Archive | februari 2011

År 2011/Sverige kandiderar till MR-rådet. /Sopa rent

 

Skall Sverige verkligen kandidera till MR-rådet?  dvs Rådet för mänskliga rättigheter? har vi där att göra?  Iran gav för en tid sedan Sverige skarp kritik angående Sveriges inställning till tortyr, men, Hur gör Iran? Är det inte så att i Iran hängs man och stenas m m. Har de då något att säga..har vi tortyr i detta landet? nej.

I Kina och i många andra länder pågår daglig tortyr. och nu skulle man rösta i MR-rådet om att Libyen skulle uteslutas som land i detta råd,MEN det finns ju måååånga länder som inte borde vara med.

OCH:

Jag tycker inte man skall gå på världens lögner om ett stabilt och demokratiskt samhälle. Det kommer inte att bli demokrati, aldrig, det är bara ett fint ord som låter bra… snarare blir det kommunism eller fascism….oj, nu sade jag något som kanske inte var populärt, men ser man på vad som händer angående terror, upplopp, ledare som är icke önskvärda,  m m, så kanske man kan tänka sig att börja förstå vad detta som händer nu verkligen betyder.

*

Sverige BORDE SOPA RENT UTANFÖR SIN EGEN DÖRR FÖRST! 

*

 I dagarna berättas det en utländsk familj som skall splittras av våra svenska myndigheter, en mamma som ammar och  ytterligare  tre barn, skall få lämna babyn i Sverige och sedan bli utlämnad till sitt “hemland”.  …………..du har säkert sett detta inslag i något nyhetsprogram.

*

Ja så ser det ut i detta demokratiska människovänliga land. VAD säger Gud om detta? han som är kärleken…..

Vad är Jesu ord? Jo att vi skall älska vår nästa! Hjälpa vår nästa osv,   har man läst det?

Jesus säger: Kom till mig.

/Maria

Jesus / Låt Jesus vara HERRE över ditt liv!

 

Ge ditt liv till Jesus

Jesus kom ner till jorden för att göra Guds vilja – inte sin egen vilja. /John 6:38 . *Men jag söker icke min egen ära; en finnes dock som söker den och finner.* /John 8:50
Vi vet att Jesus ger oss nytt liv och att vi i frälsningen skall sträva efter att göra Jesu vilja, vi skall låta honom ta över våra liv.

Gör vi det gärna eller finns det hårt motstånd från oss?

*
Nu, mer än någonsin är det tid att ta emot Jesus Kristus och låta honom vara HERRE över våra liv!

__

THE SURRENDERED LIFEI came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me” (John 6:38). “I seek notmine own glory” (8:50). Christ never did anything on his own.

 http://www.worldchallenge.org/en/node/12471         Läs

/Maria

Gud skapade världen /Guds helighet

Guds helighet är fruktansvärd för syndaren, men en underbar tillgång för den troende. Gud är fullkomligt ren och därför skild från människorna och deras synder. Han har ingen svaghet eller brist. Detta är skrämmande för syndaren, som i ljuset av hans helighet blir fullständigt avslöjad i all sin ondska och med alla sina brister. Gud kan varken acceptera eller överse med synden. För den troende är Guds helighet en tillgång. I tillbedjan lyfts vi upp från syndens träsk. I tron på honm blir vi heliga.

Hur många kan det vara som verkligen tar Gud på allvar i dagens samhälle? Som verkligen vill leva efter vad Gud har sagt i sitt ord? Många lever ju som om de själva är skapare av sin egen lilla värld. Detta leder ju till en girig själviskhet, och om allt skulle tas ifrån dem förlorar de till och med hoppet.

Men den som inser att Gud är skaparen och har gett oss allt vi äger vill gärna dela med sig av hans gåvor till andra. (Ef 2:10) och om allt ändå skulle gå förlorat, finns ändå Gud och hans givmildhet kvar.  /Maria

Psaltaren i bibeln /Ps 97. Prisa Gud i glädje

Några verser……Tacka Gud. Sätt ingenting annat före Gud. Han skall ha första platsen.

*

Psalm 97:10-12:

*
10. *I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem. 11. Ljus är utsått för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga.  12. Glädjens, I rättfärdige, i HERREN, och prisen hans heliga namn.*

**

Har du en uppriktig önskan att behaga Gud? Har du det, kommer din önskan att förenas med Guds vilja. Du kommer att älska vad Gud älskar och hata vad Gud hatar. Gud älskar den som hatar ondskan. Håller du med den som gör orätt och inget säger och beundrar människors sätt att “komma undan”, eller du är avundsjuk, då är inte ditt viktigaste mål att behaga Gud, vänd om.

*

Psalmen talar också om:  Glädje och tacksamhet över frälsningen!  Vi ska Prisa hans namn och tacka honom av hela vårt hjärta!

*

Om vi tror på hans storhet kan vi inte låta bli att tala om honom. Då hjälper vi andra att få reda på att han finns, eller att styrka andra i deras tro. Gud har utvalt oss till att berätta om honom. Hela skapelsen prisar honom och det ska vi också göra.    /Maria

Att gråta äkta tårar / Bönefolk. DW kort video

 

 

Bönefolk

Where are the praying people? Denna filmen nedan är väldigt kort men kärnfull. D Wilkerson frågar, precis som många andra: Var är bedjarna? Var är de som vill säga sanningar, var är de som vill förkunna Guds klara ord? I tårar för nationerna, i tårar för familjerna, i tårar för världen? Var är de? Var är de som verkligen går med Gud? Var finns de i dessa New Age-tider? Var är profeterna? 
http://www.youtube.com/watch?v=mRcF0KPC0nA&feature=relmfu

*Jag känner din bedrövelse och din fattigdom – dock – du är rik! – och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säger sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.*
Vi kan läsa i Johannes Uppenbarelsebok om de två församlingarna Smyrna och Filadelfia, som fick god kritik av Jesus,  Joh Upp 2:9. Där fanns förtryck/förföljelse på den tiden, och vi kan räkna med att den tiden är nära i vår tid då vi inte får vara öppet troende, eller vara  kritiserande ett felaktigt samhällssystem (NWO).

Förföljelse kommer från Satan och han gör allt för att stoppa den troende. Skall han lyckas? Nej!  Satan kan skada den troendes jordiska kropp men inte hans ande.

Att   vara   en Jesu tjänare- det är inte att förlora- det är att vinna.  /Maria

De sista/Halshuggen för Jesu skull.NWO!Farligaste fasen

 

-Världen, jorden, dvs den  som vi människor lever på, kommer att förstöras. Varför ? Jo för att jorden kommer att gå under, det vet vi.  Men det finns ett annat sätt att se detta på, så som vissa höjdare ser det. De har försökt att  i flera år att lura i oss att det pågår en “Global Warming”, en global uppvärmning. Men det är inte sant, det vet vi om vi tänkt till.

-Varma perioder har alltid funnits/varit, på jorden, det har också funnits istid, eller hur? OM det nu vore en global uppvärmning, varför säger man samtidigt (forskare) att vi är på väg mot en ny istid inom kort?(läste detta förra veckan i en tidning).  Detta låter inte som sunda tankar, det krockar katastrofalt i dessa olika tankegångar/uttalanden. Det kanske också kan vara så att solen har en del att göra med de faktiska händelser vi kan se, eller som kommer. Det sägs att solstormar skall komma över jorden…..googla gärna på det…

-Man  säger att det är vi människor som förstör planeten, det är VI som orsakar den globala uppvärmningen./Googla/ Men då måste det bara vara ett visst antal människor som orsakar det, eftersom VISSA har bestämt en nwo- en ny världsordning. En ny världsordning skall  fullständigt kontrollera människorna. Detta är på gång, ser du det? Och Gud, han vet hur det kommer att sluta.

*

-Varför fick Johannes uppdrag att skriva Uppenbarelseboken? har du tänkt på det? Den troende vet mycket väl vad som kommer men vet alla icke troende det?

*
-Världen har sett mycket elände sedan begynnelsen, och nu börjar nästa fas, den sista fasen, den farligste fasen, den mest avskyvärda fasen av alla faser någonsin. Nu gäller det som sagt att vara vaken! Kraschen kommer, och den kraschen gäller ekonomi, tro, förföljelse, slaveri, och sedan kommer Guds dom över vad man  ställt till med.

-Märkligt!  hur lurade människorna är, och hur stort övertaget av världen redan är.  Gud vet detta. Därför vill han ha människorna frälsta, så att de får frid hos honom, vad som än händer, och att de får tillbringa evigheten hos honom. Varför är det så nödvändigt att evangelisera?  Jo, det gäller människornas existens, nu, och ända in i evigheten.

————-
Joh Upp 20:4 säger oss: *Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke hade tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo  nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år. *

-Vakna människor! Reagera!   förstå vad som händer nu, och vad som   KOMMER   att hända!   Vänd om! Tro på Gud, Lita på Gud! /Maria

Ett ord i dag / Säker hos Gud. Safe in his arms

 

Tankar… idag: en dag har det varit då jag faktiskt hört fåglarna kvittra, kanske kommer våren snart…

-Människor hånar Gud och värre kommer det att bli. Vad är den “avskyvärda gudabild” som det talas om i Matt 24:15-16? Detta talar Daniels bok om, det kommer att bli ett medvetet försök att utplåna Guds närvaro. Det kommer aldrig att lyckas. I den sista tiden skall Antikrist resa en staty av sig själv och befalla alla att tillbe den. Läs om det i 2 Thess 2:4; Upp 13:14-15) Kommer det att lyckas tror du? Ja det kommer att lyckas att en STOR mängd människor kommer att tillbe en falsk Gud. Jesus talar i Matteus om framtiden, den yttersta tiden. Likaså gjorde  profeterna i Gamla testamentet…. Detta tycker jag är fascinerande. Förföljelser fanns då och det kommer det att göra i vår tid också, men Gud har lovat att inte glömma sitt folk, de troende. Behöver vi veta mer? Bibeln säger att vi inte behöver vara rädda, men många är faktiskt det.

-Det är märkligt, vi lever i en sådan modern tid och de flesta har allt de önskar. Men är de medvetna om att i en snar framtid finns inte allt detta kvar?
Människor hånar verkligen Gud och den troende på många sätt, och jag undrar vad de skulle säga om de förstod den sanning som vi talar om? d v s Guds Ord.

-Aldrig har jag varit så glad för någon gåva som min frälsning. Den betyder allt. Jesus är allt.

*Och då skall man få se ‘Människosonen komma i skyarna’ med stor makt och härlighet’. /Mark 13:26  Väntar du på den dagen?    /Maria

 SAFE in his arms:

http://www.youtube.com/watch?v=ciW8r-5kCDY

Om Jesu återkomst /Vaka. Vakna.

 

HUR FÖRBEREDER VI OSS INFÖR JESUS ANKOMST?

Markus 13:36

Markus evangelium 13:36 Vaka, så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. 37 Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka!”

Romarbrevet 11:22 Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen.

Hebreerbrevet 3:14 Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt.

Lukas evangelium 8:15 Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga.

Uppenbarelseboken 3:11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. 12 Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. 13 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

http://alertsweden.blogg.se/index.html denna artikel

*  *   * 

Maria- Dessa sanna ord måste man se till att behålla och tänka på. Det är sådana tider att man måste vara rädd om sin frälsning och inte låta den hamna fel. Jesus kommer tillbaka, även om vi inte vet exakt NÄR, men vi vet att han kommer. Den troende och väntande, vet om detta men den som inte tror eller är ljummen kommer han att överraska, DÄRFÖR att vi vet, måste vi hålla oss vakna och vaka! /M

De sista../L Williams. End of the dollar? Video

 

End of the dollar (?)

 24:6 *Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne.*  /Matt 24:6

24:7 *Ja, folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra;

24:8 men allt detta är allenast begynnelsen till  ‘födslovåndorna’.

Så säger Jesus. Skall vi tro på det? Ja, det är tider nu som inte skall negligeras. Vi måste ta bibeln på största allvar. Det som pågår nu är verkligen henskt. Och det hemskaste är att detta som sker nu i M-östern är planerat av en viss elit, eller s k  globalister. Jag har sagt detta förut men måste säga det igen..att nu är det verkligen allvar. I filmen här nedan kan du höra Alex Jones/Infowars,  och L Willimas samtala. Detta är inte de nyaste nyheterna men närapå. Ta del av detta och fundera på om inte det är sant det som sägs. Ser du mönstret i det som sker nu?  Varsågoda, filmen:

Lindsey Williams : 40 Year Old Elite Blueprint Leading to Bombshell Info Release
http://www.youtube.com/watch?v=FtKuurphAgk&feature=related

Och:

Välj Nyhetskanal:

http://www.tvnewsradio.com/webb-tv/nyhetskanaler.htm  

Några  “nyheter”….

Åtalas efter internetköp

Regeringsskifte i Irland

Kadaffi alltmer isolerad

Kadaffi manar till kamp

Kristofferson: “Förändring i friskolan har gått för fort”

Samir Abu Eid rapporterar: Libyer släpps inte ut

Demonstrationer i flera arabländer

“Det är för lite och för sent”

/Maria

Ett ord idag/ Gal 2:20, 2 Thess 2:16-17 Trygga i Gud

 

Tänk om så många  fler kunde bli frälsta från från syndens konsekvenser och lära känna Jesus. Paulus har förklarat, och vi vet, att vi genom TRON på Kristus är förklarade “icke skyldiga” inför Gud. Då måste det finnas otaliga mängder människor som är “skyldiga”, ja ondskan är stor.

Gud tar inte oss ut ur världen eller gör oss till robotar- vi kommer att känna av synden, och ibland kommer vi att synda. Skillnaden är att vi innan vi var frälsta var slavar under syndens natur, medan vi nu är fria att välja ett liv för Kristus, och arbeta på vår helgelse.  (se Gal 2:20).

Tack vare att du/man är fri i Kristus och icke skyldig behöver man aldrig vara rädd för döden. Man är fri att göra hans vilja och leva i full gemenskap med Gud- all din tid kommer att påverkas av Gud, och du ger honom med glädje, din tid.
Vissheten om att man inte är skyldig utan fri ger oss kraft, livslust och läkedom, och vi får sannerligen ett spännande liv tillsammans med Gud, vi är trygga. /Maria

Bibelord / Tro hopp kärlek

 

Frid med Gud.  Dessa ord skall inte förväxlas med känslor av tillförsikt, trygghet och förtroende. Frid med Gud är: ett tillstånd.  Det är att vara försonad med honom – att ha det rätt ställt. Det finns inte längre något som står emellan oss och Gud- ingen synd som hindrar kontakten. Frid med Gud är möjlig bara tack vare det pris Jesus fick betala för vår synd genom sin död på korset.

Paulus konstaterar klart i  1 Kor 13:13 att tro, hopp och kärlek är det centrala i det kristna livet. Vår kontakt med Gud börjar med tro, och det hjälper oss att inse att vi har befriats från vårt förflutna genom Jesu död.

Hoppet växer när vi förstår hur mycket Gud har i beredskap åt oss i form av löften för framtiden. Guds kärlek fyller oss och gör det möjligt för oss att nå ut till andra.
Det finns mycket att övervinna innan vi som troende vinner en slutgiltig seger, men vi växer under vandringen. Gud är ju med på vägen! Läs Rom 5 Se även Jak 1:2-4, 1 Pet 1:6-7.  /Maria

Konflikter /Terror/ Makteliten? NWO. Upp-boken.

 
Är revolutionerna styrda av makteliten igen?
Är revolutionerna styrda av makteliten igen?
Av Mikael Cromsjö

Vilka är det som ligger bakom vågen av demonstrationer som sveper runt världen? Frågan är egentligen inte om makteliten är inblandad, utan hur mycket inblandning de har. Det har talats om att denna revolution är annorlunda och att det inte finns några tydliga ledare, men stämmer det?

President Hosni Mubarak sa i ett tal att han trodde att det internationella samfundet låg bakom revolutionen i Egypten. Om han med det menar den globala makteliten så kanske han inte har helt fel. Att revolutioner skapats och manipulerats av utomstående makter i hemlighet är varken någonting nytt eller ovanligt.

Jag vet inte själv hur det ligger till och vill endast titta på ämnet från många synvinklar. Det som för mig tyder mest på att det inte är en helt folklig revolution är retoriken i nyheterna. Om det verkligen var en folklig revolution skulle jag tro att det snarare skulle presenteras i media som en revolution av en liten extremistisk terroristgrupp. Hotet som en okontrollerad revolution skulle kunna utgöra för det internationella samfundet är betydande och skulle kunna sprida en våg av medvetenhet i hela världen om frågor som det korrupta banksystemet, skendemokratier, 9/11 mm.

Egypten var vänligt sinnade mot både Israel och USA och fick årligen stora summor i bistånd från dessa länder. Hosni Mubarak var dock på väg ut ur makten på grund av hög ålder och sjukdom och han var heller inte helt trogen USA då han bland annat vägrade att erbjuda trupper till Afghanistan och Irak. Att kontrollera en diktator kan säkert vara en effektiv metod att styra ett land, men det bästa ser ändå ut att vara att skapa skendemokratier och integrera landet i det internationella samfundet genom organisationer som EU, FN, IMF för att få full kontroll över landets lagar och ekonomiska förutsättningar.

En av flera intressanta personer bakom demonstrationerna var Wael Ghonim, marknadschef på Google som återvände till Egypten för att delta på demonstrationerna. Ett dokument från Wikileaks tyder på att han tidigare deltagit i Alliance of Youth Movements Summit i USA och vid flera tillfällen träffat Amerikanska tjänstemän i Capitol Hill samt andra “tankesmedjor” där de diskuterat möjligheterna att skapa en “demokrati” i Egypten.

Open in new window

Mycket av revolutionen organiserades genom Internet med Twitter. Twitter har tidigare används i bl.a Iran under 2009 för att skapa demonstrationer och det finns uppgifter som tyder på att dessa meddelanden kommit från en liten grupp som med många olika konton påverkat massorna. Denna grupp kan lätt vara en tredje part utanför landet.

Den kände valutaspekulanten George Soros är också med i spelet och samarbetar med grupper för mänskliga rättighet i flera Arabländer. Soros har tidigare varit sammankopplad med de så kallade “color revolutions” backade av USA. Han har även kontakt med Mohammad Badi som är en av ledarfigurerna i det Muslimska Brödrarskapet genom den

Open in new window

En annan intressant upptäckt är att exakt samma logotyp som används av demonstranter, nämligen en knuten hand, tidigare används i Serbien vid de amerikanskt ledda demonstrationerna mot Slobodan MiloÅ¡ević under 2000.

Open in new window

Om draken har ett huvud eller inte är svårt att avgöra. Oavsett så finns det en möjlighet att detta tillfälliga tomrum i styret, som Amerikans media utrycker det, kan väcka nya frågor och öka medvetenheten om vår världssituation. Vi vet styrkan av sanning och den kraften kommer inte att avta oavsett vad som händer. /Artikeln fr www.vaken.se

^^^^^^^^

Det är ungefär så här som tongångarna och funderingar och åsikterna ser ut bland väldigt många människor. M Gadaffi sade i tv att han tror det är Al-Quaida som ligger bakom och något slags narkotika som ungdomarna/de demonstrerande, fått. Att M G verkar vara väldigt långt från sanningen är kanske inte så svårt att förstå.

-Som troende på Kristus så anser jag att det är NWO och början på ett skeeende som kommer att bli verkligt fruktansvärt. Vi befinner oss i Uppenbarelseboken, där står det mycket, mycket, om våld och död och maktskiften, hungersnöd, sjukdomar, och en mängd andra vedervärdiga saker som skall drabba jorden och människorna i de sista tiderna. Vi är där nu där det kommer att eskalera, vibrera och skaka.

Du som också är en troende vet vad jag vill säga och till dig, som inte tror på Gud, men råkar läsa detta , till dig/er vill jag säga: Vänd om! Det kommer tider då bara Gud kan rädda dig, och han vill rädda dig för evigheten. Så står det i hans ord. Jesus Kristus är Herre, bara genom honom kan man komma till Gud. Jesus dog för oss alla, ja, alla folk på jorden. Han dog för dig och mig, ja alla.

Den som tror behöver inte frukta.

/Maria