Tag Archive | Heligt liv

Ljuvligt

 

Foto Maria

Foto Maria

LJUVLIG  /  LJUVLIGHET

*

Ps 16:6
En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett underbart arv har jag fått.
*

Ps 16:11
Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.
*

Ps 135:3
Prisa HERREN, ty HERREN är god, lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt.

*
Ords 16:21
Den som har ett vist hjärta kallas förståndig och ljuvligt tal främjar lärdomen.

*
1 Mos 2:9

Och HERREN Gud lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken. Livets träd liksom trädet med kunskap om gott och ont satte han mitt i lustgården.
*
Rom 10:15

Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet
*

Jes 52:7
Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: ”Din Gud är konung!”
*

Jer 31:26
Vid detta vaknade jag och såg mig om, och min sömn hade varit ljuvlig.
*

Ords 2:10
Ty vishet skall komma in i ditt hjärta och kunskap bli ljuvlig för din själ,
*

Ords 3:17
Vishetens vägar är ljuvliga, alla dess stigar är trygga.
*

Ps 27:4
Ett har jag begärt av HERREN, det längtar jag efter: Att få bo i HERRENS hus i alla mitt livs dagar för att se HERRENS ljuvlighet och betrakta hans tempel.
*

Ps 84:2
Hur ljuvliga är ej dina boningar, HERRE Sebaot!
*

Ps 147:1
Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön.

/Vad betyder ordet ljuvligt och ljuvlighet för dig? Är Herren med i dina tankar om ljuvlighet?

/Maria

 

Ett helgat liv. Stilla bön och frid

 

Foto Maria

Foto Maria

 

”Vänner kallar jag eder.” Joh 15: 15.FÖR många år sedan levde en tysk professor, vars helgade liv var ett under för studenterna. Några av dem fattade ett beslut att söka taga reda på hemligheten härtill. En av dem gömde sig därför i studerkammaren, där den gamle läraren tillbragte sina aftnar. Det var sent, då han kom in. Han såg mycket trött ut, men det oaktat satte han sig ned för att under en timmes tid läsa sin Bibel. Sedan böjde han huvudet i stilla bön, slöt därefter ihop Böckernas bok och sade: ”Käre Herre, mellan oss är allt väl.”

Ej finns på jordens vida ring en tryggare än jag,
som går med Jesus hand i hand Guds hela långa dag,
och lik ett barn i kvällens stund får somna i Hans famn
med hjärtat fyllt av frid och på min läpp Hans namn,
Hans, som mig lett,
Hans, som mig bett
att lämna allt åt Honom.
Sven Lidman

Att känna Honom är det högsta en människa kan uppnå. Till vilket pris som helst borde varje gudsbarn sträva efter att komma i ett innerligt förhållande till Herren. Genom bön i det fördolda och personligt studium av Skriften framstår Jesus mer verklig för oss. Han blir mer och mer levande för den, som av allt hjärta far efter att lära känna Honom.

*
Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

/Maria