Archives

Integritetshotet! WEF, -den digitala identiteten!

En analys av Hans ErixonPressfoton bla: Kristian Pohl, Denis Lomme, Pensionsmyndigheten, ISOCCivilminister Erik Slottner, EU Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (EU), Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och generaldirektören på DIGG Anna Eriksson.

Civilminister Erik Slottner, EU Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (EU), Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och generaldirektören på DIGG Anna Eriksson. Montage: NewsVoice.

NEWSVOICE:

Svenska medborgare står inför det största integritetshotet någonsin, alla kategorier. I och med att Regeringen med det Kristdemokratiska statsrådet Erik Slottner i spetsen, vill och under 2024 kommer att inför Riksdagen föreslå, att införa World Economic Forums (WEF) koncept för den ”Digitala Identiteten” och den ”Digitala Identitetsplånboken” i Sverige.

Text: Hans Erixon, pensionerad ingenjör och egenföretagare med bakgrund inom svensk och utländsk industri

Förslaget får den despotiska socialdemokratiska EU Kommissionären Ylva Johanssons, nu visserligen till papperskorgen förpassade förslag om Chat Control 2.0, att framstå som en godnattsaga för barnen.

Som medborgare i Sverige befinner vi oss nu i en smygande transition, ett paradigmskifte som har planerats och pågått i det tysta under många år och som våra politiker inte vill tala om, eller att vi medborgare ska se, höra eller prata om.

Vi ska vara ovetande om vår framtid och maktelitens egentliga mål, fogligt följa med på vägen till Teknokratins Digitala Gulag, kantad med goda ambitioner, uppdiktade falsarier och av makteliten skapade globala gränsöverskridande irreella och reella hot.

Införandet av övervakningskonceptet pågår för fullt och svensken i gemen vet inte om det, förstår inte eller helt enkelt skiter i det, vilket är minst sagt bekymmersamt.

Politikerna, främst företrädda av statsminister Ulf Kristersson och statsrådet Erik Slottner med ansvar för Rikets digitaliseringsplan och myndighetsföreträdare såsom DIGG-myndighetens generaldirektör Anna Eriksson och Skatteverkets generaldirektör Katrin Westlin-Palm, vet om den potentiella sprängkraften i detta förslag.

De vet även om varför Sverige tvingas införa dessa djup integritetskränkande verktyg, men vägrar att berätta och föra en öppen debatt om detta med oss medborgare.

Till exempel har Westling-Palm varit med i World Economic Forums Global Agenda Councils-arbete och har i allra högsta grad varit bidragande till agendans skapande redan 2014.

Socialt Kreditsystem

De försöker nu också hålla det potentiella motståndet sovande, genom att valla för beslutet i form av framträdanden, seminarier, debattartiklar och remissyttranden m.m., allt under skenmotiv och floskler som,

 • ”avsaknaden av statlig utfärdad e-legitimation”,
 • ”för låg tillitsnivå på dagens svenska legitimationer”,
 • ”förenkla människors vardag ”,
 • ” Ingen digitalisering utan inkludering”,
 • ”ingen ska lämnas bakom”
 • ”bekämpa organiserad brottslighet och försvåra för multikriminella ” m.m.

De vet också att det bakomliggande egentliga syftet med dessa ”verktyg”, är att Sverige högst sannolikt kommer att tvingas införa ett Socialt Kreditsystem under de närmaste åren.

Allt sker i enlighet med den av World Economic Forums utlysta stora Transition, som annoserades i juni 2020 med beteckningen ”The Great Reset” och som nu drivs på av EU Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och EU kommissionären för den inre marknaden Thierry Breton.

Syftet är att Globalisterna och den Politiska & Finansiella Makteliten ska nå sitt uppsatta mål om NetZero år 2050, genom att bland annat införa mekanismer och IT-övervakning för att kunna kartlägga alla individers personliga koldioxidavtryck, så kallad Personalized Carbon Footprint.

Thierry Breton vill införa den digitala Identiteten
Thierry Breton, EU-kommissionär med ansvar för inre marknaden. Foto: EU-parlamentet

Thierry Breton som har gjort sig känd för att vilja hårdcensurera de europiska medborgarna och begränsa deras möjligheter till att uttrycka sig på sociala medier och internet.

Ett uttalade efter slutförhandlingen mellan EU Kommissionen och Ministerrådet den 8 november, rörande den nödvändiga och överenskomna uppdateringen av den omdebatterade e-IDAS-förordningen för EU:s inre marknaden lyder: “Nu när vi har en digital identitetsplånbok måste vi lägga något i den”.

Vad Thierry Breton åsyftar är komponenterna Central Banks Digital Currency (CBDC) och EU:s Digitala Identitet (e-ID), som kommer att ingå i EU:s Digitala Identitetsplånbok ( EUDIW), tillsammans med många andra personliga identitetsattribut.

Relaterat: Christine Lagarde (IMF) lurades av Zelensky-imitatör att avslöja misslyckad EU-politik och total kontroll över dina transaktioner

Vad EU-Kommissionen och Rådet visar prov på i och med detta beslut, är att man till ett mycket högt integritetspris för EU:s medborgare, är beredda att driva igenom Klaus Schwabs och WEF:s agenda och samtidigt ignorera många integritetsexperter och säkerhetsspecialisters varningar.

Vad är då den Digitala Identiteten och den Digitala Identitetsplånboken?

Den Digitala Identiteten/Digitala Identitetsplånboken ingår i EU:s nästa steg i den pågående digitala Transformationen, som i sin tur är ett led i World Economic Forums strategi, att införa ett global koncept kallat Digital Public Infrastructur (DPI), som även aktivt drivs på av, FN-UNDP, Bill & Melinda Gates Foundation och Rockefeller Foundation.

DPI-konceptet består av tre huvudkomponenter:

 1. Digitala Identiteten,
 2. Betalningsmedlet CBDC, och
 3. Global Datadelning inom offentlig förvaltning.

Konceptet för den Digitala Identiteten togs fram inom WEF som ett resultat av The Great Redesign Initiativ (GRI), som ingick i planeringsarbetet mellan åren 1998-2020, inför den stora Transitionens start år 2020.

Detaljutformningen gjordes av en arbetsgrupp led av konsultföretaget Deloitte som 2016 släppte rapporten ”A Blueprint for Digital Identity – The Role of Financial Institutions in Building Digital Identity”.

2018 hade WEF byggt på konceptet med ett helhets-, och styrningsperspektiv, vilket presenterades i rapporten ”Identity in a Digital World – A New chapter in the Social contract”. Det är denna rapport som utgör grunden för det som idag av svenska Regeringen och myndigheter håller på att implementera i Sverige.

WEF presenterade en definition av den digitala identitetsplånboken vid sitt årsmöte i januari 2020 enligt följande:

“Vem en person eller organisation är och att fundamenta stämmer överens – en kombination av attribut, övertygelser, personliga/organisatoriska historia och beteende som tillsammans utgör en holistisk definition av individen eller organisationen själv.”

Denna definition ger en rätt bra bild över vad det hela handlar om och vad WEF, EU, myndigheter och företag vill ha för information, om alla medborgare och företag i Sverige, Europa och resten av världen.

FN-UNDP:s chef Achim Steiner, också han en väl förtrogen till Klaus Schwab och en WEF Agenda Contributor, har uttalat att den Digitala Identiteten ska vara införd över hela världen och omfatta alla människor år 2030.

Införandet i Sverige

Ulf Kristersson-regeringen tog den 22 December 2022 beslut om att vilja införa den Digitala Identiteten och den Digitala Identitetsplånboken i Sverige, genom att starta en utredning enligt kommittédirektivet ”Dir. 2022:142- Säker och tillgänglig digital identitet”.

Henrik Ardhede
Henrik Ardhede

Uppdraget gick till utredaren rådmannen från Jönköping Henrik Ardhede, som den 16 oktober 2023 enligt direktivet avlade sin första delrapport ”SOU 2023:61-En säker och tillgänglig statlig e-legitimation” omfattande hur den Digitala Identiteten kan införas i Sverige.

Denna del av utredningsuppdraget är nu ute på remiss hos 152 remissinstanser och deras svar ska vara Finansdepartementet och statsrådet Slottner, tillhanda senast den 31 januari 2024.

Nu pågår arbetet med att utreda den andra och känsliga delen av utredningsuppdraget, nämligen att Ardhede senast den 31 maj 2024, ska slutredovisa hur den Digitala Identitetsplånboken kan införas i Sverige.

Avslutningsvis kan vi konstatera att det lackar mot jul och mot det i januari årliga maktelitistiska årsmötet i Davos. Vi får då se vilka ur Ulf Kristerssons entourage, som får äran att ”representera oss medborgare i Sverige”.

Oavsett vem eller vilka , så ska dessa regeringsrepresentanter veta, att vi vet, vad dom håller på med och att vi är många flera än dem.

Text: Hans Erixon, pensionerad ingenjör och egenföretagare med bakgrund inom svensk och utländsk industri

Tidigare artiklar i denna serie av Hans Erixon:

Maria: –Kokar man av ilska när man läst detta ovan? Antingen skakar man på huvudet och känner sig uppgiven, icke överraskad, oförstående, illamående……………… eller också är man fullständigt ‘med på noterna’ då det STORA TOTALA SVEKET är nära. Jag hoppas att du läst allt i artikeln och förstår att detta som du läst ÄR VERKLIGT HOTFULLT och SVEKFULLT. Underrättade om detta får vi gå igenom något de kommande åren som INTE ÄR OK!

MAN KALLAR SIG FÖR KRISTEN i Partierna…. hmmm de vet inte vad en kristen ÄR! Nu ska människorna förnedras riktigt ordentligt är det bestämt. NetZero 2050??? Då är vi inte kvar här.

Här undviker Sveriges socialminister att svara på sin vaccinationsstatus

PUBLICERAD IDAG 15:57

 – AV REDAKTIONEN

Montage. Foto: faksimil/Regeringskansliet

Socialminister Jakob Forssmed får frågor om sin vaccinationsstatus av journalistkåren.

En krystad stämning uppstod under en pressträff på regeringskansliet med socialminister Jakob Forssmed när han pressades om sin vaccinationsstatus.

Det var under onsdagens pressträff vid regeringskansliet, där socialminister Jakob Forssmed tog emot utredningen om Sveriges covid-19-vaccinerings-strategi, som det blev spänt när landets ansvarige minister på området fick kritiska frågor kring covid-vaccinen från journalistkåren.

Vad tänker du när många människor säger att de blir sjuka fast de har vaccinerat sig både två, tre och fyra gånger? Har man anledning att bli besviken på vaccinen?

– Vi har anledning att vara väldigt glada och tacksamma för att vi har vaccinen. Verkningsfulla vaccin är något av bland det  vackraste vi har i vården skulle jag säga.

Sedan ställde journalisten en följdfråga om ministerns egen vaccinationsstatus.

Hur många sprutor har du tagit?

– Öhm .. jag får återkomma i den frågan helt enkelt.

Kan du räkna dem på en hand?

– Ja, det kan jag göra och det ska jag nog göra givet den ålder som jag har och de rekommendationer som givits.

Frågorna om hur många sprutor Forssmed själv tagit förblev obesvarade. Ministern var där för att diskutera utredare Anders W Jonssons rapport om vaccinationens genomförande

obs obs!!! Han tillade också att regeringen tittar på möjligheter att förändra bland annat föräldrabalken, så att fler barn lättare och snabbare kan injiceras med vaccinen “nästa gång” Sverige drabbas av en “pandemi”.

Redaktionen
redaktionen@nyadagbladet.se

DAGS FÖR VAXX? Full artikel. Bred vaccinationsinsats! Barn och vaxx? No.

Bild ovan Vaken.se

Har DU som kristen vaxxat dig? Ta inget mer, det är fel, Gud varnar!!

Jakob Forssmed (KD) Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sveriges regering har nu inlett en bred vaccinationsinsats efter att covid-19 ökat i samhället igen. Enligt regeringen finns det inget juridiskt hinder för personer under 18 år att vaccinera sig mot covid-19 i Sverige. Vaccinet är ”regulatoriskt godkänt för barn över sex månader”, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) på en pressträff.

Den SD-stödda regeringen fortsätter nu marknadsföra det så kallade vaccinet mot covid.

Idag inleds den ”breda vaccinationsinsatsen” i samtliga av landets regioner.

– Vaccinet mot covid-19 har uppdaterats för säsongen och har ett mer specifikt skydd mot den nu dominerande virusvarianten, sade socialminister Jakob Forssmed på en pressträff på tisdagen.

Så kallat kostndadsfritt ”vaccin” erbjuds nu över hela landet.

– Det är därför viktigt att vaccinera sig med en påfyllnadsdos för att förstärka sitt skydd mot allvarlig sjukdom och död om man tillhör någon av de grupper som rekommenderas att vaccinera sig, fortsatte Forssmed.

Regeringen har som mål att uppnå en så hög och jämnt fördelat ”täckningsgrad” som möjligt.

Enligt Forssmed är vaccinet ”det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och död samtidigt som det håller nere smittspridningen och minskar antalet ínneliggande i vården”.

– Utöver det vi redan talat om här vill jag också understryka att det uppdaterade vaccinet mot covid-19 också kommer finnas tillgängligt för personer som är mellan 18 och 64 år och inte omfattas av rekommendationerna. För den som vill finns det också i den gruppen möjlighet att vaccinera sig, förklarade Jakob Forssmed vidare.

– Därutöver har regeringen fört en dialog med Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och regioner för att reda ut hur möjligheterna för barn och unga att vaccinera sig mot covid-19 ser ut. Och vi kan slå fast att det inte föreligger något juridiskt hinder för personer under 18 år att vaccinera sig mot covid-19 i Sverige och därmed inte heller för regionerna att erbjuda sådana vaccineringar. Och det vaccin som köpts in är regulatoriskt godkänt för barn över sex månader.

Enligt Forssmed är det ett ”klokt beslut” för dem som rekommenderas ta vaccinet att göra det.

På en kritisk fråga från Epoch Times sade Jakob Forssmed att han har ”svårt att förstå” invändningar mot ”vaccineringen”.

”Nu är det dags för personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre att vaccinera sig mot covid-19 och influensa. Vaccinationsinsatsen är planerad för att ge bästa möjliga skydd under höst- och vinterperioden då sjukdomarna sprids som mest. Både vaccinerna mot covid-19 och influensa har uppdaterats för säsongen”, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Läs också:

Läkargrupp: Inte EN ENDA människa borde tagit ”vaccinet”
”Vi kommer tala om detta i hundra år” – så stor är vaccinskandalen
Stor studie: HÖGRE risk att smittas ju fler vaccindoser man fått
”En stor skandal” – propaganda att ge Nobelpriset till covidvaccinen
Covidvaccinet har ”ödedelagt väldigt mycket av mänsklig hälsa runt om i världen”
Ett ”överlevnadsråd” att INTE ta vaccinet – professorns förödande kritik mot mRNA-tekniken
Förra Pfizer-toppen: Därför orsakar ”vaccinet” så många biverkningar
Förra chefsforskaren: Covidskräcken var planerad
Förra Pfizer-toppen: ”Vaccinen fungerar inte, och de är inte säkra”
”Aldrig sett cancer bete sig så här” – läkare varnar för turbocancer efter covidvaccinet
Journalisten: ”Jag ångrar jag tog vaccinet” – fick autoimmuna problem
Läkaren: Att inte ta vaccinet ”bästa beslutet någonsin”
Toppläkaren: Ingen borde ta covidvaccinet – ”Har en fruktansvärd säkerhetsprofil”
Covidvaccinen belönas med Nobelpriset – ”Vetenskapen kapad av Big Pharma”
Pfizer-skandalen växer: Vet inte vad som pågår i kroppen – nåt ”konstigt”
Covidkonferens skrämde besökare – ”Det genetiska arvsanlaget modifieras”
Malone: Vaccinet skadar immunförsvaret – ”Detta är galenskap”

VAD SER VI i de TEXTERNA OVAN? Jo, ATT INTE TA NÅGOT S K VACCIN ALLS! –

LYD DEN UPPMANINGEN!

Nu är vi inne i den tiden då man REDAN BESTÄLLT s k VACCIN för 172 miljoner kr! VILKA SKALL HA DET???? DÅRAKTIGT och UTAN SAMVETEN gör man detta.

FRÅN Newsvoice.se -WHO och NYA LAGAR ang. Pandemier m m! -LÄS LÄS.- Tvångsmedicinering m m….

OPINION

Tre veckor kvar för att stoppa WHO:s maktövertagande över vår hälsa

Ulf Kristersson bör avvisa förändringarna styrdokumentet för WHO innan den 1:a december 2023

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge. Pressfoto: Staffan Lindbom.

PUBLICERAD IDAG 10:44

 – MARGARETA SKANTZE

Pressfoto: Regeringen.se Statsminister Ulf Kristersson, december 2022. Pressfoto: Regeringen.se

Statsminister Ulf Kristersson, december 2022.

I maj 2023 hölls ett möte i Genève för att diskutera och fatta beslut om ett stort antal förändringar av International Health Regulations (IHR), det juridiska styrdokumentet för WHO, avsedda att träda i kraft i maj 2024.

Om så sker kommer WHO övergå från att vara ett rådgivande organ till att bli en överstatlig myndighet med vittgående befogenheter.

Dess generalsekreterare får mandat att vid ett kommande så kallat hälsonödläge av internationell betydelse fatta en rad tvingande beslut som sätter den svenska grundlagen ur spel. Vad som utgör ett nödläge är löst och luddigt formulerat och kan således utropas helt godtyckligt och enväldigt av generalsekreteraren.

WHO:s generaldirektör Ghebreyesus varnar för nästa pandemi, Han skriver på X: “Nästa pandemi är inte en fråga om om, utan om när. Och vi har inte råd att upprepa det förflutnas misstag. Det är därför WHOs medlemsstater förhandlar om ett nytt PandemicAccord och ändringar av det… Visa fler

se:

X f d Twitter

Tedros Adhanom Ghebreyesus

@DrTedros

The next pandemic is not a question of if, but of when. And we cannot afford to repeat the mistakes of the past. That is why @WHO’s Member States are negotiating a new #PandemicAccord and amendments to the International Health Regulations, to strengthen the legal framework for—

@WHO’s Member States are negotiating a new #PandemicAccord and amendments to the International Health Regulations, to strengthen the legal framework for the global response to pandemics. I urge

@IPUparliament members to support these negotiations towards a timely conclusion, by the 2024 World Health Assembly in May. For the sake of future generations, we must not go back to the old cycle of panic and neglect that left our world vulnerable.

WHO får då rätt att ta ifrån oss vår yttrandefrihet, införa censur, ålägga oss enorma ekonomiska skyldigheter, påtvinga oss medicinska behandlingar och begränsa vår rörlighet. Jag bifogar en lista över tio av de stundande förändringarna med referenser så att ni själva kan kontrollera att mina påståenden inte är fråga om vinklade tolkningar eller så kallade konspirationsteorier.

För en månad sedan ordnade riksdagsledamoten Elsa Widding ett informationsmöte i riksdagen för att belysa denna fråga. Här fanns en rad framstående internationella experter, bland dem den briljante schweiziske juristen Philipp Kruse specialiserad på frågan om de kommande förändringarna av IHRs och vad de kommer att innebära.

Intresset från de folkvalda tycks vara obefintligt. Samma tystnad genomsyrar svensk media. Mest skrämmande är underlåtenheten från det skattefinansierade Public Service att belysa denna fråga.

Hur kommer sig då detta ointresse?

Jag tror ett svar är att många svenskar har ett grundmurat förtroende för WHO och ser dess arbete som präglat av idealism och omsorg om människor.

Så har det en gång varit och så marknadsförs det än idag på nätet, men i själva verket har WHO steg för steg tagits över av läkemedelsbolagen och av internationella finansiella intressen. Medlemsländerna har inte längre något inflytande över verksamheten.

Det finns ännu ett litet tidsspann, en knapp månad, att bromsa denna utveckling, så det är bråttom. Den 1 december 2023 är deadline för att protestera mot de planerade förändringarna av IHRs som antogs i Genève i våras.  Detta måste göras skriftligt till WHO av medlemsländernas regeringschef.

Det är därför jag vänder mig till dig i förhoppningen att du ska besinna ditt stora ansvar, höja din röst och leva upp till det förtroende som du fått i egenskap av representant för det svenska folket.

Jag vädjar till dig att ta upp frågan om WHO till debatt i riksdagen och kräva att statsminister Ulf Kristersson avvisar förändringarna i styrdokumentet för WHO.

OBSERVERA: Tio viktiga förändringar av International Health Regulations:

 1. Respekt för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter stryks“Respekten för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för människor” tas bort ur IHR och ersätts av svårtolkade termer som “rättvisa, samstämmighet och inkludering” (equity, coherence, inclusivity). (Artikel 3 – sid 3)
 2. Tvångsmedicinering: WHO ges befogenhet att kräva medicinska undersökningar, immunitetsbevis, bevis på vaccinering och att genomföra kontaktspårning, karantän och medicinsk behandling. (Artikel 18, sid. 16- 17)
 3. Utökad censur: Innebörden av desinformation utvidgas kraftigt och WHO ges mandat att enväldigt censurera och förbjuda vad de anser vara desinformation. (Bilaga 1, sida 36)
 4. Sveriges suveränitet förloras: En kriskommitté inom WHO ges befogenhet att ogiltigförklara beslut fattade av suveräna nationer angående hälsoåtgärder och i stället görs kriskommitténs beslut bindande. (Artikel 43 –sid. 21-22)
 5. Ändring från WHO som rådgivande till bindande organ: WHO:s övergripande karaktär ändras från att vara en rådgivande organisation som ger rekommendationer, till ett styrande organ vars proklamationer blir juridiskt bindande. (Artikel 1 och artikel 42 sid 22)
 6. Potentiella snarare än faktiska nödsituationer: Räckvidden för IHR utvidgas kraftigt till att inkludera scenarier som bara har en “potential att påverka folkhälsan”. Vad som kan anses påverka folkhälsan kan innefatta områden som t ex klimat, djur och hälsa. Vad som är ett ”potentiellt nödläge” definieras av IHR och kan inte ifrågasättas. För att avgöra om det existerar ett sådant nödläge krävs enligt IHR omfattande övervakning och rapportering. (Artikel 2 – sid. 2 och 3)
 7. Planekonomi införs: WHO:s generaldirektör får befogenhet att enhälligt utropa ett ”potentiellt nödläge” samt ges kontrollen över landets produktionsmedel. Genom en “fördelningsplan för hälsoprodukter” kommer vissa stater att utses att leverera pandemibekämpningsprodukter enligt WHO:s anvisningar. (Artikel 13A –sid. 12-14)
 8. Globalt hälsocertifikat: WHO ges befogenhet att upprätta ett system med globala hälsointyg i digitalt eller pappersformat, inklusive testintyg, vaccinintyg, profylaxintyg, återhämtningsintyg, formulär för passagerarlokalisering och en resenärs hälsodeklaration. (Artikel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 och 44 samt bilagorna 6 och 8 – sid. 16 – 20 och sid. 22 – 24)
 9. Potentiellt enorma finansiella kostnader: Medlemsländerna inklusive Sverige kommer att avkrävas en betydande del av nationens hälsobudget till WHO med total ansvarsfrihet från potentiella skadeståndsanspråk. (Artikel 44A – sid. 25)
 10. Internationell samarbetsplikt: Sverige och samtliga medlemsnationer blir skyldiga att bygga, tillhandahålla och underhålla infrastruktur för att följa IHR vid sina gränsövergångar. (Bilaga 10 – Sid. 50 – 51)

Relaterat

Margareta Skantze
skantzemargareta@gmail.com

Maria: Tack Margareta Skantze! för informationen.

Maria: –VILKET VANSINNE SOM VÄNTAR OSS ALLA! Det är många av oss som visste vad som skulle komma- VÄRLDSREGERINGEN ! ENVÅLDSHÄRSKARE kommer att styra oss alla nu framöver! De kommande s k pandemierna kommer att förstöra mer än man kan ana! LÄS PUNKTERNA IGEN!

Man blir mörkrädd, men så blir det TOTALITÄRA STYRET! Jag har inga ord. LÄS OCH SPRID DETTA!! Det är sådant här som BIBELN BERÄTTAR OM; SOM MAN INTE VILL VETA! GUDS ORD BERÄTTAR OM ÖVERTAGANDET AV DE HEMSKA Som uppträder som HÄRSKARE i den sista tiden på jorden, detta är bara EN DEL AV VANSINNET! Johannes Uppenbarelsebok.

Bibelns profetior om det Fjärde Världsriket går helt klart i uppfyllelse framför våra ögon,(det som inte skall vara likt något av de andra samt inte uppstå genom svärd , men vara grymmare än alla de övriga och lägga alla jordens länder under sig/ Gunilla O.

Islamister och socialister! SVERIGE och kommande makt från… och NATO-galenskap

KLANER.

Islamister och socialister tävlar om makten i Sverige – Hans Jensevik i Fjärde Statsmakten 183

L Y S S N A på Videon.

I detta avsnitt av Fjärde Statsmakten får vi återigen möta nationalekonomen Hans Jensevik i ett samtal med Mikael Willgert. Denna gång handlar det om hur islamismen och socialismen går som parallella spår i Sverige. Om hur det likartade ideologierna tävlar om makten och hur socialisterna tror att de – med islamisternas hjälp – ska vinna maktkampen.

 • Sverige är i själva verket mer illa ute än Israel
 • Förstår riksdagsledamöterna vad som händer i Sverige?
 • I islamismens uppdrag ligger att ta makten
 • Hur Israel skapades och hur Arabförbundet motsatte sig det
 • I koranen finns inga judar
 • Kommer vi se ökade migrantströmmar efter kriget
 • Det går att leva i ett land med inbördeskrig
 • Världskommunismen är en sorts klan
 • I Algeriet var burka förbjudet
 • Kanske Sverige behöver delas upp i separata enklaver
 • Inbördeskrigets roll är att belasta staten, bland annat med hjälp av våldtäkter
 • Socialdemokraterna är infiltrerade av Muslimska Brödraskapet
 • Kommunerna behöver utökat ansvar för kriminaliteten
 • Ett land utan maktväxling får så småningom problem med korruption
 • IS-återvändarna jobbar inom vård och barnomsorg
 • 68-rörelsens ansvar för samhällsutvecklingen och den långa marschen genom institutionerna
 • Idag gäller det det svenska moderlandet
 • De fyra muterade kommunisterna i riksdagen
 • Lösningen: En ny skattskrivning?

med mera …

JA VAD SKER EGENTLIGEN? och KAN SVERIGE KLARA UT DETTA? Knappast någon bra sits nu!

Det man diskuterar och berättar här är HÖGST ALLVARLIGT. LYSSNA NOGA och TÄNK EFTER NU! Kommunism/ Globalism! Världsstyre/ Vi är en rättsstat men vi anses inte vara det utan KAN DELAS UPP. ??? ENKLAVER! Vi kan vänta oss verkligt HÅRDA TAG!! Strategier.

Ps 54:5Främlingar reser sig mot mig, våldsmän vill ta mitt liv. De har inte Gud för ögonen. Sela
Ps 55:10Förvirra dem, Herre, splittra deras tungor, för jag ser våld och bråk i staden.
Ps 58:3Nej, i hjärtat gör ni onda planer, era händer banar väg för våld i landet.
Ord 10:6Välsignelser vilar på den rättfärdiges huvud, de gudlösas mun gömmer på våld.
Ord 10:11Den rättfärdiges mun är en källa till liv, de gudlösas mun gömmer på våld.
1 Joh 5:19Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld

…1974 O Palme och…ja vad skedde då.. /Våren 1968 oroligt…. … Reinfeldt……

https://www.isof.se/lar-dig-mer/bloggar/sprakradsbloggen/inlagg/2020-10-02-tala-hellre-om-slaktbaserade-kriminella-grupper

JESUS ÄR:

USA attackerar SYRIEN för WW3?

https://www.brighteon.com/10ebe988-ffa6-4454-b281-f7bf895e7deb VIDEO

VAD SKER? Se videon? Det är sena tider, jadå, och vääldigt rörigt på alla håll och det verkar vara meningen att röra till det för oss alla medan DE/Eliten sitter med färdiga planer som är både sanningar och lögner. Svinaktigt.

VIDEON NEDAN KAN DU SE OCKSÅ. BILDA dig en Ny eller gammal uppfattning om VAD SOM ÄR VAD! ? I detta krig, eller vad som pågår nu, och mins att PALESTINA FANNS FÖRE ISRAEL BLEV UTROPAD STAT!! Se igen videon om det:

Se nu om HAMAS: m m

________________

https://nyadagbladet.se/utrikes/turkiet-skjuter-pa-sveriges-natoansokan/

ALLA SPELAR SAMMA SPEL. SVERIGE HAR SVIKIT ALLA SINA S K MEDBORGARE; gamla som unga!

Turkiet skjuter på Sveriges Natoansökan

PUBLICERAD IDAG 10:11

 – AV MARKUS ANDERSSON

Montage. Foto: Nato/CC BY-NC-ND 2.0, Sweden2023eu/CC BY-ND 2.0

Turkiets president Erdogan och Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

Behandlingen av Sveriges ansökan till Nato kan tas upp i Turkiets parlament först i december, enligt uppgifter till turkiska medier. Även den ungerska regeringen har efterfrågat en ”förklaring” från Sverige till de hårda utspel man gjort om bristande demokrati i Ungern innan man går vidare med ratificeringen av Sverige till militäralliansen.

Enligt turkiska medier kommer man ”inte att ha bråttom” med att driva vidare processen att godkänna Sveriges medlemskap i Nato. I det protokoll som lämnats till det turkiska parlamentet tillägger president Recep Erdogan att Sverige har lovat att ”starkt stödja” den turkiska EU-medlemskapsprocessen.

Samtidigt meddelar även Ungerns utrikesminister Gergely Gulyás att man efterfrågar en utförligare förklaring till den återkommande svenska kritik som riktats mot Ungern för bristande demokrati.

– Om de anser att deras åsikt är ett misstag så får det göra det tydligt. Om de anser att de hade rätt vet jag inte varför de vill vara med i en klubb med osssäger Gulyás.

Kristersson kan träffa Orbán i Bryssel

Statsminister Ulf Kristersson är på plats i Bryssel för ett möte med flera EU-ledare där även Ungerns premiärminister Viktor Orbán är närvarande. Kristersson säger till statskanalen SVT att han ”säkert kommer att hinna talas vid” med Orbán under dagarna som mötet pågår och menar att han har stor respekt för de parlamentariska processerna.

– Jag har stor respekt för att varje enskilt parlament och Natoland måste fatta sina egna beslut. Det gäller Turkiet och självklart även Ungern, säger han.

Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

OBS! GLÖM INTE DEN PLATTA JORDEN VI BOR PÅ; DO RESEARCH! Se VALVET, Vatten ovanför, vatten nedan. Man vill DÖLJA DENNA SANNING TILL VARJE PRIS. DÄRFÖR DESSA TIDER NU.

2 Artiklar: Nr 1. Den nya maten, Laboratorie-mat, ICA-kontrakt. Nr 2. Att INTE få vara gravid framöver

https://www.vaken.se/ica-inleder-samarbete-med-labbkottsforetag/

Labbodlat kött labbköttsföretag

Ica inleder samarbete med labb-kötts-företag

2023-10-23

Artikel 1.

Ica ska tillsammans med det nystartade bolaget Re:meat utforska marknadspotentialen för laboratorieodlat kött i Sverige. Vidare kommer man även starta ett pilotprojekt där man ska utforska produkten i experimentmiljö, i väntan på att denna ska bli godkänd som livsmedel av EU.

Malmöbaserade företaget Re:meat är Sveriges första bolag inriktat på labbodlat kött, det vill säga kött som framställs med hjälp av djurceller som man ”odlar” i laboratoriemiljö. Företaget ligger bland annat bakom den första odlade versionen av köttbullar.

OBS ! OBS! Läs mer på nyadagbladet.seIca inleder samarbete med labb-kötts-företag !!!

****************************************************************************

Artikel 2. HÄR KAN DU LÄSA OM ATT INTE FÅ VARA GRAVID FRAMÖVER

https://nyadagbladet.se/inrikes/liberal-riksdagsman-vill-se-framtid-utan-graviditeter/

Liberal riksdagsman vill se ”framtid utan graviditeter”

PUBLICERAD IDAG 15:31

 – AV JAN SUNDSTEDT

Montage. Foto: Joar Forssell/Facebook, Pexels

Joar Forssell vill “underminera patriarkala strukturer” med artificiella livmödrar.

I en motion kräver Liberalernas riksdagsledamot Joar Forssell att Sverige ska storsatsa på forskning om artificiella livmödrar.

Målsättningen är att ”underminera patriarkatet”, ”eliminera biologiska begränsningar” och göra så att kvinnor kan ”delta fullt ut i arbetslivet” – istället för att ”behöva bära bördan av graviditet”.

Forssell hävdar i sin motion att ”reproduktiv frihet är en central fråga för livmoderbärares frigörelse” och att det är viktigt att dessa får kontroll över sin reproduktiva hälsa ”utan att behöva vara begränsade av biologiska eller sociala faktorer” – och därför bör man satsa på forskning kring artificiella livmödrar.

Dessutom kan kvinnor som inte längre behöver vara gravida istället arbeta mer – vilket också är mycket positivt enligt liberalen.

Genom att utveckla teknologin kring artificiella livmödrar kan samhället bidra till att fördela ansvaret för föräldraskapet mer jämlikt mellan könen. Det ger kvinnor möjlighet att delta fullt ut i arbetslivet och andra delar av samhället utan att behöva bära bördan av graviditet”, skriver han.

”Begränsat kvinnor i årtusenden”

Forssell använder frekvent den i hbtq-sammanhang populära termen ”livmoderbärare” istället för kvinna och argumenterar vidare för att ”forskning kring artificiella livmödrar är avgörande ur ett feministiskt perspektiv”.

Det ger individen makten över sin egen kropp och reproduktiva val. Genom att eliminera biologiska begränsningar och sociala normer kring graviditet, öppnar detta upp möjligheter för alla att fullt ut delta i samhället utan att offra sin hälsa och välbefinnande”, hävdar han.

Dessutom ”underminerar denna teknologi patriarkala strukturer genom att avlägsna den exklusiva bördan av graviditet från kvinnor eller livmoderbärare” – och bryter med ”normer och förväntningar” som enligt den liberale riksdagsmannen ”har begränsat kvinnors möjligheter och friheter under årtusenden”.

Att satsa mer på artificiella livmödrar är enligt Forssell ”ett kraftfullt steg mot jämlikhet och feministiska mål” och någonting som ”främjar en djupare kulturell förändring mot verklig jämställdhet”.

Naturlig graviditet är en av de farligaste saker som livmoderbärare och för den delen ofödda barn kan utsättas för. Den civilisatoriska utvecklingen kräver att framsteg görs i riktning att avlasta människan från denna naturliga men hopplöst föråldrade bördan. Därför bör möjligheterna att genomföra en nationell eller europeisk satsning för vetenskapliga framsteg inom det här området undersökas”, avslutar han.

På sociala medier har motionen blivit föremål för hård kritik – men också en hel del hån och förlöjliganden. Detta dels på grund av att en borgerlig politiker använder radikalfeministiska formuleringar som ”livmoderbärare” och ”patriarkala strukturer” – men också för att han säger sig vilja ”eliminera” den biologiska verkligheten.

Många ställer sig också frågande till att en graviditet utmålas som någonting farligt, fult och hemskt – istället för någonting naturligt och vackert och flera kritiker pekar på likheterna mellan Forssells förslag och Aldous Huxleys dystopi Du sköna nya värld där graviditeter inte längre existerar och där barn odlas fram i biolaboratorier istället.

Jan Sundstedt
jan.sundstedt@nyadagbladet.se

MÄRKER MAN INTE ATT VI ÄR I ÄNDE-TIDER???? ELLER är allt bara COOLT???

Igen: Great Reset. Omställning.Lyssna på videon med Hans Erixon! så förstår Ni hela denna otäcka process.

Ja det är planer, och hur Sverige skall medverka i denna tokiga process.
Klaus Schwab hade ju ‘fina idéer!’ Outtalade mål, total makt och kontroll,
och minska befolkningstillväxten, det är deras mål och de jobbar på många
olika områden! DET är VAD vi SER/sett förut och händer IDAG!
Totalitär MAKT vill de ha! Kommer ni ihåg G20 m fl?
Lyssna på videon, fast du kanske tycker att du är fullärd i ämnet.
Globalistmaffian Global revolution* m m.

Video: Lyssna

OBS! KOLLA DETTA OCKSÅ! https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Den Socialdemokratiska myten

VAD HÄNDE EGENTLIGEN I SVERIGE? DENNA ARTIKEL FANN JAG OCH VILL VISA DEN

Av John S. Torell; kommentarer av Thorbjörn Johansen

Per-Albin Hansson vill man gärna att folk skall komma ihåg som “landsfadern” som lotsade Sverige genom de svåra åren under andra världskriget. Men man vill inte att folk skall veta hur omoralisk Hansson var. Officiellt var han gift med Elisabeth Fryckberg och hade barn med henne. Men han hade också en annan kvinna, Sigrid Vestdahl och hade barn med henne också. Detta gjorde att Hansson var en bigamist och han skämtade om att han ibland blev kallad for en “mormon” av sina kompisar, eftersom han hade två familjer som han försörjde. Han hade också ett barn med en frisörska och de sista 10 åren av sitt liv använde han sin privatsekreterare, Margareta Sjöberg som sin älskarinna. Sjöberg var 25 år yngre än Hansson. Hansson var inte bara omoralisk, han hade ett starkt hat mot Gud. Han hade sagt till dem som var nära honom att i hans förhållande med Sigrid Vestdahl skulle ingen svart prästsatan komma och ohelga deras förhållande.

Man vill framhålla att Tage Erlander var en snäll och präktig man, som ville Sveriges väl. Men man vill inte tala om att året 1942, när den svenska regeringen fortfarande trodde att Tyskland skulle vinna andra världskriget, att den svenske socialministern Gustav Möller och statssekreterare Tage Erlander krävde att alla “tattare” skulle registreras, så att man i framtiden kunde rensa ut detta bottenskikt ur det svenska samhället. Tage Erlander såväl som Torbjörn Fälldin och Olof Palme använde sig av underåriga prostituerade på 1960-talet.

NEDKÖRNINGEN AV DEN SVENSKA SKOLAN

Det var under Erlanders regim som man införde enhetsskolan på 1950 talet. Jag kommer väl ihåg att min yngre bror fick börja i detta nya skolsystem. Jag började i första klassen år 1946, samma år som Erlander blev statsminister. Under mina år i folkskolan kommer jag ihåg att vi hade morgonandakt, och vi hade kristendomsundervisning, där vi blev undervisade ur Bibeln. Min bror hade inte detta, utan istället så använde man kristendomsundervisningen till att undervisa barnen om olika främmande religioner.

Olof Palme var en buse som älskade sitt brännvin. Eftersom han var en halvjude så var han mycket fientligt inställd till kristendomen och han gjorde allt för att den kristna tron skulle rensas ut ur skolorna och i samhället. Under sina studier i USA blev han värvad av CIA och jobbade för dem ett antal år. Sedan hoppade han av och blev en hemlig kommunist, samtidigt som han hade en älskarinna i USA, ifrån Rothschildsläkten. När hans son var skyldig till en bilolycka, som vållade en av Bonniers döttrar att omkomma, skickades den unge Palme till hans älskarinna i Boston, för att undkomma den svenska polisen. Detta skapade ett starkt hat i Bonnierfamiljen, som aldrig förlät Olof Palme för detta rättssvek. Denna koppling var det ingen ifrån polisen som undersökte, om det kunde vara någon ifrån den stora bankfamiljen som “tog hand” om Olof Palme, när han blev avrättad på en gata i Stockholm den 28 Februari, 1986.

Det myckna snackandet

I sina tal till folket kunde bedragaren Palme förvandla till oerkännlighet och långt från verkligheten i sina tal till folket. Här ur ett tal som Olof Palme höll vid Broderskapsrörelsens kongress i Gävle, 30 juli 1965.

Källa: Palme, Olof, Politik är att vilja, Stockholm : Prisma, 1968, s. 181-182:

Jämlikheten är en utopi som ännu är långt ifrån förverkligad i det svenska samhället där så mycket av gamla klassfördomar och reella klasskillnader lever kvar. Och det är en utopi som ständigt måste formuleras på nytt och ständigt erövras på nytt. Ty i en dynamisk utveckling ligger ständigt faran att nya privilegier skall befästas, nya gränser ritas ut och nya klyftor grävas upp mellan människorna. I strävan till jämlikhet ligger en väsentlig del av socialismens särprägel och framtidsuppgift.

NEDKÖRNINGEN AV HELA SVERIGE

År 1971 var jag på Gotland för att hålla en två veckors tältkampanj. Det var Baptistförsamlingen i Visby och andra småförsamlingar som stod som arrangörer för detta och tältet restes i staden Slite. Det var många ungdomar som kom på våra möten och flera av dessa fick möta Gud och blev befriade från sprit och knark. Jag kommer ihåg att vi körde runt på dagarna på Gotland och jag förundrades över alla de kapell som baptisterna hade byggt upp i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Men när jag var där var de stängda och jag fick veta att dessa små församlingar hade dött ut. År 2012 är det ännu värre, nu slås en frikyrkoförsamling igen varje vecka i Sverige och de olika samfunden förlorar varje år medlemmar. Katoliker, pingstvänner, missionare och baptister har nu gott samman och det svenska folket som fortfarande kallar sig för kristna skall nu lära sig att man skall gå tillsammans med Rom igen.

Bögarna har det fritt fram i Sverige och RFSU har satt de nya normerna för sexuellt umgänge. Det finns inga hämningar kvar, man lever som djur på en bondgård, där alla har sex med varandra hur som helst.
Bögar och lesbiska kvinnor får nu ingå äktenskap, man med man, och kvinna med kvinna och med full rätt till att adoptera barn och lära upp dem som homosexuella. Om en stackars predikant predikar emot detta och säger att homosexualitet är en synd, då blir han anhållen, det blir rättegång och sedan fängelse och böter. Den som icke är likriktad skall straffas tills han förstår att alla måste tänka likadant, annars blir det fängelse.

De socialdemokratiska ledarna beslutade för många år sedan, att det svenska folket måste blandas ut för att man lättare skulle kunna förstöra deras samhällssyn. I stället för att man fick en invasion från Sovjetunionen, så blev det en invasion av muslimska invandrare och i dagens läge finns det mer än en million invandrare i Sverige. Flera städer har helt blivit ockuperade av dessa främmande trupper och bland annat har den vackra staden Malmö blivit en skräckens stad, där den muslimska maffian styr och polisen vågar inte visa sig i vissa områden.

Förr i världen satte man de kriminella i fängelse som ett straff. Idag skall de kriminella bli omskolade på fängelserna, och medan de får undervisning om hur man skall leva ett icke kriminellt liv, får man permission varje år. Det går ju inte att sitta i fängelse ett helt år, man måste ju ge dessa stackare semester, så de får taga igen sig, innan de åker in i buren igen för att fortsatta sina studier. Mord och våldtäkt är ju inte så farligt, man måste ta hänsyn till att en våldtäktsman kanske hade en svår barndom.
När det gäller det svenska försvaret så har socialdemokraterna beslutat för många år sedan att detta är något som man inte behöver. Det kostar ju för mycket pengar. Så idag har Sverige ingen krigsmakt, den är nedlagd och det enda man har är vissa elitförband, som skall sändas ut över hela världen i FNs regi. Man kan ju tjäna pengar på att sända ut legoknektar. Tänk vilken hjälp Sverige var när Libyen invaderades och diktatorn Gaddafi blev avrättad.

Kanske de svenska politiska ledarna tänker som så, att det är så dåligt ställt med Sverige att det inte finns något land som vill angripa Sverige, då det inte finns några pengar kvar i Sverige. Ingvar Kamprad har ju flyttat från Sverige med sitt IKEA, SAAB finns inte längre, Volvo köptes upp av kineser, LM Ericsson har slagit ihop sig med andra företag och på det hela taget är den svenska industrin urholkad. Det finns ju inte mycket kvar att försvara.

DET HEMSKA BROTTET

För att Platons rike skall kunna införas, måste alla barn likriktas i statliga skolor. Det gäller att forma alla till hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioter. Nu fanns det vissa kristna fanatiker, som icke gick med på detta. Till en början hade vissa kristna församlingar kristna skolor, men staten gjorde det så surt och svårt för dem att fungera, att de flesta blev nedlagda. De pastorer som en gång hade en Guds vision hade nu gått i pension och nu kom de nya pastorerna på scenen, de som hade gått på statliga skolor och formats till hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioter. Dessa likriktade fårskallar höll med de statliga tjänstemännen, att alla barn måste gå i statliga skolor.

När nu alla kristna ledare hade blivit likriktade, så fanns det kvar vissa envisa obekväma kristna, som började med att hemskola sina barn. Regering och riksdag talade om en kris, som man måste få bukt med. Eftersom alla regeringsledare och riksdagsmän hade formats till hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioter, så kunde man inte tillåta föräldrar att själva skola sina barn. Dessa barn blir farliga, de är inte likriktade och det värsta utav allt är att de tror på Gud, och inte bara det, de har blivit frälsta.
Om dessa barn får växa upp i en sådan miljö, så kan de börja vittna och predika om sin tro och detta kan skapa en väckelse. Detta är en mardröm för de hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioterna.
Tack och lov, sade man i Visby, vi har ju en mycket bra och gedigen ledare som heter Christina Godarve. Hon är ju en hjärntvättad, lättlurad och nyttig idiot, och henne skall vi se till att polisen hjälper att sätta fast bovarna som är så fräcka att de vill hemskola sin son.

Nu var det några i tingsrätten i Visby, som inte helt trodde på att man skall vara hjärntvättad, lättlurad och nyttig idiot, så man tog ett beslut att föräldrarna skulle få pojken tillbaka. Då blev det ett ramaskri och man tog fallet till hovrätten, där man visste att det fanns pålitliga domare som var hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioter, och som man visste skulle döma “rätt” i detta fall. Under tiden så vräker de svenska TV och radiokanalerna ut sitt smutsiga illaluktande avloppsvatten över det svenska folket. Varje dag skall det svenska folket “tvättas” i detta avloppsvatten, så att man aldrig förstår vad som är sanning och att människorna skall bli så smutsiga och fogliga som möjligt; piska den svenska befolkningen varje dag med svordomar, pornografi, hädelser mot Gud och driva dem till att synda med sina kroppar. Kvinnor och män utan skam som kallas för idoler, och som skriker ut vad de kallar för en sång, men som i själva verket är plågande vanvettiga ramsor, som gör människor mentalt instabila. Den sortens “sång” har sitt ursprung i Hollywood och Manhattan och är bara skrik och skrän, ingenting annat. Detta avloppsvatten förs vidare till Skandinavien med hjälp av män som Jan Scherman på tv 4 som även köper in ockulta program från sina amerikanska judiska kontakter; de tas även upp av Margot Silberstein i kanal 1 och 2 samt Discovery Channel, dessa kanaler är förutom alla andra judeägda.

Vi borde hänga ut skyltar på samtliga infartsvägar till Sverige, där det står “VÄLKOMMEN TILL DÅRHUSET SVERIGE.

När jag utvandrade till USA år 1963 så var det många amerikaner som skämtade med mig om “dumma svenskar.” I början var jag irriterad över detta, men efter att ha bott i USA i 49 år måste jag saga, att tyvärr är det sant, det finns inget dummare folk än svenskarna. Sverige har blivit som en avloppsbassäng på ett reningsverk.

Religion kan ge rätt till hemskolning

Religion eller filosofi är inte skäl nog att hålla sina barn borta från skolan enligt den nya skollagen. Men ett par beslut i Göteborgs stad och förvaltningsrätten rivs nu upp när kammarrätten säger ja till hemundervisning för fyra barn i en ortodoxt judisk familj. Detta står att läsa i Svenska Dagbladet den 27 December, 2012. Nu är frågan vad detta kommer att leda till. Det finns ju ingen politisk ledare i Sverige som vågar stå emot judiska krav och alla statliga och kommunala tjänstemän vet mycket väl, att om man blir utpekad som antisemit, då är det slut med jobbet. Om dessa judiska föräldrar hade varit vanliga svenskar, då hade deras fyra döttrar blivit omhändertagna av barnomsorgen och föräldrarna hotats med böter.

Statliga och kommunala tjänstemän kan göra vad som helst med vanliga svenskar, men judar vågar man sig inte på. Det är konstigt att alla utbildade journalister på de svenska blaskorna inte säger ett knyst om denna sak, och man rasar inte emot denna judiska familj, som vågar stå emot det svenska skolsystemet. Är det möjligen så att dessa djärva journalister vet, att om de hoppar på judar, då får de sparken på stubinen? Är det så att tidningarna ägs av svenska judar? Dessa är mycket obehagliga frågor som man inte får ställa i Sverige. Men nu bor jag inte i Sverige och jag är inte bunden av hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioter.

Det är ett flertal familjer som har valt att gå i landsflykt till Finland och Norge i stället för att sluta med hemskolning. Vissa av dem har blivit dömda till böter, och just nu är det en svensk familj som krävs att betala 40.000 kronor i böter. De sadistiska kommunaltjänstemännen är obarmhärtiga och precis som baptister och andra väckelsekristna blev satta i fängelse på vatten och bröd under 1800-talet, så är det samma demoner som nu driver en ny generation till att förfölja de kristna.

Under konventikelplakatet blev det fängelse för de som bröt denna lag. Baptistpastorn F.O. Nilsson blev först fängslad och sedan landsförvisad för det oerhörda brott han hade begått, genom att döpa frälsta människor i vatten genom nedsänkning.

EN LITEN SKARA KVAR

Under de sista 100 åren har det funnits kämpar i Sverige som har stridit tappert för sanningen och tron på Gud. Men dessa kämpar har blivit färre och färre, men jag vill tala om for dig som läser detta, att det finns vissa fästen som inte har fallit ännu, dit du kan draga för att rädda dig.

MARANATAFÖRSAMLINGEN I BROMMA

Denna tappra skara av män och kvinnor var ledda av Arne Imsen, som hade en mycket skarp inblick i vad som hände i Sverige. Han var smord av Gud, men i ett svagt ögonblick blev han frestad av Satan och föll i synd. Det blev stor sorg i denna kristna armén och de flesta skingrades. Men en liten trogen skara stod kvar och efter Imsens död, så håller man fästet i Bromma och jag har aldrig sett en mera modig grupp än denna. Jag har citerat två artiklar ur deras tidning “Midnattsropet” och jag hoppas att det skall finnas kvar några svenska män och kvinnor, som inte har kapitulerat för de sataniska makterna som nu styr Sverige. www.maranata.se.

FÖRSAMLINGEN AGAPE I GÖTEBORG

Denna församling leds av Per-Arne Imsen, son till Arne Imsen. Man har inte samma format på församlingen i Göteborg som i Stockholm, men sanningen predikas här fortfarande. Ni som bor i Sverige bör stödja dessa församlingar i deras kamp för sanningen. www.agape.nu.

TIDNINGEN DSM

Det finns inte många ärliga journalister kvar i Sverige, men Jan Gillberg är en av de som ännu fortsätter sin kamp mot de hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioterna. Han har sedan 1981 varit redaktör och utgivare av denna tidning, som jag klassar som en kvalitetstidning av första klass. Givetvis får denna tidning inget stöd från staten och det har varit inbrott många gånger på tidningens kontor. Det var inga vanliga tjuvar som bröt sig in, det var Säpoagenter som lever utanför lagen. De stal arkiv, böcker och handlingar som han hade tagit fram under många års forskande, samt gjorde skadegörelse på hans dator och andra elektroniska apparater. Hans telefon är avlyssnad och när han går någonstans, så finns det alltid en skugga som tar reda på vem han träffar och pratar med. Om du är intresserad av att få veta vad som har skett bakom kulisserna och vad som kommer att hända i framtiden, så rekommenderar jag denna tidning med det allra varmaste. Man lär känna en människa genom att titta på hennes fiender. Jan Gillberg har höga politiska ledare i Sverige som sina fiender och bara detta ger Gillberg en stämpel av redbarhet och respekt. Du finner honom på www.dsm.nu.

LJUS I ÖSTER

Detta är en svensk missionsorganisation som blev till 1903 av den svenske missionären Nils Fredrik Höijer. Med tiden fick denna organisation namnet Slaviska Missionen och de gjorde en fantastisk insats under åren 1945 till 1992, då man smugglade in Biblar till Sovjetunionen och de kommunistiska öststaterna. När det blev fritt fram för evangelium i Ryssland och öststaterna, så bytte man namn till Ljus i Öster och började fokusera på Kina och andra länder i Asien.

Nuvarande missionsföreståndare är Hans Lindstrand och han tillhör den generation som icke har blivit hjärntvättad. Nu är han själv i 50-års åldern och de flesta som stöder denna mission är mellan 60 till 90 år gamla. Det är gamla väckelsekristna som hade ett varmt hjärta för mission. Lindstrand och hans medarbetare har förstått, att om de icke når de yngre generationerna i Sverige, så kommer de själva att dö ut, när deras givare en efter en får hembud till himlen. De utger en tidning som heter Ljus I Öster, och den är verkligen värd att läsas. Man har också börjat med att skicka ut evangelisationsteam i Sverige. Detta är en annan grupp i Sverige som är värd att stödjas. Deras webbsida är www.ljusioster.se.

FÖRSTÖRELSEN AV BIBELN

De hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioter som är teologer i Sverige beslutade sig redan cirka 1890 för att ge det svenska folket en bibel, som var full med fel och saknade många verser. Först blev det 1917 års översättning, sedan kom Folkbibeln 1998 och Bibel 2000 år 1999. Gud har svarat emot detta avfall och tog fram en grupp kristna, som har bearbetat fram en ny bibel, som bygger på Karl XII bibel och jämfört med the King James Bible. Man har utgått från de gamla hebreiska och grekiska grundtexterna, inte de som de illuminatistyrda Hort och Westcott använde för sin översättning. Du finner denna översättning på www.bibel.se.

ÄNNU FINNS DET TROGNA KRISTNA I SVERIGE

Denna artikel kommer att läsas av bland annat Säpo och andra svenska myndighetspersoner, och jag är inte så dum och snäll, att jag ger ut namn på de kristna som inte har böjt sig för de hjärntvättade, lättlurade och nyttiga idioterna. Istället kan jag tala om för dig att vi har kontakt med ett flertal starka kristna, och de finns över hela Sverige. Min önskan är att vi genom vår svenska webbsida skall kunna stärka dessa kristna syskon, samt värva nyfrälsta människor som är villiga att gå hela vägen med Jesus.
Det är många svenskar som inte är kristna, men de har förstått att deras land är på fel väg. Man har vänt sig till Sverigedemokraterna och försöker genom politik att få till stånd en ändring. Detta är en nobel tanke, men den leder inte någon vart. Endast genom Kristus kan det bliva en fullständig förändring och detta kan endast komma genom bön och fasta från de som är Jesu lärjungar. Om ett politiskt parti öppnar sig för Kristus, då har man fått fram en slagkraftig grupp, som verkligen kan förändra klimatet i Sverige.

VAR FINNS DE KRISTNA LEDARNA?

Varför har pingstpastorn Stanley Sjöberg inte engagerat sig för denna familj som har mist sin pojke? Var finns pingstpastorn Pelle Hörnberg och katoliken Ulf Ekman? Det verkar som alla pastorer i Sverige har gått och gömt sig. Varför tiger tidningen Dagen, Hemmets Vän och Världen Idag? Jag har aldrig sett så många fega kristna ledare som i Sverige och det värsta är att när detta påpekas för dem, så har de inte ens vett till att skämmas.

VAD KAN DU GÖRA?

 • Läs igenom artiklarna från tidningen Maranata som du finner på vår hemsida. Gör kopior av dessa artiklar och sprid dem på din hemort.
 • Fråga pastorerna på din hemort om de är villiga att taga ställning för familjen Annie och Christer Johansson.
 • Skriv insändare till din lokala tidning, om du känner bloggare, så fråga om de vill taga upp detta fall på sina bloggar.
 • Skriv brev till barnomsorgen i Visby och uttala din avsky om hur dessa har behandlat familjen Johansson.
 • Kontakta deras advokat och fråga vilken adress du kan använda för att skriva till högsta domstolen, så att du kan tala om för dem hur fel det är att taga barn ifrån föräldrar.
 • Kontakta din lokala riksdagsman och diskutera med honom/henne hur du tänker i detta fall, och begär att han börjar en undersökning av fallet i riksdagen.
 • Skriv till statsministern och uttala ditt missnöje med vad som har hänt. Om det blir en folkstorm, så kan det bli en sådan press på de politiska ledarna, att de blir tvungna att backa.
 • Om du älskar Jesus och vill göra något för ditt land, kontakta mig, så vi kan diskutera och bedja vad du kan göra i dessa sista dagar i Sverige innan Jesus kommer tillbaka.

https://www.eaec-se.org/articles/Torell/den-socialdemokratiska-myten.htm

/Maria

Ändetid / Viktig repris av artikel

SANNINGARNA, Lämna Babylon

“DRAGEN UT FRÅN HENNE, I MITT FOLK”

Så talade T. B. BARRATT 1918:

”Dragen ut från henne, I mitt folk!”

En mansålder har förflutit sedan pingstväckelsens pionjär i Norden uttalade nedanstående sanningar. Vi är förvissade om, att de säger lika stor aktualitet idag och tror det vara synnerligen gagneligt, att i denna tid, då församlingslivet i många fria församlingar förlorat så mycket av sina ursprungliga karaktärsdrag, ställas inför detta allvarliga väckelserop. Red./

Det är med dessa ord Herren uppmanar sitt folk att lämna Babylon. Namnet är en hemlighet (Upp 17: 5), men närmare beskriven är hon ”mor till skökorna och till styggelserna på jorden”. Hon var ”drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod” då Johannes såg henne, och han förundrade sig storligen. Hon satt på vilddjurets rygg ”klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor”, men i sin hand hade hon ”en gyllne kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet”. Det är den avfälliga församlingen, som har friat till världens gunst och auktoritet för att kunna behålla sin maktställning i världen. Den låter sig bindas av världsliga myndigheter och ledas av världslig makt. Den underordnar sig orättfärdiga och köttsliga bestämmelser för att kunna upprätthålla sin maktställning.

Var och en kan förstå att här avses kyrkostaten och statskyrkorna, men icke bara dem här avses alla kristna samfund och institutioner, som har kommit i beroendeställning till den politiska eller ekonomiska makten eller annat inflytande som är världsligt till sin art och utestänger, om än i ringa grad, den andliga kraften och Jesu evangeliums fulla Värde. Självfallet är det många allvarliga och bra kristna, som ännu icke sett faran av denna kompromiss mellan den andliga och köttsliga makt, varför »de stannar där de är i god tro. Men tiden är nu kommen, då Herrens förmaning må bli en hjärteangelägenhet också i detta avseende:

”DRAGEN UT IFRÅN HENNE, I MITT FOLK!”

Låt det överallt ordnas bibliska  församlingar, som Guds folk kan sluta sig till!

Den tid är icke långt borta då Babylon ‘skall falla! De som hon stödjer sig på: Vilddjuret och dess hjälpare, ‘skall resa sig upp emot henne. De ”tio hornen” skall ”hata skökan och göra henne utblottad och naken och skola äta hennes kött och bränna upp henne i eld.” Upp 17: 16. Hon har förlitat sig på den världsliga makten och levt högt med vilddjurets stöd, men tiden kommer, då allt detta vill sluta med katastrof!

Namnkristendomen år dömd till undergång! Det är bara en tidsfråga när den kommer. Redan nu kan vi se hur hela den officiella kristendomen skaka på ‘sina grundvalar i många land. När vilddjuret ANTIKRIST  en gång kommer till makten, kommer han att fordra att varje spår av kristendomen suddas ut. All tillbedjan till Fadern och Sonen kommer han att motsätta sig, även om det är bara formen som återstår. Det kommer att bli en fruktansvärd räkenskapsdag för skökan, som icke har den rena kvinnans kraft till att bestå eldprovet! Allt det motstånd hon har rest mot sann, levande kristendom kommer över hennes eget huvud. Förföljelser, som hon tiderna igenom stödd på den världsliga makten har åsamkat sanna kristna, kommer igen över henne själv och kommer att krossa och tillintetgöra henne för alltid. Hon skall få dubbelt igen för sina onda gärningar!

De som har gjort sig rika på formväsendet och levt därav på det ena eller andra sättet, kommer att med förfäran få bevittna hennes fall. ”I ett ögonblick har den nu blivit förödd.” De skall se röken av hennes brand på avstånd och förskräckas!

”Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor!”

Alla de heliga måste vakna upp och skilja sig från allt som Gud har dömt, och sluta sig tillsammans i rena, frigjorda heliga skaror, så att Herren kan få sin väg  med dem helt!

Socialisterna fattade på sin sista årskongress beslut om att de skulle ta upp frågan om statskyrkans upplösning till debatt i sina föreningar. Då borde väl de kristnas ögon öppnas, så att de går ut ifrån henne i skaror och icke mer sammanblandar sig med ett så obibliskt system, som statskyrkan är. Herren rena sitt folk och helga det i sanningen!PUBLICERAT I MIDNATTSROPETMÄRKT MED ETIKETTERNA 196001T.B. BARRATT

OBS IGEN: Alla de heliga måste vakna upp och skilja sig från allt som Gud har dömt, och sluta sig tillsammans i rena, frigjorda heliga skaror, så att Herren kan få sin väg  med dem helt!

/ OCH SVERIGE: ??

VET människor vad som kommer? VET människor vad TRO är? VET människor hur det kommer att bli om en stund? Guds klocka tickar på! Vi ser att mycket sker nu, många märkliga saker… eller är allt NORMALT? Nej Nej.

Invandring och gängkriminalitet. Ska vi ta hit illegala migranter? m m. Det blir tufft framöver.

Sverige går på knäna nu, eller snart, inte så smart, och lägger sig kanske i platt fall, vem vet. Eller också hinner ryssen före, eller något annat land som vill ha Sverige, eller…. är det så mycket att ha egentligen??? Ja det är bara att välja var man vill bo tydligen. Jag gillar värme, jag kanske kan fly till Florida? eller annat? -GUD vet EXAKT vad som sker nu, sedan länge, och det som sker nu är en katastrof bland andra katastrofer.

Upp 17:8Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma upp ur avgrunden och gå mot fördärvet. De av jordens invånare som inte har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men ska komma

Människorna är på väg att bli, och är, så grundlurade att de inte kommer att förstå vad som sker. När nu FN, WHO, NWO, EU, …………..och alla de andra kommer störtande så är vi väldigt små, då gäller det att VETA vad som sker och att kunna känna GUD som har den enda hjälpen. Gud skall leda oss, de troende och hur gör de andra? Ganska lätt att ana.

Ps 89:8Gud är fruktad i de heligas råd, stor och mer vördad än alla omkring honom.
Ps 94:22Men Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Ps 115:3Vår Gud är i himlen, han gör allt han vill.
Ps 116:5Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig.

Den som litar på HERREN behöver inte vara rädd, HAN är vår räddning, Han är alltid där … en tillflykt, ett skydd mitt i stormen … en säker plats … en plats att hitta de svar du behöver … Gud är alltid där för oss.  … Han kommer aldrig att lämna oss eller svika oss … det är hans löfte …

OBS! se också förra inlägget om Mr Stoltenberg och krig.