Tag Archive | vänner

Skynda till Jesus! / Nåd och Evigt liv finns hos Jesus. ALLA kan få lära känna JESUS

 

Bild Maria

Bild Maria

 

Det ligger en väg öppen till Gud och hans vänskap- korsets väg.   Den vägen har varit öppen i ca 2000 år, sedan Jesus dog på korset för våra synder, alla människors synder. Skulle man kunna räkna efter vilka som verkligen följer Jesus så skulle man inte finna så många som man trodde då man började räkna… för människor följer ju andra i stället för den ende sanna människan någonsin-  JESUS KRISTUS, som dog och uppstod för människorna.

Gud är helig och kan inte beblanda sig med synd-   Alla människor har syndat och syndens lön är döden  (Rom6:23). Ja så säger Guds Ord.

Genom att tro på vad Jesus har gjort (dött på korset) för oss, blir vi hans vänner istället för hans fiender och ovänner- och bortstötta från honom. Genom att i tro ta emot Guds Son kan vi få Nåd och frid. Vet man det? Jag pratade med en ateist idag och det var “ord och inga visor”,  d v s Gud finns inte enligt den personen och inte Jesus heller. Jag hoppas på personens uppvaknande.

Alla människor är i grunden likadana som den Adam som fanns en gång: beredda till uppror–  mot Gud, och vi döms för synder som vi begått. Eftersom vi är syndare är det inte rättvisa vi behöver utan NÅD!

NÅD och EVIGT LIV finns att få hos Jesus Kristus!  Skynda skynda till JESUS!

Bild  Maria

 

 

Ett helgat liv. Stilla bön och frid

 

Foto Maria

Foto Maria

 

“Vänner kallar jag eder.” Joh 15: 15.FÖR många år sedan levde en tysk professor, vars helgade liv var ett under för studenterna. Några av dem fattade ett beslut att söka taga reda på hemligheten härtill. En av dem gömde sig därför i studerkammaren, där den gamle läraren tillbragte sina aftnar. Det var sent, då han kom in. Han såg mycket trött ut, men det oaktat satte han sig ned för att under en timmes tid läsa sin Bibel. Sedan böjde han huvudet i stilla bön, slöt därefter ihop Böckernas bok och sade: “Käre Herre, mellan oss är allt väl.”

Ej finns på jordens vida ring en tryggare än jag,
som går med Jesus hand i hand Guds hela långa dag,
och lik ett barn i kvällens stund får somna i Hans famn
med hjärtat fyllt av frid och på min läpp Hans namn,
Hans, som mig lett,
Hans, som mig bett
att lämna allt åt Honom.
Sven Lidman

Att känna Honom är det högsta en människa kan uppnå. Till vilket pris som helst borde varje gudsbarn sträva efter att komma i ett innerligt förhållande till Herren. Genom bön i det fördolda och personligt studium av Skriften framstår Jesus mer verklig för oss. Han blir mer och mer levande för den, som av allt hjärta far efter att lära känna Honom.

*
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

/Maria