Tag Archive | Själ

Del 2: Guds avbild och gudarnas spegelbild.

VARNING!
Denna text är ingenting för lättkränkta Kristna exegeter eller halv-kragade apologeter.
Denna text är tänkt att vara en djupare analys och till god hjälp till vad kristenheten och vad Bibeln egentligen säger och menar.
Denna text kan alltså antingen ge dig HJÄLP eller göra dig outgrundligt arg och ledsen i den Bibliska benämningen Aliens och i så fall vad är vi som människor?
Är vi ödlor i människokostym ”köttet” eller är vi gudar likt rockstjärnor och fotomodeller?
VARNING!

Del 2

Matthew 3:7 (Swedish) Men när han såg många fariséer och sadducéer komma för att låta döpa sig, sade han till dem: ”I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?
Matthew 4:8 (Swedish) Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet
Matthew 16:26 (Swedish) Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ?
Revelation 3:10 (Swedish) Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov.

Kan detta vara den största hemligheten som har hemlighållits i decennier?
Kan detta vara det största bedrägeri som kyrkan och prästerna har hemlighållet i eoner?
Kan detta vara det som Bibeln menar ska avslöjas i den yttersta tiden?

Först så kommer en kortare analys, sen ett bredare frekvenssvep,
för att använda Ljusarbetarnas och Galaktiernas favoritord.
Obs Ljusarbetare och Galaktiker är ett Sataniskt begrepp, men jag ändå valt
att ta med det i svepet så att ni faktiskt ser och kan välja själva.
Utifrån vad ni tror är sant givetvis.
Sanningen är EN, och sanningen gör ER fria.
Sanningen håller INGENTING HEMLIGT!
Allt är ÖPPET FÖR VEM SOM HELST!

Så med det sagt så gör jag nu en kortare analys.
Du känner dig värdelös?
Du känner dig sjunken, sten, som att du har nått botten?
-Eller är det någonting annat som försöker injaga dig den känslan?
Är det kropp, själ och psyke?
Vi blir ju inte mera värdefulla bara för att vi tror på Jesus. Vi blir godkända av Gud! Vi får en himmelsk identitet och får Jesus identitet (ID). Vi blir godkända av GUD. Om Gud är perfekt blir vi godkända (trots våra fel). Vi är heller inte skapade till Guds avbild som kyrkan alltid har lärt ut utan till gudarnas avbild. Det är bara att läsa Bibeln själv om ni inte tror mig. I begynnelsen var inte ordet utan Elohim. Ordet ersätts med gudarna inte Gud. Dessutom översätts ordet med gud inte Gud. Men Johannes 1.1 då? Där står det Logos, INTE Elohim, alltså är det INTE samma gud eller Gud. El=Gud Elohim=Den himmelska härskaran=kompatibel med Anunnaki, Pleadian, och Ljusarbetarnas älsklingsord de Galaktiska vägledarna, och hör och häpna, enligt Bibeln, verkar det få all auktoritet om vi är skapade till deras avbild. Därför att vi märker på något märkligt sätt vara kompatibel med dessa gudomligheter och inte Gud. Inte förrän vi accepterar Jesus blir vi kompatibla och godkända inför Gud. OBS! här använder jag stor och liten bokstav. Slå upp det själv! Studera Bibeln med ESword på Grekiska konkordans. Används Strong, Brown/Driver/Briggs/ KJC+, Thayer,Mounce. Bara Strongs räcker inte. Det är för eran skyldighet. Ni är skapade till gudarnas avbild säger skriften! För om vi hade varit skapat till Guds avbild hade vi inte syndat! Mental härdsmälta? -Inte att undra på att många tar vaccinet som kommer att förändra folks avbild. Googla själv, sök sanningen! Elohim=inte GUD utan gudarna! Bene-Elohim=De som föllo i onåd via Elohim. Exakt, läs långsamt, låt det sjunka in!…

Med det sagt, har vi då rätt att anklaga Gud?
Eller anklaga ’gudarna’som gjorde oss så här?

Vilket är det?

Har vi rätt att anklaga Gud eller gudarna?
Var kom syndafallet ifrån?
Om vi är skapade till Guds avbild eller gudarnas genetiska avbild?
Vad betyder avbild?
Och har Gud någon avbild i Moseböckerna?

Dessa 5 frågor ska jag försöka svara på utifrån Grekiskans Ord Elohim och Tselem.

OBS!

Om du redan har vaccinerat dig med mRNA-markören behöver du inte läsa vidare!
Denna text är då inte riktad till dig!
Det förutsätter att du inte vaccinerar dig.
Jesus dog för mänskligheten!
Inte en trippel-vaccinerad transhumanistisk humanoid med 3 strängar av DNA.
Varav den 3:e av guld, detta är vad Ormen bedrog Eva med.

DNA kunskap om cellerna, säd och sperma! manipulation!
-Skrev om kontamination av vacciner för 2 år sedan på NewsVoice, och där har ni anledningen till att 3e:e strängen av DNA som nu injiceras är av guld.
Därför att det är en konduktiv elektrisk ledande sträng (av DNA).

De som har SEGRAT över Vilddjuret.
Vilddjuret i det här fallet är en Gp-120 glykoprotein som innehåller 3 strängar av DNA.
Molekylärt sett så blir man en transhuman varelse, d v s inte en människa.
-DE SOM HAR SEGRAT!
-D v s vägrat acceptera detta vaccin.

Finns många andra namn, jag kan nämna några:
1.Bio-Mekanisk Markör.
2.Indikator
3.Verfikations ID
4.Global spårnings-funktion
5.Transaktions App
6.QR-Kod

Då har jag nog fått med alla benämningar som Vilddjurets Märke kan ha.

Med det sagt vill jag återvända till begynnelsen!

Till Moseboken 1.
Men förutom denna hemliga teknologi som finns i vaccinen, kommer den från Gud som pingstkyrkan och staten säger?
-Eller kommer den från Elohim?, Bene-Elohim, och från Apollyon från den bottenlösa avgrunden?
-För mig är valet inte sådär jättesvårt!

Vad säger Jesus?

1.Är vi av denna världen? -Ja eller Nej?
2.Tillhör vi denna världen? -Ja eller Nej?
3.Ska vi älska denna världen? -Ja eller Nej?
4.Har världen hatat oss? -Ja eller Nej?

5. Är Jesus vår Elohim?

-Jag tror att svaren är enkla, inte bara jätte-enkla!
En enkel 3-stegs raket!
Vi tillhör inte världen= alltså måste vi vara skapade till gudarnas avbild!
Vi är inte av denna världen= alltså måste vi vara skapade till gudarnas avbild!
Vi älskar denna världen när vi föds= alltså måste vi vara skapade till gudarnas avbild!

Enligt en mera korrekt översättning bör det stå i Genesis gudarna (g) inte (G).
När de (gudarna) skapade oss till sin avbild (Elohim).

Jesus är vår Elohim. Han är Gud och ingen annan!
Han är vår sanning.
Guds barn (kvinnans säd) inte Ormens säd (världens barn).

-Jag tror det menas så.
Genesis 1:1 (Swedish) I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

4 olika sätt att beskriva Gud.

Gud stavas här med Elohimh,vad betyder Elohim.
Plural of H433; gods in the ordinary sense; but specifically used (in the plural thus, especially with the article) of the supreme God; occasionally applied by way of deference to magistrates; and sometimes as a superlative: – angels, X exceeding, God (gods) (-dess, -ly), X (very) great, judges, X mighty.

En himlaskara av vilka 33% föllo=Behe-Elohim/Nefilim
Kommer från ordet Nefal=att överge sin usprungliga boplats (näste).

1012) La% (La% AL) ac: Yoke co: Ox ab: Strength: The pictograph a is a picture of an ox head and also represents its strength. The l is a picture of a shepherd staff and also represents the authority of the shepherd. Combined these two pictographs mean ”the strong authority” and can be anyone or thing of strong authority. The yoke is understood as a ”staff on the shoulders” (see Isaiah 9:4) in order to harness their power for pulling loads such as a wagon or plow. Hence, the two pictographs can also represent ”the ox in the yoke”. Often two oxen were yoked together. An older, more experienced ox would be teamed up (yoked) with a younger, less experienced ox. The older ox in the yoke is the ”strong authority” who, through the yoke, teaches the younger ox. (eng: all; elk; elephant)

Samma som omgärdade Jesus när han korsfästes (Tjurarna från Bashan /Bulls from Bashan). -Se kontext ovan (1012).

1) (plural)
1a) rulers, judges
1b) divine ones
1c) angels
1d) gods

2) (plural intensive – singular meaning)
2a) god, goddess
2b) godlike one
2c) works or special possessions of God
2d) the (true) God
2e) God

Där ser ni tydligt!
Elohim är El=Gud och ohim=himlaskaran,
tolkningen är alltså dubbelt kontextuell.
Jesus och Änglarna (Elohim=El-Ohim).

god, 2366
god’s, 7
judges, 4
goddess, 2
great, 2
mighty, 2
angels, 1
exceeding, 1
god-ward, 1
godly, 1
judge, 1
very, 1

Här har översättningen gjorts med en sambandsanalys
av hur många gånger ordet (Gud) Elohim beskrivs så är det sambandet som
beskrivs!

Sammanfattning:
Människan är skapad till Elohims avbild med betydelsen
stjärnstoft som fick liv och ande.
Eftersom Jesus säger att HAN är den enda vägen ut, tillbaka och hem.
D v s ordet omvändelse = att vända HEM!

Ska jag vara så fräck att påstå att människan är ödle-kött i människo-kostym?
-Enligt mig (och jag har skrivit 2 varningsskyltar) så tycks det att Bibeln
kan vara felöversatt med vilja för att inte orsaka ett ”tanke-fel” eller kognitiva
pre-positioner, d v s att styra folket till dem (av prästerna och pastorerna) giltigt mål.

Att betala för synden =utanför Jesus

Att via sina händers verk =arbete utanför Jesus

Att gå runt korset =arbete ifrån Jesus PÅ korset!

D v s att synden FÖDS VI MED =ödlekött!
Konsekvenserna av synden =ödlekött!
Fiendens attacker =ödlekött!

Kostymen är väldigt mänsklig, den ser exakt ut som en människa.
Men utan Jesus är även köttet (ödle-köttet) dömt till förbränning.
D v s biologiskt giftigt avfall, DNA som är korrupt!

Jag avslutar som jag började!

Matthew 3:7 (Swedish) Men när han såg många fariséer och sadducéer komma för att låta döpa sig, sade han till dem: ”I huggormars avföda”, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?

TEXT: Fredrik Eriksson https://korsfrukt.com/

Ljus och mörker. Jesus är vårt ljus

När vi har lärt oss att Jesus är ljuset i vårt liv då kan vi verkligen få se och erfara att BIBELORDEN är sanna.
Guds ord ljuger inte. Guds ord leder oss, varje dag, för den som vill det, och som behöver HONOM.
ATT han är vårt ljus kan vara verkligt jobbigt för de o-troende, som inte förstår VAD som skett i våra liv-

MÅNGA många predikanter talar om:
FRÅN MÖRKER TILL LJUS!!

-Det är populärt just nu ser jag…

MEN många predikanter talar INTE om att mörker och svårigheter ändå kan finns i våra liv!
De missar, eller vågar inte tala om de sorger en människa kan ha, och det fast den tror.

Det finns verkligen sorg i människors LIV och; glöm ej en sak: LJUSET JESUS FÅR MÄNNISKOR ATT ORKA LEVA!

Jes 42:16 De blinda ska jag leda på en väg som de inte känner, på okända stigar ska jag föra dem fram.
Jag ska göra mörkret framför dem till ljus och det ojämna till jämn mark. Detta är vad jag ska göra, och jag ska inte överge dem.
Jes 45:7 Jag formar ljuset och skapar mörkret, jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta.
Ps 56:14 Du har räddat min själ från döden och mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i de levandes ljus.
Ps 74:16 Din är dagen, din är också natten, du har skapat ljuset och solen.
Ps 89:16 Saligt är det folk som vet vad jubel är! Herre, de vandrar i ditt ansiktes ljus.
Ps 90:8 Du ställer våra synder inför dig, våra hemligheter i ditt ansiktes ljus.
Ps 97:11 Ljus bryter fram för den rättfärdige och glädje för dem som har ärliga hjärtan.
Ps 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
Ps 119:130 När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor.
Ps 136:7 och gjorde de stora ljusen, evig är hans nåd,
Ord 4:18 De rättfärdigas stig är som gryningens ljus, som växer i klarhet tills dagen når sin höjd.
Ord 6:23 Budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en väg till livet.
Ord 13:9 De rättfärdigas ljus lyser klart, men de gudlösas lampa slocknar.

Jag är så oerhört tacksam för frälsningen och vandrar vidare med JESUS. Genom allt, och till slutet och ett LIV med honom.

Trevlig höst / Foto Maria

/Maria

TRO. LITA PÅ GUD. Renade.


Joh 20:29
Saliga äro de som icke se och dock tro.” .VILKEN makt ha icke de synliga tingen och huru nödvändigt är det ej för Gud att hålla oss vid dem som äro osynliga! Petrus måste antingen gå på vattnet eller simma. Han kunde icke göra bådadera. Om fågeln skall flyga, måste den lämna stängsel och träd och lita på vingarnas bärkraft. Om den försöker hålla sig nära marken, misslyckas flygningen. Gud måste göra slut på Abrahams styrka och låta honom se, att han i sig själv intet kunde göra. Han måste anse sin egen kropp såsom död och därefter anförtro hela verket åt Gud. Genom att se bort från sig själv och förtrösta på Gud allena, blev han fullt viss om att vad Gud hade lovat, det var Han också mäktig att hålla. Detta är vad Gud nu vill lära oss. Han undanhåller oss uppmuntrande erfarenheter, ända tills vi lära oss att lita på Honom dem förutan. När detta fått ske, älskar Han att göra sitt Ord levande såväl i verkligheten som för tron.

— A. B. Simpson

O Herre, nedslå otrons fäste,
Gud helge ande’, föröka vår tro.
Ty otron reder satan näste,
men tron är själens himlabro.
Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

Mal 3:3 ”Han skall sätta sig ned och smälta silvret och rena det

VÅR Fader, som söker att fullkomna sina barn i helighet, känner väl till luttringseldens värde. Det är de dyrbaraste metallerna, som guldsmeden gör sig största möda med. De bli utsatta för den starka elden, emedan denna förmår smälta ned dem. Först då detta fått ske, kan slagget avskiljas och den smälta massan fullkomligt avbildas efter gjutformen. Den gamle guldsmeden lämnar icke degeln utan sätter sig ned invid den, för att se till att hettan ej får bli en enda grad för stark och skada metallen. Men så snart han skummat bort det sista slagget från ytan och där mött sin egen bild, släcker han elden.

Se, Herren själv nu sitter för att smälta,
det silver, som för Honom dyrbart är,
att det, sju gånger luttrat, må bli renat,
så att Hans egen bild må synas där.

Han sitter lugn vid verket, outtröttlig,
ty outsägligt tålamod Han har.
Hur rent får icke föremålet vara,
som solens bild skall åter giva klar!

Det är så mycket slagg uti metallen,
så mycket eget, som vill eget bli.

Det måste tagas bort, i degeln smältas,
förr’n Mästarn skriva kan sitt namn däri.

Men frukta ej då du skall in i elden,
Han håller dig, o själ, uti sin hand.
Han älskar dig, fast med en helig kärlek,
så frukta icke kärlekseldens brand!

Lid villigt smärtan, som du måste utstå,
ja, älska agan, som din Fader ger!
Lägg ner din egen vilja som ett offer
och gläds vid allt, att Herrens vilja sker!

Det guld, som tjäna skall vid offertjänsten
i Herrens tempel, där Han solen är,
det måste vara ensamt till för Honom
att tillfredställa endast Hans begär.


Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

Bön. Ledning. Bön Blir Bönesvar

Jesaja 55

Psaltaren Kapitel 55
Inbjudan till dem som törstar
1 Hör, alla ni som törstar,
kom till vattnet!
Och ni som inte har pengar,
kom och köp säd och ät!
Ja, kom och köp säd utan pengar
och vin och mjölk för ingenting.
2 Varför ger ni pengar
för det som inte är bröd,
era inkomster
för det som inte mättar?
Hör på mig, så får ni äta gott
och er själ njuta av feta rätter.
3 Vänd ert öra hit och kom till mig!
Hör, så får er själ leva!
Jag vill sluta ett evigt förbund
med er,
den trofasta nåd
som jag lovade David.✱
4 Se, honom har jag satt
till ett vittne för folken,
till en furste och ledare för folken.
5 Du ska kalla på ett folk
du inte känner,
ett hednafolk som inte känner dig
ska skynda till dig
för Herren din Guds skull,
Israels Helige,
för han har förhärligat dig.

6 Sök Herren
medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
7 Den ogudaktige ska lämna sin väg,
den orättfärdige sina tankar
och vända om till Herren,
så ska han förbarma sig
över honom,
och till vår Gud,
för han vill gärna förlåta.
8 Mina tankar är inte era tankar,
och era vägar är inte mina vägar,
säger Herren.
9 Nej, liksom himlen
är högre än jorden,
så är mina vägar högre än era vägar
och mina tankar högre än
era tankar.
10 Liksom regnet och snön
faller från himlen
och inte återvänder dit
utan vattnar jorden
så att den blir fruktbar och grönskar
och ger säd till att så
och bröd till att äta,✱
11 så ska det vara med ordet
som går ut från min mun.
Det ska inte komma tillbaka
till mig förgäves
utan att ha gjort vad jag vill
och utfört vad jag sänt det till.
12 Med glädje ska ni dra ut,
i frid ska ni föras fram.
Bergen och höjderna
ska brista ut i jubel inför er,
markens alla träd
ska klappa i händerna.
13 I stället för törnsnår
ska cypresser växa upp,
i stället för nässlor
ska myrten växa upp.
Det ska bli till ära för Herren,
ett evigt tecken
som inte ska utplånas.

Ps 4:2Svara mig när jag ropar, min rättfärdighets Gud! När jag är trängd ger du mig rum. Förbarma dig över mig och hör min bön!
Ps 5:3Lyssna när jag ropar, min kung och min Gud! Till dig går min bön.
Ps 6:10Herren har hört mitt rop om nåd, Herren har tagit emot min bön.
Ps 28:2
Hör min bön om nåd när jag ropar till dig, när jag lyfter mina händer mot det allra heligaste i din helgedom.
Ps 28:6
Lovad är Herren, för han har hört mina böner om nåd!
Ps 31:23
Jag sade i min ångest: ”Jag är avskuren från dina ögon!” Men du hörde min bön om nåd när jag ropade till dig.
Ps 38:1
En psalm av David. En bön.
Hälsn Maria

Att älska Herren.

Matt 22:37Han svarade: ” Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.
Mark 12:30Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.
Luk 10:27Han svarade: ” Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

Det är många som älskar Herren Gud och fler som inte älskar honom. OM alla älskade honom så som han älskar alla människor så skulle det verkligen vara fred på jorden? Ja det är verkligen möjligt. OM alla kunde förstå att Herren Gud är god och rättvis och tålmodig med oss, ja då skulle det också vara en bättre värld.

MEN nu är det ju så att vi lever i en fördärvad värld där kärleken verkligen kallnar dag för dag. Det är inte svårt att se. Jag älskar Jesus sedan så länge och varje dag så lär jag något nytt, både om mig själv och om den jag älskar mest: Jesus, min Herre.

Världen står på randen till ett stort fall och människorna ser det ej för de är upptagna med annat, med sig själva först och främst. Ofta får man höra att Gud är elak och orättvis som låter barn dö i cancer och i olika andra hemska sjukdomar och att inte Gud finns.

Ja sådant har jag fått höra så många gånger av människor som inte känner honom så som jag och andra gör. Men vad kan jag göra? Jo fortsätta att berätta och vittna om hans godhet i denna förtappade, hemska och vilsna värld som så väl behöver Gud!

Foto Maria

Tro. Var rädd om din tro! Guds kraft /C Spurgeon.

”Jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet.” Luk 22: 32.

KÄRA Guds barn, var rädd om din tro, ty minns, tron är det enda medel, varigenom du undfår välsignelser. Bönen kan icke draga ned bönesvaret från Guds tron, med mindre än den bedes med allvar av den som tror. Tron är telegraftråden, som förbinder jorden med himlen. Den förmedlar Guds kärleksbudskap till oss med en sådan snabbhet, att förrän vi ropa, svarar Han, och medan vi ännu tala, bönhör Han oss. Men hur skall det bli möjligt för oss att taga ut löftet, om trons telegraftråd avskäres?

Är jag i nöd? Genom tron kan jag bli hjälpt ur nöden. Är jag slagen av fienden? Min själ, luta dig genom tron mot Honom, som är din tillflykt. Men tag bort tron, och jag skall förgäves ropa till Gud. Tron utgör den enda förbindelsevägen mellan själen och himlen. Blockera vägen, och det skall bli omöjligt för mig att stå i kontakt med den store Konungen. — Tron förenar mig med gudomen. Tron ikläder mig Guds kraft. Tron tillförsäkrar mig alla Guds egenskaper till skydd för mig. Den hjälper mig att trotsa helvetets härskaror. Den kommer mig att triumferande gå fram över fienden. Men hur skall jag utan tro erhålla något från Herren? Därför, du Guds barn, var mycket rädd om din tro. ”Allt förmår den som tror.” — C. H. Spurgeon.

Tron ärar Gud; och Gud ärar tron.

 

Vänta på HERREN. Tacka HERREN. Daniel 2.2 Väntan.

 

”Säll är den som förbidar.” Dan 12: 12.

DET kan synas vara en lätt sak att förbida, men i själva verket är det en av de ställningar som den kristne kämpen först efter många läroår lär sig att intaga. Marscher och ilmarscher äro mycket lättare för Guds stridsmän än bara på stället marsch.
Det gives tider av ovisshet, då den villigaste ande, som är ängsligt angelägen om att tjäna Herren, ej vet, vad han skall välja. Vad skall han göra? Plåga sig själv genom förtvivlan, fegt fly undan, draga sig åt sidan av fruktan eller dumdristigt rusa framåt?
Bida blott! Men gör det under bön. Åkalla Gud och framlägg saken för Honom. Tala om för Honom din svårighet, och gör anspråk på uppfyllandet av Hans löfte om hjälp.
Förbida i tro. Giv uttryck för din orubbliga tillit till Honom. Tro, att även om Han dröjer till midnatt, Han likväl kommer i rätt tid. ”Synen kommer förvisso, den skall ej utebliva.”
Förbida lugnt och tåligt. Knota aldrig mot Guds redskap, såsom Israels barn gjorde mot Mose. Tag saken och lägg den sådan den är, enkelt och av hela ditt hjärta, utan någon egen vilja, i den trofaste Gudens händer och säg: ”Herre, ske icke min vilja, utan din! Jag vet ej, vad jag skall göra, jag har råkat i svårt trångmål, men fördriver mina fiender. Jag förbidar Dig, även om Du låter mig vänta länge, ty mitt hjärta är fäst vid Dig allena. O Gud, min själ förbidar Dig, med full visshet om, att Du likväl skall vara min fröjd och min frälsning, min tillflykt och mitt starka värn.” E. Cowman.
_____________________________

Alltså Guds hjälp förbida,
och räds ej mänskors hot!
Är Herren på din sida,
vem kan dig stå emot?
Sin kraft Han dem förlänar,
som vandra i Hans bud,
allt till det bästa tjänar
för dem, som älska Gud.
J. O. Wallin.

 

Hälsa. Aspartam/artikel. Tänker man ta bättre hand om sin kropp och själ?

2016-2017 Blir tvåtusensjutton lika förvirrande och oklokt? som vad bilden (Marias) är?

Nyår, 2017 är det strax, och ett helt år har snart gått förbi oss, med mycket smärta för många och med många frågor om existens och om död och var man får reda på alla svar på frågor man haft… Gud har ALLA svar man vill ha! Att ta hand om sin kropp och om sin själ är ju ett måste men många människor struntar faktiskt i bägge delarna.En artikel om hälsa och aspartam och annat kommer här, så läs och tänk till om nyttigt och onyttigt, läs också gärna vidare på sidan här om GUDS ORD och GUDS PLAN FÖR DIG.

*

Därför borde alla veta vad som händer med kroppen när man dricker lightläsk

Dricker du lightdryck istället för vanlig läsk? Kanske för att undvika kalorier. Då borde du troligtvis tänka om! Detta eftersom aspartam är betydligt farligare än vad man trodde.

Det är forskare vid University of Iowa som har gjort en stor undersökning och med denna slog larm. Lightdrycker innehåller nämligen aspartam, ett sötningsmedel som inte bara är 200 gånger sötare är socker men också nästan helt saknas kalorier.

Även om det främst är läsk som det används till så finns också anda livsmedel med det här ämnet. Problemet är alltså att aspartam inte behöver vara nyttigare än vanligt socker, vilket en studie med över 60 000 personer under en 10-års period visar.

Resultaten var skrämmande och visade att de som dricker två Cola Light per dag ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar med upp till 30 procent. Som att inte det vore nog ökar chansen att dö av en hjärtattack med 50 procent.

Aspartam har även visat sig ha flera andra negativa effekter. Bland annat så kan det öka risken för depression vilket i sig även det ökar risken för hjärtsjukdomar. Dessutom har även personer som lider av depression ofta beteenden som är skadliga för kroppen som överdriven rökning, alkoholkonsumtion och brist på motion.Tyvärr så har aspartam även andra negativa effekter på kroppen och psyket, samt kan utlösa och ligga bakom följande sjukdomar:
Ångest
Personlighetsförändringar
Alzheimers
Fibromyalgi
Huvudvärk
Yrsel
Lupus
Hyperaktivitet
Aggression
ALS
Magsmärtor.

 

Huruvida undersökningen kommer få framtida konsekvenser för användandet av aspartam i livsmedel återstår att se. EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) har nämligen inte kunnat påvisa någon toxicitet och sa senast 2013 att aspartam inte var farligt. Hur deras åsikt kommer förändras återstår att se.

 

http://www.newsner.com/darfor-borde-alla-veta-vad-som-hander-med-kroppen-nar-man-dricker-lightlask/om/vetenskap-2,smarta-knep

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/darfor-borde-alla-veta-vad-som-hander-med-kroppen-nar-man-dricker-lightlask/

*

Bibelord om kroppen

Låt sorgen vika ur ditt hjärta och håll det onda borta från din kropp. Ty ungdomstiden, livets blomstringstid, är förgänglig.
ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp!
Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp.
Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen,
eftersom vi är delar i hans kropp.
Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör.
Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig.
*
Gud välsigne er som har tänkt att ta reda på vad frälsning är och gå vidare i ett nytt liv.
name-graphics-maria-650578

Ont i själen? Jesus gör själen hel, artikel m m / J Thorell, Soul damage

388 foto Maria

Ont i själen? 

 

KONSEKVENSER AV ANDLIGA SÅR
Del 1: Soul Damage

Själen kan medföra trauma stunder efter befruktningen och när som helst under en människas liv på jorden. Vare sig du inser det eller inte, är soul skada en gemensam nämnare som genomsyrar ålder, kön och livserfarenheter. Den fysiska kroppen är bara ett fordon som själen använder för att leva och arbeta igenom på jorden. Själen är ditt verkliga jag och innehåller din personlighet, emotionella känslor, talanger, tankeförmågan och minnet. Pastor John visar på visdom från Ordspråksboken om välbefinnande av själen i förhållande till kroppen och hur de två är oupplösligt förenade. En sund själ kommer att ge liv åt kroppen, men om din själ har traumatiserade, kommer det att negativt påverka din fysiska kropp! Den moderna kyrkan är svag eftersom den inte har förstått vägande andliga frågor. Om du tycker att ditt liv stämmer med den överflödande liv som utlovats av Jesus, ska du ser introspectively för att se om din själ har skadats. Om din själ är nöjd, då kroppen kommer att gynnas av den andliga harmoni.En glad själ är som bra medicin för kroppen, men en själ som bryts kommer bara att skada kroppen.

Lyssna till 3 video/predikningar och se artiklar; be för din själ att Jesus helar den.

1  http://www.eaec.org/sermons/2015/RLJ-1520.htm

2  http://eaec.org/desk/07-20-2015.htm  Skadad själ  …artikel

 

Visst har människor sår, det är sant och JESUS är den som gör människan hel. Läs Lukas kapitel 4. Gå vidare och lär dig genom bibelorden i videon/artikel, för GUDS ORD är sant och läkande!

3   http://www.eaec.org/index.htm

Jesus frestas  

4 1 Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, 2 där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. 3 Då sade djävulen till honom: ”Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd.” 4 Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.” 5 Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen 6 och sade: ”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. 7 Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.” 8 Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.” 9 Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade till honom: ”Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån! 10 Det står skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, 11 och De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” 12 Jesus svarade honom: ”Det är sagt: Du skall inte fresta Herren din Gud.” 13 När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid.

Jesus undervisar i Nasaret

14 I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. 15 Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. 16
Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften,
17 och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet:

18 Herrens Ande är över mig,
ty han har smort mig till att predika glädjens budskap
för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut
frihet för de fångna och syn för de blinda,
för att ge de betryckta frihet
19 och predika ett nådens år från Herren.

20 Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21 Då började han tala till dem: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” 22 Men alla vittnade mot honom och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: ”Är inte han Josefs son?” 23 Då sade han till dem: ”Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig: Läkare, bota dig själv, och säga: Vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad.” 24 Och han fortsatte: ”Amen säger jag er: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. 25 Jag säger er sanningen: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i tre år och sex månader och det kom en stor hungersnöd över hela landet. 26 Ändå blev inte Elia sänd till någon av dem utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. 27 Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad utan endast Naaman från Syrien.” 28
Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta.
29 De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. 30 Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare.

Jesus i Kapernaum

31 Så begav han sig ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. 32 De kände sig träffade av hans undervisning, eftersom han talade med makt och myndighet. 33 I synagogan fanns en man som hade en oren ande som skrek: 34 ”Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.”35 Då talade Jesus strängt till anden: ”Tig och far ut ur honom!” Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. 36 Alla blev mycket häpna och sade till varandra: ”Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut.” 37 Och ryktet om honom spreds överallt i trakten. 38
Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simons svärmor i hög feber, och de bad Jesus hjälpa henne.
39 Han gick då fram och lutade sig över henne och talade strängt till febern, och den lämnade henne. Genast steg hon upp och betjänade dem. 40 Vid solnedgången kom alla till honom med dem som led av olika sjukdomar, och han lade händerna på var och en av dem och botade dem. 41 Onda andar for även ut ur många, och de ropade: ”Du är Guds Son.” Men han talade strängt till dem och förbjöd dem att tala, eftersom de visste att han var Messias. 42
När det blev dag, gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom, och när de kom till honom, ville de hålla honom kvar och hindra honom från att lämna dem.
43 Men han sade till dem: ”Också för de andra städerna måste jag predika evangeliet om Guds rike. Det är därför jag har blivit sänd.” 44 Och han predikade i synagogorna i Judeen.

 

NamnlösMaria

 

Gråten från de arma människorna.Video. Hebr 12:2/ Fäst blicken på Jesus

 

069foto Maria

Gråten från de fattiga, arma och utblottade, förtvivlade…….

Det har alltid funnits förtvivlade och fattiga och  sjuka människor, och alla har inte vetat, eller vet inte, att de kan komma till Jesus  för att få hjälp och frid. Det är så oerhört viktigt att vi försöker lyfta upp dem som har det svårt. Vi får be Gud om hjälp med det, för själva kan vi inte avgöra vad som är bäst för en annan person, Låt honom tala till dig om det! du, som vill göra GUDS VILJA.

Fråga Herren till råds. Han har lovat att svara oss då vi frågar.

Hebr 12:2. Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare,
på honom, som i stället för att ta den glädje som låg framför
honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet,
och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
  Fil. 2:6. Hebr. 1:3. 2:10.

 

Psalm 113: Lov till Herren för hans omsorg om den ringe.

1. Halleluja!
Lova, ni HERRENS tjänare,
lova HERRENS namn.
  Ps. 134:1. 135:1.
2. Välsignat vare HERRENS namn
från nu och till evig tid.
  Dan. 2:20.
3. Från solens uppgång ända till dess nedgång
vare HERRENS namn högtlovat.
  Mal. 1:11.
4. HERREN är hög över alla folk,
hans ära når över himmelen.
5. Ja, vem är såsom HERREN, vår Gud,
han som sitter så högt,
  Ps. 138:6. Jes. 57:15.
6. han som ser ned så djupt –
ja, vem i himmelen och på jorden?
7. Han som upprättar den ringe ur stoftet,
han som lyfter den fattige ur dyn,
  1 Sam. 2:7. Job 5:11. Luk. 1:52.
8. för att sätta honom bredvid furstar,
bredvid sitt folks furstar;
9. han som låter den ofruktsamma hustrun
sitta med glädje såsom moder, omgiven av barn!
Halleluja!
  1 Mos. 21:2. 1 Sam. 1:20. Luk. 1:57.

NamnlösMaria

 

Själens läkedom; fri från sår….

 

 

Människan har en själ. Vad är då en själ, jo det är det ställe i människan där all information samlas. Den information som vi får genom våra sinnen. Den del av människan där upplevelser, värderingar, temperament osv finns, är vårt själsliv.

Även kallat vår personlighet. Många har problem i sitt själsliv i dag, Nervproblem, sinnessjukdom, detta är psykiskt lidande, och det finns i människans själ.

Under lång tid har vi utvecklat vårt själsliv, under barndom, ungdom och vuxentid.

Vårt själsliv kan bli försvagat pga olika orsaker, och skadas. Det finns många sår och inre skador i många människors liv.

Vi bor i en kropp när vi lever här på jorden. Det är genom vår kropp som vi kan meddela oss i den synliga materiella världen. Bibeln talar om vår kropp som vår jordiska boning (2 Kor 5:1), och ett tempel för Guds Ande (1 Kor 3:16)

Bibelns undervisning ger oss en helt ny bild av människan. Vetenskapen har inte upptäckt människans ande. Den vet därför inte att människan är en andlig skapelse. Men livet utgår från hjärtat.

Därför säger Jesus:

”Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd, hädelse. Det är detta som orenar människan.” (Matt 15:19-20)

Av detta förstår vi att det måste ske en förändring i människohjärtat, om en förvandling skall kunna äga rum i en människas liv. Här har Bibeln svar på människors problem:

Något måste ske i hjärtat. så att roten till problemen försvinner. Vi måste försöka se på insidan av människan, på hjärtat- och ge hjälp utifrån det.

Många lider svårt av depressioner,och djupa själsliga problem. Detta vet jag att man kan få bukt med, med att låta Jesus laga en på insidan. Han gör ett arbete med att rensa ut och hela människan från alla sår och elände. Då kommer aldrig en depression tillbaka, den är för alltid borta. Detta tas inte tillvara i den vanliga psykiatrin idag, det finns inte många kristna psykologer eller terapeuter. Men; om det fanns det, så skulle det se annorlunda ut för dem som är i behov av läkedom.

Har ikväll och många andra gånger fått höra en mängd människors berättelser/Vittnesbörd om hur Jesus förändrat deras liv. Från ett liv i psykisk misär är dessa människor fullständigt helade idag. Hur många vet att det ligger till så?

Därför att jag själv blivit helad från djupa sår, vet jag: Jesus lever, han helar och upprättar människor idag!

Jesus sade: ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.” /Johannes 14:16