Archives

Det hjärntvättade Sverige, Absurdistan / Juri Lina

I sin nya bok “Sovjetrepubliken Absurdistan: En socialistisk katastrof i Sverige” avslöjar Jüri Lina socialismens hemligheter i Sverige.
2000-Talets Vetenskap har träffat honom för en exklusiv intervju om hans uppväxt i ett kommunistiskt samhälle, underjordiska föredrag, antisovjetisk humor och om varför du inte ska lämna landet.

Maria: VAD sker i Sverige? Vad har skett tidigare…. eftersom vi är i verklig nöd nu och framöver..
Lyssna till förklarande intervju och lyssna till Juri Lina som har massor att berätta om diktatur m m.
Vet du vad diktatur är? Det får du reda på här och nu är det Sveriges tur att (fortsätta) att göra medborgarna verkligt illa.
Tänk till! TROR DU att….. (tror du på Gud?) …. att Gud vill ha det på detta sättet i detta land? NEJ är svaret men trots människors böner så kommer detta land att gå under, för Gud är rättvisan.
Man får skörda det man sår.

Gal 6:7Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda.
Gal 6:8Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv.
Gal 6:9Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp.
Jakob 5:4Nu ropar den lön ni undanhållit arbetarna som skördat era åkrar, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron.
Upp 14:15Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst till honom som satt på molnet: “Räck ut din skära och skörda, för skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen.”
Upp 14:16Han som satt på molnet lät då sin skära gå över jorden, och jorden skördades.
Upp 14:18Och ännu en ängel kom ut från altaret, han som hade makt över elden. Han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran: “Räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna från jordens vinstock, för dess druvor är mogna.”
Upp 14:19Och ängeln lät sin skära gå över jorden och skördade druvorna från jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress.