Tag Archive | Ljuvlig

Vad kan vara ljuvligare än att ha en tro på Jesus? Korsets väg.

 

Bild Maria

Bild Maria

 

Vad kan vara ljuvligare än att lära känna Gud?   Kanske har du samma svar som jag: INGET kan vara ljuvligare och bättre.

Men den som inte känner honom tycker naturligtvis inte så utan den har en annan syn på ordet ljuvlig..

Denna helgen har varit speciell därför att Herren har lett dagarna så speciellt och vi har umgåtts med människor som har samma ande och tro.  De senaste veckorna har verkligen varit en ljuvlig vandring med Gud, på hans villkor.

Att lära sig att lyda, det kan vara svårt och man kan få gå en svår väg innan man kommer till klarhet om hur det ska vara att vandra med Gud. Egentligen är det så enkelt: släpp allt det egna och bara få lita på och vara med honom i förtröstan och kärlek. Jag känner verkligen att Gud är min Far, och jag är hans barn- hans lilla barn, och jag får vara i hans famn.

Denna ljuvliga insikt fyller mig med stor, stor kärlek och tacksamhet och jag kan se Gud le då han tittar ner hit från sin himmel.

Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.
Ty HERREN är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte
HERRE, du är min Gud! Jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting, dina rådslut från fordom utför du med trofasthet och sanning.
*

 

Kärleken och tacksamheten för frälsningen är enorm och större än jag kan säga i ord till dig, jag kan bara säga: Ta emot Jesus!

/Maria

new0209

 

 

Ljuvligt

 

Foto Maria

Foto Maria

LJUVLIG  /  LJUVLIGHET

*

Ps 16:6
En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett underbart arv har jag fått.
*

Ps 16:11
Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.
*

Ps 135:3
Prisa HERREN, ty HERREN är god, lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt.

*
Ords 16:21
Den som har ett vist hjärta kallas förståndig och ljuvligt tal främjar lärdomen.

*
1 Mos 2:9

Och HERREN Gud lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken. Livets träd liksom trädet med kunskap om gott och ont satte han mitt i lustgården.
*
Rom 10:15

Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet
*

Jes 52:7
Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: “Din Gud är konung!”
*

Jer 31:26
Vid detta vaknade jag och såg mig om, och min sömn hade varit ljuvlig.
*

Ords 2:10
Ty vishet skall komma in i ditt hjärta och kunskap bli ljuvlig för din själ,
*

Ords 3:17
Vishetens vägar är ljuvliga, alla dess stigar är trygga.
*

Ps 27:4
Ett har jag begärt av HERREN, det längtar jag efter: Att få bo i HERRENS hus i alla mitt livs dagar för att se HERRENS ljuvlighet och betrakta hans tempel.
*

Ps 84:2
Hur ljuvliga är ej dina boningar, HERRE Sebaot!
*

Ps 147:1
Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön.

/Vad betyder ordet ljuvligt och ljuvlighet för dig? Är Herren med i dina tankar om ljuvlighet?

/Maria