Archives

Teknik för kontroll av människor, massövervakning. Regeringen säger ja

IT/ÖVERVAKNING Regeringen ställer sig bakom EU:s massövervakningsdirektiv

ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET 

PUBLICERAD IDAG 14:01

 – AV MARKUS ANDERSSON

Foto: Frankie Fouganthin/CC BY-SA 4.0

Ulf Kristerssons regering (2022).

  • De svenska regeringspartierna ställer sig plötsligt bakom EU:s förslagna massövervakningsprojekt “Chat Control” – trots att de ända fram till EU-valet påstod sig vara mycket kritiska till förslagets utformning och oroliga för dess potentiella konsekvenser.

– Det är helt oacceptabelt. Det här handlar om att införa massövervakning av alla Europas medborgare, varnar Centerpartiets riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen.

”Chat Control” är kanske det mest kritiserade EU-förslag som lagts fram på senare år och innebär i korthet att myndigheterna ska ha rätt att övervaka samtliga unionens medborgares samtal, chattar, foton och videoklipp – utan att tillstymmelse till någon brottsmisstanke finns.

Alla skulle vara skyldiga till brott – tills motsatsen bevisas. Syftet? Motverka barnporr och grooming”, skriver den granskande journalisten Emanuel Karlsten.

EU-parlamentet har efter hård kritik redan avvisat stora delar av förslaget, noterar han, medan ministerrådet som består av representanter från samtliga EU-länders regeringar, ännu inte har tagit offentlig ställning för eller emot förslaget.

Kritikstormen mot Chat Controls totalitära och integritetskränkande karaktär var så hård att Belgien, ordförandeland i ministerrådet, tog fram ett ”kompromissförslag” för att lättare få stöd för massövervakningsdirektivet. I allt väsentligt innebär dock Belgiens ”kompromiss” en nästan lika omfattande massövervakning som i ursprungsförslaget.

Meddelanden ska inte avlyssnas och avkrypteras när de skickas – utan innan de skickas. Genom en scanna innehållet i medborgarens telefon innan det är klart, så kallad client-side-scanning, respekteras rätten till skyddad kommunikation. Medborgaren ska också informeras om att de scannas och det ska vara frivilligt att granskas. Men i praktiken innebär det ingen skillnad: Den som inte vill scannas hindras helt enkelt från att skicka bilder eller videos. Och att scanna innan kryptering, i praktiken samma typ av övervakning”, noterar Karlsten.

Emanuel Karlsten

@emanuelkarlsten

NU ÄR DET KLART: Sverige kommer rösta FÖR Chat control i ministerrådet.

Efter att jag i dagar jagat ansvariga bekräftar nu ordförande i EU-nämnden

att det kommer gå ett snabbspår via justitieutskottet där @RichardJomshof är ordförande.

Då kan allt vara klart redan imorgon.

Läs mer på nyadagbladet.se

Regeringen ställer sig bakom EU:s massövervakningsdirektiv

Alla skulle vara skyldiga till brott – tills motsatsen bevisas. Syftet? Motverka barnporr och grooming”, skriver den granskande journalisten Emanuel Karlsten.

Världen är ett riktigt läskigt ställe att vara i, där är det mesta fullt av fel. Räkna felen? Det går inte. Men Gud vet att världen är ett smutsigt ställe och därför har han sagt att himmel och jord skall brinna, men så få förstår det! WAKE UP PEOPLE! ENDTIME!

Maranata- Du vår Herre kom (del 7) Sover du? Bli väckt!

Hedendom, ljumhet, iskallt, …..Så är det mycket idag. Vi behöver JESU SANNINGAR, äktheten, kärleken, Konungen själv, JESUS KRISTUS. LYSSNA TILL VIDEON.

Luk 7:22Han svarade dem: “Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap.
Apg 13:26Bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud! Till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänt.
Apg 13:32Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er: löftet som fäderna fick
Rom 10:15Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet!
Rom 15:21Det står ju skrivet: De som inte har fått budskapet om honom ska se, och de som inte har hört ska förstå.
2 Kor 1:18Så sant Gud är trofast: vårt budskap till er är inte både ja och nej.
1 Tim 6:14bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst,
1 Pet 1:12Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, gav er evangeliet – ett budskap som änglar längtar att få blicka in i.
2 Pet 2:21Det hade varit bättre för dem att aldrig ha lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och sedan vända sig bort från det heliga budskap som anförtrotts dem.
2 Pet 3:2så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar.
1 Joh 1:5Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.
1 Joh 3:11Detta är det budskap som ni har hört från början: att vi ska älska varandra.

Hebr 6:11 Men vi önskar att ni var och en ska visa samma iver att bevara den fulla vissheten i hoppet ända till slutet, 12 så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och tålamod får det utlovade arvet.