Bibeln /Utvalt folk? Se video. MySoulRefuge

 

Mat 21:33  Hören nu en annan liknelse: En husbonde planterade en vingård, och han satte stängsel omkring den och högg ut ett presskar därinne och byggde ett vakttorn; därefter lejde han ut den åt vingårdsmän och for utrikes.
Mat 21:34  När sedan frukttiden nalkades, sände han sina tjänare till vingårdsmännen för att uppbära frukten åt honom.
Mat 21:35  Men vingårdsmännen togo fatt på hans tjänare, och en misshandlade de, en annan dräpte de, en tredje stenade de.
Mat 21:36  Åter sände han åstad andra tjänare, flera än de förra, men de gjorde med dem sammalunda.
Mat 21:37  Slutligen sände han till dem sin son, ty han tänkte: ‘De skola väl hava försyn för min son.’
Mat 21:38  Men när vingårdsmännen fingo se hans son, sade de till varandra: ‘Denne är arvingen; kom, låt oss dräpa honom, så få vi hans arv.’
Mat 21:39  Och de togo fatt på honom och förde honom ut ur vingården och dräpte honom.
Mat 21:40  När nu vingårdens herre kommer, vad skall han då göra med de vingårdsmännen?”
Mat 21:41  De svarade honom: “Eftersom de hava illa gjort, skall han illa förgöra dem, och vingården skall han lämna åt andra vingårdsmän, som giva honom frukten, när tiden därtill är inne.”
Mat 21:42  Jesus sade till dem: “Ja, haven I aldrig läst i skrifterna: ‘Den sten som byggningsmännen förkastade. den har blivit en hörnsten; av Herren har den blivit detta, och underbar är den i våra ögon’?
Mat 21:43  Därför säger jag eder att Guds rike skall tagas ifrån eder, och givas åt ett folk som bär dess frukt.”
Mat 21:44  “Och var och en som faller på den stenen, han skall bliva krossad, men den som stenen faller på, honom skall den söndersmula.”
Mat 21:45  Då nu översteprästerna och fariséerna hörde hans liknelser, förstodo de att det var om dem som han talade.
Mat 21:46  Och de hade gärna velat gripa honom, men de fruktade för folket, eftersom man höll honom för en profet.

____

Huvudpersonerna i liknelsen: 1) Godsägaren- GUD. 2) Vingården; Israel  3) Lantarbetarna- de judiska religiösa ledarna, 4) Godsägarens män- profeter och präster som troget tjänade Gud och predikade för Israel, 5) sonen- Jesus (21:38).  Jesus hade avslöjat de religiösa ledarnas mordiska komplott (21:45)

Who are the people of God? Jewish people? Gentile people? Both? Tune in as I share out of Matthew 21:33-46 and 1 Peter 2:9-10

Se Video Här:

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/JKMYqOAQFjE” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Från:

Mysoul Refuge  

 

 

 

 

 

4 thoughts on “Bibeln /Utvalt folk? Se video. MySoulRefuge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.