Archives

Noah´s Ark. Ron Wyatt´s story. Varför bygger du Noah, en båt?

Noah’s Ark- Ron Wyatt’s Story

 

Drone Flying Over the REAL Noah’s Ark

My trip to a remote part of Eastern Turkey to follow the footsteps of Ron Wyatt and see Noah’s Ark and a town called Arzan, translated to English meaning the “Valley of Eight”.

they found noah’s ark in 1968, they had keep hidden from us all this time

 

Att berätta om Noa / Noas Ark, videos

1 Mos 6:13 Då sade Gud till Noa: “Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras skull är jorden full av våld. Se, jag skall fördärva dem tillsammans med jorden.
1 Mos 6:22 Och Noa gjorde så. Han gjorde i allt som Gud hade befallt honom.
1 Mos 7:1 Herren sade till Noa: “Gå in i arken med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte.
1 Mos 7:5 Och Noa gjorde i allt som Herren hade befallt honom.
1 Mos 7:6 Noa var sexhundra år när floden kom med sitt vatten över jorden.
1 Mos 7:9 gick två och två, hanne och hona, in till Noa i arken, så som Gud hade befallt Noa.
1 Mos 7:11 Det år då Noa var sexhundra år, på sjuttonde dagen i andra månaden, bröt alla det stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades,
1 Mos 7:13 Just den dagen gick Noa in i arken tillsammans med sina söner Sem, Ham och Jafet, sin hustru och sina tre sonhustrur.
1 Mos 7:15 De gick in till Noa i arken, två och två av allt levande, det som hade livsande i sig.
1 Mos 7:16 De som gick in var hanne och hona av allt levande, så som Gud hade befallt Noa.
Och Herren stängde igen om honom.
1 Mos 7:23 Alla levande varelser på jordens yta utplånades, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. De utplånades från jorden. Bara Noa och de som var med honom i arken räddades.
1 Mos 8:1 Men Gud tänkte på Noa och på alla vilda djur och alla boskapsdjur som var med honom i arken, och han lät en vind gå fram över jorden, så att vattnet sjönk undan.
1 Mos 8:6 Efter fyrtio dagar öppnade Noa luckan som han hade gjort på arken
1 Mos 8:9 Men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken, eftersom vatten täckte hela jorden. Då räckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken.
1 Mos 8:11 Mot kvällen kom hon tillbaka till honom, och se, då hade hon ett friskt olivlöv i näbben. Noa förstod då att vattnet hade sjunkit undan från jorden.
1 Mos 8:13Det sexhundraförsta året, på första dagen i den första månaden, hade vattnet torkat bort från jorden. Då tog Noa av taket på arken och såg att jordytan hade torkat.
1 Mos 8:15 Då talade Gud till Noa och sade:15 Då talade Gud till Noa och sade: 16 “Gå ut ur arken med din hustru, dina söner och dina sonhustrur. 17 Låt alla de djur, allt levande som du har hos dig, gå med dig, både fåglar och fyrfotadjur och alla kräldjur som rör sig på marken, så att de växer till och blir fruktsamma och förökar sig på jorden.” 18 Så gick Noa ut med sina söner, sin hustru och sina sonhustrur. 19 Och alla fyrfotadjur och kräldjur, alla fåglar och alla djur som rör sig på jorden, alla efter sina slag, gick ut ur arken.
Noas offer och Herrens löfte
20 Noa byggde ett altare åt Herren och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret. 21 När Herren kände den ljuvliga doften, sade han till sig själv: “Härefter skall jag inte mer förbanna jorden för människans skull, eftersom hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen. Jag skall aldrig mer döda allt levande så som jag nu har gjort. 22
Så länge jorden består, skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.”

  • 1
    Ty som det var i Noas dagar skall det vara vid Människosonens återkomst.

DÄRFÖR:

 

Regnbågen och “flaggan”. The Lord said: Nope! This is mine

 

And the Lord Said:  Nope! This is mine

111

 

Bilden är från Instagram idag och jag tycker den tydligt förklarar var Gud  står i vad HAN har skapat och hur HAN tänkt och Bestämt! Därför att jag förstår vad Gud säger och det gör säkert många andra också, så anser jag INTE att Pride-flaggan i regnbågsfärger ska symbolisera Homosexualitet som Gud avskyr och han har noga sagt vad han tycker om det. Små barn ska inte gå i Pride-tåg och vifta med något de inte begriper och inte vuxna heller. Längre ner ska vi se på de bibelorden och vad de säger. Först om regnbågen:

I bibelorden ser du VAD REGNBÅGENS BETYDELSE ÄR och vad GUD sagt om den! Se:

1 Mos 9:14 – 9:1614. Och när jag härefter låter skyar stiga upp över jorden och
bågen då synes i skyn,
15. skall jag tänka på det förbund som har blivit slutet mellan mig
och er, jämte alla levande varelser, vad slags kött det vara
må; och vattnet skall då inte mer bli en flod som fördärvar
allt kött.
16. När alltså bågen synes i skyn och jag ser på den, skall jag
tänka på det eviga förbund som har blivit slutet mellan Gud och
alla levande varelser, vad slags kött det vara må på jorden.”

Upp 10:1

Ängeln med den öppna bokrullen.
De sju åskdundren.
1. Och jag såg en annan väldig ängel komma ned från himmelen.
Han var klädd i en sky och hade regnbågen över sitt huvud, och
hans ansikte var såsom solen, och hans ben var såsom eldpelare;
  Upp. 1:16. 4:4. 5:2.
2. och i sin hand hade han en öppen liten bokrulle. Och han satte
sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden.
3. Och han ropade med hög röst, såsom när ett lejon ryter. Och
när han hade ropat, lät de sju åskdundren höra sina röster.
4. Och sedan de sju åskdundren hade talat, tänkte jag skriva, men
jag fick då höra en röst från himmelen säga: “Göm såsom under
insegel vad de sju åskdundren har talat, och skriv inte upp det.”
  Dan. 12:4, 9.

*

Det är INTE populärt att vara emot homosexualitet, men jag råkar vara det och det står jag för. Varför är jag det? Jo för att jag högaktar Guds ord och förstår vad han säger och vill och han vill INTE att människor ska vara homosexuella eller transgenders eller något av alla de avarter som finns nu.

Angående homosexualitet och annat som Gud är vred över……. 1:18-32

Rom 1:1  Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium,

Rom 1:2  vilket Gud redan förut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat,

Rom 1:3  evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd

Rom 1:4  och såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds Son, allt ifrån uppståndelsen från de döda, ja, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre,

Rom 1:5  genom vilken vi hava fått nåd och apostlaämbete för att, hans namn till ära, upprätta trons lydnad bland alla hednafolk,

Rom 1:6  bland vilka jämväl I ären, I som ären kallade och Jesu Kristi egna –

Rom 1:7  jag, Paulus, hälsar alla Guds älskade som bo i Rom, dem som äro kallade och heliga. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Rom 1:8  Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för eder alla, därför att man i hela världen talar om eder tro.

Rom 1:9  Ty Gud, som jag i min ande tjänar såsom förkunnare av evangelium om hans Son, han är mitt vittne, han vet huru oavlåtligt jag tänker på eder

Rom 1:10  och i mina böner alltid beder att jag dock nu omsider må få ett gynnsamt tillfälle att komma till eder, om Gud så vill.

Rom 1:11  Ty jag längtar efter att se eder, för att jag må kunna meddela eder någon andlig nådegåva till att styrka eder;

Rom 1:12  jag menar: för att jag i eder krets må tillsammans med eder få hämta hugnad ur vår gemensamma tro, eder och min.

Rom 1:13  Jag vill säga eder, mina bröder, att jag ofta har haft i sinnet att komma till eder, för att också bland eder få skörda någon frukt, såsom bland övriga hednafolk; dock har jag allt hittills blivit hindrad.

Rom 1:14  Både mot greker och mot andra folk, både mot visa och mot ovisa har jag förpliktelser.

Rom 1:15  Därför är jag villig att förkunna evangelium också för eder som bon i Rom.

Rom 1:16  Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken.

Rom 1:17  Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen däri, av tro till tro; så är ock skrivet: ”Den rättfärdige skall leva av tro.”

Rom 1:18  Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen.

Rom 1:19  Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem.

Rom 1:20  Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.

Rom 1:21  Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.

Rom 1:22  När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar

Rom 1:23  och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.

Rom 1:24  Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.

Rom 1:25  De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.

Rom 1:26  Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;

Rom 1:27  sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.

Rom 1:28  Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.

Rom 1:29  Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet;

Rom 1:30  de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar,

Rom 1:31  oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra.

Rom 1:32  Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså.

/Maria/  Framför allt så är GUDS ORD mycket tydligt i vad människan bör göra och inte bör göra, i detta fall så gäller det homosexualitet, som ÄR en synd.  Det finns de som bara talar om GUDS NÅD i allt, hur kan vi bestämma hur stor Guds nåd är eller hur den fungerar? Vi är inte Gud. Homosexualitet är inte erkänt av Gud. Du kan också läsa Åke Greens predikan mot synden./M

Den superkyrka som är på väg uppmuntrar homosexualitet säger D Wilkerson i sin bok SYNEN.
(Källa:

http://www.marcusforlag.se/1.0.1.0/8/1/?item=prod_prod-s1%2F1104&group=prod_prod_grp-s1%2F65

Vilka får vi se i den kyrkan? Jo ledare som är öppet homosexuella och lesbiska, och inflytelserika. Läs D Wilkerson´s bok Synen sidan 68-69.

Jag tycker också det är fel att ungdomar som inte är torra bakom öronen än, skall tvingas acceptera och bejaka det som sker mellan människor av lika kön. De måste bli väldans förvirrade, säger de:     – ska de va´så???- eller de kanske bara godtar och vet inte att det inte är bra, kanske har de heller inte ngn att tala med….

Och man säger att man ska vara som man vill vara och bejaka sina lustar- hur de än ser ut.   Men- då känner man inte Gud. Var finns kunskap och respekt för Gud?

Nope! Regnbågen är Guds och den gör han vad HAN vill med, inte vi!!

NamnlösMaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att berätta om Noa / Noas Ark, videos

*

Varför bygger du,  Noah,  en båt, som en galning du bär dig ju åt…….SE VIDEO Nedan

Läs om Arken i Genesis 6:13 
Då sade Gud till Noa: “Jag har beslutit att göra ände på allt kött, ty jorden är uppfylld av våld som de öva; se, jag vill fördärva dem tillika med jorden.
Gen 6:14  Så gör dig nu en ark av goferträ, och inred arken med kamrar, och bestryk den med jordbeck innan och utan.
Gen 6:15  Och så skall du göra arken: Den skall vara tre hundra alnar lång, femtio alnar bred och trettio alnar hög;
Gen 6:16  en öppning för ljuset, en aln hög alltigenom, skall du göra ovantill på arken; och en dörr till arken skall du sätta på dess sida; och du skall inreda den så, att den får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning.
A giant replica of Noah’s Ark opened to the public on Monday in Hong Kong. The ark is world’s only full-scale model and was built following the description written in the Bible, according to the Hong Kong property developer who constructed it.

(One of the most famous bible stories is Noah’s Ark. Now people can visit a life size replica of the ark in one of the world’s most famous cities, Hong Kong… The Christian Broadcasting Network CBN http://www.cbn.com / http://www.youtube.com/watch?v=ZSXd1CiH6cE )

-Och här följer två filmer av 6  där vi kan tänka oss ett scenarium… bibeln berättar för oss ,ja hur var det då Arken byggdes? Vet vi det? Nej men det var säkerligen mycket storslaget. Dessa  filmer är filmer och går inte att jämföra med det som verkligen skedde.

http://www.youtube.com/watch?v=QvQrkLhQF6c&feature=fvsr
Noah’s Ark – The True Story 1/6
***

Noah’s Ark – [2/6]

http://www.youtube.com/watch?v=vyto_Etw80A&feature=related

Du hittar respektive film på you tube och du hittar också alla i nummerföljd. Bibeln berättar att före Jesu återkomst skall det vara som på Noah´s tid…vi lever i de sista tiderna.

/Maria

Att berätta om Noa/ Uppmaning

 

 

Noa ( se 1 Mos 6:9) fick verkligen känna på hur det var att vara annorlunda. Gud bad ju honom bygga en båt- på torra land. Uppmaningen tycktes dåraktig i människornas ögon, men Noa lydde.

Genom sin lydnad drog Noa till sig omgivningens uppmärksamhet. Bli inte förvånad om också din lydnad inför Gud gör dig annorlunda i omvärldens ögon. Men….egentligen… är det ju deras (omvärldens) OLYDNAD, som blir synlig.

Gud ger oss kraft att lyda honom, han ger oss kraft att förändras, han ger oss kraft att inte vika av vägen.  Jesus led och han förstår vår fruktan, svaghet och besvikelse…

Läs trons kapitel i bibeln, Hebr 11.  /Maria

Att berätta om NOA

 På Noas tid:

Förbindelser mellan människa och djur: 1 Mos 9:1-17

Gud börjar på nytt med Noa. En ny mänsklighet växer fram. Men något nytt kommer nu in i människans rådande över djuren. Det förtroendefulla förhållandet ersätts av “fruktan och förskräckelse”. Djuren springer bort, när människorna kommer. Rådjuret darrar, fågeln flyger upp, igelkotten skjuter ut sina taggar. Människan blir inte längre vegetarian. Från och med nu blir djuren föda åt människan.

Förhållandet mellan människa och människa:   v 6-7

Vi får inte döda varandra. Gud sätter stopp för blodshämnden och skapar respekt för människolivet. Ty “Gud har gjort männskan till sin avbild”. Att döda en människa, att skada någon är att trampa på och skada Gud själv. Därför slår detta stycke vakt om människovärdet.

Förhållandet mellan människa och Gud:  v 8-17

Gud upprättar ett förbund med Noa  och hans söner. Precis som mannen ger sin hustru en ring då äktenskapets förbund ingås, så ger Gud människan en ring som tecken på förbundet. Denna ring gnistrar i många färger. Men vi ser bara en dle av den. Guds ring är regnbågen.

När Gud ser regnbågen tänker han på förbundet med människan. När människan ser regnbågen påminns hon om Guds löften att vara nådig. Bågen lyser bland molnen. Regnet är inte lössläppta kaosmakter. Regnet är i stället strömmar av liv.

Bön: O Gud ge mig vördnad för allt skapat, ömhet om varje liten människa som kommer i min väg och kärlek till Dig och ditt ord. /   Ur Bibeln idag.

Att berätta om NOA/ Lyda

 

Kan vi tänka oss hur det var för Noa och hans familj då floden kom över jorden? Knappast. Kan vi tänka oss hur Gud kände sig då han var tvungen att förstöra så mycket?

Vi vet inte mycket om den tiden eller vilka känslor som rådde. Och vi vet inte vad Gud kände.

Människor hade vänt Gud ryggen, och idag har vi också ett samhälle som liknar det som var på NOA´s tid. Skulle vi få en syndaflod igen? nej, Gud har lovat oss att aldrig sända en sådan flod igen. Han lovar oss det med att sända regnbågen som löfte.

Hur hittar vi Noa´s livsstil? Skulle det vara möjligt att göra det som Noa gjorde? Att lyda så fullständigt, att underkasta sig Guds vilja och arbeta för Gud på det sättet att man blir fullständigt förlöjligad…..

Ja det är möjligt att följa Gud fullt ut. Det är möjligt att vara en tjänare som gör det Gud ber en om.

Noa går inte ur båten förrän Gud talar om att han skall göra det. Herren befaller och Noa lyder. Enkelt. D v s det låter enkelt, men det kanske det inte var? Jo, det tror jag, för Noa hade så mycket kärlek och respekt för sin Gud.

Har vi kärlek och respekt för Gud i dag? Ja, många många människor har det, men inte alla, och det är Guds önskan att ALLA skall komma till honom.

*Låt oss lyssna till Gud och lyda honom.*

Att berätta om NOA/synden

 yeshua4.gif

*Och han skonade inte någon av de människor som levde för längesedan, före den stora översvämningen.Bara Noa, den ende som bekände sin tro på Gud, blev räddad tillsammans med sju familjemedlemmar. Hela den gudlösa världen blev fullständigt utplånad, när Gud dränkte hela jorden i vatten.* 2 Petr 2:5

De exempel som Petrus nämner i  sitt brev bör göra det helt klart för oss att Gud dömer all synd och att syndare som inte ångrar sig och vänder om til Gud inte kan komma undan. Jag får många frågor om hur Gud kan vara så hemsk så att han utplånar människor…Vi lever i det nya förbundet nu, vi lever i det Jesus vill göra för människor…Den som överlåter sig till Kristus blir befriad från slaveriet under synden. Jesus frigör oss till tjänst för honm, och det innebär alltid att vi kommer rätt.

Gud räddade Lot ur Sodom och på samma sätt kommer han att rycka oss ut ur en ogudaktig värld. Lot var inte fri från synd, men han litade på Gud och blev räddad undan Sodoms förintelse.

Det är mer än hög tid att tänka på vad Jesus gjorde för oss på Golgata, då han gjöt sitt blod för oss, och därigenom räddar oss till evigt liv……Jesus, jag älskar dig, för du har räddat mig och du vill att mänskligheten skall vända om. Låt oss se detta.

Att berätta om NOA / “Bygg båten!”

cb017727.jpg

Noa var en rättskaffens man, den enda verkligt rättfärdiga människan som levde på jorden på den tiden. Brottsligheten ökade på jorden och Gud såg hur fruktansvärt allt var ställt med människorna. Han sade till Noa: “Jag har beslutat mig för att förgöra hela människosläktet. Jorden är nämligen fylld av brottslighet på grund av människan. Ja, jag ska utplåna henne från jorden.”

“Bygg en båt av ett hartsrikt träslag och täta den med tjära och bygg däck och gör rum över hela skeppet. Gör den 150 meter lång, tjugofem meter bred och femton meter hög. Gör också takfönster runt hela skeppet, en halv meter under taket, och gör tre däck på båten, ett nedre däck, ett mellandäck, och ett övre däck, och sätt en dörr på sidan.”/ 1 Mos 8:10-22

“En översvämning ska täcka jorden, och jag ska förgöra varje levande varelse, alla som det finns livsande i. Alla kommer att dö.

Men jag lovar dig att du ska vara trygg i båten tillsammans med din hustru, dina söner och deras hustrur. Ta ett par av varje djurart, en hane och en hona, med dig i båten och håll dem vid liv under den tid då översvämningen varar!

Ta in ett par av varje djurart av fåglar, djur och kräldjur. Samla också ihop all den mat i båten som ni kommer att behöva.” Noa gjorde precis som Herren hade befallt.

Det var ingen roddbåt som Noa byggde. Tänk dig om du skulle få ett sådant uppdrag? Hur lätt skulle det vara?

“Varför bygger du, Noa, en båt, som en galning du bär dig ju åt! Bygga båt upp på land, långt från närmaste strand…….(sång ,,,)

Båten hade samma konstruktion som våra dagars båtar. Troligen byggdes den långt, kanske miltals från vatten, och bara ett fåtal män trodde på det Noa fått från Herren.

Även idag får människor höra om en kommande dom,- men vem bryr sig- mentaliteten är stor. De som inte tror på Gud kommer att förneka att han dömer och dessutom kommer människor att vilja få oss troende att förneka Gud, precis som på Noas tid. Men vad hände? Jorden översvämmades.

Att berätta om NOA / Guds löfte med regnbågen

irchgr62a.gif

Noa fick uppleva inte bara en utan två förödande katastrofer. Den ena var syndafloden, den stora översvämningen, den andra den flodvåg av synd som dessförinnan täckte hela jorden. Av alla som skulle ha velat att det fanns en fullkomlig och kärleksfull Gud, världens skapare, var det nu bara en enda kvar. Av Guds folk återstod nu bara Noa.

Guds sätt att angripa situationen var att erbjuda en sista, 120 år lång tidsfrist. Under den lät han Noa bygga en väldig båt på torra land, som ett tecken på vad som skulle komma. Noas lydnad visade sig genom hans hängivna engangemang i ett otroligt projekt.

Många av oss har svårt för att hålla fast vid något över huvud taget, vare sig det är beordrat av Gud eller inte. Det är intressant att Noas trohet till projektet varade längre än en nutida människas hela livslängd. Kanske är det den utmaningen Noas sätt att leva ger oss: att överlåten till Guds nåd leva ett helt liv i lydnad och tacksamhet.

Prestationer och starka sidor: * Den ende kvarvarande av sin generation som var trogen Herren. * Mänsklighetens andra fader. * en man vars karaktär präglades av tålamod, uthållighet och lydnad. * Historiens förste store båtbyggare.

Misstag och svaga sidor: * Drack sig berusad och skämde ut sig inför sönerna.

Vad kan vi lära av hans liv? * Gud är trofast mot dem som lyder honom. * Gud bevarar oss inte alltid från svårigheter men beskyddar oss i dem. * Lydnad innebär en varaktig överlåtelse. * Även en trofast människa bär alltid sin syndiga natur med sig

Bakgrundsfakta: *Plats: Vi vet inte hur långt bort från Eden människorna nu hade slagit sig ner.

Yrke: * Jordbrukare, båtbyggare, predikant

Släkt: * Metusela (farfar), Lemek (far), Sem, Ham och Jafet (söner)

Nyckelvers: “Noa gjorde precis som Herren hade befallt.”

Regnbågen: 1 Moseboken kap 9:13

“Till tidens ände skall min regnbåge finnas i skyn. Den ska påminna om mitt löfte till er och till hela jorden. När jag sänder moln över jorden, kommer regnbågen att synas bland molnen, och jag ska komma ihåg mitt löfte till er och till varje varelse att aldrig mer låta vattnet övertäcka jorden och förgöra allt liv. Jag ska se regnbågen i skyn och komma ihåg mitt löfte till alla levande varelser på jorden.”