Archive | september 2013

Skynda till Jesus! / Nåd och Evigt liv finns hos Jesus. ALLA kan få lära känna JESUS

 

Bild Maria

Bild Maria

 

Det ligger en väg öppen till Gud och hans vänskap- korsets väg.   Den vägen har varit öppen i ca 2000 år, sedan Jesus dog på korset för våra synder, alla människors synder. Skulle man kunna räkna efter vilka som verkligen följer Jesus så skulle man inte finna så många som man trodde då man började räkna… för människor följer ju andra i stället för den ende sanna människan någonsin-  JESUS KRISTUS, som dog och uppstod för människorna.

Gud är helig och kan inte beblanda sig med synd-   Alla människor har syndat och syndens lön är döden  (Rom6:23). Ja så säger Guds Ord.

Genom att tro på vad Jesus har gjort (dött på korset) för oss, blir vi hans vänner istället för hans fiender och ovänner- och bortstötta från honom. Genom att i tro ta emot Guds Son kan vi få Nåd och frid. Vet man det? Jag pratade med en ateist idag och det var “ord och inga visor”,  d v s Gud finns inte enligt den personen och inte Jesus heller. Jag hoppas på personens uppvaknande.

Alla människor är i grunden likadana som den Adam som fanns en gång: beredda till uppror–  mot Gud, och vi döms för synder som vi begått. Eftersom vi är syndare är det inte rättvisa vi behöver utan NÅD!

NÅD och EVIGT LIV finns att få hos Jesus Kristus!  Skynda skynda till JESUS!

Bild  Maria

 

 

Karin Jansson- Nyhetsbrev: 7 Berg, T Bentley, NARian del 5

 

Foto Maria

Foto Maria

*

Karin Jansson´s Nyhetsbrev:

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!

 

Ett nytt nyhetsbrev:
Marknadsplats Rörelsen… 7 Berg… Todd Bentley = NARian – DEL 5 >>

För Sanningen,
Karin Jansson                                  

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

 

/Maria

Ungdomar! Vakna från satans spel med din själ.VIDEO! ILLUMINATI. Jesus räddar människor! från döden

 

Bild Maria

Bild Maria

Illuminati 2013 – End of Days  /VIDEO

I en alarmerande hastighet sätter Illuminati  upp sin Nya världsordning, som de inte ens försöker dölja något mer, med uppenbar hädelse och eskalerande hjärntvätt av massorna att faktiskt välkomna Antikrist.

“Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig på jorden och i havet! Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att han har kort tid kvar. “(Uppenbarelseboken 12:12)

Medan kampen om herraväldet över världen och människornas själar blir hårdare för varje dag, måste vi komma ihåg att kriget vanns över 2000 år sedan på Golgata./ Endtime

 SE  VIDEO:  http://youtu.be/4TWKTgyOkns

 

At an alarming speed the Illuminati are setting up their NEW WORLD ORDER, which they don’t even hide any more, with blatant blasphemy and escalated brainwashing of the masses actually welcoming the Antichrist.

“Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.” (Revelation 12:12)

While the battle for the dominion over the world and the souls of men is becoming fiercer every day, we have to remember that the war was won over 2000 years ago on Calvary.

http://endtimeinfo.com/2013/09/illuminati-2013-end-of-days/

 

 SE  VIDEO:  http://youtu.be/4TWKTgyOkns

/Maria

säger att mänskligheten är på väg rakt in i ett inferno. Stackars de ofrälsta, de som är så förblindade av satans strategier, av våldet, musiken, popstjärnorna, våldsvideos och tv-spel, de hemska nya video-våldsgamespel…och allt annat hemskt. UNGDOMAR! VAKNA NU!!! Se på Jesus istället!!!

Jesus är Herre!

All trösts Gud- barmhärtighetens Fader och all trösts Gud

 

 

 

Bild Maria

Bild Maria

All trösts Gud

2 Kor 1

3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4 han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 5 Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. 6 Om vi lider nöd, sker det för att ni skall få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, skall också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. 7 Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden, så delar ni också den tröst vi får.

8 Bröder, vi vill att ni skall veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. 9 Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen, för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud, som uppväcker de döda. 10 Ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen skall rädda oss, 11 när också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått.

*

Jag litar på Gud- han har allt i sin hand!    /Maria

Foto Maria

Foto Maria

Arken Kungsängen Vittnesbörd.

 

 

Fri från Arkens bibelskola!

*

/Artikel fr Bibelfokus.se

 *

För en tid sedan fick vi  (Lennart Jareteg) kontakt med en person som gick på Arkens bibelskola i Kungsängen, Stockholm, men som hade vaknat upp över att det är mycket som är osunt där. Uppvaknandet ledde till att personen lämnade Arken. Därefter vidtog en slags läkande process där personen fick återupptäcka den trons vila och det barnaskap som Evangeliet erbjuder. Via vittnesbördet nedan har denna person önskat dela med sig av en del av erfarenheterna från Arkens bibelskola. Vi publicerar detta för att ge varning och vägledning till andra som antingen befinner sig i en motsvarande bibelskola/församling eller överväger att börja på en sådan. Personen som skrivit detta har valt att vara anonym.

/Lennart


Jag är uppvuxen i en kristen familj och trodde från barnsben på Jesus, det var det mest naturliga som fanns att tro på honom. När jag kom upp i tonåren började jag att känna en stor längtan efter att komma närmare honom. Genom församlingen som jag tillhörde kom jag i kontakt med Trosrörelsens undervisning. Församlingen i sig var inte en trosrörelseförsamling men somliga i församlingen hade börjat ta till sig den här typen av undervisning. Jag tyckte att undervisningen var fantastisk och upplevde att mycket hände i mitt liv tillsammans med Jesus. Jag växte både i min tro och i min relation med Jesus. Efter ett antal år så kände jag att jag ville fördjupa mig i den här typen av undervisning och hade i tankarna att gå en bibelskola som hade fokus på själavård. Jag fick höra talas om bibelskolan Arken både genom TV men blev också tipsad av en person i min församling att gå den. Efter att ha bett och sökt Gud i den här frågan så upplevde jag att jag skulle gå Arkens bibelskola.

När jag kom till Arken slogs jag av den otroliga kärleksatmosfären som fanns där och för första gången i mitt liv upplevde jag hur jag hade hittat hem, hem till min församling. Här fanns det människor som ville tjäna Herren, som älskade Jesus och som verkligen ville hjälpa dem som på olika sätt kämpade här i livet. Jag började bibelskolan och all undervisning som jag fick höra sög jag åt mig likt en torr svamp. Både på Arken och i tidigare liknande sammanhang jag befunnit mig i hade jag fått höra att man skulle pröva undervisningen och profetior, men detta hade jag inte förstått varken vidden eller vikten av, förrän efter att jag valde att lämna församlingen.

Olika frågetecken i undervisningen dök dock med tidens gång upp och många gånger tog jag dessa funderingar till Herren i bön. Det var en del saker i undervisningen som jag inte kunde känna igen i de sammanhang som jag tidigare varit i och som jag var mycket osäker på om Bibeln egentligen stod bakom. Med tiden började jag också fundera på varför det på denna plats där det talades så mycket om helande och befrielse fortfarande fanns så många människor som mådde dåligt och som aldrig tycktes ”bryta igenom” på de områden som de så hårt kämpade med. Jag själv, mina vänner och många runt omkring mig, där ibland ledare tycktes titt som tätt hamna i djupa svackor och ingen tycktes må bra utom i korta perioder. I Matteus kap 7 kan man läsa om att på trädens frukt ska vi kunna veta vilket träd vi har att göra med. Herren säger att: Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Vidare säger han att ett dåligt träd aldrig kan bära god frukt. Jag tycker mig tydligt kunna se att Arken är ett träd som inte bär god frukt, för människor där blir inte fria från sina plågor utan hamnar snarare allt djupare i sina problem och blir allt mer bundna till det sammanhang och de ledare som de befinner sig hos.

Något annat som jag tyckte var mycket märkligt på Arken var att det var mycket svårt att få ett själavårdssamtal när man upplevde behov av det. Vid allvarligare behov gick det att få ett sådant samtal, men då varade det bara några korta minuter och själavårdaren var ofta en frivillig bibelskoleelev som kort lyssnade på behoven och sen skulle det bes ihärdigt. Tanken med detta korta samtal var från skolans sida att man skulle lära sig lita till Gud själv och inte fästa sig så mycket vid människor. Denna tanke är god och vi ska först och främst förlita oss på Herren, men ibland kan vi också behöva få prata av oss och få ett mänskligt möte. Med tanke på bibelskolans profil – att de ska stärka de svaga – så finner jag det mycket märkligt att man måste kämpa för att lyckas få själavårdssamtal.

Genom Guds nåd blev jag varnad för Arken och Herren fick visa för mig att det sammanhang jag befann mig i inte var gott och att jag hade lurats in i att tro att detta var den friska källan där jag kunde få dricka Livets vatten. Efter ett tag började jag förstå att mina enkla frågetecken och funderingar som jag haft egentligen var varningar från Herren. Vid den här tidpunkten hade jag befunnit mig i församlingen i nära två år. Min väg ut ur församlingen var ingen lätt resa och den kostade på mycket. Jag fick ge upp ett sammanhang som jag så djupt älskade och vänner som jag hade kommit mycket nära och som betydde otroligt mycket för mig. Men jag upplevde att det som jag hade fått tag på var allvarligt och att jag själv skulle få stå som ansvarig inför Gud om jag valde att stanna kvar. I efterhand kan det tyckas mig märkligt hur någonting kan vara så likt sanningen men ändå vara så långt ifrån den.

Inre bönen

När jag i efterhand ser tillbaka på min tid på Arken, kan jag se att det var mycket som lärdes ut där som egentligen inte har några bibelstöd alls. Bland annat så lär Linda Bergling ut en form av bön som hon kallar ”Inre bönen”. Linda säger sig ha fått den här bönen direkt från Jesus. I utförandet av Inre bönen är tanken att man ska överlämna hela sitt jag till Gud och att han ska få komma och vidröra en och hela en. Bönen har tre olika delar och innefattar överlämnandet av kroppen, själen och anden till Gud. Redan här kan vi se att det är något galet med denna bön eftersom Linda väljer att dela upp människan så som man gör inom gnosticismen. Man börjar med att gå igenom hela kroppen och tanken är då att man överlämnar de kroppsdelar och organ som behöver helande och lägger dem på Guds altare. Den här delen i Lindas bön har stora likheter med meditationsformer inom mindfulness där tanken är att du ska bli medveten om vad du upplever i alla dina kroppsdelar. Som stöd för Inre bönen använder sig Linda av bibelordet från Rom 12:1 där det står att vi ska överlämna våra kroppar som ett levande offer till Herren. I denna episod av den Inre bönen är det meningen att man ska be om förlåtelse till sin kropp om man på något sätt har talat illa om den eller behandlat den illa. Det är mycket märkligt att vi uppmanas att be vår kropp och inte Gud om förlåtelse för att vi har syndat.

Efter att man har överlämnat kroppen ska man gå vidare till själen där det handlar om att överlämna sina tankar, sin vilja och känslor m.m. till Gud. Till slut ska man överlämna sin ande till Herren, och här kommer något märkligt för då menar Linda att man inte ska försöka föreställa sig en bild av Jesus utan att den Helige Ande ska komma och visa oss en bild av Herren. Jag är ytterst tveksam till att vi ska få se bilder av Jesus oavsett om det är vi själva eller någon annan som framställer dem. Att se en uppenbarelse av Jesus tror jag är någonting som är ytterst ovanligt och som vi ska vara mycket försiktiga att söka efter.

I dagens församlingar är det inte ovanligt att sådana här typer av böner får ersätta den ”vanliga” enkla bönen till Herren. Österländska meditationsformer etablerar sig allt mer och mer i våra kyrkor och man börjar söka sig allt mer i sitt inre för att finna en gudomlighet. Låt oss varnas av Jesu ord i Matt 24: 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Låt oss därför sluta upp med dessa orena böneformer och istället be som människor gjort i alla tider, dvs. enkla böner till Herren från våra hjärtan. Herren säger att han vill att vi ska be i sanning och att han redan vet vad som ligger på våra hjärtan innan vi bett honom om något, vi behöver inte ta hjälp av andra religioner för att be till vår Herre!

Korset

Man kan ju tycka att det i en kristen församling borde vara självklart med en sann undervisning om korsets innebörd, om synd, omvändelse och frälsning, men under min tid på Arken hörde jag inte en enda riktig predikan om korset. När det talades om korset så var det bara undervisning som gick ut på vad vi kan få ut av korset. Det undervisades att vi hade rätt till hälsa, god ekonomi, framgång m.m. genom Jesu verk på korset. Pastor Gunnar Bergling predikade ofta om att vi genom tron på korset nu har blivit rättfärdiga och att vi då har rätt till att kräva tillbaka saker från djävulen som sedan syndafallet har stulit från oss. Men vi har ingen rätt att kräva tillbaka saker varken från djävulen eller av Gud. Allt vi får är givet oss av nåd och har vi böneämnen i våra liv eller saker och ting som kommer emot oss och drabbar oss så talar Bibeln om att vi ska be till Herren och inte kräva saker från djävulen.

Den syn man har på korset i Arken är med andra ord inte en rätt bild och det medför fruktansvärda konsekvenser eftersom folk inte blir undervisade i det sanna evangeliet utan lockas in i att tro på ett falskt sådant. Jesus sa att vid den här tidsålderns slut så ska många falska messiasgestalter komma, och i Trosrörelsen undervisar man en fel bild av Kristus och korset. Bibeln säger att Jesus genom sin död på korset försonade oss med Gud och att han tog vår synd på sig och att vi genom tron på honom kan få frälsningen av nåd. Det är detta som är Bibelns budskap om korset och denna nåd borde vara tillräcklig för oss utan att vi ska börja kräva mer av Gud.

 

Tungotalet

På Arken talar man vitt och brett i tungor och det används i lovsången, i förbönssituationer och inte minst för att kriga mot andemakter. Men inte någonstans i Bibeln kan jag hitta att vi ska använda oss av det mot andemakter. 1 Kor 14:2 säger Paulus så här: Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter. Tungotalet ska alltså talas till Gud och varken till människor eller till andemakter. Paulus fortsätter i detta kapitel att tala om tungomålstalet och de andra nådegåvorna och vill uppmana församlingen att bruka de gåvor som är till mest nytta för hela församlingen. Vers 4 och 5: Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Senare i vers 28 säger Paulus: Men finns det ingen som uttyder, skall den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud.

Med andra ord ska tungomål bara talas i församlingen om det finns någon som uttyder det, och finns ingen som uttyder så ska man tala tungomål tyst för sig själv och till Gud. Men på Arken talade man detta språk vitt och brett och det var mycket sällan som någon gav en uttydning eller att vi ens uppmanades att be om att få det.  

Binda och lösa

Något annat som det talades mycket om på Arken var just allt krigande mot andemakter. Väldigt ofta uppmanades vi att inta områden i våra liv som sades vara intagna av djävulen. Vi skulle återvinna dessa områden genom att tala i tungor mot djävulen och genom att högt proklamera (ofta skrika) mot djävulen att han skulle flytta på sig och att han inte hade någon rätt att bråka med oss. Lärjungarna gjorde dock aldrig på detta sätt och de uppmanades inte heller att stå och skrika mot andemakter. Jesus gav dem makt att driva ut onda andar (Mark 6:7) men aldrig någonsin sa Jesus till dem att de skulle stå och skrika mot makterna och proklamera sin rätt över djävulen.

Förutom allt detta skrikande mot djävulen, lärdes det ut en mängd med bönemodeller på Arken. Allt skulle bes i en viss ordning, makter skulle bindas och brytas och helande skulle lösas in. Men när bibelordet talar om att vi har fått makt att binda och lösa så talas det inte alls om makter och helande. Det finns tre bibelställen i evangelierna som tar upp om binda och lösa. Jesus säger i Matt 16:19: Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen. Jesus talar också om detta med att binda och lösa i Matt 18:18 och i Joh 20:23. Men i dessa bibelord menar Jesus att man som församling kan binda någon i dennes synder om den inte vill omvända sig och att man kan lösa den från dess synder om den vill omvända sig. Det har alltså inget att göra med att vi ska binda andemakter. Så med tanke på att två av de tre bibelord i evangelierna som nämner binda och lösa faktiskt handlar om församlingstukt, så får vi anta att även det tredje handlar om det.

Kanske du är i ett liknande sammanhang som jag har beskrivit, och tänker att platsen som du befinner dig på inte kan vara fel för där finns så många underbara människor som vill leva för Herren, och detta är en plats där det händer mycket under. Men om du tänker efter så tror jag att du ganska snart skulle inse att det finns många underbara och kärleksfulla människor även inom sammanhang som du själv inte stöttar. Det finns till exempel fina människor inom andra religioner. Den mest godhjärtade människa som jag träffat på var en lärare jag hade i skolan, och hon var inte kristen så vitt jag vet. Med andra ord kan du inte ta bara dessa människors godhet som ett tecken på att de går på rätt väg. Vad gäller under och tecken som ett bevis på att du är rätt, så skulle jag vilja råda dig till att läsa och begrunda vad Jesus säger i Matt 7:13-23. Vi ska alltså känna igen de falska profeterna på deras frukt och Jesus säger vidare att när denna tidsålder är slut ska många komma till honom och säga: har vi inte profeterat i ditt namn och med hjälpa av ditt namn drivit ut onda andar? Men då ska Jesus säga till dem: ”jag har aldrig känt er”. Med andra ord är inte den goda frukten vi ska leta efter under och tecken, för dessa profeter hade ju varit med om under och tecken. Ändå säger Herren att han aldrig har känt dem. Frukten som Herren menar att vi ska leta efter, tror jag mer handlar om Andens frukt som finns beskrivet i Gal 5:23-24. Jag tror också att det ibland kan ta tid att se vilken frukt det blir av förkunnares undervisning, och det är inte alltid som man märker den dåliga frukten på en gång. Många som varit med i trosrörelsen en längre tid kan vittna om att de har fått skörda mycket dålig frukt av den undervisning som de har tagit del av.

Du som genom det jag har berättat har fått en tankeställare och kanske upplever att du skulle behöva pröva den församling eller det sammanhang du befinner dig i, skulle jag vilja ge några råd. Först och främst gå inte till ledarna i din församling och börja diskutera med dem om dina funderingar. Självklart kommer de att stå upp för det de tror på, och om det vill sig illa kan de övertala dig att stanna kvar. Be istället Herren att han ska visa dig någon annan i din närhet som vill pröva detta och som är villig att göra vad som helst för att följa Herren. Det kan vara mycket svårt att vara ensam med sina funderingar och därför kan det hjälpa att ha ett trossyskon som är lika ”liten” som en själv. Men framförallt, gå till Herren i bön och be att han genom sitt ord ska visa dig sin sanning. Be också att du själv ska älska den sanning som Herren visar för dig och att du ska vara villig att göra det som krävs för att följa den.

Om du sedan upplever att du befinner dig på en plats som är fylld med villoläror, stanna då inte kvar! Lämna sammanhanget så fort som möjligt och trösta dig med att Herren är med dig och att han vill visa dig sin sanning. Glöm inte bort att Jesus själv är vägen, sanningen och livet. Jag skulle också vilja tipsa dig om att läsa böcker som tar upp Trosrörelsens historia, det har hjälpt mig otroligt mycket att få veta mer om den och när man läser om det så förstår man ännu mer hur fel dessa sammanhang är. Jag skulle främst vilja rekommendera A Different Gospel som är skriven av D. R. McConnell, den går väldigt grundligt in på Trosrörelsens historia men även läran i sig. Andra böcker på svenska som har hjälpt mig mycket är Sven Reichmanns Allt är inte Gud som glimmar och Torbjörn Swartlings Trosförkunnelsen inget evangelium.

Till sist vill jag bara poängtera att människorna på Arken inte är några hemska och ondskefulla människor. Många som jag har lärt känna där, men även andra som står för Trosrörelsens lära, är några av de mest hängivna människorna jag har mött på. Dessa människor offrar mycket av sina pengar, sin tid, kraft och ork för det de tror på. Den hängivenheten de har och längtan efter att tjäna Gud har jag inte sett hos några andra kristna som jag befunnit mig bland. Därför har det känns ännu mer sorgligt att behöva acceptera att de är fel ute och att de följer en lära som inte för med sig det goda. Men tyvärr kan vi inte titta på deras hängivenhet utan vi måste se på vilken lära det är som lärs ut.

Må Guds sanning leda dig på rätta vägar!

Ytterligare läsning relaterat till Arkens bibelskola/församling:

 

Tack Lennart för artikeln! Jag har aldrig varit medlem på Arken men har varit o besökt vid flera tillfällen under några år, och jag kan bara instämma med både vittnesbördet och med Lennart Jareteg. De människorna där är verkligen fel ute, jag hoppas att de ändrar på sig och stannar upp och tänker till om vad Jesus sagt och säger./Maria

 

Kallade till frihet. Tiden är kort. Människor, så plågade idag, eller /och så omedvetna om hans godhet

 

Ros Maria

Kallade till frihet

Att lämna allt och att vara FRI i Kristus, ja det är det bästa för en människa. Människor är så plågade idag, det ser ut om om de lider mitt i sin välfärd och i sina leenden. Jag tycker mig se så många människor där blickarna slocknat, det finns inget liv, men de kallar det liv, det där ytliga, snabba…
De lever så snabbt så att de inte kan lämna till Jesus, för de HINNER ju inte reflektera.
Skulle det vara så att de HINNER reflektera över tro eller ej, då kommer personer i deras närhet med lite yoga och mindfulness i stressen över att vara människa. …
….och dagar och nätter och år går, och livet på jorden går vidare och en dag så står de vid slutet och undrar så som de gjorde då de trodde att de levde ett underbart givande och spännande liv: Var detta allt…men tron då? och vid det tillfället börjar man undra på allvar…………men finns det tid då?

*
Tänk att få lämna…..över till Jesus.

Gal 5:13 Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.
“For you were called to freedom” Galatians 5:13.

1.Allt till Jesus vill jag lämna, Allt till honom glatt jag bär. Honom vill jag tro och älska, I hans sällskap vandra här.

Kör: Jag nu lämnar allt, Ja, jag lämnar allt, Allt till dig, min dyre Jesus. Jag nu lämnar allt.

2.Allt till Jesus jag nu lämnar, Ödmjukt faller till hans fot. Världens nöjen må de fara! Tag mig, Jesus, nu emot!

3.Allt till dig jag överlämnar, Gör mig, Herre, helt till din! Värm mig din helge Ande, Så att jag vet, att du är min!

4.Jesus, allt jag överlämnar, Giver helt mig själv åt dig. Fyll mig med din kraft och kärlek, Nådens regn sänd över mig!

5. Allt jag Jesus överlämnar, Helig glöd nu fyller mig. För den fulla frälsningsfröjden Pris ske Gud evinnerlig! ../ J W V

 /Maria

* * *

Hege og Odd Gunnar Bordevik. TEKST :

Du kan aldri sägra så lenge du hatar. Du kan aldri vinna över ondskan med hat.
http://www.youtube.com/watch?v=HWyUFlw79LE&feature=share&list=UU4iI1ITTu_KnISOXMjpvquA

Endast kärleken sägrar, kärleken sägrar, kärleken sägrar över ondskan och hat. Endast kärleken sägrar, kärleken sägrar, kärleken sägrar över ondskan och hat.

Hatet frettar sönder deg, binder deg i ensamhet. Övervinn din bitterhet med retta vapenslag. Rekk din hand til försoning, sluta tenka tilbaka. Våga tro på kärleken, och du skal sägra til sist, förr :

Endast kärleken sägrar, kärleken sägrar, kärleken sägrar över ondskan och hat. Endast kärleken sägrar, kärleken sägrar, kärleken sägrar över ondskan och hat.

Elska dom som hatar deg, velsigna dom som hånar deg.
Be förr dom som sårar deg och som handlar kärlekslöst.
Låt deg aldri förrbitras, förr hatet krävjer din glädje.
Lämna alt i Herrens hand, och du skal sägra til sist.

Romans1-165-180x300

 

 

Påven och ekumeniken /Äldre rapport fr Midnattsropet och reflektion över saken

 

Ekumenisk dialog mellan Pingströrelsen och den Romersk katolska kyrkan

Rapport av Emanuel Johansson / OBS! Ett äldre inlägg från Midnattsropet, men så aktuellt nu när påven har uttalat sig igen om öppenhet/ekumenik!

Från: http://www.midnattsropet.se/2012/11/ekumenisk-dialog-mellan-pingstrorelsen.html

I tio år har en grupp representanter för Pingst FFS och Katolska kyrkan i Sverige fört dialog. För första gången under denna tid anordnades ett offentligt möte där resultatet över denna dialog skulle redovisas. Värd för detta möte var Newmaninstitutet, jesuitordens teologiska institut i Uppsala.

Representanterna redogör
Mötet hölls i två delar. I första delen lämnades en redogörelse av en representant från respektive part.
Olof Djurfeldt var huvudtalare för pingst och inledde med en historisk tillbakablick. Han poängterade att Pingsrörelsen är en frikyrka och har sina rötter i gångna tiders fria väckelserörelser. Grunden för den dialog som nu förs menade han kom sig av den karismatiska rörelsen som redan i slutet av sextiotalet stod att finna både inom pingstsamanhang och bland katoliker. Djurfeldt beskrev också frågor som de inte kunde enas kring och nämnde bl a påvedömet och Marias ställning. Han visade också på skillnaderna i synen på Bibeln, där pingst föredrar bibelordet som enda lärokälla medan katolska kyrkan bygger sin lära utifrån traditioner.
Veronica Ournier, en katolsk dominikansyster, talade för den katolska kyrkan och utgick ifrån personliga erfarenheter. Hon hade som invandrad katolik mött fördomar och oförstånd från frikyrkligt håll. Men hon hade också positiva erfarenheter. En pingstvän hade lagt händerna på henne och hon hade fått uppleva ett andedop. Däremot hade hon inte övergivit sina helgon som hon utan att blanda dem med Gud, umgicks med dagligen. Hon redogjorde också för likheter och skillnader mellan pingst och katolska kyrkan.

Panelsamtalet
I den andra delen skulle ett panelsamtal hållas. Nästan alla representanter satt framme vid bordet och Newmansinstitutets rektor modererade. I mitten satt Peter Halldorf och Anders Arborelius, nu var det dessa som gavs störst plats i samtalen. Det var också Peter Halldorf som gjorde de mest djärva ekumeniska uttalandena. På en fråga från en kvinnlig representant från Sveriges Kristna Råd svarade Halldorf att målet med den ekumeniska dialogen är den synliga enheten som till slut måste komma till uttryck i eukarastin, det vill säga ett gemensamt nattvardsbord. Även om många frågor måste lösas såg han hoppfullt på situationen. Eftersom pingst har svårigheter med att ställa sig under påveämbetet, menade han att man borde hitta en väg med påveämbetet. En annan lösning såg han i det han menade att det är likhetstecken mellan det den katolska kyrkan menar med ”ordet och traditionen” som pingst menar med ”Kristus och Anden”.
Samtalet återkom vid flera tillfällen till enheten i samhällsengagemanget. Enheten tycktes vara stor kring moral-etiska frågor som abort och äktenskap. Dan Salomonsson nämnde att det var detta som dialogen skulle knyta an till och gå vidare med.
Nästan alla deltagare återkom till den goda vänskapen och värmen i gruppen. Pelle Hörnmark som sista tillskottet i samtalsgruppen, sades ha varit lite reserverad i början. Men också han kom in i kompisgänget och hade skött sig exemplariskt vid sitt möte med påven under Romresan 2011.
Från katolskt håll talade Arborelius om hur samarbetet med Sten Gunnar Hedin i bokskrivandet och den personliga vänskapen var ett av resultaten i dialogen. Vid sidan av Arborelius satt en katolsk teolog. Samtidigt som han talade sig varm för gemensamma evangelisationssatsningar hoppades han att anden skulle leda eventuella nyförvärv till ”den sanna kyrkan”. Något han inte hade några tvivel om vilken det var.
Det lyste igenom att för ett närmande till varandra så måste pingst stå för förändringarna inför den katolska kyrkans mäktiga organisation vars dialogrepresentanter inte har minsta mandat att förändra något alls.
Det framhölls att trots farhågor från kritiker hade ingen konverterat till den andra. Som lyssnare undrade jag om det riktigt var sant – det var svårt att avgöra huruvida Halldorf representerade den katolska kyrkan eller pingst-rörelsen.

Reflektion
Som en God kraft i samhället framstår den ekumeniska rörelsen förträfflig. Samlade skulle kyrkorna kunna påverka ett och annat beslut som rör socialetiska frågor och kanske skulle kulturlivet kunna få en lite mer religiös framtoning. Men för den evan-geliskt troende går det inte att undgå att evangeliet urvattnas. Grundläggande sanningar om omvändelse och frälsning genom tron på Jesus av nåd kommer i skymundan. Den Romersk katolska kyrkans materialiserade kristendom med obibliska traditioner och religiösa riter står fortfarande i vägen för evangelium.
Det finns anledning att fundera över vad det var de troshjältar ägde som fick lida martyrdöden för att de höll fast vid de sanningar som evangeliskt kristna ledare av idag verkar kunna se bort ifrån för några stunders gemytlig tillvaro.

/Maria

Vår tro. /Prövad tro. Paulus bevarade tron och blev halshuggen

 

Tro

“Då sade han till dem: – ‘Se satan har begärt att få eder i sitt våld, för att kunna sålla eder såsom vete, men jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet.” Luk 22: 31-32.

*

 

VÅR TRO är i mittpunkten av den skottavla, mot vilken Gud skjuter, då Han prövar oss. Om någon annan nådegåva skulle undslippa provet, är detta åtminstone icke fallet med tron. Då den skall prövas ända in till märge, sker det blott genom att i den inskjutes övergivenhetens pil. Pilen visar om tron är odödlig eller icke. Beröva den, den förnimbara glädjens pansar, tillåt nöd och förskräckelse från Herren väpna sig mot den, och du skall finna, att tron oskadd utgår ur striden. Tron måste prövas, och det som ser ut att vara övergivenhet är i själva verket den sju gånger upphettade smältugnen, vari tron måste nedsänkas. Välsignad den människa, som kan uthärda detta eldprov. – C. H. Spurgeon.

*
Paulus sade: “Jag har bevarat tron” – och han blev halshuggen!  Detta berörde dock ej hans tro. Hedningarnas store apostel fröjdade sig över tre ting: han hade “kämpat den goda kampen”, han hade “fullbordat sitt lopp” och han hade “bevarat tron”. Vad betydde allt det övriga? Paulus vann loppet och undfick segerlönen. Därför är han icke blott på jorden utan även i himmelen föremål för beundran. Varför handla vi ej, som om det lönade sig att förlora allt för att vinna Kristus? Varför äro vi ej trogna mot sanningen, såsom han var det? Ack, vi räkna ej på samma sätt som han! Han räknade annorlunda. Det vi anse vara vinst, betraktade han såsom förlust. Vi måste äga hans tro, och bevara den, för att kunna Bära samma krona.

————
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

 

/Paulus blev halshuggen: Förklaringar  i bibelns kommentarer  APG 28:31, Paulus led martyrdöden! 

Wikipedia ; Hans avrättning omkring år 64 omnämns inte i Nya Testamentet men omskrivs i andra källor.[19][20] Enligt traditionen skedde detta på vägen mot Ostia, där kyrkan San Paolo alle Tre Fontane nu är belägen. Namnet tre fontäner har platsen fått därför att enligt legenden sprang det fram tre källor med vatten på de tre ställen där Paulus huvud studsade efter halshuggningen. Källorna var dock kända under förkristen tid som Aquae Salviae.

/Maria

 

Att inte vilja förlåta….Att förlåta är Guds natur Ps 32

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Det är befriande att få bli förlåten av Gud… den man sårat eller skadat, och det är befriande att få säga att man förlåter den som skadat en, men som man inte kan möta ansikte mot ansikte. Många går i ÅRATAL utan att VILJA förlåta!
Det har kanske gjort ont många gånger och bitterheten kan ha knackat på, men vad skönt då att veta att man kan få glömma och gå vidare.
När Gud förlåter oss lyfter han av oss alla skuld och glömmer vår synd. MEN för att han skall förlåta oss måste vi BEKÄNNA. I bekännelsen ligger också ett löfte från VÅR SIDA om en förändring. Den som inte vill förändra sin livsstil och ta avstånd från synden har inget ärligt uppsåt.

***
Ja det är viktigt att höra och läsa Guds Ord och ta till oss sanningarna, och vi bör ju lyda om vi säger att vi älskar honom, eller hur? I Psaltaren kan du läsa mycket om just förlåtelse, och om att Gud förlåter felsteg och synd.
Gud berättade för Mose att ett förlåtande sinnelag är Guds natur,  2 Mos 34:7.

***
Ps 32

Syndabekännelse och förlåtelse

1 En läropsalm av David.
Salig är den som fått sin överträdelse förlåten,
sin synd övertäckt.
2 Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd
och som i sin ande är utan svek.

3 Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan.
4 Dag och natt var din hand tung över mig,
min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela.
5 Då uppenbarade jag min synd för dig,
jag dolde inte min missgärning. Jag sade: “Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.”
Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.

6 Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna.
Om än stora vattenfloder kommer skall de inte nå dem.
7 Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig,
med frälsningens jubel omger du mig. Sela.

8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra,
jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.
9 Var inte utan förstånd som en häst eller mula,
som man måste tämja med töm och betsel,
för att de skall komma till dig.

10 Den ogudaktige har många plågor,
men den som förtröstar på HERREN omger han med nåd.
11 Var glada i HERREN och fröjda er, ni rättfärdiga,
jubla, alla ni rättsinniga!

/Maria

Påven och kyrkan. En farlig påve uttalar sig.

 

Truth

 

min-god-sad-over-earth

 ****

Den nye påven har verkligen utmärkt sig nu. Han borde inte säga det han säger. Jag hörde på nyheterna  vad han sagt till “världen”:

 

*Ja, amen till frånskilda, homosexuella och abort!

Påven Franciskus vill öppna kyrkan för alla:

– Vi måste hitta en ny balans, annars kommer även kyrkan sannolikt att falla ihop som ett korthus.

 ””””””””’

I dag publicerades den första långa intervjun med påven Franciskus sedan han för sex månader blev den katolska kyrkans överhuvud.

Han håller inte tillbaka.

Påven säger till tidskriften La Civiltà  Cattolica att den katolska kyrkan har blivit besatt av att predika om abort, homoäktenskap och preventivmedel.

Nu vill han ange en ny ton för kyrkan.

”Kyrkan är fältsjukhus”

Franciskus vill öppna kyrkan – för alla.

– Jag ser kyrkan som ett fältsjukhus efter slaget, säger han.

Kyrkan, menar han, ska vara nära de troende, som “läker sår” och leds av barmhärtighet.

– Det är inte ett litet kapell, för en liten krets utvalda, utan ett hem för alla som kyrkan bör vara.

Kyrkan ska vara öppen både för frånskilda, homosexuella och kvinnor som gjort abort, tillägger påven.

Han är en syndare

I påvens programförklaring kräver han en ändring.

– Vi måste hitta en ny balans, annars kommer även kyrkan sannolikt att falla som ett korthus, förlora renheten och doften av evangeliet.

I artikeln på 12 000 ord uppger han att han själv är en syndare. Att vi alla är det.

Han lyssnar helst på Mozart och påvens favoritfilm är La Strada.

Och han ber till och med när han är hos tandläkaren.*

*http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17506281.ab*

*

Vad pratar han om? Doften av evangeliet? Vet han vad evangelium är, ÄR han frälst? Renhet? Skandaler? I mina ögon är han verkligt farlig och det märks att tiden är sen, verkligt sen. Det här hade jag väntat mig, hade du? Han lurar mänskligheten, vem är han egentligen och VAD står han för…..undrar jag, som också ber hos tandläkaren och min tandläkare är förundrad över tro.

-Katolicism och kristendom är inte samma sak! Han kan inte vara frälst så som han uttalar sig. Vet man att påven är jesuit..vad är en jesuit? Det är inte så svårt att ta reda på det-  om man vill veta.

SE LÄNK: http://news.yahoo.com/pope-says-church-cannot-obsessed-gays-contraception-abortion-163220900.html

/Maria

 

Gud står vid vår sida, om vi vill det. Han får oss att tappa den mask vi har på oss

 

Foto Maria

Foto Maria

Ser du, precis som jag, att ärligheten försvinner mer och mer? Visst har det varit så i alla tider, man kunde inte hålla tand för tunga och inte förstå att tala sanning…men det blir allt värre med osanningar. Om det är något vi verkligen borde ha med oss under vandringen genom livet så är det godhet och ärlighet. David ville att dessa egenskaper skulle vara ett skydd för varje steg han tog. Vi ska inte kämpa i ensamhet och på egen hand försöka komma in i Guds eviga rike.
Gud står vid vår sida, om vi vill det. Ärlighet är att våga vara den man verkligen är, att inte förställa sig eller gömma sig bakom en mask. Ju mer man går med Gud desto mer faller masken av. I Psalmerna kan man läsa hur man brottas med svåra saker och hur Gud är med i allt.

*
Ps 25:21 Låt oskuld och ärlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig.

*

Ords 12:17 Den ärlige talar sanning, ett falskt vittne bedrar.

*
Mika 7:2 De fromma är försvunna från jorden, ingen bland människorna är ärlig. Alla ligger de på lur efter blod, var och en vill fånga den andre i sitt nät.

*

Matt 22:16
De sände till honom sina lärjungar tillsammans med herodianerna, som skulle säga: “Mästare, vi vet att du är ärlig och ger en rätt undervisning om Guds väg* och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika.

De höll Jesus under uppsikt och skickade ut några för att vakta på honom. Dessa skulle låtsas vara ärliga och söka få fast honom för något som han sade, så att man kunde utlämna honom åt överheten, åt landshövdingen.

 

/Maria

Sanningen om Jesus. Förstå och acceptera. Tillbaka-blickar

 

Ros Maria

 

 

Sanningen om Jesus var inte mer populär på Paulus tid än idag, men det kan inte hindra den från att nå fram till mottagliga människor. Påståendet att Jesus var Gud gjorde judarna ursinniga, och det var också därför de dömde Jesus för hädelse.

Trots detta har många judar blivit kristna (1 Kor 1:24). Romarna reagerade också på Jesu gudomlighet eftersom de tillbad kejsaren som gud. Trots detta fanns det troende till och med i  kejsarens palats (Fil 4:22).

Grekerna blev också irriterade. de menade att gudomlighet inte kunde ha kontakt med det simpelt mänskliga. Men många greker kom till tro (Apg 11:20-21).

Den djupa sanningen att Jesus i samma person förenar både gudomlig och mänsklig natur har aldrig varit enkel att förstå och acceptera, men trots detta tas den emot dagligen av  människor som kommer till tro. Är du med bland dem som har tagit emot detta livsförvandlande budskap?

När jag själv tittar tillbaka och ser på vad som skett i mitt liv ser jag den där jätteprocessen, d v s lärande och växandet som en underbar men svåår tid. Inte är man fullärd inte, men man ser ju att man kommit en bit på den vägen som Jesus ville vi skulle gå. TACK JESUS att jag fick bli frälst!! Vilken omåttlig kärlek och nåd det är  som jag fått.

/Maria