Archives

Gör du som Gud säger eller som alla andra säger och gör? Dan före dan. NO Christmas

Bildresultat för bilder no christmasNo Christmas    No Church

 

Gud och avgudarna

Nu har människorna bråttom att kläda granen och se till att allt är färdigt inför den katolska och påhittade julen. Det är ju dan före dan…                                                                Söker du Herren?
Men Gud säger ju:
Jeremia 10:1-
Gud och avgudarna
1 Hör det ord
som Herren talar till er,
ni av Israels hus.
2 Så säger Herren:
Ta inte efter hednafolkens sätt,
låt er inte skrämmas
av tecknen på himlen
därför att hednafolken
skräms av dem,
3 för folkens seder är tomhet.
Man hugger ett träd i skogen,
och hantverkarens händer
formar det med yxan.
4 Man pryder det med silver och guld
och fäster det med hammare
och spik
så att det inte faller omkull.
5 Som fågelskrämmor på ett gurkfält
står de där och kan inte tala.
Man måste bära dem,
för de kan inte gå.
Var inte rädd för dem,
för de kan inte göra något ont,
inte heller något gott.
6 Ingen är som du, Herre.
Du är stor, och stort och mäktigt
är ditt namn.
7 Vem skulle inte frukta dig,
du folkens kung?
Det anstår dig.
Bland folkens alla visa
och i alla deras riken
finns ingen som du.
8 Alla är de oförnuftiga
och dåraktiga,
vägledda av tomma trägudar.
9 Silvret som hamras
hämtas från Tarshish
och guldet från Ufas.
Snickarnas och guldsmedernas verk
kläs sedan i blått och purpur.
Allt är tillverkat av konstnärer.
10 Men Herren är den sanne Guden,
han är den levande Guden,
den evige Kungen.
För hans vrede bävar jorden,
och folken uthärdar inte
hans harm.
11 Så ska ni säga till dem:
De gudar som inte har gjort
himmel och jord
ska utrotas från jorden
och inte finnas kvar
under himlen.
12 Han har skapat jorden
med sin kraft,
han har grundat världen
med sin vishet
och spänt ut himlen
med sitt förstånd.
13 När han höjer sin röst,
då brusar himlens vatten,
då låter han regnskyar stiga
från jordens ände.
Han gör blixtar åt regnet
och för ut vinden
ur dess förvaringsrum.
14 Alla människor står då som dårar,
utan förstånd.
Alla guldsmeder får skämmas
med sina avgudar,
för deras gjutna gudabilder
är bedrägeri,
det finns ingen ande i dem.
15 Tomhet är de,
ett verk som väcker löje.
När straffet drabbar dem
förgås de.
16 Sådan är inte han
som är Jakobs del.
Han är den som har format allt,
och Israel är hans arvedels stam.
Herren Sebaot är hans namn.
Kommande fångenskap
17 Samla er packning
och lämna landet,
ni som är belägrade,
18 för så säger Herren:
Den här gången slungar jag bort
dem som bor i landet.
Jag ska ansätta dem hårt
så att de känner det.
19 Ve mig för min skada!
Mitt sår kan inte läkas.
Men jag säger: Detta är min plåga
och jag måste bära den!
20 Mitt tält är förstört
och alla mina tältlinor är avslitna.
Mina barn har lämnat mig,
de finns inte mer.
Ingen är kvar
som kan slå upp mitt tält
och sätta upp mina tältdukar,
21 för herdarna är oförnuftiga,
de söker inte Herren.
Därför har de ingen framgång,
och hela deras hjord har skingrats.
22 Lyssna, det hörs något!
Se, det kommer!
Ett väldigt dån från landet i norr,
för att göra Juda städer
till en ödemark,
till en boning för schakaler.
Profetens bön
23 Jag vet, Herre:
Människans väg
beror inte på henne själv,
det står inte i vandrarens makt
att styra sina steg.
24 Tukta mig, Herre,
men med måtta, inte i vrede,
så att du inte krossar mig.
25 Ös din vrede över hednafolken
som inte känner dig,
över stammarna
som inte åkallar ditt namn,
för de har slukat Jakob,
slukat och gjort slut på honom
och ödelagt hans boning.”
VISA istället Gud att du inte faller för det som är uppenbarligen felaktigt och inte lägger ditt hjärtas lyssnande till seder och traditioner som Herren inte vill se. Du som är kristen bör se om ditt hus och inte göra som de som inte tror. Kyrkorna är fulla av granar och kulor och allt som inte Gud vill ha. Han vill ha ett rent hjärta som inte följer fel saker. Fruktar man Gud?
Biskopen  Herr  M Mogren i Västerås tror på julen som Jesu födelsetid m m  och i ett stort reportage hyllar han den katolska kyrko-julen. Vet skäms!!
  Känn dig lurad om du inte gör som Gud säger. Känn dig lurad om du gör som de gör som inte känner Herren.

Den sjuka ’julen’ och dess sjuka beteende och sjuka ’mat’. Svinet. Hemska bilder i videon

Allt är inte mat som luktar… eller vad ska man säga om den tid i december som man kallar för ’jul’. Vad säger du?  Firar du ’jul’?  Om du gör det så äter du troligen skinka, en del av en gris som säges vara god.

Gud säger att vi inte ska äta den sortens djur, men man gör det ändå. Man tycker ju att kristna människor inte borde äta det köttet, men de har kanske inte kunskap.  Videon innehåller hemska bilder på PLÅGADE djur, djur som dör för att människor skall ÄTA!

3 Mos 11:7

svinet, för det har helt kluvna klövar men idisslar inte, så det ska vara orent för er.

Jag anser inte att svinet skall ätas.

Jag anser inte att Jesu föddes på jul.

Jag anser att mycket bluff och båg finns och att JESUS visar oss sanningen om ALLT sådant som är lögner och felaktigheter.   Något att tänka på..

Visste du detta om den så kallade julen? Ateister och ’jul’.

En tanke:   ATEISTER  firar gärna julen med pompa och ståt, med julmat och med julklappar, märkligt.  Varför säger jag så?  Jo för att jag vet att väldigt många INTE tror på vare sig tomten eller på JESUS!  Men den så kallade JULEN, den firar de. God mat, många presenter och stinna magar.   Världen svälter av både Gudsförnekelse och krig m m.

Märkligt, som sagt.

 

 

 

Sanningen om julen DEL 2 /No Christmas

DEL 2 om den så kallade ’julen’ Bibelord: 1 Johannes brev 2:15, Joh Uppenbarelsebok 17:5

Det är så märkligt att bibeln som är Guds ord till människorna ignoreras så som det gör. Om man följde hans ord och bud skulle man aldrig gå runt med frågor om vad som är vad eller olösta problem. HAN kan lösa allt och alla fel, OM man frågar honom. Därför denna video med lite grand av upplysning i del 2 om ’julen’. Hoppas man kan vakna! men  sover man gott då man firat färdigt? och man ser sin ekonomi förstörd och man kanske går fattig hela januari- mars pga av lån m m. Alkoholen har dövat en del människors sinnen och man kanske vaknar med värre bakrus än vanligt. Människor,o ta ert förstånd till vara.

NamnlösMaria

Mithra

CAJI EXCLUSIVES, HOTT NEWSLINKS, VERITAS NEWS SERVICE EXCLUSIVES

 

Del 1: Tror du på ’julen’ och satans lögner?Lurar satan dig? Är det han eller Jesus som bestämmer i ditt liv?

273

 

  • Tror du på ’julen’ och satans lögner??

*

Man kan bli väldigt lurad av satan om man inte står med både hjärta och fötter i evangeliet och i tron på JESUS. Alltså: PÅ STADIG GRUND

När man minst anar det kan satan sticka upp sitt fula tryne och med sin stämma säga de mest bedrövliga saker, eller lura en människa att gå helt fel i handling eller ord.

Jag har en väldigt stor erfarenhet av vad han har gjort mig och hur han har pinat och plågat anhöriga och andra. Satan är LÖGNENS fader!

Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.
*
Bibeln, som är Guds ord, säger sanningen. Vill du ha sanningen som leder dig?

NamnlösMaria

Gud och avgudabilder. *julen* är på gång. Katolicismen ett faktum i Sverige sedan lång tid

bibeln-3

Gud och avgudarna

I december är det full fart!  Då ska människor handla för pengar de inte har, de sätter sig i stora skulder, och de tänder adventsljusen och myser. Katolicismen är ett faktum! Tack och lov har jag lämnat allt det där för länge sedan. Men en varning är på sin plats, för nu ska ju ’julgranarna’ och småkrypen med dem, in. Vad säger GUD om avgudar?

*

Jeremia 10

1 Hör det ord som Herren talar till er, ni av Israels hus. 2 Så säger Herren : Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen, därför att hednafolken blir skrämda av dem. 3 Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer formar det med yxan. 4 Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik för att det inte skall falla omkull. 5 Likt fågelskrämmor på ett gurkfält står de där och kan inte tala. Man måste bära dem,ty de kan inte gå. Var inte rädd för dem, ty de kan inte göra något ont, och att göra något gott förmår de inte heller. 66
Ingen är som du, Herre , du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn. 7 Vem skulle inte frukta dig, du folkens konung? Ty fruktan tillkommer dig. Bland folkens alla visa och i alla deras riken finns ingen som du. 8 Alla är de oförnuftiga och dåraktiga, från förgängliga trägudar hämtar de vägledning. 9 Silvret som hamrats ut har förts in från Tarsis och guldet från Ufas. Det som träslöjdare och guldsmeder har gjort blir sedan klätt i blått och purpur. Allt är tillverkat av konstnärer. 10 Men Herren är den sanne Guden, han är den levande Guden,den evige Konungen. För hans vrede bävar jorden, och folken kan inte uthärda hans förbittring. 11 Så skall ni säga till dem: De gudar som inte har gjort himmel och jord skall utrotas från jorden och inte finnas kvar under himlen. 12
Han har skapat jorden genom sin kraft, han har grundat världen genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han spänt ut himlen. 13 När han låter sin röst höras, då brusar himlens vatten, då låter han regnskyar stiga upp från jordens ände. Han gör blixtar åt regnet och för vinden utur dess förvaringsrum. 14 Alla människor står då som dårar, utan förstånd. Alla guldsmederna kommer på skam med sina avgudar, ty deras gjutna gudabilder är bedrägeri, ingen ande är i dem. 15
Förgänglighet är de,ett verk som väcker åtlöje. När straffet kommer över dem, förgås de. 16 Sådan är inte hansom är Jakobs del. Han är den som har format allt, och Israel är hans arvedels stam. Herren Sebaot är hans namn.

*

Guds ord är Guds ord, vad än människor säger!

NamnlösMaria

 

Jul. Om Jesu födelse som inte är på ’jul’. Osanning, lögner. Den som älskar Gud hatar lögner

Christmas exposed, Jesus was not born on December 25th

Titeln säger allt,  Jesus sade aldrig till någon att fira denna ’helg’, du kan inte hitta det någonstans i Bibeln alls, plus några av er människor vet att det är fejk, och har ingenting att göra med Gud, men du följer detta fortfarande . Även en del människor där ute är inte bara föräldrar, de går runt  och berättar för barnen att Jesus föddes den 24/25 december, det är inte sant, du måste omvända dig  och gå berättasanningen för barnet. Plus att din julgran är Nimrods onska./översatt..

*

Jeremia 10: 3 
Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer
formar det med yxan.
4
Med silver och guld
pryder man det och fäster det med hammare
och spik för att det inte skall falla omkull.
5
Likt fågelskrämmor på ett gurkfält står de där och kan inte tala. Man måste bära dem,
ty de kan inte gå. Var inte rädd för dem, ty de kan inte göra något ont, och att göra något gott
förmår de inte heller.

*
Markus 7:6 Han svarade dem: ”Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 7 Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. 8 Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.” 9 
*

Christmas Is Not the Birthday of Jesus(Church of God)

Ja så ligger det till, men man vill ju inte ta till sig sanningen. Varför inte, kan man undra. Det är allvarligt detta och Gud ser inte på lögn med blida ögon. Vakna människor! 

NamnlösMaria

Lever du i sanningen? Tomte, Lucia och jul= osanning, lögner

141

Sanning. Det är ett ord som Gud berättar om. Han är ALL SANNING. Vi behöver inte lyssna till fabler, utan till sanningen som lär oss för livet.

När man nu tittar på vad som sker i s k ’jule-tider’ så blir man ju inte glad precis. Det springer tomtar och lucior överallt och folk vet inte sanningen om detta.

Det har varit Lucia-firande idag och det är  så BEKLÄMMANDE att se detta spektakel. Det är mycket mycket som inte stämmer i dessa tider och att undersöka VEM TOMTEN det  kan man inte.

TOMTEN är en Helig ko och LUCIA är en helig ko, som man inte får röra eller diskutera och säga sanningen om. Men nu är det gjort, för jag säger att allt detta är lögn och att JESUS INTE ÄR FÖDD PÅ ’JUL’.

https://gospel.jesuslever.eu/category/jul-sanningen-om-jul-c-halff/

2 Thess 2
10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. 11 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, 12  för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

Ef 4:15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

2 Kor 13:8 Vi kan ju inte göra något mot sanningen, utan bara för sanningen.

1 Johannesbrevet 2:21
Jag har skrivit till eder, icke därför att I icke kännen sanningen, utan därför att I kännen den och veten att ingen lögn kommer av sanningen.

2 Joh 1:4  Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen, efter det bud som vi har fått från Fadern.

LEVER DU I SANNINGEN, I GUDS SANNING?  LEVER DU FÖR JESUS? 

name-graphics-maria-650578

 

Avgudadyrkan och ”jul”. / Ps 31. /Vår tids avgudar.

 

The Bible

Avgudadyrkan finns det gott om idag, nästan lika mycket som på Mose och guldkalvens tid! eller är det mer?

Ps 31:6 I din hand överlämnar jag min ande. 
Du har friköpt mig, HERRE, du trofaste Gud. 
7 Jag hatar dem som håller sig till värdelösa och förgängliga avgudar, 
jag förtröstar på HERREN. 

Jag undrar vad Mose hade sagt om denna tid, jag undrar vad David sagt om denna tid som är nu! I psalmen 31 talar David om avgudadyrkan. Han ville ställa sin fullkomliga överlåtelse till Gud mot den förvanskade form av gudsdyrkan som många israeliter ägnade sig åt. Hedniska riter blev aldrig fullständigt utrotade i Israel och Juda trots Davids och några få andra kungars ansträngningar.

OBS!! Den som böjer sig för en avgud kan självklart inte överlåta sin ande i Guds händer. Om vi idag sätter vår tids avgudar (pengar, ägodelar och framgång) först i livet kan vi inte räkna med att Guds Ande leder oss. !!!

Nu kommer snart den så kallade ”julen”, och tala om avguderi, med mat och ”julklappar”, och man vet inte vad man gör som firar något som inte är Jesus (Jesus är INTE född på ”jul”…) utan det är avguderi, frosseri, dålig smak och galet. Se länkar nedan.

Tack att Jesus är sanningen så att man kan förstå den sanning han vill visa på! Allt står i hans ord som = sanningen. I länkarna kan du läsa om fenomenet ”jul”.

https://gospel.jesuslever.eu/de-sista-karins-nyhetsbrev-om-julen-m-m-las/
https://gospel.jesuslever.eu/ar-2012-julstress-gudsforgatet-land/

NamnlösMaria

År 2012 / Julstress? Gudsförgätet land,,,

 

Min insändare finns med i tidningen idag…

Överallt. Överallt! Vaddå…jo reklam om något de kallar ”jul”. Jag är ganska trött på det ordet och vad människor försöker göra det till. Anders Wejryd kallar det för ”en tid då vi ska mötas i kärlek och omtanke”. Jaha? Och det viktigaste : Jesus är fortfarande INTE född den 24/12. Men bryr man sig om honom i detta gudsförgätna land? Man gör narr av världens frälsare.

En tid då frosseriet är som på avgudarnas tid och små barn blir skrämda av någon som kallas ”tomte”, människors avgud.
Små barn blir också traumatiserade av föräldrar och andra närstående som inte kan hålla sig ifrån alkolholen, utan bälger i sig och blir otäcka och skrämmande.

Överallt finns reklamen om appar och skinkor och klappar som man kan köpa nu och betala i mars 2013. Det är ju långt dit…
Appar och iphone och i dem mindfullness- och:  det vet man inte vad det är…..

Varje år..likadant och folk blir sjuka av…vaddå? Julstress. Vad är det? jag har inga sådana känningar. Har du?/Jag ”firar” ju ingen jul….

/Maria

 

Jul.Sanningen om jul/Info om den stora viktiga helgen

 

                            

The True Meaning Of Christ-MassThey tell us that it is the season to be jolly. It is a time of ornaments, red and green decorations, silver bells, holly, mistletoe and colored lights. It is also a time of department store Santas calling out their universal mantra, ”Ho ho ho, Merry Christmas.” Nearly all of the realm of so-called ”Christianity” join in and repeat this same greeting, ”Merry Christmas!”

(De berättar att det är den säsongensom vi ska vara glada. Det är en tid av smycken, röda och gröna dekorationer, silver klockor, järnek, mistel och färgade lampor. Det är också en tid av fulla  varuhus, tomtar som ropar sina allmänna mantra, ”Ho ho ho, god jul.” Nästan alla i riket, också den så kallade ”kristendomen”  är med och upprepar samma hälsning, ”Merry Christmas!”) MEN vet man vad denna s k ”jul” betyder?     Se nedan artikel om jul:

Although we hear these words constantly as they resonate millions of times throughout the land, almost nobody understands what they are really saying. It is the purpose of this tract to take the words, ”Merry Christmas” and examine the true meaning and essence of those words.

A true Christian would want to examine everything they say, because Jesus said in Matthew 12:36-37, ”But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgement. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.” We will now set aside all of the customs, glitter and traditions of Christmas, which were taken from pagan witchcraft and popularized by the Roman Catholic Church, and we will focus on the true meaning of the words, ”Merry Christmas!”

The word ”Merry” is simple to define. It unquestionably means to be happy, joyful and light-hearted. The word ”merry” fits into the ambience of laughter and frivolity. This word ”merry” by itself is innocent and innocuous enough, but as we will now see, it becomes heinously blasphemous when used with the word ”Christmas.”

Here let it be noted that most people think that the word, ”Christmas” means ”the birth of Christ.” By definition, it means ”death of Christ”, and I will prove it by using the World Book Encyclopedia, the Catholic Encyclopedia, and a book entitled, The Mass In Slow Motion.

If you are an honest, sincere and discerning Christian, please read on; if not, you might as well stop right here. The World Book Encyclopedia defines ”Christmas” as follows: ”The word Christmas comes from ”Cristes Maesse”, an early English phrase that means ”Mass of Christ.” (1) It is interesting to note that the word ”Mass”, as used by the Roman Catholics, has traditionally been rejected by the so-called Protestants, such as Lutherans, Baptists, Methodists, Presbyterians, Pentecostals and so on. The word ”Mass” is strictly a Catholic word and thus, so is ”Christ-Mass.”

It would stand to reason, that since all of these denominations love and embrace ”Christ-Mass”, that December 25th is the great homecoming day, when all of the Protestants become Catholic for a day. It would seem that all of the so-called ”wayward daughters” of the Romish church return to their mother, the scarlet harlot. Thus, all of the so-called Protestant churches could sing to the Pope that popular song ”I’ll be home for Christmas.”

As previously stated, the word ”Mass” in religious usage means a ”death sacrifice.” The impact of this fact is horrifying and shocking; for when the millions of people are saying, ”Merry Christmas”, they are literally saying ”Merry death of Christ!” Furthermore, when the fat man in the red suit laughs boisterously and says, ”Ho ho ho, Merry Christmas”, he is mocking and laughing at the suffering and bleeding Saviour, who died for our sins. He does this while parents place their little children into his waiting arms to hear his false promises of gifts that he says he will give them. Consider what you are saying when you say ”Merry Christmas.”

What is so amusing about our Saviour’s painful death? What is so funny? Why is Santa laughing? Why are you going along with it? Your words do count and Satan knows it. Yes, the word ”Mass” does mean ”death sacrifice”, and to cement that fact, we will consider the definition of the inventors of the religious application of the word ”Mass.” I am looking at page 537 of the Catholic Encyclopedia, which says, ”In the Christian law, the supreme sacrifice is that of the Mass.” It goes on to say, ”The supreme act of worship consists essentially in an offering of a worthy victim to God, the offering made by a proper person, as a priest, the destruction of the victim.” (2) Please note carefully the word, ”victim” of the Mass. The Latin word for victim is ”Hostia” from which the word ”host” is derived. The Mass, by definition of those who coined the word, is a sacrifice involving a victim. There is no other meaning for the word ”Mass” or ”Christ-Mass.” On page 110 of a book entitled ”The Mass In Slow Motion”, we find the following words: ”It is only with the consecration that the sacrifice of the Mass is achieved. I have represented the Mass to you, more than once, as a kind of ritual dance.” (3)

In essence, the Mass is the ceremonial slaying of Jesus Christ over and over again, followed by the eating of his flesh and the drinking of his blood. The Mass is the death sacrifice, and the ”Host” is the victim. This is official Roman Catholic doctrine, and ”Christmas” is a word that they invented. Again, I ask, what is so merry about the pain, bleeding, suffering and death of Jesus Christ? Satan has done quite a job of getting millions of so-called ”Christians” to blaspheme. What a deceiver he is.

Now you know the true meaning of the word ”Christmas” or Mass of Christ. There is much more to know about this pagan holiday, and we will be glad to provide you with plenty of evidence that Jesus was not born on December 25th, and that Christmas is not only a lie, but is actually a witches’ sabbat called ”Yule” in clever disguise. Please contact us at the address below, and for the sake of your soul, flee from idolatry!

David J. Meyer

SOURCE

WILL YOU CONTINUE TO CELEBRATE THIS WITCHES´ SABBAT WHEN YOU KNOW THE TRUTH?

Artikeln från:

http://alertsweden.bloggo.nu/The-True-Meaning-Of-Christ-Mass/

/Maria/ OCH HÄR BESTÄLLER DU BOKEN OM JULEN;

Det är inte Charles Halff som skrivit hela boken ”Sanningen om Julen”… Det är K Jansson som ”skrivit”, översatt, Sanningen om julen och tryckt upp den.
Boken på engelska som heter ”The Truth About Christmas” är skriven/upptryckt av EAEC/Torell och innehåller flera författare…
I den finns ett kapitel av Charles Halff som han skrivit: VAD EN KRISTEN JUDE HAR ATT SÄGA OM JULEN, samt tre kapitel från boken,
Babylon, Mystery Religion (Babylons Mystiska Religion), skriven av Pastor Woodrow från 1966 och ett kapitel av Torell.
”Sanningen om Julen” innehåller mycket mer än ”The Truth About Christmas”…

”Sanningen om Julen” går att beställa för tryckkostnad 20:-/bok + porto av Karin Jansson – karin@mastercare.se