Archive | december 2011

Jesus / är sanningen. /Världens klockor klämta….

 

*

Tack till alla er som besöker denna hemsida, välkomna hit även 2012!

*

Om löften och om att tala sanning.

Jesu ord kan vi alltid lita på men inte alltid de ord som människor säger. Idag firar man Nyårsafton i de flesta länder och många olika slags löften kommer att avges. Om man sedan följer dem eller inte, det spelar inte någon större roll. Många löften avges ju av människor under alkoholrus , så dem kommer man inte ihåg…

Världens alla klockor klämta i natt, och världens människor firar för fullt.

Jesus betonar vikten av att tala sanning som sagt, läs Matt 5, kapitlet kallas också för Bergspredikan. Många använder Guds namn utan respekt , så var det på Jesu tid och så är det även nu. Att hålla vad man lovat inger förtroende och stärker relationer mellan människor. Om du ger ett löfte till en människa så minns att Bibeln håller dig  till svars, om du ger det lättsinnigt.
Idag säger man efter man lovat något:  Jag loovar! Jaha, det är så ovanligt att man talar sanning att man måste förstärka sina ord.   Matt 5 innehåller mycket om etik i övrigt.

Hur som helst så ska det räcka med att ge sitt ord och det ska man kunna lita på. Hur andra tar en sanning det vet man inte men man vet vad man själv sagt och man vill hålla vad man lovar.

Många av världens människor lider  just nu av att människor svikit dem på olika sätt, världen behöver Jesus, Jesus väntar på att man skall hitta sitt förnuft och att han skall få visa dem vägen. Han lär oss också: ” Älska era fiender! Be för dem som förföljer er!” Det är ett mycket gott  bibelord och råd.

Fortsätt också att be Gud om mer kunskap, tålamod, mer vishet, mer kärlek och förståelse.

/Maria/  Vi hoppas väl alla på ett välsignat 2012, där vi kan få vara Guds redskap

 

Kristus Jesus /och hans brud.Är man redo för Kristus

 

En hyllningsdikt till kungen (troligen Salomo) på bröllopsdagen. Psalmen har skrivits inför en historisk händelse, men kan också uppfattas som en profetia över Kristus och hans brud. De troende, Guds församling kommer att lovprisa honom i varje generation. Författare Koras ättlingar.   Vi vet inte NÄR Jesus kommer tillbaka men att han gör det är helt klart.

Psa 45:1

För sångmästaren, efter “Liljor”; av Koras söner; en sång, ett kväde om kärlek. (45:2) Mitt hjärta flödar över av sköna ord; jag säger: min dikt gäller en konung; en snabb skrivares penna är min tunga.
Psa 45:2

(45:3) Du är den skönaste bland människors barn, ljuvlighet är utgjuten över dina läppar; så se vi att Gud har välsignat dig evinnerligen.
Psa 45:3

(45:4) Omgjorda din länd med ditt svärd, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet.
Psa 45:4

(45:5) Och drag så åstad, lyckosam i din härlighet, till försvar för sanning, för ödmjukhet och rättfärdighet, så skall din högra hand lära dig underbara gärningar.
Psa 45:5

(45:6) Skarpa äro dina pilar; folk skola falla för dig; konungens fiender skola träffas i hjärtat.
Psa 45:6

(45:7) Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.
Psa 45:7

(45:8) Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet; därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.
Psa 45:8

(45:9) Av myrra, aloe och kassia dofta alla dina kläder; från elfenbenspalatser gläder dig strängaspel.
Psa 45:9

(45:10) Konungadöttrar har du såsom tärnor i ditt hov, en drottning står vid din högra sida, i guld från Ofir.
Psa 45:10

(45:11) Hör, dotter, och giv akt, och böj ditt öra härtill: Förgät nu ditt folk och din faders hus,
Psa 45:11

(45:12) och må konungen få hava sin lust i din skönhet; ty han är din herre, och för honom skall du falla ned.
Psa 45:12

(45:13) Se, dottern Tyrus, ja, de rikaste folk söka nu att vinna din ynnest med skänker.
Psa 45:13

(45:14) Idel härlighet är hon, konungadottern i gemaket: av guldvirkat tyg består hennes dräkt,
Psa 45:14

(45:15) i brokigt vävda kläder föres hon till konungen; jungfrur, hennes väninnor, följa henne åt; de ledas in till dig.
Psa 45:15

(45:16) Under glädje och fröjd föras de fram, de tåga in i konungens palats.
Psa 45:16

(45:17) I dina fäders ställe skola dina söner träda; dem skall du sätta till furstar överallt i landet.
Psa 45:17

(45:18) Ditt namn vill jag göra prisat bland alla kommande släkten; så skola ock folken lova dig, alltid och evinnerligen.

____

*Detta säges vara en “messiansk” psalm som profetiskt beskriver det framtida förhållandet mellan Messias och hans kropp, dvs  de troende. Messias är rikt utrustad av Gud (45:3) och verserna  7-9 får sin fulla uppfyllelse genom Kristus (Heb 1:8-9).  De troende, alla på Gud troende, kallas för Kristi brud i Upp 19.   I denna kungliga bröllopssång är brudgummen en person som har all makt, inflytande, rikedom och nu också en vacker brud. Men man hyllar honom inte för detta utan därför att Gud har behag till honom. Han står upp för sanning, ödmjukhet och rättvisa och hatar det onda. Därför förtjänar han många nationers hyllning. Kungligheten sitter inte i kungadräkten eller tronen, utan har sin grund i trofast lydnad till den högste av alla kungligheter, kungars Kung. Vi är kallade att vara “ett kungligt prästerskap, ett heligt folk”, och vi uppehåller denna höga ställning genom att hedra och ära Herren Jesus Kristus, som har gett oss den.

Läs också D W:s minipredikan över psalm 45:

THE BRIDE OF CHRIST
http://www.worldchallenge.org/en/node/16106?src=devo-email 

Är man redo för Kristus?

/Maria

År 2011/Ett nytt år väntar. Litar du på Jesus

 

Predikan om  år 2012 tänker jag inte skriva, det är så många andra som gör och bättre…,och inte heller någon särskild dokumentation om  år 2011 som snart är slut. Kan konstatera att sorg och värk har kantat detta 2011 till randen  och det är svårt att acceptera, men härligt att veta och se att Jesus har burit oss detta året också.  Jag nöjer mig nu med att läsa följande text och ge densamma till er, och veta att Gud bär genom allt, både i glädje och i sorg.
___

Jag vet icke vad mig skall möta Allt under det kommande år; Gud hängt för mitt öga en slöja, Vars flik jag ej lyfta förmår.

Jag ser ej en handsbredd framför mig, Dock vet jag, att Herren är när, Och hult över brusande vågor Det bävande barnet han bär.

Så vill jag ej ängsligt då fråga, Som otron så gärna det gör: Vad månne det kommande året Av nöd eller lust till mig för?

Mig vare det nog, att min Fader Vet utväg för det och för det Och känner den ofarna stigen, Och vad jag ej vet, se, han vet!

Lina W. Sandell-Berg 1872

*
*

Psa 34:14  (34:15) Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.
Psa 34:15  (34:16) HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

*
*

Samme Jesus, samme Jesus, Som en gång vid Sykars brunn För Samariens arma dotter Öppnade så huld sin mun Och lät nådesorden flöda Som en livsström, stark och klar, Se, han är ännu densamme, Ja, densamme som han var.

Samme Jesus, som i kärlek Till den arme mannen såg, Vilken spetälsk, kvald, eländig För hans helga fötter låg, Samme Jesus, som till honom Sade sitt: “Jag vill – var ren”, Står än färdig att förlåta, Frälsa, hela var och en.

Samme Jesus, som till kvinnan, Som man fört till honom fram, Att han skulle döma henne, Sade mild men allvarsam: “Icke dömer jag dig, kvinna: Gå och synda icke mer!” – Samme Jesus, samme Jesus Ännu samma nåd beter.

Samme Jesus, som av andras Sorg sig så bevekas lät, Att vid graven i Betania Han en gång ock stod och grät; Samme Jesus, som åt modern Där i Nain vid sonens bår Sade ljuvligt: “Gråt ej kvinna!” Sorgens tårar än förstår.

Samme Jesus, som om natten Under vågens vilda sång Nalkades det lilla skeppet På Tiberias hav en gång, Sägande till de förskräckta: “Var ej rädda, det är jag!” Se, med samma fridens hälsning Nalkas han oss än i dag.

Samme Jesus, som i kärlek Ömmade för folkets nöd, Och med endast några fiskar Och därjämte sju små bröd Mättade i ödemarken Rikligt fyratusen män. Samme Jesus, samme Jesus, O, vad tröst, han lever än!

Samme Jesus dukar ännu Mitt i öknen samma bord, Talar än till de betryckta Samma nådefulla ord. Han, som uti högsta mening Själv är döpt med smärtans dop. O, hans öra är ju öppet Än i dag för nödens rop.

Samme Jesus, som på korset För vår synd lät offra sig, Samme Jesus, samme Jesus Älskar ännu dig och mig. Samme Jesus, som nu alltid I Guds åsyn för oss står, Är i evighet densamme. Ja, i dag liksom i går.
Lina W. Sandell-Berg 1873

/Maria

Kärleken från Jesus/ Sånger om frihet

 

i Kristus

En kärlek utan like, ja det får vi från Jesus och det finns ett nåderike, dörren öppen står för alla människor, ja det handlar denna sången om:

 

*Det finns en port, som öppen står Till Kristi nåderike, Och från hans kors ett budskap går Om kärlek utan like. O djup av nåd, min Gud, hos dig, Att porten öppen står för mig, För mig, för mig, Står öppen ock för mig!

Den öppen står för varje själ, Hur synden än må smärta, För ung och gammal, fri och träl, För varje nödställt hjärta. O djup av nåd . . .

Trots oväns hot, o, skynda in, Förr´n porten sluten bliver! Tag korset mot och kronan vinn, Som Kristi kärlek giver. O djup av nåd . . .

När kronan räcks, läggs korset av, Ej mer det skall betunga, Hans kärlek, som oss båda gav, Vi då för evigt sjunga. O djup av nåd . . .

*Lydia Baxter 1872 • Lilly Lundequist 1889*

*
*

*Hela vägen vill han vara Vår ledsagare så huld, Skydda i all nöd och fara Och förlåta all vår skuld.

Hela vägen vill han bära Oss och bördan, din och min, Tills han sist, sitt namn till ära, Bär oss i sin glädje in!

Löftet gäller hela vägen, O, han skall ej rygga det! Må vi då för hela vägen Lita på hans trofasthet!*

*Lina W. Sandell-Berg 1889*

/Maria

Guds kärlek../Säll är den som hoppas uppå Herren

 

Solsida eller skuggsida? Livet vi fått att leva ser olika ut för de flesta.Ett prövat hjärta…

*Säll är den som hoppas uppå Herren Med en barnslig tro som Abraham. Ty han trodde där allt hopp var fjärran, Och han aldrig, aldrig kom på skam. Säll är den som med trofast hjärta Vandrar stadigt uti Herrens bud, Och i prövningarnas bittra smärta, Tyst och stilla bidar inför Gud.*
/E Gustafsson

Sången innehåller många verser och den finns i sin helhet här på sidan sedan förut…

Med en barnslig och trofast tro klarar vi av att vänta och hoppas, kort sagt; VI TROR. Där allt hopp syns slut och borta: Vi tror. Där hjärtat gråter och bitterheten hälsar på så har det skett något ändå: Man tror på Gud i allt. Genom allt finns Gud med.  I allt.  Den erfarenheten har jag, och ville skriva några ord om det…./Maria

Psa 18:16  (18:17) Han räckte ut sin hand från höjden och fattade mig, han drog mig upp ur de stora vattnen.

Tro /Tro på Gud- i lidanden, och alltid 2 Kor 1

 

Lidanden. Lidanden över vår förmåga… att orka….När man har lidanden vill man att någon skall hjälpa en igenom det, och är man en troende så ropar man på Gud, för han har ju lovat att hjälpa oss i nöden. Man har försökt allt…tills man inser- Bara Gud kan hjälpa, själv kan man inte….

Människor som kommer igenom lidande för att Gud hjälper dem, de är de som är mycket användbara för Gud, de har ju prövats hårt. Paulus var en av dem som haft stora prövningar men som såg prövningarna/lidandena som lärdomar.
Jag ger dig länken till en predikan som handlar om just lidande- läs den och ta del av D W:s ord.

http://www.worldchallenge.org/en/node/16008?src=devo-email

2Co 1:3  Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,
2Co 1:4  han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi genom den tröst vi själva undfå av Gud kunna trösta dem som äro stadda i allahanda nöd.
2Co 1:5  Ty såsom Kristuslidanden till överflöd komma över oss, så kommer ock genom Kristus tröst till oss i överflödande mått.
2Co 1:6  Men drabbas vi av nöd, så sker detta till tröst och frälsning för eder. Undfå vi däremot tröst, så sker ock detta till tröst för eder, en tröst som skall visa sin kraft däri, att I ståndaktigt uthärden samma lidanden som vi utstå. Och det hopp vi hysa i fråga om eder är fast,
2Co 1:7  ty vi veta att såsom I delen våra lidanden, så delen I ock den tröst vi undfå.

/Maria

Jesus / Tjäna Jesus. Video: Fear Not

 

Fear Not   VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=yQGgkrkkhxs&feature=related

*

Det finns många aktiviteter och många yrken och visst vill människor “lyckas i livet”. Vad betyder det då? Vad är viktigast i ditt och mitt liv? Är det möjligtvis att vilja tjäna Gud? Ja.

Att tjäna Gud är vad jag personligen tycker är viktigast, det vet du nog redan, men frågan är vad andra tycker om att tjäna. Tjäna villigt och gärna, och är det det viktigaste i ens liv?

En av alla de som kämpade för att tjäna och lyda Gud, det var Josua som tillsammans med Kaleb  var de enda två som nådde fram till det utlovade landet.
Läs om Josua i Josuas bok i bibeln som handlar om Israels erövring av löfteslandet.

Josua var Mose medarbetare och efterträdare.
Josua var en av de två som hade upplevt slaveriet i Egypten och fick leva tills de nådde löfteslandet.
Josua förde israeliterna (cirka en miljon människor) till det av Gud utlovade landet.
Josua var en begåvad strateg och härförare.
Josua litade på Gud och frågade honom till råds i en rad svåra situationer.
Josua var en effektiv ledare.
Josua levde sitt liv i Egypten, Sinaiöknen och Kanaan (löfteslandet).

Nyckelvers:
*4 Mos 27:22-23  och Mose gjorde såsom HERREN hade bjudit honom; han tog Josua och förde honom fram inför prästen Eleasar och hela menigheten.
Num 27:23  Och denne lade sina händer på honom och insatte honom i hans ämbete, såsom HERREN hade befallt genom Mose.*

Varje dag är en möjlighet att få tjäna Gud, gå inte miste om ditt uppdrag. Det är både ett spännande äventyr och högst intressant, för vi möter nya utmaningar, svåra situationer, frestelser och mycket mer på färden. Gud är med och har lovat att aldrig svika oss. Han är med oss och finns där för att hjälpa oss. Om vi ber om Guds ledning så som Josua gjorde kan vi också betvinga livets många utmaningar.  /Maria

Bibeln/Bibeln är Guds Ord. Video- Prisa och ära Gud

 

Bibeln är Guds Ord

Bible Accuracy , Power and Holiness!  VIDEO:

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/rzam9KkCH0I?rel=0” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Bible Truth. God’s Words for us All. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the Law until all is accomplished” (Matthew 5:17-18).

We are Gods beloved and precious creatures, we are here to honor, praise and worship HIM, but fore most we are here to spread HIS WORD… so let us make GOD be the one to rule our journey here on earth, HE is our living GOD, JESUS CHRIST is his name…praising n worshipping is one of those ways to love to GOD…

God graciously loves the worst criminals/sinners (“the WORLD” in John 3:16) in His Gospel — and hates all sin and unrepentant sinners in His Law. God’s “hate” (wrath) & “love” (grace) are far above MAN’S flawed concepts of the same. At the Last Day, Christ will condemn unrepentant sinners — while vindicating true Christians.

Vi är Guds älskade och värdefulla varelser, vi är här för att ära, prisa och dyrka Honom,  men mest för att sprida HANS ORD  … så låt oss göra som Gud vill, han är vår levande Gud, Jesus Kristus är hans namn … 300 profetior i Gamla Testamentet talar om för oss att Jesus skulle födas/komma till oss i världen. ..Vi skall visa vår kärlek till honom genom att ära och prisa honom.

*
Luk 10:20,
Filipperbrevet 4:03,
Hebr 12:23,  Psalm 19:1

/Maria

Evangelium/ Förhållandet till Gud…Jesus predikar

 

Jag undrar vad den farisé tänkte  (Luk 11:37-54)  och hur chockad han troligtvis blev då Jesus  anklagade dem och de laglärde vid en middag. Hade inte du också velat vara med och sett Jesus även vid detta tillfälle…….
Fariséerna njöt av att tänka på sig själva som “rena”, men deras attityd både mot Gud och mot andra människor visade tydligt att de inte var så rena som de trodde.
Jesus säger dem att en fruktansvärd dom väntar dessa män,och naturligtvis var inte detta populärt och efter denna stund hoppades de arrestera Jesus för hädelse, spridande av villolära och brott mot lagen.
Men de kunde inte komma åt honom på grund av hans ord utan de måste hitta en annan och laglig grund för arrestering.

Många tror att Jesus (-barnet)  föddes  i december men det tror inte jag så att tala om Jesu arrestering och död kan ju tyckas märkligt, men håll till godo med texten och läs gärna den fantastiskt spännande texten i Lukas kap 11 om Jesus och hans anklagelse….

Lukas kapitel 12 är också mycket lärorikt då det står om hyckleri, och hyckleriet är ju mycket utbrett i våra dagar.

*Luk 12:4  Men jag säger eder, mina vänner: Frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men sedan icke hava makt att göra något mer.
Luk 12:5  Jag vill lära eder vem I skolen frukta: frukten honom som har makt att, sedan han har dräpt, också kasta i Gehenna. Ja, jag säger eder: Honom skolen I frukta. – *

/Maria

*En frälsare dyrbar är Jesus, Guds Son, Han frälst mig och allting gjort väl. I urtidens klippa jag vilar så nöjd, Där hugnas min längtande själ.*  /F Crosby

Den globala byn/ Alla behöver Jesus och frälsningen

 

Är man gripen över synden och sorgen och upproret idag? Är våra makthavare och övriga människor som innehar toppositioner upprörda över synden? Men. De syndar ju själva, eller hur?

Är man klädd i sorgdräkt och ger dagar och veckor till ångerns tårar?  Nej det ser inte så ut, människorna ser ut att ha det väldigt kul, på det hela taget.

I Nineve ångrade man sin synd utan att man fått löfte om NÅD. Ångrar man sina synder där du och jag bor?   Vänder tusentals om och går till Gud och gråter och ber om nåd?  Nej! det gör man inte. Tyvärr känner man nog inte så mycket skuld som man faktiskt borde känna..

“Luk 11:30  Ty såsom Jonas blev ett tecken för nineviterna, så skall ock Människosonen vara ett tecken för detta släkte.
Luk 11:31  Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda fram tillsammans med detta släktes män och bliva dem till dom. Ty hon kom från jordens ända för att höra Salomos visdom; och se, har är vad som är mer än Salomo.
Luk 11:32  Ninevitiska män skola vid domen träda fram tillsammans med detta släkte och bliva det till dom. Ty de gjorde bättring vid Jonas’ predikan; och se, här är vad som är mer än Jonas.”

*Om du vinner jordisk makt och ära, Vinner världens gunst och härlighet, Men förlorar vad Guds nåd kan giva, Tomt blir livet, mörk din evighet.*

Är det inte dags att visa Gud att man vill vända om? Varför bor det så många hårdnackade människor …..på jorden?

*Vill du vinna liv för evigheten, Och den härlighet, vars glans ej dör, Räkna såsom intet vad du äger Endast Jesus själen saliggör.* /E Eklund

Förkrosselse, -det är bra att få vara i.

/Maria

Jesus /Jesus är Herre / Videos

*

You deserve the glory [Gospel & Worship] Herren skall ha all ära.

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/lfNherVeaPs” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
/Vet ej vem sångaren är/

*

I Just Want To Praise You (Original song)

http://www.youtube.com/watch?v=otfngonaXFE&feature=related

When everyone else let me down
There you were when no one else was to be
Found
So no matter were I am I just going to praise you
Praise you praise
When the doctor gave me no hope with just a few weeks to go
You gave me new life you put your spirit in me.
So no matter were I am I will just praise you
Praise you praise
When all was lost and there was no a place to go
Or a place to turn you made a way for me

So no matter were I am I will just praise you
Praise you praise
When darkness was all that could be found
You brought light in to my world

So no matter were I am I will just praise you
Praise you praise

You took my upside world and made it
Right side up

So no matter were I am I will just praise you
Praise you praise
Lyrics by Ruby Duby
Music by Carols Gomez
Copyright Oct 16 09

Vi kan vara i svåra omständigheter men Jesus hjälper, prisa och tacka Herren, han är den som hjälper i allt, sången här i videon visar väl det….

___________
Jesus undervisar om Guds rike. Jesus skingrar Johannes tvivel kap  Matt 11:

Mat 11:4  Då svarade Jesus och sade till dem: “Gån tillbaka och omtalen för Johannes vad I hören och sen:
Mat 11:5  blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå, och ‘för fattiga förkunnas glädjens budskap’.
Mat 11:6  Och salig är den för vilken jag icke bliver en stötesten.”  

*

Om du tvivlar på din frälsning  och på om din synd är förlåten påminn dig så om bevisen i bibeln och konstatera de förändringar som ägt rum i ditt liv. När/om  du tvivlar skall du inte vända dig bort från Kristus, utan till honom. /Maria