Archive | mars 2010

NWO m m

Hur kan man se/veta,  att det kommer en ny världsordning? (NWO)  Det kan man se och läsa i Bibeln. Bibeln är sann och den berättar för den som vill veta om hur framtiden kommer att se ut.

Vi vet att Bibeln berättar för oss om Antikrist och vi vet idag att vi lever i Antikristliga tider, alltså vi lever mitt ibland dem som är EMOT JESUS KRISTUS, och det har vi gjort väääldigt länge. Saken är den att vi är mitt upp i den tid som kommer att ”peka ut” vem denne person som skall kallas Antikrist är.

Vi kan se allt detta hända mitt framför ögonen på oss, men alla människor kan ju inte ta emot denna vetskap/kunskap, den är för hemsk att kunna fatta eller ta del utav.

Vi vet att Terror är det som styr i vardagen, vi vet att klimatmötena var en bluff, vi vet att nya influensor och global ordning står för dörren, vet du det? Det är så många saker som händer mitt i vår vardag som gör att det faktiskt är med smärta som jag skriver detta, men du tror kanske jag blivit spritt språngande galen. Men så är inte fallet, bara idag har jag blivit klokare än jag varit någon gång.

Antikrist är som en kombination av de fyra varleser Daniel såg i en syn århundraden före Johannes (Dan 7). Liksom draken står i opposition mot Gud, står vilddjuret emot Kristus och är Satans motsvarighet till Messias. ..vi kommer att komma till en punkt där vi inte får vara troende på Jesus Kristus, precis som i inlägget om de troende i Nordkorea. Du kanske inte tror det just nu, men du kommer att få se det inför dina ögon.

/M

Förföljda kristna/ Nordkorea: avrättningar, svält..

Nordkorea. Jag är tacksam att jag inte bor där och jag vill berätta följande för dig:

*Det är det svåraste stället på jorden att vara en kristen. Upp till 70 000 kristna är inspärrade i arbetsläger, och kristna avrättas eftersom de anses vara ett hot mot säkerheten. Det råder brist på mat och det är svält. De kristna ber om vår hjälp, säsrkilt våra förböner.

För ett ögonblick är det tyst i det mörklagda rummet. Så börjar den äldste av de fyra männen att tala. Han vet att han måste tala tyst. ”Herre, Israels folk var tvungna att stanna kvar i öknen under 40 år, men vi… vi har lidit i mer än 50 år nu. När är det nog, Herre? När får vi åter öppna våra förfäders kyrkor?” Mannen tystnar och ljudet av snyftande män fyller det karga rummet.

Här i Nordkorea finns inga långfredagsgudstjänster, påskmat eller påskägg för de kristna under påsken. Faktum är att bristen på elektriskt ljus, mat och glädje lämnar stora delar av landet i mörker, hunger och sorgsenhet. Påsk i Nordkorea är som en dag bland alla andra.

I huvudstaden Pyongyang dominerar en 23 meter hög staty av Kim II-Sung. Människor med spända, uttryckslösa ansikten, måste buga sig framför den varje gång de passerar, innan de fortsätter sin väg genom staden med magnifika monument, välskötta parker och fallfärdiga lägenheter. Skulpturer och porträtt av Kim II-Sung som härskade från 1948 till sin död 1972, finns överallt- på kontor, fabriker, bostäder och gator. Nordkoreaner och turister förväntas buga sig för dessa ”avgudar”.

Nordkorea kan inte föda sina medborgare. Landets jordbruksministerium har sagt att livsmedelsbristen kommer att förvärras under 2010. Det ryktas om en svält lika stor som den i mitten av 1990, då 1 miljon! nordkoreaner dog av hungersnöd. Den nuvarande situationen är desperat. Människor plockar gräs och blad för att överleva. Broder John, koordinator för Open Doors arbete för Nordkorea säger:

”Föräldrar dör eller lämnar sina barn, eftersom de inte längre står ut med att se dem svälta.”

I Hwangaeprovinsen är det normalt att vi ser döda barn ligga på gatorna.

Många föräldralösa barn strövar omkring. Om de fångas skickas de till banrhem. De flesta  av dem dör där på grund av vanvård och undernäring.” /Open Doors

 

Behöver du läsa mer?  Hjälp mig och andra att be,   OCH  att skicka ekonomisk hjälp:

50 kr ger en kristen i nordkorea en bibel

450 kr ger en förföljd möjlighet att delta i ett SSTS-seminarium

3500 kr ger en familj ett nödhjälpspaket (mat, kläder, övrig utrustning samt pengar för tre månader)

Bankgiro 5951-8464     Eller Plusgiro: 524234-2  glöm ej uppge namn och adress

Undrar du över Open Doors så går du in på denna länk:

www.open-doors.se

Open Doors Sverige: Box 48, 701 40 Örebro, Drottninggatan 11 Tel: 019- 31 05 00 E-mail: sweden@od.org

Ansvarig utgivare för tidningen Peter Paulsson, och du kan prenumerera gratis på 11 nummer per år:  tel 019-31 05 00

Gör en insats- stor eller liten-   för Nordkoreas kristna! Följ med i nästa inlägg—-

 

 

 

Dikter / Glädjen i Gud

 

Kanske du gillar de dikter som kommer här nedan, mitt hjärta ville skriva dem…

Läkedom.

Han vill läka sargade själar och läka sjuka kroppar. Han vill ge glädje och kunskap och tro till oss alla.

Han vill ge oss allt om vi bara säger ett Ja till honom. Han giver och giver och giver igen, han är kärleken.

Människor går så trötta omkring, och vet inte var de ska söka. Efter frid.

Han har allt att ge, och hans famn är till för alla. Hans sargade kropp, var ett offer, för oss. /Maria

**

Dyrbara Ord.

Det finns ett dyrbart Ord, Det från hans mun gått ut.

I solljusa dagar finns det lysande, I nätternas mörker, till tröst.

Det finns ett dyrbart Ord, På vilket jag förtröstar.

Hans nåd är alltid ny,Även om törnen vill sarga mig.

Det finns ett dyrbart Ord,   Vila i Mästarens famn.

Det finns ett dyrbart Ord, Som för mig är mer än nog.

Grå tristess är borta, Dagarna är fyllda av glädje

för ur hans mun har kärleksord

gått ut.

/Maria

*
*

Vågor av nåd och kärlek.

Låt en eld av kärlek brinna  Sätt hjärtan i brand

Såsom Han tänt mitt inre:

Eldar över Sverige

För att Hans namn ska bli känt

Låt eldar av hopp få brinna   Låt evangelium få bli känt.

Sätt våra hjärtan i brand..

Vågor av Nåd och Barmhärtighet

skall komma

/Maria

*

Vid rodret.

Han står vid rodret, jag känner lugn.

Ute i mörker och kylande dimma, jag ser hans ljus.

Jag lutar mig emot den ende som styrka ger.

Han står vid rodret i varje minut av livets kamper.

Därför är jag trygg.

Prövningar får vi möta….

Han säger: Min nåd är dig nog.

//Maria

*
*

 Så stor är glädjen.

Jag visste inte att glädjen kunde bli så stor  Att den kom, den som jag inte trodde fanns,

En gång var jag sargad och slagen till marken,  Men jag reste mig upp

Med hjälp av en stark hand  Med hjälp av svagheten

Som blev styrka

I hans närhet blir varje slagen människa   En kraft att räkna med

För Unika är vi och:

Starka

Fria

och

Så oändligt  Älskade

/Maria

*
*

 Vart går du.

Allt det du äger är värdefullt. Och allt det du äger tycker du om,

Men det är faktiskt sant att du inget kan ta med dig då du går.

Vart går du då?

Och vart vill du? Vill du till himmelen?

Spara inga skatter på jorden,

Utan spara dem i himmelen

Där får du en evig skatt. /Maria

Uppmaning: Trösta de ledsna, Styrk de svaga, Be alltid, Var tacksam, Hindra inte den helige Ande, Ta avstånd från allt ont….ja så säger  Herren Jesus Kristus.

Bibeln / Texter-översättningar/ Läs på Bibelfokus

Jesu gudomlighet- och grundtexterna

Denna text är baserad på en jämförande sammanställning från
Svenska Reformationsbibelsällskapet författad av Bo Hagstedt.

Manipulerad grundtext

Brooke Foss Westcott

Fram till slutet av 1800-talet var det rätt så mycket frid och fröjd med de bibelöversättningar som man hade i olika länder. Men det var vid denna tid som den s.k. bibelkritiken började få allt mer att säga till om på de teologiska institutionerna runt om i världen. År 1881 gav de två engelska professorerna Brooke Foss Westcott och Fenton John Anthony Hort ut en helt ny version av en grekisk grundtext till Nya Testamentet (NT). Denna version kallas för The New Testament in the Original Greek. Detta är en grundtext till NT som sammanställts utifrån Westcotts och Horts tycke och smak. Vad som är viktigt att känna till om dessa herrar och deras grundtext är flera saker: dels är den baserad på ett väldigt litet antal grekiska originalmanuskript, och dels anses dessa manuskript av många bibelforskare vara mycket bristfälliga och missvisande. De innehåller en mängd rena felaktigheter. Varför just dessa manuskript föll Westcott och Hort i smaken berodde på att de tillhörde den bibelkritiska gruppen av teologer, och då passade det med bristfälliga manuskript. Det är dokumenterat att både Westcott och Hort t.ex. inte trodde på Jesu gudomlighet.

Båda förnekade att Jesu död på korset hade någon särskild betydelse för mänskligheten. De förnekade att Bibeln skulle vara ofelbar och det är också dokumenterat att i vart fall Hort var en övertygad evolutionist. Deras karaktär fick så klart inverkan på hurdan teologin i deras grundtext blev. Ord och meningar byttes ut, lades till eller togs bort, helt efter deras egna teologiska övertygelse. Att båda var medlemmar i ett s.k. ”andesällskap” (vad vi idag skulle kalla ett spiritistiskt sällskap) kanske också kan förklara en del.
Från och med 1917 års översättning började svenska bibelöversättare använda en grundtextsammanställning baserad på Westcotts och Horts grundtext. I och med det började många av Bibelns grundsanningar allt mer läggas bakom dimridåer. Det som framförallt fördunklats är Jesu gudomlighet. Bibeln från 1917, Svenska Folkbibeln och Bibel 2000 (även NT81) utgår alltså alla direkt eller indirekt från Westcotts och Horts grekiska grundtext. Det här är inte bra som du kan förstå. Men det finns ljus i mörkret. Svenska Folkbibelns översättare har varit medvetna om att Jesu gudomlighet har tagits bort på flera ställen i Gamla Testamentet i flera översättningar. De har därför gjort en bra översättning på flera ställen i GT där både 1917 och Bibel 2000 har översatt fel. Svenska Folkbibelns översättare utgår alltså i sitt NT från den felaktiga grundtexten (ofta kallad Minoritetstexten), men har trots det ibland valt att följa den s.k. Majoritetstexten utgiven 1550 (även kallad Textus Receptus eller den Bysantinska texten), vilket är positivt. Man får även flera vägledande fotnoter i Folkbibeln, så den översättningen vill jag gärna rekommendera.

Fenton John Anthony Hort

Sedan finns ett mycket seriöst och intressant pågående översättningsprojekt i Sverige som kallas för Reformationsbibeln (se http://bibel.se). Inom detta projekt har man som målsättning att ta fram en ny översättning av hela Bibeln genom att dels modernisera Karl XII:s Bibel samt översätta King James Bibel. Dessa båda Biblar baserar sitt NT på Majoritetstexten. Många anser King James Bibel vara den bästa bibelöversättning som någonsin gjorts, och den blev också bränslet till många av de väckelserörelser som startade efter dess utgivning år 1611. I King James Bibel fördunklas inte Jesu gudomlighet, där framställs också Guds under som just under.

 På samma sätt förhåller det sig med Karl XII:s Bibel. Detta borgar för att Reformationsbibeln kommer att bli en mycket spännande och välgörande översättning. NT är redan översatt och utgivet, men utges i reviderad form under 2010. GT dröjer säkert ytterligare några år.

Läs mer om grundtexter och bibelöversättningar på:
http://www.bibelfokus.se/oversattningar samt
http://www.bibel.se/articles.php

Jag hoppas att du som vill veta sanningar går in på dessa sidor och tar reda på vad det är du bör lära om just grundtexterna och bibelöversättningar. LÄS FORTS HÄR: http://www.bibelfokus.se/jesu_gudomlighet_grundtexterna

De sista../Nytt om Vacciner/B Gates m fl/GMO

  

Hemskheter pågår 

Bill Gates handlar detta inlägg om och hans idéer om att reducera befolkningar. Min sida vill nu visa på olika vidriga saker som händer /läs nedan/ och fundera på om vi som människor kan tillåta att regeringar, WHO, vaccinationsindustrin, m fl och privatmänniskor verkligen kan få göra så här som du kan läsa om här nedan, och du kan ha i minnet dessa ord som du kan läsa på nätet: 

”Biståndsminister Gunilla Carlsson berömde paret Gates insatser för arbetet med att få fram vacciner mot de dödliga sjukdomar och epidemier som finns.

– Epidemier är en global utmaning. Och det är viktigt att vi får fram vacciner mot de sjukdomar som annars riskerar att fördärva framtiden för en massa människor, säger hon.
 
Satsning sker inom GAVI, som är ett globalt vaccininitiativ. Det lanserades år 2000 och är ett private public partnership med samarbete mellan givarländer, mottagarländer, Världsbanken, WHO, Unicef, läkemedelsindustrin, och Bill and Melinda Gates Foundation.”
/Och här kommer själva kärnan i inlägget:

 

Bill Gates: “Vacciner för att reducera världens befolkningsantal” 

Av F. William Engdahl
Author of Full Spectrum Dominance: Totalitarian 
Democracy in the New World Order 4 mars 2010  
Översättning Gertie Dahlberg
 Microsofts grundare och en av världens rikaste män, Bill Gates, lägger fram en bild av en vänlig filantrop, som använder sina miljarder via sin stiftelse Bill & Melinda Gates Foundation till att ta itu med sjukdomar, lösa matbristen i Afrika och lindra fattigdomen.  På en konferens i Kalifornien nyligen avslöjade Gates en agenda för sina filantropiska befolkningsreduceringar. 

Gates gjorde sitt yttrande endast till de som var inviterade till TED2010 Konferensen i Long Beach i Kalifornien, i ett tal med titeln ”Innovating to Zero” (införa förändringar till noll).  Tillsammans med den vetenskapligt absurda propositionen om att reducera av människor tillverkad CO2-utstrålning över hela världen till noll fram till år 2050, ungefär fyra och en halv minut in i talet deklarerade Gates:   ”Först har vi befolkningen, världen har idag 6,8 miljarder människor, som är på väg mot 9 miljarder. Nu, om vi gör ett riktigt bra jobb med nya vacciner, sjukvård, reproducerande hälsoservice, så kan vi minska detta med kanske 10 eller 15 %.”  (Författarens markering). 

På ren engelska, en av de mäktigaste männen i världen påstår klart att han förväntar sig att vacciner kommer att användas för att reducera befolkningstillväxten.  När Bill Gates talar om vacciner, talar han med auktoritet.  I januari 2010 vid Elitens Davos World Economic Forum meddelade Gates att hans stiftelse skulle ge 10 miljarder dollar (ca ¤7.5 miljarder) över den närmaste tioårsperioden för att utveckla och leverera nya vacciner till barn i u-länderna.  

Den primära inriktningen för hans multimiljarddollarstiftelse är vaccinationer, speciellt i Afrika och andra underutvecklade länder.  Bill och Melinda Gates Foundation är grundare av GAVI Alliansen (Global Alliance for Vaccinations and Immunization) tillsammans med Världsbanken, WHO och vaccinindustrin.  Målet för GAVI är att vacinera varje nyfött barn i tredje världen.
Nu låter det som ett nobelt filantropiskt arbete.  Problemet är att vaccinindustrin upprepade gånger har åkt fast för att dumpa farliga, dvs icke säkra på  grund av otestat eller obevisat skadliga. vacciner på en ovetande befolkning i den tredje världen när de inte kan bli av med vaccinerna i väst.  En del organisationer har antytt att det sanna målet för vaccinationerna är att göra folk sjukare och även mer mottagliga för sjukdomar och en för tidig död. 

’ 

Dumpning av gifter i Tredje Världen 

I efterdyningarna av den senaste onödiga Pandemi-deklarationen av faran för en global H1N1 svininfluensa, lämnades industriländerna med hundratals miljoner doser av otestat vaccin.  De bestämde sig för att bli av med de besvärande överblivna drogerna genom att sända dem till WHO, som i sin tur planerar att dumpa dem kostnadsfritt i utvalda, fattiga länder.  Frankrike har gett 91 miljoner av de 94 miljonerna doser som Sarkozys regering köpte från de farmaceutiska jättarna, Storbritannien gav tillbaka 55 miljoner av sina 60 miljoner doser.  Historien för Tyskland och Norge är liknande. 

Som Dr Thomas Jefferson, en epidemolog vid Cochrane Research Center i Rom skrev: ”Varför ger de vaciner till utvecklingsländerna överhuvudtaget?  Pandemin har kallats tillbaka i de flesta delarna av världen.  Det största hotet i fattiga länder just nu är hjärt- och cirkulationssjukdomar, medan virus finns på botten av listan.  Vad är den medicinska orsaken till att donera 180 miljoner doser?” Influensa är likaledes ett mindre problem i länder med rikliga mängder av solsken, och det visade sig att den befarade H1N1-pandemin – ”nya stora pesten” – var den mildaste influensan som noterats hittills.
Vaccintillverkarna talar inte om de enorma skadorna på hälsan på nyfödda barn, inkl autism och neuromusculära deformationer, som har spårats tillbaka till de giftiga adjuvanterna och konserverinsmedlen som används i de flesta vacciner.  Många vacciner, speciellt multidoserade vacciner som gjorts billigare för försäljning till Tredje världen, innehåller något som kallas Thimerosal (Thiomersol inom EU), ett ämne (sodium ethylmercurithiosalicylate) som innehåller ca 50 % kvicksilver och används som konserveringsmedel. 

’ 

*I juli 1999 deklarerade USAs National Vaccine Information Center i ett pressuttalande, att ”De ökande effekterna av att injicera kvicksilver kan orsaka hjärnskador”. * 

Samma månad kom alarmerande uttalanden från AAP och CDC till allmänheten om de möjliga hälsoeffekterna associerade med vacciner som innehåller thimerosal.  De rekommenderade starkt att thimerosal skulle tas bort från vacciner snarast möjligt.  Under direktiv från FDA Modernization Act från 1997 bestämde FDA också att spädbarn som fick flera vacciner med thimerosal kanske utsattes för kvicksilvermängder över och högre än de rekommenderade federala riktlinjerna. 

En ny form av rashygien? 

*
Gates inresse i befolkningsreduktion bland svarta och andra minoritetsbefolkningar är tyvärr inte något nytt. Som jag skrev i min bok Seeds of Destruction, så har sedan 1920-talet Rockefellerstiftelsen bekostat forskning i rashygien i Tyskland genom Kejsar Wilhelm-institutet i Berlin och Má¹»nchen, inklusive in i det Tredje Riket.  De prisade den påtvingade steriliseringen av människor i Hitlers Tyskland och naziidéerna om rasrenhet.  Det var John D Rockefeller III, en livslång förespråkare för rashygien, som använde sin ”skattefria” stiftelses pengar till att initiera befolkningsreducering neo-Malthusianoam movement genom sin privata Population Council i New York med början under 1950-talet. 

Idén att använda vacciner för att i hemlighet reducera födelser inom den Tredje världen är inte heller den ny.  Bill Gates goda vän, David Rockefeller och Rockefellerstiftelsen, var involverade så tidigt som 1972 i ett stort projekt tillsammans med WHO och andra för att göra ett annat ”nytt vaccin” perfekt.  Läs mer om olika gifter m m i forts– 

Continue reading

Vittnesbörd/ L Jaretegs vittnesbörd /Bibelfokus

 

En liten berättelse om mitt liv, från hedning till en kristen./Lennart J/

Min bakgrund
Som du nu kanske redan vet heter jag Lennart Jareteg. Jag föddes 1959 på BB i Borås. Till vardags arbetar jag som IT-samordnare. Jag är gift med Anita och har två barn: Johannes och Frida.

Jag är inte uppvuxen i en kristen familj. Redan när jag var fem år gammal skildes mina föräldrar. Jag har en syster som heter Annika, och vi bodde och växte upp hos vår mamma. I vårt hem fanns, som i de flesta hem vid den tiden, en grundläggande Gudstro, en tro på att Gud fanns, men avgjorda kristna var ingen av oss. Jag var istället lika ogudaktig som de flest kompisarna på centrala Hisingen i Göteborg på 60-70-talet när jag växte upp. Vi pallade äpplen, körde trimmade moppar, drack mellanöl och var allmänt ohederliga och fula i munnen.

När jag var 17 år åkte jag iväg hemifrån ett år för att gå på highschool i USA. Där upplevde jag mycket av ensamhet, och jag fick en distans till livet där hemma. Mitt i allt detta fick jag en slags syndanöd och ett slags första möte med Gud. Detta var väldigt avgörande för min framtid, tror jag.

Min fru Anita träffade jag när jag var 19 år. Hon var då endast 15 år. Vi flyttade ihop redan när Anita var bara 16 år. Det var väldigt härligt och intensivt, vi var alltid tillsammans. Men Anita hade fobi för att gå i skolan och senare också fobi för arbetsplatser. Det här var så klart ohållbart för förhållandet och ekonomin. Allt gick mer och mer mot en avgörande kris!

 ———–

Frälsningen
Mitt i den kris som uppstod pga min frus problem med att gå i skola och vår oförmåga att hantera detta, började Gud kalla oss ”ut ur vårt Egypten” där vi led som slavar under synd och förtryck. Jag är säker på att Gud ledde det hela fram till att vi träffade en glad bagare hemma hos en kompis som berättade om att Jesus kunde hjälpa Anita (och mig med). Bagaren berättade om att han hade bett för en mängd folk med olika problem som blivit hjälpta. Anita greppade efter detta sista halmstrå och frågade: ”Kan Jesus hjälpa en sån som mig?” Bagaren svarade: ”Ja, men jag vill be för dig tillsammans med min fru.” Detta blev början till vårt ”uttåg ur Egypten”. Det blev så att säga startpunkten för vår vandring med Gud.

I Bibeln kan vi läsa att när Guds folk skulle lämna Egypten, så ville farao inte släppa dom. Gud sände då många plågor över Egypten, men det var först när dödsängeln gick fram och dödade allt förstfött som farao gav med sig. Och för att Guds folk skulle klara sig undan dödsängeln så skulle dom stryka ett lamms blod på sina dörrposter. Detta är förebilden till påsken då Jesus dog i vårt ställe. Hans blod kan bli struket på våra dörrposter för att vi skall leva. Och tack vara Jesu blod ger fienden med sig, bojorna lossnar i vårt Egypten, och vi kan börja en vandring mot det förlovade landet, himmelriket och det eviga livet hos Gud. Det är målet med att bli kristen. Det är inget här i denna världen som är målet!

Det hela ledde till att ett udda gäng på nio personer åkte hem till bagarens familj i Helsingborg där vi alla fick förbön, en efter en i deras soffa. Min fru Anita blev helt befriad från sin fobier och svårigheter och har aldrig haft problem med detta sedan dess! Jag själv fick ett starkt möte med Jesus. Det kändes som om jag snurrade runt där i soffan. Och Jesus fyllde mig med en väldig glädje och kärlek. Och jag har aldrig tvivlat sedan dess. Från den dagen var vi, som man säger, frälsta! I bilen hem sjöng vi gamla glada läsarsånger och kände att något helt nytt hade kommit för att stanna.Vi var pånyttfödda! Vi hade fått möta Jesus! Och vi var befriade från Egyptens bojor. En sång vi sjöng mycket var ”Nu är jag nöjd och glader”.

 ————

Guds beskydd
Tiden efter att vi hade blivit kristna var tuff på många sätt. Gamla kompisar fattade inget. Det var dåligt med kristna vänner och vi gick inte med i någon församlingsgemenskap. Det var mycket vi inte begrep. Vi fick ofta be Gud om hjälp. Men vi hade nu lagt våra liv i Guds händer och vi upplevde att vi vilade i Guds beskydd.

Detta var som när Guds folk hade tågat genom Röda Havet. Kvar på andra sidan och i havet fanns fienden – faraos soldater – och dom kunde då inte nå folket. Man kan säga att folket döptes i Röda havet från sitt gamla liv. Detta är som den första viktiga stationen på deras vandring.

Och vi får också döpa oss i vatten efter att vi lämnat det gamla livet i Egypten som en bekräftelse och synligt tecken på det nya livet. Även min fru och jag gjorde detta efter en tid. Det var en stark upplevelse!

1 Petr 5:8 ”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring
som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.”

Så här funkar det för oss kristna. Djävulen vill sluka dig, men om du är överlåten till Jesus och sätter ditt hopp till Gud så får inte djävulen röra dig. Faraos soldater kunde inte komma åt Guds folk när dom hade gått genom Röda havet. Och när Daniel var i lejongropen litade han på Gud och Gud täppte till gapen på lejonen.

Vi kan förstå att det inte behövs en massa kunskap för att komma in i Guds beskydd. Om du förtröstar på Gud och sätter ditt hopp till honom så viker djävulen från dig. Fajtas inte i egen kraft.

2 Mos 14:14 ”Herren skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.”

 ———
Kraft genom blodet och den Helige Ande
När vi blivit pånyttfödda och döpta ”i Röda Havet” så är vi ändå inte perfekta människor. Efter en tid som kristen såg jag att allt inte var bra i mitt liv. Många begär satt kvar och jag föll ibland för frestelser. Men det var inte lika illa som före min omvändelse. Men jag kände ändå att Gud var med och accepterade mig (men inte mina synder). Vi har en kamp att utkämpa mot det som i Bibeln brukar kallas ”köttet”. Det är den del i dig som fortfarande ger dig problem fast du är född på nytt. I Romarbrevets kapitel 7 beskriver Paulus denna kamp.

Rom 7:14-19: ”Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.”

Det här handlar om kampen hos en pånyttfödd människa eftersom Paulus säger att han i sin inre människa gläder sig över Guds lag och vill göra det goda. Det gör inte en icke troende på samma sätt.

Men jag kände ändå att jag saknade en avgörande kraft att leva efter Guds vilja. Efter ett par år som kristen fick jag väldigt konkret uppleva det Bibeln kallar andedopet. Detta gav min inre pånyttfödda människa övertaget i kampen med köttet. Kom över backkrönet! Det är genom den Helige Ande som Gud verkar i oss. Och Gud hjälper oss med både vilja och gärning.

Fil 2:13: ”Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.”

Det är nåd över allt förnuft! Det är inte vår insats det beror på! Genom Jesu blod är vi förlåtna trots våra tillkortakommanden. Och genom den Helige Anden får vi ledning och kraft så att både viljan och gärningen blir synkad med Guds vilja.

Detta kan man säga är som den andra stationen på Guds folks vandring i öknen. När dom kom till Sinai berg, berget Horeb, så fick dom motta de 10 budorden. Denna händelse firar judarna som sin pingst. Och det var på pingstdagen som Jesu lärjungar fick motta den Helige Ande. Det som sker då är att Gud skriver sin lag i våra hjärtan och ger oss kraften att leva efter denna. Om detta står det väldigt rakt på sak i Jeremia 31:33 i GT:

”Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.”

Det är ju en väldig skillnad att ha Guds bud skrivna i sitt inre jämfört med en bok i bokhyllan.

 ———

Utbrändhet och upprättelse
Livet rullade på. Min fru och jag kom med i en väckelse i Majornas missionskyrka på 80-talet. Vi fick vara med och leda lovsång. Startade ett kristet rockband. Bönegrupper och bibelstudiegrupper. Härliga tider! Gud hjälpte på makalösa sätt med både utbildning och jobb. Sedan gjorde jag karriär inom IT/data. Vi fick barn. Köpte hus. Allt blev som det skall vara med en Svensson. Men mer och mer fick Gud stå vid sidan av när karriären tog upp all tid. Kraften dalade. Första kärleken till Jesus svalnade. Till sist blev jag allvarligt utbränd med lång sjukskrivning som följd. Jag var helt i botten, kraftlös, utan initiativ och kreativitet, ångerfull, sökande, deprimerad.

Var då allt detta lidande bara meningslöst? Var det misstag från Gud? Jag vill inte tro det. ”För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa” står det i Bibeln. Gud låter oss ibland falla för att vi skall lära att kraften skall vara hans och för att vi skall lära känna våra brister. För när vi är svaga då är Gud stark i oss. Det värsta en hungrande värld kan få är mätta kristna som bara lever i seger och framgång. Motgångar gör oss ödmjuka släpper fram Gud i våra liv. Världen behöver kristna där Gud är stor och där den kristne själv är död! Paulus säger så här i 2 Kor 12:7-10:

”Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. 8 Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, 9 men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.”

Det här med prövningar var inte som en station i Guds folks ökenvandring, utan detta var en del under hela vandringen. Vägen till det förlovade landet var ju kortare än att den skulle ta 40 år. Men för att det som var emot Gud hos folket skulle dö bort fick folket vandra omkring 40 år i öknen. Så är det också med våra liv. Under vår vandring här måste vårt kött dö och Gud bli allt i oss.

 ——–
Vad har jag lärt mig i öknen?
Det är nu drygt 5 år sedan jag gick i väggen. Jag har fått vara med om att klättra upp ur djupet på nytt. Jag har fått se nya sidor av det kristna livet och även fått vara med om både under och motgångar. Vad har jag då lärt under mina snart 24 år som kristen?

1.För det första: det är värt det! Inget är bättre än att leva ett liv med Gud. Tänk att ha en nära gemenskap med honom som skapat ett så fantastiskt universum och som har en sŒn koll på allt. Allt i ditt liv kommer att samverka till ditt bästa (ur ett evighetsperspektiv).
2.För det andra har jag nu lärt mig att jag aldrig kommer att ha lärt mig allt. Hela kristna livet är ett lärande och vandrande. Paulus säger att den som tror sig vara vis har inte fattat något ännu.
3.För det tredje: man kan inte lära sig att bli en kristen genom studier på universitet eller bibelskola. Det handlar om pånyttfödelse och andeuppfyllelse. Och detta är Guds gåvor och Guds verk. Kunskaperna står oftast i vägen och kan också leda in på villoläror.
4.Man kan inte läsa sig till ett heligt helgat liv. Och det kommer inte heller på en gång i pånyttfödelsen eller vid andedopet. Om någon säger så, så tro det inte. Det stämmer inte med Bibeln. Ett helgat liv vinner man genom prövningar och motgångar i ökenvandringen under Guds ledning. Helgelsen pågår hela livet. Och alla misslyckanden kan Gud leda till seger och mognad. Det viktigaste är inte befrielsen ur nöden utan fostran i nöden. Jesus väntade tre dagar på att Lasaros skulle dö ordentligt innan undret skedde och Jesus uppväckte honom. Så kan det vara med oss när köttet skall dö. Jesus dröjer, men sedan blir undret stort och resultatet gott!
5.Grunden för det kristna livet är gemenskapen med Jesus i bibelläsning, bön och stillhet. Någon har sagt: ”Den som vill gå framåt måste stanna till.” Guds folk gjorde då och då halt i öknen. Och under tiden i öknen åt dom av Guds manna som kom ner från himlen. Mannat idag är Jesus och Bibelns ord. Vill du bli stark i tron måste du be, läsa Bibeln och vara i stillhet. Det är inte snabbmat som gäller (pocketböcker etc). Hur blir man om man bara äter på McDonalds?
6.För Gud är inte din kristna tjänst i fokus. Det är du som är i fokus. Frank Mangs sa: ”Det viktigaste är inte vad du kan göra för Gud utan vad Gud får göra med dig.”
I Heb 12:14 står att ” Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.” Då kan man ju inte ta det för lätt med helgelsearbetet.
7.Akta dig för att bli religiös. Då menar jag att man följer traditioner och vanor mer än vad man följer Gud. ”Dom som leds av ande från Gud är Guds barn”. Man skall kanske inte göra på samma sätt varje gång. Läs 4 Mos 20:1-13, 2 Mos 17:1 om när Mose hade blivit religiös.
——–
Till dig som inte är kristen
Till dig vill jag nu säga att sök så skall du finna. I Bibeln står att du skall söka medan Gud låter sig finnas och medan han är nära. Dröj inte för länge. Du kan missa chansen. Det är som att komma med sista tåget ut ur Hitlertyskland innan mörkret och ondskan faller över hela landet. Jesus skall komma tillbaka en dag när man inte räknar med det och sedan är det för sent. Men den som har levt i umgänge med honom kommer att vara beredd den dagen han kommer.

Bli inte Kristen för att någon lovar framgång, rikedom, hälsa och sådan som alla människor strävar efter i denna världen. Det är sådant ockulta religioner och New Age etc håller på med. Att bli kristen är något helt annat. Bli det för att Gud är Gud och det enda som är sant. Bli det för att alternativet är en katastrof. Blir det för att få frid. Och bli det för att få uppleva sann glädje, kärlek och lycka. – Visst lönar det sig att bli kristen, men bara om man nöjer sig med det nödvändigaste.

Det finns inga synder som du gjort är så illa så att Gud inte skulle förlåta dom. I Bibeln står att ”om dina synder än är blodröda så kan dom bli vita som snö”. Gud kan förlåta allt. Så känn dig inte för smutsig. Det är dom smutsiga och sjuka som Jesus främst vill möta.

Sök andedopet efter att du blivit kristen. Där får du den olja som kan hålla din lampa brinnande till den dag Jesus kommer tillbaka. Läs om detta i Matteusevangeliet kapitel 25 från vers 1 och framåt.

 ——–
Till dig som är kristen
Nu vill jag särskilt rikta mig till dig som är kristen. Du vill säkert att dom som är ofrälsta runt dig skall bli räddade. Världen är ju som ett sjunkande skepp. Men om du inte gör allt för att rädda dig själv ur det sjunkande skeppet så kommer säkert många av dom andra att bara sitta lugnt kvar i båten. Om du inte med ditt liv visar att det gäller liv eller död så blir dom utomstående likgiltiga för evangeliet.

Det verkar som många kristna idag tror att man vinner de ofrälsta genom att visa hur fri man är och så gör man precis som världen i övrigt gör. Men så är det inte! Det handlar om omvändelse! Att gå i en annan riktning! Kasta dig själv i livbåten och släng alla begär och all lyx och flärd över bord så att inte det drar ner dig i djupet. Och var mån om din frälsning och helgelse. Då kommer de ofrälsta att vakna till. Det är bara när du själv är vaken som du kan väcka andra. Dom icke kristna läser kanske inte Bibeln så mycket men dom läser dom kristnas liv. En sång har den här texten:

•”Dom bryr sig inte om hur mycket vi vet, om dom inte vet hur mycket vi bryr oss om. Vi är nyckeln för att dom skall tro att Gud finns. Dom läser inte Bibeln, men dom tar en titt på vår integritet för att försöka finna trovärdighet.”
Detta är vad du är kallad till: ett trovärdigt liv där Gud är allt i dig.

——–

Ja, då vet du lite mer om mig och hur jag ser på det kristna livet och Bibelns ord om vår vandring.

Vill du nu läsa min fru Anitas egna vittnesbörd, så kan du göra det via denna länk.  //Lennart Jareteg/

TRO /Vad är tro?

 

Jesus dog för att visa sin makt över döden. Uppståndelsen visar att han har evigt liv. På grund av sin auktoritet som Gud kan han ge evigt liv åt alla som tror på honom. /Joh 12:24

TRO. Vad är tro? Jag tar nu med en text om vad tro är , jag har den  här på sidan sedan tidigare, men vill aktuallisera den:

”Tro är ett ord med skiftande innebörd. Det kan betyda att man är trogen, pålitlig och trofast (Matt 24.45). Det kan syfta på den fullständiga tillit och förtröstan, som många av dem som blev helade av Jesus visade prov på (Luk 7:2-10). Det kan innebära den trygga vissheten, hoppet, om att ”något som vi önskar också kommer att hända” (Heb 11:1) Trons kapitel. Eller det kan faktiskt betyda, som Jakob påpekar, en ”tro utan handling”, som är meningslös och verkningslös (Jak 2:14-26). Vad menar då Paulus när han i Romarbevet talar om den tro som kan frälsa?

Det är viktigt att vi verkligen förstår vad det är Paulus menar när han använder ordet tro, eftersom han förknippar det så starkt med frälsningen. Det är inte något vi måste göra för att förtjäna frälsning. I så fall skulle tro bara vara en handling i raden av alla andra, och Paulus betonar att vi aldrig kan bli frälsta genom egna gärningar (Gal 2:16).

Nej, tron är en gåva från Gud därför att det är han som räddar oss (Ef 2:8). Det är Guds nåd och inte vår tro somfrälser oss, men i sin nåd ger han oss samtidigt TRO. Genom vårt förhållande till Jesus, Guds egen son, får vi en tro som hjälper oss att bli lika honom. Den tro han ger oss för oss från död till liv (Joh 5:24).

Redan i Gamla testamentet var det nåden och inte gärningarna som var grunden för frälsningen. ”Tjurars och bockars blod kan nämnligen inte ta bort synder” (Heb 10:4) Gud ville att hans folk skulle se längre än bara till djuroffren och upptäcka honom själv, men alltför ofta blev det så att de nöjde sig med att följa lagen, det vill säga utföra de föreskrivna offren.

I och med Jesu triumf över döden upphävdes alla anklagelser mot oss och vägen fram till Gud blev öppen (Kol 2:12-15).

Eftersom Gud är full av Nåd erbjuder han oss tro. Det är tragiskt om vi tolkar tron som egna gärningar och försöker frälsa oss själva.

På det sättet kan vi aldrig nå fram till Gud, lika litet som människorna i Gamla testamentet kunde det genom sina offer. Vi måste i stället tacksamt Ta Emot hans erbjudande och TILLÅTA honom att Plantera trons utsäde i oss.

*

Jag hoppas att du nu förstår mer om vad TRO är, läs bibelställena.. Personligen kan jag säga att jag har tro för helande, både för mig själv och andra, och jag VET att det kommer att bli ett helande för mig. Varför tror jag det? Jo jag är i den trygga förvissningen i tron om att det blir så. /Maria

De sista tiderna /Enhet–

 

 

Sann enhet. Jag har skrivit tidigare om  den s k enheten och gör det igen med att ta fram en text som är förklarande och bra på alla sätt för att ni skall förstå vad ENHET i Kristus ÄR.  Texten kommer från Elvor och Jannes sida:

http://www.elvorochjanne.se/undervisning/”Jag blir mer och mer övertygad om att med hänsyn till allvaret i den tid vi lever i, är det en absolut nödvändighet med djupare och sannare enhet. Denna vilja till enhet gäller gentemot lutheraner och pingstvänner, men också gentemot katoliker.” (Ulf Ekman, Världen Idag, 2007-05-16)

Precis det här var det Herren sa till oss skulle ske! Då var det fullständigt otänkbart att vi skulle närma oss Katolicismen då – 94-95 Men Gud har alltid rätt och han sa att denna rörelse mot Rom kommer att föra med sig ”det stora avfallet”.

För att vi tror att David Wilkersson har rätt i ”synen” då han beskriver att detta ekonomiska kaos kommer att leda fram till Antikrists framträdande. – HÄR – Och då måste vi förstå att det kommer att komma en falsk enhet för det stora avfallet kommer att komma före Antikrists framträdande.

Vi ser detta nu ta form och komma nära nu även i våra församlingar i Sverige. Att överge läran för enhetens skull = Det stora avfallet
Joh 17:20 Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genomderas ord kommer att tro (Lydnad) på mig. 21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. 22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: 23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.

Det här är en enhet som är grundat I HONOM SJÄLV.

    * Det är en enhet som har med ordet + läran att göra.

    * Det är en enhet som är baserat på Guds härlighet.

Vers 21 + 23 På grekiska är viktigt att vi har klart för oss – grammatiken är sådan att det står i presens pågående form.

RWP kommentar: That the world may know (hina ginōskÄ“i). Present active subjunctive of ginōskō with hina like the present tense of pisteuō in Joh_17:21, “that the world may keep on knowing” with the same pregnant phrase “that thou me didst send” (hoti su me apesteilas) as in Joh_17:8, Joh_17:25.

Nu skall du få se att det handlar om läran och inget sammantvingande av kreti och pleti i en ekumenisk sammanslagning.

Vers 20 Han ber för dem som genom deras ord kommer till tro på honom
Vers 21 att de skall vara ett i läran och följa Jesus grek: FÖR ATT VÄRLDEN SKALL KUNNA FORTSÄTTA TRO (OM INTE LÄRAN ÄR RÄTT FORTSÄTTER INTE DE SANNA OMVÄNDELSERNA)
Vers 22 Måste handla om härligheten = I ANDEN
Vers 23 Jag genom Anden skall vara i dem för att de skall vara ETT grek: FÖR ATT VÄRLDEN SKALL FORTSÄTTA ATT FÖRSTÅ (GINOSKO)

Den här enheten är relaterad till Ef 1:9-10 Som faktiskt är Guds stora och enda plan och vilja. >>
Eph 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Grekiska ordet: Samla tillsammans till ETT under ETT huvud – allting som finns i himlen och på Jorden. Alltså Jesus Kristus är huvudet och att underordna oss honom är att underordna sig hans lära i lydnad. Och precis det står ordet (Kärlek) AGAPE för som är Andens frukt – HÄR -Så när det talas om Andens enhet så måste det kopplas ihop med Andens frukt Agape som betyder att underordna sig en konungs bud. Och den som underordnar sig konungens bud han får mer och mer av Anden och det kan vi se i Apg
Act 5:32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom. Ordet lyder här betyder: Att underordna sig en konungs bud.

Det här har lika mycket med ENHET att göra som verserna i Johannes 17:20-23. Du kan förstå här att apostlarnas vittnesbörd och enhet inte bestod i någon som helst organisation utan lydnad för konungens bud genom härlighetens Ande. – Se bibelkomm Apg 5 >>

Man var i sitt sinne ett och var beredda att både lida och dö för att göra denne konungs vilja. Jag tror att det var just detta som Saulus senare Paulus såg i Stefanus liv. Och i kapitel 4 i Efesierbrevet undervisar Paulus nu om samma enhet

Eph 4:3 och vinnlägg er om att bevara Andens enhet genom fridens band: 4 en kropp och en Ande, likasom I också blev kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör er kallelse – 5 en Herre, en tro (Lära) ett dop, en Gud, som är allas Fader, 6 han som är över alla, genom alla och i alla.
Vems ENHET talar vi om här? ANDENS och inte VÅR! Andens enhet är beroende om vi underordnar oss Kristi lära.
Eph 4:15 Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen, och i alla stycken i kärlek (AGAPE) växa upp till honom som är huvudet, Kristus. 16 Ty från (EX) honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bli uppbyggd i kärlek (AGAPE) i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led ger, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift.

Eph 4:15) But1161 speaking the truth226 in1722 love,26 may grow up837 into1519 him846 in all things,3956 which3739 is2076 the3588 head,2776 even Christ:5547 Continue reading

Fakta om New Age /Ändetid

KAN VI VERKLIGEN VARA VID TIDENS SLUT?
Av Ray Yungen
(utdrag ur ’A Time of Departing’)

Genom mitt kristna liv har jag tidvis hört medkristna säga att vi lever i den sista tiden. Ofta kommer kommentarerna när man relaterar till nya fall av våldsbrott, sexuella perversioner, krig eller naturkatastrofer. Eftersom jag visste att historien alltid varit full av sådana saker, så hade dessa förutsägelser en lite ihålig klang.

Men så, 1984, hade jag ett oväntat möte som förändrade hela min inställning. En nyvunnen vän upplyste mig om New Age rörelsen och dess inflytande i ändetiden. Efter en tids efterforskning, så blev jag mer och mer övertygad om att detta mycket väl kunde vara den tid som Uppenbarelseboken talar om. Istället för en otydlig, dunkel manifestation av profetian, såg jag att något distinkt och genomsyrande höll på att sprida sig i kyrkor och samhälle. Och otroligt nog, så har detta skifte blivit förutspått av båda sidor.

Kristna måste komma ihåg att själva trovärdigheten i den kristna tron beror på om dess profetior besannas. Jesus Kristus, aposteln Paulus, och flera andra apostlar och profeter i gamla och nya testamentet gör klara och tydliga referenser till specifika händelser i framtiden. Om dessa händelser är fantasier, så skulle resten kunna dömas ut som lika fiktivt. Jag tror att aktuella händelser verifierar Jesus Kristus och Paulus profetiska uttalanden om ändetiden. När man tittar närmare på bevisen, så är det tydligt att utvecklingen i vårt samhälle (och våra kyrkor) förutsades av de apostoliska skrifterna.

Aposteln Paulus talade om ’Herrens Dag’ i samband med ’tider och stunder’ i femte kapitlet av 1 Tessalonikerbrevet. Han beskriver hur Gud kommer att ingripa snabbt, och utan dröjsmål. Paulus säger i 1:a Tess 5:1-6:

1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Paulus säger att tidens slut kommer att komma över världen som en tjuv om natten. Med andra ord, så kommer den alltså att smyga sig på folk. Så, intressant nog, illustrerar Paulus två grupper: ’Men ni, bröder (Kristi efterföljare) lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv (ovetandes).’ (v.4) Här säger Paulus att troende på Kristus kommer att ha information tillhanda som förbereder dem för ’den dagen’.

De som vandrar i ljuset kan se både vart de är på väg och vad som dyker upp framför dem. Paulus varnar sedan för att vara andligt sovande och berusande, som kan leda till att man kan överrumplas av den dagen, aningslös: ’Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.’ (v.6) Att vara nyktra betyder att vara alerta och medvetna. Om vi instrueras att hålla vakt och vara medvetna, så måste det finnas något att vara vaksam för – annars skulle Paulus förmaning vara onödig. Men vem och vad är det vi ska hålla koll på?…

Intressant nog, så förutsade Paulus någon han kallade för ’syndens människa’ och ’undergångens son’ som skulle utropa sig själv som Gud. (1 Tess 2:3-4) Jag tror att den här kommande Vattumannens Messias (Aquarius) kommer att vara ’undergångens son’ som Paulus talar om i 2 Tessalonikerbrevet. Dessutom är jag övertygad om att New Age rörelsen är hans andliga plattform. Alltför mycket stämmer in för att det skulle vara en tillfällighet. Därför måste vi vara vakna för den omstrukturering av världen genom dem som förbereder hans ankomst i världen, och för att hans identitet ska bli ’uppenbarad’.

Daniel 8:23 säger att denne man kommer att vara en man av dunkla ord. Från hebreiskan, så översätts det som en som är skicklig i listiga och tvetydiga uttalanden. Världen kommer att betrakta honom som hedervärd, och andligt briljant. Håll detta i minne när du läser följande beskrivning:

Den kommande kommer inte att vara kristen, hindu, buddist, inte amerikan, jude, italienare eller ryss – hans titel är inte viktig; han är till för hela mänskligheten, för att förena alla religioner, filosofier och nationer.

Den ende som skulle kunna genomföra något sådant är den som passar in på beskrivningen i Daniel. Det förklarar New Age:s kraftansträngning, som genomsyrar vårt samhälle med meditation just nu. När denne man träder fram, så kommer alla de som är i kontakt med sitt ’högre jag’, de som är ’uppväckta’, att tydligt känna igen honom som deras förenare, och svära honom sin trohet. Han kommer att ha en färdig regeringsgrupp (många i nyckelpositioner) som hjälper honom att omdana civilisationen. Detta kommer att vara det slutliga paradigmskiftet…

Familjära andar (fallna änglar) kommer inte bara att förleda ett fåtal individer; de kommer att förleda hela världen till att välkomna ett nytt system. Satan (vars namn betyder motståndaren) kommer att vara kraften bakom ’den kommande’ – den store antikrist. Ursprunget till antikrists religiösa system avslöjas tydligt av aposteln Johannes iUppenbarelseboken 17:5: På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon,
modern till skökorna och skändligheterna på jorden.

Ett annat namn för Babylon i gamla testamentet var Kaldéen. Kaldéerna var kända för sin användning av metafysiska krafter. De startade de första mysterieskolorna. Daniel 4:4 säger:
’Spåmännen, besvärjarna, kaldeerna och stjärntydarna kom,’ Detta mystiska Babylon ska då vara urkällan eller modern till det som nu kallas New Age- metafysik…

Jag tror att bibeln innehåller ett viktigt avsnitt, som tydligt indikerar att ett skifte av tider och stunder kan ligga framför oss. I Matteus 24:3-5, ett kapitel som handlar om vedermödan, så talar Jesus med sina lärjungar om tecknen för Hans återkomst och tidens slut:

När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”

Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er.  Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

I ljuset av alla som kommer att komma i Jesu namn, så tror jag också att (ockultisten) Alice Baileys ’profetior’ kan bidra med ytterligare insikt i vad Paulus kallade för avfallet. Bailey talade förväntansfullt om det hon kallade ’kyrkornas förnyelse’.  Hennes argument för detta var uppenbart:

’Den kristna kyrkan och dess många förgreningar kan tjäna som en Johannes döparen, som en röst som ropar i öknen, som en kärna genom vilken världens upplysning kan genomföras.’

Med andra ord, istället för att motarbeta kristendomen, så kommer den ockulta världen att fånga och beblanda sig med kristendomen, och sedan använda den som sitt främsta redskap för att sprida och inpränta New Age – medvetande! De olika ’kyrkorna’ skulle då ha kvar sina yttre skal av ’kristenhet’ och använda mycket av samma språk. Om de tillfrågades om klassisk kristen doktrin, så skulle man ge samma svar. Men det skulle alltihop vara på utsidan; på insidan skulle en kontemplativ andlighet dra in alla som öppnade sig för den…

Världen öppnar famnen för att helt välkomna en andlighet som kommer att existera under mystikens paraply. Det sammanfattande temat kommer att vara – vi är alla Ett. När Laglöshetens Människa kommer till makten med en världsekonomi och en politisk plattform, så kommer han att förföra många att söka efter sitt eget kristusmedvetande, istället för efter Messias, Jesus Kristus. /Ray Y

Detta är ytterligare en text som talar om för oss vad som händer just nu i världen, och vad som kommer. Jag hoppas att du som inte är kristen läser  detta och tar till dig livsviktig information. Sök Jesus Kristus. /Maria

NWO// EU- Romarriket /Ekonomisk övervakn.

I förra inlägget skrev jag om LÖGNER,  och nu kommer ett dåligt Googleöversatt inlägg från:http://groups.google.com/group/bible-prophecy-news/browse_thread/thread/c4259d2aae758435#

 /Bibelprofetior /läs gärna den engelska texten, men här kommer den på förståelig svenska:

* Svåra tider och den återupplivade Romarriket

EU utarbetar planer för gemensam ”ekonomisk regering” för att förhindra kriser *   /Tror du på att allt blir bättre?/

Tyskland och Frankrike har lagt fram kontroversiella planer på att skapa en
”Ekonomisk regering i EU” till polisen finanspolicy
över hela kontinenten.

Av Bruno Waterfield i Bryssel
Publicerad: 8:21 GMT 25 Mar 2010

Tysklands förbundskansler Angela Merkel med Frankrikes president Nicolas Sarkozy på
toppen av Europeiska unionens ledare i Bryssel

De har satt Herman Van Rompuy, EU: s ordförande, som ansvarar för en
särskild arbetsgrupp för att undersöka ”alla flaggor möjligt” för att förhindra ytterligare
kris som den som orsakats av de grekiska härdsmälta.

Hans uppdrag är att utarbeta en master-plan för det bästa sättet att övervaka
och genomdriva ekonomiska målen i Bryssel som en viktig del i en bail-out
paket för Grekland.

De alternativ som han kommer att överväga att inkludera skapandet av en ”ekonomisk
regeringen ”i slutet av året.

”Vi åtar oss att främja en stark samordning av den ekonomiska politiken i
Europa ”, sade ett förslag väntas komma överens om EU: s ledare i natt.

”Vi anser att Europeiska rådet blir den ekonomiska
regeringen i EU och vi avser att öka sin roll i den ekonomiska
övervakning och definition av EU: s tillväxtstrategi. ” /!!!!!!!!/

Gordon Brown var sista natten analyserat ordalydelsen i uttalandet till
se om det var begränsat till euroområdets medlemmar eller har möjligt
konsekvenser för brittiska ekonomiska suveränitet.

Tjänstemännen är oroliga för att språket kräver en ”ekonomisk
Regeringen ”skulle kunna vara ytterligare ett försök att en makt-grab i kölvattnet av
Lissabonfördraget.

Det kommer vid en tidpunkt då en konservativ regering har lovat britterna en
rösta om ett nytt EU-fördrag, om det vinner valet.

Den omstridda språk fanns i en fransk-tyska dokument
förberedd för ett brådskande sammanträde 16 ”euroområdet” länder, i
vingar av ett toppmöte i Bryssel.

Samtalen under en före maten aperitif, beslutat om en EU-ledd ”mekanism”
för räddar den krisdrabbade grekiska ekonomin med hjälp av IMF, om
nödvändigt.

Till det stöd som är en tysk plan för hårdare sanktioner för
länder, som Grekland, som körs upp stora offentliga skulder utan
att inte reformera konkurrenskraftiga ekonomier.

Van Rompuy, tidigare premiärminister i Belgien, är en entusiastisk
anhängare av ”la gouvernement économique”, och förra månaden upprört många
ländernas huvudstäder genom att försöka införa ”uppifrån” ekonomiska mål.

Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, har uppmanat till Lissabonfördraget
ändras för att förhindra en upprepning av det nuvarande grekiska
kris, som hotade att slita sönder euron.

”Jag kommer att verka för nödvändiga ändringar i fördraget så att vi kan agera snabbare och
mer effektivt när saker går fel, bland annat med riktade
sanktioner, sade hon.

Om förbundskansler Angela Merkel idé tar fart, Kroatiens sannolikt EU
medlemskap nästa år skulle behöva en ”ändring av fördraget” ger en enkel
möjlighet att spaken i förslagen till ekonomisk styrning.

När Lissabonfördraget enades EU-ledarna, däribland Brown,
sade att det skulle bli den sista försök att ändra EU: s grundläggande regler
fram till minst 2020./–HAR DU LÄST VAD Lissabonfördraget innehåller?

TALA OM LÖGNER…Romarriket är nära, och sedan, efter en tid, hur lång vet vi ej med säkerhet,kommer himmelriket, då Jesus kommer tillbaka
Storbritannien är inte ett euro-medlem, men det är en signatärstat till Maastricht
och Lissabon fördrag som redan kräver London att lämna budgeten
rapporter. Storbritannien IA vidare enligt senaste förslag från Van
Rompuy, att följa EU: s mål om sysselsättning, forskningsutgifter, grön
teknik, utbildning och fattigdomsbekämpning.

 Gud beskyddar den som älskar honom

Här kommer mer info:

LÄS www.elvorochjanne.se/profetiskt/varldsordning

länken handlar om ett ekonomiskt Övervakningssystem, Och nedan:

http://www.consilium.europa.eu/ 

Ett ord idag/Funderingar över världen…

Det är omöjligt att veta alla sanningar, men däremot vet vi att lögnerna är många och kanske ofta lättare att förstå (eftersom man förstår att de är lögner), åtminstone tycker jag det som troende. GUD äger ju all sanning, och i världen existerar floder av lögner som, dessvärre, många tror på, istället för på HERREN.

Min sida vill spegla tron på en mäktig Gud, men också ta upp de lögner som massmedia spyr ut, politiska vansinnigheter och annat galet.

Du kan läsa en hel del på sidor som: Elvoroch Janne; Michales blogg; Vaken.se; Allan Svenssons hemsida, Nya politiken; m fl,   där handlar det om sådant som  troende och andra funderar över.

Jag läste på ElvorochJannes sida att i USA börjar fler och fler undra om inte B Obama är Antikrist. Oj, om han skall sätta sig på tronen och utropa sig själv till Gud, ja då är det verkligen kris, då blir alla andra kriser till små fluglortar.

Jag läste också att Bill Gates är för reducering av befolkningen på jorden och det skulle kunna ske genom nya massvaccineringar. Dåraktigt, eller hur?

Jag spekulerar inte i något, men jag för fram åsikter om bibelns rätta ord om de sista tiderna och om Guds ord i övrigt. Jag är inte skrämd, mest förtvivlad, och det är jag över människors oförstånd och ovillighet och oförmåga att ta till sig Guds budskap till människorna.

Vad som saknas i världen, det är profeter. Profeterna förr i tiden kom inte med framgångsteologi. Har du tänkt på att profeterna i bibeln kom med varningar till nationer. Människor blir även idag varnade av Gud, men lyssnar de? Icke.

Jesus säger: ”Jag sänder ut er som får bland vargar. Var vaksamma som ormar och beskedliga som duvor.” /Matt 10:16   Jesus förbereder på förföljelse, och han visar oss idag att samma ord gäller som då han sade dem.

En troendes uppgifter tar inte slut förrän Jesus kommer tillbaka, alltså finns det mer som väntar av de planer som Gud har för var och en. DU är en av dem som Gud har en plan för.  Läs Matt 24:14

 

 

De sista tiderna /Uttåg från Babylon

Guds mäktiga väckelsebudskap till sitt folk för vår tid
är sanningen om Guds församling
och allt Guds folks uttåg ifrån det stora Babylon/Allan Svensson
  Vårt mest angelägna böneämne är nu: Vi måste vara redo när Jesus kommer. Om du har en kristen hemsida, men inte har detta budskap, då är din hemsida meningslös. Det är inte mängden av text eller predikningar på hemsidan som har betydelse, utan kvaliteten. Om du vill framföra Herrens väckelsebudskap till folket, då måste du själv åtlyda Herrens befallning att lämna det stora Babylon. Upp. 18:4. Annars saknar du trovärdighet.

  Massor av text och predikningar på din hemsida hjälper inte, om du inte har Herrens väckelsebudskap till folket. Jesu tillkommelse är nu mycket nära, men hans folk (Guds församling) är inte redo! Förberedelsen för Jesu tillkommelse måste innefatta allt Guds folks uttåg ifrån kyrkor och samfund. De som inte är redo när Jesus kommer, de är förlorade för evigt! Kom ihåg Jesus liknelse om de tio jungfrurna. Matt. 25:1-13. Jesus säger ingenting om att de oförståndiga jungfrurna blev insläppta efteråt.

  Om du tror att pingstkyrkor eller andra frikyrkor är Guds församlingar, då har du ingen verklig kunskap om Guds församling att förmedla till folket. För att bli fria från det stora Babylon, så måste folk få kunskap om Guds församling. Denna kunskap har aldrig blivit predikad i pingstkyrkor eller andra frikyrkor. Där blir man bara lurad till att sitta och vänta på en förkunnelse som aldrig kommer. Nu står Guds folk inför den sista slutstriden mot fienden. Alla kyrkor och samfund måste bli avslöjade som de religiösa fängelser de är.

  Fastän kyrkor och samfund aldrig har fått någon missionsbefallning från Herren, så har de hela tiden uppträtt som om de vore Guds tjänare och representanter. Men uppsplittringen av de kristna i många kyrkor och samfund har aldrig varit till någon fördel. Det har varit till hinder för människor att komma till tro på Jesus. Vilken kyrka ska de gå till? Vilket samfund har den rätta läran? Om de kristna inte hade varit uppsplittrade i olika kyrkor och samfund så hade många fler blivit frälsta.

  De flesta av dem som bekänner sig vara kristna uppfattar det som mycket förödmjukande, när de konfronteras med sanningen om Guds församling. För att slippa bli förödmjukad så måste man ödmjuka sig inför Guds ord. Ödmjukhet är att vara mottaglig för undervisning. För den som är ödmjuk inför Guds ord, så är sanningen om Guds församling inte anstötlig, utan den är befriande. Sanningen gör oss fria. Joh. 8:32. Det som jag har skrivit här på hemsidan är bibelstudie och bönesvar. Det kan ingen ärlig människa ta anstöt av, eller bli sårad av.

  Sanningen om dopet i den helige Ande kan också uppfattas som anstötlig för den som inte är ödmjuk inför Guds ord. Det står i 1 Kor. 12:13, ”Ty i en och samme Ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, vare sig vi är trälar eller fria; och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.” Och i vers 30 står det, ”Inte tala väl alla tungomål?”

  I pingströrelsen har man vänt detta bak och fram. De tror att människor kan vara medlemmar i Guds församling utan att vara döpta i den helige Ande. Detta är tvärt emot vad Bibeln lär. I Guds församling är vi alla döpta i en och samme Ande, inte bara de som talar tungomål. Den som inte talar tungomål kan ju ha fått en annan nådegåva.

  Det har predikats att bara de som kan tala tungomål är döpta i den helige Ande, och att tungomålstalet är det enda säkra tecknet på att någon är döpt i den helige Ande. Detta är en farlig förnekelse av det verk som den helige Ande har utfört, och legalisering av falska tungomålstal. Gåvan att tala tungomål är den nådegåva som är lättast att förfalska. Vem som helst kan ju lära sig en ramsa på något främmande språk, och rabbla upp det i ett möte så att andra tror att det är tungomålstal.

  De har predikat att dopet i den helige Ande är bara för dem som är födda på nytt. Men på pingstdagen talade Petrus till människor som inte var födda på nytt. Han sa till dem: ”Gör bättring, och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då ska ni såsom gåva få den helige Ande.” Tänk att Petrus utlovade den helige Ande till människor som inte var födda på nytt! Och när de fick den helige Ande, vad hände då? Jo, då fick de det nya livet i Kristus och blev födda på nytt!

  Inom pingströrelsen betraktar man dopet i den helige Ande som sin specialitet, och menar att detta är en sanning som pingstväckelsen har fört fram. Men faktum är att sanningen om dopet i den helige Ande har aldrig predikats i pingströrelsens möten! Om man verkligen hade förstått sanningen om dopet i den helige Ande, då hade man inte bildat några pingstförsamlingar, och väckelsen kunde ha fortsatt.

  De som har predikat och kämpat för Bibelns sanningar har fått kyrkorna och det falska prästerskapet emot sig. Många har blivit förföljda och mördade för att de har trott på Jesus och låtit döpa sig. Men de frikyrkor som själva predikar och praktiserar det kristna dopet, vad gör de? Jo, de ”lägger locket på” och håller tyst om kyrkornas illgärningar. De undertrycker sanningen och talar inte om vad de vet.

  Under de elva år som jag var med i en baptistförsamling, så hörde jag inte ett ord om den dopväckelse som var på 1800-talet, när baptistsamfundet bildades. Inte heller hörde jag något om detta i pingströrelsens möten. På detta sätt håller frikyrkorna sina medlemmar ovetande om kyrkornas förföljelser och mord på kristna. De får inte heller kunskap om dessa väckelser som har varit. Så var det också med pingstväckelsen. Vid vissa tillfällen i pingströrelsens möten kunde de tala om att det var så starka och härliga möten när pingstväckelsen kom, och många blev frälsta och ”andedöpta”. Men jag hörde aldrig något om hur pingstväckelsen kom, när den kom, var den började, eller hur det gick till när man bildade pingstförsamlingarna.

  Det var i det första Maranata-mötet som jag var med, på Nyåret 1965, som jag fick veta att pingstväckelsen började i Los Angeles omkring 1907. Jag hade inte hört ett ord om detta i pingströrelsens möten, och inte heller läst om det i Dagen eller i Evangelii Härold. Varför måste man gå på Maranata-möte för att få veta något om pingstväckelsen?

  När pingstvännerna fick veta att jag varit på ett Maranata-möte så blev de så misstänksamma och konstiga. De sa att det går inte att jämföra Maranata med Pingstväckelsen, för den kom inte på det sättet. Hur skulle jag kunna veta det? Jag hade inte fått någon upplysning om hur eller när pingstväckelsen kom, och jag visste inte heller hur eller när Maranata-mötena hade börjat, eller vilka de var som började med dessa möten. Det var för mig helt okända predikanter.

  Efteråt fick jag veta att dessa Maranata-möten hade börjat för flera år sen, och pingstpredikanterna hade känt till detta, men inte sagt ett ord om det. Detta är helt enligt Satans falska församlingslära, som är godkänd och trodd överallt i frikyrkorna. Medlemmarna får inte ha någon kunskap om Guds församling, och jag hade varit på ett möte och hört en predikan om Guds församling. Det var just detta som jag hade väntat på i 15 år men aldrig fått höra.

  Jag trodde ju att predikanterna och äldstebröderna visste hur det var med kyrkor och samfund, och tänkte att det där måste ju komma fram i någon predikan. Men efter att jag varit på det där Maranata-mötet, så var pastorn och äldstebröderna som religiösa fyllekajor. Det verkade som om de inte fattade någonting. De var mycket misstänksamma och kom med en massa dumma frågor. Varför uppförde de sig på det sättet?

  Det som predikades i det där Maranata-mötet var ju ingenting anstötligt eller något som borde tystas ned. Det var sådant som jag hade väntat på att pingstpredikanterna själva skulle ha talat om. Varför kom de aldrig med någon predikan om Guds församling? Och varför blev de så misstänksamma och konstiga?

  Detta var vad Satans falska församlingslära hade förorsakat. De var påverkade och omtöcknade av den stora skökans otukts vin. Upp. 17:2. De hade inte använt Guds vapenrustning, Ef. 6:10-18, mot kyrkans falska lära och så hade de själva blivit besmittade av den. Kyrkans skökolära verkar som fylleri, en sorts berusning. Omdömesförmågan avtrubbas och de kan inte förstå Guds ord. De kan inte se skillnaden mellan en Guds församling och en organiserad föreningsrörelse.

  Hur kan gamla pingstpredikanter och ledare inom pingströrelsen ha blivit besmittade av den stora skökans otukts vin? Jo, denna falska lära har funnits i pingstförsamlingarna hela tiden. Den var med när man bildade pingstförsamlingarna. Innan väckelsen ens hunnit komma igång, så började man tillämpa Satans falska församlingslära. Man byggde upp hela sin verksamhet på en falsk lära om Guds församling. Denna församlingslära har man kvar än idag i pingströrelsen. Det är i stort sett samma församlingslära som i baptistsamfundet och andra frikyrkor. Man respekterar dessa såsom Guds församlingar.

  Pingströrelsen såväl som alla andra kyrkor har kommit till genom religiös otukt. Man har blandat Guds ord med onda andars läror. På detta sätt uppstår nya kyrkor. I stället för att bygga upp Guds församling, så byggde man upp ett nytt kyrkosystem. Bildandet av pingstförsamlingar avledde uppmärksamheten från Guds församling. Detta har fått till följd att pingströrelsen medlemmar har aldrig fått någon riktig undervisning om Guds församling.

  Det är ju märkligt att de som var med ifrån pingströrelsens början inte insåg att något var fel, när väckelsen började stagnera och gå tillbaka. De borde ju ha studerat vad Bibeln lär om Guds församling för att finna orsaken till varför väckelsen stannade av. Men någon bibelstudie eller undervisning om Guds församling förekommer inte inom pingströrelsen. Detta skulle ju vara förödande för hela pingströrelsen. Pingstförsamlingarna skulle då bli avslöjade som de religiösa svartbyggen de är. De är ju inte grundade på Guds ord.

  Inte heller i Maranata-mötena tog man upp striden mot Satans falska församlingslära. De talade om väckelse och hade härliga möten med sång och musik. Men någon väckelse blev det inte.

Vad lär Bibeln om Guds församling?

  ”Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer – er andliga tempeltjänst. Och anpassa er inte efter denna tidsålders väsende, utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.” ”Ty såsom vi i en och samma kropp har många lemmar, men alla lemmarna inte har samma förrättning, så utgör också vi, fastän många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar, varandra till tjänst.” Rom. 12:1-2, 4-5.

  ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom; ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.” 1 Kor. 3:16-17.

  ”Vet ni då inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er, och som ni har fått av Gud, och att ni inte är era egna? Ni är ju köpta, och betalning är given. Så förhärliga då Gud i er kropp.” 1 Kor. 6:19-20.

  Läs också 1 Kor. 12:13-31.

  ”Eller hur låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi är ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: ”Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.” 2 Kor. 6:16.

  ”Alltså är ni nu inte mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilken allt det som uppbygges blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden.” Ef. 2:19-22.

  ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allasammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bli fullvuxna, intill Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn, inte såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen, och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bli uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led ger, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift.” Ef. 4:11-16.

  ”Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att ni genom den må växa upp till frälsning, om ni annars har ”smakat att Herren är god”. Och kom till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är ”utvald och dyrbar”; och låt er själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att ni blir ett ”heligt prästerskap”, som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud.” 1 Petr. 2:2-5.
 

  Detta, som Bibeln lär om Guds församling, Guds tempel, hur kan man tillämpa detta på en organiserad föreningsrörelse och mena att den är en Guds församling? Det är en väsentlig skillnad mellan en organisation och en levande organism.

  Lägg också märke till att lokalförsamlingarna har inga namn i Bibeln, utan de benämnes efter de städer eller orter där de fanns. Det fanns ingen församling som hette Rom och ingen som hette Korint. Och det är ju helt tokigt att en församling i Sverige ska ha namn efter en gammal stad i Turkiet, och heta Filadelfia, och att det ska finnas många Filadelfiaförsamlingar runt om i landet.

  Vi kan inte dela Guds församling på annat sätt än med geografiska gränser. Det kan inte finnas mer än en Guds församling på samma plats. Ty i en och samme Ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. 1 Kor. 12:12-13. Rom. 12:4-5.

  Man kan inte dela upp Guds församling på grund av olikheter i läran, därför att en och samma lära gäller för hela Guds församling. Det finns bara ett evangelium, och det gäller lika för alla folk. Rom. 12:4-5. 1 Kor. 12:12. ”Men om någon, vore det också vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi har förkunnat för er, så vare han förbannad. Ja, såsom vi förut har sagt, så säger jag nu åter: Om någon förkunnar evangelium för er i strid mot vad ni har fått, så vare han förbannad.” Gal. 1:6-9. 3:26-28. Ef. 4:15-16.

  Vad är en pingstförsamling? Det är en organiserad föreningsrörelse med en föreståndare (pastor), och ett antal styrelseledamöter (äldstebröder), en medlemsförteckning och medlemskort till alla medlemmar. Detta menar man är en Guds församling. Kan du någonstans i Bibeln hitta en sådan beskrivning på en Guds församling? Någon form av organisation kan vara nödvändig i en kristen verksamhet, men vi ska inte mena att organisationen är detsamma som Guds församling.

  Vad visar detta? Jo, det visar att pingströrelsen är bara en stor bluff. Gamla yrkespredikanter som i många år har varit verksamma som församlingsföreståndare och bibellärare vet inte ens vad Guds församling är.

Continue reading