Archive | januari 2009

Evangelium / Uppståndelse

th_awwwlily2.jpg 

Man kan, om man vill, fundera över den nya ordning som skall komma då det blir en ny himmel och en ny jord. Detta kan bli svårt att dra några slutsatser om, på grund av att vi inte vet hur det blir. Men varför bekymra sig?

Den nya ordning som vi ska leva i då vi kommer till himlen, är inte lik den ordning som finns gär på jorden, eller oordning, kanske jag ska säga, för här nere är det ju ingen vidare ordning.

Denna jorden är fallen och så sargad och människor lider på alla möjliga vis. Detta finns inte i Guds himmel, där vi en gång ska vara. Här på jorden sätter tiden, döden och mänskliga institutioner en gräns för relationer mellan människor.

Vi kan vara säkra på att det icke blir så i himlen. I Guds nya, återupprättade värld kommer det inte att vara så.

 Många diskuterar om det verkligen finns en uppståndelse efter döden. Sadduckeerna var männniskor på Jesu tid som ifrågasatte nästan allt som Jesus sade. När Jesus säger att det blir en uppståndelse från de döda, så säger saddukeerna emot och ifrågasätter.

I Markus kapitel 12 och 26-27 förklarar Jesus detta: v26-27: ”Men nu till frågan om det kommer att bli någon uppståndelse: Har ni aldrig läst om Mose och hur Gud i den brinnande busken sa till honom: ’Jag är Abrahams Gud och jag är Isaks Gud och jag är Jakobs Gud.’

Det betyder alltså att Gud talar om dessa som levande, fastän de varit döda i hundratals år. Han skulle inte ha sagt: ’Jag är deras Gud’ om sådana som inte existerar! Ni har fullständigt kommit på villovägar när det gäller uppståndelsen från de döda.”

Förklaring: Eftersom sadukkeerna bara trodde på Moseböckerna, citerade Jesus ur 2 Mos 3:6 för att bevisa att det finns liv efter döden. Fariseerna hade förbisett den versen i sina diskussioner med sadukkeerna i frågan. Många år efter deras död talade Gud om Abraham, Isak och Jakob som om de ännu levde.

 Guds förbund med alla människor går bortom döden.

 

Det finns bara en Gud /religioner..

jesus-23.png 

                 Jesus är Vägen Sanningen och Livet 

Antroposofi betyder människovisdom. Denna religion har sitt ursprung i den ockulta teosofin och den österländska mystiken, och försöker bygga ihop detta med västerländska tankegångar. Där finner vi reinkarnation, karma (plus och minuspoäng som räknas ihop när vi dör), ihopvävd med en kristusteologi som är helt främmande för bibeln. Waldorfpedagogiken är framsprungen ur antroposofin.

Humanismen tror att människan kan lösa sina egna problem, och att människan är alltings måttstock. Men vilken människa ska bestämma vad som är rätt eller fel i en värld utan Gud? Hitler hade satt upp sina värderingar, de vita i Sydafrika hade också gjort det, kommunisterna i det sovjetiska imperiet, kapitalisterna, maffian och pornografiindustrin sina och så vidare. Humanism löser inga problem, den skapar en hel del problem istället.

Astrologin hämtar sin visdom i stjärnorna. Med födelsetidpunkt och himlakropparnas läge tror man sig kunna förutsäga (spå) vissa saker om framtiden. När astrologin uppkom trodde man att himlen var ett valv och att planeterna verkligen möttes. Jordaxelns rotation gör att positionerna inte längre stämmer med de stjärnbilder som då uppkom. Av 3011 spådomar fastställda under perioden 1974-1979 av ledande astrologiska publikationer gick bara 11% i uppfyllelse, och då fanns även vissa med som man helt enkelt kunde gissa sig till.

Det finns en berättelse om filosofen Georg Hegel som illustrerar människans tro. Hegel höll på med att förklara filosofins historia med utgångspunkt från vissa händelser, när en av hans elever ställde frågan: ”Men, Herr Professor, de verkliga händelserna är annorlunda.” ”Så mycket värre för de verkliga händelserna”, svarade Hegel.

Det är ganska symptomatiskt att djävulen har massvis med religioner och system som människan fångas av. Jesus säger: ”Jag är vägen och sanningen och livet, ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig.”

Bertil Lundberg  http://www.tidenstecken.se

/Maria

Katolicism? Nej

Katolska citat:**Jag var katolik tills jag var 30, jag gick i en katolsk skola och sedan två år på high school. Jag lämnade kyrkan för att jag ville ha en familj och Gud har välsignat mig rikt där. I Kristi kärlek vill jag säga detta: katoliker ber till Maria. När du håller rosenkransen och säger: Heliga Maria, Guds moder…, då kallar du på Maria, du ber direkt till henne. När du ber framför en staty eller en bild, eller lägger blommor framför hennes staty, eller tänder ljus, så ber du till hennes bild. Vem är jag att döma om vilka böner Gud godtar eller inte? Det kan jag inte, men Gud har talat klart och tydligt när Han säger: ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden…”. Jag vill få säga att medan jag bad rosenkransen eller var framför en staty, så var jag nästan alltid böjd ner. Gud har gett sin ståndpunkt när det gäller bön och tillbedjan. Kort och klart, han har även dokumenterat att han förändras inte. För mig, så är en av de mest fruktansvärda saker en kristen kan göra att praktisera någonting som står i strid med vad Gud har sagt.** (BO från Oklahoma, USA, januari 2007)**Påven Benedictus XVI påminde 060723 ortsborna i Les Combes i den italienska regionen Valle d’Aosta, där han tillbringar en kort ledighet, om att lördagen (060722) markerade det liturgiska minnet av den heliga Maria Magdalena ”Herrens lärjunge som innehar en huvudroll i evangelierna”, och att idag (060723) är det den heliga Birgittas dag av Sverige ”en av Europas skyddshelgon som bodde i Rom och gjorde en pilgrimsresa till det heliga landet.” Låt oss, tillade han, ”be henne att hjälpa mänskligheten idag att skapa stort utrymme för fred, och speciellt att från Herren erhålla fred i det heliga landet mot vilket hon hade sådan djup tillgivenhet och vördnad.” Vatikanens informationsservice 060723. Påven uppmanar alltså sina trogna att be till 1300-tals kvinnan Birgitta om fred i Mellanöstern!!!

*

*

Påven den 31 maj 2006 nyligen hemkommen från Polen, i en ceremoni med ett hundratal personer i Lourdes-grottan som är belägen i Vatikanens trädgård: Vid helgedomen i Jasna Gora i Czestochowa, sa han, ”Där förstod jag hur mycket vår himmelska beskyddarinna följer sina barns resor, och ignorerar inte vädjan adresserade till henne med ödmjukhet och tro. Ännu en gång, tillsamman med er, så vill jag tacka henne för att ha följt mig under mitt besök till det kära landet Polen. Jag vill också uttrycka min tacksamhet till Maria för hennes understöd i min dagliga tjänst för kyrkan. Jag vet att jag kan lita på hennes hjälp i alla situationer, faktiskt vet jag att hon, med sin moderliga intuition, möter alla sina barns behov och verksamt träder till deras hjälp.”

*

*

Snart kan förre påven Johannes Paulus II saligförklaras. En nunna ska nämligen ha tillfrisknat efter att ha bett till Johannes Paulus II efter hans död. Efter ett mirakel till så kan han helgonförklaras, dvs. om det kan konstateras att ytterligare någon fler blivit mirakulöst helad eller hjälpt efter att ha bett till Johannes Paulus II. Kan en död påve hela människor?

Var i Bibeln har vi tillåtelse att be till de döda? Vad säger detta om den kyrka som tillåter detta?

*

*

TV-gudstjänsten den 4 december 2005 kom från den Katolska kyrkan i Linköping, predikan hölls av biskop Anders Arborelius. Som inledningsbön bad HELA församlingen denna bön ett antal gånger: ”Heliga Maria, bed för oss Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund.”

*

*

När kan världens kristna fira nattvard tillsammans? Kardinal Francis Arinze: Vi kan fira nattvard tillsammans när vi tror på samma saker, när vi är i samma kyrka, när vi erkänner påvens överhöghet över kyrkan, vi kan inte tänka på den katolska tron utan påven och biskoparna, vår tro är ett enda stycke, vi kan fortsätta att ha olika riter men det ska vara en och samma tro, då kan vi ha nattvard tillsammans.

Den evangeliska kristenheten måste alltså bli katoliker! och erkänna påvens överhöghet över kyrkan! för att kunna fira nattvard tillsammans med katolikerna. (Människor och Tro 050513).

*

*

”Studio Ett” P1 050418: ”Påvarna kan inte förändra väsentliga saker. De måster hålla sig till vad Katolska kyrkan alltid har lärt, så det blir inga grundläggande väsentliga förändringar” (med den nya påven som väljs). Det är alltså uteslutet att katolicismen kan ändra på sina felaktiga lärodogmer.

*

*

På frågan ”Tror du på att Jesus gick på vattnet?” svarade Roelvink: ”Just där är det väldigt svårt att veta för man kan inte säga antingen det ena eller det andra, utan nånstans i mitten. Nånstans i mitten? Ett högst märkligt svar. Antingen tror man på vad bibeln säger om Jesus eller också tror man det inte, och Roelvink tror uppenbarligen INTE på allt vad bibeln säger!

*

*

”Helige Antonius, bed för oss. Helige Benediktus, bed för oss. Helige Bernard, bed för oss. Helige Dominikus, bed för oss. Helige Franciskus, bed för oss. Alla dina heliga präster och leviter, bed för oss. Alla dina heliga munkar och eremiter, bed för oss. Heliga Maria Magdalena, bed för oss. Heliga Agata, bed för oss. Heliga Lucia, bed för oss. Heliga Agnes, bed för oss. Heliga Cecilia, bed för oss. Heliga Katarina, bed för oss. Heliga Anastasia, bed för oss. Alla dina heliga jungfrur och änkor, bed för oss.” Under begravningsmässan i Vatikanen sjöngs den katolska helgonlitanian till de döda! Hur många evangeliska kristna sväljer snart också detta rabblande?

*

*

”Ta detta offer till altaret i himmelen” uttalade Kardinal Joseph Ratzinger efter det att han i begravningsmässan hade förvandlat brödet i eukaristin. Är inte detta en skymf mot det rena offer som Jesus själv bar fram inför Guds altare en gång för alla?

Hämtat från http://www.tidenstecken.se

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1440051/brodraskapet-som-ska-gora-sverige-katolskt 

/Maria. Det pågår saker i Sverige idag… vet alla att det byggs nya katolska kyrkor i Sverige och att Sverige skall återgå till katolisicmen?

 

 

 

Han är uppstånden /Gå ut…

faithgold6.jpg 

Jesu uppståndelse kan vi återkomma till hur många gånger som helst och varje gång vi gör det så tror jag att vi kan upptäcka något nytt i texten i bibeln, eller i våra inre. Man behöver säkert,precis som lärjungarna och Maria Magdalena smälta allt detta oerhörda, livsförvandlande.. Maria M och lärjungarna gick igenom fyra stadier av undran: 1. Först trodde de att någon hade varit där och tagit bort kroppen ur graven.(Joh 20:2) 2.Liksom Petrus kan man undersöka vad som hänt, men ändå vara undrande (20:6). 3. Först när de möter Jeus personligen börjar de förstå och tro på uppståndelsen (20:16) 4. När de sedan har överlåtit sig och sina liv till att tjäna Jesus börjar de förstå den fulla innebörden av hans närvaro och att han verkligen är med dem (20:28).

Ja Jesus uppstod, precis som han sagt, därför kan vi tro honom om allt annat han har lovet. Även om vi själva inte var med då uppståndelsen skedde, så har vi så många vittnesbörd på att det verkligen verkligen skedde. Behöver vi mer än det och våra hjärtan där Gud talar? Och vi kan inte ta emot Jesus Kristus på allvar förrän vi har upptäckt att graven är tom och att han faktiskt lever. Då kan vi börja berätta för andra om den glada nyheten: JESUS LEVER! GRAVEN ÄR TOM! Halleluja!

*

Ja vänner, så här är det och nu är det vi som måste, av kärlek, till Jesus gå ut och göra andra till lärjungar, och visa världen att Jesus lever!

 

Den helige Ande / Lyssna vad anden…

th_dove_and_hand.jpg 

Att få sitta ned och ha Jesus nära, föra ett samtal med honom..Se honom påtagligt och få höra honom tala. Ja så önskar många människor att få göra. Lärjungarna fick verkligen göra detta, se Jesus, tala till honom och höra honom svara, de fick också röra vid honom. De fick höra honom predika, de fick höra honom tillrättavisa och förklara. Du kanske också önskar att han var dig så nära. OCH Han ÄR ju det!

 Nu är inte Jesus begränsad till en mänsklig kropp eller tid, NU är han hela tiden närvarande hos oss. Genom den helige Ande talar han till oss, varenda en som vill HÖRA. Han är närvarande hos oss ALLA samtidigt. Du kan höra honom, du kan tala med honom, och han är ALLTID nära dig. Du kan läsa och höra hans ord tala till dig genom Bibeln. Han är lika verklig för dig som han blev för Tomas.

Jesus uppståndelsekropp vara ingen synvilla eller förfalskning eller spöke. Jesus uppståndelsekropp var konkret och fysisk- han var inte en ande som saknade kropp. Tänk att han uppstånden är och verkar för oss idag. Vi kanske också tycker att bibeln skulle berätta meer för oss om alla under och tecken och mirakel, MEN? räcker inte det vi läser? Johannes berättar att han bara har återgett en bråkdel av allt det Jesus gjorde under sin tid här på jorden. Men det är fullt tillräckligt för att vi ska kunna tro att han är Jesus Kristus, Guds Son, som kan ge oss evigt liv.

O giv oss, Herre, av den tro som sorgerna betvingar, som lyfter oss till ljus och ro på starka örnevingar, som talar mäktigt till envar och bär oss under färden, som härlig tröst i tvivlen har och övervinner världen./Ida Granqvist

Att vittna om Jesus /LIV

 

 jesus2.jpg

Vilse i livet?

Även om Du gått vilse i livet, och snubblat på Livets stig,Så finns det en som sett dig, hela ditt liv.

Även om du tycks famla och leta, Så finns det en som vill leda dig fram.

Han visar oss alla vägen, den är inte svår, den är god.

Han söker de villiga själar som vill ta hans kärlek emot.Är du en av dem som fallit och gråtit av rädsla?

Ta honom vid handen och börja din resa, som slutar i himmelens land.

*Maria*

Herren Jesus Kristus söker oss alla, på olika sätt söker han människor som vill föra hans budskap vidare.Han sökte mig också, och jag fick komma till ro och finna att HAN var svaret på mitt eget letande, min självupptagenhet och mitt sökande efter frid. Jag visste ju inte att han levde! Jag hade ingen aaning om att livet med Jesus kunde vara så fantastiskt spännande och rofyllt och underbart skönt. Nej, det var bara att rusa på i livets labyrinter och tro att man skulle komma ner på fötter efter varje misstag man gjort. I livet trampar man fel och utvecklas åt fel håll om man inte går med Gud. Man söker inte efter hans rike, man söker egna vinningar. Man söker inte hans frid man söker själviska engangemang,.,,som man tror är bäst för en. Men nej nej, det är inte livet…det är bara en schimär, ett något som man inte förstår, och man tror man gör rätt och riktigt, och sedan en dag, då står man och undrar över sitt liv: Var det här ALLT?

Därför finns min sida här för DIG, för att tala om: VÄND OM! VÄND OM! till den ende som kan visa dig vad liv och tro är. Jag älskar Jesus så mycket att jag varje stund vill fyllas av hans närhet, av hans ord och av hans frid. Kort sagt: HAN är allt för mig!

              Jesus säger: Jag är Vägen Sanningen och Livet

Jesus sade till Tomas:-”Här är mina händer. Sätt ditt finger här, och stick din hand i min sida! Tvivla nu inte längre utan tro!”

Tomas sade: ”Min Herre och min Gud”, utbrast Tomas.

Sedan sa Jesus till honom: ” ”Du tror därför att du sett mig. Lyckliga är de som inte har sett mig men ändå tror.”

 /Joh kapitel 20 verserna 27-29witns013.gif

Brev som riktar sig till….Kunskap

flowerlarge-gul.jpg 

 Kunskap om vad Bibeln säger påverkar vår inställning både till nuet och framtiden. Ju mer vi känner till om Guds handlande i det förflutna, desto större förtroende har vi för vad han kommer att göra i framtiden. Därför ska vi studera Bibeln noga så att vi får ett allt större förtroende för Guds vilja för oss personligen. Dessa ord är så sanna, och jag håller med om dem personligen, för detta är vad jag själv fått erfara. Då vi läser om alla dessa människor i Bibeln som hade en aldrig sviktande tro på Gud, och vad han gjorde i deras livssituation, så förstår man mer och mer att man i allt kan lita på Gud.Att acceptera Jesus som Herre på alla områden i livet innebär att dela hans värderingar och uppfattningar. Det betyder att vi har samma inställning som han hade till Bibelns tillförlitlighet och samma syn på himlen och uppståndelsen, som på kärleken och omtanken om andra kristna. Allt eftersom vi växer i tron och lär känna Jesus bättre får vi större förmåga att förbli i hans inställning till vår omvärld i vardagen och bli mer konsekventa i vår kristna livsstil. Läs mer om detta i Fil 2.Kristus tänkte inte bara på sig själv. Skriften säger:”Alla förolämpningar mina fiender riktar mot mig, träffar också mig.” /Rom 15:3 

 

Dessa ord som skrevs ner för länge sedan står där för att ge oss tålamod och uppmuntran, så att vi med förväntan kan fortsätta att se fram emot att Gud uppfyller alla sina löften. /Rom 15:4

Min önskan är att Gud, som ger tålamod, fasthet och uppmuntran, ska hjälpa er att leva i fullständig harmoni med varandra, och med Jesus Kristus som ert föredöme. Då kan vi alla med en mun lovprisa Herren och ge äran åt Gud, vår Herres, Jesu Kristi, Far. /Rom 15:5

*

*

Jesus är min vän den bäste, Vilkens like aldrig är. Skall då jag så med de fleste, Övergiva honom här? Ingen skall mig kunna skilja Ifrån den mig har så kär. En skall vara bägges vilja Alltid här och evigt där.

Han har döden för mig lidit, Ingen skall fördöma mig; Hos sin Fader för mig bedit, Det mig gagnar eviglig. Vem är den som vill förklaga Den han själv utkorat har? Vem vill ifrån honom draga Den han har i sitt försvar?

Jag är viss och därpå liter: Varken liv ej heller död Mig ifrån min Jesus sliter, Änglar, höghet eller nöd, Djuphet eller annat mera, Vare kommand´ eller när, Skall mig från Guds kärlek föra, Som i Jesus Kristus är. /J Arrhenius

 

 

 

Livskraft /Tack Jesus

th_dove_and_hand.jpg *Ett andetag …nöjd*

Han öppnar en väg,

Sällhet och fröjd.

Så lycklig och nöjd,

i bön och i trygghet,

Säg, vem är väl som han,

Som allting kan.

Han öppnar en väg,

och hör min bön,

Han är så skön.

Ett andetag bort,

och i ett ögonblick,

ändras allt,

För han öppnade en väg,

då han hörde bön.

/Maria -2008

*Äran tillhör Gud, som kan göra mycket mer än vi någonsin skulle våga be om eller ens drömma om. Ja, oändligt mycket mer än våra högsta önskningar, böner och tankar och mer än allt vi kan hoppas. Så stor är den kraft som verkar inom oss.* /Ef 3:20

http://se.youtube.com/watch?v=5em_3401UiM

Löftena de står kvar…

Bön /Bön för vapenvila…

dove2.jpg 

En nyhet värd att satsa på

Väldiga naturgasfyndigheter utanför Israels kust.

Dagens nyhet i Israel har ingenting med Gaza att göra. Inte direkt i varje fall. Den stora nyheten är att israelerna har hittat en av de största naturgasreserverna i världen. Väster om Karmelberget, ute i Medelhavet.

Det rör sig om miljarder kubikmeter naturgas av bästa sort, säger experterna. Israel lär bli helt självförsörjande och kan också bli en stor framtida exportör.

Med framtidstro och driftighet skulle israelerna kunna utnyttja fyndet och ge en miljon palestinier i Gazaremsan vad de saknar mest: sysselsättning.

Det sade en av prospektörerna, Jakob Teshuvah, chefen för bensinbolaget Delek på söndagen. Regeringen jublade stort när beskedet kom om fyndigheterna. Israel har letat efter olja och gas sedan slutet av 1940-talet, men aldrig träffat rätt.

Hamas skulle enligt Teshuvahs mening kunna ”byggas bort”. Det har ju aldrig slagit fel att när arabvärlden och Israel har gemensamma ekonomiska intressen att bevara och skydda, så brukar samlevnaden också komma som amen i kyrkan, om liknelsen tillåts.

Så hände det sig i samband med det gemensamma israelisk-jordanska projektet vid Döda havet. Parterna håller fred med varandra. För det lönar sig.

Något liknande kan ännu låta sig göras i Gaza och på Västbanken. En sådan utveckling är på väg. Israel och PLO kan lösa många problem, om man ser framåt i stället för bakåt. Gör man det, är Hamas saga all.

Hamas ser bakåt och erbjuder sina anhängare död och evigt martyrskap. Men en bättre och modernare inställning skulle erbjuda Gazaborna både arbeten och gott grannskap.

Med tiden kommer palestinierna att välja livet.

Med pengar på banken och tro på framtiden kommer de att vända ryggen åt Hamas soppkök. Kommer den svenska kören av bakdantare och snyftare att jubla då? Knappast.

Ett gott exempel på hur avigt bakdantarna kan tänka, gav Dagens Nyheter ett ofrivilligt prov på den här söndagen:

Man intervjuade ännu en självutnämnd svensk expert på Mellanöstern. Hans budskap gick ut på att israelerna var sluga som först gick ut i krig och sen utan förvarning beslöt sig för att iaktta vapenvila. Israel ville sålunda med detta fräcka beteende vända opinionen i Sverige i israelisk favör. Först krig och sen helt plötsligt vapenvila! Otroligt slugt, menade experten i DN.

Det var alltså inte Hamas sju år långa terrorkrig mot södra Israel som låg bakom invasionen. Det var snarare opinionen i Sverige. Kriget mot Hamas var sålunda också ett slag mot Sverige. Sverige befann sig, utan att vi visste det, hela tiden i händelsernas centrum.

Kriget var nödvändigt som förspel, för att Israel sedan hux flux skulle vinna över svenskarna, genom att plötsligt iaktta eld upphör.

Tanken är något befängd.

Nästan rolig faktiskt. Det är en så kallad expert som uttalar sig i DN, och DN tycker han har något att säga. Det är också ganska roligt. Eller befängt.

Men det är klart att i det långa loppet är naturgasen en bättre nyhet.

Så den satsar vi på.   /Dick Haas.

*   *    *Det är gott att höra att vapenvila råder, måtte de kunna hålla fred och få bygga upp allt igen. Vi ber för dem alla.

*O gör min själ vit som nyfallen snö, fyll mig med Anden, att världen kan se frukt i mitt liv av den frälsning du vann, då du för mig dog på korsträdets stam.* /Okänd

 

Hur får man evigt liv? /Ta emot Jesus

 jesus_picofhimsittingbyjimsbed.jpg

Domens dag, och Herrens dag, har vi läst om och hört om i många ställen i bibeln. I t ex Joel kapitel 2:1,  v 11, v 31; 3:14 kan du läsa om dom och straff. Ibland syftar orden på en särskild situation och ibland står orden för att peka på tidens slut då Gud kommer att göra slut på ondskans makt.

Även vid de tillfällen då ”Herrens dag” avser en särskild händelse ligger bilden av den slutliga domen i bakgrunden. Vid tidens slut kommer Gud både att slutgiltigt göra upp med all synd och ondska och belöna alla dem som troget hållit sig till honom. Rättfärdighet och sanning ska segra, men det kommer inte att ske utan lidande för mänskligheten (Sak 14:1-3) Därför är ”Herrens dag” i första hand en dag av hopp, då alla troende ska förenas för att för evigt leva i gemenskap med Gud.

Eftersom människor vet att någon gång tar detta jordelivet slut, så borde de vara intresserade av vad som kommer efter det. Men, människor har svårt att tänka på döden som den slutliga instansen, den är skrämmande, och att tänka tanken på att det kan finnas ett evigt liv- det är svårt, för många är det ofattbart att det finns liv efter döden. Men de kan ju inte tänka så mycket på det eviga livet med Gud om de inte vet att det finns att få. Den som inte har gemenskap med Gud kommer på ”Herrens dag” att stå utlämnad och försvarslös. Därför är det klokt att redan NU ta ställning för Jesus och ett nytt liv, i stället för att stå ensam den dagen då allt är slut.

Var och en som ropar till Herren och tar emot honom ska bli frälst.

Gud kommer att få sista ordet. Alla kommer en dag att se den Allsmäktige. Ingen vet när tiden är inne, men vi kan lita på att Gud har världen i sin hand. Han har fullständig kontroll över utvecklingen i världen.

*Vem som helst Kan bli frälst, Blott till Gud han vänder. Detta bud Sänder Gud Ut i alla länder.

Se, Guds Lamm Går här fram För att liv oss giva! Arma barn, Syndens garn Vill han sönderriva!

Hör, han ber, Ömt han ber: Giv mig nu ditt hjärta! Dig vill jag Höra till Uti lust och smärta.

O, vänd om, Skynda, kom, Till din Fader åter! Fatta mod; Gud är god, Synden han förlåter.

Ja, vår Gud Sänder bud Ut i alla länder: Vem som helst Skall bli frälst, Blott han hemåt vänder. /Nils Frykman

Hem till Gud.

 

 

 

Ett ord till dig /Var ej rädd

jesus_198_small.jpg 

Jesus kär, min farkost styr Över hav, där stormen gnyr! Dolda skär där hota mig, Vilda vågor resa sig. Du vet bäst, hur vägen bär. Styr min farkost, Jesus kär!

Som en mor, så kärleksvarm, stillar barnet vid sin barm, O, så stillar vågen sig För ett härskarord från dig. Stormen för din vilja flyr. -Jesu kär, min farkost styr!

När till sist jag stranden ser Och jag nalkas mer och mer Bränningarnas vilda brus, Jesus, var min frid, mitt ljus! Säg mig, hur än stormen gnyr: ”Räds ej, jag din farkost styr!”

/E Hopper.

Daniel..och Daniels bok i Bibeln

candle.gif 

Daniels bok i bibeln är en profetisk bok. Daniels profetior om den yttersta tiden (kap 8-12) ger oss en glimt av Guds plan genom tidsåldrarna och en tydlig förutsägelse om Messias. I Kapitel 7:13-14 kan vi läsa: ”Sedan fick jag se någon som liknade en människoson komma på himlens moln. Han närmade sig Den gamle och fördes fram inför honom. Han hyllades och fick total makt över alla världens länder. Alla folk och nationer tillbad honom. Hans makt är evig och ska aldrig ta slut och hans rike ska aldrig gå under.”

Denne ”människoson” är Messias. Jesus hänvisade till denna vers och sa att den gällde honom. Detta kan du läsa i Lukas 21:27, och Joh 1:51.

Daniel profeterar om den yttersta tidens Antikrist i kap 7:24, I kapitel 8:5-7 handlar det om Grekland och Alexander den store. I kapitel 8:25 kan du läsa om ”Furstarna furste” som är Gud själv. Den sista synen som Daniel hade (536 f Kr) läser du i Kap 10:1. Denna syn ger oss ytterligare insikt om den andliga kamp som pågår i universum mellan Guds folk och de makter som vill förgöra dem. Vi får också detaljer om motsättningarna mellan ”kungen från söder” (Ptolemaios) och ”kungen från norr” (Seleukos). Babylon blev besegrat av Medien-Persien, som i sin tur blev besegrat av Grekland. Den grekiske härskaren Alexander den store lade på kort tid under sig det mesta av Mellanöstern och Medelhavsområdet. Efter hans död delades riket i fyra delar. Ptolemaios i Egypten tog kontrollen över södra halvan av Israel, och Seleukos i Syrien över den norra. ..(Kap 11:1) ….

Daniels bok är inte enkel att förstå, men jag ber dig ändå att läsa den.