Archive | maj 2011

Falska läror / Döda system

 

Be faithful to God

http://www.thechurchsystemisdead.com/

Här kan du se tio (10) anledningar till varför kyrkosystemet är dött och varför man bör lämna det..

Här kan du se i videos   (i länken ovan)  hur falskt och korrumperat kyrkosystemet är och även se i film nr 2 om människors liv/livsvillkor på arbetsmarknaden och i livet för övrigt.
Vad skall man och bör man välja? Att gå med Jesus, så klart,  anser jag. Då blir man fri från de olika dödande systemen.

The church system looks like this:
People at the top who tell others what to do but dont listen.
People in the middle where there is conflict between “people-people” and “system-people”.
People at the bottom, where life for the most part can be described as, “pure drudgery”.
The church system works like this:

Hierarchy.
Formal use of power and authority.
Routine or mechanistic ways of getting things done.
Pre-dominance of one-way communiction.
The primary indictments against the church system are:

Failure to take God at His word.
Failure to comprehend His plans and purposes.
Failure to willingly cooperate with Him.
The church system is producing:

An unfaithful wife.
Illegitimate sons.
A house not fit for God to live in.
A city inhabited by every kind of evil.

Se gärna runt på länken du fått nu..
/Maria

*Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.* 1 Tim 4:1

Dikter / Jesus/ Guds Ord / På väg

 

Han är sången som ljuder i mitt inre,

och han är tanken jag tänker.

Han får min sång och min glädje,

och han får min tår och min tanke.

Han är min sång och han får ta hand om mitt liv.

Han är min sång, och han får ta hand om mitt skratt,

Han tar hand om allt det som är jag.

Han lever i mig och fyller mitt inre med jubel.

Han är livet som brusar i mig, och fyller

varje cell med kärlek.

Livet…det är Jesus.  

/Maria 2007

_____

Min stora passion är Guds Ord.

Min stora glädje är kärleken han ger.

Genom skogar och dalar har färden gått.

Genom sår har jag blivit hel.

I vattenmassor har jag kämpat

Och genom Eld har jag gått.

Prövningar svåra kantat min stig,

Men Jesus har helat min själ.

Min stora passion är beständig

Och hans Ord lever vidare,

För att bli utsådda….. och emottagna

av dig.   /Maria

____ 

På väg till staden, som ingen sett.

Mitt hjärta har många skratt

och mitt hjärta är glatt.

Mina dagar är inte förstörda av ihåliga

tomrumstankar. Mitt hjärta är glatt av

att få tjäna Gud.

Frid så underbar! Då sjunger hjärtat en

glad sång, även i bister vintertid.

*

Jag är på väg.

Jag är på väg

Till en stad som ingen har sett.

/Maria

  /Önskar dig en härlig dag!

Om Jesu återkomst / Domare och frälsare. Var vaken

 

Herren Jesus Kristus kommer en dag att uppenbara sig för att på ett avgörande sätt ingripa såsom domare över de orättfärdiga och frälsare av de rättfärdiga. Den dagen beskrivs som “den dagen”. Detta kan du läsa om i  Matt 7:22; 1 Kor 3:13; 2 Tim 1:12, 18.   Hebr 10:25; / och HERRENS DAG:   Hes 13:5;  Joel 1:15……………..jodå Herrens dag kommer att komma, men vi vet inte när.

Det är märkligt att TV-kanalerna ger så märkliga reklamsnuttar, har du tänkt på det? Det är väldigt mycket reklam för figurer som ser ut som Aliens, det är katastrofbilder/teckningar om att jorden fryser till is eller bilder där länder går under, m m. Fler och fler sådana korta sekvenser får man se väldigt ofta. ÄR det bara spännande filmer man kan hyra eller se i någon slags Tv-box?  Ligger det sanning i dessa påhittade filmer? Vad säger bibeln om framtiden? Var någonstans i bibeln kan vi vara nu tror du? Det är anmärkningsvärt otäckt att en dag kommer verkliga händelser att överskugga alla någonsin påhittade bilder- 

När den dagen kommer då allt skall ta slut  och Jesus kommer för att döma….den dagen vet vi ej.
Men vi vet något annat, vi som tror.  Vi vet att det kommer en katastrof över jorden med ondska och den ondskan håller på att skina igenom i de flesta saker nuförtiden. Ondskan är redan stor på jorden. Och värre ska den bli. Vi måste alltså hålla oss vakna! OCH: Jesus kommer tillbaka!! Det finns inte ord för det! Det är så mäktigt och underbart!
___

Man har alltid trotsat lag och myndighet, och de människorna kallas enl Paulus:

Ogudaktiga
Syndare
Oheliga
Oandliga
Fadermördare
Modermördare
Mandråpare
Otukt
Vällustssynd
Människosäljare
Lögnare
Menedare

Lagen är till för dem som trotsa lag och myndighet säger Paulus.Läs 1Tim

*Ty en enda är Gud, och en enda är medlare mellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus.* 1 Tim 2:5

Vill säga dig:  VAR VAKEN! STRID DEN GODA STRIDEN.

/Maria

Det finns bara en Gud /Ateisternas trosbekännelse LJ

 

 

Ateisternas trosbekännelse

Lennart Jareteg/Bibelfokus

Alla har vi våra trosbekännelser – mer eller mindre uttalade. Muslimerna har sin: “Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är hans profet”. Judarna har sin som inledningsvis lyder: “Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en…”. Den kristna trosbekännelsen skulle vi kunna säga att den lyder så här: “Jesus är Herren!”. Denna kristna trosbekännelse tycker jag hakar i den judiska, så att man får fram hela sanningen som då kan sägas vara: “Herren är ensam Gud, Herren är en, Jesus är Herren!”. Denna bekännelse är evangelisk och bibliskt förankrad, och den går inte att förena med Islam eftersom Islam förnekar att Jesus är Herren och Guds Son.

Vad har då ateisterna för trosbekännelse? Ofta märker jag bland ateister att det trots allt finns en underton av anklagelser mot en eventuell Gud. Detta är så klart ledsamt, för den negativa inställningen kan säkerligen bero på en barndom med korrupt kristendom i hemmet, eller kanske på hur vi kristna bemöter tvivlare och kritiker. Det finns så klart även ateister som grundar sin form av tro på vetenskapliga argument, evolutionsteorin etc. Man skall observera att ateism också är “tro” som sysslar med metafysiska antaganden som inte går att bevisa. Det är nämligen lika vetenskapligt inkorrekt att säga att Gud finns som att säga att han inte finns.

Hur som helst, här är ett förslag på trosbekännelse för ateister som stämmer mycket med deras tankegångar:

“Det finns ingen Gud, och all ondska är hans fel!”  /Lennart J

_______________

Jag vill prisa Herren, för han finns. Vi har en stor och mäktig Gud!  /Maria

D Wilkerson / God has never failed us!

 

GOD HAS NEVER, EVER FAILED US
by David Wilkerson

No matter what happens to the economy, no matter what crisis we face, no matter
what sorrow or trouble may come our way –

OUR BLESSED LORD IS LEADING AND CARING FOR US EVERY STEP OF THE WAY.

____

Ja Herren är med oss varje dag, varje stund och leder oss.    LÄS HELA denna betraktelse/minipredikan av D Wilkerson HÄR:

http://www.worldchallenge.org/en/node/13441

/Maria

De sista tiderna / Jorden / händelser, länkar.. TRO

 

-Man kan säga att väldigt många människor ser på de katastrofer som varit såsom domedagsrelaterade. Jag vill visa dig några länkar här som handlar om de katastrofhändelser som nyss skett och vad man tydligen väntar ska hända.
MEN vad står det i Bibeln? Det står att dagen och timmen då världen går under  vet vi EJ! Bara Gud vet!

-Det var nyss en man som hette Camping, /Jehovas Vittnerörelsen/ som trodde världen skulle gå under den 21/5 2011…ja man har alltid, i alla tider, velat bestämma ett datum för den händelsen. Vet man vad man pratar om? Knappast.

-Här finns diverse händelser att läsa om, men viktigast är ändå att vi håller oss till vad Guds Ord säger och att vi är   V A K N A   att ta emot Guds Ord och att se tidstecken och falskheten och villolärorna och falska profeterna. Vi skall också hålla ögonen på vad som sker i Israel och i Rom.

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/05/29/a-month-left-in-the-season2-u-s-tornado-deaths-in-2011-sets-new-record/
USA och  staden Joplin m m.
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/category/volcano-watch/
Fiskdöd vid vulkan
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/05/28/worst-nuclear-disaster-ever-high-radiation-levels-found-in-seabed-off-japan/
Förödelsen i Japan- kärnkraftverk/Reaktor
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/05/13/sign-of-the-times-doomsday-bunker-business-booms-in-russia/
Man bygger bunkrar i Ryssland i väntan på Domedagen
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/05/28/mediterranean2-tension-turkey-rattled-by-68-earthquakes-in-24-hours/
Turkiet skakades av 68 jordbävningar på 24 timmar.
____________________

Vad bör människan göra? Jo tro på Gud:

Act 11:17  Då alltså Gud åt dem hade givit samma gåva som åt oss, som hava kommit till tro på Herren Jesus Kristus, huru skulle då jag hava kunnat sätta mig emot Gud?”

Act 16:34  Och han förde dem upp i sitt hus och dukade ett bord åt dem och fröjdade sig över att han med allt sitt hus hade kommit till tro på Gud.

Act 20:21  Ty jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att göra bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.

Rom 4:20  Han tvivlade icke på Guds löfte i otro, utan blev fastmer starkare i sin tro; ty han ärade Gud

2Th 2:13  Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.

/Maria

Bibelord/ Jesu seger

 

“Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity so that by his death he might destroy him who holds the power of death – that is, the devil – and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death.”                                                      

                                                           -Hebrews 2:14-15
Heb 2:14  Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev ock han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld, det är djävulen,
Heb 2:15  och göra alla dem fria, som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom.
Heb 2:16  Ty det är ju icke änglar som han tager sig an; det är Abrahams säd som han tager sig an.
Heb 2:17  Därför måste han i allt bliva lik sina bröder, för att han skulle bliva barmhärtig och en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att försona folkets synder.
Heb 2:18  Ty därigenom att han har lidit, i det han själv blev frestad, kan han hjälpa dem som frestas.
*Jesus måste bli människa för att kunna dö, för att kunna övervinna samma frestelser som vi möter och för att kunna medla mellan Gud och människor. Han blev en av oss för att vi skulle kunna bli ett med Gud.

Genom sin död blev Jesus det offer som befriade oss från döden.  Genom att uppstå besegrade han döden, vår fiende (se Rom 6:5-11; 1 Kor 15).

Jesu död och uppståndelse befriar oss från dödsfruktan eftersom döden är besegrad. Kanske behöver några av dina närmaste uppleva den befrielse från dödsfruktan som bara Kristus kan ge. Alla  som lever med en rädsla för döden borde ges möjligheten att höra om Jesu seger. Vår omgivning borde få höra om  detta befriande budskap!*

Kunskapen om att Jesus led och blev frestad är en hjälp för oss, i vårt eget lidande. Vi vet att han förstår vad det handlar om och vi kan lita på att han för oss igenom lidandet och att stå emot frestelsen. Gå till Jesus så snart du möter svårigheter! Han vet vad du behöver och kan och vill hjälpa dig! /Hebr 4:14-16/

/Maria

Katolicism? Nej! /Lurad i fördärvet/ UT från Babylon

 

 /Lurad i fördärvet./

Ut från Babylon! 

Att en väckelse uppstår brukar ha samband med att en viss bibelsanning blir förkunnad. Du kanske undrar, finns det några nya sanningar i Bibeln? Står det verkligen några nyheter i den där gamla boken? Nej, det som står i Bibeln har stått där hela tiden. Men för de flesta människor är de flesta bibelsanningar helt okända. Många som inte ens ha lärt sig de allra första grunderna i kristendomen, menar sig ändå vara kristna. De har ett sken av gudsfruktan, men vill inte veta av dess kraft. 2 Tim. 3:5. Men trots sin okunnighet så är de ändå stolta över sin “kristendom”. De menar att när de är “barndöpta” och konfirmerade och går i kyrkan så är allt gott och väl. Med denna villfarelse har statskyrkan lurat millioner människor i fördärvet.

Det finns de som säger att Gud leder oss inte ut ur kyrkor och samfund. Men det gör han. Det är inte alls förenligt med Bibelns lära att vi kristna ska vara uppdelade i olika kyrkor och samfund. Denna uppdelning är mot Guds ord. Vi måste lära oss att skilja mellan Guds verk och djävulens verk. Det är inte Gud som har delat upp oss kristna i olika samfund och kyrkor.

Kyrkorna och samfunden är inte grundade på Guds ord, utan på en felaktig lära om Guds församling. Och utan medverkan av ondskans andemakter och Skökans falska församlingslära, så hade kyrkosamfunden inte kunnat bildas. Och eftersom de inte är från Gud, så har de ju ingen rätt att ta emot underhåll från Guds folk. Men detta har inte varit något problem för lögnens fader. Han har bara intalat medlemmarna att den organisation som de tillhör, är Guds församling. Och när dessa ha velat tjäna Jesus och offrat till Guds verk, så ha de också underhållit det som de menat vara Guds församling.

På detta sätt finansierar djävulen sin verksamhet. Hela hans verksamhet är finansierad genom stölder och bedrägerier. Själv betalar han inte ett öre. Följaktligen lever kyrkosamfunden som parasiter på Guds verk. När Gud välsignar verksamheten så kommer denna välsignelse även att utnyttjas av kyrkorna, och detta kan ju inte behaga Gud. Gud vill naturligtvis inte stödja djävulens verk. Därför kommer Guds välsignelser över verksamheten att minska.

Men inte nog med att kyrkorna lever som parasiter på Guds verk. Dessutom tar de åt sig en hel del av äran för det som Gud gör. Man kan ibland få höra kristna som säger att vi bör vara tacksamma för de sanningar som de olika kyrkosamfunden har fört fram. Men kyrkosamfunden har ju inte fört fram några sanningar! Vi ska väl inte ge kyrkorna äran för det som Gud gör! Det är den helige Ande som uppenbarar sanningen genom Guds ord. Joh. 14:16-17, 16:7-11.

Inte var väl Martin Luther ensam om att förkunna rättfärdiggörelsen genom tron? Det fanns många på den tiden som var rättfärdiggjorda genom tron, och som också lät sig döpas på det sätt som Bibeln lär.

Inte var det väl baptistsamfundet som förde fram sanningen om dopet? Denna sanning var uppenbarad, predikad och praktiserad långt innan baptistsamfundet bildades. Och inte var det väl pingströrelsen som förde fram sanningen om dopet i den helige Ande? Det var Guds Ande som uppenbarade denna sanning, och det gjorde han innan pingströrelsen fanns till. Vad var det pingströrelsen gjorde? Jo, den censurerade bort en stor del av sanningen om Andens dop.

Och så får Gud och kristendomen skulden för de synder som kyrkorna och samfunden gör sig skyldiga till. När människor ser de förbrytelser som kyrkorna begår “i Guds namn”, så tänker de att sådan är kristendomen.

Är det inte märkligt att människor som själva bekänner sig vara frälsta, är så förblindade så de inte kan skilja mellan Guds verk och djävulens verk? Trots kyrkornas fruktansvärda illgärningar och förföljelser mot de kristna, så tror de ändå att kyrkorna är från Gud. Det finns ingen artskillnad mellan kyrkornas förbrytelser och nazisternas förbrytelser. De har tjänat samme djävul. Den katolska kyrkan är kristendomens värsta förföljare. Det står i Upp. 17:6 att hon är drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Hitler var ju också en troende katolik och han praktiserade den katolska kyrkans politik.

I avslutningen av denna tidsålder kommer kyrkorna och samfunden att gå samman till en stor Världskyrka. Det är detta som håller på att ske nu. Ekumeniken är den katolska kyrkans fångstnät. Den ekumeniska enheten är ingenting annat än en satanisk efterapning och förfalskning av den kristna enheten. Och för att slippa bli indragna i detta så gäller det att “hoppa av” medan tid är, och lämna kyrkorna och samfunden. Sen frågar vi inte efter vad kyrkan säger. Vi frågar istället: Vad säger Herren? Hur står det skrivet?

Men hur ska vi göra när vi ha kommit ut ur kyrkorna och samfunden. Svaret på den frågan står i Matt. 28:18-20. Ännu finns det miljoner människor som inte hört evangelium. Men kyrkfolket gör precis tvärt emot Jesu missionsbefallning. Istället för att gå ut till folket med evangelium, så går de in i sin fina kyrka och sitter där och väntar på att folket ska komma till kyrkan.

Och det lilla fåtal människor som kommer till kyrkan, vad får de höra? Istället för ett radikalt och härligt evangelium, så blir de serverade en ljum och äcklig religiös soppa. En underlig blandning av sanning och lögn.
http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA46.HTM#Babylon

_______________

Katolska kyrkan är den som ingår i Världskyrkan/Superkyrkan. D Wilkerson skrev om Superkyrkan i sin bok Synen 1973. Läs gärna nedanstående artikel IGEN för att verkligen bekanta dig med vad som sker nu och vad som byggs upp i dessa  antikristliga tider! Tala om avfall i kristenheten. /Maria

 https://gospel.jesuslever.eu/?p=10127

Bibelord

1Jn 2:18  Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.
1Jn 2:22  Vilken är “Lögnaren”, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen.
2Jn 1:7  Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist.

Rev 2:9  Jag känner din bedrövelse och din fattigdom – dock, du är rik! – och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.

Rev 3:9  Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär.

 

NWO/ Frimurare i Dk och Norge

 

Hemsida:

http://folkvet.nu/  

Denna hemsida innehåller en hel del av sådant som man   borde intressera sig för. Här nedan tar jag med ett par länkar och video om frimureri.
Frimureriet i Danmark och Norge – De hemliga ritualerna
http://www.youtube.com/watch?v=quJ5hFD-05o&feature=player_embedded

____
Frimurare anställer frimurare:
När Benny Ståhlberg 10-e gradens frimurare och chef för primärvården i Skåne skulle anställa nya chefer, valde han medlemmar från sin egen frimurarloge.

Han anställde ordensbröderna Per Werner och Bo Hansson. Per Werner är tionde gradens frimurare och ordförandemästare. Vilken grad Bo Hansson har, är oklart. På fritiden träffas de i S:t Christopherlogen i Kristianstad.

Benny Ståhlberg erkänner att han inte berättade vid anställningen av Hansson och Werner, att de alla tre var frimurare och tillhörde samma frimurarloge ”Jag sade att vi kände varandra, men tänkte faktiskt inte på att berätta om frimureriet” säger Benny Ståhlberg.

Läs mer Frimurarna styr primärvården.

http://folkvet.nu/category/frimurare/

Japan/ Fukushima. Har vi glömt Japan? Radioaktivitet…

 

Thom Hartmann: Fukushima…ticking time bomb?  Vad vet man och vad är det man INTE säger ang kärnkraftsolyckan?
http://www.youtube.com/watch?v=JwBuRNmxOlI&feature=player_embedded#at=22 Fukushima

Radioaktiviteten är större och det fortsätter tydligen att höjas och kvinnor och barn evakueras…se gärna filmen här och fundera över vad vi i Sverige hade fått veta vid en sådan olycka här  – borde få veta-   och hur rädda människor hade varit. Vi har säkerligen fått nedfall av radioaktivitet/strålning här också, men det talas tyst om sådant.

Finns det möjligheter att få en sorts förnybar energi? MÅSTE vi ha kärnkraft?…..inga svar på frågan..men..en dag kan det komma att smälla än värre…
/Maria

Gen 1:12  jorden frambragte grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter buro frukt, vari de hade sitt frö. Och Gud såg att det var gott.

Gen 1:26  Och Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.”

-MEN nuförtiden, ja sedan länge-  så dör  både människor och djur i mängder…för ondskan och okunnigheten och nonchalansen  är stor /M

Att se på Jesus../Uthållighet och glädje…

 

Uthållighet och glädje i prövningar
Av Johnny Dahl
 
Hopp och glädje över att vara Guds barn

Det är i motgångar och prövningar vår tro prövas och i dessa visar det sig hur stark vår tro på Gud är. Det är ju väldigt lätt att tro på Gud då livet som går på räls och glädjen bara flödar över i våra liv men vad händer när motgångar och frestelser kommer över oss? Hur är det med vår tro då? Faller vi in i misströstan och ger upp eller står vi fasta med tro på att det är just prövningen som gör att vi växer i tron.
Jakobs brev om tålamod och att stå fasta i tron
Jakobs brev om tålamod och att stå fasta i tron
I Jakobs brev kan vi lära oss att hålla ut och på vilket sätt vi kan och bör hantera dessa prövningar. Jakob säger att vi ska glädja oss över våra prövningar ja, t.o.m räkna dom som den största glädje. Varför det? Därför att när vår tro prövas så får vi uthålligheten på köpet då vi håller ut och inte ger upp. Det är i dessa prövningar agnarna skils från vetet och de som tar dem på rätt sätt, kommer också att få livets krona som varar i evighet. (Jak 1:2-4)2 Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. 3 Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. 4 Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende.
Folkbibeln
Detta är ju den stora levnadskonsten för oss kristna att leva med tålmodighet just när det stormar som värst och när motgånga tornar upp sig inför oss. Här har vi alla möjligheter till att stärka vår tro på Gud och att bara låta svårigheten ha sin gång och förtrösta på Honom, så kommer vi att växa oss starkare i Honom. Vi undviker den inte och smiter inte undan, utan vi bara fortsätter med glädje att göra det vi ska göra.

Det är i dessa stunder eller tider vår verkliga karaktär visar sig; då vi är under press och hur vi reagerar på den. Det är lätt att vara vänlig och glad när allt går som smort i livet, men den stora konsten Jakob talar om här är att vara lika glad och vänlig då vi har det svårt och kanske andra behandlar oss orättvist. Detta är ju Guds process till att få oss att mogna och starka; inte att hålla oss borta från plågor.

Be till Gud om visdom
Om vi inte riktigt förstår vad det är vi råkat ut för och hur vi ska hantera situationen så ber vi till Gud om visdom, till att hantera den på bästa sätt. Vi ber inte att han ska ta bort den från oss då den säkerligen har kommit till oss för att vår tro ska prövas, utan vi ber om Guds ledning och att han öppnar våra ögon och öron så att vi med tålamod och uthållighet kan upprätthålla glädjen i det vi går igenom. (Jak 1:5-8)5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. 6 Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. 7 En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, 8 splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.
Folkbibeln
För vi går igenom och sedan då vi gått igenom då har vi gått igenom och så har vi blivit starkare och vi behöver inte blicka tillbaka på detta något mer.

Då vi ber så ber vi i tro och utan att tvivla. Den som tvivlar är likt havsvågor som drivs åt olika håll av vinden eller som trädtopparna som svajar åt olika håll dit vinden blåser och denna splittrade människa kan inte räkna med att få något av Herren. Men om vårt sinne är fast förankrat i vår tro på Gud och att det vi utsätts för är till för att få oss att växa andligen; då kommer vi få den visdom vi behöver för att klara av den.

Den rike och den fattige
Här i brevet talar Jakob om den rike och den fattige i församlingen och förmedlar att vår glädje inte hänger ihop med den världsliga rikedomen i form av pengar, ägodelar, makt, inflytande eller dyligt. Han säger att den ringa brodern ska berömma sig av sin höghet och den rike av sin ringhet. Oavsett vilken ställning vi har i samhället så är vi lika mycket värda i Guds ögon. (Jak 1:9-11)9 En ringa broder skall berömma sig av sin höghet, 10 och en rik av sin ringhet. Han kommer ju att vissna bort som blommorna i gräset. 11 Solen går upp med sin brännande hetta och sveder gräset, så att dess blommor faller av och dess skönhet förgår. Så skall också den rike vissna bort mitt i sin strävan.
Folkbibeln
Den som lever under knappa förhållanden kan glädja sig åt att rikedomen finns i Himlens Gud och den som har det väl ställt kan glädja sig i sin ödmjukhet och inse att pengar inte är bestående värden, utan att det är de Gudomliga värdena som är de bestående. Men om strävan efter rikedom får för stor betydelse i den rikes liv så kommer den människan att “vissna bort” mitt i sin strävan.

Fattig eller rik, svag eller stark, obetydlig eller inflytelserik; vi får alla prövningar. För den som känner sig mindre värd kan det vara nära till hands att falla in i självömkan och tycka: “Inte ser väl Gud till en sån som mig”. Eller för den som lever i stor framgång kan fällan vara att lockas in i högmod och tycka att:”Jag är bättre än de andra”. Men oavsett hur vi har det ställt så ser Gud till den som är ödmjuk och att vi behandlar varandra som att vi alla är Guds barn och inte mer värda eller mindre värda än någon annan.

Livets krona från Gud
Då vi håller ut i dessa prövningar och frestelser och bett våra böner om vishet för att klara av dessa så kommer vi att få Livets krona från Gud. Det är en krona av en evig välsignelse och av eviga värden från Gud som han har för oss som älskar Honom. Det är just dessa tester av vår tro som vi verkligen visar om vi älskar Gud över allt annat som finns på denna jord. Här får vi så belöningen för vår uthållighet och den sträcker sig längre än allt annat. Det är det eviga livet med Gud i Himlen. (Jak 1:12)12 Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.
Folkbibeln
Tänk på detta; de eviga värdena av det eviga livet och det Himmelska livet vi har med Gud då vi är uthålliga och har dessa värden framför ögonen, då är mitt i dessa prov. Det är något helt annat än vad denna jorden kan erbjuda och tänk vad underbart att ha en sådan stor Gud som vägledare och upplysare, till att klara av dessa prov vi sätts inför och som vi kommer att klara av, då vi i bön och tillbedjan får den vishet vi behöver för att växa oss starkare.

Det är just i och av dessa prövningar av vår tro som vi har den största glädjen. Då visas det var vi står i vår tro och om vi gläds åt då livet är lätt, så kan vi också glädjas åt då det bär emot. Vi undviker att falla in i misströstan och ger inte upp utan vi ser till de bestående Gudomliga värdena och att vi kommer att få det som finns därovan då vi består provet. Detta är det sanna kristna livet. /J Dahl

http://www.minfrid.se/

/Maria