Katolicism? Nej! /Lurad i fördärvet/ UT från Babylon

 

 /Lurad i fördärvet./

Ut från Babylon! 

Att en väckelse uppstår brukar ha samband med att en viss bibelsanning blir förkunnad. Du kanske undrar, finns det några nya sanningar i Bibeln? Står det verkligen några nyheter i den där gamla boken? Nej, det som står i Bibeln har stått där hela tiden. Men för de flesta människor är de flesta bibelsanningar helt okända. Många som inte ens ha lärt sig de allra första grunderna i kristendomen, menar sig ändå vara kristna. De har ett sken av gudsfruktan, men vill inte veta av dess kraft. 2 Tim. 3:5. Men trots sin okunnighet så är de ändå stolta över sin “kristendom”. De menar att när de är “barndöpta” och konfirmerade och går i kyrkan så är allt gott och väl. Med denna villfarelse har statskyrkan lurat millioner människor i fördärvet.

Det finns de som säger att Gud leder oss inte ut ur kyrkor och samfund. Men det gör han. Det är inte alls förenligt med Bibelns lära att vi kristna ska vara uppdelade i olika kyrkor och samfund. Denna uppdelning är mot Guds ord. Vi måste lära oss att skilja mellan Guds verk och djävulens verk. Det är inte Gud som har delat upp oss kristna i olika samfund och kyrkor.

Kyrkorna och samfunden är inte grundade på Guds ord, utan på en felaktig lära om Guds församling. Och utan medverkan av ondskans andemakter och Skökans falska församlingslära, så hade kyrkosamfunden inte kunnat bildas. Och eftersom de inte är från Gud, så har de ju ingen rätt att ta emot underhåll från Guds folk. Men detta har inte varit något problem för lögnens fader. Han har bara intalat medlemmarna att den organisation som de tillhör, är Guds församling. Och när dessa ha velat tjäna Jesus och offrat till Guds verk, så ha de också underhållit det som de menat vara Guds församling.

På detta sätt finansierar djävulen sin verksamhet. Hela hans verksamhet är finansierad genom stölder och bedrägerier. Själv betalar han inte ett öre. Följaktligen lever kyrkosamfunden som parasiter på Guds verk. När Gud välsignar verksamheten så kommer denna välsignelse även att utnyttjas av kyrkorna, och detta kan ju inte behaga Gud. Gud vill naturligtvis inte stödja djävulens verk. Därför kommer Guds välsignelser över verksamheten att minska.

Men inte nog med att kyrkorna lever som parasiter på Guds verk. Dessutom tar de åt sig en hel del av äran för det som Gud gör. Man kan ibland få höra kristna som säger att vi bör vara tacksamma för de sanningar som de olika kyrkosamfunden har fört fram. Men kyrkosamfunden har ju inte fört fram några sanningar! Vi ska väl inte ge kyrkorna äran för det som Gud gör! Det är den helige Ande som uppenbarar sanningen genom Guds ord. Joh. 14:16-17, 16:7-11.

Inte var väl Martin Luther ensam om att förkunna rättfärdiggörelsen genom tron? Det fanns många på den tiden som var rättfärdiggjorda genom tron, och som också lät sig döpas på det sätt som Bibeln lär.

Inte var det väl baptistsamfundet som förde fram sanningen om dopet? Denna sanning var uppenbarad, predikad och praktiserad långt innan baptistsamfundet bildades. Och inte var det väl pingströrelsen som förde fram sanningen om dopet i den helige Ande? Det var Guds Ande som uppenbarade denna sanning, och det gjorde han innan pingströrelsen fanns till. Vad var det pingströrelsen gjorde? Jo, den censurerade bort en stor del av sanningen om Andens dop.

Och så får Gud och kristendomen skulden för de synder som kyrkorna och samfunden gör sig skyldiga till. När människor ser de förbrytelser som kyrkorna begår “i Guds namn”, så tänker de att sådan är kristendomen.

Är det inte märkligt att människor som själva bekänner sig vara frälsta, är så förblindade så de inte kan skilja mellan Guds verk och djävulens verk? Trots kyrkornas fruktansvärda illgärningar och förföljelser mot de kristna, så tror de ändå att kyrkorna är från Gud. Det finns ingen artskillnad mellan kyrkornas förbrytelser och nazisternas förbrytelser. De har tjänat samme djävul. Den katolska kyrkan är kristendomens värsta förföljare. Det står i Upp. 17:6 att hon är drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Hitler var ju också en troende katolik och han praktiserade den katolska kyrkans politik.

I avslutningen av denna tidsålder kommer kyrkorna och samfunden att gå samman till en stor Världskyrka. Det är detta som håller på att ske nu. Ekumeniken är den katolska kyrkans fångstnät. Den ekumeniska enheten är ingenting annat än en satanisk efterapning och förfalskning av den kristna enheten. Och för att slippa bli indragna i detta så gäller det att “hoppa av” medan tid är, och lämna kyrkorna och samfunden. Sen frågar vi inte efter vad kyrkan säger. Vi frågar istället: Vad säger Herren? Hur står det skrivet?

Men hur ska vi göra när vi ha kommit ut ur kyrkorna och samfunden. Svaret på den frågan står i Matt. 28:18-20. Ännu finns det miljoner människor som inte hört evangelium. Men kyrkfolket gör precis tvärt emot Jesu missionsbefallning. Istället för att gå ut till folket med evangelium, så går de in i sin fina kyrka och sitter där och väntar på att folket ska komma till kyrkan.

Och det lilla fåtal människor som kommer till kyrkan, vad får de höra? Istället för ett radikalt och härligt evangelium, så blir de serverade en ljum och äcklig religiös soppa. En underlig blandning av sanning och lögn.
http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA46.HTM#Babylon

_______________

Katolska kyrkan är den som ingår i Världskyrkan/Superkyrkan. D Wilkerson skrev om Superkyrkan i sin bok Synen 1973. Läs gärna nedanstående artikel IGEN för att verkligen bekanta dig med vad som sker nu och vad som byggs upp i dessa  antikristliga tider! Tala om avfall i kristenheten. /Maria

 https://gospel.jesuslever.eu/?p=10127

Bibelord

1Jn 2:18  Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.
1Jn 2:22  Vilken är “Lögnaren”, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen.
2Jn 1:7  Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist.

Rev 2:9  Jag känner din bedrövelse och din fattigdom – dock, du är rik! – och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.

Rev 3:9  Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär.

 

2 thoughts on “Katolicism? Nej! /Lurad i fördärvet/ UT från Babylon

 1. Ja vi ska sprida Guds budskap/evangelium. Är vi frälsta skall vi väl tala om vår kärlek till Jesus, människor måste bli räddade och vi skall följa missionsbefallningen.
  Det finns nog en o annan församl som är utgivande o sann, men jag vill gå till HELA Guds budskap och fråga om man följer det Gud säger.
  Man kan inte ta bort sanningen från evangelium, så som de gör/gjort, hur ska då människor få veta sanningen och få veta hur man blir räddad?
  Ja det är många “skumma” predikningar man hört o som predikas idag och Guds ord varnar.
  Vi kan inget göra åt dem som inte vill lyssna eller som inte vet ngt om följderna av att inte lyssna- människor som inte bryr sig ett dugg, skall man tvinga dem? att lyssna..
  Vi måste våga tro på den frälsning och de under som Gud gjort i våra liv och gå ut och vara de lärjungar m m som Gud kallat oss till. Jag tror och jag vill inget annat än att följa Jesus. Finns det något viktigare?
  /Maria

 2. Helt klart är att sprida det glada budskapet aktivt.

  Frågan är om man stärks i sin tro av att gå i kyrkan idag?

  När jag såg att det är många frimurare i kyrkorna (och många som predikar “du är inte dålig, du är inte syndig”). De predikar skumt och så var det dags att lämna dessa församlingar.

  Jag brottas lite med otron idag. Hur ska evangeliet nå fram? Efter hundratals diskussioner där man tror sig veta svaren eller möts av rent förakt eller liknöje (“Vad bryr det mig hur det ser ut i världen?”) har det blivit en kamp för att hålla humöret uppe.

  Måste våga tro att andra kan beröras av evangeliet som jag själv blivit berörd!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.