Archive | april 2009

Livet i Kristus / Prisa Gud.

 

Hej och valkommen. Att prisa Gud och tacka honom ar gott. Om vi ser pa allt vi har i honom sa vet vi att vi alltid ar trygga. I Psaltaren kan vi lasa manga psalmer och sanger till Gud. Jag vill ta med Psalt 119:53

 “Jag grips av vrede och fortvivlan nar jag tanker pa de manniskor som overger dina befallningar, for dina lagar har varit en kalla till gladje for mig under denna korta vandring pa jorden. Jag kommer ihag dina bud till och med pa natten och tanker pa dem,  Herre. Det har alltid varit en lycka for mig att lyda dig!” Sa ar det i varlden, manniskor overger Guds befallningar, och det kommer att bli trakigheter for dem som inte vill ha hans ord och karlek……..

  /// Vi vet inte riktigt vem som har skrivit detta, men kanske det var Esra… Texten i 119 handlar om att Guds ord ar sant och gott. Den sager att vi ska ha Guds ord i oss och inte lamna det. Vad som an kan ske ska vi veta att Gud ar med.  Att lyda Gud ar enda vagen till lycka, fast jag brukar saga gladje.

Obs!   Nu reser jag till Massachusetts och Maine, och jag skriver pa denna sidan da jag kommer fram, kanske pa tisdag, vi bilar, sa det tar lite tid. Jag kan beratta att denna resan ordnad av Gud, och jag vantar att fa skriva har om saker som Gud gor i manniskors liv, for jag tror pa MIRAKEL.

Denna resan kannetecknas av orden: “Herre, overallt i varlden kan man uppleva din godhet. Hjalp mig nu att forsta vad jag ska gora!” Ps 119:64

Ha det gott och jag ber att Gud skall valsigna de som laser pa denna sidan, och att ni alla tar emot Jesus i era Hjartan.  Vi hors snart!  Kram f Maria

De sista tiderna /Ekonomi

      Jesus ar svaret for varlden!

Hej, mitt inlagg har idag handlar om varldsekonomin. Jag ar i USA nu och jag har hort pa CNN nyheter. Har du hort deras nyheter i veckan som gick? Ett av programmen talade om: “Obama talar om en ny varldsordning.”

 Nar jag sag detta i de amerikanska nyheterna forstod jag annu mer vad som komma skall. OM du kan, sa se pa kanalen CNN. I Sverige far vi ej reda pa sa mycket som vi borde. Du masta vara med och bli undervisad, bade ur Bibeln och ur de nyheter som kablas ut over varlden. Jag tar med nagra rader ur Holger Nilssons sida: http://www.flammor.com

Världsekonomin är i gungning. Det skulle inte förvåna oss om den amerikanska

dollarn kommer att krascha och vad händer då?
Världens politiker arbetar för högtryck för att få ordning på den globala ekonomiska krisen. Då man samlades till det stora G20-mötet i Washington i november, var det världsomfattande planer som diskuterades. Vad det handlade om kan uttryckas som man gör på Serus hemsida i rubriken:       OBS:  Las mer i lanken ovan.

Eftersom jag ar i USA nu sa kan jag se hur manniskor reagerar over ekonomin, och igar fick jag prata med en kvinna som ville salja sitt hus, men det syns nastan omojligt sade hon. Darfor att det ar en ny ekonomisk varldsordning som kommer att komma sa vill jag vara uppdaterad, for vi kommer att fa se olika slags katastofer som drabbar manniskor. Snalla du, borja forsoka forsta att Gud vill hjalpa dig med din sitution och ditt LIV. Bara han kan ordna saker som ser omojliga ut, och manga personer kommer att drabbas av det nya som kommer att ske med banker och valutasystem, det ar dags att manniskor vaknar och inser vissa sanningar.!.

Jag vill onska dig ett gott liv, ett valsignat liv, och det kan man bara fa nar man gar med Gud.  Det ar inte sa latt att skriva fran en annan dator, men jag hoppas du kan forsto mig. Pa fredag reser jag vidare, och kan ej vara har inne, men…det kommer nya nyheter och tankar sa fort jag kan.  Forresten: Idag fick jag lara en dam i 65-arsaldern att simma! Det var sa underbart och hon ar sa tacksam. Gud ar god, och han vantar pa att du skall ge honom ditt liv. Amen.    Kram f Maria

Gud har en plan/ I hans vilja

 

Hej. Alla blir uppmuntrade av en ledare som kan klara uppgifter, alla vill ha en ledare som gar i forvag… Alla uppgifter ar inte sa sjalvklara, men med Gud med oss sa klarar vi allt. Gud kanner framtiden och har den exakta planen klar for varje person. Ar inte det spannande? Guds paner ar goda. Om Gud far ange takten i ditt liv, da kan du vara saker pa att det inte finns nagon orsak att deppa eller ge upp!

Utav Gud far vi uppdrag att fullfolja och att fa uppdrag ar en mycket fin sak. Det betyder att Gud litar pa att han valt den person som skall gora hans vilja. Vill DU gora hans vilja?  Herren sager: “Jag vet vilkaa planer jag har for er. Det ar goda planer och inte onda, for jag vill ge er en framtid och ett hopp.” /Jer 29:11   ….Att vara i Guds ledning och i hans vilja betyder inte att vi ar befriade fran oro, eller lidande. Nej.  Men det betyder att vi ar beskyddade, alskade, och att Gud kommer att fora oss fram till en fullstandig seger!!

Jag kommer fortfarande att skriva har, fast jag inte ar hemma, men ar snart pa vag till Massachusetts. Datoranvandandet kan bli mindre, men jag hoppas du blir kvar och laser de ord jag vill framfora. Kram f Maria

Det finns bara en Gud. ..ockulta ting

image3c.gif

Hej och valkommen. Hoppas ni har en fin dag. Vi var i finska kyrkan i Lake Worth i gar, sondag. Vi horde en brinnande predikan, och vi var so glada att lyssna till dessa ord om vackelse, som de flesta vill ha. Sannerligen, manniskor behover vakna, och inse Guds storhet. Vet du, jag till och med sjong pa finska, det var jobbigt men underbart. I dessa tider som ar forvillas manniskor av manga ockulta ting, och likadant var det pa Paulus tid.

Paulus varnar efesierna, for de hade mycket ockult verksamhet, och det finns idag med.  Efesos ansags  som ett centrum for svart magi, och detta finns det mycket av i Sverige och andra lander.  Genom magi forsoker man hitta lycka i livet.  Gud ar mycket tydlig nar det galler detta. Se 5 Mos 18:9-13 . Man kan inte vara troende och syssla med sadana ting.   Satan har stor makt pa detta omrade, men Gud ar storre, och har storre kraft, se 1 Joh 4:4, Upp 20:10. Om nogon ar inblandad i ockultism eller spadomar: ge upp det och ga till Gud, som loser dig. Detta var nagra ord fran mig i dag, och jag hoppas du laser dem, fast det saknas bokstaver i texten, jag ar ju inte hemma, men forsoker skriva ett inlagg ibland. Jag har det bra i Lake Worth,. Blessings to you. …Maria

2011: Väckelse för mig idag är: Vad betyder Guds ORD?, Vad vill Gud?   och mission . Väckelse: VAD är en församling? Guds församling? Det är ingen kyrka.   /2011

Den helige Ande …Att vara med Gud

 

Den helige Ande vill hjalpa dig i vardagen, ja i varje stund av dagen vill han vara med dig. Om vi vill vara ledda av den helige Ande, kan vi vara sakra pa att vi kan fa gora underbara saker for Gud. Att vara Guds medarbetare ar stort.  Gud har gjort allt tillgangligt for oss genom Jesu korsdod. Jag ar innerligt tacksam att jag ar fralst. Det ar verkligen brottom att tala om Guds rike, och vad som skall komma i en nara framtid. Det ar inte tomt prat utan en verklighet, och den ber oss Gud att tala om, beratta om for alla.

Det ar synnerligen underbart att fa vara med Gud varje dag, och varje dag kan under ske. Han har lovat att gora livet bra for oss, och det faller da ocksa pa oss att verkligen lyda honom. Detta var lite tankar i natten som jag fick… Gud valsigne dig. Var nara honom, ditt liv beror pa det.

Ett ord idag. Satan lurar…

 *

Hej. Osanningar finns det gott om och de stora osanningen som manniskor sprider ar att Gud inte finns. Det ar Satans stora knep, att manniskor ska tro fel. Detta har blivit till en stor strid och manniskor sitter i Satans grepp. De forsta manniskorna var olydiga mot Gud, och det kom en dom emot dem.  Det som blir foljden av att lyssna pa osanningar ar att Gud stortas fran sin tron, och manskligt fornuft upphojes till Gud. De prestationer som manniskor gor och med vetenskapliga, intellektuella och teknologiska prestationer ser hon sig som sin egen fralsare.

Guds ORD, gudomliga sanningar och moraliska normer avfardas helt, och det ar sa Satan vill ha det, men vi ska inte ge honom chansen att vi skall ga vilse.  I desssa tider ersatter vi Gud med manskligt fornuft och moral som ar anpassad efer omstandigheterna. Du som ar en troende, lat dig inte luras! LITA pa Gud i allt. Sekualarhumanismen har verkligen blivit nagot av en religion….Maria   

Bibelord. Mark 13.

 

Valkommen.

Detta inlagg skriver jag fran USA, darfor saknas nagra svenska bokstaver. Familjen har det mycket bra, och vi moter manga fina manniskor varje dag. Det finns manga poliser och vakter och det ar rent och fint overallt. Inga papper och fimpar och glas pa trottoarerna och i parkerna. Mycket rent, och vamt. Gud ar verkligen god emot oss som ordnat denna semester, men vi tror att vi kommer att fa se Guds ledning hela tiden vi stannat har. Jag vill saga att du ska ta Guds ord pa allvar och veta att han har en god plan for dig, genom hela ditt liv vill han leda dig.

Markus 13:12 talar om hur de sista tiderna kommer att bli, och senast i dag pratade jag med manniskor som ocksa talar om och forstor att de sista tiderna nalkas med hast. Markus 13:12 sager: “Broder kommer att forrada och utlamna varandra, till att dodas, foraldrar kommer att forrada sina egna barn, och barnen kommer att anklaga sina foraldrar, for att fa dem domda till doden, och alla kommer att hata er, darfor att ni tillhor mig. Men alla som haller ut till slutet, utan att forneka mig, kommer att bli fralsta.”    Det kommer alltsa att vara arbetsamt att ha en tro pa JESUS men de som haller ut, de blir raddade.

Detta var ett litet inlagg fran min position i USA, Florida. Solen ar varm och jag svettas i 30 gr varme, men det ar mycket bra for min kropp att vara har, for jag har det varmt. Inga bilder kommer, ????for jag kan inte lagga in dem??, och jag hoppas du kunnat forsta mig nu. Ha det gott och var valsignad, jag aterkommer i veckan. Kram f Maria. Vet ej hur detta inlagg kommer att se ut……….

Bibeln / Jag reser bort ..

 

Hej och välkommen. Jag kommer att vara bortrest x veckor fr o m  14/4   Under denna tiden kommer jag att skriva sporadiskt på denna hemsida. Allt beror på tillgång till dator och tillfällen att få skriva.Jag hoppas att du tycker det är roligt att besöka mig här och att dutycker om det som tas upp här. Hur det än är så är du mer än hjärtligt välkommen att ta del av Guds ord, bibelord, funderingar,och mycket mer som finns här.

I Daniels bok 12:4 kan vi läsa: *Men du, Daniel, bevara allt detta som en hemlighet! Försegla det, så att det inte kan förstås för världen förrän vid tidens slut, när människor ska resa långt för att öka sin kunskap.*

Denna profetia skulle förseglas och hållas hemlig för att ge människor i den yttersta tiden hopp om att Gud ska besegra all ondska i världen. Inte ens Daniel visste hur allt skall komma att sluta… Vi som lever idag måste vara OBSERVANTA på utvecklingen. Vi lever med all sannolikhet nära “tidens slut”, och kanske får vi se hur Daniels syn blir verklighet. Studera bibelordet och var observant på vad som händer i samhället och i världen! Tiden är kort tills Jesus skall komma tillbaka. Tidens tecken säger oss det.

Det är oerhört mycket som redan gått i uppfyllelse av bibelns profetior. Detta kommer jag att återkomma till. Nu säger jag Gud välsigne dig, och välkommen tillbaka!

*Jag vill lovsjunga dig, Herre, ty du drog mig upp ur djupet…Ps. 30:2 /Maria

Profetiska budskap! /Superkyrka…

 image3c.gif

Hur ser den religiösa världsarenan ut idag? Vad kommer att hända och vad säger profetiorna? Uppenbarelseboken är den bok som talar om hur vi ska förstå det som händer idag.Många vill inte läsa den för att den är “jobbig” att förstå, och en del tycker den är för hemsk, med ord om framtiden och slutet på allt. Men jag tycker inte så…

“Det finns tre strömningar idag som skulle kunna vara antydningar om skökans ankomst. Det första är de fortsatta ansträngningarna för en enad *världskyrka*, oberoende av trossats eller till och med religion. Den som inte ägnar sig åt sådant är kanske inte medveten om att det finns ett KYRKORNAS VÄRLDSRÅD, vars mål är att ENA alla religioner.

Kyrkornas världsråd har sitt ursprung i Universal Christian Council on Life and Work som hölls i Stockholm år 1925. Resultatet av de gemensamma konferenserna som hölls mellan detta råd och det äldre International Missionary Council blev att Kyrkornas världsråd bildades i Amsterdam år 1948. KV:s delegater, som utnämnts av medlemskyrkor eller religiösa organisationer, sammanträder vart sjunde år i en generalförsamling. Var sjätte månad sammanträder en 150 medlemmar stark central kommitté, men den verkliga makten ligger hos sekretariatet i Genéve.

I The Coming World Church säger dr J De Forest Murch:

**KV består av ett brett urval kyrkor med stora skillnader i teologiska trossatser, kyrkoorganisation och gudstjänster. De företräder många nationaliteter, politiska ståndpunkter och sociologiska bakgrunder. De är unitariska och trinitariska… Det finns dussintals olika ceremonier och liturgier för nattvard och gudstjänst. Det finns sovjetkommunister och andra kommunister, det finns socialister, demokrater och republikaner. —-

Den 10 maj 1970 rapporterade Los Angeles Times följande: **Enligt dr Maurice E Eisendrath kommer en religiös världskonferens för fred att hållas i Kyoto, Japan, den 16-22 okt. Representanter för världens stora religioner: judendom, kristendom, buddhism, hinduism, sgintoism och andra, kommer att delta, sade dr Eisendrath, ordf i Union of American Hebrew Congregations.

…Det blir ett första försök av de stora religionernas mäktiga ledare att finna en GEMENSAM trosståndpunkt när det gäller ett ämne som är centralt för de flesta religioner- FRED i vår tid. Konferensen, den första i sitt slag, kommer också att sända sitt budskap om fred på vägnar av de flesta av världens 3,5 miljarder människor, till världens politiska ledare på ett sätt som knappast kan förbigås. …. Bland de kristna som infunnit sig kunde man höra John Cardinal W från Vatikanen och dr Eugene Carson generalsekr i KV säga:

**Det finns knappast någon religion i Orienten eller i väst som inte kommer att representerad” sade dr E. “Den omfattande geografiska representationen kommer att inbegripa ledare från andra sidan järnridån, från Afrika och från så gott som varje hörn av världen. Den kommer att vara UNIK. Konferensens mål är att MOBILISERA världens religiösa grupper och använda respektive fredsläror för att åstadkomma FRED”. /William R Goetz /Maria

Ja nu har du läst lite om vad som bestämt för så länge sedan och vi är på väg mot en SUPERKYRKA. Och detta kommer att prisge kyrkans bibliska uppgift. Jag kommer att skriva mer om detta i senare inlägg, i den mån jag kan och hinner. /M  

De sista tiderna /Familjen Jones ,del 1

 

Får jag presentera familjen Jones? Familjen Jones lever i en framtid som snart är här. Enlig Uppenbarelseboken så kan vi vänta oss en ny ekonomisk världsordning, ja, en ny världsordning är på gång och det vet den troende, men alla borde få veta det.

Därför tar jag med en text som talr om det kontantlösa samhället. Det samhället är på gång, det vet vi. Redan nu har du ju kanske chip i ditt kontokort och när du betalar varor eller annat så får du ofta sätta i kortet i kortläsaren.

 Men, det kommer att gå ännu längre, därför denna text från en bok som heter: Uppenbarelseboken och Vår Tid. Av William R Goetz. Är du redo?

“Genom en knapptelefon som tjänstgör som en länk mellan herr Jones firmas dator och den centrala datorn för området sätts hans lön automatiskt och elektroniskt in på hans datoriserade, statliga bankkonto. Han behöver aldrig vänta på en lönecheck den första eller femtonde varje månad. Han behöver inte oroa sig för trafikproblem på vägen till banken. Aldrig råkar han ut för köer i bankerna. Han behöver inte bekymra sig för kommande räkningar som vatten, gas, el, telfon, försäkringar, bil- och huslån. Allt detta sköts rutinmässigt av datorn.

Vid månadens slut får herr Jones ett detaljerat kontoutdrag som visar vad som har satts in, uttag och betalningar som har gjorts samt behållningen på kontot. När sedan fru Jones går ut för att handla tar hon med personliga uppgifter.

Dessa är inte synliga för blotta ögat och garanterar på det sättet integriteten. För att komma in i affären, som är låst och säkrad genom ett elektroniskt bevakningssystem måste fru Jones stoppa in kortet i en “läsarspringa”, samtidigt som hon slår in sitt personliga, statligt utfärdade kodnummer i datorn.

Om dessa båda stämmer överens släpps hennes kort och hon får gå in i affären Samma procedur måste upprepas för att komma ut ur affären. I stället för att plocka varor från hyllan tittar fru Jones på dem genom ett fönster och väljer vad hon vill ha genom att trycka på en knapp. När hon stoppar in sitt ID-kort i en springa blir varan tillgänglig.

Framme vid utgångskassan tar hon på nytt fram sitt kort, slår in kodnumret och får sina matvaror med deras UPC förda över en laserscanner. Uppgifter om varorna kommer upp på en bildskärm på en elektronisk kassaapparat, samtidigt som den också registrerar transaktionen. När alla varor har registrerats trycker hon på en knapp för slutsumman, och automatiskt kontrollerar datorn mot familjen Jones bankkonto. Om det finns täckning för inköpet, godkänns det av datan som automatiskt tar ut summan från Jones konto och för över den elektroniskt  till affärens konto. En liknande transaktion äger rum vid bensinstationen eller läskedrycksautomaten eller någon annan affär.

Pengar används aldrig! Vilken avskräckande metod mot brottslighet! Det är ett plus som säkert kommer att användas för att övertyga allmänheten om systemets fördelar. En annan skenbar fördel är att datan mycket noga kan kontrollera debet och kredit. Den vet att herr Jones får sin lön var fjortonde dag.

Detta kan då hålla familjen solvent genom att dela inkomsten med fjorton och på så sätt få fram den dagliga tilldelningen av “Köprättigheter”. Datorn  kan programmera in att betala ut bara den summan varje dag.// Låter detta fantastiskt?Systemet har redan tagits i bruk. Alltför långt i framtiden för att vara genomförbart? / W R Goetz /Maria

his21.gif

De sista tiderna/ En ny världsordning

 

Världen står inför enorma förändringar, som den aldrig tidigare har genomgått. Detta är Bibelns profetiska budskap när det gäller den yttersta tiden.

På den allra senaste tiden har det kommit rapporter från ett flertal håll, som bekräftar att en ny världsomfattande ordning, är vad vi kan förvänta. Vi skall i detta nr ge konkreta exempel. Dessa bekräftar i sin tur att det profetiska ordet kan få sin uppfyllelse fortare än vi tror.

Vi visar här framsidan8 Se Holgers sida adress nedan) på en bok som bara är en av många förutsägelser om att vi går emot en ny världsordning. Boken heter “Toward a new world order” och kom ut förra året.

Alltfler pusselbitar kommer nu på plats för att en ny ordning som omfattar hela världen skall bli en verklighet. Bokens författare, Carlos del Ama, är inte någon udda röst i den kör av röster som för ut budskapet om en inriktning mot en ny världsordning.

Financial Times är en av de mest ansedda och respekterade tidningarna, vars betydelse och inflytande man inte kan bortse ifrån. Den 8 december förra året mötte läsarna följande rubrik:

A now for a world goverment

Artikelförfattaren Gideon Rachman, som är chef för de utrikespolitiska kommentarerna på tidningen, erkänner att: “för första gången i mitt liv tror jag att en sorts världsregering är rimlig.” Han utvecklar det hela och fastslår att det skulle innebära något mycket mer än ett samarbete mellan nationerna. Han ser framför sig en världsregering av statsliknade karaktär, stödd av en uppsättning lagar. Rachman citerar också en framstående historiker, Geoffrey Blainey, som ser det unika i dessa planer:

“För första gången i mänsklighetens historia, är nu en världsregering av något slag möjlig.”

Med det perspektivet kan vi förstå det unika som mänskligheten nu är på väg emot. Ännu mer fascinerande är det att förstå att de profetiska förutsägelserna i Bibeln redan avslöjat vad som kommer att ske.

Det som nu aktualiserar en världsregering, är de stora globala problem som inte de nationella regeringarna klarar av att lösa på egen hand: klimatförändringarna, den ekonomiska krisen och kriget mot terrorismen.

Det är fullt befogat att talet om en världregering skapar oro hos stora grupper världen över. Därför har man i en del sammanhang önskat välja omskrivningar för att beskriva dessa planer. I det sammanhanget har uttryck som “delad suveränitet” och “global ledning” använts.

En som rakt på sak uttryckt sig om denna lek med ord är Jacques Attali, rådgivare till president Nicloas Sarkozy. Han säger: “Globala styrelseformer är bara en omskrivning för global regering.”

Det är viktigt att tala klarspråk när det gäller de stora förändringarna som är på gång. Detta gäller inte minst utifrån det bibliskt profetiska perspektiv som gäller ändetidens händelser. Mot den bakgrunden skulle man kunna säga att det som nu sker är förberedelserna för ett antikristligt styrelsesätt, som med den personifierade Antikrist vid makten blir mänsklighetens store bedragare.

En ny världsordning skapar förutsättningar för Antikrists framträdande

Denne Antikrist måste naturligtvis ha en plattform varifrån han kan utöva sin globala makt. När nu allt fler höjer röster för en global världsregering, så kan det bereda vägen för denne despot från avgrunden. Redan har stora steg tagits när det gäller att koncentrera makten, det mest slående exemplet på detta är vad som skett i Europa.

Därför är det intressant att i artikeln i Financial Times just EU nämns som en tänkbar plattfrom för globalisering. Så här ställs frågan “Hur kan den europeiska modellen bli global?”

Där konstateras det som skett i Europa: “Europiska unionen har redan inrättat en kontinental regering för 27 länder, vilket skulle kunna vara en modell. EU har en högsta domstol, en valuta och förmåga att sätta in militära insatser.”

Här ger denna profana artikel utrymme för en profetisk dimension som kristna sedan länge varnat för. Tiden har nu bekräftat den profetiska förkunnelsen som tydligt talat om att Europa kan ha en central position när det gäller det antikristliga styret i den yttersta tiden. Bibelns profetior pekar på detta.

Den nya politiska världsordningen kan komma att få sitt centrum i Europa. Det finns mycket som talar för det. Europa har under de senaste årtiondena dramatiskt omformats till en unionsstat, bestående av länder som frivillig gått in i denna. Länder har därigenom avsagt sig makt och underkastat sina nationella lagar övergripande lagar som står över dessa.

Denna modell kan nu bli en plattform att bygga vidare på, för en regering av globala dimensionen. Europa har visat att gränserna går att riva ner för att förena de olika länderna i något stort. Detta har skett på bekostnad av att makten har centraliserats. Det är på samma sätt som den kommande antikristliga makten blir möjlig att utöva. Där inga nationella gränser står i vägen för att utöva makt, finns det inget skydd för nationer och enskilda för den makt som knutits samman centralt. Detta är baksidan på myntet som många inte ens velat reflektera över.

Den utveckling som vi sett i Europa fungerar så länge det finns ett ledarskap som vill folkets väl. När maktkoncentration överlämnas i onda händer blir det förödande, när man rivit sina gränser som varit till beskydd.

När nu den europeiska modellen förs på tal för att nå globala dimensioner, finns det all anledning att vakna till och inse hur långt framme vi befinner oss i det profetiska skeendet.

Det finns alldeles för många budskap från olika håll om att en ny världsordning är i antågande, för att dessa skulle nonchaleras. Det är än värre om vi skulle nonchalera det profetiska ordet som har varnat för den världsordning som kommer att upprättas i den sista tiden. /Artikel från http://www.flammor.com/

 

Lärjungar / Gud tänder lågor..

 

Om vi vill, så kan Gud tända en låga i våra hjärtan. Och Gud är källan till all mänsklig kärlek, och den kan alltså sprida sig som en eld, förutsatt att människor vill bli tända för Gud.

Eftersom Gud älskar alla människor och vill att de ska förstå det, så vill han ju ha en kontakt och en relation med oss som verkligen fungerar. Om vi säger att vi älskar Gud, men knappt orkar be eller fundera över vad Gud har för oss, då är lågan inte särskilt brinnande. Då får vi ta oss en funderare på vad vi håller på med.

 Är DU en brinnande lärjunge? För du ut evangelium? Vet du att de sista tiderna blir mycket svåra? Vet du att du , om du är ett Guds barn, har ett ansvar att berätta för människor vilken väg de har att gå för att slippa domen?

Jag talade med en person idag som inte visste om det var himmelen eller helvetet han skulle komma till…han ville inte  ta ställning. Trots att jag förklarat allt detta om frälsning i ett helt års tid, så var det som om det inte var intressant att få vara med Gud ända in i evigheten. …

 Guds bud är inte tunga, de är lätta. Om vi arbetar hårt för Gud så är det en glädje att få göra hans vilja, och det kan också vara tungt, beroende på att vi ställer ribban för högt och vill FÖR mycket. Låt GUD bestämma takten. Det fanns en låt för många år sedan med The Beatles som sjöng: All You Need is Love…. Men jag säger: All You Neeed Is JESUS, Allt du behöver är Jesus . ALLA behöver Jesus.

*När vi ber medger vi att vi inte har alla svaren. Men Gud har. Och däri ligger en stor befrielse från den frustration som tröttar oss så. Gud har oss i sin hand.* M Wigand

*Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen.* /Matt 12:34 Vad talar DIN mun?