Archive | februari 2013

Massiv Andlig villfarelse/New age/VIDEO del 1-2

 

VARNING! FÖR NEW AGE!  DEL 1

Massiv Förblindande Andlig Villfarelse- Emerging Church- New Age- Frimurare

http://youtu.be/zV43_ngXjLQ

Publicerad den 17 jan 2013
Evy Juneswed, före detta Afrika missionär med stor erfarenhet av bl.a det ockulta.Många av de tillsynes oskyldiga teknikerna i världen idag har i många fall en ockult bakgrund.Bland annat har New Age påverkats mycket av Luciferdyrkande Frimureriet skaparna bakom bl.a.Mormonerna,Jehovas vittnen, Evolutionsläran,Hitler med målet att bl.a. röja den “sunda” kristna tron ur vägen.
EVY TAR UPP ORDERNVÄSENDET/FRIMURARNA MOT SLUTET AV VIDEON.

(Frimurarna- ILLUMINATI- Bilderberger,Rockefeller etc “Makteliten”. Manipulerar bl.a Media,Hollywood,Börsen,valutorna på en internationell nivå. Äger bl.a Federal Reserve, -Privatägd bank, för egen vinning, printar egna sedlar. De har en väl förberedd “plan” för mänskligheten( New world Order) med utgångspunkt i New Age vilket genomsyrar hela dagens samhälle, Alla dessa religioner är samma ockulta andemakt från Babylon.  M m.

*DEL 2: VARNING!! Meditation och Nyandliga tekniker NYTTIGT eller FARLIGT?

VIDEO: http://youtu.be/E6_ONMuRiZk

/Maria

Tiny chip/Små chip/ In your body?

 

http://endtimeinfo.com/2013/02/tiny-chip-will-put-the-internet-of-things-inside-your-body/

Freescale’s Kinetis KL02 MCU is very small. Photo courtesy: Freescale.

http://www.wired.com/design/2013/02/freescales-tiny-arm-chip/

Tiny Chip Will Put the Internet of Things Inside Your Body

Endtimeinfo: At this point in time it is hard to predict what kind of technology the Antichrist is going to use to implement the “Mark of the Beast” system (Revelation 13), but it is obvious that chips are becoming smaller and smarter and more widespread. God keeps even “the hairs of our head numbered” (Matthew 10:30). The Antichrist, who tries to copy God, must turn to technology to accomplish something like it, for a very different purpose of course……………

*

http://www.wired.com/design/2013/02/freescales-tiny-arm-chip/

Litet chip kommer att sätta sakernas Internet inuti kroppen

Endtimeinfo: Vid denna tidpunkt är det svårt att förutsäga vilken typ av teknik Antikrist kommer att använda för att genomföra “vilddjurets märke” systemet (Uppenbarelseboken 13), men det är uppenbart att chip blir mindre och smartare och mer utbredd. Gud håller även “håren på huvudet räknade” (Matt 10:30). Antikrist, som försöker kopiera Gud måste vända sig till viss teknik för att åstadkomma något liknande, för en mycket annorlunda syfte förstås.

* Läs och bekanta dig med  Uppenbarelseboken. Läs Artikeln i länken!

/Maria

Falska profeter/Video Svensk text. R Warren/

 

2013-02-26: Video om Rick Warren, megakyrkan och den nya väldsordningen
Nu med svensk text! I ett informativt, avslöjande och skrämmande reportage behandlar denna video megakyrkopastorn Rick Warren jämte flera andra kändisförkunnare och deras agenda för en ny världsordning

 

“CHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA”

Videon har svensk text!

 

Från BibelFokus.se

Känner du dig främmande inför mycket i Sveriges kristenhet av i dag om du jämför med hur det var för t.ex. 20 år sedan? Vill du ha en bättre förståelse av vad som har hänt och varför det har blivit som det blivit i många sammanhang? Ta då gärna del av detta videobaserade reportage!

I ett informativt, avslöjande och skrämmande reportage behandlar denna video megakyrkopastorn Rick Warren jämte flera andra kändisförkunnare och deras agenda för en ny världsordning. Församlingar i denna rörelse sorterar vanligen under begreppen Purpose Driven (“Måldriven”), Seeker Sensitive (“Sökarvänlig”), Church Growth (“Församlingstillväxtrörelsen”) och även Emgerging Church (“Den Spirande kyrkan”).

Videon visar bland mycket annat hur den sekulära managementgurun Peter Drucker är mannen bakom de humanistiska principer och metoder som driver denna församlingstillväxtrörelse. Rick Warren hade t.ex. Drucker som mentor i nästan 25 år! Det blir också tydligt att det var med Peter Druckers hjälp som det elitistiska “Ledarskapsnätverket” – under ledning av den förmögne Bob Buford – strategiskt satsade på att starta upp Emerging church-rörelsen. Videon är mycket innehållsrik vad gäller citat, video-klipp och bibelord, och tjänar som en stark motvikt till det aningslösa omfamnande av “purpose-driven” och “emerging church” som vi nu ser i våra svenska församlingar och samfund.

******

Jesus varnade i sitt ord om att falska lärare skulle komma- jaa det finns många sådana idag. Megakyrkor och megaförsamlingar dyker upp på så många ställen, och människor tror det är goda ting. Jesus varnar fortfarande! och han kommer tillbaka och finner att man inte varit lydiga…gått sin egen väg.. verkligen tragiskt. Det finns ju upplysning att få…

/Maria

 

 

Gud hör bön. Lita på Gud

 

 

Lita på Gud. Gud hör bön.

1 Petr 3:12 Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda.

Jak 5:15 Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.

Rom 12:12 Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.

2 Kor 6:2 Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.

Apg 16:13 På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod, där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit.

Apg 16:25 Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem.

Mark 14:39 Han gick bort igen och bad samma bön.

Luk 1:13 Men ängeln sade till honom: “Frukta inte, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes.

**
Gud hör bön.    /Maria

Hans närvaro och makt.

 

 

“Intet skall vara omöjligt för eder.” Matt 17: 20.

FÖR dem som verkligen vilja räkna med Guds bevarande och segrande makt är det möjligt att i livet taga Guds löften såsom de stå och finna dem vara sanna. Det är möjligt att dagligen kasta alla bekymmer på Honom och, efter att ha gjort det, äga en djup frid. Det är möjligt att ha hjärtats tankar och föreställningar renade i detta ords djupaste mening.

Det är möjligt att se Guds vilja i allt och gå in i den med sång och icke under suckan. Genom att helt taga sin tillflykt till den gudomliga kraften är det möjligt att bliva alltigenom stark. Och det är möjligt att de ting, som förut kullkastade alla våra beslut att vara tåliga eller rena eller ödmjuka – där således vår svagaste punkt var att finna – det är möjligt att dessa ting nu erbjuda ett tillfälle att göra synden kraftlös. Och allt detta genom Honom, som älskat oss och som hos oss verkar såväl vad täckeligt är inför Honom som och en djup känsla av Hans närvaro och makt.

Detta är gudomliga möjligheter, och emedan de äro Hans verk, skall den sanna upplevelsen av dem städse komma oss att djupare böja oss inför Honom och lära oss att törsta och längta efter mer. Ingenting mindre kan längre tillfredsställa oss än en vandring med Gud varje dag, varje stund, varje ögonblick i Kristus genom den helige Andes kraft.

*

Vi kunna ha av Gud just så mycket vi vilja. Kristus lägger i vår hand nyckeln till skattkammaren och bjuder oss hämta därur allt vad vi behöva. Om en man får tillåtelse att gå in i bankens kassavalv för att där taga för sig och sedan kommer ut igen med en krona i fickan, vems är felet, att han är fattig? Vem bär skulden till, att de troende i allmänhet äga så oändligt litet av de rikedomar, som Gud erbjuder oss för intet? 

* * *
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

 

/Se på Jesus!/   Maria

 

Falska kristna, Falska Messias m m. Länkar

 

De sista tiderna märks tydligt…….Falska kristna, falska Messias, Matteus kap 24:23-35.

*

http://www.alittleleaven.com/false_christs/

False Christs

I’m Jesus, Riverland man says

Announcing the Arrival of Yet Another False Christ

‘Jesus in jeans’ Sculpture Unveiled

*

/Jag tror du förstår vad hemska tider vi är i!! /Maria

Matteus 24:23- 23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. 28 Där den döda kroppen är samlas gamarna.

Människosonens återkomst

29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.* 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

32 Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. 33 När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. 34 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer. 35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. 36 Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. 40 Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar.

42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

/Maria

 

Läget i Sverige. Ankdammen…..

“Sverige håller på att rasa samman”

 DN Debatt, 16.9.2012
Carl Ek, partilös ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige (invald på Vägvalets lista.)

Roland Abwin, före detta ledamot i regionfullmäktige, Västra Götaland (Sjukvårdspartiet).
 

Svenskarna verkar vara ett naivt folk, som inte ser hur lågt Sverige har börja falla. På vilken nivå, och vart man i landet än ser rasar det samman. Få inser allvaret i det.

Beslutsfattare som har verklig arbetslivserfarenhet och utbildning är lätträknade. Skatter och ­avgifter höjs och nya införs, men vad de används till får vi inget svar på. Antalet statliga verk och myndigheter är så oöverskådligt att ingen vet hur många det finns.

De rättsvårdande myndigheterna ska vara oberoende av varandra, men trots detta växer så kallade rättscentrum upp runtom i landet, det ena efter det andra, där domstolar, åklagare, polisen och kriminalvård sitter bredvid varandra.

Vi har en försvarsmakt som inte är värd namnet, och som huvudsakligen används tills att stödja amerikanska krigsprojekt runtom i världen som vi i Sverige inte har det minsta med att göra.

Kollektivtrafiken går inte i tid, och hela turer försvinner över hela landet på ett oförklarligt sett dagligen. Järnvägar stängs av av säkerhetsskäl för de är inte underhållna. Färdtjänstväxlar placeras i Moldavien, där operatörerna rimligen inte kan ha den minsta lokalkännedom. Posten kommer inte fram.

Kommuner ger bort medborgarnas gemensamma egendom till multinationella företag. Hamnen i Göteborg är ett bra exempel på detta. Renhållningen fungerar inte, och vissa kommuner är rent nedlusade med skräp. I de större städerna råder det enorm bostadsbrist, men inte mycket gör kommunerna år det.

Hälften av alla ungdomar lämnar grundskolan utan att kunna läsa och skriva. Sverige är i dag det land i Europa med den högsta ­analfabetismen. Lärarutbildningarna håller en usel nivå.

Småsjukhusen läggs ner, de centrala sjukhusen är överbelamrade av patienter som får ligga i korridorer, sjuksköterskor saknas, tandläkare använder metoder och material som inte ansetts som moderna på länge, och läkare flyttar till Norge.

Tiotusentals flyktingar och asylssökande tas emot årligen utan en planering värd namnet, så de ska få arbete, bostäder och möjlighet att lära sig svenska och få sina utbildningar och erfarenheter validerande.

När ska svenskarna få upp ögonen för hur illa ställt det numera är i landet, och börja se till att göra något åt det? För man kan snart lika gärna försöka sälja landet till Norge för reapris om de vill ha det!

 http://www.nyapolitiken.biz/sve_politik/sverige-rasar-samman.html
*

Räcker orden här ovan för att beskriva tillståndet/läget i detta landet? Jag tror inte det, det är mycket värre än vad som står i texten! /Maria

Katolska kyrkan och Affären Ratzinger. Rättvisa?

 

VIKTIG UPPDATERING från
Italienska Katolska Kyrkan och affären Ratzinger
http://itccs.org/2013/02/16/roman-church-admits-the-popes-guilt-joseph-ratzinger-to-evade-justice-and-hide-out-in-the-vatican-for-his-own-legal-immunity-and-protection/

17.2.2013

Av Kevin Annett – Översatt av Gertie Dahlberg

*

Det blir mer och mer intressant för varje dag!

Romerska Kyrkan erkänner Påvens skuld: Joseph Ratzinger undgår Rättvisan och gömmer sig i Vatikanen för sin egen lagliga immunitet och “skydd”.

En viktig uppdatering från Internationella Tribunalen för Brott inom Kyrkan och Staten (ITCCS) i Bryssel.

I ett uttalande till Reuters idag meddelade Vatikanens talesman att Joseph Ratzinger kommer att förbli permanent bosatt i Vatikanstaten efter sin avgång. Detta ger honom lagligt skydd från varje försök till åtal mot honom i samband med fallen av sexuella övergrepp runt om i världen, sa Kyrkans källor idag.

”Hans fortsatta närvaro i Vatikanen är nödvändig, annars kan han bli försvarslös”.

Detta häpnadsväckande erkännande av skuld av Kyrkan är också ett direkt förhindrande av rättvisa och lägger mer vikt vid anklagelsen från ITCCS och andra att Vatikanen har arrangerat med den italienska regeringen att skydda Ratzinger från brottsåtal i strid med internationella lagar, sanktionerade av Italien.

Kommentar:
Vatikanen beslutade idag att ge en permanent fristad till en bevisad krigsförbrytare genom att tillåta att Joseph Ratzinger hindra rättvisan och undgår åtal för brott mot mänskligheten. Och den italienska regeringen är i maskopi i detta upphävande av internationell lag.

Detta beslut bekräftar vårt påstående om brottslig konspiration som omger Ratzinger och hans medkonspiratörer inom Vatikanen. Det klargör också att Vatikanen har en brottstig makt som nonchalerar varje lag för att dölja sin egen kriminalitet.

Med början på söndag den 24 mars 2013 kommer våra aktivister tillsammans med andra att börja en eskalerande serie av ockupationer av Katolska kyrkor och ta i beslag kyrkans egendom för att åstadkomma Ratzingers utlämning och återvinna stulna rikedomar från det kriminella företag som kallas Vatican Inc. – i namn av legioner av dess offer, både levande och döda.

… och från Kevin Annett – Råttorna rusar tillbaka till Vatikanen!

”De som gudarna förstör, de drivs först till galenskap”. Speciellt i Rom, verkar det.

Varför skulle den äldsta institutionen på vår planet medvetet bevisa vad dess kritiker säger om den genom att först kasta sin ledare, en överbevisad skurk, ut ur hans tjänsterum efter att han hotats med arrestering, och sedan ge honom en tillflykt för att undvika åtal? Det är den typen av panik och brist på logik som visas genom en dokumentförstörelse av en yngre person, inte av en trovärdig eller klok samling män.

Och det ger oss alla hopp!

Roms otroliga erkännande att de inte kan ha Påven ställd inför rätta har stärkt vår sak och legitimitet enormt mycket och har bevisat att, oavsett hur stor än den skyldige är, genom att provocera honom tillräckligt länge kommer det att orsaka att han förstör sig själv genom sin egen fruktan och dumhet.

Att skydda Ratzinger inom Vatikanens väggar kanske hindrar rättvisan för en stund, men det bryter mot en grundläggande regel för krigföring som säger att man aldrig skall ge sin fiende ett permanent fokus för deras attack. Ratzinger – den onde Kejsaren – skall nu vara ett permanent inventarium i Vatikanen? Det absurda i att erbjuda ett sådant pågående fokus till den civiliserade världens hat mot katolska kyrkans kriminalitet är också ett tecken på att kyrkan är på glid och improviserar. Men det visar också hur genuint orolig Vatikanen är angående den rättsliga offensiven som satts igång av våra medarbetare, advokater för tortyroffer, och den internationella brottsmålsdomstolen.

Vatikanen drar i alla trådar för att hålla Ratzinger utanför domstolen. Deras lojala,, enmansägda italienska media försöker ”skrämma skiten” ur undertecknad och vår ITCCS spelar dessa dagar strategin ”förneka, distrahera och misskreditera” varje skadekontrollerande företag.

Den vacklande Liz Windsor, också kallad Drottningen av England, gör en särskild och unik tripp till Rom den 6 mars för att kyssa ringen, eller andra delar, av den nya chefen för Vatican Inc. Och den italienske presidenten Napolitano har ett möte med president Obama idag i Washington för att utan tvekan rada upp mer amerikansk uppbackning för påven – inte för att Obama behöver uppmuntran, för han stod lojalt bakom Ratzingers krav på ”diplomatisk immunitet”

Men allt till ingen nytta i slutändan. När den Blodige Kejsaren står naken så håller bara våra illusioner honom skyddad och immun när den slutliga redovisningen kommer.
Den tornado som följde på min första exorcism utanför Vatikanen 2009, och blixten som slog ner på dagen för Benedicts avgång, var ingen tillfällighet. Joe Ratzinger borde veta från historien om sina egna tidigare SS-kompisar att brottsliga institutioner kan drivas, men de kan inte gömmas – inte ens bakom all rikedom och prakt i världen.

http://www.nyapolitiken.biz/int_politik/affaren-ratzinger.html

/Maria
 

 

 

Att få hjälp i rätt tid. /Video/God on the mountain

 

God On The Mountain with Lyrics By Fem Patron.wmv

http://youtu.be/3Cg09rYftDw

Vi vistas på höjder och vi vistas i dalar, och var vi än är så är Gud med. I varje andetag är han med och vi får vara tacksamma att vi får leva, andas för hans rike!

Kunskapen om att Jesus led och blev frestad är en hjälp i vårt eget lidande, hur det än ser ut. Gå till Jesus så snart du möter frestelser och lidande av något slag. Han har lovat att hjälpa!

Han vet vad du behöver och vill möta dig och komma med hjälp, Hebr 4:14-16.

Hebr 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Bara den som tror kan komma in i hans vila.

/Maria

 

 

Alla kan bli frälsta /Is i hjärtan

 

Paulus blev omvänd till tro på Jesus Kristus. Läs Galaterbrevet som skrevs just för att bevisa judaisternas felaktiga uppfattning och för att föra de troende tillbaka till det sanna evangeliet. De goda nyheterna gäller inte bara judar utan alla människor. Frälsningen är Guds gåva av nåd som vi får genom tro på Jesus Kristus och INTE på något annat sätt. Att tro på Kristus innebär verklig frihet.

Jaha vad står det här nu då? Paulus blev omvänd till tro, ja då kan verkligen alla bli omvända och tro evangelium. Paulus var ju verkligt nitisk i sin förföljelse av de kristna. Han avskydde verkligen alla troende och jagade dem och lät dem dö. Paulus blev alltså en kristen, en troende på Jesus! Underbart!!

*

Vi ser också i dag de fullständigt felaktiga uppfattningarna som människor har angående evangelium, och judaisterna trodde ju att man måste följa den judiska lagen för att bli frälst. Detta är naturligtvis fel….Se Galaterbrevet.

Det florerar /förekommer/ verkligen fler och fler konstigheter idag  och det går runt, runt, man lär sig fel saker och hittar inte i allt detta virrvarr av falska profeter och “nya evangelium”.

Jesus Kristus är frihet och liv! Människor har is i sina hjärtan? De vill inte veta vem Frälsaren är-

/Maria

 

 

Saliga är de saktmodiga…

 

Saliga är de saktmodiga

(Kort reflektion över Matt 5:3-6, fritt översatt från KJV)

Saliga är de som är fattiga i anden
Saliga är de som sörjer
Saliga är de ödmjuka
Saliga är de som hungrar efter rättfärdighet
Saliga är de som har ett rent hjärta


Dessa är några ord ur de första verserna ur Jesu Bergspredikan.
De som blir saliga blir det av Gud själv. De ska leva i Guds Rike och bli tröstade av Gud vad som än händer på vägen här nere.

(Luke 11:27-28)
Saligt är de bröst som närt dig, säger en kvinna i folkhopen till Jesus.
Saliga är de som hör Guds ord och tar vara på dem, säger Jesus.

Salig blir man inte av att vara duktig. Det är Guds nåd som gör oss saliga.

Jeremiah vittnade:

(Jer 17:5-6)
Salig är den man som förtröstar på Gud,
Som ställer sitt hopp till Gud

Han ska växa som ett träd vid vatten och ge mycket frukt.

David vittnade:

(Psalm 1)
Salig är den som inte går efter de otroendes beslut, som inte sitter med syndare och de hånfulla.

Han har alla sin lust till Herrens lag och tänker över den dag och natt.

Han ska bli som ett träd som är planterat vid floden och ger frukt i rätt tid, och allt han gör ska bli fruktbart.

Janne

*

Tack Janne för denna fina reflektion

Verserna om ödmjukhet och rättfärdighet visar oss alla vad som saknas i världen och att Gud är verkligen nådefull /Maria

 

Lydnad mot Gud eller överheten/ Överlämnad till EU!

 

Lydnad mot Gud eller överheten

 

“Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig” (Rom. 13:1-2)

Med hänvisning till detta bibliska citat har kyrkan genom historien accepterat enormt mycket orättfärdighet, ingått förbund med ogudaktiga regimer och själv begått mängder av grymma illdåd.

Många kristna har med dessa ord ringandes i öronen indoktrinerats till att underordna sig nazismen och kommunismen trots att dessa mördar ideologier står i skarp kontrast till Guds rättfärdighets lagar, Jesus kärleksbudskap och apostlarnas princip om att lyda Gud mer än människor.

I följande verser kan vi läsa:

“De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda” (Rom.13:3-4)

Överhetens uppgift är alltså att främja goda gärningar. Det är också överhetens skyldighet att skydda dem som gör det goda samt värna människans rättigheter.

Men vad händer om en överhet inte gör det utan själv blir lagöverträdare eller laglös genom att öppet eller mer fördolt utsätta människor för fysiskt eller psykiskt lidande av olika slag?

Som att medverka till att de mänskliga rättigheterna kränks eller förtigs istället för att försvaras och lyftas fram eller göra det svårt, ja näst intill omöjligt för människor att nå Gud och det goda som är kärlek, sanning och rättvisa genom att uppmuntra till avkristning, allmän omoral, avund, fördumning, grupp mot grupp tänkande och annat vars syfte är att få människan att stanna kvar i synd (tjäna djävulen, det onda), och hindra henne från att bli Guds avbild så som Gud skapade henne samt en Kristi efterföljare.

Den svenska överheten/staten (regeringen och riksdagen) och många av de Europeiska ländernas överhet har, utan att tala om det för befolkningarna, avsagt sig sin överhet och lämnat den till EU som numera har ansvaret över ländernas ekonomiska politik vilken all politik (socialpolitik, arbetsmarknadspolitik, sjukvårdspolitik etcetera), grundar sig på.

De har därmed förrått och förråder befolkningarna som i god tro har valt fram dem vid de nationella valen för att de ska representera överheten i de enskilda länderna, främja goda gärningar, skydda dem som gör det goda och värna människors rättigheter. Inte nog med det. De har gett och ger sig själva löner och privilegier som överskrider gränsen för all anständighet och som kommer från den skatt de förrådda betalat och betalar in. De kallas politiker men borde kallas vid sitt rätta namn. Landsförrädare.

Den kristnes plikt är att undersöka vilken lag och vilken ordning som råder. Åtskilliga lagar är orättfärdiga och många samhällen bygger på våldets eller förtryckets ordning. Den kristnes lojalitet måste i första hand vara mot Guds rättfärdighets lagar och mot Guds rättvisa ordning och i andra hand mot människors lagar. När dessa kommer i konflikt måste den kristne lyda Gud mer än människor.

Om en överhet blir en lagöverträdare eller laglös så kan en kristen inte lyda denna överhet. En kristen kan inte acceptera våld, förtryck eller förföljelser av något slag eftersom det är att kränka Guds avbild. Det skulle vara lika med att lyda människor mer än Gud och att sätta sin tillit och tro till denna ogudaktiga världens styre. Den kristne skulle inte ge det som tillhör kejsaren utan det som tillhör Gud. Det är synden som skall elimineras. Inte syndaren då vi alla är syndare och kapabla till att begå synd.

När rådet och översteprästen påminner Petrus och apostlarna om att de förbjudit dem att predika i Jesu namn säger de; “Man måste lyda Gud mer än människor” (Apg. 5:29)

När några fariséer frågade Jesus om det är rätt eller inte rätt att betala skatt till kejsaren bad han om att få en denar. Han fick en denar och frågade vems bild och namn det var som syntes på denaren. De svarade att det var kejsarens och då sade Jesus: “Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud” (Mark. 12:17)

Nu håller de lagar och regler som finns i våra samhällen och som kommit till för att värna människans rättigheter och skydda henne från att bli godtyckligt och orättvist behandlad av överheten, på att successivt tas bort av EU. Yttrandefrihet, frihet och demokrati är snart ett minne blott. Detta sker samtidigt som människor hålls nedsövda av fördumnings-tv och nyheter om den svenska vargstammens väl och ve.

Europaparlamentet planerar att spendera en summa om 2 miljoner engelska pund som skall användas för att övervaka och identifiera EU skeptiska debatter på Internet under upptakten till EU valet i juni 2014. Strategin kommer att baseras på allmänna övervakningsverktyg av opinionen, för att identifiera Internet baserade inlägg i sociala medier och bloggar som kan locka medias och medborgarnas intresse.

Enligt en konfidentiellt dokument ska särskild uppmärksamhet ägnas åt länder som har upplevt ett uppsving i EU skepsis. Dokumentet fortsätter med att parlamentets institutionella kommunikatörer måste ha en förmåga att övervaka det offentliga samtalet och känslan på marken samt ha kapacitet att reagera snabbt på ett målinriktat och relevant sätt i syfte att påverka konversationen till exempel genom att tillhandahålla fakta och siffror samt dekonstruera myter. Utbildningen av parlamentets tjänstemän ska påbörjas senare denna månad.

Lär mera här:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/9845442/EU-to-set-up-euro-election-troll-patrol-to-tackle-Eurosceptic-surge.html

EU måste ta till allt mer drastiska åtgärder i sina försök att ge liv och legitimitet åt sitt dödfödda projekt som snart varenda EU medborgare är emot. Stackars tjänstemän som lär få ljuga sig blåa för att kunna övertyga någon enstaka om EU,s förträffliga diktatur.

EU,s lagar står som de flesta vet, över nationernas lagar. När nationernas lagar är avskaffade leder det till att befolkningarna blir helt beroende av EU, EU,s lagar och av en liten klick ogudaktiga översittare med ett omättligt maktbehov. Nu arbetar dessa och deras lika ogudaktiga medhjälpare inom regeringar och myndigheter med att förändra heliga tider (högtider) och lagar eftersom att det är lagarna som hindrar “den laglöse” från att träda fram.

“Han skall höja sin röst mot den Högste, fara hårt fram mot den Högstes heliga och vilja ändra på högtider och lagar, och de heliga skall vara utlämnade åt honom under en tid och två tider och en halv tid. Sedan kommer domstolen samman och tar ifrån honom väldet så att det ödeläggs och går under för alltid” (Dan. 7:25-26)

Lagarna som finns till för att skydda de mänskliga rättigheterna och för att främja det goda, måste försvinna eller omformas så att de mister sin betydelse innan Antikrist framträder. Om inte detta sker kommer han att avslöjas som den värsta lagbrytaren. Då kan han inte fortsätta med att bedra människor och när tiden är inne, slå sig ner på tronen som mänsklighetens befriare.

“Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. Ty laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst.

Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten” (2.Tess. 2: 6-12)

När lagarna är borta eller när de förvandlats till ett obegripligt svammel, kan ingen beskylla Antikrist för att vara lagbrytare utan han kommer att ses som en mänsklighetens hjälte och räddare. De flesta av jordens invånare kommer att tillbe honom.

“Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts.
Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det, och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten, och man tillbad odjuret och sade: Vem är som odjuret? Vem kan strida mot det?” (Upp 13:3-4)

Redan nu tar vi ställning för eller emot detta framtida skräck scenario genom att välja Gud eller mammon, frälsning eller fördömelse, rättfärdighet eller orättfärdighet, synd eller gudsfruktan, kärlek eller hat, tro eller otro, sanning eller lögn, frihet eller ofrihet, diktatur eller demokrati med mera. Bibelcitatet som följer förklarar detta på ett enastående sätt.

“Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder, antingen under synden, vilket för till döden, eller under den lydnad som för till rättfärdighet. Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i. Och när ni då gjordes fria från synden blev ni slavar under rättfärdigheten – jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet.

Ty liksom ni gjorde era lemmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa skall ni nu göra dem till slavar under rättfärdigheten och bli heliga. När ni var slavar under synden stod ni fria gentemot rättfärdigheten. Vad gav det för frukt? Sådant som ni nu känner skam över därför att det till slut leder till döden. Nu däremot, när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre” (Rom.6:16-23)

Som slav under rättfärdigheten och Gud, går det inte att tjäna en orättfärdig överhet. Det går inte heller att som slav under orättfärdigheten och synden förvänta sig att orättfärdigheten och synden ska mjukna eller förändras till det bättre genom att inom ramen för orättfärdigheten och synden skapa någon ny ideologi eller lära. Synd är synd och rättfärdighet är rättfärdighet. Valet är fritt!

/FRÅN: http://experimentlandet.blogg.se/2013/february/lydnad-mot-gud-eller-overheten.html

/Maria