Archive | januari 2011

Vittnesbörd / Insänt idag 31/1 -11 TACK GUD.

 

MITT VITTNESBÖRD    /Insänt vittnesbörd
Jag växte upp i en intellektuell familj mitt i Stockholm. I min familj och i min släkt talade man aldrig om Gud eller Jesus. Det ansågs inte fint. Det var bara ”enkla/obildade” människor som var kristna. (1 Korintierbrevet 1:19 ”Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner.”)

*

Efter flera år av misslyckande och besvikelser började jag söka meningen med mitt liv. Men inte bara meningen utan det verkliga, levande Livet. Framför allt längtade jag efter kärleken – Kärleken med stort K.
Jag letade i allt: psykologi, filosofi, konst, i olika terapeutiska teorier, – ja i allt som fanns att tillgå. Ett tag hade jag även kontakt med en grupp som kallade sig Grupp 8 – en socialistisk grupp. Jag sökte intensivt.

*

Efter några år fick jag en dröm som ändrade min inriktning i sökandet.
Jag hörde änglamusik och såg ett övernaturligt ljus. I drömmen ropade jag till Gud: ”Äntligen har du visat Dig”! Jag var förvånad att jag vände mig till Gud. Det hade jag aldrig gjort i vaket tillstånd. Jag glömde inte drömmen. Den hade fastnat i mitt inre.

*
Nu började sökandet i religion: Buddism, hinduism, TM, Martinus kosmologi, antroposofi, och inom olika new age läror. Det var inte mycket som undslapp mig.
Jag hade fruktan för vad som hände i världen och vad som skedde med vår jord.

Nu började jag också uppleva konkret att det fanns NÅGOT eller NÅGON därute. När jag var som mest förtvivlad kände jag detta, som jag inte visste vad det var hålla om mig – krama mig. Jag fann tröst för ett tag. Detta upplevde jag flera gånger.

En gång hörde jag en röst som sa: ”Bry dig inte om vad som händer nu, huvudsaken är att jag lever.” Från mitt hjärta strömmade då en kärlek som var övernaturlig gentemot den människa, som gjort mig illa.

Jag upplevde att ”djup kallar på djup”. Det fanns ett djup som ville nå mig.

Jag anade att det fanns en Gud. Men var?

Efter ungefär tio års intensivt sökande beslöt jag mig för att göra ett uppehåll i letandet efter sanningen och meningen med mitt liv.

Ett par månader senare kom ett Jehovas Vittne hem till mig. Jag visste att hon inte hade sanningen, men jag släppte in henne ändå. (Gud kan använda vem Han vill. Han kan låta ”stenarna ropa”. ) När hon vid ett senare tillfälle ringde mig sa jag: ”Jag vill inte att du kommer. Alla säger att de vet vad som är sanning”. Då sa hon att jag kunde fråga Gud, vad som är sanning.

*
Jag lade på luren och sa: ”Gud vad är sanning?” Så började sökandet igen. Jag hade dock glömt bort min fråga till Gud.
En bok som en släkting rekommenderat blev nästa källa att söka i en kort tid efter min fråga till Gud om vad som var sanning. Den handlade om Platon, Sokrates och Jesus. Det var torrt att läsa om Platon och Sokrates, så jag beslöt mig för att läsa om Jesus. Honom visste jag ju inget om.
Mitt hjärta började bli levande! Jag måste veta mer om Jesus! Jag sprang till biblioteket, där jag varit så många gånger förut. Jag fick tag på en liten tunn bok – en kristen bok.
Jag lade mig på min säng då jag kom hem och började läsa. Efter ett kort tag försvann plötsligt alla bokstäver på den öppna boksidan. Bara fem bokstäver fanns kvar: J E S U S. De hoppade liksom ut ur boken.

*
Pengen hade fallit ned! JESUS VAR SVARET! Han var den jag alltid längtat efter. Nu visste jag att Jesus alltid varit vid min sida medan jag gått åt ett annat håll. Därför hade jag inte kunnat se Honom.
Jag hörde en röst som sa: ”Tag det lugnt. Jag ska leda dig in i hela sanningen.” (Johannes evangelium 16:13 ”Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen”)
Sedan hörde jag en röst i mitt inre som sa: ”Jag är din verklige Fader och ditt verkliga hem är i himlen.”

Jag visste att JESUS var svaret på mitt sökande.

Jag visste att Jesus var verklig, att Han levde och att Han var Herre.

Jag visste att Jesus var Guds Son.

Att jag var en syndare förstod jag inte förrän efter ett par veckor, då jag märkte att mitt samvete blivit känsligt.

Jesus var min Herre och jag började lyda Honom. (Kol. 2:6)

Äntligen hade jag mött Gud. Nu visste jag att jag var på väg hem till mitt verkliga hem – Guds himmel!

Gud gav mig det Eviga Livets Gåva och min vandring med Jesus i tro och lydnad började 36 år gammal.
——————————————————————————–

Romarbrevet 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa (Adam) kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

Apostlagärningarna 17:30-31 Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. 31 Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”

Johannes evangelium 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Romarbrevet 6:23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Romarbrevet 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

*********************************

/Tack för detta insända härliga vittnesbörd! Gud är mäktig. Han frälser oss människor och han har en plan för varje person på denna jorden./Maria

Avfallet /Ekumeniken / B Espegren

 

Ekumeniken…

Splittringen har idag gått så långt så bibelforskare säger, att inom kristendomen finns det i dag ca 2000 olika religiösa rörelser. 
—————————-
Redan ca. 60 år efter Kristus så varnade Guds Ande för splittring. I brevet till Korintierna skriver Paulus: ”Men jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt. Det har nämligen av Kloes husfolk blivit mig berättat om eder, mina bröder, att tvister hava uppstått bland eder. Härmed menar jag att bland eder den ene säger: Jag håller mig till Paulus, den andre: Jag håller mig till Apollos, en annan: Jag håller mig till Cefas, åter en annan: Jag håller mig till Kristus. — Är då Kristus delad?  Icke blev väl Paulus korsfäst för eder? Och icke bleven I väl döpta i Paulus namn?”  

Istället för en andlig gemenskap i Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, så håller man sig till olika kyrkor, sekter och religiösa samfundens olika läror.
—————————-
Splittring i vår tid, har sin grund i att människor lyssnat till oandliga läror, som fyllt människans ande med själviskhet, egoism och ohörsamhet till Guds Ord.
—————————-
Splittringen har alltid skapat missförstånd, som slutat med stridigheter. I stället för att lyssna till Guds Ord, som varnat för splittring har man vänt sig bort ifrån Guds Ord. Och så säger Guds Ord till alla människor, som går egna vägar att: ”Många håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden.”..Se symbolbilden här ner till vänster…Ordsp. 14:12.
—————————-

Enligt Bibeln saknar Ekumeniken den helige Andes ledning och därför har den blivit ett djävulens bländverk. I Ekumeniken har man förenat de olika kyrkorna, i en falsk gemenskap, där medlemmarna saknar Guds Kärlek, Renhet och Rättfärdighet och där varje kyrka får fortsätta, att hålla fast vid sina egna läror och sina egna tolkningar av Guds Ord. Och därför så lyser deras verksamhet med himmelens Gud, Jesus Kristus och den helige Andes tydliga frånvaro.
—————————–
För att kunna hålla fast och binda medlemmarna, i Ekumeniken så ändrar man på Guds Ord, så att det passar Ekumenikens falska läror, som är i strid mot  Guds Ord.
—————————–
Jesus varnade tydligt för den kompromiss, som Ekumeniken bedriver och sade, att: ”Sådant skall edert tal vara, att ja är ja och nej är nej. Vad därutöver är, är av ondo.” Matt. 5:37.
—————————–
Allt som sker inom ekumeniken, och inom de olika kyrkorna, i vår tid, är tydligt förutsagt i Bibelns profetior, som ett Satans verk, som skulle känneteckna den sista tiden bland Guds folk.

I stället för att söka sig till Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, så söker människorna sig till de olika religiösa rörelserna, som har höjt och breddat dörren in i Guds rike. Och därför vill människorna inte se eller höra, att Jesus sagt: ”Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet,  och få äro de som finna den.”Matt. 7:13-14.

Den som läser Bibeln kan tydligt se, att Stefanus tydligt säger, att: ”Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer.”  Apg. 7:47-60. 

Min vän! Guds Ande bjuder i dag alla människor, i det splittrade religiösa system, att komma till Jesus Kristus. Ty han säger särskilt till dig: ”Kommen till mig, I alla, som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.”   Matt. 11:28. 

http://369614.hotellet.bahnhof.net/index23.html

/Maria

Jesus. /Hörnstenen. /Alla vi som tror….byggnadsten..

 

1 Petr 2/:1-9  Levande stenar. *För eder, I som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tro ”har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten” , som är en ”stötesten och en klippa till fall”. Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de sig; så var det ock bestämt om dem.

Kristus är grunden och Varje troende är en byggnadssten,  Ja vi troende är beroende av varandra, och därför är det så svårt att se att människor lider svårt av att bli utsparkade  ur en gemenskap som de trodde på…. Men det finns de som verkligen vill gå fram med Gud och dem ber vi för, måtte vi alla hitta varandra, människor som gjort ett val: Att gå med Kristus – hela vägen.

*Mitt samfund är i himmelen, mitt banér är kärleken, Och Andens gåva, gudasänd, är panten på mitt hem. Jag reskost fått av Herren i hans helga ords förråd, Och hem han mig ledsagar med sin nåd.*      Jesus, blodet, försoningen,  äkta gemenskap,  äkta evangelium……    /Maria

Jesus/..stillar stormen! /.Negativitet. från satan/ Länk

 

 
SKILLNAD……….
 
Det är en stor skillnad på världsliga känslor och himmelska känslor. Det är en stor skillnad på världslig glädje och himmelsk glädje. Djävulen använder världsliga och fysiska känslor i syfte att binda och vilseleda människan, vilket tyvärr många präster och predikanter talar tyst om.
 
Det framgår mycket tydligt i berättelsen när Jesus var tillsammans med sina lärljungar i en båt ute på havet då det helt plötsligt blåste upp en storm med en våldsam styrka vilket gjorde, att lärljungarna blev mycket rädda. Och allteftersom stormen ökade, ökade fruktan och ångesten i lärljungarna. Och de blev alla uppfyllda med negativa tankar. Och de okontrollerade tankarna skapade negativa känslor, som fängslade deras inre med förskräckelse och vanmakt, ty de trodde, att det värsta skulle hända.
 
*

Lyssna! Många som läser om den här händelsen, tycker kanske, som lärljungarna, att stormen och ovädret var det värsta som kunde drabba dem. Men djävulen som var grunden till ovädret, hade en mycket djupare och listigare och farligare plan med stormen. Ty i sin listighet, hade han tänkt ut en av de allra värsta katastrofer, som kan drabba människan. Ty i sin listighet hade djävulen planerat, att lärljungarna skulle förlora sin tro på Jesus Kristus och på himmelens Gud, på grund av de negativa känslorna.
 

”Gud är Ljus och inget mörker bor i Honom”

inlägg från:

Nyheter/ Januari. Avfall,Sprickor,2012, Noa..m m

 

 

Fortsatta seimiska störningar på jorden orsakar olika fenomen. Bland annat spricker jorden på flera håll vi har rapporterat från Afrika nu även i Oregon >> (Jesaja 24) Så vi ser att både Jorden som spricker och fåglar och fiskar dör är ett tecken på att Guds domar nu drabbar jorden.  /************

Maria:  Jag såg filmen från Hollywood igår: År 2012. Den var en ryslig film, som grep tag, mycket väl gjord (med alla katastrofer) även om jag inte tror på de Arkar som byggdes och skulle rädda världen,.

NOA byggde en båt- ja det gjorde han- på Guds order, och han räddade sin familj, men alla skrattade åt honom, – men se hur det gick.

Den säger mig att de nyheter vi får om det som händer på solen och de seismiska saker som händer att det är ”någonting” på gång. Jag försvarar inte titeln: 2012, men tänka kan jag ju, och det drar på alla sätt ihop sig över denna jord, till ett slut.

Det kommer hela tiden rapporter överallt ifrån världen om olika saker som verkligen kan sätta skräck i folk, det är också underligt hur Pastor Lindsey Williams har talat om just Eliten som sätter upp filmer som talar om katastrofer,—och sedan händer det, så var det tydligen med orkanen Katrina och den fruktansvärda olyckan i Gulfen. Jag är ingen  domedags profet men läsa kan jag ju och ta reda på nyheter. Skulle denna filmen vara ett av dessa förutsagda katastrofer- ja då är det ju kört. MEN nu måste vi komma ihåg vad Gud säger i sitt ord, den troende skall till himmelen, den troende på Jesus har en väg  att gå, Gå den vad det än kostar.

Hör Pastor L Williams igen:

http://www.youtube.com/user/MariaEvighet#p/f/10/L1SNyAlsXDY

Jesus är HERRE, och till honom sätter vi vårt hopp.

********

I två nätter har Herren talat till mig i en syn och en dröm, (ja redan för tre år sedan sade han samma ord) om en stor och svår händelse som skall komma…Den som inte vill ta till sig världshändelserna får väl blunda då, men det finns de som förstår vad Bibeln säger. Att folk vill leva i sin ”bubbla” av okunskap är inget jag kan göra ngt åt, jag har pratat med många människor om just vad Gud menar i sitt ord och att det är hårda tider. De stackars människorna över stora delar av jorden lider, det kan du se i tidningar och höra i radio och läsa på internet. Är det händelser som bara ploppar upp hursomhelst och sedan blir det lugnt igen? Nej jag tror inte det-  men jag tor på en Allvetande och god GUD.

/Maria/    Kommentera gärna och säg hur du tycker..den här sidan skulle  vilja ha människor som talar ut och att vi kan ha kommunikation, varför är ni så tysta? —så länge vi får behålla internet.

Bibeln/Insikt om Gud och frälsning/Katastrofer?/Andar

 

Vad ska ske för att människor skall komma till insikt om Gud?

Skall ännu fler världsomfattande katastrofer inträffa?
Skall fler sjunkhål inträffa och skrämma slag på folk?
Skall fler upplopp inträffa?
Skall regeringar falla och länder fara ännu mer illa?
Skall fler och fler människor mördas på gatorna och i hemmen?
Skall fler översvämningar i olika länder inträffa och fler epidemier inträffa?
Skall fler och fler söka Gud men inte finns honom?
Skall kometer och annat falla från himmelen innan man fattar?
Skall fåglar och bin fullständigt försvinna innan man förstår vad som är på gång?
SKall djuren ligga döda i högar innan man fattar att det är något som är allvarligt fel och börja söka Gud?
VAD skall ske för att människan skall förstå att Gud är Skaparen och livsuppehållaren?

Alla som läst bibeln och förstår den, vet att vi lever i de sista tiderna. Ja det spekuleras helt vilt, och sanningen finns hos Gud, i hans plan, i hans hjärta.
Jesus SKALL komma tillbaka även om vi inte vet NÄR.
Är det inte nu dags att ta sitt förnuft tillfånga? och vända om?
Vilken slags katastrof skall inträffa för att människan skall inse hur liten den är?

Jesus har fullständig makt över satan, som han besegrade när han dog för människornas synd och uppstod igen. Vet man detta? Vad finns det för undervisning idag? Eller har den framväxande Emerging Church helt förvridit huvudet på folk så att man inte kan evangelisera längre? Och satan forstätter sitt verk i den som inte förstår.

Vi behöver inte vara rädda för den som kallas satan för Jesus har vunnit seger. Vet man det då? I så fall så skulle folk vara mer frimodiga och mottagliga för Guds ord. Satan kan aldrig och kommer aldrig att kunna besegra Gud.

*Åter till Bibeln, boken om vår frälsning, Given av honom genom Andens bud. Himmelska bok som giver denna hälsning. Välkommen hem till himmelen och Gud.*

/Bibeln talar om många slags andar som plågar människor:

Andebesvärjelser och spådomsandar. 3 Mos 20:27

Misstankens ande 4 Mos 5:14

Lögnens ande 1 Kon 22:23

Trolöshetens ande Hos 4:12

Onda andar Matt 7:22

Orena andar Matt 10:1

Stum – och döv ande Mark 9:25

Vanmakts- och sjukdomsande Luk 13:11

Några av desa andar binder människor är plågade av andar som gör dem sjuka, eller som kontrollerar dem. Jesus drev ut onda andar från människor och befriade dem ifrån demonernas påverkan. Han sade också att ett av de sätt vi skulle hjälpa människor på, var att driva ut onda andar.

”I mitt namn ska ni driva ut onda andar.” / Mark 16:17.

Det gäller också att skilja på vad som är demoner och vår onda natur. Därför måste man utveckla en känslighet i sin ande, så att man kan känna igen och upptäcka onda andar./Maria

Bibelord./ Sök Gud. Älska varandra. / D Wilkerson

 

I CAN’T TALK TO YOU…UNLESS!

Gud säger till dig precis vad han vill vara för DIG/Oss alla:

“I want to be your adviser, your counselor, your guide,
your protector, your provider. I want to walk with you through every trial and
hardship. And I want to favor, bless and keep you by my Spirit. ”

Läs hela predikan från D Wilkerson här:

http://www.worldchallenge.org/en/node/12109

Gud vill alltså vara den som ger oss råd, vår guide genom livet, vår försvarare, m m och vara med oss genom hela vår jordevandring och vara vår Gud i evighet….

…Men innan han kan vara allt detta för oss/dig, måste vi vara beredda på att ta ett steg tillbaka och förändra oss och våra hjärtan. Johannes 15:17 talar till oss och säger: ”Ni skall älska varandra.”      (These things I command you, that ye love one another” (John 15:17).
Det är inte så kärleksfullt i världen, på jorden, bland människorna. Det saknas så mycket kärlek, och man är nog inte säker på hur man skall kunna få den, eller kunna ge den. Alldeles för mycket står i vägen för kärleken. Pengarna styr, man jagar en ekonomi som  man kanske aldrig kan få, man jagar efter så mycket att man inte kan se eller hinner se ens sina närmaste, sin familj, och minst av allt vill man kanske  lära känna Gud… Ekonomin styr ju….. och habegäret är så stort.

Jesus säger att kärleken är det största och att vi skall älska varandra som Jesus älskar oss. Kan vi det, utan Guds Ord? Nej jag tror inte det för då hade det sett annorlunda ut. Är vi beredda att ge vårt liv för andra? Nej jag tror inte det heller….Det finns så mycket som visar kvalitén på vår kärlek, i vardagliga situationer. Hur är vi?

Om alla skulle ta fasta på Guds Ord, så skulle så mycket vara annorlunda.

*Allenast i hopp till Gud Min själ är stilla, Han hörer min bön, ger frid, Trots världens villa. Hur satan än rasa må Och ont kan ämna, Jag känner mig trygg ändå I klippans rämna.*/Jonas P

/Maria

http://www.youtube.com/user/MariaEvighet#p/a/020983C8E9332A10/0/9UJtuyY8v1g

D Wilkerson Predikan/Satans listiga plan./ Erkänn synd

 

Du kommer här att kunna se en video om Satans plan och krig emot oss alla troende. Satan är ingen du behöver lägga ner energi på om du litar på Gud, men du skall veta om satans listiga planer, planer att förgöra den som tror och kasta sin smuts på dem som tror. Han plöjer över oss och vill lägga synd på oss och taga ifrån oss vår tro. Kan han lyckas? nej!

Lyssna på predikan och jämför den med vad som händer i denna sena timma. Smuts ochsynd vill styra våra liv, men i Anden är vi starka, så starka att vi kan behålla våra hjärtan rena.
Gud har gett oss Kristi Ande för att vi ska förstå vad synd i våra liv är och vad den vill göra med oss, krossa oss. Men Gud är större och vi får ständigt be om ledning av den helige Ande och bekänna synd.. Hela din vakna tid skall du ledas av den helige Ande och göra vad Gud vill.   Du kan.

Här kommer predikan som inleds med sången   How great …..

http://www.youtube.com/watch?v=4WuPAOzkFBs
OCH:

*Väck Jesus kär, din skara, som har slumrat  Ett stenkast ifrån dig på Kidrons strand! Kom till oss åter, som du fordom gjorde, Och lägg på oss din genomstugna hand!

OCH:

Döp oss att vårt liv må bliva Ditt, o, segerhjälte likt. Döp oss att vart renat hjärta Må bli ljust och varmt och rikt. Sedan med förnyad styrka Draga vi vårt goda svärd, Lyfta högre korsets fana, Segra över synd och värld.*

/Maria

År 2011 /Globalt arbete mot AIDS..R Warren

 

Globalt arbete mot AIDS

Chefen för FN-relaterade Global AIDS Fund, Michel Kazatchkine, förklarar i en artikel i Huffington Post att arbetet i AIDS Fonden fortsätter och är framgångsrikt, trots att stora delar av pengarna donerade av kändisar,regeringar och organisationer försvunnit ur fonden i förra årets statistik. Det här handlar om AIDS-arbetet och bekämpande av sjukdomar som ingår i FN:s MilleniumDevelopment Goals.
Orsakerna varför pengar försvinner sägs vara kulturen i fattiga länder och bristen på kontroll över var pengar hamnar.

Låter det här som en redan hörd klagovisa?

Vad är det som säger att just AIDS Fonden är mer utsatt än någon av de andra FN satsningarna kan man fråga sig? Eftersom det alltid finns en risk för korruption (och det faktum att man nu haft ca 65 år på sig att organisera sina projekt så att just inte detta händer!), kanske man undra varför så många FN satsningar verkar vara under den ena undersökningen efter den andra? Vad är problemet här? Bristen på organisation? Eller viljan? Ändå går arbetet bra, enligt Global AIDS Fund-chefen! Undra hur länge dessa skandaler ska fortsätta att med jämna mellanrum dyka upp, innan någon officiell person tar avstånd från systemet och får igång en vettig diskussion? Finns de måhända några whistleblowers i
faggorna?

Sverige har nu ställt in sina betalningar till fonden på 85 miljoner dollar, tills en undersökning gjorts.Även Tyskland har gjort det samma.

Pastor Rick Warren har siktat in sig på att bekämpa AIDS i sin PEACE Plan. Kanske Rick borde sätta upp sina egna fonder, när det ser ut så här?

Fondens storlek är betydande: ca 21 miljarder dollar. Fonden har varit ett älsklingsprojekt hos deltagarna på World Economic Forum. Så här räddas inte världens sjuka i AIDS.

AP/Huffington Post-artikel som rapporterar om stöld ur AIDS Fonden:
http://www.huffingtonpost.com/2011/01/23/global-health-fund-fraud_n_812801.html

FN Global AIDS Fund chef förklarar:
http://www.huffingtonpost.com/michel-d-kazatchkine/global-fund-corruption_b_813285.html

Tyskland ställer in sina betalningar till AIDS Fonden:
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14798279,00.html
?maca=en-TWITTER-EN-2004-xml-mrss

Janne Olofsson

/Tack Janne för detta inlägg, man kan undra hur AIDS kom till, vad görs egentligen i alla organisationer,  vart tar pengarna vägen,,,vad gör Rikc Warren i sin Peace plan…och mera./Maria

Kärleken från Jesus / Djupare ner invid korset

 

*Djupare ned invid korset, Djupt i försoningens flod, Där du i underbar kärlek Seger mig ger i ditt blod!
*Djupare med dig i döden Så införlivas jag må, Att i uppståndelselivet Rikare del jag må få/ C B.*

*

-Ju längre ifrån oss själva vi kommer och mer och mer lutar oss mot Jesus, och ju djupare vi lär känna korset, ju mer förstår vi Guds kärlek.

*
-Ju mer vi dör från våra egna själviska jag,  och desto fortare vi förstår nödvändigheten av det, desto mer kan vi tjäna Mästaren, den osjälviske syndfrie Jesus, vår Herre.

*
-Ju mer vi glömmer världen och ju mer vi tittar på Jesus och lär oss vad han vill visa oss, desto bättre mår vi och ju mer får vi uträtta.

*
-Gör vi detta så kommer vi att få märka att livet blir mer glädjefyllt och även svårare, i och för sig, för det är ju inte många som vill höra om Jesus, men han visar oss vägen till vittnande.
Men om man frågar Gud vad han vill att man skall göra, ja, då får man svar på den frågan.
Ju mer man lever i Guds Ord och tar fasta på vad han säger, desto mer får man uträtta.

*

-Vad kan vi ge Jesus? Oss själva och vår kärlek till honom.

-Ge honom hjärtats odelade kärlek. Ge honom  allt av dig.  /Maria

http://www.youtube.com/watch?v=2f1bcJopx54   O The Deep Deep Love

Avfallet/ Från tro till OTRO, Andlig kyla. D Wilkerson

 

19 oktober, 2009   D Wilkerson

*Det är dags att få det rätt ställt med Gud.*

by David Wilkerson | October 19, 2009 

-Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag (2 Kor 6:2, min kursivering. Vakna Sverige    http://www.vaknasverige.se )                                                     

*Detta budskap är avsett för alla som har avfallit från Herren. Avfall är en biblisk term som betyder ”falla ifrån, vända bort, avfall.” Enligt aposteln Paulus, som skrev ovanstående vers, ”är idag barmhärtighetens och nådens dag.” Med andra ord: Om du någonsin planerar att tro, så är det dags nu.

Detta uttalande av Paulus är både en inbjudan och en varning. Varningen är som följer: ”Ta inte emot Guds nåd förgäves. Ignorera inte, försumma eller förkasta inte Guds erbjudande om förbarmande. Svara på den nu, när den erbjuds dig.”

Jesus varnade för att många troende kommer att vända bort och kallna: ”Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta” (Matt 24:12). Hans budskap är tydligt: Många som har varit brinnande för Gud kommer att falla ifrån. De kommer att glida in i en andlig kyla. Och några kommer att vända om till sina gamla köttsliga liv. När ska detta hända? Det kommer att ske i den tid som Jesus kallade ”början på ’födslovåndorna’” (24:8).

All avfällighet vi ser idag – vändningen från tro till otro – kommer vid en tid när du minst av allt skulle förvänta dig det. Snarare skulle du förvänta dig att människor närmade sig Gud. Vi är i början av de dagar av ”stora våndor” som Jesus hänvisade till. Till och med framstående röster i världen håller med: Detta är dagar av obeskrivlig syndfullhet, utmärkta av okontrollerbar girighet, otyglade sexuella perversioner, massor med människor som hänger sig åt missbruk av alla de slag, från droger till alkohol till pornografi.

Jag frågar dig: Är det idag tid att strunta i räddningens dag? Absolut inte! Om du någonsin uppriktigt älskat och följt Jesus men nu är kall och likgiltig, talar den Helige Ande till dig. Han inbjuder dig att komma tillbaka till Kristi nådefulla armar. Med barmhärtighet ber jag dig enträget att lyssna till vad den Helige Ande säger. Den som har öron, han må höra.

Några som avfallit säger till sig själv, “Jag kan få det rätt ställt med Herren närhelst jag väljer det, jag är bara inte redo. Jag är inte arg på Gud, jag behöver bara tid med mina vänner, tid att roa mig. Jag vet att Gud är kärleksfull och barmhärtig. När jag är redo kommer jag till honom. Jag kommer att veta när det är dags.” Jag hör dessa tankar särskilt bland unga människor som håller på och glider iväg.

Den Helige Ande har tvingat mig att visa dig faran av kyla. Det är inte så att Gud vänder sig bort från dem som faller ifrån; hans nåd erbjuds ständigt. Kristi blod för syndare kommer aldrig att förlora sin kraft. Men kyla har en mäktig och förutsägbar effekt.
*Andlig kyla leder till hjärtats förhärdelse.
Begreppet “förhärdelse” indikerar ett tillstånd som är bortom påverkan av alla nådefulla vädjanden, all övertalning från den Helige Ande. Det börjar med kyla – en självpåtagen uteslutning från Gud, med ingen som helst avsikt att lyda maningen i hans evangelium. För dem som fortsätter i kyla mot Guds röst – som håller sig på avstånd från den Helige Ande – är förhärdelse resultatet.

Paulus refererar till detta när han säger att innan Kristi återkomst, “[Ty först] måste avfallet ha skett.” Han talar om ett massavfall, som följs av lössläppandet av en antikristlig ande vid den tiden (se 2 Tess 2:3). De som ”icke gav kärleken till sanningen rum” (2:10) kommer att råka ut för en stor villfarelse; de kommer att tro lögner i stället för sanningen. Och de som vänder bort från honom som är sanningen kommer att hemfalla till ”orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedra dem som gå förlorade” (2:10).

Hebreerbrevet ger denna varning: “Se därför till, mina bröder, att icke hos någon bland er finnes ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden, utan förmana varandra alla dagar, så länge det heter ’i dag’, på det att ingen av er må bli förhärdad genom syndens makt att bedra” (Hebr 3:12-13).

Älskade, jag uppmanar dig just nu, så som Hebreerbrevet undervisar. Vi läste tidigare i detta kapitel, ”Så säger den helige Ande: I dag, om ni får höra hans röst, må ni icke förhärda era hjärtan, såsom när de förbittrade mig på frestelsens dag i öknen” (3:7-8). ”Låt oss hålla fast vid bekännelsen [av tro] (4:14).

Att hålla fast vid vår tro är avgörande, därför att den synd som förhärdar mest är otro. Israel förhärdade sina hjärtan ”såsom när de förbittrade mig på frestelsens dag i öknen” (3:8). Detta skedde under Israels tid för prövning, när våldsamma vedermödor hade kommit över dem. Under den svåra tiden verkade det som att Guds löften svek dem. När det verkade som att Herren inte längre svarade på deras rop blev de förargade på honom.

Något likartat har hänt med många kristna i denna generation. Jag har talat med troende som en gång var brinnande och som nu har förhärdade hjärtan. Detta är människor som en gång förtröstansfullt vandrade med Herren. De trodde på hans Ord, grundade sina liv på bibliska sanningar, var fullständigt brinnande för Jesus. Sedan kom en kris. De ropade ut till Gud ur sina desperata behov, men deras böner besvarades inte enligt deras tidsplan. I vrede anklagade de Gud, ”Du svek mig!” Idag vill inte dessa människor höra ett ord av vad jag säger.

Andra har blivit förledda genom att umgås med ogudaktiga vänner. Guds nåd finns fortfarande för dem, hans barmhärtighet är utsträckt, men över tid har syndens njutningar förhärdat dem.

Gud hjälpe oss i dessa osäkra dagar att “ta oss i akt”, så att ingen av oss blir förhärdad i hjärtat på vår prövnings dag. Du tänker kanske att du aldrig skulle kunna förhärda ditt hjärta. Men svåra tider och vedermödor är garanterade att komma till alla som följer Jesus, ingen är undantagen. Därför, ”I dag, om ni får höra hans röst, må ni icke förhärda era hjärtan” (Hebr 4:7).
Nu är tiden inne för att få det rätt ställt med Gud eftersom den här generationen har förlorat sin fruktan för honom.
Här är vägen till undergång: när det inte finns någon Gudsfruktan kvar i landet. Skriften talar gång på gång om Gudsfruktan: ”Frukta HERREN, och fly det onda” (Ords 3:7). ”Att frukta HERREN är att hata det onda” (8:13). ”Genom barmhärtighet och trofasthet försonas missgärning, och genom HERRENS fruktan undflyr man det onda” (16:6).

För flera år sedan var jag inbjuden att tala på Yale University. När jag anlände blev jag varnad för att en grupp med demonstranter fanns bland publiken, redo att avbryta mig vid given signal. När jag steg upp på podiet såg jag några av dem som skulle protestera hålla i skyltar.

Mitt budskap den kvällen var, “Helvetet: Hur det är och Vilka som kommer dit.” Jag predikade exakt det som Jesus sa: ”Där skall vara gråt och tandagnisslan.” När jag talade var det fullständigt tyst i publiken. Atmosfären blev tung av överbevisning. Efteråt gick publiken ut i chockad tystnad.

Jag kommer aldrig att glömma den gudstjänsten. Det fanns en äkta Gudsfruktan på det stället, en vördnadsfull bävan, till och med bland dem som var mest emot evangeliet. En välkänd skribent för The New York Times bevakade händelsen. Han berättade för mig senare, ”Det var så tyst på platsen så min penna lät högt.”

När jag gick genom lobbyn efter evenemanget var några av de protesterande kvar där med sina skyltar. När de såg mig vände de sig bort. De hade ingen förklaring till Guds majestät och helighet som de nyss hade mött.

Jag säger dig att de dagarna med Gudsfruktan sedan länge är borta. Idag har Satan släppt lös ett bekvämlighetens evangelium. Nu finns det betalda annonser på bussarna i New York City där det står, ”Det finns ingen Gud – Roa dig!” På skyltar på Londonbussar står det liknande saker, ”Det finns ingen Gud – Festa loss!”

Varför lever sådana där hänsyftningar till Gud kvar genom tiden? Det är på grund av att mänskligheten aldrig fullt ut har kunnat skaka av sig fruktan för syndens konsekvenser. Världen plågas av realiteten av en Domens Dag, en tid för slutlig räkenskap och ett verkligt helvete. Den Helige Ande har varit trofast i att varna varje generation, hur fallen den än varit. Och han talar just nu.

När det inte finns någon fruktan för Gud, måste människor uppfinna ett evangelium om bekvämlighet.
Världen har diktat ihop ett evangelium i vilket det inte finns någon Gud och därför inte någon himmel eller något helvete. Det finns inget liv efter detta med något eller någon att stå till svars inför.

Var figurerar Jesus i detta evangelium om bekvämlighet? Han är väldigt mycket en del av det – men det är en helt annan Jesus! Det här är en annorlunda Jesus, en ”tolerant” person som framställs som den mänskliga kärlekens innersta väsen. Han omfamnar alla religioner, ger rum för enkönade äktenskap, deklarerar att det inte finns något sådant som gott eller ont. Det finns inga syndare för denne Jesus – och därför nämns inte synden, inte ens avvikande beteende. Hans budskap är att du inte behöver förvandlas eftersom det inte är något fel med dig. Det finns helt enkelt ingen dom eller vrede i honom.

Paulus kallade detta för ett “annat evangelium” (Gal 1:6). Och han varnade för att de som predikar det ”vill förvränga Kristi evangelium” (1:7). Som du kan föreställa dig är det ett förföriskt evangelium som vädjar till många. Och otaliga, särskilt unga människor, fångas upp i det. Detta förklarar varför ett växande antal av kristna ungdomar accepterar enkönade äktenskap. Många evangelikala kyrkor antar detta förföriska evangelium. Det händer precis så som Paulus varnade: ”Många ska komma in i villfarelse och tro att lögn är sanningen!”

Världen må kasta bort Bibeln och förkasta den sanna Jesus, Guds egen Son. Världen må också förneka att det finns en himmel eller ett helvete. Det kommer alltid att finnas en förnekelse av Kristi uppståndelse, lika väl som vår egen uppståndelse från de döda genom Guds kraft. Men Jesus själv sa att efter döden blir det en domens dag. Han varnade för ett verkligt helvete där det är gråt och tandagnissel. Han sa att i helvetet kan mörkret kännas, att masken aldrig dör, vilket betyder samvetet.

Du förstår, att bara säga att det inte finns någon Gud, inget helvete och ingen Domens dag ändrar inte på fakta när det gäller dessa saker. Vilken obeskrivlig skräck det måste vara att vakna upp i evigheten och finna att allt är sant. Paulus ger denna varning: ”Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så ska ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors som i sina egna samveten är brännmärkta såsom brottslingar” (1 Tim 4:1-2).

Här är en tydlig varning från Gud till alla som avfallit idag. Det är ett barmhärtighetsrop. Det är som om en budbärare står vid sidan av den breda vägen som leder till fördärv och ropar, ”Vänd om! Vänd om! Vägen du går på leder direkt till fördärvet.” Det budskapet är äkta kärlek och barmhärtighet.
Nu är tiden inne för att få det rätt ställt med Gud eftersom Jesus kommer tillbaka mycket snart.
Alla som tror på Jesus vet i sina hjärtan att tiden är nära. Kristus talade mycket om det. Det är sant att ingen vet exakt vilket klockslag han ska komma tillbaka. Jesus själv sa det. Ändå beskrev han tydligt vad som ska hända strax före hans ankomst: ”Det kommer att vara krig och uppror, och många ska komma och göra anspråk på att vara Kristus. Men bli inte förskräckta; slutet kommer inte omedelbart” (se Luk 21:8-9).

”Folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike; och det skall bli stora jordbävningar, också hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner ska visa sig och stora tecken på himmelen….. Och då skall man få se ’Människosonen komma i en sky’, med stor makt och härlighet” (21:10-11, 27, min kursivering).

När får vi se honom komma? Jesus säger att det kommer att ske när ”nu människor uppgiver andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter ska bäva” (21:26, min kursivering). En del lärda säger att detta avsnitt refererar till förstörelsen av Jerusalem år 70. Men det kan inte stämma, eftersom världen vid den tiden inte såg Kristus komma i en sky med stor makt och härlighet.

Sanningen är att detta avsnitt är en av de säkraste signalerna för oss på att Jesus kommer snart. Tänk på skakningarna som äger rum idag. Världen skakas ekonomiskt, moraliskt, med naturkatastrofer, med terrorism, med kärnvapenhot från skurkstater. Vad är effekten av detta enorma skakande? Det är bortom allt tvivel: Människor är räddare än någonsin.

Otroligt nog hör vi inte mycket förkunnande om Jesu återkomst. En del predikar att han kommer men inte i vår tid. Andra förkunnar, ”Kyrkan måste få herraväldet först, och det kan ta tusentals år.” (Denna tro är grunden för vad som är känt som ”herraväldesteologi.”)

Jesus varnar oss för sådant tänkande. Han säger, ”Men om så är, att tjänaren […] säger i sitt hjärta: Min herre kommer icke så snart” (Matt 24:48), Paulus upprepar detta: ”Alla ska vi bli förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade” (1 Kor 15:51-52).

Alla dessa avsnitt talar om förväntan. Enligt Paulus är det förväntan som får oss att överflöda i Guds äkta verk: ”Alltså, mina älskade bröder, var fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom ni vet att ert arbete icke är fåfängt i Herren” (15:58, min kursivering). Vi ska alltid överflöda i Herrens verk, med syftet att vara sysselsatta tills han kommer.

När jag först började predika som tonåring, gav jag ut predikningar om Herrens ankomst. Senare, när jag kom till New York city i tjugoårsåldern, predikade jag på gatorna för missbrukare och gängmedlemmar om Kristi ankomst. Jag predikade om den rättfärdiga Gudsfruktan, att Herren inte låter sig förlöjligas, och att leva med den dagliga förväntan att Jesus kommer när vi minst anar det. Sedan dess har jag predikat detta budskap över hela världen. Och jag kommer att fortsätta predika det tills jag dör!

Jesus säger väldigt tydligt till oss: ”Var klädda i beredskap och håll era lampor brinnande ….. Och var ni lika tjänare som väntar på att deras herre skall bryta upp ….. Saliga är de tjänare som deras herre finner vakande, när han kommer. ….. Och vare sig han kommer under den andra nattväkten ….. Så var också ni redo ty i en stund då ni icke väntar det skall Människosonen komma” (Luk 12:36, 37, 39-40).
Den Helige Ande kallar oss att vakna upp och lämna allt till Jesus – nu, idag!
Detta är samma maning som gavs till Israel för många år sedan: “Vakna upp, vakna upp, ikläd dig din makt, o Sion; ikläd dig din högtidsskrud, ….. Skaka stoftet av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem; lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. Ty så säger HERREN: Ni har blivit sålda för intet; så ska ni också utan penningar bli lösköpta” (Jes 52:1-3).

Hör vad Anden säger till dig idag. Jesajas budskap var riktat till Israel, men det är avsett för alla i denna messianska tid. Tänk på det: Precis som Israel är du Guds älskade – och du har också hållits fången tillräckligt länge. Du har varit i kedjor alldeles för länge. Djävulen har inget anspråk på dig. Han dog inte för dig.

Det är dags för dig att resa dig upp ur stoftet. Om du vill ta ett steg i tro – om du vill komma till barmhärtighetens och nådens tron – de där kedjorna kommer att falla från dig. Jag uppmanar dig idag: Res dig upp ur fruktans stoft! Upp ur desperationens stoft! Upp ur otrons stoft!

Du tillhör Jesus. Han har en fordran på dig. Men du måste ta första steget. Han kommer inte att tvinga dig att resa dig upp. Du måste stå upp och frigöra dig själv. Ställ dig upp idag!

För några år sedan stod jag öga mot öga med det ondskefulla Mau Mau-gänget i Brooklyns Fort Greene-projekt. När jag berättade för de där förhärdade unga människorna om Jesus förbannade mig en ung gängledare som hette Nicky. Mitt första budskap till Nicky Cruz var dessa fyra ord: ”Nicky, Jesus älskar dig.” Det är alltid den första maningen i evangeliet om Kristus: ”Jesus älskar dig.” Det finns barmhärtighet, förlåtelse och helande, tillgängligt genom tro till alla som kommer.

Men det blev även en till maning till Nicky och hans gäng. Den maningen kom senare, på ett möte med flera gäng i den gamla S:t Nicholas Arena. Jag sa till de unga människorna som var samlade där: ”Ni har hört evangeliet. Nu vet ni att Jesus älskar er. Men ni behöver också veta att ni kan bli förvandlade. Jag ber er att stå upp – just nu, idag. Kom fram och ge allting till Jesus.”

Det var början på en förvandling i så många unga människors liv, förvandlingar som har genljudit genom generationer ända till denna dag.

Låt mig nu visa hoppet som vi har fått. Herren sade om Israel, ”Ty mitt folks håg står till avfall från mig; … Men hur skall jag kunna giva dig till pris?” (Hos 11:7-8). ”Ja, deras avfällighet vill jag hela, jag vill bevisa dem kärlek av hjärtat, ty min vrede har vänt sig ifrån dem” (14:5).

Allt detta sades före Korset, före Jesu utgjutna blod. Idag finns inbjudan här. Om du har hört det tidigare, lyssna på det igen idag: ”Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro. Tag på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; så ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt” (Matt 11:28-39).

Jag ber dig enträget idag, just nu: Bara kom. Tro. Finn vila för din bekymrade själ. Gud lovar att möta dig. Amen!     /  D Wilkerson

19 oktober, 2009 

http://www.youtube.com/user/MariaEvighet#p/f/24/lMIbUeA9eDI

Bibeln/S Sjöberg Bekvämligh.Dagen/Undersök,reagera

 

Stanley Sjöberg om pingstkyrkor och kristendom Stanley Sjöberg:

Bekvämligheten måste motarbetas
På de platser i världen där det finns väckelse satsar människor helhjärtat på sitt sammanhang. I Sverige är det bekvämligheten som styr.

Läs mer: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=245190

************************

AlertSweden:
Som nyfrälst och många år framåt sprang jag ut och in i ”kyrkor”. Jag var medlem i en pingstkyrka, en missionskyrka och en EFK-kyrka och jag besökte ett antal andra samfund/kyrkor/organisationer.

Jag är tacksam till Gud att Han till slut lät mig förstå att det jag egentligen visste från början var sant nämligen att Herren Gud och Jesus Kristus inte bor i byggnader av sten utan i pånyttfödda människors hjärtan.

Att pingstkyrkor och andra samfund har många medlemmar visar inte att det finns många kristna i landet. Det finns inget som säger att dessa människor är kristna.

Ett tecken på att man är kristen är att man har Guds Ande, som den som tror har fått i pånyttfödelsen. (Johannes evang. 3:3)
1 Petrus 2:5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.
Apostlagärningarna 17:24 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand.

Det finns ingen likhet mellan den församling (ekklesia) som vi kan se i NT och med det som vi kallar för församling idag – /samfund/organisationer/kyrkor etc.

Inte konstigt att jag kände mig obekväm i dessa sammanhang, som är skapade av människor och inte av Gud!

****************
I Nya Testamentet kan du inte heller se att Guds sanna församling ska ge tionde som Stanley Sjöber talar om. Det är en lögn från Satan liksom han har ljugit om vad som är en Guds församling enligt Skriften!

Här är två artiklar för dig som är en ”Berean” (en som undersöker i Skriften vad som är sant):
The Evangelical Subculture. ”Like Joining a Club”:
http://www.apostasywatch.com/TeachingDiscipleship/ArticlesFromOtherAuthors
/TheEvangelicalSubculture/tabid/203/Default.aspx

Och om TIONDE kan du läsa här: ”Under the Law or Led by the Spirit”
http://www.seekgod.ca/tithing.htm

Och här är en svensk länk som du kan få info från om kyrkor/församling etc.

Men var en ”Berean” och kolla själv med Skriften för att se om det som skrivs är sant!

Tro inte på vad människor säger utan var ledd av den helige Ande och Skriften/Guds Ord!

**********************

Och här är en svensk länk som du kan få info från om kyrkor/församling etc.
http://www.algonet.se/~allan-sv/INDEX2.HTM

Uppenbarelseboken 18:4

Och jag hörde en annan röst från himmelen säga:
”Drag ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga
i hennes synder och får er del av hennes plågor.
Artikel från Alert Sweden /Tack/

http://alertsweden.blogg.se/2011/january/stanley-sjoberg-om-pingstkyrkor-och-kristendo.html?_tmp=9e9f9bd5811fa1b8e2712f312b7a2ff3ad405555

/Jag har likadana åsikter därför kom detta inlägget här.Människoskapat och människobud som inte stämmer överens med vad Jesus säger, det är inte rätt att vara i./Maria