Archive | april 2009

Evangelium / Budskap

 

Utnyttjar vi alla möjligheter att lära känna Gud bättre? Jesus varnar för otro och han använder Jonas erfarenheter för att beskriva sin egen död i Luk 11:29-32 Texten kommer här:

**..Från alla håll trängde sig nu folk på, och han predikade för dem och sa: “Människorna idag är onda och gudlösa. De kräver märkliga tecken som bevis på att jag är MESSIAS. Men jag kommer inte att ge dem något utom ett: Tänk på Jona. Det som hände honom bevisade för Nineves invånare att Gud hade sänt honom.

Det som jag ska gå igenom kommer också att bevisa att Gud har sänt mig till er. Och på domens dag ska drottningen från Söderlandet (Saba) stiga fram som vittne mot detta folk och döma det. Hon gjorde en lång och ansträngande resa för att lyssna till Salomos vihet.

 Men här finns någon som är mycket större än Salomo. Också Nineves invånare ska stiga fram och döma er på domens dag, för de gjorde bättring när de hörde Jonas predikan, och här finns en som är mycket större än Jona, men ni vägrar att lyssna.”

Ja så sade Jesus, och menar att de inte lyssnar på honom, fast han är Guds Son. Guds eget folk har alltså dragit på sig en ännu större och värre dom än både en erkänt ogudaktig nation och en mäktig hednisk drottning.

 Jfr med Luk 10:10-15, där Jesus säger att städerna Sodom och Gomorra, Tyros, och Sidon kommer att få en mildare dom än de städer i Galileen och Judeen som inte tog emot Jesu budskap.

 Jesus gav ett övertygande budskap och det finns ögonvittnesskildringar om den uppståndne Jesus, om den helige Andes kraft sedan den första pingstdagen, tillgång till Bibeln och kunskap om kristenhetens historia under 2000 år…. Det finns alltså alla möjligheter att lära känna GUD. …Ta den möjligheten nu och få ett nytt liv! Och gå sedan ut med Evangelium.

Han är uppstånden /Synden

 

Synd. Det är ett väldigt laddat ord, och folk ryggar tillbaka då man nämner detta ord. Vaddå? De syndar väl inte, vad menas? SYND är att överträda Guds lag och att inte tro på Gud, och de bud han gett oss. Alla har gått miste om det som var Guds avsikt. Ingen kan leva felfritt…

Gud har då en lösning på detta stora problem för människan, och det är att en “ställföreträdare” agerar i vårt ställe. Eftersom Jesus var utan synd, fick han och får han vara vår ‘ställföreträdare.’ “Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom icke ska gå förlorad utan äga evigt liv.” /Joh 3:16.

Gud kunde ju faktiskt ha struntat i oss och vår synd, men han gjorde inte det, han hade en underbar plan för oss: Frälsningen. “Den som inte visste av någon synd, honom har han för vår skull gjort till synd, för att vi i honom skulle få den rättfärdighet som kommer från Gud.” /2 Kor 5:21.

Och hur du än försöker fatta med ditt förstånd att Jesus föddes som människa, så kommer du aldrig att göra det fullt ut- Detta är ofattbart för våra hjärnor. “Se jungrun ska bli havande och föda en son, och honom skall man giva namnet Emmanuel- det betyder Gud med oss.” /Matt 1:23/

Jesus kom alltså för att ta på sig synden hos alla människor som levt och som skulle leva. Människor trodde att Jesus blev tuktad av Gud då han fick törnekronan på sig och sedan dog på korset, men så var det ju ej. Jesus hade inte gjort något ont, utan han var ju vår ställföreträdare. Vi förtjänade korset, men Jeus tog vår plats.

Detta är kärnan i det glada budskapet: Grunden för frälsningen. Jesus tog allas straff på sig. Därför att allt detta hände och att Jesu uppstod på tredje dagen efter korsfästelsen så lever Jesus IDAG. Nu, och för ALLTID. /1 Kor/ Det är kanske svårt att förstå det här, men det är vad som hände och ingen kan någonsin ändra på det skeendet. Vi firar snart påsk, och vi firar att JESUS LEVER! Korset  är tomt och graven är tom. Han är uppstånden.

Att bli frälst /Rom 10:8-10

 

Är en människa frälst för att hon “känner sig” frälst? Nej hon är frälst för att hon har satt sin tillit till Gud, till hans Ord, och att hon handlar enligt det Ordet. Även om hon inte alltid känner sig på topp, utan har s k dåliga dagar så är hon frälst och vet om detta, och handlar så som en frälst människa gör.

Hon kanske enligt andra är en mycket ensam människa som andra tycker synd om, MEN hon ÄR frälst och är så glädjefylld i hjärtat. Vår tro måste vara bestämd av Guds ord och inte av vad vi känner, inte vara bestämd av omständigheter eller vad andra säger till oss.

“Ty vi vandrar här i tro och inte i åskådning.” 2 Kor 5:7

Vår kropp bör vara i samklang med Gud, d v s Ögon, öron, hjärta och mun bör stå i samklang med Guds ord. Om vi ska kunna stå fast i vår tro måste vår tro bygga på en stabil grund, och den grunden är Guds ord, och Jesus Kristus som frälste oss. Guds ord är evigt.

Paulus säger: “Nej, den frälsning genom tron på Kristus som vi predikar är redan inom räckhåll för var och en av oss. Du behöver bara säga ett ord eller tänka en tanke. För om du öppnar munnen och bekänner att Jesus är Herre, och litar på att Gud har uppväckt honom från de döda, så blir du frälst.” /Rom 10:8-10 /

Att bli en kristen är det bästa en människa kan bestämma sig för. Frälsningen är inte längre bort än din mun och ditt hjärta. Det är ingen komplicerad process.

Efter att ha tagit emot Jesus i ditt liv, så är DU en NY SKAPELSE.  Du får Nya tankar, Nya omständigheter, Nya …allt blir nytt…

Jesus /Kvinnans säd ska…

 

Vi hör ofta uttrycket från bibeln: Kvinnans säd skall söndertrampa ormens huvud.

VAD betyder detta? Vad menade Gud med kvinnans säd? En kvinna har ju ingen säd. Det är mannen som har säd. I Skriften ser vi att säd ofta är en bild på Guds ord, och vi förstår också att Johannes talar om Jesus när han talar om Ordet. “Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi såg hans härlighet, vi såg likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.” (Joh 1:14)

Jesus Kristus är Ordet och det är Jesus Kristus som är kvinnans säd. Det var han som en gång skulle krossa Satans makt, ormens huvud. 1 Mos 3:15 Jesus var 100% Gud och 100% människa. Hans himmelska blod inplanterades i Marias kropp. Det är mannens säd som överför förgängelse till barnet och därför hade Jesus inget av förgängelse i sig, då han var avlad av Guds säd. Hans blod kom inte i kontakt med Marias blod eftersom ett foster hämtar sin näring från moderkakan inne i det slutna systemet i fostersäcken, och det förbelv rent och obesmittat.

JESUS var ren och han förblev ren. Jesus var etthundra procent Gud och etthundra procent människa. Han var inte hälften Gud och hälften människa. Han var etthundra procent Gud och samtidigt etthundra procent människa i en och samma person.

Hur skall man förklara det? Det går inte att förklara efter mänskligt förstånd. Det är ett gudomligt faktum. Endast tron kan övertyga dig om detta. Det är mannens säd som överför förgängelse till barnet och därför hade Jesus ingenting av förgängelse i sig, medan han var avlad av Guds säd. Guds säd är Ordet. Hans blod kom inte i kontakt med moderkakan inne i det slutna systemet i fostersäcken, och det förblev rent och obesmittat. Före Golgata kunde Jesus säga: “Denna världens furste kommer. I mig finns intet som hör honom till.” Joh 14:30.

Petrus skriver, “Ni vet ju att det icke är med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni har blivit lösköpta från den vandel som ni förde i fåfänglighet, efter fädernas sätt, utan med blodet av ett felfritt lamm utan fläck.” 1 Petr 1:18-19. När uppenbarelsens Ande, den helige Ande, uppenbarar detta för ditt hjärta (Ef 1:17-18) då vet du likt Petrus, att Jesus är MESSIAS, den levande Gudens Son (Matt 16:16)./Bror Spetz

Sanningar om Jehovas Vittnen

 frihet.jpg   JESUS är Vägen Sanningen och Livet

 

Vad är bästa medlet mot undran? Jo, det är Upplysning. Vill man veta något så bör man kunna hämta upplysningar om det man undrar över. Jag visste redan tidigare om att Jehovas vittnen inte tror på att Jesus Kristus är en i treenigheten, jag visste att de tror att Jesus är ärkeängeln Mikael, jag visste att de tror att Jesus kom till jorden utan sin odödlighet..

Och nu får jag mina kunskaper bevisade ur en skrift som jag håller i min hand av Folke Thorell. Den är skriven för längesedan men innehåller sådant som alla borde veta om Jehovas vittnen. Man får inte skriva av den, men jag kan ju nämna sådär i förbifarten en del saker, och vill du veta mer får du fråga.

Denna rörelse Jehovas vittnen kallade sig ursprungligen för Millenii (Tusenårsrikets)daggryningsfolk. Bildat år 1877, i Pittsburgh av Charles Taze Russell. Han konstruerade de mest häpnadsväckande lärouppfattningar, för han tvivlade på alla kristna läror, så…

År 1879 kom tidningen “Vakttornet”. År 1884 grundade han Vakttornets traktat och bibelsällskap: Vakttornet, Vakna, En ny värld. Russell dog 31 okt 1916. Om treenigheten säger de: “En satans uppfinning” och om människan säger de att den INTE består av Kropp, själ och ande, men detta kan du se i Skriften att den gör: 1 Thess 5:23; Matt 10:28; mf bibelställen.

De kallar tron på ande själ och kropp för demonreligion. Där slutar jag min lilla utläggning och vill bara säga att jag inte vill att människor går till Jehovas Vittnen och blir medlemmar och blir grundlurade, på grund av dessa orsaker du läst här och sedan finns det mycket mer att veta…Deras religion är antikristlig i högsta grad./Maria

Inställning till problem/ Han beskyddar..

 

Är vi beskyddade av Gud? Ja den troende är beskyddad och förväntas arbeta för Gud. Du kan läsa i Jesaja 51:10–51:11 om hur Gud vill att det ska vara. Här och genom hela bibeln finns bibelord som talar om vad Gud säger till sitt folk.

 Gud säger i Jes 51:10 *Är du inte densamme i dag, den mäktige Guden som torkade ut havet och gjorde en väg genom det för det folk som du befriat?

* Jo Gud är fortfarande den mäktige Gud som hjälpte Israels folk till räddning. Och i Jesaja 51:11 står det: Den tid kommer, när de som Gud befriat ska komma hem igen. Sjungande av glädje och lycka ska de komma till Jerusalem, och sorg och bedrövelse ska vara borta för alltid.*

Och Gud säger: *Ja, jag är den som tröstar er och ger er all denna glädje. Vad har ni då för anledning att vara rädda för vanliga dödliga människor, som vissnar bort och försvinner som gräset?*/Jes 51:12

Vi har en stor Gud och vi behöver inte vara rädda, för Gud har ju kontrollen. Jesaja uppmuntrar alla som lyder Gud, han ger dem hopp i en värld som är orolig och där människor är rädda. Den troende behöver inte frukta! Gud är med oss, i alla omständigheter. Gud är med oss och skall segra till slut. Alltså kan du fortsätta att älska Gud och följa honom. Gud har utfört många stora under genom tiderna och han gör det fortfarande, och skall så göra till tidens slut.

Hans kärlek kommer alltid att vara densamma för människan, men inte alla förstår det. Felet i allt som händer i människornas historia är att inte alla känner Gud som den gode Gud han är.

Gud säger: *Och ändå fruktar ni inte Gud, er Skapare. Ni har glömt bort honom, han som strödde ut alla stjärnorna över himlen och som skapade jorden.*

Ja människor har glömt bort Skaparen. De tror inte att han finns eller kan ta hand om dem. Det är det största av mänsklighetens stora fel. Vi har satt vår tro och vårt hopp till mäktiga män som skall “ta hand om” alla problem i världen.

Men se, där har vi ingenting att hämta, vi kan inte lita på dem, för de ljuger oss fulla. Den ende som förstår och vet om oss och världens problem är Gud, men människor vänder sig inte till honom i första hand, vi är ju så duktiga själva, men se hur det ser ut…..

Herren vill att vi ska resa på oss och hedra och lyda honom för att det ska gå oss väl. Men vad gör vi? Vi förnekar hans existens och sätter all vår tro och hopp till mäktiga män.

Gud talar om sin enfödde Son och berättar för världen att han skall ha stor framgång, han ska bli högt uppsatt. *Ändå ska många bli förvånade när de får se honom, ja, till och med främmande folk och deras kungar. De ska stå fullkomligt stumma inför honom, för de ska se och förstå vad ingen talat om för dem tidigare. De ska få se min tjänare slagen och blödande, så vanställd att man ska ha svårt att se att det är en människa. Men genom detta ska han rena nationer.* /Jes 52:13 *Ändå var det vårt lidande han bar och våra sorger som tyngde honom. Vi trodde att hans lidande var ett straff från Gud för hans egna synder, men det var för vår skull han blev sårad och slagen…./Jesaja 53:4

 “Världens” mäktiga män har G20-möte i London, men vem sitter på tronen i Evighet? JESUS KRISTUS som skall komma tillbaka.

 

 

Gudsfruktan / Respekt för Gud?/Jeremia

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1467485.svd

http://www.stoppa-storebror.se/aktuellt.htm

LÄS om kontrollsamhället…..

Är DU förskräckt och ställer dig mycket undrande över vad som händer i vårt övervakningssamhälle och tycker att saker och ting går för långt? Eller tycker du det är bra med den utveckling till kontrollsamhälle som sker idag på alla möjliga fronter?

Eller är du trött på att DU inte kan göra något åt det som nu sker i allt detta? Allt det du kan läsa om i dessa länkar ovan, handlar om kontroll över oss människor i samhället, och varför sker det tro? Vet du om vad som är på gång? Det kommer att bli än värre.

Kanske har du hört nyheter idag som handlar om G20-mötet i London? Kanske har du läst eller hört att Frankrikes president hotar att hoppa av detta möte? Kanske du läst att B Obama antagligen får det hett om öreonen nu när han ska visa hur de ekonomiska problemen ska lösas….

Vi lever i högst oroliga tider. Du har väl inte heller undgått att höra om de pengar som AMF betalat ut och vad som nu diskuterats angående detta stora fel med alla dessa miljoner/miljarder som det handlar om? Och har du läst och hört om Arbetsförmedlingens chef som får en tjänstebil? Det var ingen liten och billig bil inte, nejdå, fint ska det vara.

Jaha, så ser det ut och Sveriges folk bockar och niger, inga större protester hörs minsann. Å vad jag är trött på allt detta, men jag är INTE förvånad. Jag undrar också vad en profet skulle säga till dessa som missbrukar förtroenden och som inte kan skilja på mitt och ditt. Vi kan ställa oss en fråga: VARFÖR har de ogudaktiga sådan framgång?

SAMMA fråga ställde sig Jeremia (se bla a Job 2:4-21 och Hab 1:1-4) Jeremia visste att Guds rättvisa skulle göra sig gällande, och om vi är troende så VET vi att samma sak kommer att hända i vårt land: GUD KOMMER ATT visa vad han tycker och vad HAN vill i allt det som händer. Jeremia visste hur människor kan bli så kalla att de bara ropar efter egna fördelar, och han konstaterade:

Människor ser ned på sina medmänniskor. Människor håller hårt fast i det som de tycker de har förtjänat och som är deras “eget”. Människor tvingar på sina egna lösningar på andras och samhällets problem. Människor är såå nöjda med sina egna planer i stället för att rådfråga Gud.

När du läser dessa rader så kanske du kan hålla med om att i de samhällen och länder som hade det svårt på Jeremias tid, så ser du att vad vi lever i idag, är det liknande situationer och skeenden. Varför är människor så syndiga och varför förkastar de Gud?

De kommer att få ångra sig djupt, om de inte vänder om, och tiden är kort. Människor behöver Guds styrka, beskydd och tillflykt, råd, hjälp, nåd, förbarmande….men de förstår det inte, utan går på som de vill själva, det kommer inget gott ut utav det.

*Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.* 2 Mos 20:3 MEN det har människor idag, de har MAMMON som Gud, och de känner INTE den ende sanne Gud som är Far till oss alla.