barn.. /Luk 22:49-53

Kärlek/ Generositet eller egoism

Kärleken är det största som finns. Det var så Gud tänkte då han skapade världen. Ingen kunde gjort något större för människan. Vi har fått kärleken i våra hjärtan, nedlagd där av Gud, men inte alla känner till det. Vi värderar inte ordet kärlek på det sätt han vill. Kärlek är inte det vi tror att det är. Kärlek visar sig ofta vara ren och skär egoism.

Nej det var inte meningen att vi skulle bli egocentriker. Om människor kunde förstå Guds kärlek på djupet, vad han menar att meningen med vårt liv är… Mycket skulle vara annorlunda.

Ordspr. 11:24-25 säger oss: Det är faktiskt möjligt att att vara generös och ändå bli rikare! Det är också möjligt att förlora allt därför att man håller för hårt i det! Ja, den som är frikostig ska verkligen bli rik! Genom att välsigna andra blir man själv välsignad.”

Stämmer detta? kanske du tänker. Ja detta tror jag stenhårt på. Människorna i världen håller fast och vill inte släppa något ifrån sig av ihoptjänade slantar, av det som är deras. Men Gud välsignar den som är villig att dela med sig av pengar, tid och kraft. När vi ger fyller Gud på så att vi kan ge ännu mer. det behöver inte bara vara av pengar, utan vi kan ge så mycket av annat.

Har vi en generös inställning till pengar kan vi göra mycket nytta; mer än att bara samla på hög. Vi slipper bli bundna av våra ägodelar, som så ofta är fallet. Vi har ju inget från början egentligen, allt vi har kommer från Gud. Han vill också att vi skall hjälpa varandra. Den som ger blir fri.

Är man fri har pengar eller ägodelar ingen makt över en. Den människan får istället uppleva glädjen i att välsigna andra. Gud älskar verkligen att se oss människor hjälpa varandra, och i det skedet då han ser detta, då ler han i sin himmel, och ger möjlighet till människan att ge ännu mer. Han ser ett godgivet hjärta. Våra medmänniskor behöver oss!Tveka inte att hjälpa.

Den viktigaste lovsången är livets egen förkunnelse om vad Gud har gjort och om vad han förmår. Vad vi är talar högre än vad vi säger och vad vi gör. /B Karlsson

Himmelen/Guds plats

 

Himmelen är ett viktigt begrepp i Bibeln. Man kan inte jämföra den med skämtteckningarnas rosa moln och harpor. Nej, himmelen är något alldeles för viktigt, som man inte ska skämta om. Bibelns himmel är platsen där Gud bor.

Den fungerar efter Guds principer och önskningar och är evig och orubblig.

Himmelen kom till jorden i i den judiska helgedomen (templet och tabernaklet) som innehöll Guds närvaro. På ett fullkomligare sätt kom sedan Guds närvaro genom Jesus- Gud med oss. Idag genomsyrar Guds närvaro hela världen genom den helige Ande som bor i de troende.

Till sist, när Gud har dömt och utplånat syndens välde, kommer Guds rike att uppfylla varje vrå av världen. Vi kommer att vara tillsammans med Kristus på ett sätt som inte är möjligt idag. Johannes fick se detta i en syn och ropade: ” Se, nu har Gud sitt hem bland människorna! Han ska bo tillsammans med dem, och de ska vara hans folk, ja, Gud själv ska vara bland dem.” (Upp 21:3) Vårt verkliga hem är inte den här världen.

Vår lojalitet gäller inte det som finns här och kommer att gå under, utan Guds sanning, liv och fullkomliga skapelse. Inte att undra på att den troende ofta känner sig som en främling i en värld där man föredrar att strunta i Gud. Vårt verkliga medborgarskap är i Guds rike. Himmelriket kommer att bestå, och när Kristus kommer tillbaka blir det synligt för alla människor.

Livets pärla.

Den som livets åker plöjer finner skatten som finns där. Alla tvivel undanröjer pärlan, den som skönast är.

Allt i världen, om än skimmer och bedräglig glans det har. Lätt som dimman det försvinner. Bara himlens skatter finns för evigt kvar /Hans Wirgin

Brev till dig…/Från mörker till ljus

Ett tvivlande sinne

Det kan vara mycket jobbigt att se på kristna och undra vad det är de har, hur når man dit? Tvivel är svårt. Ett tvivlande sinne är inte helt övertygat om att Gud vet bäst och att Gud svarar på bön. Detta skriver Jakob i sitt brev 1:6:

Men när ni ber honom, ska ni vara säkra på att ni verkligen väntar er att han skall svara er, för ett tvivlande sinne är som havets vågor, som drivs hit och dit av vinden.”

En människa som tvivlar på att Guds ord är sant, den betraktar Guds ord som vilket mänskligt råd som helst och förbehåller sig rätten att inte följa det. Ett tvivlande sinne kastas mellan känslor, världens uppfattning och Guds bud.

Botemedlet mot ett tvivlande sinne är en helhjärtad överlåtelse till Guds väg. En kristen behöver aldrig famla omkring i mörkret i hopp om att möjligen hitta ett svar. Guds egen visdom står till förfogande för hjälp och ledning.

Jag var också en stor tvivlare en gång. Innan jag bestämde mig för att jag verkligen ville veta och förstå. Det var en helhjärtad överlåtelse som gav mig livet tillbaka. Jag fick se ett stort ljus…/Maria

Dopet till Kristus

 

1 Petrus brev 3:21 säger oss följande om Dopet

“I dopet vittnar vi om att vi har blivit räddade från döden och domen genom Kristi uppståndelse, inte därför att våra kroppar tvättats rena av vattnet, utan därför att vi i dopet vänder oss till Gud och ber honom rena oss från synden. Och nu är Kristus i himlen och sitter på hederspaltsen bredvid Gud, och alla himlens änglar och makter böjer sig inför honom och lyder honom.”

Förklaring

I dopet följer vi Kristus. Han har avskiljt oss från de förlorade och gett oss ett nytt liv. Det är inte dophandlingen i sig som frälser utan tron på Jesu död och uppståndelse. Dopet är en symbol för den förvandling som äger rum i alla dem som tror. (Rom 6:3; Gal 3:27; Kol 2:12). För dem bland mottagarna av Petrus brev som valde att följa Kristus genom dopet fanns det ingen väg tillbaka, inte ens under hot om förföljelse.Ett offentligt dop blev en hjälp att inte falla för frestelsen att avsäga sig tron.

Om vi läser i texten ser vi att det står: I dopet vänder vi oss till Gud och ber honom rena oss från synden. Detta kan inte ett litet barn göra, barnet kan inte förstå vad dopet betyder, och kan inte ta ställning till dopet alls, pga att barnet ingen kunskap har om detta. Det står också: i tron på Jesu död och uppståndelse…. Vad har ett barn för kunskap om detta? När man som vuxen väljer att döpa sig pga att man tror, då har man gjort en överlåtelsehandling tillKristus Jesus, lovat att följa honom, lovat att vittna om honom, och föra evangelium vidare. Så var det för mig och för alla mina kristna vänner. Skulle detta då vara fel som står i bibeln? Nej.

Låt din kärlek bli min lag, Herre Jesus, dag för dag. Kärlek lär jag blott av dig. Du som först har älskat mig. /Okänd

Hurdan är Gud?

 

Vem är Gud och hurdan är Gud; många människor har denna frågan inom sig. Jag skall försöka förklara i enkla ord om hur vår skapare är och vad han kan göra i ditt liv.
Gud är en oändlig, evig ande. Gud är inte begränsad av tid, rymd och naturlagar som vi. Han har alltid funnits och kommer alltid att finnas.Han finns överallt. Han vet allt och kan göra allt.

Gud är tre personer i en. En del ser Gud som en opersonlig makt som kontrollerar universum eller som ett inflytande för det goda.Vi vet att han är en person eftersom han tänker, känner och handlar. Faktum är att Bibeln lär att Gud är tre personer, en treenig Gud. Fadern, Sonen och Anden har samma natur, makt och avsikter. De samarbetar i en fullkomlig harmoni som en person- en Gud. Läs mer

Continue reading

Själens läkedom; fri från sår….

 

 

Människan har en själ. Vad är då en själ, jo det är det ställe i människan där all information samlas. Den information som vi får genom våra sinnen. Den del av människan där upplevelser, värderingar, temperament osv finns, är vårt själsliv.

Även kallat vår personlighet. Många har problem i sitt själsliv i dag, Nervproblem, sinnessjukdom, detta är psykiskt lidande, och det finns i människans själ.

Under lång tid har vi utvecklat vårt själsliv, under barndom, ungdom och vuxentid.

Vårt själsliv kan bli försvagat pga olika orsaker, och skadas. Det finns många sår och inre skador i många människors liv.

Vi bor i en kropp när vi lever här på jorden. Det är genom vår kropp som vi kan meddela oss i den synliga materiella världen. Bibeln talar om vår kropp som vår jordiska boning (2 Kor 5:1), och ett tempel för Guds Ande (1 Kor 3:16)

Bibelns undervisning ger oss en helt ny bild av människan. Vetenskapen har inte upptäckt människans ande. Den vet därför inte att människan är en andlig skapelse. Men livet utgår från hjärtat.

Därför säger Jesus:

“Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd, hädelse. Det är detta som orenar människan.” (Matt 15:19-20)

Av detta förstår vi att det måste ske en förändring i människohjärtat, om en förvandling skall kunna äga rum i en människas liv. Här har Bibeln svar på människors problem:

Något måste ske i hjärtat. så att roten till problemen försvinner. Vi måste försöka se på insidan av människan, på hjärtat- och ge hjälp utifrån det.

Många lider svårt av depressioner,och djupa själsliga problem. Detta vet jag att man kan få bukt med, med att låta Jesus laga en på insidan. Han gör ett arbete med att rensa ut och hela människan från alla sår och elände. Då kommer aldrig en depression tillbaka, den är för alltid borta. Detta tas inte tillvara i den vanliga psykiatrin idag, det finns inte många kristna psykologer eller terapeuter. Men; om det fanns det, så skulle det se annorlunda ut för dem som är i behov av läkedom.

Har ikväll och många andra gånger fått höra en mängd människors berättelser/Vittnesbörd om hur Jesus förändrat deras liv. Från ett liv i psykisk misär är dessa människor fullständigt helade idag. Hur många vet att det ligger till så?

Därför att jag själv blivit helad från djupa sår, vet jag: Jesus lever, han helar och upprättar människor idag!

Jesus sade: “Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.” /Johannes 14:16

Gud skapade världen

graphic_flashing_wordsandpicschangingrejesus.gif

Vad undervisar Bibeln när det gäller människan, Guds skapelse? Fortsätter härmed att berätta för dig…

Eftersom Gud skapade människan, så är det han som vet allt om henne. Han gjorde människan och lade ner i henne alla de funktioner och organ som hon skulle ha. Detta är ett mästerverk, eller hur? Vi borde veta vad han säger om den människa han har skapat.

Bibeln är Guds bok till människan. Här visar Gud vad han tänker och tycker. Bibeln är en bruksanvisning och en handbok, för han visar hur han vill att vi ska leva. Gud skapade människan och gav henne en bruksanvisning för livet.

Tidigt i historien var det enkla anvisningar och råd som han gav. Senare blev de nedskrivna och de blev mer omfattande, tills det blev den bok som vi läser idag, som vi kallar Bibeln. Den är Guds ord till oss.Vi behöver alla lära av den och använda den så mycket vi kan.

Bibeln säger:

* Människan består av tre delar: Ande, själ och kropp. (1 Thess 5:23)

Människans Ande är den eviga människan, som har en själ och lever i en kropp. Ande- vad är det för något?

Människor lever på jorden utan att veta och känna till den andliga dimensionen, den viktigaste dimensionen. De vet inte varför de lever eller vart de går när de dör- för att de inte känner den andliga dimensionen.

Därför kan de inte heller känna Gud, för Bibeln säger att Han är Ande (Joh 4:24).

Vår ande. Det är vår Ande Bibeln talar om när den säger vårt hjärta. Vi är andliga, eviga varelser som är på väg antingen mot förtappelsen eller himmelen, och Gud är mest upptagen med den delen av oss. Det är inom oss, i vår ande som vårt jag finns. När vi ser detta, förstår vi också hur viktigt det är att kunna ge andlig hjälp till människor. Det vill säga hjälp som är riktad till människans ande- hjärtat.

Forts följer…

Att vara Guds barn är att lägga handen i fadershand. Att vara Guds barn är att ledas tryggt mot himmelens land. /R Andersson

hearthappy.gif

Mindervärdeskänslor/Du är unik

 

En tanke som kommer upp ofta är att människor känner mindervärdeskänslor. Det är något som människor går omkring med och jag tycker det är så hemskt.

Har tidigare tagit med detta, men det sitter och gnager hur elaka människor kan vara mot varandra och hur de skapar dessa känslor hos andra.

Det är inte att undra på att människor har problem som de inte vet hur de skall klara av när de blir matade kanske dagligen, om hur värdelösa de är. Därför vill jag göra ett klart avståndstagande här om hur illa berörd jag blir av detta. Det visste ni nog redan, och jag vet att många lider av att se detta förfaringssätt hos människor.

Vi är älskade, vi är värdefulla, vi är behövda, vi är speciella, vi duger, vi är alldeles underbara, varenda en av oss. I Guds ögon är vi alla unika, älskade och underbara. Om du inte vet hur älskad och högst värdefull du är, så vill jag bara påminna om detta just nu.

Gud skapade världen/Ordning, balans, skönhet

 

En del tror på Gud, andra inte. Men jag är övertygad om att Gud har skapat denna världen för oss att leva i och att vårda. Mycket vårdande är det ju inte, utan mest skövlande av jorden enligt min mening. Fortsätter härmed på temat: Gud skapade världen:

Detta vill/ville Gud ge oss:

I naturen:

En fullkomlig skapelse

Ordning, balans, skönhet

Överflöd

I vår kropp:

Nyttiga böjelser, Liv och hälsa

I vårt tankeliv:

Sanning, Tro,Visdom, Goda tankar,

Mening, Kreativitet, Kärlek, Förtroende

Ödmjukhet, Lydnad, Valfrihet, Frid,

Glädje, Hjälpsamhet, Rättvisa,

Gemenskap med Gud.

Det finns en annan makt som inte vill något annat än att förstöra, den makten är ond och inte god. Satan vill ge oss/och ger oss följande:

I naturen:

En fördärvad skapelse, Oordning, kaos, vidrighet, fattigdom, hunger, plågor

I vår kropp:

Frosseri, laster, begärelser, Sjukdom och död

I vårt tankeliv, känsloliv och i våra handlingar:

Lögn, otro, dårskap, Dåliga tankar, Meningslöshet, destruktivitet, själviskhet, hat

Fruktan, misstänksamhet, Stolthet, upproriskhet, slaveri under synden, Kamp, krig, sorg

Brottslighet, orättvisa

Skilsmässa från Gud

Ser ni skillnaderna på det goda och det onda. Man kan jämföra dessa olika saker, om vad Gud vill ge oss och vad en ond makt vill göra för att förstöra för oss.

Det gäller att vara vaksam, det gäller att omvärdera ordet TRO.

Forts följer…

afbntop.gif