Archive | mars 2007

Berättar om Mose/ Mosebok 3

 

Det dominerande budskapet i 3 Moseboken är Guds helighet: “Ni måste vara heliga, för jag, Herren, er Gud är helig.” (19:12) Men hur kan ett oheligt folk närma sig en helig Gud?

Det är möjligt om man tar itu med synden. Därför ger de tre första kapitlen detaljerade anvisningar om offer, som var det symliga beviset på ånger, omvändelse och lydnad. Vare sig det offret bestod av en tjur, en get eller ett får måste det vara felfritt, utan missbildning eller skada- en förebild för det yttersta offret av alla som skulle komma genom Jesus, Guds lamm. Jesus har kommit och öppnat vägen till Gud genom att ge sitt eget liv som ett slutgiltigt offer för oss alla.

Sann tillbedjan och sann gemenskap med Gud börjar med att vi bekänner vår synd och accepterar Jesus som den ende som kan lösa oss från vår synd och hjälpa oss att nå fram till Gud.

Hela idén med offer var meningslös om inte den som bar fram offret verkligen ångrade sig och var villig att bekänna sin synd. På grund av Jesu död på korset behöver vi inte längre offra djur. Men det är fortfarande livsnödvändigt att bekänna sin synd. Det visar att vi är medvetna både om synden och om Guds helighet och att vi vill ödmjuka oss inför Gud och är beredda till omvändelse. (Ps 51:16-17).

Inte ens Jesu offerdöd är av något värde för oss om vi inte tar emot hans erbjudande. Hans död kan liknas vid ett vaccin mot en dödlig sjukdom- det är verkningslöst om det inte kommer in i den drabbades blodomlopp.

Denna 3 Mosebok bibelbok handlar till stor del om de bud Gud gav sitt folk vid foten av berget Sinai. Av dessa lagar kan vi lära oss mycket om Guds person och karaktär. Vid första anblicken verkar 3 Moseboken som en omöjlighet i vår högteknologiska tillvaro.

Men om vi går lite djupare kan vi upptäcka att den fortfarande har något att säga oss därför att Gud inte har förändrats. Men både vi människor och samhället omkring oss ändras, och vi måste ständigt söka efter nya möjligheter att tillämpa principerna i Guds lag på nuvarnade omständigheter. Gud var densamme på Mose tid som han är idag och alltid kommer att vara. (Heb 13:8)

Den sovande människan/ Vår tid- nu

 

 

Det finns gott om sovande människor. De tror de är vakna, för de följer med i politiken, de följer med i samhället.. de följer med i Tv-programmen och röstar fram de häftigaste låtarna och människor skrattar i meningslösa program. Människor tar överdoser, de mördar, de viker ut sina kroppar till allmänt beskådande,……………… Fullständigt ointressanta nyheter pryder kvällstidningar och veckotidningars första-sidor…

Vad är det för tider vi lever i? Jo det kan jag svara dig på. Det är de sista tiderna vi lever i. Det syns och märks så tydligt i denna tidsandan vi lever i, men människor fortsätter att sova sin söta grumliga sömn.

De sover och vill inte vakna; det är precis som på Noas tid, precis som i Sodom och Gomorra. Se efter själv och läs i Bibeln; se hur det var på den tiden. Dessa likheter kan du läsa om och vem som helst kan fatta att det borde göras något åt allt i detta sorgliga och skrämmande samhälle.
Människor vältrade sig i synden. Och samma tendenser och syn på människan har vi idag. Men de som sover ser inte detta.Politikerna sover de med, de roffar åt sig och spänner ut sina fallskärmar så att den fattige svensken inte har en chans att få rätt lön för hårt arbete. Den sjuke personen som inte kan arbeta får mindre lön eller ingen alls.

Det är ett gott, kärleksfullt och produktivt samhälle?

Människor fortsätter att sova. Det finns de som liksom jag är förtvivlade över sakernas tillstånd och ropar på en förändring.

Och vi som gör det har ett vapen: Jesus Kristus, Frälsaren, Helaren, Mästaren. Frälsning. Gud som är i himmelen ser inte med blida ögon på det som människor ställer till idag. Det kommer en dag då människan får stå till svars för sina handlingar, och det blir ingen lätt dag. Vi som är bevandrade i tron och i Guds Ord, vi vet mycket väl vad vi står inför, och hur allt skulle kunna vara.

Men människor fortsätter att sova.

Uppenbarelseboken 14 :6-7

“Och jag såg en annan ängel, som flög mitt över himlen med de eviga goda nyheterna till dem som bor på jorden- till alla nationer och folk, till människor av alla språk och stammar.

“Frukta Gud!” ropade han, ” och ge honom äran, för tiden har kommit när han ska döma. Tillbe honom som skapade himlen och jorden och havet och alla dess källor.”

Det kommer en dag……Ingen skall kunna ursäkta sig med att säga att de inte vet sanningen. Världens folk och nationer har fått sin chans att bekänna sig till Gud………..

Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Jak. 4:17

Brev till dig…/ Gör inte din egen grej, utan..

 

Gud talar om att han vill välsigna oss alla. Det står så tydligt i hans ord att han är Skaparen och Mästaren och att han har en plan med vårt liv. Han säger till oss: Om du vill njuta av det jag har att ge dig, jag vill verkligen välsigna dig, då måste du först söka min vilja. (Matt 6:33)

Men hur söker man hans vilja? Av egen erfarenhet började jag söka efter hans vilja i mitt liv, när jag började bli hungrig på hans ord. Jag började söka efter hans vilja då jag läste i ordet vad han ville göra för världen och för mig, han har ju en plan för mig, och den ville jag ha reda på.

Jag blev mer och mer nyfiken på vad han menade med sina ord: “Sök först hans rike och allt annat skall tillfalla dig….” Kort sagt: Sätt Gud på första platsen i ditt liv!

Vad vi måste göra för att kunna göra hans vilja det är att leva i att välsigna Gud, välsigna andra, och välsigna oss själva. Vi ska tänka andra tankar än andra gör, härliga stadiga tankar som bygger upp vår inre människa.Vi kan inte gå runt och tala det vi vill, närhelst vi vill.
Vi ska inte tala de orden som “världen” talar, utan använda Guds ord i vårt språk (för de vänder inte tillbaka till mig fögäves säger Gud i Jes 55:11)

Vi skall tala på det sätt som Gud vill. Alltså får vi lägga bort att : Döma varandra, lägga bort allt fåfängt, allt som är falskt, hårt, orättvist och ont tal. Vi måste sluta förvänta oss att Gud skall välsigna oss, om vi går runt och talar illa om människor, och utgjuter förbannelser.

När du söker hans rike, då börjar du rätta dig efter det som Gud har sagt att du ska göra, då följer du hans ord, och försöker i allt göra det som han vill.

“Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det.” /Ps 139:4)

Dårarna säger i sitt hjärta: ‘Det finns ingen Gud.’ Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. Ps. 14:1

Dikter /Bibeln

Var aktsam om Orden

Vi använder Ord och

Uppfinner Ord

men Allt blev ju till

Av Hans Ord.

I Ordet blev Du till

För Ordet var Liv.

Och Livet

Var människornas Ljus.

Därför är Herren

Det sanna Ljuset

Som leder oss hem

Till Faderns hus.

* Maria

Jesus / Ve er fariséer!

i-love-jesus.jpg

Matteus 23:14-36 talar om Jesus ilska och sorg över de religiösa ledarnas handlingssätt. Jesus nämner här sju sätt som garanterar Guds vrede.

Jesu tonfall då han sa detta till de religiösa ledarna måste ha varit en blandning av fördömande och förtvivlan.

Det är starka och oförglömliga ord, som fortfarande gäller varje gång vi blir så upptagna med att fullända vår religionsutövning att vi glömmer hur viktigt det är för Gud med barmhärtighet, verklig kärlek och förlåtelse.

1. 23:14 Ve er…. som hindrar andra att komma in i himmelriket och inte heller själva kommer dit.

2. 23:15 ..som vänder människor bort från Gud och gör dem till helvetets barn

3. 23:16-22 ..som blint leder Guds folk in i människors traditioner i stället för Guds ord

4. 23:23-24 ..som fördjupar er i betydelselösa detaljer och struntar i det som verkligen är viktigt: rättvisa, barmhärtighet och tro.

5. 23:25-26 .. som uppehåller skenet trots att er inre värld är rutten

6. 23:27-28 .. som försöker dölja er synd genom att spela fromma

7. 23:29-36 .. som påstår att ni dragit lärdom av historien trots att ert uppträdande visar att ni inte har förstått något alls.

Vad säger ni om den texten? Jesus var helt klart en rebell då han gick här på jorden. Han retade upp humöret på många och allra mest de religiösa ledarna på den tiden.

I dag är det många som lever som de gamla fariséerna. Stelbent och oförsonligt går de fram och de dömer människor. Jesus sade att vi skulle vara rättvisa, att vi skulle visa barmhärtighet och att visa tro och att tro. Det finns väldiga likheter idag med den tidens fariséer. Det är illa tycker jag, och jag tycker att Jesus gjorde rätt i det han gjorde och sade!

Om bara tio bland oss lever ett heligt liv, kommer vi att tända en eld som lyser upp hela staden. /J C
*
Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger HERREN, din förbarmare. Jes. 54:10

Tro / Att stå stark och rak

tro.jpg

Vad är det att vara stark? Hur är man då? Är man bara stark då man kan lyfta kilon, eller då man säger emot då någon tycks ha fel? Är man stark då man aldrig ger sig, eller då man……

Det finns många sätt att vara stark på. Ett av sätten; och det bästa sättet tycker jag är, då man står stark och rak i Guds namn, tillsammans med Jesus.

Psalm 92 talar om styrka. Verserna 13-16 talar om att de som älskar Gud ska blomstra som palmträd.

“Men de som älskar Gud ska blomstra som palmträd. De ska växa höga som cederträden på Libanons berg. De är som träd som planterats i Herrens egen trädgård och som växer och trivs där. Till och med när de blir gamla ska de bära frukt och vara gröna och friska. Det visar att Herren är trofast och håller sina löften Han är mitt skydd, och hos honom finns bara godhet!”

Palmer kan leva väldigt länge. Den som “blomstrar som ett palmträd” höjer sig över mängden och får ett långt liv. Libanons cedrar blev 40 meter höga och upp till 10 meter i omkrets. De står stadiga och starka och inte lätta att flytta på. Så ser psalmförfattaren på de troende. De står raka och starka i stormen och låter sig inte påverkas av omständigheterna..

Den som tror och hänger sig åt Gud kan bära god andlig frukt även på sin ålderdom. Det finns gott om trotjänare som har mycket att lära ut och många erfarenheter att förmedla från ett långt liv tillsammans med Gud. Låt de äldre och de gamla lära dig vad vandringen med Gud är, de kommer att utmana dig till nya höjder i ditt liv.

Därför tänker jag vara stark i all tid. Att aldrig ge upp min tro på en god Gud är mitt sätt att vara stark. Att vad som än händer kan inte någon ta ifrån mig min tro. Den har jag fått som en gåva, och Gud lär mig för varje dag vad styrka är. Jag tackar honom av hela mitt hjärta för allt vad han har givit mig.

Kristus säger: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. /Joh 15:5

Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Hebr. 10:36

Bön / Trons enträgenhet!

liberty.gif

Bön. Det finns många sätt att be på. Vet vi hur vi ska be?Och hur får man bönesvar? Frågor som jag försöker svara på här.

Det är Trons enträgenhet, inte otrons enträgenhet, som ger resultat. Vi kan fortsätta att tigga av Gud, vara hur efterhängsna som helst, men vi kommer aldrig att få något svar om vår enträgna bön sker i otro.

 Det är trons efterhängsenhet som fungerar. “Be , och er ska bli givet: sök och ni ska finna: klappa och för er ska bli upplåtet.”

Hur hänger detta ihop? Påminn alltså Gud om din förfrågan. Påminn Honom om vad Han har lovat. Påminn Honom om att du väntar på svaret och låt denna efterhängsamhet bli trons efterhängsamhet. Detta kommer att ge resultat.

Gud är vår Far, och Han älskar sina barn. Lukas och Matteus har skrivit om hur kärleksfull Gud är emot sina barn. Lukas utvidgar Matteus vers genom att säga:

Om nu ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte den himmelske Fadern ge helig ande åt dem som ber honom!” Även om Matteus inte direkt nämde den helige Ande i denna vers, vet vi att den helige Ande ingår i “vad gott är.”

Den helige Ande hade något skäl till att inspirera Lukas och Matteus att skriva som de gjorde. Den helige Ande ville betona de goda sidorna i livet. Han ville betona för oss att Gud älskar oss som vi älskar våra barn och liksom vi önskar allt gott för Sina barn.

Genom att be, söka och klappa i tro, kan vi njuta av alla överflödande välsignelser, som Gud har i beredskap åt sina barn. (Matt 7:7) Vi ger inte upp.

*

“Lyssna på mig ,Herre, hör mina suckar! Ge akt på mitt rop, min konung och Gud, till dig går min bön.” Ps 5:2-3

Vem var Maria? / En moder

scp2ani1.gif

Vi vet att Maria var Jesu moder. Som alla andra mödrar måste hon ha varit alldeles överförtjust över alla sina barn. Jesus var ju också mer än speciell… Som tolvåring betraktades Jesus som nästan vuxen och var säkert inte med sina föräldrar i någon större utsträckning under festligheterna i Jerusalem, på den årliga påskhögtiden…

När högtidsdagarna var över och de skulle fara hem igen stannade Jesus kvar i Jerusalem. Hans föräldrar saknade honom inte den första dagen, för de trodde att han var tillsammans med sina kamrater i resesällskapet.

Men när kvällen kom och de inte såg till honom började de söka efter honom bland släktingar och vänner. Och när de inte kunde hitta honom, vände de tillbaka till Jerusalem för att leta efter honom där.

När de letat efter honom i tre dagar hittade de honom till sist i templet. Där satt han mitt ibland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde på blev förbluffade över hur förståndig han var och över de svar han gav.

Hans föräldrar visste inte vad de skulle säga när de såg honom sitta där helt lugnt.” Men Jesus,” sa Maria, “hur kunde du göra så mot oss? Vi har varit förtvivlade och letat efter dig överallt!”

“Men varför har ni letat efter mig? frågade han. “Förstår ni inte att jag måste vara i templet, i min fars hus?

Men de begrep inte vad han menade. Sedan följde han med dem till Nasaret, och han lydde dem på alla sätt. Men hans mor tänkte ofta på allt som hade hänt.

Och Jesus växte upp och blev stark och fick mer och mer visdom, och både Gud och människor älskade honom. /Lukas 2:41-51

Vers 49. Här förstår Jesus att han är Guds Son. Men fast han kände sin riktige far förnekade han inte sina jordiska föräldrar. Han följde med dem tillbaka till Nasaret och levde under deras auktoritet i ytterligare arton år.

Vers 50. Föräldrarna förstod inte vad Jesus menade med “sin fars hus”. De begrep inte att han skiljde mellan sin jordiske och sin himmelske far.

De visste att han var Guds Son, men inte vad det skulle innebära i praktiken. Dessutom måste de ju uppfostra honom tillsammans med syskonen (Matt 13:55-56) som vilket barn som helst. De visste att han var annorlunda, men inet vad som rörde sig i hans inre.

Många människor över hela jorden måste ha funderat precis som jag många gånger gjort: Tänk att vara Jesu moder.

*Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör ock för mig. /psalm 519 vers 1

-Jag har fått öppnade ögon. Jag har fått börja se. Jag har fått nåden att bli frälst. Han offrade sig för att jag skulle få leva ett evigt liv. Jag älskar dig Jesus och tänker följa dig. –

Bibelord / 5 Mos 33:27

 

Den evige Guden. Så härliga ord!

5 Mos 33:27 vill jag ge er:

Den evige Guden är Din tillflykt, och här nere råder han med väldig kraft.”

Mose sjöng en sång, och Mose berättar att Gud är en evig Gud, och vår beskyddare; vår enda verkliga trygghet. Jag håller med om detta, för det är så som det är skrivet i mitt hjärta!

Vi sätter ofta vår tillit till saker som pengar och karriärer eller kämpar för ett gott syfte; vart kommer vi med det? Vi kanske drömmer vackra sköna dagdrömmar…

Men vår trygghet finns bara hos den evige Guden, han som skapat oss och uppehåller oss. Gud sträcker alltid ut sin arm för att beskydda oss, när det vi litat på kollapsar , och drar ner oss. Ingen storm i livet kan komma åt oss, då vi litar på Gud av hela vårt hjärta.

De ogudaktiga måste hela tiden vara på sin vakt. Ett enda misstag och de är förlorade. Det kanske kan se riskabelt ut här på jorden att sätta sin tro till Gud, men det är de gudlösa som saknar fast mark under fötterna.

Gud är vår beskyddare och därför kan vi vara djärva.

Gud är den som alltid uppehåller oss med sin styrka; är vi svaga har vi honom som håller om oss. Det är gott och underbart att veta.

*Skön är bilden av en herdefamn öppnad, väntande och varm. God är vilan i ett fårahus räddad av Guds starka arm.* / B Karlsson

De sista tiderna / De utslagnas skara

0swtlrd.gif

Sverige; vårt Fosterland.

*
Sverige i solidaritet, ?

Med den ensamme, utslagne

Personen på gatan, Som mist

allt till Kapitalet.

Den hemlöse spyr i min port,

Han har inget varmt täcke

att dra över sig i natt.

Han sover på P-däcket i avgasers

dimma; Han sover rusig en stund

Innan han väcks till Verklighet.

Men politiker sover sin söta sömn,

De har ju lagen på sin sida;

Att inte se och inte höra,

Ligger högst på deras Meloditopp.

Människor slås ut till förnedring,

Den rike smörjer sitt krås och

Kramar ömt sitt checkhäfte.

Efter dagens slit i Maktens Korridorer,

Det är gott att ha ett hem att komma

hem till.

Den hemlöse spyr i min port en gång till,

Försöker värma sig i min tvättstuga.

Men ingen ser och ingen hör längre

Den fattiges rop på beskydd.

Det är Sverige i dag, Kapitalet.

Skall vi kanske byta namn på

Vårt Fosterland.

Det Fosterland som en gång var

Så stolt och Tryggt.

Herre, min Gud! Jag ropar till Dig!

I förtvivlan jag knäpper mina händer

och går ner på knä.

Den ende som kan se Smärtans folk, är DU.

Avskrädeshögar växer upp överallt i vårt land.

De kallas Medborgare, men av lägsta Rang.

Herre! Jag ropar på Dig!

Maria 2007

Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Rom. 8:35

Hurdan är Gud? / Hans kärlek

award08.gif

Gud är en god Gud och han vill ge dig allt av kärlek och lycka. Gud sträcker sig mot sitt folk med en kärlek och omtanke som aldrig förändras.

Han vill ge dem det allra bästa, men de måste ta emot hans erbjudande. Efter alla varningar för synd är denna påminnelse om Guds kärlek som en frisk fläkt i öknen. Om du söker Guds kärlek på allvar kommer du att upptäcka att hans kärlek och vilja att dra dig till sig är starkare än någon annan av hans egenskaper.

Psaltaren 73:18-19 /Olika liv

roses_arose2fordivider.jpg

Psaltaren är underbar. Psalmen nr 73 av Asaf, körledaren i templet säger oss en del…

Den gudlöses kortvariga framgång och den rättfärdiges eviga lön; skillnader som natt och dag. Att leva ett heligt liv i väntan på Guds belöning är vad den gudfruktige vill. Psalm 73 har  verser som berättar om dessa tankar:

“Jag tänkte på hur framtiden ska bli för dessa ogudaktiga människor och på vilken slipprig väg de går. Plötsligt kommer Gud att störta dem i fördärvet.. Vers 19: “I ett ögonblick tar deras lycka slut.”

Två huvudtankar präglar dessa verser: 1.) Den ogudaktige har frmagång och får den som är trogen Gud att undra om det är mödan värt att försöka vara god, och 2.) den ogudaktiges välstånd ser så lockande ut att den gudfruktige kan frestas att vilja vara i hans ställe. Men en dag kommer den ogudaktige att vilja byta med den gudfruktige.

Asaf inser att den som är rik och förväntar sig allt, glädje, hopp och framtidstro, av sitt välstånd lever i en dröm. En dröm finns bara i en drömmares huvud. Ha inte som mål i livet att jaga efter sådant i livet som måste betraktas som orealistiskt. Att då vakna upp och inse att livet har gått förbi, måste vara hemskt. Att få leva i den verkliga sanningen, som är Gud, det är livet. Vi ska dra oss så nära Gud som vi kan för att kunna leva ett sant och verkligt liv.

“Dig, ljusens Fader, vare pris:Jag fick till rikedom det ord som gör den fromme vis och gör den vise from. /J O Wallin