Archives

Boken Klagovisorna/ Krav.Lydnad.Växa. Räddade.

 

*

Utbildningsprogram finns det gott om, men alla klarar inte sin utbildning. Gud har också ett utbildningsprogram för dem som vill följa honom. Vad kan det finnas för krav i den utbildningen då?

1) Förmåga att vara stilla och lyssna.  2) Ödmjukhet och vilja till att ångra sig.  3) Självkontroll i motgångens stund;   4)  Tålamod till att vänta på att Gud ska ingripa.

Klarar man dessa krav? Själv måste jag säga att det under åren som troende varit svårt att rätta sig efter Gud och hans krav, men det går fortfarande framåt och jag känner att jag förstår hans krav mer och mer och varför han ställer dem! och att jag vill vara lydig.  De har ju med det återstående tjänandet och evigheten att göra! Så det är ju inget att grubbla över, utan i stället är det ju bara att ge allt man har i LYDNAD! för att nå ända fram.

Gud vill att vi ska mogna och växa till på alla områden. På vilket område arbetar Gud med dig just nu?
*

Klagovisorna 3:40

Låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem,
låt oss vända om till HERREN!
41 Låt oss lyfta upp våra hjärtan och våra händer
till Gud i himlen!
42 Vi har syndat och varit upproriska,
och du har inte förlåtit.

*

Villiga till förändring.

*

55 Jag åkallade ditt namn, HERRE, längst nere i gropen.
56 Du har hört min röst, tillslut inte ditt öra
när jag ber om lindring och hjälp.
57 Du kom mig nära när jag åkallade dig,
du sade: “Frukta inte!” /se Jeremia 38:6-13

*

Gud räddar dem som vänder sig till honom.

/Maria

 

Boken Klagovisorna/Jeremia

 
irchgr22.gif

Klagovisorna heter en av böckerna i bibeln. Den har som syfte att: Att lära Guds folk att olydnad mot Gud leder till undergång och att visa tt Gud lider när hans folk lider. Dessa ord är nedskrivna strax före Jerusalems fall år 586 f Kr. Historisk situation: Jerusalem hade ödelagts av Babylon; många av invånarna hade dödats, andra misshandlats och tillfångatagits. Nyckelvers: *Jag har gråtit tills jag inte längre har några tårar. Mitt innnersta är upprört när jag ser vad som har hänr mitt folk. Små barn och spädbarn tynar bort och dör på gatorna.*Klag 2:11

Författare till Klagovisorna: Jeremia. Nyckelpersoner: Profeten Jeremia och Jerusalems invånare. Nyckelplats: Jerusalem. Särdrag: Klagovisorna är skriven i en stil som kännetecknar en gammal judisk begravnings- och klagosång. Varje kapitel är ett poem (se noten till 3:1ff) Källa Handbok för livet.

Jeremia kallas ju “den gråtande profeten”. Kanske alla inte vet varför han kallades för det. Hans tårar var orsakade av brustet hjärta. Som Guds språkrör visste han vad som väntade Juda, hans hemland, och Jerusalem, Juda huvudstad och “Guds stad”. Guds dom skulle komma med skräck och förödelse. Jeremia grät. Han sörjde inte för sin egen skull utan på grund av folkets ovilja att lyda Gud, den Gud som hade skapat dem, som älskade dem och inget hellre ville än välsigna dem.Jeremsia två böcker i Gamla testamentet har båda en viktig händelse i brännpunkten, nämöigen Jerusalems förstörelse. I Jeremia profeterar han om den, i Klagovisorna ser han tillbaka på den. Klagovisorna är en tårarnas bok, en sorgesång över Jerusalems öde.

Att känna en människa och känna till och veta varför den gråter, det är stort att få göra. Jeremia är Guds utvalde tjänare, men han är en ensam man ensam med sin förtvivlan. Ingen delar hans oro och hans vördnad för Gud.

Vår värld är full av orättvisor, av ond och bråd död. Fattigdom och krig finns på många ställen och det är verkligen en sorg att veta det. Gråter du för andra? Ber du för andra? Känner du att du vill dela bördan med dem som lider?

I Klagovisorna får du öppna dina ögon och se allt det som Gud gråter över och du kan gråta och sörja med honom.

*****

Uppläggning av boken:

1. Jeremia sörjer över Jerusalem. (1:1-22)

2. Guds vrede över synden (2:1-22)

3. Hopp mitt under svårigheter (3:1-66)

4. Guds vrede stillas (4:1-22)

5. Jeremia vädjar för Jerusalem (5:1-22)

*****Läs den…