Archive | juni 2011

Bibeln/Sv Kyrkan och LADY GAGA?Hur går det ihop?

 

Jag har inte hunnit skriva en egen artikel om SVENSKA KYRKAN och dess nyaste påfund: Konfirmationsundervisning 24 timmar och lyssna på LADY GAGA!

Så här har jag lånat   AlertSwedens artikel som jag instämmer till fullo med:
*Årets förnyare inom Svenska kyrkan kommer från Lund, och prisas nu för sitt konfirmationskoncept “De 24 äventyren”.

De 24 äventyren syftar på dygnets 24 timmar, och tanken bakom är att konfirmation inte bara ska vara två timmar i församlingshemmet en gång i veckan, utan något som pågår hela tiden.

– Det är ett ganska enkelt koncept, säger Rickard Bonnevier, informatör i Lunds domkyrkoförsamling, som tillsammans med komminister Fredrik Beverhjelm tar emot priset som Årets förnyare. Läs mer: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=267084

/

DENNA FALSKA KYRKA KALLAS FÖR ÅRETS FÖRNYARE!  Vilken hädelse! /Alert

____________

Tack så mycket Svenska kyrkan och ni som är anställda där, för att ni leder Sveriges ungdomar till evig förtappelse!

Dessutom får ni lön för detta!

Föräldrar – vad anser ni att ni har för ansvar i era barns framtid nu och för evigheten?

Hur mycket ska till innan ni inser att denna såkallade kyrka inte är annat än ett Satans redskap!     /

från:

http://alertsweden.bloggo.nu/Svenska-kyrkan-later-konfirmander-lasa-Bibeln-med-hjalp-av-popikonen-Lady-Gaga-1/

 

Man blir helt mållös då man läser tidningen Dagens artikel.  VET Man inte vad L Gaga står för? Hur inblandad och insyltad hon är i New Age m m  Kommentar?  /Maria

Evangelium/Artikl.av A Svensson/Evangelium/Tungotal

 

Artikel 1 och 2 av /Allan Svensson

Evangelium och teologi

En mycket viktig bibelsanning är att hela Guds församling är döpt i den helige Ande. Men så långt jag vet, så har denna bibelsanning aldrig predikats i några kyrkor. Sanningen om dopet i den helige Ande har bara delvis blivit godtagen och trodd inom pingströrelsen och andra kyrkosamfund. Man har inte förstått att man kan vara döpt i den helige Ande även om man inte talar tungomål. Och därför är också deras förkunnelse mycket oklar när det gäller sambandet mellan den nya födelsen och dopet i den helige Ande.

Säkert är det många som har undrat över detta, och varför många inte är ‘andedöpta’ fastän de har varit frälsta i många år. Men för att komma till klarhet här, så är det viktigt att vi skiljer mellan teologi och evangelium. Guds evangelium är raka motsatsen till teologi. Teologi är ett mänskligt försök att förstå sig på Gud och andliga ting. Men Guds evangelium går i motsatt riktning. Det är Guds eget personliga budskap till oss.

Och är det något i Bibeln som vi vill få klarhet över, t.ex. dopet, nya födelsen eller Andens dop, då är det inte en teolog vi ska vända oss till, utan vi ska vända oss till vår Läromästare, Jesus Kristus. Matt. 23:10. Han undervisar inte i teologi, utan han ger oss evangelium. Han kungör sin vilja för oss genom Bibeln och genom den helige Ande. Och så löses problemen.

Jesus sa att den helige Ande skall ta av det som är hans och skall förkunna det för oss. Joh. 16:13-15. Detta håller den helige Ande på med än idag. Ännu har ingen av oss blivit fullärd, och vi är hela tiden beroende av Anden för att kunna förstå Guds ord. Och i den mån vi överlåter oss åt honom och är villiga att lyda, så ger han oss den vägledning och det ljus över Guds ord som vi behöver.

“Men det må ni framför allt veta, att ingen profetia i något Skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud.” 2 Petr. 1:20-21.

Men det finns de som menar sig ha det fulla evangeliet, och att det inte fattas några viktiga bibelsanningar i deras förkunnelse. 1 Kor. 8:2. Denna inställning leder till stagnation och tillbakagång i deras andliga liv. Det är bara de törstiga som kommer till Jesus för att få av det levande vattnet. Joh. 7:37-39.  /     http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA22.HTM#teologi  Jag vet inte varför Allans sida har försvunnit från Internet!!!!

Jag är glad att jag är törstig och jag är glad att jag inte är någon teolog. /Maria

______________

Artikel 2
Löftet om Anden som Jesus “glömde”
Inom pingströrelsen har man predikat om andedopet med tungomål som tecken. Detta är en specialitet för pingströrelsen, och man är stolt över att kunna framhålla att detta är en sanning som “pingstväckelsen” har fört fram.

Men lägg märke till hur Petrus sa på pingstdagen. Han sa inte ett ord om att de skulle bli “andedöpta”. Han sa att de såsom gåva skulle få den helige Ande. Lägg märke till att det är Anden själv som är gåvan. Gal. 3:14. 1 Tess. 4:8. (Det är alltså inte själva upplevelsen av “andedopet” som är gåvan).

Lägg också märke till när de skulle få Anden som gåva. När de gjorde bättring och lät döpa sig! De behövde alltså inte vänta i månader eller år för att få denna gåva, utan de fick den redan samma dag! Och när de fick den helige Ande, vad hände då? Jo, då fick de det nya livet i Kristus och blev födda på nytt. Att bli född på nytt är att bli född av Anden. Joh. 3:8.

Förstår du nu vad detta betyder? Jo, det betyder att sanningen om dopet i den helige Ande har varit i funktion hela tiden sedan apostlarnas dagar! Många tror att denna bibelsanning blev bortglömd för mycket länge sedan, och att det var först på 1900-talet som Jesus återupptog denna verksamhet, att döpa de troende i den helige Ande.

Men en sådan uppfattning är tvärt emot vad Bibeln lär om dopet i den helige Ande. Sanningen är att Jesus hela tiden har döpt sitt folk i den helige Ande. Och man behöver inte forska i några gamla historieböcker för att få reda på detta. För detta står klart och tydligt i Bibeln! “Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren vår Gud kallar!” Apg. 2:39.

Tror du att Jesus glömde bort detta Guds löfte efter något hundratal år, och ända fram till början på 1900-talet? Då skulle alla de kristna som ha levat under alla dessa århundraden inte ha fått den utlovade Anden. Gal. 3:14. Men Guds löfte om Anden gällde ju dessa likaväl som oss, och likaväl som de första kristna! Så många som Herren vår Gud kallar!

Detta som Petrus talade på pingstdagen, det har fungerat hela tiden sedan dess. När människor har gjort bättring och låtit döpa sig, då ha de också fått den utlovade Anden såsom gåva.

I Joh. 14:16-17 säger Jesus, “Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot.” Av detta kan vi förstå, att sedan Jesu första lärjungar blev döpta i den helige Ande på pingstdagen, så har Hjälparen, den helige Ande hela tiden varit i Guds församling.

Att gåvan att tala tungomål skulle vara det enda säkra tecknet på Andens dop, är bara en myt. Om vi läser Apg. 2:a kapitlet, så ser vi att tungomålstalet var inte det enda tecknet på Andens dop. Det första tecknet var ett dån från himmelen, såsom om en våldsam storm hade farit fram. Detta var ett mycket tydligt tecken på Andens dop som alla hörde. Det andra tecknet som nämns, var att tungor såsom av eld visade sig för dem, och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Detta var också ett mycket tydligt tecken på Andens dop.

Det tredje tecknet var att de började tala andra tungomål, eftersom Anden ingav dem att tala. Och de talade vanliga jordiska språk som folket förstod. Som framgår av bibeltexten, så fanns det människor i Jerusalem med många olika språk, och de hörde sina egna språk talas. (Men allt tungomålstal är inte sådant. Läs 1 Kor. 14:e kapitel). Här har vi alltså tre tydliga tecken på Andens dop. Två tecken som alla hörde, dånet och tungomålstalet. Och ett tecken som de kunde se, tungor såsom av eld. Hur kommer det sig att många har blivit så fixerade till just tungomålstalet, som om detta skulle vara det enda säkra tecknet på Andens dop?

Man kunde ju lika gärna göra detta till en lärosats, att alla ska få se en eldstunga när de bli döpta i den heliga Ande, och den som inte med egna ögon har sett en sådan tunga av eld, kan inte vara döpt i den helige Ande. Men enligt en sådan lära skulle det inte finnas många som är döpta i den helige Ande. Eller hur många har hört dånet såsom av en våldsam storm när de blivit döpta i helig Ande?

Men det finns en lära, som säger att alla ska tala tungomål när de bli döpta i den helige Ande. Denna lära går inte att bevisa med hjälp av Bibeln. För den finns inte klart uttalad någonstans i Bibeln. Och de som försöker försvara denna lära gör på samma sätt som “barndöparna” när de vill försvara “barndopet”. De plockar fram vissa bibelord och försöker finna stöd för sin egen lära.

Både denna lära och läran om “barndopet”, är som bedövningsmedel. Den hindrar människor från att tänka självständigt och hindrar dem från att studera Bibeln.

Några har skrivit till mig och försökt försvara denna felaktiga lära om Andens dop. Men av alla deras argument har jag inte funnit ett enda som håller inför Guds ord. Och av allt det som jag skrivit om dopet i den helige Ande, har de inte kunnat motbevisa någonting.

I 1 Kor. 12:30 står det, “Inte tala väl alla tungomål?” Detta brukar de bortförklara med att det finns olika sätt att tala tungomål. Enligt denna teori så skulle alltså de som inte tala tungomål, i alla fall tala tungomål, men på ett visst sätt. Detta är ju bara en löjlig bortförklaring och en undanflykt för att försvara deras egen lära, och slippa erkänna sanningen.

Anden själv vittnar med vår ande, att vi äro Guds barn. Rom. 8:16. Detta, att man upplever Andens vittnesbörd inom sig att man är Guds barn, är ett tydligt tecken på att man har fått den utlovade Anden. Gal. 3:14. Och detta tecken hade jag långt innan jag fick gåvan att tala tungomål. Men i pingströrelsen fick jag gång på gång höra att jag var inte döpt i helig Ande. Ibland sa de att jag var det och ibland sa de att jag inte var det.

Detta är mycket allvarligt, att förneka ett verk som Gud har utfört. När Jesus har döpt människor i den helige Ande och de har fått andliga nådegåvor, då står pingstpredikanter och förnekar detta.

Det tillkommer inte oss att dra upp några riktlinjer eller göra en mall efter vilken den helige Ande ska verka. Det står i 1 Kor. 12:11 att Anden alltefter sin vilja tilldelar åt var och en någon särskild gåva. Detta har människor försökt ändra på. De menar att gåvan att tala tungomål måste alltid vara den första nådegåvan. Att någon som inte talar tungomål kan ha fått någon annan nådegåva, det vill de inte tro.

Tänk på alla dem som Jesus har döpt i helig Ande, men som inte talar tungomål. De har fått höra denna ständiga förnekelse av Andens verk både i predikningar och enskilt, att när de inte kan tala tungomål så är de inte döpta i helig Ande. Och så känner de sig osäkra och undrar varför inte Jesus vill döpa dem i den helige Ande. Och de nådegåvor som de ha fått kommer inte till sin rätt. Och de vågar inte stöta sig med pingströrelsens så övermåttan höga “apostlar”. 2 Kor. 11:5.

Men varför får inte alla gåvan att tala tungomål när de blir döpta i helig Ande? Continue reading

Livet i Kristus./Före och efter frälsningen /repetition

 

En liten repetition om:  Innan frälsningen så hade vi det såhär:
Innan frälsningen stod vi under Guds förbannelse, och vi var dömda för våra synder.

Som ofrälsta följde vi mängden och var  som “alla andra”, små kopior..och vi kände inte Gud

Som ofrälsta var vi fiender till Gud även om vi inte alltid eller alls förstod det.

Som ofrälsta var vi SLAVAR under SATAN och vi följde VÅRA ONDA BEGÄR, och DÄRFÖR var vi Drabbade av Guds VREDE.

Som ofrälsta var vi ANDLIGT DÖDA.

….MEN så inträffade det något underbart:

Vi lärde känna Jesus Kristus och då förvandlas livet!  Antingen går det fort att förstå hur livet då bör levas eller också kämpar man vidare med sina synder fast man är frälst eller också sker MIRAKEL och man förstår hur Jesus vill ha oss, och man FÖRÄNDRAS fort på djupet- för att man ÄLSKAR JESUS, och för att han väckt människan till liv.
Då förstår vi att vi är ÄLSKADE av Gud, och vi förstår att vi är frälsta genom Guds nåd med oss.

När vi är frälsta står vi upp för Kristus och SANNINGEN! till varje pris.

När vi är frälsta är vi Guds barn!

När vi är frälsta är vi FRIA i Kristus att älska och tjäna.

När vi är frälsta förstår vi att vi har blivit förda från DÖD till HÄRLIGHET.

När vi är frälsta får vi oförtjänt del av Guds välvilja!

När vi är frälsta får vi ett NYTT ANDLIGT LIV.    Halleluja!

/Maria          

(Det finns de som inte riktigt vet skillnaderna  då det gäller det gamla livet utan Kristus, och det nya livet i Kristus, därför denna artikel).

Ett Guds barn /Ett ord idag: Guds kärlek

 

Guds kärlek:

Eph 1:5

Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag,
Eph 1:6

den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.
Eph 1:7

I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.
Eph 1:8

Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd,
Eph 1:9

i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv,
Eph 1:10

om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden.
Eph 1:11

I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.
Eph 1:12

Så skulle vi, hans härlighet till pris, vara de som i Kristus redan i förväg hava ägt ett hopp.
Eph 1:13

I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande,
Eph 1:14

vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.

PRISA HERREN!  /Maria

År 2011/ EHEC / F Reinfeldt får höjd lön, varför det?

 

Ehecsmittan. Vad är sant och vad är inte sant? När får vi veta det?http://runelanestrand.wordpress.com/2011/06/07/ehec-%e2%80%93-uppstar-inte-i-gronsaker/

  • Senaste nytt från DN

Stora partier groddar återkallade

”Vår beredskap är god”

Jakten på smittan hittills utan spår

Första inhemska ehec-fallet i Sverige

Nya dödsfall i ehec

Livsmedelsverket: Ät inte groddar

Ehec-larm i franska Bordeaux

Ehec-drabbade odlare kan söka pengar

Spanien irriterat på Ica-varning

Tysk tvååring död i ehec

Inget tyder på att groddar finns i Sverige

Ryssland lyfter grönsaksstopp

Groddar var smittkällan

Georgiska dog efter besök i London

Så påverkar ehecsmittan grönsakspriserna

Gurkor i fokus när Ryssland möter EU

27 döda i ehecsmitta

Färre nya ehec-fall i Tyskland

Prisras på svårsålda gurkor

Tyskland får kritik för hanteringen av ehecsmittan

Vad gäller för Sveriges del? Fara? eller sunt förnuft, eller får vi ett svar?/

Maria
____

Statsminister Fredrik Reinfeldt får lönen höjd vid månadsskiftet med 4 000 kronor. Från den 1 juli tjänar han 144 000 kronor i månaden. Läs artikel

____  Se övriga nyheter  på: http://www.dn.se/

Ett ord till dig/Jesus är nära, honom tillhör makt och ära

 

Tankar

Vi känner inte till någon annan värld än denna vi lever i här och nu, och denna jorden, och innan man lärt känna Gud, (det är åtminstone min uppfattning) så tycker man att allt är så bra så bra.
Men jag vill ju berätta att när man växer i Gud, och får kännedom om all hans kärlek och trofasthet och mirakel och allt annat underbart: då förstår man hur förljugen och smutsig världen faktiskt är. Jag har tänkt på detta faktum så länge och vill uttrycka min avsky över hur allt är uppbyggt och hur välregisserat allt är. Men ändå ser man fällorna och njuggheten och förstörelselusta och de självbelåtna flinen och grimaserna….och katastroferna

Var är Gud i allt detta? Jo han finns ju- men man märker inte, ser inte  vår befolkning  öppet ära och prisa honom i glädje!

Vi känner inte till någon annan värld än denna och jag upptäckte en gång för längesedan  att Gud säkerligen känner sig mycket vred och förnärmad över människors kallhet och själviskhet…..och en dag kommer en dom…

Det är sommar nu, och semestrar, och kristenheten träffas i olika sammanhang…jag hörde för en del år sedan följande sägas:  Ja nu är semestrarna slut och nu kan man börja med bönerna igen, man har ju varit ledig från församlingen och cellgrupper hela sommaren…………………….är det så att inte Gud är med dagligen och varenda stund i en kristens liv? Tydligen inte. I alla fall reagerade jag starkt över orden…

Nuförtiden känner många till att korruptionen blivit värre, att människor svälter och varför, ja man är ju mer upplyst på alla sätt, men inte då det gäller vad som sker mitt framför ögonen på oss: Avfallet från Gud, avfallet och marschen mot Rom….. gillar jag inte.

Man skojar och pekar finger åt den som tror och Gud är inte värd många ören…men jag älskar honom:

1 *Se, Herren är uppstånden, Han än bland oss syns gå. Jag vet att Jesus lever, Vad än man säga må, Jag ser hans goda händer, Jag hör hans milda röst, När prövningar mig trycka, Är han min tröst.

2 Hans kärleksfulla omsorg Jag skönjer var jag går, Och ej jag fäller modet, Om än min väg blir svår. Jag vet att han är med mig I livets kamp och strid, Och honom tillhör makten Till evig tid.  / AH /

Kram f Maria

 

De sista tiderna /NWO/ MINDCONTROL! CHIP!

 

 

Mindcontrol i dessa tider

Vi talar en del om de sista tiderna och om Jesu återkomst, jo. Men talar vi lika mycket om många människors eventuella rädsla inför det som kan komma att hota oss och våra kroppar? Jag skriver “eventuella rädsla”, på grund av att en del människor tycks vara helt oberörda inför orden: Chip, Mindcontrol, Tvång, NWO …osv.  Den troende vet att man kan döda kroppen men inte själen, men den otroende som läser här kanske inte vet det, därav inlägget här och länken nedan berättar verkligen för oss om VAD chip och dylikt är och dess skadeverkningar. Läs denna länken/artiklar och bekanta dig med vad som kan komma att ske mycket Snart! Ja det sker redan, men kommer att bli värre.

http://www.mindcontrol.se/?page_id=157
I länken säges/skrives följande:

VAD ÄR ICT-INPLANTAT?

*Med mikrochipsinplantat är konstant övervakning en möjlighet…ICT-inplantat kan påverka nervsystemet, i synnerhet hjärnan och människans identitet som art liksom individuell självbestämmande-rätt…ICT-inplantat kan användas för att öka fysisk och mental kapacitet. Ansträngningar bör göras för att se till att dessa inplantat inte utnyttjas för att skapa ett klassamhälle eller öka avstånden mellan industrialiserade nationer och övriga delar av världen…ICT-inplantat i människokroppen kan  anses som en potentiell risk, eller t o m som ett möjligt hot emot mänsklig värdighet eller till andra etiska principer. Det måste betonas att det inte finns några pålitliga forskningsundersökningar gällande långtidsaspekter för hälsan relaterade till ICT-inplantat i människans kropp…Hur gravt kan dessa inplantat uppstå som ett hot emot mänskligt självbestämmande, i synnerhet när de finns inplanterade i våra hjärnor? Hur allvarligt kan ICT-inplantat skapa oåterkalleliga följder i den mänskliga kroppen och i psyket?” Vem vill ge sitt liv till det?  Ge upp självständighet och inlemmas i experimentell forskning där även allvarliga skador förklaras som tänkbara följder.*
Och:
DAGENS INTERNATIONELLA DYSTOPI

I den här saken har mardrömmarna distanserats. Experimenten med ovetande människors hjärnor pågår och den som tagit sig rätt till utnyttjandet har självklart ingen moral som säger stopp, hit men inte längre. EU-gruppens ord i deklarationen 2005 sa att: ”Den obegränsade friheten för vissa kan utgöra en fara för andras hälsa och säkerhet…Som inom andra områden, friheten att använda inplantat i kroppar, som frihetens princip,  kan kollidera med potentiellt negativa sociala effekter.”

Det var inte bara några teorier utan en brutal verklighet. FOI:s ord om att ”Verksamheten inom totalförsvaret innebär ofta stora fysiska belastningar på människor med risk för allvarliga skador” är något vem som helst kan drabbas av. Det kan styrkas att man nedsövt intagna på häktet i Stockholm sedan 1970.  Tryckt upp transmitters i den frontala hjärnan och förstört funktioner i de främre loberna. Impulskontroll, förståelsen av sina egna gärningar och möjligheten att bryta med gamla beteenden finns där. Sahlgrenska sjukhuset gjorde 1997 en undersökning av 21 mördare och grava våldsmän och fann att samtliga hade identiska skador i sina hjärnor. Vi har röntgenbilder av f d kriminella med just de hjärnskadorna från inplanterade transmitters. Andra läkare har verifierat att offer haft upp till fyra transmitters inplanterade i sina hjärnor och huvuden.

___________________

Högst allvarligt, och detta som du läst önskar jag att du vill sprida vidare!  /Maria

Jesus säger:

Mat 10:28  Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna. –
Mat 10:29  Säljas icke två sparvar för en skärv? Och icke en av dem faller till jorden utan eder Faders vilja.
Mat 10:30  Men på eder äro till och med huvudhåren allasammans räknade.
Mat 10:31  Frukten alltså icke; I ären mer värda än många sparvar.

Karins nyhetsbrev /Sommarkonf. och varningar

 

 

Mina ögon föll på denna länk med Karins nyhetsbrev, (och jag är sen med att lägga ut detta!)och där finns info som du kanske skall ta och läsa angående sommarkonferenser, varsågod:  Karin Jansson Nyhetsbrev Del 1    Länk:

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin16_6-11/Sommarkonferenser2011Del%201.pdf

En del konferenser m m har redan varit nu i juni, och fler blir under övriga sommaren… men det finns mycket text här att ta till sig, och tänka till om!  Alltså:Varningar.
I Equmenias lokaler i centrala Stockholm fanns under onsdagen representanter för nästan samtliga kristna ungdomsorganisationer samlade. Mål: att prata ihop sig inför den kommande sommaren och speciellt valmånaden september.
http://www.equmenia.se/
http://www.equmenia.se/om-smu/ – equmenia är en gemensam organisation för riksförbunden Metodistkyrkans Ungdomsförbund (MKU), Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) och Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU). equmenia är till för riksförbundens lokala föreningar, som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i hela Sverige. equmenias högsta beslutande organ är Riksstämman som går av stapeln varje år. Där tar medlemmarna beslut om verksamhet, budget och val av styrelse.

Drivkraften att bilda equmenia kommer från Jesu bön för sina lärjungar, att vi alla skall vara ett.
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=211289

– Det här är en ekumenisk, allkristen valkampanj där vi vill försöka lansera Jesus till unga människor. Det finns ett tillfälle vart fjärde år när det finns valstugor överallt. Just då är det helt okej för oss att också finnas där ute, säger Eric Andersson, pastor i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och initiativtagare till kampanjen.

Missförstå mig inte; det är inget fel i att vara ute och evangelisera under valkampanjer – det är fantastiskt viktigt!

Det är just ”ekumeniken” som jag är allergisk emot! Visst ska vi ha enhet och vara ”ett” – men tyvärr har jag sett att den ekumenik som finns i Sverige idag går ut på att man kompromissar Guds Ord och Sanningar FÖR ATT ha enhet och då är det fel! Märk väl; ekumenik är ett ord som inte finns i Bibeln!
*___________________________*

 

Karin Jansson Nyhetsbrev  Del 2

 Här lägger jag in den länk som nyhetsbrevet ligger i och här är länken:

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin23_6-11/Sommarkonferenser…2011%20-%20Del%202.pdf

 Saxat ur innehållet:

Nämnde även nyligen om

Sten-Gunnar Hedin:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_1-6-11.html

“…efter…”Studiebesök i Vatikanen”
Anders Arborelius, som tillsammans med Sten-Gunnar Hedin tog initiativet till dialogen

Han var i Pingst i Skara för några år sedan och avslutade en “ekumenisk vecka” med att göra reklam för “Påvens bok” och Moder Teresas “bönebok” som man kunde ha i bröstfickan eller i väskan och ta fram och läsa!!! (Bifogar här en annan artikel om Sten-Gunnar Hedins inställning, se länken nedan eller

, hoppas att besöket ska bidra till en större förståelse och insikt i hur Katolska kyrkan fungerar: VARFÖR VILL STEN-GUNNAR HEDIN DETTA??? OM INTE FÖR ATT FÖRA OSS TILLBAKA TILL ROM! bifogad PDF med samma titel: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=253203 – Samarbetet började med en debattartikel om kristen tro 2003)

 *

Karin skriver också:

OM NÅGON TALARE/PREDIKANT ANNONSERAR ELLER BERÄTTAR ATT DE VARIT PÅ DESSA KONFERENSER – ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT HAR MED DESSA ”PROFETER/APOSTLAR” ATT GÖRA – FLY DÅ FÖR DITT LIV! HA INGET MED DETTA ATT GÖRA!!!

Jag  (Karin) säger slutligen detsamma som jag gjorde i ”Del 1”;
Jag är säker på att en del talare/sammanhang är Bibliskt grundade och förmedlar ett sunt budskap. MEN det är all annan inblandning av Mysticism, Nyandlighet, Trosrörelsen och Katolicism som gör att det blir osunda konferenser/ sammanhang. samt;
Det är naturligtvis upp till var och en att gå på konferenser i sommar… Men om du går; välj då konferens och talare med omsorg, för din egen skull, och ta inte för givet att allt som förmedlas är Bibliskt! Som sagt; du har i alla fall blivit varnad… Det är naturligtvis tragiskt – djupt bedrövande – att det blivit så här.

För Sanningen,
Karin Jansson
Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

(Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att länkarna fungerade då detta skrevs)
Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta brev – det är just den artikeln jag länkat till som jag vill framhäva.

___________________________

Vad ska man säga mer än att det är sorgligt…… men personligen är jag glad att ha fått den informationen som faktiskt pågått några år ,och glad över att inte vara en del av dessa konferenser, Gud tog bort mig från dem. /Maria

 

Bibeln / SYND. Tidn Dagen artikel

 

När människan spelar Gud
Publicerad: 2011-06-26
Birger Thureson Tidn Dagen
 

Hindustan Times berättar ett skakande exempel på hur människan spelar Gud med den medicinska teknikens hjälp. Historien återges av Dagens Nyheter.

I den indiska staden Indore har läkare bytt kön på över tusen flickor mellan ett och fem år. Därefter har de utsatts för hormonbehandling. Allt efter önskemål från föräldrar, som hellre vill ha en pojke än en flicka.
 
Ett annat sätt är att använda fosterdiagnostiken som sorteringsinstrument och abortera kvinnliga foster innan de fötts fram, enligt Hindustan Times. 

 
Den här tendensen att missbruka den medicinska kunskapen och tekniken är inget fenomen begränsat till Indien. Långt därifrån.

 
När människan spelar Gud med teknikens hjälp, då riskerar människovärdet att relativiseras. Det är ett tragiskt faktum som får alltför lite uppmärksamhet och utrymme i debatten.

_________

Konstigt, att ingen debatt öppnats om detta gräsliga beteende. Ja- det är sant att människan spelar Gud, upphöjer sig själv till Gud genom att göra dessa saker som det står om i artikeln. Varför hörs inga röster, när man vet att detta förekommer inte bara i Indien utan i masor av länder?  /Maria

Guds församling/ Jeremia 7:4 / Guds församling

 

 

Förlita er inte på lögnaktigt tal när man säger, här ärHerrens tempel, Herrens tempel!
Jeremia 7:4.
Då han nu gick ut ur helgedomen, sade en av hans lärjungar till honom: “Mästare, se, hurdana stenar och hurdana byggnader!” Jesus svarade honom: “Ja, du ser nu dessa stora byggnader; men här skall förvisso inte lämnas sten på sten; allt skall bli nedbrutet.” Mark. 13:1-2.

Varför skulle detta fina tempel förstöras? Jo, när Herren började bygga på sitt nya tempel, Guds församling, då hade det gamla förbundets tempel i Jerusalem tjänat ut och hade inte längre någon funktion att fylla. Och det blev sedan förstört, så som Jesus hade förutsagt. Sedan dess har Gud inte haft något annat tempel på jorden än sin församling.

Gud bor inte i tempel som är gjorda med händer. Apg. 7:48, 17:24. Guds församling är Guds tempel. 1 Kor. 3:16-17. Ef. 2:21. Och Guds prästerskap utgöres av hela församlingen. Guds församling är “ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk.” 1 Petr. 2:4-9.

Tabernaklet och templet i det gamla förbundet med dess offerlagar, var en avbild och en skugga av Guds nya tempel, som är Guds församling. Hebr. 8:5, 10:1. Och alla de offer av djur som man offrade under gamla förbundets tid, var en förebild till Jesu försoningsoffer på korset. Men sedan Jesus hade fullbordat sitt försoningsoffer, så behövde man inte offra några fler djur. “Ty med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem som bliva helgade.” Hebr. 10:14. Han gick in i det allraheligaste, med sitt eget blod, och vann en evig förlossning. Hebr. 9:11-28. Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Hebr. 7:25.

Det gamla förbundets tempel finns alltså inte längre. Och Herrens nya tempel är inte byggt av sten eller trä, utan det är ett levande tempel, byggt av levande stenar. 2 Kor. 6:16.

Tyvärr så har många människor inte fattat detta. De tror att kyrkorna är Guds tempel. De lever kvar i skuggbilderna från gamla förbundet och de är 2000 år efter sin tid. De ser på sina fina kyrkobyggnader och menar att här är Herrens tempel, Herrens tempel ! Men det är inte sant. Det är bara efterapningar och förfalskningar av det gamla förbundets tempel.

Men i kyrkorna offrar man inga djur. Den katolska kyrkan har sina egna offerlagar. Istället för att slakta och offra djur, så bedriver kyrkan människoslakt och religiös slavhandel. Den katolska kyrkan har mördat millioner kristna i sina försök att utrota Guds församling.

Och frikyrkorna är allesammans släkt med den katolska kyrkan. De ha kommit till i samband med väckelse, men de är inte från Gud. Om de kristna hade vaknat upp ordentligt, så skulle de ha sett hur djävulen i varje väckelse lade grunden till ett nytt skökoväsen. Och detta levde sedan som en parasit på Guds verk. När de kristna offrade till Guds verk, så underhöll de samtidigt skökoväsendet och tänkte att det var Guds församling. Och de flesta kristna har ännu inte insett eller förstått sambandet mellan väckelsens stagnation och bildandet av kyrkosamfund.

Frikyrkorna är inga Guds församlingar och har aldrig varit det. Guds församling är en levande organism, och inte någon organisation. 1 Kor. 12:e kapitel. Församlingen är ingen kyrka, och ordet “kyrka” finns inte i Bibeln. I 1981 års svenska bibelförfalskning har man bytt ut ordet “församling” och skrivit “kyrka” istället. Detta är en mycket grov förfalskning av bibelordet. I Ef. 5:23 har man skrivit att Kristus är kyrkans huvud. Detta är lögn! Kyrkans huvud är påven, den svarte påven och djävulen. Det är viktigt att skilja mellan världens kyrkor och Guds församling.

http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA41.HTM#Förlita er inte

 

Gud skapade världen/ sökande efter sanning…/Videos

 

Man säger att bibeln inte är sann. Man säger att Gud inte finns och att han inte har skapat jorden. I dessa filmer/videos nedan kan du se att man också säger annorlunda, man berättar om …jorden och människorna….och i en video kan du se  om sökandet efter Sodom och Gomorra  m m


Archaeology: Digging for the Truth of the Bible:

http://www.youtube.com/watch?v=NWawVUZg3Es&feature=player_embedded

Överförd av  

_____

Scriptural Age of the Earth

http://www.youtube.com/watch?v=mub7cIVUU9I&feature=related

Överförd av
_____

The Search for Sodom And Gomorrah

http://www.youtube.com/watch?v=-FC5GjZyctk&feature=related

Överförd av

Gud visade stor barmhärtighet mot Lot, som tydligen var den ende i staden som hade en relation till Gud, även om den verkligen kunde ifrågasättas. Gud gick så långt att han i det närmaste tvingade Lot ut ur staden innan den förintades. … och till och med de allra gudfruktigaste måste acceptera Guds domar….
_____

*Se, målet härligt lyser i fjärran, o Guds stad, Min längtans borg……..*   / A. Ö
 

Avfallet i../United i Malmö mm /United-trenden

Det kan vara bra att påminna sig om att avfallet i kristenheten fortsätter, därav dessa artiklar:

D Jakes and Joel Osteen Enrich Themselves in Jesus’ Name
http://www.youtube.com/watch?v=lGmLFSPkyhs
_____

Avfallet i kristendomen syns att vara stort i Sverige. Denna länk kommer från:

http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_191.html  Här kan du läsa hela artikeln och mycket mer om vad som sker nu,här handlar det om United i Malmö, på Jasmine´s sida:
-Hej, här kommer ett Super-Sunday-föredrag (29/8 2010) av Magnus Persson, United, Malmö. För att göra det rättvisa, så behöver du ju själv lyssna igenom allt. Det finns många röda flagg-varningar! Det är rörigt och snurrigt. Visst, kan Magnus ha ett och annat att förmedla som är tänkvärt. Men, det förbleknar ju då föredraget är fyllt av felaktigheter, snuskprat, raljerande och kraftuttryck!

Föredraget fyllt av sexskämt, kraftuttryck, snack om ”räcka-fingret-o-göra-djävulstecken-prat”, förlöjligande och bortförklaringar av Bibelns verkliga budskap om evigheten.

Magnus gör ’Fu*k-Up-tecknet’ med armarna! Magnus använder HEL**TET i helt fel sammanhang. Dvs att Magnus säger likadant, som icke-kristna använder uttrycken.

en.wikipedia.org/wiki/Fuck

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Magnus har egen ”teologi” om att ’älska sig själv’ och översätter det med att älska ’LIVET’!

United har slogan: Love God – Love Life – Love People! Kan väl låta bra. Men, vad innebär det egentligen? Kärlek i Bibeln har många betydelser. Och VAD menar United med LIVET? Och att älska människor är också väldigt suddigt.

I Bibeln betyder “din nästa” detsamma som en närstående person. Och det är ENDAST Gud som kan fullt ut älska ALLA människor. Joh 3:16.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 29/8 2010:

eng.united.nu/supersunday29aug?albumid=1010947&red…

Magnus läser ifrån Luk 10:27…och ca 2.15 > säger att ”i United har vi sammanfattat detta i Mission-Statement:

”Älska Gud, älska människor och älska LIVET”… (kommentar, i Bibeln står det ‘dig själv’ och ej ‘livet’)

Magnus berättar sen en stark historia ….men den passar inte in i övriga föredraget.

11.43..MagnusP säger: ”älska din nästa som dig SJÄLV – OCH det betyder att älska LIVET” (?)….klart jag vill älska livet… MEN det = nästan en förutsättning att du INTE är en kristen.. (?)..” (!!)

(kommentar, Magnus blandar ihop ”dig-själv” och likställer med ”livet”, vilket inte håller som förklaring…. Däremot att älska sig själv är viktigt för att också kunna älska sin nästa, det håller jag med om. Men ordet ‘dig-själv’ betyder INTE livet. Blir en mycket förvirrad översättning).

12.30 ”Gud har inte kommit för att ta livet ifrån dig, Han har kommit för att ge livet till dig…”..

”Jag har kommit för att ni ska ha LIV och LIV i överflöd… Johannes 10:10” (säger MP snabbt)..”de flesta vill nog älska LIVET, ja det tror jag….”..

(kommentar till att Magnus bara-snabbt-rabblar-Joh 10:10 och han tar endast upp halva versen! Och den versen handlar inte alls om ”att-älska-sig-själv”…. Första delen av vers 10 säger att ”tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda!” Det läste inte Magnus upp. Och det går absolut icke att göra som Magnus – med flera – att endast rabbla upp en halv vers, som dessutom gör att inget stämmer)!…..

Magnus rabblar upp en massa situationer som gör att det INTE är lätt att älska/tro på Gud (!) och ”när du BER till Gud och DU får INGA bönesvar, då är det lätt att säga…” ….

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VARNING – VARNING. !!

Vad gäller svordomar och kraftuttryck som används av Magnus (även av Andreas Almlöf), så går det absolut inte att bortförklara. Magnus och Andreas väljer att säga-som-de-gör-på-exakt-samma-sätt-som-icke-kristna-gör!

/Maria