Archive | september 2011

Hälsa/Seeds of destruction/F W Engdahl/Se video GMO

 

Seeds of Destruction

Seeds of Destruction(Pocket) av  F. William Engdahl
Control oil, and you control nations. Control food, and you control people. /Vad är syftet med alla fruktansvärda saker “de” gör? Jo, att utrota mänskligheten. Häng med och läs på och ta del av viktiga dokument, de finns. …

Militärmakt- NWO-Control Globaloil- Genetic Manipualtion –  Känns detta igen? Läs och se Video Här nedan:

Engdahl also wrote two important books – “A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order” in 2004. It’s an essential history of geopolitics and the importance of oil. Engdahl explains that America’s post-WW II dominance rests on two pillars and one commodity – unchallengeable military power and the dollar as the world’s reserve currency combined with the quest to control global oil and other energy resources.

Engdahl’s newest book is just out from Global Research: “Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation” and subject of this review. It’s the diabolical story of how Washington and four Anglo-American agribusiness giants plan world domination by patenting life forms to gain worldwide control of our food supply and why that prospect is chilling. The book’s compelling contents are reviewed below in-depth so readers will know the type future Henry Kissinger had in mind in 1970 when he said: “Control oil and you control nations; control food and you control the people.”

Remember also, this cabal is one of many interconnected ones with fearsome power and ruthless intent to use it – Big Banks controlling the Federal Reserve and our money,

http://www.youtube.com/watch?v=siaajlCPnes

http://www.youtube.com/watch?v=sKyRAy48qBk

******************

Google- översatt till svenska:

Engdahl skrev också två viktiga böcker – “A Century of War: anglo-amerikansk politik Oil och den Nya världsordningen” 2004. Det är en viktig historia av geopolitik och vikten av olja. Engdahl förklarar att USA: s efter WW II dominans vilar på två pelare och en handelsvara – oantastbar militär makt och dollarn som världens reservvaluta i kombination med strävan att hantera global olje- och andra energiresurser.

Engdahl nyaste bok är bara ut från Global Research: “Seeds of Destruction: Den gömda Agendan om genmanipulation” och föremål för denna översyn. Det är den djävulska historien om hur Washington och fyra angloamerikanska jordbruksnäringar jättarnas plan för världsherravälde genom patentering av livsformer för att få världsomspännande kontroll över våra livsmedel och varför denna möjlighet är skrämmande. Bokens tilltalande innehåll granskas nedan djupgående så att dina läsare vet vilken typ framtiden Henry Kissinger hade i åtanke 1970 när han sade: “Kontroll av olja och du kan styra nationer, kontroll mat och du kan styra folket.”Kom också ihåg, detta är kabal en av många sammankopplade de med skrämmande makt och den hänsynslösa avsikten att använda det – storbankerna kontrollerar Federal Reserve och våra pengar….

 Från http://alertsweden.bloggo.nu/category/food-terrorism/ 

/Maria

Hälsa/Bonde i Wisconsin,Alex Jones, raw food Video

 

Wisconsin Judge: No Right to Decide What to Eat Without Permission from State
Kurt Nimmo
Infowars.com
September 29, 2011

http://www.infowars.com/wisconsin-judge-no-right-to-decide-what-to-eat-without-permission-from-state/

Se denna film, det är bisarrt att en bonde inte får….

Wisconsin man arrested for selling raw milk.Demonstrating his ignorance of core values enshrined in common law and what Judge Cooley defined as the “right to be left alone” from overly pernicious government interference, a Circuit Court judge in Wisconsin has ruled that people who consume raw milk have no right to do so. In response to a request from the Farm-to-Consumer Legal Defense Fund for clarification

Demonstrating his ignorance of core values enshrined in common law and what Judge Cooley defined as the “right to be left alone” from overly pernicious government interference, a Circuit Court judge in Wisconsin has ruled that people who consume raw milk have no right to do so.

http://www.youtube.com/watch?v=7dIwpva0VNc&feature=player_embedded Video Mike Adams Raw food

/Maria

TRO / Tro utan tvekan /D Wilkerson

 

 

Otro  stänger av intimiteten med Gud!

*Heb 11:6  men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom.

*Jas 1:6  Men han bedje i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik havets våg, som drives omkring av vinden och kastas hit och dit.
*Jas 1:7  En sådan människa må icke tänka att hon skall få något från Herren –

*
*

Om du spenderar två timmar med Gud utan att verkligen tro att han ska svara dig, då stör du honom i två timmar. Det kanske känns skönt för dig och du känner dig helig och god, men egentligen så spiller du tid, för du ger Gud två timmar av otro och tvekan.

Läs  HELA  David´s predikan här:

Read this devotion online: http://www.worldchallenge.org/en/node/15102?src=devo-email

  och Otro –  de orden har mil emellan sig.  /Maria

Islam /Vägrar avsäga sig sin kristna tro/Tidn Dagen

 

Iransk pastor riskerar dödstraff

Två gånger har den iranske pastorn Yousef Nadarkhani vägrat avsäga sig sin kristna tro. Nu riskerar han dödstraff. I värsta fall avrättas han redan på torsdag.
Enligt organisationen Christian Solidarity Worldwide, CSW, arresterades Nadarkhani i sin hemstad Rasht 13 oktober 2009, när han sökte få registrera sin församling. Man tror att han arresterades för att han ifrågasatte det muslimska monopolet på religionsundervisning för barn i Iran.

Till en början anklagades han för  sina protester, men senare ändrades anklagelserna till avfällighet och evangelisering bland muslimer.

I september 2010 dömdes han för avfall från islam i domstolen i Rasht. Han överklagade domen och Högsta domstolen slog fast den i juni 2011, men uppmanade domstolen i Rasht att än en gång kontrollera om Nadarkhani varit praktiserande muslim som vuxen, innan han blev kristen. Domstolen i Rasht kom då fram till att han inte varit det, men att han ändå är avfällig eftersom han har muslismska förfäder, och att domen måste verkställas.

Nadarkhani försvaras av Mohammed Ali Dadkhah, en känd iranskt människorättsadvokat,  som nu också riskerar att straffas. Han kan få nio år i fängelse och ett tioårigt yrkesförbud för “aktioner och propagande mot den islamska regimen”. Allt enligt Christian Today.

kerstin.doyledagen.se 

 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=278656

Kriser i världen /Kom till mig säger Jesus

 

Blandade artiklar:

En amerikansk intresseorganisation har gått till domstol för att få bilderna från räden mot den före detta al-Qaidaledaren Usama bin Ladin – men Obama gör hårdnackat motstånd. Vita huset har uppmanat domstolen att avslå rättsprocessen, enligt nyhetsbyrån AP.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/vita-huset-vagrar-offentliggora-usama-bin-ladin-bilder_6509080.svd

____

Caféägare i England uppmanas sluta att ha med bibelverser:
Lancashire Police have told the owner of a Christian café in Blackpool, England, that he is not allowed to display Bible verses because they breach public order laws. The owner, Jamie Murray, is being defended by The Christian Institute.

Se video:

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/X5196cyemEM” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

____

Jordbävningar:

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/09/27/moderate-string-of-earthquakes-rattle-the-globe/

____

Handlaren som lägger korten på bordet:
se video:

http://blog.svd.se/wallstreet/2011/09/27/handlaren-som-lagger-alla-kort-pa-bordet/
Läs gärna kommentarerna till denna video!

____

Heckler Calls Obama “The Antichrist” At LA Fundraiser  Se artikel och video:

http://www.realclearpolitics.com/video/2011/09/26/heckler_calls_obama_the_antichrist_at_la_fundraiser.html
____

Jer 10:6Men dig, HERRE, är ingen lik; du är stor, ditt namn är stort i makt. Jer 10:7Vem skulle icke frukta dig, du folkens konung? Sådant tillkommer ju dig. Ty bland folkens alla vise och i alla deras riken finnes ingen som är dig lik.

 /Maria

Bibeln /Utvalt folk? Se video. MySoulRefuge

 

Mat 21:33  Hören nu en annan liknelse: En husbonde planterade en vingård, och han satte stängsel omkring den och högg ut ett presskar därinne och byggde ett vakttorn; därefter lejde han ut den åt vingårdsmän och for utrikes.
Mat 21:34  När sedan frukttiden nalkades, sände han sina tjänare till vingårdsmännen för att uppbära frukten åt honom.
Mat 21:35  Men vingårdsmännen togo fatt på hans tjänare, och en misshandlade de, en annan dräpte de, en tredje stenade de.
Mat 21:36  Åter sände han åstad andra tjänare, flera än de förra, men de gjorde med dem sammalunda.
Mat 21:37  Slutligen sände han till dem sin son, ty han tänkte: ‘De skola väl hava försyn för min son.’
Mat 21:38  Men när vingårdsmännen fingo se hans son, sade de till varandra: ‘Denne är arvingen; kom, låt oss dräpa honom, så få vi hans arv.’
Mat 21:39  Och de togo fatt på honom och förde honom ut ur vingården och dräpte honom.
Mat 21:40  När nu vingårdens herre kommer, vad skall han då göra med de vingårdsmännen?”
Mat 21:41  De svarade honom: “Eftersom de hava illa gjort, skall han illa förgöra dem, och vingården skall han lämna åt andra vingårdsmän, som giva honom frukten, när tiden därtill är inne.”
Mat 21:42  Jesus sade till dem: “Ja, haven I aldrig läst i skrifterna: ‘Den sten som byggningsmännen förkastade. den har blivit en hörnsten; av Herren har den blivit detta, och underbar är den i våra ögon’?
Mat 21:43  Därför säger jag eder att Guds rike skall tagas ifrån eder, och givas åt ett folk som bär dess frukt.”
Mat 21:44  “Och var och en som faller på den stenen, han skall bliva krossad, men den som stenen faller på, honom skall den söndersmula.”
Mat 21:45  Då nu översteprästerna och fariséerna hörde hans liknelser, förstodo de att det var om dem som han talade.
Mat 21:46  Och de hade gärna velat gripa honom, men de fruktade för folket, eftersom man höll honom för en profet.

____

Huvudpersonerna i liknelsen: 1) Godsägaren- GUD. 2) Vingården; Israel  3) Lantarbetarna- de judiska religiösa ledarna, 4) Godsägarens män- profeter och präster som troget tjänade Gud och predikade för Israel, 5) sonen- Jesus (21:38).  Jesus hade avslöjat de religiösa ledarnas mordiska komplott (21:45)

Who are the people of God? Jewish people? Gentile people? Both? Tune in as I share out of Matthew 21:33-46 and 1 Peter 2:9-10

Se Video Här:

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/JKMYqOAQFjE” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Från:

Mysoul Refuge  

 

 

 

 

 

Den troendes vapenrustning/ This is a War!/ Agony

 

WAGING WAR by Leonard Ravenhill

Här fanns en video men det finns inte längre kvar på you tube.

_____

Agony-  L Ravenhill

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/Uv59vWZfJB0” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Det finns EN väg till himmelen och det finns MILJONER vägar till Helvetet!

Kunde vi ha predikat mer? Kunde vi ha älskat mer,  gråtit mer, kunde vi offrat mer av oss själva? Det är frågor man kanske får ställa sig  själv en dag! ALLT för Jesus! Visa honom vem du är!

/Maria

 

 

Emerging Church/vad R Oakland lär oss om E Church

 

Förstår den troende vilka tider vi lever i? Vad måste man tänka på? Du ser här nedan en länk som går till Roger Oakland´s hemsida:

http://www.understandthetimes.org/ec/exposingec.shtml LÄNK där du finner mer än detta här under:

Other articles exposing the Emerging Church:

What is a ‘missional’ church? – 9/17/11
 

Organic churches offer alternative to traditional service – 9/8/11

Saddleback Church Hosts First ‘Radicalis’ 3-day Outdoor Festival – 8/14/11

A broader church – 6/30/11

Some churches employ new methods for vacation Bible school – 6/22/11

Seek God’s vision of people, pastors urged – 6/14/11

‘Cry mightily unto God’ – as churches scramble for ‘lost souls’ – 6/6/11

Churches More Like Fast Food Restaurants? One Pastor Thinks So – 6/1/11

Rick Warren Addresses Critics on Doctrine, Purpose Driven Life – 5/27/11

Former Bobby new Port priest – 5/4/11

Church in Your Pocket? Facebook Multimedia Church to Launch – 4/30/11

Evangelicals are making liturgical traditions their own – 4/22/11

Rob Bell Calls for Civil Discourse, Has No Regrets – 4/19/11

Right Wing Politics Drive Believers to Emerging Church Movement – 4/15/11

‘Mysticism’ infecting Nazarene beliefs – 4/13/11

Brian McLaren Defends Rob Bell against Mohler’s Critique – 3/22/11

Young Evangelicals Find Faith in Emerging Church Movement– 3/21/11

Piper, McLaren Ponder God’s Hand in Japan Quake – 3/24/11

Commentary: Emergence movement finds home in Memphis – 3/19/11

Evangelicals take to Twitter to debate the doctrine of hell – 3/1/11

Saddleback’s “Daniel Plan” Doctor Will Lead Mass Hypnosis – 2/4/11

Brian McLaren: Christians in Denial Over Evolution of Faith – 1/27/11

Rick Warren Teams up with Swedenborg Cult Follower Dr. Oz – 1/13/11

Sing of salvation…sip some suds – 1/7/11

News Alert – Called to be Christ-like – 12/29/10

Rick Warren Goes Green – 12/26/10

Beck column: The purpose of Christmas – 12/25/10

Texas Megachurch Offers Christmas Services in 3-D – 12/19/10

Six Megathemes Emerge from Barna Group Research in 2010 – 12/13/10

Conference on Emerging Christianity held at Texas Christian University – 12/10/10

Som sagt det finns en hel del att ta del av, gör det. Falska profeter bör uppmärksammas för de felaktigheter de sprider, och R Oakland hjälper oss att se detta/dessa fenomen. Det finns en hel del videos också på you tube /Maria

Evangelium /Utvald? Kallelse? och Psalm 24

 

 

Paulus skrev:

”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Alltså kommer det icke an på den som planterar, ej heller på den som vattnar, utan på Gud som giver växten. Den som planterar och den som vattnar ­ den ene såsom den andre, dock så, att var och en skall få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete. Ty vi äro Guds medarbetare; I ären ett Guds åkerfält, en Guds byggnad.” (1 Kor. 3:6-9).

När det gäller predikan av evangelium så är vi Guds medarbetare. Vi sprider Kristi vällukt ut över jorden genom att predika evangelium. Men ytterst är det Gud som väljer att göra kallelsen verksam i en människas hjärta. ”Alltså är Han barmhärtig mot vem Han vill, och vem Han vill förhärdar Han.” (Rom. 9:18). Ett faktum som man bävar för är att Gud ”i Kristus alltid för oss fram i segertåg och genom oss allestädes utbreder hans kunskaps vällukt! Ty vi äro en Kristi välluktande rökelse inför Gud, både ibland dem som bliva frälsta och ibland dem som gå förlorade. För dessa senare äro vi en lukt från död till död; för de förra äro vi en lukt från liv till liv. Vem är nu skicklig härtill? ” (2 Kor. 2:14-16).

När det gäller den andra sidan av din fråga, om det går att vara förvissad om att man är utvald efter att vi en gång blivit frälsta, så finner vi ett klart svar på det i Skriften. I 2 Petr. 1:10 säger aposteln: ”Vinnläggen eder därför, mina bröder, så mycket mer om att göra eder kallelse och utkorelse fast. Ty om I det gören, skolen I aldrig någonsin komma på fall.” Här har vi en väg på vilken vi kan försäkra oss om att vi har blivit kända av Gud från evighetens början och alltså är ibland de utvalda, genom att rannsaka vårt uppträdande och handlande. När Petrus säger att om vi gör det så ska vi aldrig någonsin komma på fall, så hänvisar han till den kedja av karaktärsdrag som vi kan utveckla när vi är kristna och har den Helige Ande boende i oss. Petrus har tidigare sagt att ”Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss” (2 Petr. 1:3). /Alan Morrison

*
*
Psa 24:1  Av David; en psalm. Jorden är HERRENS och allt vad därpå är, jordens krets och de som bo därpå.
Psa 24:2  Ty han är den som har lagt hennes grund på haven, den som på strömmarna har berett henne fäste.
Psa 24:3  Vem får gå upp på HERRENS berg, och vem får träda in i hans helgedom?
Psa 24:4  Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som icke vänder sin själ till lögn och den som icke svär falskt.
Psa 24:5  Han skall undfå välsignelse av HERREN och rättfärdighet av sin frälsnings Gud.
Psa 24:6  Sådant är det släkte som frågar efter honom; de som söka ditt ansikte, de äro Jakobs barn. Sela.
Psa 24:7  Höjen, I portar, edra huvuden, höjen eder, I eviga dörrar, för att ärans konung må draga därin.
Psa 24:8  Vem är då ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid.
Psa 24:9  Höjen, I portar, edra huvuden, höjen dem, I eviga dörrar, för att ärans konung må draga därin.
Psa 24:10  Vem är då denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot; han är ärans konung. Sela.

*

Öppenhet,  ärlighet,   längtan, tjänande, viljan att tjäna ……/Maria

Gud skapade världen /Tre himlar. J Torell

 

*Genom tron förstå vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser icke har blivit till av något synligt.* Hebr 11:3

*
*

Tre himlar.

Bibeln berättar om att det finns tre himlar. Den första himlen är jordens atmosfär, som sträcker sig utåt i rymden. Själva universum eller resten av skapelsen kallas sedan för den andra himlen. Den tredje himlen är själva Guds tron, det heliga berget i norr, som vi helt enkelt kan kalla för Guds huvudstad. Denna stad eller plats är enligt bibeln utanför universum eller stjärnorna och endast vissa änglar har tillstånd att komma till denna underbara plats. Det är härifrån som Gud regerar genom Jesus Kristus och det är till denna plats vi kommer, när vi som frälsta dör och lämnar denna jord.

*2Co 12:2  Jag vet om en man som är i Kristus, att han för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himmelen; huruvida det nu var i kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag icke, Gud allena vet det.
2Co 12:3  Ja, jag vet om denne man, att han – huruvida det nu var i kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag icke, Gud allena vet det –
2Co 12:4  jag vet om honom, att han blev uppryckt till paradiset och fick höra outsägliga ord, sådana som det icke är lovligt för en människa att uttala.*

(Jes 14:12-14;  Hes 28:14-17;  Hebr 1:1-3; Upp 1:10-19;  Upp 5:1-14) 

/J. S. Torell, www.eaec.org    -Ur Boken: Bibelns budskap i de yttersta tiderna. /Maria

Jesus /Frälsningen.Jesus och Nikodemus. del 1 J Torell

 

Apg 17:27

Vad är frälsning?/Jesus och Nikodemus  /

Rådmannen Nikodemus kom till Jesus i natten och  frågade hur en människa kunde bli född på nytt. Han kunde inte förstå hur detta kunde vara möjligt, därför att han icke hade förstått att en ofrälst människa är andligt död.

Berättelsen:
Joh 3:1  Men bland fariséerna var en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar.
Joh 3:2  Denne kom till Jesus om natten och sade till honom: “Rabbi, vi veta att det är från Gud du har kommit såsom lärare; ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom.”
Joh 3:3  Jesus svarade och sade till honom: “Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.”
Joh 3:4  Nikodemus sade till honom: “Huru kan en människa födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas?”
Joh 3:5  Jesus svarade: “Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike.
Joh 3:6  Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande.
Joh 3:7  Förundra dig icke över att jag sade dig att I måsten födas på nytt.

*
*
Med detta som bakgrund kommer du att förstå, varför det är så svårt att diskutera andliga saker med en ofrälst människa. Hon är död och fungerar icke. Hon måste bliva född på nytt och anden måste få liv i sig igen. Den ofrälsta människan använder världens visdom och försöker att resonera fram lösningarna på problem, genom sitt eget lilla förnuft och den begränsade kunskap, som vi besitter på jorden.

Därför uppmanar jag alltid kristna att när de vittnar de håller sig till Jesus, korset, hans försoning, uppståndelse och frälsning. Gud har lovat genom Jesus Kristus, att hans helige Ande kommer att tala till människorna och ge dem syndanöd och visa dem vägen. Men Gud har aldrig lovat att ge den ofrälste förstånd till att förstå Guds visdom. Först när en människa blivit frälst ger Gud detta.  /

del 1 www.eaec.org

J  S  Torell    Ur Boken Bibelns budskap i de yttersta tiderna.

___

Man kan ju förstå varför det på många bloggar är många diskussioner mellan de frälsta och ofrälsta  om Gud och om tro på honom, den ofrälste fattar helt enkelt inte vad den frälste säger och försöker förklara, och den frälste brukar säga att den ofrälste måste bli frälst för att förstå…….
/Maria , del 2 kommer….