Archive | januari 2009

Boken Klagovisorna/Jeremia

 
irchgr22.gif

Klagovisorna heter en av böckerna i bibeln. Den har som syfte att: Att lära Guds folk att olydnad mot Gud leder till undergång och att visa tt Gud lider när hans folk lider. Dessa ord är nedskrivna strax före Jerusalems fall år 586 f Kr. Historisk situation: Jerusalem hade ödelagts av Babylon; många av invånarna hade dödats, andra misshandlats och tillfångatagits. Nyckelvers: *Jag har gråtit tills jag inte längre har några tårar. Mitt innnersta är upprört när jag ser vad som har hänr mitt folk. Små barn och spädbarn tynar bort och dör på gatorna.*Klag 2:11

Författare till Klagovisorna: Jeremia. Nyckelpersoner: Profeten Jeremia och Jerusalems invånare. Nyckelplats: Jerusalem. Särdrag: Klagovisorna är skriven i en stil som kännetecknar en gammal judisk begravnings- och klagosång. Varje kapitel är ett poem (se noten till 3:1ff) Källa Handbok för livet.

Jeremia kallas ju ”den gråtande profeten”. Kanske alla inte vet varför han kallades för det. Hans tårar var orsakade av brustet hjärta. Som Guds språkrör visste han vad som väntade Juda, hans hemland, och Jerusalem, Juda huvudstad och ”Guds stad”. Guds dom skulle komma med skräck och förödelse. Jeremia grät. Han sörjde inte för sin egen skull utan på grund av folkets ovilja att lyda Gud, den Gud som hade skapat dem, som älskade dem och inget hellre ville än välsigna dem.Jeremsia två böcker i Gamla testamentet har båda en viktig händelse i brännpunkten, nämöigen Jerusalems förstörelse. I Jeremia profeterar han om den, i Klagovisorna ser han tillbaka på den. Klagovisorna är en tårarnas bok, en sorgesång över Jerusalems öde.

Att känna en människa och känna till och veta varför den gråter, det är stort att få göra. Jeremia är Guds utvalde tjänare, men han är en ensam man ensam med sin förtvivlan. Ingen delar hans oro och hans vördnad för Gud.

Vår värld är full av orättvisor, av ond och bråd död. Fattigdom och krig finns på många ställen och det är verkligen en sorg att veta det. Gråter du för andra? Ber du för andra? Känner du att du vill dela bördan med dem som lider?

I Klagovisorna får du öppna dina ögon och se allt det som Gud gråter över och du kan gråta och sörja med honom.

*****

Uppläggning av boken:

1. Jeremia sörjer över Jerusalem. (1:1-22)

2. Guds vrede över synden (2:1-22)

3. Hopp mitt under svårigheter (3:1-66)

4. Guds vrede stillas (4:1-22)

5. Jeremia vädjar för Jerusalem (5:1-22)

*****Läs den…

 

Gud skapade världen /EJ Evolution

 

 
Detta är ett inlägg i den aktuella debatten om skapelse kontra utvecklingslära. De flesta kristna verkar vara överens om att det är Gud som, ensam, är upphovsman till hela universum. Sedan finns det dock flera olika idéer om hur det hela gått till. Eftersom evolutionsteorin (ET) är den, i alla medier, mest framförda uppfattningen, vill jag här ta upp flera problem som den medför, både naturvetenskapliga och teologiska.

Liv och intelligens är inte alls naturliga följder av materiens och energins/ljusets inneboende egenskaper. Det finns inget i materia och energi som, under förutsättning att naturlagarna följs, ger upphov till liv. Snarare tvärtom. Döden, kan man säga, är kemins seger över biologin.

Alltså, när naturlagarna får fritt spelrum träder döden in och livet bryts ner och upphör. En levande cell består egentligen helt enkelt av massor av döda ting som, tack vare att den kommer ur redan befintligt liv, innehar information för liv, och därmed är levande. Denna kommer till slut att brytas ner, allt efter naturlagarna, för att slutligen dö. Den består fortfarande av materia och energi, men den är död.

Om man tittar på beskrivningen av evolutionen och därmed lagen om ”den starkares överlevnad”, så ser man vilken grym historia vi har haft. Lager efter lager av sediment är fulla av fossil från djur som dött under svåra plågor; delvis uppätna av rovdjur, drabbade av sjukdomar och av enorma naturkatastrofer. Om man då betänker att människan, enligt denna tidslinje, kommer in väldigt sent på scenen, och att Gud direkt efter människans skapelse såg på skapelsen och såg att ”det var mycket gott” så tillstöter stora teologiska problem. Om detta är Guds definition av ”mycket gott”, då är himlen inget jag längtar till.

Den bästa förklaringen ur biblisk synvinkel är i stället att alla dessa sedimentlager kom till under en mycket kort period, nämligen under syndafloden.

Om man ska använda Nya testamentet för att tolka Gamla testamentet, kan man ju använda Jesu egna ord från Mark 10:6: ”från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna”. Att kalla de sista hundratusentals åren, enligt ET, av en påstådd 16 miljarder års historia för universum, för ”skapelsens början” verkar ju ganska långsökt.

Petrus varnar dessutom i 2 Petr 3:3-6 för något som liknar evolutionsteorin.

Hela teorin om livets långsamma utveckling är beroende av att saker och ting har pågått i evigheter på samma sätt som de pågår i dag. Därmed måste en världsvid översvämning (syndafloden) uteslutas. Även Jesus hänvisar dock till syndafloden i Luk 17:26-27.

Om man inte har med Adam och Eva som människosläktets ursprung, och därmed ett konkret och historiskt syndafall, då tappar frälsningen sin betydelse, och Jesu (den ”siste Adam”, 1 Kor 15:21,45) död på korset blir meningslös. Döden måste därmed alltid ha funnits, och det blir i själva verket just på grund av att döden finns som vi människor har uppkommit.

Nej, varför skulle vi, som tror på Guds Ord, kapitulera inför en sådan lära? Vid en närmare granskning av alla detaljer finner man att den inte heller är vetenskapligt underbyggd, och de verkningar som evolutionsteorin leder till kan vi med förfäran se på flera håll i samhället. Källa www.tidenstecken.se

Det Gamla och Nya förbundet

 

 

 Det nya förbundet.

*I Jeremia kan vi läsa om det nya förbundet som Gud skulle skriva i människors hjärtan genom Jesus Kristus. Gud skulle skriva sin lag i deras hjärtan istället för på stentavlor, som han hade gjort med de tio buden. Synden hade varit så befäst i deras inre att de inte förmådde vara annat än olydiga. (Jer 17:1). Denna erfarenhet liknar i hög grad den nya födelsen i Kristus, där Gud också tar initiativet.Om vi överlåter oss till Gud lägger han genom den helige Ande en längtan i vårt inre att lyda honom. I Jeremia 31:27 kan du läsa: ”Den dag ska komma, när jag ska öka befolkningen och fördubbla boskapen i Israel. I det förgångna har jag grundligt förstört landet, men nu ska jag med omsorg bygga upp det igen. Man ska inte längre citera talesättet att ”Barnen får betala för sina förfäders synder”. Var och en ska nämligen dö för sina egna synder.”

Och i Jeremia 31:31 kan du läsa: * Den dag ska komma när jag ska ingå ett nytt förbund med Israels folk och med Juda, säger Herren. Det kommer att bli som det jag ingick med deras förfäder, när jag tog dem vid handen för att leda dem ut ur Egypten, ett förbund som de bröt, trots att jag var deras rätte Herre, säger Herren. Detta är det nya förbund som jag ska ingå med dem: Jag ska skriva min lag i deras hjärtan, så att de längtar efter att ära mig. Då kommer de verkligen att vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud.*

Och i Jeremia kapitel 31: 38,39 kan du läsa om hur Herren skulle bygga upp Jerusalem. Du kan också läsa i Hebreerbrevet 10:16-17 följande:

” Detta är det nya förbundet som jag ska ingå med Israels folk: Mina lagar ska råda över deras tankar och deras handlande, och de ska alltid veta min vilja och alltid vilja lyda den.”

Ja här har du fått läsa lite om det nya förbundet, det finns så många ställen i bibeln som handlar om detta, läs hänvisningarna.

Gud välsigne dig.anihearts11.gif

 

 

 

Gud i samhället / En ny världsordning?

ist2_2701041_love_bible_scripture2.jpg  Kärlek….. 

*En sak jag undrar, bland aallt annat jag funderar och ber över är politikernas svador, om bl a ”bättre tider”. De säger vi ska konsumera oss ur krisen! Med vilka pengar då? Hur har de sjuka det? Är de välbeställda? Nej.

*…. NLP är toppolitikernas sätt och teknik att förföra människor. Inte helt nytt på fronten att bedra, men högst aktuellt idag. NLP: Upprepa en åsikt eller något du tror du kan lova- tillräckligt många gånger, och ett helt folk kan följa dig/politiker.

*NLP står för: Neuro-Linguistic-Programmering. Låter det trevligt? Nej, inte om man vet hur det används.

*När du får höra nyhetsmedia spy ut sina osanningar så gör det ofta det med NLP som grund. Detta är en hypnotisk teknik, som , många av politikerna använder. Barack Obama använder denna metod mfl. USA har kommit in i en ekonomiskt svår kris och nu ska de vända om och få det bättre…. ….. EN Ny Världsordning?

*Hitler använde denna metod, och han fick oerhört många människor med sig. Hopp och förändring,, jotack, vad hände?

* Det finns så mycket bluff och så mycket den vanlige svensken inte vet.. v a d som pågår bakom kulisserna. DAGS ATT VAKNA SVENSKA FOLK? /maria

Gode Gud, lär oss att ännu mer se din vilja i våra liv, utrusta oss! Lossa våra tungors band och ge oss fler tillfällen att säga sanningar, dina sanningar.

Det Gamla och Nya förbundet

witns013.gif 

Det gamla och det nya förbundet, hur är tillämpningen på detta nya?

*Jesus dog för DIG, och Gud är indirekt inblandad i ditt liv, och här är det nya förbundet inte begränsat utan evigt. Vi kan lita på Guds alla löften, och de gäller oss alla. Jesus Kristus har gjort det som inte människan klarar av. Gud ser både vår handling och det bakomliggande motivet. Vi är ansvariga inför Gud, inte inför Lagar och Regler. Gud själv är tillgänglig för oss. Förlåtelsen hindrar att förbundet bryts på grund av våra misstag.

Gud renar oss fullständigt. Jesu offer var fullkomligt och slutgiltigt. Vårt liv är följden av ett förhållande till Gud och styrs inte av regler. Det finns en fullständig förlåtelse. Jesu död kan sona min synd. Guds kärlek är grunden, och allt detta är tillgängligt för mig. Här har du fått uppräknat allt vad det nya förbundet ger.

Det nya förbundet är Jesu död och hans upståndelse.

Guds lag står numera skriven i oss. Den helige Ande påminner oss om Jesu ord, håller vårt samvete vaket, påverkar våra motiv och önskningar och får oss att VILJA lyda. I Hebreerbrevet 8:7-12 Kan du läsa om ett citat från Jeremia 31:31-34 (Återkommer till det i nästa inlägg) som jämför förbunden.

Det gamla är lagens förbund som reglerade förhållandet mellan Gud och folket. Det Nya är NÅDENS förbund. Jesu erbjudande att förlåta vår synd och föra oss till Gud genom sin offerdöd, något helt nytt som når förbi Juda och Israel och ut till hela världen och med en ny tillämpning eftersom det skrivs i våra HJÄRTAN och SINNEN. Det erbjuder en helt ny väg tilll frälsning: TRO istället för DJUROFFER.

Har DU tagit emot detta NYA erbjudande och börjat vandra på den rätta vägen?

Dikter / Ljuset på min stig..

jesus_198_small.jpg 

Ljuset på min levnadsstig.

**En tröstlös värld?**

Världen kan tyckas hård och kall,

Ond bråd död finns överallt,

Världen borde vara mjuk och kärleksfull,

Men det finns en som en sorgsen själ kan hjälpa.

Han är ljus i en tröstlös värld.

Han är allt det som vi INTE är.

Hans namn är Jesus.

Han kom, han lärde, och han lever nu,

han är ljuset som strömmar till en värld i våndor.

Att ta emot honom, innebär LIV.

/Maria

Brev som riktar sig till/ Sånger!

his21.gif 

Hur ser man på livet? Ja naturligtvis lever vi alla på olika sätt. …..

Här får du en text som så väl beskriver och talar om hur man kan vara på botten, MEN genom att man får kunskap om Guds kärlek och makt att förändra ens liv, kan man bli hel och gå vidare i helhet. Varsågod:

*Jag höll på att gå under i ångest och förakt, Då fann du mig, Då fann du mig.Livet var en plåga, jag var i dödens makt, Då fann du mig, Då fann du mig.

Du hörde mina tysta skrik, Du lyfte mig upp ur fördärvets grop, ur fördärvets grav, Du ställde mig på säker mark. Du visade NÅD i stället för KRAV,Jag såg vem jag var, och blev stark.Jag bar klagan om min stora skuld och självförsvar, Då fann du mig, Då fann du mig.

Jag trodde jag var hel, men jag var ett sprucket skal,Då fann du mig, Då fann du mig.Du hörde mina tysta skrik, DU orkade med mina steg, Du lyfte mig upp ur fördärvets grav, Du lyfte mig upp…. /Text Hallström/Nicklasson

*

När man sedan lär känna Gud, har man en längtan att finna djupet, höjden, längden och bredden i hans kärlek. Här kommer en text om sökande i kärlek:

*Hur kan jag komma, närmare dig, Gud? Hur kan jag få mer av din kärlek och kraft? Hur kan jag öppna för ditt renande ord i mitt hjärta? Åh, vad jag längtar, att komma nära dig. Åh, vad jag längtar, att komma nära dig.

Tack vare Jesus, Bara i honom, Kan jag nu komma inför levande Gud, Kan jag få smaka av din godhet och Nåd i mitt liv, Åh, vad jag längtar att komma nära dig. Åh, vad jag längtar att komma nära dig.

Helige Ande, vittnar om Jesus, vittnar om friheten vi äger i Gud,Levande källa, Kom och flöda i oss, just nu, Åh, vad vi längtar att dricka av ditt liv. Av ditt liv, av ditt liv…

/Text:se föreg textförf./Maria, som ofta köper kasettband på second hand och njuter av så många härliga underbara texter….

Jesu död/ Makt och död

 blinkies_i0000282.gif

Makt och ära och rättvisa…. Pilatus hade makt, och han ville ha meer. Pilatus borde skipat rättvisa men var för feg, fastän han visste att Jesus var oskyldig och inte borde dö. Pilatus fick flera tillfällen att att fatta ett rättvist beslut, men han skyggade, han var feg, äckligt feg.

 Han var mer intresserad av politisk makt. Romersk lag förbjöd avrättning av den som inte dömts skyldig, och hans hustru hade haft mardrömmar…för Jesu skull. Vad var det för rädsla som gjorde Pilatus så skräckslagen att han till slut dömde Jesus?

Jo rädslan för pöbeln, d v s folkhopen som stod och skrek och längtade efter mer blod och död. Var vi där du och jag? Nej. Kan vi se detta levande framför oss? Ja jag kan, kan du? Först hyllade folkhopen Jesus när man trodde att han skulle ta makten, denna hyllning byttes ut i hat på  då det såg ut att vara ute med honom. Snabba ryck må jag säga..Stod de upp för honom? Nej. I denna masshysteri som uppstod, var Jesu vänner rädda att erkänna vad han betydde för dem.

De var ytterst fega. Man valde allstå en mördare, Barabbas,att få leva, istället för Guds egen Son, Jesus. Vi står själva inför en hel del val i livet, och många väljer fortfarande ”Barabbas”. Man föredrar alltså först o främst mänskilg styrka, råstyrka, i stället för den frälsning som Gud erbjuder!

Pilatus måste ha varit en fruktansvärt rädd och feg människa. Han visste att hans arbete stod på spel, och det arbetet bestod i att till varje pris bevara lugn och ordning.

Vi vet hur det gick; Jesus dog på korset.

*

Vi måste också ta fullt ansvar för de beslut vi fattar….

*Dessutom har vi med våra egna ögon sett vad vi nu berättar för hela världen: att Gud sände sin Son som hela världens Frälsare.*1 Joh 4:14

Ett ord idag /Förintelsen

th_100_3888whiteroses.jpg

För att uppmärksamma och be om förlåtesle för Sveriges del i förintelsen. …..Ja Sverige hade del i Förintelsen av judarna,Förintelsen som många säger inte har hänt.

Vad säger du? Sverige var först i världen med ett”rasbiologiskt institut” som skulle ”bevara vårt svenska folk rent”, något som Nazityskland tog efter.Det var också Sverige som tillsammans med Schweiz tog initiativ till att ”J”infördes i alla judiska pass i hela Europa.

Det som hände under andra världskriget,det som hände i utrotningslägren,kan jag aldrig någonsin förstå. Under min skoltid blev vi upplysta om vad som hänt under andra världskriget,och jag tror inte att upplysningen i skolorna idag är så stor som då.

Under min skoltid fick jag och många andra elever möta flera av dem som hade räddats ur lägren.När dessa personer berättade och vittnade om det fruktansvärda de varit med om, kunde man höra en knappnål falla i tyst-naden som härskade under dessa stunder i aulan. Jag glömmer det aldrig.

Jag kan aldrig heller förstå att man kan ta ord i sin mun om att detta hemska aldrig har ägt rum. Så många bevis,så många foton, så mycket information,så många människors lidanden…

Det är mer än fruktansvärt.

FN har utsett den 27 Januari till internationell minnesdag för förintelsens offer, befrielsen av fångarna från Auschwitz 1945.

***

En känd företrädare för new age är den amerikanska skådespelerskan Shirley MacLaine.

Hon anser t ex inte att förintelsen var så farlig. ”Det var ju bara deras kroppar som dog.Och förresten så hade judarna väldigt dålignationell karma.” (ur en artikel om new age i Svenska Journalen nr 8 1991)

Många många liknande händelser har skett där människor blivit fruktansvärt förnedrade,skändade, dödade.Ta en stund och tänk på dessa personer;lidandet….

*

Den felfrie

Har du träffat den som aldrig gör fel?Den som dömer oss andra med all rätt.Ser våra misstag, men själv inga gör.Finns det nån sån på jordens ring?Ja visst! Det är ju den som gör–ingenting!

/Beda Wallström

 

Kram och på återseende /Maria

Terror/Manifestation

 

UTDRAG ur brev till länspolismästaren Åsa Eva Årestad Radner:

Ang. Malmöpolisens insats på Stortorget den 25 januari kl. 13-14.

Dagens insats på Stortorget i samband med manifestationen mot Hamas och för Israels rätt att skydda sina medborgare måste betecknas som ett fullständigt fiasko för polisen. Istället för att tidigt ta kontroll över läget och se till att de hätska motdemonstranterna fick hålla sig bortom ett säkert avstånd, lät man dem vara. Resultatet blev att en fredlig demonstration fick ett abrupt slut. Det jag bevittnade idag är ett bottenmärke för svenska polisen. Man var ovillig att till fullo försvara den demokratiska yttrandefriheten, handfallna inför en aggressiv hop som är villig ta till handgripligheter. […]  Läs mer i länken:

Ang. Malmöpolisens insats på Stortorget den 25 januari

artikel fr Mission XP-blogg

 

Berätta om Gamla Testamentet/Israel

proudchristian.gif

Inta landet…

Gud befallde Jousa att leda israeliterna in i löfteslandet (också kallat Kanaan) och att inta det. Detta var inte ett utslag av deras egen strävan efter makt utan ett verkställande av Guds dom. Här följer en lista på några bibelställen där Gud lovar israeliterna landet och orsaken till det.

*1 Mos 12:1-3 Gud lovar att välsigna Abraham och göra hans efterkommande till ett stort folk.

*1 Mos 15:16 Det kommer en tid då Israel ska tillåtas inta Kanaan och därmed verkställa Guds dom över det onda och ogudaktiga folk som bor där.

*1 Mos 17:7-8 Gud lovar att ge hela Kaanan till Abrahams efterkommande.

*2 Mos 33:1-3 Gud lovar att hjälpa israeliterna att driva ut alla ogudaktiga folk ur Kanaan.

*5 Mos 4:5-8 Israeliterna ska bli ett föredöme i tro och liv för andra nationer, och detta kan inte ske om man beblandar sig med de andra folken i landet.

*5 Mos 7:1-5 Israeliterna måste utplåna alla kananeer på grund av deras orenhet som är oförenlig med Israels kallelse till ett rent liv.

*5 Mos 12:2 Israeliterna måste utplåna varje spår av kananeernas altaren så att inget finns kvar som kan fresta dem att tillbe någon annan än Gud.

Efter att ha vandrat i öknen under 40 år var en ny generation mogen att inta löfteslandet. Men först förbereder Gud både Josua och folket genaom att inpränta i dem vikten av uthållig och frimodig tro. Folket går sedan över Jordanfloden och börjar den långa kampen om landet. Josua är ett föredöme i tro, mod och uthållighet för varje kristen.(Läs också: i Josua kap 6 om Jerikos murar…)

Jakob var den tredje länken i Guds plan) till Israels tolv stamfäder :

Ruben

Simeon

Levi

Juda

Isaskar

Sebulon

Josef

Benjamin

Gad

Aser

Dan

Naftali

 

Evangelium /Jesus förvandlas

jesus_034_small.jpg 

Markus 9:3-11 berättar om när Jesus och lärjungarna befann sig på antingen berget Hermon eller berget Tabor.Där förvandlas Jesus och denna förvandling visar att Jesus verkligen var Guds Son. Guds röst skilde ut Jesus från Mose och Elia som den länge väntade Messias med fullständig gudomlig auktoritet.

Detta händer:

”Plötsligt förändrades hans utseende mitt framför ögonen på dem. Hans kläder blev bländande vita, så att inget blekningsmedel i hela världen kan göra kläder så vita. Sedan visade sig Elia och Mose och började samtala med Jesus. Upphetsad ropade Petrus: ”Mästare! Här är det skönt att vara. Vi bygger tre hyddor! En för var och en av er.” Han sa detta bara för att säga något, för han visste helt enkelt inte vad han skulle säga, och alla tre var rädda och förvirrade. Men medan han talade sveptes de in i ett moln, som sänkte sig ner och en röst från molnet sa: ”Han är min älskade Son. Lyssna till honom!” Då lärjungarna såg sig omkring var Mose och Elia borta, men Jesu var kvar hos dem.

När de gick ner för bergssluttningen befallde Jesus dem att inte med ett ord nämna om vad de sett, förrän Människosonen uppstått från de döda. Därför höll de det för sig själva, men talade ofta om det och undrade vad han menade med ”att uppstå från de döda”.

De frågade honom nu om något som judarnas religiösa ledare ofta påstod, nämligen att Elia måste komma tillbaka innan Människosonen gör det. Jesus höll med dem om att Elia måste komma och bereda vägen. Ja, han sa att han hade faktiskt redan kommit och att man misshandlat honom fruktansvärt, precis som profeterna hade förutsagt. Sedan frågade Jesus dem vad profeterna kunde ha menat, när de förutsa att Människosonen skulle få lida och bli illa behandlad av alla.

*Mose representerade lagen och Elia profeterna. I och med att de visade sig framstod Jesus som uppfyllelsen både av den gammaltestamentliga lagen och av profeternas löften.

Jesus var inte en återfödd Elia eller Mose.

Han var inte heller bara en av profeterna.

Som Guds ende son har han långt större makt och myndighet än de.

Det finns många som vill tala om för oss hur vi ska leva och lära känna Gud. Några är till stor hjälp, men många är det inte. Vi måste först lyssna till JESUS innan vi rätt kan bedöma alla andra källor.

*Det var inte så konstigt att lärjungarna var förbryllade över Jesu död och uppståndelse. De hade ju ingen möjlighet att se in i framtiden. Vi däremot, har hela Guds uppenbarade ord, Bibeln. Den kan fullständigt förklara vad Jesu död och uppståndlese betyder. Därför har vi ingen ursäkt för att inte tro.

/Källa: Bibeln