Tag Archive | död eller liv

Är du redo när han kommer?

 

Korset- korset där Jesus dog. För att Jesus Kristus dog på korset och sedan uppstod igen, därför är jag frälst, därför har jag fått ett NYTT LIV. Ett liv i gemenskap med honom, HERREN. Lär känna honom och vad som skedde på korset och om blodet han gav för alla människor. MEN—många vill inte veta av honom.  Men jag skall säga dig att han lever idag och skall komma tillbaka, är du redo då????

Matt 10:38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig.

Matt 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.

Joh 19:17 Och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.

Gal 6:12 Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse, och detta bara för att de inte skall bli förföljda för Kristi kors.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors.

Kol 1:20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.-

*

-Han gav allt för människorna. Jag vill ge allt till honom. Vill du?

NamnlösMaria

 

Skynda till Jesus! / Nåd och Evigt liv finns hos Jesus. ALLA kan få lära känna JESUS

 

Bild Maria

Bild Maria

 

Det ligger en väg öppen till Gud och hans vänskap- korsets väg.   Den vägen har varit öppen i ca 2000 år, sedan Jesus dog på korset för våra synder, alla människors synder. Skulle man kunna räkna efter vilka som verkligen följer Jesus så skulle man inte finna så många som man trodde då man började räkna… för människor följer ju andra i stället för den ende sanna människan någonsin-  JESUS KRISTUS, som dog och uppstod för människorna.

Gud är helig och kan inte beblanda sig med synd-   Alla människor har syndat och syndens lön är döden  (Rom6:23). Ja så säger Guds Ord.

Genom att tro på vad Jesus har gjort (dött på korset) för oss, blir vi hans vänner istället för hans fiender och ovänner- och bortstötta från honom. Genom att i tro ta emot Guds Son kan vi få Nåd och frid. Vet man det? Jag pratade med en ateist idag och det var ”ord och inga visor”,  d v s Gud finns inte enligt den personen och inte Jesus heller. Jag hoppas på personens uppvaknande.

Alla människor är i grunden likadana som den Adam som fanns en gång: beredda till uppror–  mot Gud, och vi döms för synder som vi begått. Eftersom vi är syndare är det inte rättvisa vi behöver utan NÅD!

NÅD och EVIGT LIV finns att få hos Jesus Kristus!  Skynda skynda till JESUS!

Bild  Maria