Tag Archive | UNIK

Mindervärdeskänslor/Du är unik

 

En tanke som kommer upp ofta är att människor känner mindervärdeskänslor. Det är något som människor går omkring med och jag tycker det är så hemskt.

Har tidigare tagit med detta, men det sitter och gnager hur elaka människor kan vara mot varandra och hur de skapar dessa känslor hos andra.

Det är inte att undra på att människor har problem som de inte vet hur de skall klara av när de blir matade kanske dagligen, om hur värdelösa de är. Därför vill jag göra ett klart avståndstagande här om hur illa berörd jag blir av detta. Det visste ni nog redan, och jag vet att många lider av att se detta förfaringssätt hos människor.

Vi är älskade, vi är värdefulla, vi är behövda, vi är speciella, vi duger, vi är alldeles underbara, varenda en av oss. I Guds ögon är vi alla unika, älskade och underbara. Om du inte vet hur älskad och högst värdefull du är, så vill jag bara påminna om detta just nu.

Att tänka på…Hur Gud ser på oss/Du är unik

 

Gud värderar inte en människa efter hennes rikedom eller sociala ställning. Många som lyckats väl i sin tjänst för Gud har börjat under mycket små omständigheter. Gud tar inte hänsyn till våra sociala rangskalor och väljer ofta som sina ledare och sändebud människor som lever i utkanten av det ordnade samhället.

Vilken syn har du på samhällets olycksbarn? Ser du deras värde? Vi ska visa i handling och i ord att varje människa är värdefull och en tillgång i Guds ögon.

Det finns många av dem som varit längst ner i olycka och elände, men som blivit frälsta, upprättade och blivit betydligt använda av Gud. Halleluja!

Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. /Joel 2:32