Guds församling/ Jeremia 7:4 / Guds församling

 

 

Förlita er inte på lögnaktigt tal när man säger, här ärHerrens tempel, Herrens tempel!
Jeremia 7:4.
Då han nu gick ut ur helgedomen, sade en av hans lärjungar till honom: “Mästare, se, hurdana stenar och hurdana byggnader!” Jesus svarade honom: “Ja, du ser nu dessa stora byggnader; men här skall förvisso inte lämnas sten på sten; allt skall bli nedbrutet.” Mark. 13:1-2.

Varför skulle detta fina tempel förstöras? Jo, när Herren började bygga på sitt nya tempel, Guds församling, då hade det gamla förbundets tempel i Jerusalem tjänat ut och hade inte längre någon funktion att fylla. Och det blev sedan förstört, så som Jesus hade förutsagt. Sedan dess har Gud inte haft något annat tempel på jorden än sin församling.

Gud bor inte i tempel som är gjorda med händer. Apg. 7:48, 17:24. Guds församling är Guds tempel. 1 Kor. 3:16-17. Ef. 2:21. Och Guds prästerskap utgöres av hela församlingen. Guds församling är “ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk.” 1 Petr. 2:4-9.

Tabernaklet och templet i det gamla förbundet med dess offerlagar, var en avbild och en skugga av Guds nya tempel, som är Guds församling. Hebr. 8:5, 10:1. Och alla de offer av djur som man offrade under gamla förbundets tid, var en förebild till Jesu försoningsoffer på korset. Men sedan Jesus hade fullbordat sitt försoningsoffer, så behövde man inte offra några fler djur. “Ty med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem som bliva helgade.” Hebr. 10:14. Han gick in i det allraheligaste, med sitt eget blod, och vann en evig förlossning. Hebr. 9:11-28. Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Hebr. 7:25.

Det gamla förbundets tempel finns alltså inte längre. Och Herrens nya tempel är inte byggt av sten eller trä, utan det är ett levande tempel, byggt av levande stenar. 2 Kor. 6:16.

Tyvärr så har många människor inte fattat detta. De tror att kyrkorna är Guds tempel. De lever kvar i skuggbilderna från gamla förbundet och de är 2000 år efter sin tid. De ser på sina fina kyrkobyggnader och menar att här är Herrens tempel, Herrens tempel ! Men det är inte sant. Det är bara efterapningar och förfalskningar av det gamla förbundets tempel.

Men i kyrkorna offrar man inga djur. Den katolska kyrkan har sina egna offerlagar. Istället för att slakta och offra djur, så bedriver kyrkan människoslakt och religiös slavhandel. Den katolska kyrkan har mördat millioner kristna i sina försök att utrota Guds församling.

Och frikyrkorna är allesammans släkt med den katolska kyrkan. De ha kommit till i samband med väckelse, men de är inte från Gud. Om de kristna hade vaknat upp ordentligt, så skulle de ha sett hur djävulen i varje väckelse lade grunden till ett nytt skökoväsen. Och detta levde sedan som en parasit på Guds verk. När de kristna offrade till Guds verk, så underhöll de samtidigt skökoväsendet och tänkte att det var Guds församling. Och de flesta kristna har ännu inte insett eller förstått sambandet mellan väckelsens stagnation och bildandet av kyrkosamfund.

Frikyrkorna är inga Guds församlingar och har aldrig varit det. Guds församling är en levande organism, och inte någon organisation. 1 Kor. 12:e kapitel. Församlingen är ingen kyrka, och ordet “kyrka” finns inte i Bibeln. I 1981 års svenska bibelförfalskning har man bytt ut ordet “församling” och skrivit “kyrka” istället. Detta är en mycket grov förfalskning av bibelordet. I Ef. 5:23 har man skrivit att Kristus är kyrkans huvud. Detta är lögn! Kyrkans huvud är påven, den svarte påven och djävulen. Det är viktigt att skilja mellan världens kyrkor och Guds församling.

http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA41.HTM#Förlita er inte

 

4 thoughts on “Guds församling/ Jeremia 7:4 / Guds församling

 1. Hej ja det är underliga tider! Det är var slående likt: Citat:

  Ska något ske i tro på ”farisévis” måste ett råd med inflytelserika präster/rabbis definera vad tro är först…! Så fungerar också ekumeniken och enhetsprojekten idag!
  ________

  Ja så fungerar det idag,eller rättare sagt, inte fugerar!
  Att leva som Kristus lär ja det är vi kallade till, och det finns de som börjar vakna över det, men de är få. Bön kan ändra på det……/Maria

 2. Frågorna i min kommentar över är ju retoriska frågor!

  Det verkar alltmer som kristen tro i historien blivit en spegel av judendomen i GT. Det är slående hur lika utvecklingslinjerna blivit!

  (Lag och rätt, lag och nåd)

  I GT heter lag före nåd-ivrarna fariséer och rabbis. I NT heter lagivrarna RKK och Jesuiterorden mfl.

  Ska något ske i tro på “farisévis” måste ett råd med inflytelserika präster/rabbis definera vad tro är först…! Så fungerar också ekumeniken och enhetsprojekten idag!

  Guds församling består av den tro/kontakter/det hopp som blir kvar när man lämnar kyrkorna för att leva som Kristus lär.

 3. Hej
  Det är ju helt klart att vi ska följa JESUS, ingen annan, och inte påven, med sina påhitt.
  Jesus är vägen till Gud det vet alla som blivit genuint frälsta dvs de som vill följa Jesus genom allt.
  Vi skall följa Gud mer än människor så har Gud sagt.
  Då är jag väl glad som är fundamentalist och står på grunden Kristus. Och du står ju där du med tackolov
  Halleluja Jesus lever.
  /Maria

 4. “…Kyrkans huvud är påven…Det är viktigt att skilja mellan världens kyrkor och Guds församling.”

  Tänkte på ekumenikens målsättning: att ena kyrkorna under “Kristus.” (Jesus är den gemensamma nämnaren för alla kristna kyrkor, säger man). Kyrkorna enas under “Kristus ställföreträdare!”

  Allan säger här att “påven är kyrkans huvud.” Det säger ju påven också själv! Det kanske inte frikyrkorna sväljer, men de leker kanske med tanken i sin ekumeniska dröm om enhet…

  Faktum är att människor som upplevt att Gud själv frälst dem, och som tror att Bibeln och Guds vägledning räcker i livet, kallas för skumma betckningar i den katolska katekesen (anathema-“förbannande”).

  Tycker man att det här leder rätt, så får man lära sig lita till kyrkans överhuvud mer! Det är ju han och kanoniserade helgon som vet vägen till Gud…

  Obegripligt att kyrkorna idag är så benägna att svälja det betet!

  Längtar de efter en “välvillig kyrkodiktatur?” En fast hand?
  Varför inte kolla vad de står NT först?

  När Petrus i sina brev säger att vi ska underordna oss kung och fosterland, menar han säkert inte att vi andligen ska överge Kristus för romarrikets hedniska riter!

  Det betyder att vi ska följa lagarna i samhället. Bryter lagarna mot vad Gud säger i sitt ord, bryter vi med Gud, när vi följer seder och riter, mer än Guds Ord! Så har jag förstått det.

  Skulle vi idag lyssna till samhällets värderingar, när det säger att bibeltroende kristna är “suspekta fundamentalister, som inte inser ett och annat?”

  Kanske behöver vi kristna behöver hyvlas av, och inse att “ekumenik är vägen framåt för alla?”

  Vi borde lyssna mer till vad Jesus säger i sina ord!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.