Archives

Jesus är King of Kings. Jesu blod

Har du lagt ditt liv i Jesu händer?
Låter du honom regera över dig som den Gud han är?
Att leva i himmelen eller i helvetet en dag, det är vårt val som avgör var vi hamnar.
Under the blood- Jesus blod, Jesu blod.
Blodet som Jesu gav på Golgata räddar oss alla- om vi vill .
BLODET som JESUS gav för DIG- ja där är ditt liv!
Lev inte som en syndare, utan ta stegt till att leva i JESU SEGER! VARJE DAG!

Vad tvättar bort våra synder? Jo Jesu BLOD! Golgata- Hängd på trä- Levande igen!

Vi är barn till en KUNG! THE KING of KINGS: JESUS

Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste
Heb 13:20 Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda.
1 Pet 1:2 Ni är förutbestämda av Gud Fadern och helgade genom Anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid vare med er i allt rikare mått.
1 Pet 1:19 Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist.
1 Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.
1 Joh 5:6 Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus: inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, eftersom Anden är sanningen.
1 Joh 5:8 Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är eniga.
Upp 18:24 Och i staden fanns blod av profeter och heliga och alla som slaktats på jorden.”
Upp 19:2 för hans domar är sanna och rätta. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt och straffat henne för sina tjänares blod.”
Upp 19:13 och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord.

Valet är ditt!

JESUS KOMMER

Text: Ulla Näsholm

Han kommer till dig personligen, bultar på hjärtats dörr, kallar till försoning med himmelens Gud genom Jesus Kristus och det han gjort för dig och mig. För alla människor.
Ett erbjudande som du tar emot – eller avvisar. Valet är ditt!
Gud söker människan. Han vill att alla människor ska blir frälsta (räddade) och komma till kunskap om sanningen, som är Jesus Kristus. Han som är Vägen, Sanningen och Livet, det säger Bibeln.
De första människorna gömde sig för Gud, när de hade brutit Hans bud. Herren Gud kallade på människan och frågade redan i bibelns första bok: ”Var är du?”
Ekot av frågan vilar över hela mänskligheten idag. Var är du? Varför gömmer du dig för den Gud som har skapat dig och vill att du ska leva för honom och i honom.
Genom Jesus Kristus och det verk han utförde på Golgata, hans blod som rann till försoning för varje människa, kan var och en som tror bli rättfärdig och var och en som bekänner Jesus vara Kristus, bli frälst – räddad!
Idag nås du av maningen. Idag är frälsningens dag, NU är den välbehagliga tiden. Nuet är det enda männskor har till sitt förfogande – gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett, men IDAG hjälper Herren. Och idag är frälsningens dag.
Tiden är snart slut – ingen tid ska ges mer, säger bibeln i ett sammanhang. Ta vara på den till frälsning och liv i Gud.
Maranata – Jesus kommer!

JESUS KOMMER

VÄLJ JESUS som är LIVET!! Hälsn Maria

Anspelning på Kristus /Messias

Profeten Sakarjas budskap ger hopp och framtidstro: Denna synen i Sak 6:9-13 handlar om MESSIAS, kungen och prästen. Under kungatiden och under fångenskapen styrdes Juda rike av två personer. Kungen var ledare för det politiska livet, och översteprästen det andliga och religiösa. Kungar och präster hade ofta varit korrumperade.

Gud låter Sakarja veta att det ska komma en som ska regera både som kung och som präst, en otänkbar kombination för den tidens människor. Denne kung och präst, MESSIAS, ska regera över sitt folk, men också över alla dem som tro på honom. /Handbok för Livet.

”I ett annat budskap sa Herren: Heldai, Tobia och Jedaja ska komma med gåvor av silver och guld från de landsflyktiga judarna i Babylon. Samma dag som de kommer ska du möta dem hemma hos Josia, Sefanjas son, där de kommer att ta in. Gör en krona av guldet och silvret som de har med sig. Sätt den på översteprästen Josuas, Josadaks sons, huvud. Berätta för honom om vad Herren, härskarornas Gud, säger:

”Du representerar den som ska komma, han vars namn ska vara ”Grenen” och som ska växa ut och bygga upp Herrens tempel. Honom tillhör äran och makten. Han ska regera som både kung och präst i fred och harmoni!”   …

Sakarja bok är en bok vars syfte var och är att ge Guds folk hopp för framtiden genom att berätta om befrielsen genom MESSIAS.

…jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden… /Jer 9:24

Anspelning på Kristus

 jesus_070_small.jpg

Jesaja kap 7 och 14:e versen säger: ”Men Herren själv skall ge er ett tecken. Ett barn skall födas av en ung kvinna! Det barnet ska hon kalla Immanuel, ”Gud är med oss.”

vers 15: ”Innan detta barn har avvants och kan skilja mellan rätt och fel, kommer de båda kungarna som du är så rädd för, kungarna i Israel och Syrien, att vara döda.”

Denna profetia av Jesaja har en dubbel betydelse. 1. En ung kvinna i Ahas familj skulle gifta sig och få en son. Inom tre år efter bröllopet, då barnet blivit tillräckligt gammalt för att inte längre ammas, skulle de två anfallande konungarna vara döda. 

     2. Matteus citerar Jesja 7:14 och visar att denna profetia uppfylls ytterligare en gång av en ung kvinna vid namn Maria, som blir med barn och föder en son, Immanuel, KRISTUS.

”Ung kvinna” är översättningen av ett hebreiskt ord som betyder ”giftasvuxen men ännu ogift ung kvinna.”

*******

Tjäna varandra i kärlek. /Gal 5:13

Anspelning på Kristus/ Sak 13:7

 31jcsaves.jpg

I Sakarja bok (som är den viktigaste av profetböckerna) kan du läsa om detaljerade förutsägelser som uppfylldes i och med Jesu liv och förkunnelse.Sakarja förkunnar ett hänförande budskap om hopp för dem som återvänt från förskingringen. Deras kung var i antågande!

 

*Du svärd, vänd dig mot min värdelösa herde, mot den man stod mig nära”, säger Herren, härskarornas Gud. ”Slå honom så att fåren skingras och så att lammen och de svaga också drabbas.*

 

Strax innan Jesus blev arresterad  citerade han denna vers med avseende på sig själv och lärjungarna (Matt 26:31-32). Han visste om att lärjungarna skulle fly näe han belv arresterad. Svärdet är romarriket, den militära makt som dödade honom.

I kapitel 14 kan du läsa om att:

*Herren ska vara kung över hela jorden. På den dagen ska det bara finnas en Herre, och det är bara hans namn man ska tillbe.*  Sak 14:9

 

*Gud… vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.*  1 Tim 2:4

Anspelning på Kristus… profetia

Psalm 110 i Bibeln är en tydlig profetia om Messias, och därför är det den mest citerade psalmen i Nya Testamentet. I Matt 22:41-45 citerar Jesus orden i denna vers med syftning på sig själv.

Verserna 1 och 6 förutsäger de ogudaktigas slutliga och fullständiga nederlag i förhållande till Jesus Kristus

(Upp 6-9); vers 2 förutsäger Kristi rike på jorden (Upp 20:1-7);

verserna 3 och 4 talar om hans folk som präster (Heb 5-7)

och verserna 5 och 6 förutsäger den slutliga strid på jorden då Kristus kommer att övervinna all ondskans makt.

(Upp 19:11-21)

Psalm 110

*Herren sa till min herre, kungen: ”Sätt dig på min högra sida och regera. Jag skall besegra dina fiender, och de ska böja sig inför dig.”

Herren har gjort dig till kung och i Jerusalem står din tron. Därifrån ska din makt utgå och du ska regera över alla dina fiender. När du ställer upp din här kommer ditt folk frivilligt till dig, klädda i heliga kläder. Som daggen om morgonen kommer de unga männen, fulla av ungdomlig kraft. Herren har gett ett löfte och kommer inte att bryta det.

Han har sagt att du ska vara präst för all framtid, precis som Melki-Sedek. Gud står vid din sida. På sin vredes dag ska han slå ner många kungar. Han ska döma folken och slagfälten ska vara fyllda av lik. Men själv ska han bli styrkt och uppfriskad av att dricka ur vattenkällorna vid vägen och därigenom segra.*

Många människor har en diffus tro på Gud och vill se Jesus bara som en allmänt god människa och lärare.Bibeln ger inget utrymme för en sådan uppfattning.

Denna pslam är ett löfte från Gud om att sända Messias. Nya Testamentet visar tydligt och klart att Jesus är Gud Son Messias. Det räcker inte att du kallar Jesus för en god lärare när Bibeln kallar honom Messias.

Anspelning på Kristus… /Ps 132….

 

Återigen kan vi läsa en psalm av David. Psalm 132 är också en psalm som berättar om Jesus, den som skall komma och regera i evig tid.

132:17

”Här vill jag göra en av Davids söner till en stor kung, och hans kungahus ska bestå för alltid. Hans fiender ska komma att skämmas, men hans rike ska ha framgång och blomstra.”

Messias makt och härlighet ska vara i evighet.

** ** ** **

Psalm 98 berättar för oss om en kommande Messias. Hela psalmen talar om Jesus; Jesus skall komma tillbaka till jorden för att döma hela världen (98:8-9). Gud är fullkomlig både i sin kärlek och genom sina rättvisa domar. Han är barmhärtig när han bestraffar, och i sin kärlek tar han bort varje synd. Prisa honom för hans frälsning och för löftet om att han ska komma tillbaka.

En röst ropar i öknen: ’Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud’. Jer. 40:3

Anspelning på Kristus i Psaltaren…

 

Många psalmer syftar lika mycket på den utlovade Messias som på dåtida händelser. Eftersom Messias skulle vara en ättling till David, förväntade man sig att många av kungapsalmerna skulle kunna tillämpas på honom. Man lade märke till att många ställen i detalj tycks skildra händelser ur Kristi liv och från hans död.

Jesus citerade själv ofta Psaltaren. Nästan allt som hände vid korsfästelsen liksom de flesta Jesusorden under de sista timmarna är direkt hämtade ur Psaltaren. /(Handbok för livet, bibeln)

På 20 ställen, i 20 psalmer, finns hänvisningar i Psaltaren. Tittar vi i Nya testamentet kan vi där se uppfyllelserna av psalmtexten.

t ex Psalm 2:7 ”Messias ska vara Guds Son”

Heb 1:5,6

Psalm 16:8-10 ”Han ska uppstå från de döda”

Luk 24:5-7

Psalm 22:1-22 ” Han ska bli korsfäst” Matt 26, 27

Psalm 22:19 ” Soldater kastar tärning om hans

kläder.” Matt 27:35, Joh 19:23-24

Detta är bara en bråkdel av de psalmer som det anspelas om Kristus i texten.
Det är märkligt, sant och alldeles enastående. Det finns så mycket som säger oss sanningen om allt som hände.I psalm 2:5-12 skriver David en hyllning av Messias på tronen; den är profetisk. Den regerande Kristus som beskrivs här blev verklighet efter korsfästelsen och uppståndelsen, och hans rike fullbordas när han återkommer för att upprätta det på jorden. ”Fall ner för hans son, innan hans vrede uppväcks och ni förgås!”….

*** *** *** *** *** *** ***