Tag Archive | NWO

PODD, Nr 3: Jesu tillkommelse, Vad är pengar?Vad är Babylon och skökorna; vad säger Bibeln om dessa tider och kommande? Bibelord m m

Lukas evangelium: 21:25 Människosonen kommer: Här berättas att Jesu återkomst är nära. DÅ liksom NU är det ett BIBLISKT FAKTUM! DETTA måste det BERÄTTAS om vitt och brett för nationernas människors skull! För människors livs skull.

Luke 21:25 (Swedish) Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån.

Rev 17:5 Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: ”Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden.”
Masker, mysterion

Mysterium = sluten mun.

Nekromantiker
Siare
Skärskådare
Demoniker
Teckentydare och kortläsare
Vita Magiker (Vita Hattarna) en liten passus till Carl Norberg
Medium
Kanalalstrare
Häxor
Trollkarlar
Galaktiker
Moderna Transhumanister, meditation och yoga
Intellektuella Marxister,Taoister, Buddhister,upplysta individer
Uppvaknade
Frimurare
Mormonister
D v s alla Ockultister som arbetar i det kollektiva energifältet,
med slutet kontra öppet öga (panna) eller mun

Mysterium = sluten mun.

Ockultister kommer från ögats occulus som betyder slutet.
Det kan också betyda sluten mun,sluten mun eller slutet öga.

Varför är man då rädd för tecknen på Jesu återkomst? Då som NU. Allt skall ju bli så bra! Ångesten kan bero på att något mycket okänt skall ske, och allas liv kommer att kastas omkull på många vis. Ångest för att inte leva det liv man känner till, familj, vänner, pengar (ekonomierna brakar samman), allt man känner till kommer att VACKLA.
Den tid man lever i kommer att bli otroligt händelserik och också farlig. VEM har makten i länderna och hur skall man klara sig igenom vedermödan??

Lukas Vers 26 Människor ska tappa andan✱ av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas.
(HIMMELENS MAKTER, dårarnas makter på jorden…

Vers 27 Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.”…………………

Vers 33: /LÖFTE från GUD: Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.

PRÄSTERNA, då och nu : En bra vers som berättar hur Lukas varnar för de skriftlärde, prästerna……….KYRKORNA! t ex med vaxx, märke…. borde ta hand om sina får!!!!!!!!
Luk 20:46 ”Akta er för de skriftlärda, som njuter av att gå runt i långa mantlar och älskar att bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna.

Hälsn Maria o Fredrik

Podd nr 1: (Vad är..) Frihet och Sanning

Ja Jesus Kristus gör oss fria, riktigt FRIA. HAN och bara HAN kan visa oss den rätta vägen att gå. Jag har tagit upp detta bibelord förut och det är sant som det står här. Men det är ju inte populärt att BLI FRI, åtminstone så är det ju, och kommer att BLI, riktigt KÄNNBART.

FRÅGAN ÄR:
Fri eller bunden
Det är Jesus själv som är den sanning som frigör oss. Han är utgångspunkten för all sanning, den perfekta förebilden för allt som är rätt. Han löser oss från syndens konsekvenser, från självbedrägeri och från att bli lurade av djävulen.

Jesus visar oss tydligt vägen till evigt liv med Gud.
Jesus ger oss inte frihet att göra vad vi vill, men frihet att följa Gud.
Om vi bestämmer oss för att leva med Gud kan den fullkomliga sanningen i Jesus frigöra oss så att vi kan bli allt det Gud har avsett.

Rom 8: 2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. /Maria och Fredrik E / Lite oklart de första 10 sek.

Allt är planerat om hur man vill avsluta vår tid- i Apokalyps. Joh Uppenbarelsebok berättar

Psalm 37 Betrakta den oskyldige,se på den ärlige,det finns en framtid för fridens man.38 Men syndarna går alla under,de gudlösas framtid blir avskuren.

Joh Upp-bok 15 ”Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

OBS! -JESU ÅTERKOMST SKER EFTER VEDERMÖDAN. DET ÄR DE O-TROENDE SOM BLIR ÖVERRASKADE, FÖR DEM KOMMER JESUS SOM EN TJUV OCH DE VET INGET OM DETTA SOM KOMMER ATT SKE.

Världens slut

Joh Upp 16:17 Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet: ”Det har skett.” 18 Och det kom blixtar och dån och åska och en så stor jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden, så stor och väldig var jordbävningen. 19 Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. 20 Alla öar flydde, och bergen fanns inte mer. 21 Stora hagel, tunga som talenter, föll från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan eftersom den var mycket svår.

1 Joh 4:16Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.
1 Joh 4:17Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen.

Det Medicinska Babylon! QR-kod och Multi-app! /WHO= Världs-regering fr o m Måndag 27/2. DENNA Artikel ligger nu kvar här till LÖRDAG 25/2. Läs om världsregeringen i bibeln, se video.

David Brooks  Becky13 hours ago edited (Översättning nedan)
Becky, I was in Thailand for 2 months. Just got back about 8 days ago. And since most of their population took the government injections, their demeanor has changed. I am not joking about that. The best way I can describe it is nervous twitches, lack of attention to detail, and a feeling of stress. I had to ask a lot, hello? Are you ok, etc.
This stuff (the drugs) is real. Not only are they using it in shots, but obviously drugs like this tranq…
Lord, please come and put a stop to it in Jesus name!
Saxat från bloggen NTEB av den pompösa hemska pre-tribbaren Geoffrey Grider. Dagens datum 23 Februari 2023.
_____________________________________________________________________
Översättning. (VACCIN)
Becky, jag var på semester i Thailand i över 2 månader. Jag kom just tillbaka över 8 dagar sedan. Och så vitt jag vet tog de flesta i Thailand injektionen deras beteende har förändrats (Pharmakeia?), jag skämtar inte över detta. Det bästa sättet jag kan förklara detta är nervösa sammandragningar, brist på uppmärksamhet och detaljer samt en känsla av stress (Pharmakeia). Jag var tvungen att fråga, -Hej! ofta, -Hur mår du? -Är du ok?
Dessa injektioner (Pharmakeia?) är på riktigt!
Inte bara så finns de i injektionen utan förmodligen i annan ”medicin också” såsom smärtstillande och i bedövningsmedel?
Jesus kom fort och sätt stopp för detta vansinne i ditt heliga namn!

_____________________________________________________________________
Det medicinska Babylon?
Kan kristna människor OVETANDES ta Vilddjurets Märke?
-På det svarar jag,absolut ja!
Och 2 grundpelare varav jag vilar min argument på är (förutom Vilddjurets Namn, Tal och Bild)
också uppryckandet (innan vedermödan) och 1000-års riket.
Varav inget finns med i Bibeln såsom de kristna påpekar det. !!!
https://www.bitchute.com/video/eH9cau0seKh2/

Visar i detalj (och videon stämmer inte för fem öre)
att en kristen människa KAN och VILL ta Vilddjurets Märke o-vetandes och i viss mån
även för att en människa o-avsett om hon är frälst eller inte behöver kunskap och förståelse
för att detta Märke (och Markör) är arbetat på sedan 1973 via Rockefeller Institute och FN samt implementerat via WHO och UNESCO.
Vars syfte (misstänker jag) är och har alltid varit att mass-vaccinera alla människor när tekniken infinnes
att förändra människor genom (DNA) genom att skriva om det via mRNA-molekyl-genuppsättning.
T ex Bill Gates förra bolag hette MicroSoft (som betyder mikroskopisk programmering) och har
också enligt min mening exakt samma uppgift som Rockefeller 1973 och FN, att massvaccinera alla.
Det har också framkommit att MicroSofts egna programmerare framtställde digitala virus för att öka
omsättningen av Virus-skydd på datorer. Detta är enligt min mening varför också Bill Gates (som bara är
ett språkrör eller grindväktare) för den globala genocid och farmakologiska industrin tidigt 1980-tal grundade
MicroSoft.
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2021/02/05/microsoft-covid-19-vaccine-tracking-dashboard-federal-goal/
__________________________________________________________________________________________
Ett AI som kontrollerar att ALLA har tagit sina vaccin?
För mig låter det oerhört likt för att inte säga EXAKT som Uppenbarelsebokens stigmatiserade begrepp, Märket som styrs via AI?

The dashboard provides users with comprehensive details in six core areas, including:
Microsofts frukt blir alltså extra tydlig om man slår samman vad Microsoft säger sig mena med AI-styrd vaccinations-kontroll.
Overall vaccine distribution worldwide and at a U.S./state level (VÄRLDSVID KONTROLL)
Progress of vaccinations toward the U.S. federal goal
State-by-state view of vaccination progress in the U.S. and worldwide
How many people have been fully vaccinated across the U.S.
Percentage of doses administered (relative to state or country population)
A cumulative look at distributed doses versus administered doses

Tydligare blir det nedan
https://www.healthcareitnews.com/news/microsoft-releases-new-vaccine-management-platform-after-technical-issues

Från CDC:s egen hemsida 1976.
CDC diagnoses two recruits at Fort Dix, New Jersey with swine flu and concludes that a deadly flu pandemic is on its way. A national immunization program is launched. No epidemic occurs, and before the immunization campaign is terminated, several people contract Guillain-Barré syndrome from the vaccine
Låter ju som en ren karbon-kopia på plandemin 2020 (som uppvisar samma scenario) se inledning på texten och svensk översättning.

https://rairfoundation.com/this-is-a-nightmare-new-brazillian-law-would-imprison-those-who-refuse-mandatory-covid-vaccination-video/

Dessa 2 videos verifierar detta på planerna på en QR-kod baserad ”multi-app”. En gemensam app som ALLA (som har vaccinerat sig) https://reclaimthenet.org/uk-super-app-digital-id
kommer att (IVRIGT) använda, det är det som menas med att hylla och tillbe, inte direkt gudomligt utan (UNDERDÅNIGT) logga in och logga ut, ordet betyder prokrastrinering, (att underlyda, underkasta sig dess (AVTAL OCH RAMAR).

M v h
Fredrik Eriksson
Tyresö

Maria: OBS OBS OSB!! LÄS DETTA OVAN IGEN tills DU förstår VAD SOM SKER! WHO kommer att bilda en världsregering på MÅNDAG DEN 27/2. WHO kommer då att bli den världsregering som Bibeln berättar om i Joh Uppenbarelsebok Kapitel 13: VACCINEN ÄR MÄRKET! TA INTE s k VACCIN!

https://gospel.jesuslever.eu/?s=v%C3%A4rldsregering LÄS MER HÄR OM DET SOM KOMMER!

Kapitel 13

Vilddjuret från havet

1 Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden. 2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. 3 Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. 4 De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: ”Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det?”

5 Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen. 7 Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat.

9 Du som har öron, hör: 10 Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Vilddjuret från jorden

11 Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild.

16 Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666.

DEL 1: Världen och ekonomin och människors pengar, Bail-in…. Se länk! /ar.

https://www.vaken.se/europeiska-centralbanken-forbereder-sig-for-bail-in-och-bankkollaps/

Ja detta är en länk ovan, om vad som sker och vad som kan komma nu. IDAG på kvällen kommer DEL 2 om situationen och 666, som är en faktor i detta som händer.! Häng med här och få info! Världen är en smutshög och nu måste man begripa ett och annat!

VÄLKOMMEN TILL DEL 2 (Onsdag kväll). PENGAR, VAD är det?

SE DETTA OCKSÅ!!

Hans Erixon berättar ingående om globalistgruppen World Economic Forum, som är de internationella finansintressenas mest inflytelserika organisation i världen.

https://swebbtv.se/videos/embed/0b47f102-29fb-4814-a0a1-90b920c4f097

WEF arbetar även med självaste FN och hjälper till att implementera Agenda 2030, ”de globala målen för hållbar utveckling”, förklarar Erixon.

– Både med att accelerera införandet men även finansieringen

Och det är ju lite märkligt. Varför vill internationella finansintressen införa Agenda 2030?

– World Economic Forum och även de andra globalistorganisationerna, som Bilderbergruppen och Trilaterala Kommissionen, vill ju få ut sina budskap, som ytterst syftar till att införa en ny världsordning. WEF inriktar sig i huvudsak mot den industriella världen.

Och för detta använder man personer som är eller har varit engagerade i WEF. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, EU:s högsta ledare alltså, har till exempel suttit i organisationens styrelse.

Mellan WEF och FN finns ett samarbetsavtal för att genomdriva och påskynda Agenda 2030.

Agenda 2030 är ett extremt betydelsefullt projekt. Alla, regeringar, företag – till och med Svenska kyrkan – bedriver denna agenda.

– Vägen till helvetet kantas av goda ambitioner. Mycket i Agenda 2030 är ju sånt man aldrig kan sätta sig emot, som att värna miljön. Men det finns också delar i detta som är väldigt farliga för den personliga integriteten, demokratin, för vilket inflytande den globala eliten ska ha och så vidare. Det finns delar som absolut inte är hälsosamma ur en demokratisk synpunkt.

swebbtv.se”The Great Reset pågår för fullt” – globalisternas statskupp accelererar

Vi ses!!

HOT. ? Konflikter. – /Beskydd, Psalm 64/- SÄPO varnar.

HAR DU sett videon så ser du ju hur det går till nu, ja man kan inte tro annat än att det finns PLANER hela tiden, på vad som skall göras, vad som borde skrämmas ordentligt i hjärtat på folken. Sverige har blivit något som skall stötas o blötas och förringas och göras otäckt och MYCKET SÅRBART.

EUROPA: = MÖRKER. VARFÖR förstår inte HELA SVENSKA FOLKET VAD SOM PÅGÅR?? SOVER ALLA? Se videos nedan

Kapitel 64

Beskydd mot onda planer

1 För körledaren. En psalm av David.2 Gud, hör min röst när jag klagar,skydda mitt liv från fiendens hot!3 Göm mig från de ondas hemliga planer,från förbrytarnas hetsiga hop.4 De gör sina tungor skarpa som svärd,de laddar med bittra ord som pilar 5 för att skjuta den oskyldige ur bakhåll.Plötsligt skjuter de honom utan fruktan.6 De uppmuntrar varandra i sitt onda uppsåt,de talar om att lägga snaror,de säger: ”Vem skulle se oss?”7 De smider onda planer:”Nu har vi en färdig plan!”Människans tankar och hjärta är djupa.8 Då skjuter Gud dem,en plötslig pil och de är sårade.9 Deras egna tungor får dem på fall,alla som ser dem skakar på huvudet.10 Alla människor grips av skräck,de förkunnar vad Gud har gjort och förstår att det är hans verk.11 Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom,och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga.

_____________________________________________________

OM kommande krig: Se Henning Witte

VISSELBLÅSAREN Astrid S:

Sedan 30 år tillbaks har dr Astrid Stuckelberger varit inblandad i forskning och kliniskt arbete och har gett råd till organisationer som WHO, EU och FN. Hon har talat på TED-talks, publicerat 12 böcker och mer än 180 vetenskapliga artiklar, policydokument och rapporter till EU och FN. Stuckelberger har undervisat på universitetet i Genéve och Lausanne, men kort efter att hon talade ut om sina tankar vad gäller den så kallade pandemin så efterfrågades inte längre hennes tjänster.
Hon berättar i intervjun om hur hon arbetade nära World Economic Forums ledare Klaus Schwab och varnar svenska folket för att konferensen i Genéve den 22-28 maj kan leda till att Sverige ger upp sin nationella suveränitet när det kommer till nedstängnings- och hälsopolitik. Hon ger sin syn på vad hon anser vara bluff med pandemin och kritiserar bland annat isoleringen av viruset SARS-CoV-2.

Del 2: Guds avbild och gudarnas spegelbild.

VARNING!
Denna text är ingenting för lättkränkta Kristna exegeter eller halv-kragade apologeter.
Denna text är tänkt att vara en djupare analys och till god hjälp till vad kristenheten och vad Bibeln egentligen säger och menar.
Denna text kan alltså antingen ge dig HJÄLP eller göra dig outgrundligt arg och ledsen i den Bibliska benämningen Aliens och i så fall vad är vi som människor?
Är vi ödlor i människokostym ”köttet” eller är vi gudar likt rockstjärnor och fotomodeller?
VARNING!

Del 2

Matthew 3:7 (Swedish) Men när han såg många fariséer och sadducéer komma för att låta döpa sig, sade han till dem: ”I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?
Matthew 4:8 (Swedish) Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet
Matthew 16:26 (Swedish) Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ?
Revelation 3:10 (Swedish) Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov.

Kan detta vara den största hemligheten som har hemlighållits i decennier?
Kan detta vara det största bedrägeri som kyrkan och prästerna har hemlighållet i eoner?
Kan detta vara det som Bibeln menar ska avslöjas i den yttersta tiden?

Först så kommer en kortare analys, sen ett bredare frekvenssvep,
för att använda Ljusarbetarnas och Galaktiernas favoritord.
Obs Ljusarbetare och Galaktiker är ett Sataniskt begrepp, men jag ändå valt
att ta med det i svepet så att ni faktiskt ser och kan välja själva.
Utifrån vad ni tror är sant givetvis.
Sanningen är EN, och sanningen gör ER fria.
Sanningen håller INGENTING HEMLIGT!
Allt är ÖPPET FÖR VEM SOM HELST!

Så med det sagt så gör jag nu en kortare analys.
Du känner dig värdelös?
Du känner dig sjunken, sten, som att du har nått botten?
-Eller är det någonting annat som försöker injaga dig den känslan?
Är det kropp, själ och psyke?
Vi blir ju inte mera värdefulla bara för att vi tror på Jesus. Vi blir godkända av Gud! Vi får en himmelsk identitet och får Jesus identitet (ID). Vi blir godkända av GUD. Om Gud är perfekt blir vi godkända (trots våra fel). Vi är heller inte skapade till Guds avbild som kyrkan alltid har lärt ut utan till gudarnas avbild. Det är bara att läsa Bibeln själv om ni inte tror mig. I begynnelsen var inte ordet utan Elohim. Ordet ersätts med gudarna inte Gud. Dessutom översätts ordet med gud inte Gud. Men Johannes 1.1 då? Där står det Logos, INTE Elohim, alltså är det INTE samma gud eller Gud. El=Gud Elohim=Den himmelska härskaran=kompatibel med Anunnaki, Pleadian, och Ljusarbetarnas älsklingsord de Galaktiska vägledarna, och hör och häpna, enligt Bibeln, verkar det få all auktoritet om vi är skapade till deras avbild. Därför att vi märker på något märkligt sätt vara kompatibel med dessa gudomligheter och inte Gud. Inte förrän vi accepterar Jesus blir vi kompatibla och godkända inför Gud. OBS! här använder jag stor och liten bokstav. Slå upp det själv! Studera Bibeln med ESword på Grekiska konkordans. Används Strong, Brown/Driver/Briggs/ KJC+, Thayer,Mounce. Bara Strongs räcker inte. Det är för eran skyldighet. Ni är skapade till gudarnas avbild säger skriften! För om vi hade varit skapat till Guds avbild hade vi inte syndat! Mental härdsmälta? -Inte att undra på att många tar vaccinet som kommer att förändra folks avbild. Googla själv, sök sanningen! Elohim=inte GUD utan gudarna! Bene-Elohim=De som föllo i onåd via Elohim. Exakt, läs långsamt, låt det sjunka in!…

Med det sagt, har vi då rätt att anklaga Gud?
Eller anklaga ’gudarna’som gjorde oss så här?

Vilket är det?

Har vi rätt att anklaga Gud eller gudarna?
Var kom syndafallet ifrån?
Om vi är skapade till Guds avbild eller gudarnas genetiska avbild?
Vad betyder avbild?
Och har Gud någon avbild i Moseböckerna?

Dessa 5 frågor ska jag försöka svara på utifrån Grekiskans Ord Elohim och Tselem.

OBS!

Om du redan har vaccinerat dig med mRNA-markören behöver du inte läsa vidare!
Denna text är då inte riktad till dig!
Det förutsätter att du inte vaccinerar dig.
Jesus dog för mänskligheten!
Inte en trippel-vaccinerad transhumanistisk humanoid med 3 strängar av DNA.
Varav den 3:e av guld, detta är vad Ormen bedrog Eva med.

DNA kunskap om cellerna, säd och sperma! manipulation!
-Skrev om kontamination av vacciner för 2 år sedan på NewsVoice, och där har ni anledningen till att 3e:e strängen av DNA som nu injiceras är av guld.
Därför att det är en konduktiv elektrisk ledande sträng (av DNA).

De som har SEGRAT över Vilddjuret.
Vilddjuret i det här fallet är en Gp-120 glykoprotein som innehåller 3 strängar av DNA.
Molekylärt sett så blir man en transhuman varelse, d v s inte en människa.
-DE SOM HAR SEGRAT!
-D v s vägrat acceptera detta vaccin.

Finns många andra namn, jag kan nämna några:
1.Bio-Mekanisk Markör.
2.Indikator
3.Verfikations ID
4.Global spårnings-funktion
5.Transaktions App
6.QR-Kod

Då har jag nog fått med alla benämningar som Vilddjurets Märke kan ha.

Med det sagt vill jag återvända till begynnelsen!

Till Moseboken 1.
Men förutom denna hemliga teknologi som finns i vaccinen, kommer den från Gud som pingstkyrkan och staten säger?
-Eller kommer den från Elohim?, Bene-Elohim, och från Apollyon från den bottenlösa avgrunden?
-För mig är valet inte sådär jättesvårt!

Vad säger Jesus?

1.Är vi av denna världen? -Ja eller Nej?
2.Tillhör vi denna världen? -Ja eller Nej?
3.Ska vi älska denna världen? -Ja eller Nej?
4.Har världen hatat oss? -Ja eller Nej?

5. Är Jesus vår Elohim?

-Jag tror att svaren är enkla, inte bara jätte-enkla!
En enkel 3-stegs raket!
Vi tillhör inte världen= alltså måste vi vara skapade till gudarnas avbild!
Vi är inte av denna världen= alltså måste vi vara skapade till gudarnas avbild!
Vi älskar denna världen när vi föds= alltså måste vi vara skapade till gudarnas avbild!

Enligt en mera korrekt översättning bör det stå i Genesis gudarna (g) inte (G).
När de (gudarna) skapade oss till sin avbild (Elohim).

Jesus är vår Elohim. Han är Gud och ingen annan!
Han är vår sanning.
Guds barn (kvinnans säd) inte Ormens säd (världens barn).

-Jag tror det menas så.
Genesis 1:1 (Swedish) I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

4 olika sätt att beskriva Gud.

Gud stavas här med Elohimh,vad betyder Elohim.
Plural of H433; gods in the ordinary sense; but specifically used (in the plural thus, especially with the article) of the supreme God; occasionally applied by way of deference to magistrates; and sometimes as a superlative: – angels, X exceeding, God (gods) (-dess, -ly), X (very) great, judges, X mighty.

En himlaskara av vilka 33% föllo=Behe-Elohim/Nefilim
Kommer från ordet Nefal=att överge sin usprungliga boplats (näste).

1012) La% (La% AL) ac: Yoke co: Ox ab: Strength: The pictograph a is a picture of an ox head and also represents its strength. The l is a picture of a shepherd staff and also represents the authority of the shepherd. Combined these two pictographs mean ”the strong authority” and can be anyone or thing of strong authority. The yoke is understood as a ”staff on the shoulders” (see Isaiah 9:4) in order to harness their power for pulling loads such as a wagon or plow. Hence, the two pictographs can also represent ”the ox in the yoke”. Often two oxen were yoked together. An older, more experienced ox would be teamed up (yoked) with a younger, less experienced ox. The older ox in the yoke is the ”strong authority” who, through the yoke, teaches the younger ox. (eng: all; elk; elephant)

Samma som omgärdade Jesus när han korsfästes (Tjurarna från Bashan /Bulls from Bashan). -Se kontext ovan (1012).

1) (plural)
1a) rulers, judges
1b) divine ones
1c) angels
1d) gods

2) (plural intensive – singular meaning)
2a) god, goddess
2b) godlike one
2c) works or special possessions of God
2d) the (true) God
2e) God

Där ser ni tydligt!
Elohim är El=Gud och ohim=himlaskaran,
tolkningen är alltså dubbelt kontextuell.
Jesus och Änglarna (Elohim=El-Ohim).

god, 2366
god’s, 7
judges, 4
goddess, 2
great, 2
mighty, 2
angels, 1
exceeding, 1
god-ward, 1
godly, 1
judge, 1
very, 1

Här har översättningen gjorts med en sambandsanalys
av hur många gånger ordet (Gud) Elohim beskrivs så är det sambandet som
beskrivs!

Sammanfattning:
Människan är skapad till Elohims avbild med betydelsen
stjärnstoft som fick liv och ande.
Eftersom Jesus säger att HAN är den enda vägen ut, tillbaka och hem.
D v s ordet omvändelse = att vända HEM!

Ska jag vara så fräck att påstå att människan är ödle-kött i människo-kostym?
-Enligt mig (och jag har skrivit 2 varningsskyltar) så tycks det att Bibeln
kan vara felöversatt med vilja för att inte orsaka ett ”tanke-fel” eller kognitiva
pre-positioner, d v s att styra folket till dem (av prästerna och pastorerna) giltigt mål.

Att betala för synden =utanför Jesus

Att via sina händers verk =arbete utanför Jesus

Att gå runt korset =arbete ifrån Jesus PÅ korset!

D v s att synden FÖDS VI MED =ödlekött!
Konsekvenserna av synden =ödlekött!
Fiendens attacker =ödlekött!

Kostymen är väldigt mänsklig, den ser exakt ut som en människa.
Men utan Jesus är även köttet (ödle-köttet) dömt till förbränning.
D v s biologiskt giftigt avfall, DNA som är korrupt!

Jag avslutar som jag började!

Matthew 3:7 (Swedish) Men när han såg många fariséer och sadducéer komma för att låta döpa sig, sade han till dem: ”I huggormars avföda”, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?

TEXT: Fredrik Eriksson https://korsfrukt.com/

Stop The Crime, och.. /Läs i Sajterna här nedan som berättar NUTIDEN! Kopiera adress

https://stopthecrime.net/

OBS! SKRIV IN följande Adress I DIN DATOR och få HELA UPPSÄTTNINGEN ATT LÄSA!

SÖK PÅ ADRESSEN: NWO Plans Exposed by Insider in 1969
Du kan ladda ner allt då du kommit in på rätt sida. (DOKUMENT) SÖK Alltså på PÅ ADRESSEN: NWO Plans Exposed by Insider in 1969
Tack!

Här kan du verkligen läsa om VAD MAN PLANERAT för människorna i de tider som har varat ett tag nu. Detta är grymt, oförsvarligt och mer, inga ord finns, det vet du nog nu. Jag vill bara UPPLYSA och du tar det som DU vill, Men se länkarna och jämför med vad som sker nu och innan. ALLT har haft en speciell anledning och speciella order från den onda orten.

GUD ÄR GOD och han låter oss VETA ATT HAN DÖMER ORÄTT-FÄRDIGHETEN!

Ta dig tid att se i länkarna och förstå hur allt hänger samman, jag försöker ge dig både fakta och sporrar att orka, att förstå och sprida vidare till andra. Vi skall orka ett tag till och måste veta en hel del. Det är ju krig. Vi ska INTE SOVA! Nej, vi ska vara vakna och listiga och rättfärdiga, smarta och pålästa,… m m.

1 Thess 5:6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.
Ps 4:9 I frid kan jag lägga mig ner och sova, för bara du, Herre, låter mig bo i trygghet.
Ord 3:24 När du lägger dig ska inget skrämma dig, och när du lagt dig ska du sova gott.

165 bibelord finns o säkert fler, om just frälsningen, den som ger evigt liv till människan. MEN DEN vill de flesta inte ha!! WHY? Varför?? För att det är det viktigaste i en människas liv: Att bli frälst, att bli ett Guds barn.

2 Pet 3:15 Och räkna med att vår Herres tålamod innebär frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått,

Judas 1:3 Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Upp 7:10 och de ropade med stark röst: ”Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet!”

Upp 12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans Smorde, för våra bröders åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

Upp 19:1 Sedan hörde jag liksom en stark röst från en stor skara i himlen: ”Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud,

Heb 5:9 När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom,

Heb 6:9 Men när det gäller er, våra älskade, är vi övertygade om det bästa, det som för till frälsning, trots att vi talar på detta sätt.

1 Pet 1:5 Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden.

1 Pet 1:9 när ni nu är på väg att nå målet för er tro: era själars frälsning.

1 Pet 1:10 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få.

/Maria

Shedding ÄR: De vaccinerade SMITTAR ovaccinerade! LÄS DETTA och denna länk:

https://www.svd.se/a/bgXLl3/socialministerns-larm-for-fa-ar-fullvaccinerade

Fredrik Eriksson

 says:

Edit

Viktigt att notera att Vilddjuret är en Gp-120 Glykoprotein-molekyl.
En patenterad produkt som aktiveras efter 6 dagar.

Ett krm-mått bikarbonat och ett kryddmått salt (vanligt koksalt går bra).
Kombinera med Zelenkos protokoll.
D-Vitamin 5000 IE och Zink och C-vitamin 5000-10,000 IE per dag.
Kom ihåg att efter 6 dagar aktiveras proteinets kärna!
Så T-cellerna och immunförsvaret går arbeta hårdare.
Det var också därför de äldre sattes in på morfin (efter 6 dagar) och intubering
så att kroppen skulle självdö istället för att självläkas.

D Trump är Mr.DNA eller MR.WARP-SPEED.
Tvinnat DNA som via en 3:e sträng omvandlar Double-Helix till Triple-Helix.
Många hyllar nu D Trump som den ”store frälsaren” i o m att han släpper Twitter fritt.
Men ni kan ju bara lista ut vad reaktionen blir om sanningen om Vilddjuret och
dess glyko-protein (molekyl) kommer fram?
-Nå vad tror ni reaktionen blir om sanningen om vaccinen (Aka Vilddjurets Märke) kommer ut?
-Exakt min poäng!

Gp-120 börjar som hosta och sveda i halsen, körtel-verksamhet.
VÄNTA DÅ INTE 6 DAGAR UTAN BÖRJA BOMBARDERA IMMUNFÖRSVARET
MED BIKARBONAT OCH KOKSALT.
DÄREFTER MED D+Z+C.

Good Luck!
Men framförallt, vaccinera er inte!
Inte under några som helst omständigheter.
Eftersom (mina åsikter) kommer krypa ner teknologin (mRNA)
via mässling,påssjuka,RS/Influensa och Covid-19.
D v s samtliga vaccin som kommer komma nästa år,
kommer innehålla detta Gp-120 glykoprotein (via MRNA).
mRNA omvandlas sakta till DNA via en extern/intern process.
Moderna, (tillverkade av vaccin) erkänner själva att deras vaccin
fungerar som ett operativ-system som går att UPPDATERA!
_GLÖM_INTE_BORT_!
/Fredrik E

VARNA ERA NÄRA och KÄRA!!! ALL INFO FINNS HÄR PÅ SIDAN!! /Maria

SATANS RIKE= Digitalisering, Elektrifiering m m, Artiklar o Videos

Den farliga världen! VAD PÅGÅR?? Hör Robert Naeslund berätta. LÄS ARTIKLAR, SE VIDEO
Vad pågår egentligen med digitalisering och elektrifiering?
Artificiell intelligens… Vad är internet of things and internet of bodies?
Sensorer? WEB 3.0? Singularity? Metaverse, omniverse,
Transhumanism, människa och maskin = satans rike.

Artikel OM HJÄRNKONTROLL: /Robert N berättar:

https://robnaeslund.blogspot.com/2011/06/forord-d-en-har-texten-tillhor-en-av-de.html?m=1&fbclid=IwAR26cUh3Q_PwkJUf4m32SH8bTq9HHtAZOSdqi1WV6xB6G2RBWXnAEwUpHLs

Den här texten tillhör en av de som helt kan förändra ens uppfattning om samhället vi lever i. Den ger också en helt ny bild av vilka dom är; auktoriteterna, de ledande professorerna, psykiatrin och vad polismakten egentligen står för. Här behöver man inte sakna fakta utan alla påståenden styrks på bästa sätt. Ämnet som behandlas är hjärnkontroll – ett projekt som startade redan under 1940-talets sista år då kirurger vid Karolinska sjukhuset inplanterade elektroder i nedsövda patienters hjärnor utan deras vetskap – för att utnyttja offren i experimentella forskningsprojekt. Begreppet modern neurovetenskap låter som avancerad forskning men utgör också ett teknopolitiskt projekt som leds av FOI och utvecklas bakom försvarsdepartementets sekretesskyddade murar. Fast ämnet passar lika bra in i cyberpunkens värld – den som sägs indikera civilisationens undergång, teknologins övertag och en artificiell kulturs inträde. Ingen bok eller film kan på ett klarare sätt ge en bild av den utvecklingen än texten här. Det finns givetvis ingen nyhet mer avgörande för samhället än att människors centrala nervsystem kopplas upp till statliga kontrolldatorer. Dessa som tillhör ett nytt maktinstrument för dolda makthavare. Frågan som uppstår är hur det kunnat hållas i det dolda så länge, den mest osmakliga av alla våldtäkter; statens övergrepp som även kan injiceras i oss med hjärnchips för livslångt utnyttjande. För 55 år sedan (1956) varnade den amerikanske professorn Joost Meerloo i sin bok The Rape of the Mind: ”Fria människor i ett fritt samhälle måste lära sig att förstå den osynliga attacken på mental integritet och bekämpa den. Vi måste inse vad som gör människan försvarslös till den påverkan…De tragiska fakta av politisk verklighet i vår tid gör det klart att psykologiska tekniker kan hjärntvätta hela nationer och reducera medborgarna till en sorts huvudlösa robotar…Vi skall inte tolerera de som använder goda värderingar bara för att lämna dem när de kommit till makten. Vi måste vara intoleranta till dessa övergrepp så länge som slaget om mental frihet eller död pågår.” Verkligheten’ har distanserat alla spökhistorier nu ett halvt århundrade senare.

/ LÄS ALLT I LÄNKEN OVANFÖR, SE VIDEO.

Maria: -Ja, så där och värre blir det framöver. Konstgjorda människor går på gatorna. Chip och annat styr. Vi kommer att leva i en helt galen värld. Digital. Detta kommer att ske fort nu och Jesus kommer i slutet av det helvete som kommer att uppstå. Satan vill ha tag i varenda kropp och själ, för att krossa den! VILL DU LÅTA DIG BLI LURAD?? Då får du PINAS! TROR DU på VACCINEN DÅ ÄR DU MYCKET LURAD!

2 Tim 3:13Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska, de bedrar och är själva bedragna.
2 Joh 1:7Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Sådan är Bedragaren, Antikrist.
GUDS ORD ÄR VISHETEN /Maria

Macron och N W O, och WEF m m. Joh Upp bok 13. NU är det dags! Nu blir det mycket värre!

https://nyadagbladet.se/utrikes/macron-vi-behover-en-enda-global-ordning/

Macron: ”Vi behöver en enda global ordning”

GLOBALISMENS FRAMFART 

PUBLICERAD 22 NOVEMBER 2022

 – AV REDAKTIONEN

Foto: © European Union 2022 – Source: EP/ CC-BY-4.0

Macron i EU-parlamentet i Strasbourg i januari.

Under det nyss genomförda APEC-mötet i Thailand deklarerade Frankrikes president Emmanuel Macron att världen behöver ”en enda global ordning” – med hänvisning till att detta ska skapa stabilitet och fred i världen.

Bakgrunden till Macrons uttalande är de spända relationerna mellan USA och Kina runt Taiwan och i Stillahavsområdet. Den franske presidenten valde att jämföra världen med en djungel där USA och Kina är de två stora elefanterna.

– Vi befinner oss i en djungel och har två stora elefanter som försöker bli mer och mer nervösa…Om de blir väldigt nervösa och börjar kriga kommer det att bli ett stort problem för resten av djungeln. Man behöver samarbeta med många andra djur: tigrar, apor och så vidare.

– Är du på USA:s eller Kinas sida? För nu anser många att det ska finnas två ordningar i världen. Detta är ett stort misstag – även för USA och Kina. Vi behöver en enda global ordning, förkunnade presidenten.

https://youtube.com/watch?v=2yUYOq2oyAY%3Ffeature%3Doembed

Macron hävdade vidare att en ”dynamisk balans” är den bästa lösningen så att världens länder ska slippa välja vilken av supermakterna de ska stödja.

– Vi tror inte på hegemoni, vi tror inte på konfrontation. Vi tror på stabilitet och samarbete. Att vara kreativa tillsammans och att leverera konkreta och positiva resultat för våra medborgare överallt, fortsatte han.

 

Maria: HEGEMONI = hegemonia, ledarskap) är den ledande ställning som en person, en organisation eller ett land kan ha, utan att ha fullständig makt.

Redaktionen
redaktionen@nyadagbladet.se

/Maria

Bli frälst. Tiden är mycket sen. Ge akt på ditt liv. En förkrossad ande. Det eviga livet med JESUS.

1 Kor 13:8 Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna./
..TRO på JESUS blir förbjuden! VAD VILL GUD HA: Svar: Ps 51:19 Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud.

Jes 66:2 Allt detta har min hand gjort så att det blev till, säger Herren. Jag ser till den som är betryckt och har en förkrossad ande, som fruktar mitt ord.

Det finns de som vaktar och aktar på SANNINGEN, de som VILL LEVA för och MED Gud. De är nog nogräknade nu för tiden. Det verkar inte finnas det antal som det borde av sannings-älskande människor.
Det finns många människor idag som är både korkade, okunniga, elaka, sataniska, grymma, galna….. ja det finns många varianter på tokigheter.
Det finns predikanter som inte talar sanning, det finns predikanter som inte förstår att predika rätt, det finns predikanter som tror pÅ MASSVÄCKELSE nu, Snarast, på en gång!

De uppräknade här gör grova misstag, men VEM får kritisera en predikant/pastor?? Men jag nämner inga namn här utan bara i största allmänhet, det är väl ok? Baktaleri? NEJ, SANNINGAR! Det jag hört under över 30 års tid kan klassas som horribelt – (bara en upplysning).

NU är vi verkligen i sena tider, och den som inte inser det och börjar föra ut Guds ords sanningar, den gör ju fel. MEN å andra sidan så bör ju ALLA sanningar om den sjuka världen pekas på. PEKA på och BERÄTTA VARFÖR MÄNNISKOR BÖR och SKALL BLI FRÄLSTA! Det är GUD som skall utbilda oss, det är GUD som skänker oss frälsning, men man vill inte ha den. Jesus ser på denna världen och vill allas goda.

NU går det fort framöver och i en värld full av tekniska under skall vi snart vara utan både VATTEN och EL. Man kan då inte laga mat, och den är för dyr och man kan inte tvätta sig och inte kasta soporna, m m. HAR DU tänkt på det??? MILJONER i Ukraina var/är utan vatten och el nu. TROR du på det?

MAN skrämmer oss, och man förnedrar oss, och detta är bara BÖRJAN på eländet. JA jorden skall gå under, den ska brinna, och många måste lära känna JESUS, därför MÅSTE VI TALA KLARSPRÅK. De som regerar har ställen att ta sig till med redan ordnade planer och lyx, men i länder och städer utan mat (?) så blir det kaos.
DET är KAOS man vill ha, för detta har man planerat i hundratals år!! Man vill ingen väl. Förstår du?
VAD SKALL en församling göra nu? JO UPPLYSA MÄNNISKOR! Sker det? Knappast!

Tror ni att gubbarna och tanterna, kostymfolket, i FN, EU,Agenda2030/21, WHO, G20 och andra bestämmande organ är RÄDDA???? Nej nej nej. De vet exakt vad de planerar och hur många av oss som skall bort! De har sitt på det torra. Se Bibelord som berättar lite av lögner m m.

Ord 12:19 Sanna ord består för evigt, en lögnaktig tunga bara ett ögonblick.
Ord 13:5 Den rättfärdige avskyr lögnaktigt tal, den gudlöse beter sig avskyvärt och skamligt.
Ps 5:10 Det finns ingen sanning i deras mun. Deras inre är fördärv, deras strupe är en öppen grav och sin tunga gör de hal.
Ps 52:5 Du älskar ont mer än gott, lögn mer än att tala sanning. Sela
Ps 58:4 De gudlösa är avfälliga från födseln, lögnarna far vilse ända från moderlivet.
Ps 59:13 Varje ord på deras läppar är en synd i deras mun. Låt dem fångas i sitt högmod av den förbannelse och lögn som de talar.

Ps 15:2 Den som lever rent och handlar rätt och talar sanning av hjärtat –
Ps 25:10 Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd.
Ps 85:11 Nåd och sanning ska mötas, rättfärdighet och frid ska kyssas.
Ps 85:12 Sanning ska växa upp ur jorden och rättfärdighet blicka ner från himlen.

Ps 26:3 Jag har din nåd för ögonen och vandrar i din sanning.
Ps 25:5 Led mig i din sanning och lär mig, för du är min frälsnings Gud, på dig hoppas jag alltid.
Ps 117:2 Väldig är hans nåd över oss, och Herrens sanning består för evigt. Halleluja!
Ps 119:30 Sanningens väg har jag valt, dina domar har jag för ögonen.
Ps 119:43 Ryck aldrig sanningens ord från min mun, för jag hoppas på dina domar.
Ps 119:86 Alla dina bud är sanning. De jagar mig utan orsak, hjälp mig!

1 Kor 13:8 Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna.
VAD försvinner framöver tror du? Jo det mesta och till sist: EFTER VEDERMÖDAN (som just börjat), DÅ är allt borta.
Men först skall fler ’vaccin’, ’vaccinplåster’, digital valuta, KONTROLL, uppbyggnad av total makt, svält, gräshoppor, och mycket mer ske.
DET borde predikas och framförallt predikas OM JESUS! OM DET EVIGA LIVET. RÄDDA ERA LIV för evigheten.

Ps 143:11Herre, ge mig liv för ditt namns skull, rädda min själ ur nöden i din rättfärdighet.

ALLA borde ropa om NÅD!
/Maria