Avfallet/ Från tro till OTRO, Andlig kyla. D Wilkerson

 

19 oktober, 2009   D Wilkerson

*Det är dags att få det rätt ställt med Gud.*

by David Wilkerson | October 19, 2009 

-Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag (2 Kor 6:2, min kursivering. Vakna Sverige    http://www.vaknasverige.se )                                                     

*Detta budskap är avsett för alla som har avfallit från Herren. Avfall är en biblisk term som betyder ”falla ifrån, vända bort, avfall.” Enligt aposteln Paulus, som skrev ovanstående vers, ”är idag barmhärtighetens och nådens dag.” Med andra ord: Om du någonsin planerar att tro, så är det dags nu.

Detta uttalande av Paulus är både en inbjudan och en varning. Varningen är som följer: ”Ta inte emot Guds nåd förgäves. Ignorera inte, försumma eller förkasta inte Guds erbjudande om förbarmande. Svara på den nu, när den erbjuds dig.”

Jesus varnade för att många troende kommer att vända bort och kallna: ”Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta” (Matt 24:12). Hans budskap är tydligt: Många som har varit brinnande för Gud kommer att falla ifrån. De kommer att glida in i en andlig kyla. Och några kommer att vända om till sina gamla köttsliga liv. När ska detta hända? Det kommer att ske i den tid som Jesus kallade ”början på ‘födslovåndorna’” (24:8).

All avfällighet vi ser idag – vändningen från tro till otro – kommer vid en tid när du minst av allt skulle förvänta dig det. Snarare skulle du förvänta dig att människor närmade sig Gud. Vi är i början av de dagar av ”stora våndor” som Jesus hänvisade till. Till och med framstående röster i världen håller med: Detta är dagar av obeskrivlig syndfullhet, utmärkta av okontrollerbar girighet, otyglade sexuella perversioner, massor med människor som hänger sig åt missbruk av alla de slag, från droger till alkohol till pornografi.

Jag frågar dig: Är det idag tid att strunta i räddningens dag? Absolut inte! Om du någonsin uppriktigt älskat och följt Jesus men nu är kall och likgiltig, talar den Helige Ande till dig. Han inbjuder dig att komma tillbaka till Kristi nådefulla armar. Med barmhärtighet ber jag dig enträget att lyssna till vad den Helige Ande säger. Den som har öron, han må höra.

Några som avfallit säger till sig själv, “Jag kan få det rätt ställt med Herren närhelst jag väljer det, jag är bara inte redo. Jag är inte arg på Gud, jag behöver bara tid med mina vänner, tid att roa mig. Jag vet att Gud är kärleksfull och barmhärtig. När jag är redo kommer jag till honom. Jag kommer att veta när det är dags.” Jag hör dessa tankar särskilt bland unga människor som håller på och glider iväg.

Den Helige Ande har tvingat mig att visa dig faran av kyla. Det är inte så att Gud vänder sig bort från dem som faller ifrån; hans nåd erbjuds ständigt. Kristi blod för syndare kommer aldrig att förlora sin kraft. Men kyla har en mäktig och förutsägbar effekt.
*Andlig kyla leder till hjärtats förhärdelse.
Begreppet “förhärdelse” indikerar ett tillstånd som är bortom påverkan av alla nådefulla vädjanden, all övertalning från den Helige Ande. Det börjar med kyla – en självpåtagen uteslutning från Gud, med ingen som helst avsikt att lyda maningen i hans evangelium. För dem som fortsätter i kyla mot Guds röst – som håller sig på avstånd från den Helige Ande – är förhärdelse resultatet.

Paulus refererar till detta när han säger att innan Kristi återkomst, “[Ty först] måste avfallet ha skett.” Han talar om ett massavfall, som följs av lössläppandet av en antikristlig ande vid den tiden (se 2 Tess 2:3). De som ”icke gav kärleken till sanningen rum” (2:10) kommer att råka ut för en stor villfarelse; de kommer att tro lögner i stället för sanningen. Och de som vänder bort från honom som är sanningen kommer att hemfalla till ”orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedra dem som gå förlorade” (2:10).

Hebreerbrevet ger denna varning: “Se därför till, mina bröder, att icke hos någon bland er finnes ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden, utan förmana varandra alla dagar, så länge det heter ’i dag’, på det att ingen av er må bli förhärdad genom syndens makt att bedra” (Hebr 3:12-13).

Älskade, jag uppmanar dig just nu, så som Hebreerbrevet undervisar. Vi läste tidigare i detta kapitel, ”Så säger den helige Ande: I dag, om ni får höra hans röst, må ni icke förhärda era hjärtan, såsom när de förbittrade mig på frestelsens dag i öknen” (3:7-8). ”Låt oss hålla fast vid bekännelsen [av tro] (4:14).

Att hålla fast vid vår tro är avgörande, därför att den synd som förhärdar mest är otro. Israel förhärdade sina hjärtan ”såsom när de förbittrade mig på frestelsens dag i öknen” (3:8). Detta skedde under Israels tid för prövning, när våldsamma vedermödor hade kommit över dem. Under den svåra tiden verkade det som att Guds löften svek dem. När det verkade som att Herren inte längre svarade på deras rop blev de förargade på honom.

Något likartat har hänt med många kristna i denna generation. Jag har talat med troende som en gång var brinnande och som nu har förhärdade hjärtan. Detta är människor som en gång förtröstansfullt vandrade med Herren. De trodde på hans Ord, grundade sina liv på bibliska sanningar, var fullständigt brinnande för Jesus. Sedan kom en kris. De ropade ut till Gud ur sina desperata behov, men deras böner besvarades inte enligt deras tidsplan. I vrede anklagade de Gud, ”Du svek mig!” Idag vill inte dessa människor höra ett ord av vad jag säger.

Andra har blivit förledda genom att umgås med ogudaktiga vänner. Guds nåd finns fortfarande för dem, hans barmhärtighet är utsträckt, men över tid har syndens njutningar förhärdat dem.

Gud hjälpe oss i dessa osäkra dagar att “ta oss i akt”, så att ingen av oss blir förhärdad i hjärtat på vår prövnings dag. Du tänker kanske att du aldrig skulle kunna förhärda ditt hjärta. Men svåra tider och vedermödor är garanterade att komma till alla som följer Jesus, ingen är undantagen. Därför, ”I dag, om ni får höra hans röst, må ni icke förhärda era hjärtan” (Hebr 4:7).
Nu är tiden inne för att få det rätt ställt med Gud eftersom den här generationen har förlorat sin fruktan för honom.
Här är vägen till undergång: när det inte finns någon Gudsfruktan kvar i landet. Skriften talar gång på gång om Gudsfruktan: ”Frukta HERREN, och fly det onda” (Ords 3:7). ”Att frukta HERREN är att hata det onda” (8:13). ”Genom barmhärtighet och trofasthet försonas missgärning, och genom HERRENS fruktan undflyr man det onda” (16:6).

För flera år sedan var jag inbjuden att tala på Yale University. När jag anlände blev jag varnad för att en grupp med demonstranter fanns bland publiken, redo att avbryta mig vid given signal. När jag steg upp på podiet såg jag några av dem som skulle protestera hålla i skyltar.

Mitt budskap den kvällen var, “Helvetet: Hur det är och Vilka som kommer dit.” Jag predikade exakt det som Jesus sa: ”Där skall vara gråt och tandagnisslan.” När jag talade var det fullständigt tyst i publiken. Atmosfären blev tung av överbevisning. Efteråt gick publiken ut i chockad tystnad.

Jag kommer aldrig att glömma den gudstjänsten. Det fanns en äkta Gudsfruktan på det stället, en vördnadsfull bävan, till och med bland dem som var mest emot evangeliet. En välkänd skribent för The New York Times bevakade händelsen. Han berättade för mig senare, ”Det var så tyst på platsen så min penna lät högt.”

När jag gick genom lobbyn efter evenemanget var några av de protesterande kvar där med sina skyltar. När de såg mig vände de sig bort. De hade ingen förklaring till Guds majestät och helighet som de nyss hade mött.

Jag säger dig att de dagarna med Gudsfruktan sedan länge är borta. Idag har Satan släppt lös ett bekvämlighetens evangelium. Nu finns det betalda annonser på bussarna i New York City där det står, ”Det finns ingen Gud – Roa dig!” På skyltar på Londonbussar står det liknande saker, ”Det finns ingen Gud – Festa loss!”

Varför lever sådana där hänsyftningar till Gud kvar genom tiden? Det är på grund av att mänskligheten aldrig fullt ut har kunnat skaka av sig fruktan för syndens konsekvenser. Världen plågas av realiteten av en Domens Dag, en tid för slutlig räkenskap och ett verkligt helvete. Den Helige Ande har varit trofast i att varna varje generation, hur fallen den än varit. Och han talar just nu.

När det inte finns någon fruktan för Gud, måste människor uppfinna ett evangelium om bekvämlighet.
Världen har diktat ihop ett evangelium i vilket det inte finns någon Gud och därför inte någon himmel eller något helvete. Det finns inget liv efter detta med något eller någon att stå till svars inför.

Var figurerar Jesus i detta evangelium om bekvämlighet? Han är väldigt mycket en del av det – men det är en helt annan Jesus! Det här är en annorlunda Jesus, en ”tolerant” person som framställs som den mänskliga kärlekens innersta väsen. Han omfamnar alla religioner, ger rum för enkönade äktenskap, deklarerar att det inte finns något sådant som gott eller ont. Det finns inga syndare för denne Jesus – och därför nämns inte synden, inte ens avvikande beteende. Hans budskap är att du inte behöver förvandlas eftersom det inte är något fel med dig. Det finns helt enkelt ingen dom eller vrede i honom.

Paulus kallade detta för ett “annat evangelium” (Gal 1:6). Och han varnade för att de som predikar det ”vill förvränga Kristi evangelium” (1:7). Som du kan föreställa dig är det ett förföriskt evangelium som vädjar till många. Och otaliga, särskilt unga människor, fångas upp i det. Detta förklarar varför ett växande antal av kristna ungdomar accepterar enkönade äktenskap. Många evangelikala kyrkor antar detta förföriska evangelium. Det händer precis så som Paulus varnade: ”Många ska komma in i villfarelse och tro att lögn är sanningen!”

Världen må kasta bort Bibeln och förkasta den sanna Jesus, Guds egen Son. Världen må också förneka att det finns en himmel eller ett helvete. Det kommer alltid att finnas en förnekelse av Kristi uppståndelse, lika väl som vår egen uppståndelse från de döda genom Guds kraft. Men Jesus själv sa att efter döden blir det en domens dag. Han varnade för ett verkligt helvete där det är gråt och tandagnissel. Han sa att i helvetet kan mörkret kännas, att masken aldrig dör, vilket betyder samvetet.

Du förstår, att bara säga att det inte finns någon Gud, inget helvete och ingen Domens dag ändrar inte på fakta när det gäller dessa saker. Vilken obeskrivlig skräck det måste vara att vakna upp i evigheten och finna att allt är sant. Paulus ger denna varning: ”Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så ska ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors som i sina egna samveten är brännmärkta såsom brottslingar” (1 Tim 4:1-2).

Här är en tydlig varning från Gud till alla som avfallit idag. Det är ett barmhärtighetsrop. Det är som om en budbärare står vid sidan av den breda vägen som leder till fördärv och ropar, ”Vänd om! Vänd om! Vägen du går på leder direkt till fördärvet.” Det budskapet är äkta kärlek och barmhärtighet.
Nu är tiden inne för att få det rätt ställt med Gud eftersom Jesus kommer tillbaka mycket snart.
Alla som tror på Jesus vet i sina hjärtan att tiden är nära. Kristus talade mycket om det. Det är sant att ingen vet exakt vilket klockslag han ska komma tillbaka. Jesus själv sa det. Ändå beskrev han tydligt vad som ska hända strax före hans ankomst: ”Det kommer att vara krig och uppror, och många ska komma och göra anspråk på att vara Kristus. Men bli inte förskräckta; slutet kommer inte omedelbart” (se Luk 21:8-9).

“Folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike; och det skall bli stora jordbävningar, också hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner ska visa sig och stora tecken på himmelen….. Och då skall man få se ‘Människosonen komma i en sky’, med stor makt och härlighet” (21:10-11, 27, min kursivering).

När får vi se honom komma? Jesus säger att det kommer att ske när ”nu människor uppgiver andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter ska bäva” (21:26, min kursivering). En del lärda säger att detta avsnitt refererar till förstörelsen av Jerusalem år 70. Men det kan inte stämma, eftersom världen vid den tiden inte såg Kristus komma i en sky med stor makt och härlighet.

Sanningen är att detta avsnitt är en av de säkraste signalerna för oss på att Jesus kommer snart. Tänk på skakningarna som äger rum idag. Världen skakas ekonomiskt, moraliskt, med naturkatastrofer, med terrorism, med kärnvapenhot från skurkstater. Vad är effekten av detta enorma skakande? Det är bortom allt tvivel: Människor är räddare än någonsin.

Otroligt nog hör vi inte mycket förkunnande om Jesu återkomst. En del predikar att han kommer men inte i vår tid. Andra förkunnar, ”Kyrkan måste få herraväldet först, och det kan ta tusentals år.” (Denna tro är grunden för vad som är känt som ”herraväldesteologi.”)

Jesus varnar oss för sådant tänkande. Han säger, ”Men om så är, att tjänaren […] säger i sitt hjärta: Min herre kommer icke så snart” (Matt 24:48), Paulus upprepar detta: ”Alla ska vi bli förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade” (1 Kor 15:51-52).

Alla dessa avsnitt talar om förväntan. Enligt Paulus är det förväntan som får oss att överflöda i Guds äkta verk: ”Alltså, mina älskade bröder, var fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom ni vet att ert arbete icke är fåfängt i Herren” (15:58, min kursivering). Vi ska alltid överflöda i Herrens verk, med syftet att vara sysselsatta tills han kommer.

När jag först började predika som tonåring, gav jag ut predikningar om Herrens ankomst. Senare, när jag kom till New York city i tjugoårsåldern, predikade jag på gatorna för missbrukare och gängmedlemmar om Kristi ankomst. Jag predikade om den rättfärdiga Gudsfruktan, att Herren inte låter sig förlöjligas, och att leva med den dagliga förväntan att Jesus kommer när vi minst anar det. Sedan dess har jag predikat detta budskap över hela världen. Och jag kommer att fortsätta predika det tills jag dör!

Jesus säger väldigt tydligt till oss: ”Var klädda i beredskap och håll era lampor brinnande ….. Och var ni lika tjänare som väntar på att deras herre skall bryta upp ….. Saliga är de tjänare som deras herre finner vakande, när han kommer. ….. Och vare sig han kommer under den andra nattväkten ….. Så var också ni redo ty i en stund då ni icke väntar det skall Människosonen komma” (Luk 12:36, 37, 39-40).
Den Helige Ande kallar oss att vakna upp och lämna allt till Jesus – nu, idag!
Detta är samma maning som gavs till Israel för många år sedan: “Vakna upp, vakna upp, ikläd dig din makt, o Sion; ikläd dig din högtidsskrud, ….. Skaka stoftet av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem; lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. Ty så säger HERREN: Ni har blivit sålda för intet; så ska ni också utan penningar bli lösköpta” (Jes 52:1-3).

Hör vad Anden säger till dig idag. Jesajas budskap var riktat till Israel, men det är avsett för alla i denna messianska tid. Tänk på det: Precis som Israel är du Guds älskade – och du har också hållits fången tillräckligt länge. Du har varit i kedjor alldeles för länge. Djävulen har inget anspråk på dig. Han dog inte för dig.

Det är dags för dig att resa dig upp ur stoftet. Om du vill ta ett steg i tro – om du vill komma till barmhärtighetens och nådens tron – de där kedjorna kommer att falla från dig. Jag uppmanar dig idag: Res dig upp ur fruktans stoft! Upp ur desperationens stoft! Upp ur otrons stoft!

Du tillhör Jesus. Han har en fordran på dig. Men du måste ta första steget. Han kommer inte att tvinga dig att resa dig upp. Du måste stå upp och frigöra dig själv. Ställ dig upp idag!

För några år sedan stod jag öga mot öga med det ondskefulla Mau Mau-gänget i Brooklyns Fort Greene-projekt. När jag berättade för de där förhärdade unga människorna om Jesus förbannade mig en ung gängledare som hette Nicky. Mitt första budskap till Nicky Cruz var dessa fyra ord: ”Nicky, Jesus älskar dig.” Det är alltid den första maningen i evangeliet om Kristus: ”Jesus älskar dig.” Det finns barmhärtighet, förlåtelse och helande, tillgängligt genom tro till alla som kommer.

Men det blev även en till maning till Nicky och hans gäng. Den maningen kom senare, på ett möte med flera gäng i den gamla S:t Nicholas Arena. Jag sa till de unga människorna som var samlade där: ”Ni har hört evangeliet. Nu vet ni att Jesus älskar er. Men ni behöver också veta att ni kan bli förvandlade. Jag ber er att stå upp – just nu, idag. Kom fram och ge allting till Jesus.”

Det var början på en förvandling i så många unga människors liv, förvandlingar som har genljudit genom generationer ända till denna dag.

Låt mig nu visa hoppet som vi har fått. Herren sade om Israel, ”Ty mitt folks håg står till avfall från mig; … Men hur skall jag kunna giva dig till pris?” (Hos 11:7-8). ”Ja, deras avfällighet vill jag hela, jag vill bevisa dem kärlek av hjärtat, ty min vrede har vänt sig ifrån dem” (14:5).

Allt detta sades före Korset, före Jesu utgjutna blod. Idag finns inbjudan här. Om du har hört det tidigare, lyssna på det igen idag: ”Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro. Tag på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; så ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt” (Matt 11:28-39).

Jag ber dig enträget idag, just nu: Bara kom. Tro. Finn vila för din bekymrade själ. Gud lovar att möta dig. Amen!     /  D Wilkerson

19 oktober, 2009 

http://www.youtube.com/user/MariaEvighet#p/f/24/lMIbUeA9eDI

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.