Tag Archive | last time

Tiny chip/Små chip/ In your body?

 

http://endtimeinfo.com/2013/02/tiny-chip-will-put-the-internet-of-things-inside-your-body/

Freescale’s Kinetis KL02 MCU is very small. Photo courtesy: Freescale.

http://www.wired.com/design/2013/02/freescales-tiny-arm-chip/

Tiny Chip Will Put the Internet of Things Inside Your Body

Endtimeinfo: At this point in time it is hard to predict what kind of technology the Antichrist is going to use to implement the “Mark of the Beast” system (Revelation 13), but it is obvious that chips are becoming smaller and smarter and more widespread. God keeps even “the hairs of our head numbered” (Matthew 10:30). The Antichrist, who tries to copy God, must turn to technology to accomplish something like it, for a very different purpose of course……………

*

http://www.wired.com/design/2013/02/freescales-tiny-arm-chip/

Litet chip kommer att sätta sakernas Internet inuti kroppen

Endtimeinfo: Vid denna tidpunkt är det svårt att förutsäga vilken typ av teknik Antikrist kommer att använda för att genomföra “vilddjurets märke” systemet (Uppenbarelseboken 13), men det är uppenbart att chip blir mindre och smartare och mer utbredd. Gud håller även “håren på huvudet räknade” (Matt 10:30). Antikrist, som försöker kopiera Gud måste vända sig till viss teknik för att åstadkomma något liknande, för en mycket annorlunda syfte förstås.

* Läs och bekanta dig med  Uppenbarelseboken. Läs Artikeln i länken!

/Maria